slogan21

Европарламент

Илхан Кючюк: Като либерал силно подкрепям младите хора да бъдат насърчавани и да играят активна роля в обществения живот

Уважаеми г-жо Председател,

Уважаеми г-н Комисар,

Уважаеми колеги,

Бих искал да поздравя докладчика за усилията му по подготовката на този доклад. Младите хора в Европа са изправени пред множество предизвикателства в областта на образованието, пазара на труда и др. Напоследък, техният статут е отново поставен под въпрос в следствие на новите събития в ЕС като преговорите по "Брекзит", дискусиите за следващата Многогодишна финансова рамка и бъдещото на програмата "Еразмус +".

Като либерал силно подкрепям младите хора да бъдат насърчавани и да играят активна роля в обществения живот. Структурният диалог между младежките организации и институциите в ЕС и на национално равнище трябва да продължи и да се засили. Необходимо е да се съсредоточим върху подобряването на статута на младите хора в неравностойното положение, мигрантите, бежанците и всички младежи, които са изправени пред редица препятствия.

Също така, трябва да се подобри качеството на офертите по схемата за Гаранцията за младежта, да дефинираме стандартите и подобрим системата за мониторинг, докладване и изпълнение от страна на държавите-членки. Да ​​гарантираме, че средствата от Инициативата за младежка заетост се използват като допълнение към националния фонд, а не като заместител.

В заключение, държавите-членки трябва да продължат усилията си за национално прилагане и валидиране на системата и да осигурят адекватно финансиране за младите хора, за да придобиват умения и чрез неформално образование и обучение. Трябва да увеличим усилията си и да направим необходимите промени в трудовото законодателство, за да улесним прехода на младите хора от образование към заетост като същевременно вземем предвид иновациите на пазара на труда.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност