Европарламент

Неджми Али: Нужна е нова система за собствени ресурси на Европейския съюз

Публикувано: .

 

„Въпросът за финансовите ресурси е от изключително значение за ЕС. Най-важно е да бъде гарантирана приходната част на бюджета. Като се има предвид, че ресурсите като цяло са недостатъчни, много важно е да се оцени дали приходите от собствените ресурси на ЕС се изразходват ефикасно и ефективно. Освен това, необходимо е да се гарантира, че ресурсите са насочени към решаването на най-значимите проблеми на гражданите”.

Това обяви евродепутатът от Алианса на либералите Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент в Брюксел. По време на сесията бе разгледан доклада за „Реформиране на системата за собствени ресурси на ЕС“. Неджми Али бе докладчик от групата на АЛДЕ по становището за собствените ресурси на ЕС на Комисията по бюджетен контрол до Комисията по бюджети.

Той акцентира върху няколко основни въпроса.

„Сегашната система за собствени ресурси е много сложна. Трябва да се предложи нова система, която да намали зависимостта на бюджета на ЕС от вноските на държавите-членки въз основа на техния Брутен национален доход (БНД). По отношение на разпределението на ресурсите, новата система трябва да заложи приоритети в области, в които финансирането на европейско ниво следва да доведе до най-висока добавена стойност”, заяви Неджми Али. Като пример за две такива области с висока добавена стойност, той посочи научноизследователската и развойна дейност, както и вътрешната и външна сигурност на ЕС.

Българският евродепутат акцентира и върху осигуряването на дългосрочни ползи. „Разходването на ресурсите трябва да е концентрирано върху проекти, които водят до дългосрочен ефект, вместо върху програми за финансиране, от които има краткосрочни ползи. Трябва да преследваме и дългосрочни политически цели. Трябва ни план на ЕС за следващото десетилетие, който да играе основна роля в процеса на създаване на следващата МФР след 2020”, посочи Неджми Али.

Той бе категоричен, че са необходими и по-прости и ясни правила, които биха допринесли за по-лесното разпределение на ресурсите и биха повишили ефикасността и прозрачността. „Моделът за оценка на разпределянето на ресурсите и отчетът на изпълнението следва да бъдат подобрени, като се засили вниманието към проекти, които са от полза за всички граждани на ЕС и предоставят по-голяма европейска добавена стойност“, допълни Али.

 

Печат

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност