slogan21

Европарламент

Неджми Али поиска адекватно финансиране на земеделието в ЕС и подкрепа за малките ферми

Сред най-важните сектори в ЕС са тези на земеделието и храните, в които са ангажирани над 60 млн. човека. Тези сектори  осигуряват продоволствената сигурност за всички граждани на Съюза. Селските райони, както и тези от тях, които са планински и отдалечени, се използват не само за производство на храни, но и в тях живеят голям брой европейци, като същевременно подпомагат и индустриите за отдих и туризъм. За тези райони трябва да се обърне особено внимание на климатичните изменения и екологичните предизвикателства.

Това заяви евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али по време на дебатите за бъдещето на земеделието и производството на храни, които се проведоха в Страсбург на 28 май. Той се изказа в качеството си на докладчик по становището на Комисията по бюджети към Комисията по земеделие и развитие на селските райони по този доклад.

Неджми Али акцентира върху целите на Общата селскостопанска политика (ОСП) в бъдеще. Той насочи фокуса на вниманието върху подходящо ниво на финансиране в рамките на следващата финансова рамка, като по този начин следва да се осигурят достатъчно ресурси за сектора.

Според българския евродепутат, необходимо е да се извърши опростяване и модернизация на ОСП, като същевременно финансовите, контролните и одитните функции следва да се изпълняват при един и същ стандарт и при еднакви критерии във всичките държави-членки.

„И накрая, но не на последно място, справедливото разпределение на преките плащания сред държавите-членки ще даде възможност за по-бързото преодоляване на различията между отделните региони на Съюза. От съществено значение е и подкрепата за малките ферми и повишаването на ефективността на земеделието”, допълни Неджми Али.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност