20glasuvay

Неджми Али: Предприсъединителните фондове са инвестиция в бъдещето на Турция и ЕС

Средствата по фондовете за предприсъединителна подкрепа са инвестиции в бъдещето както за присъединяващите се страни, така и за ЕС. Макар че тези средства подпомагат нашите партньори, каквато е Турция, при осъществяването на политически и икономически реформи, те също така помагат на ЕС да постигне своите собствени цели по отношение на устойчивото икономическо възстановяване, енергийните доставки, транспорта, околната среда и изменението на климата”.

В това бе категоричен евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али. Той се изказа по време на дискусията за „Използване на Инструмента за предприсъединителна подкрепа (ИПП) в Турция“, провела се в Пленарна зала на 30 май в Страсбург.

Според българския евродепутат, съвременният секторен подход на ИПП II насърчава структурните реформи, които дават възможност даден сектор да се трансформира и приведе в съответствие със стандартите на ЕС. По думите на Неджми Али, оценката на Европейската сметна палата (ЕСП) за предприсъединителната подкрепа за Турция показва, че тя е добре разработена, но се срещат трудности в прилагането на цялостните реформи в секторите. Оценката на действията в трите приоритетни сектора: върховенство на закона, държавното управление и човешките ресурси, разкрива една смесена картина.

„Въпреки проблемите, безспорен факт е, че без тези фондове нашите партньори в Турция биха били затруднени при изпълнение на задълженията си за членство в ЕС, като подкрепа на политическите реформи, икономическото, социалното и териториалното развитие”, посочи той.

Според Неджми Али е необходимо да бъде оценено какви биха били последиците за всички предприсъединителни фондове, ако преговорите за присъединяване бъдат замразени.  „В тази връзка, следва да се отбележи, че по ИПП II не съществуват изрични разпоредби за спиране на фондовете”, завърши той.

Илхан Кючюк: Като либерал силно подкрепям младите хора да бъдат насърчавани и да играят активна роля в обществения живот

Уважаеми г-жо Председател,

Уважаеми г-н Комисар,

Уважаеми колеги,

Бих искал да поздравя докладчика за усилията му по подготовката на този доклад. Младите хора в Европа са изправени пред множество предизвикателства в областта на образованието, пазара на труда и др. Напоследък, техният статут е отново поставен под въпрос в следствие на новите събития в ЕС като преговорите по "Брекзит", дискусиите за следващата Многогодишна финансова рамка и бъдещото на програмата "Еразмус +".

Като либерал силно подкрепям младите хора да бъдат насърчавани и да играят активна роля в обществения живот. Структурният диалог между младежките организации и институциите в ЕС и на национално равнище трябва да продължи и да се засили. Необходимо е да се съсредоточим върху подобряването на статута на младите хора в неравностойното положение, мигрантите, бежанците и всички младежи, които са изправени пред редица препятствия.

Също така, трябва да се подобри качеството на офертите по схемата за Гаранцията за младежта, да дефинираме стандартите и подобрим системата за мониторинг, докладване и изпълнение от страна на държавите-членки. Да ​​гарантираме, че средствата от Инициативата за младежка заетост се използват като допълнение към националния фонд, а не като заместител.

В заключение, държавите-членки трябва да продължат усилията си за национално прилагане и валидиране на системата и да осигурят адекватно финансиране за младите хора, за да придобиват умения и чрез неформално образование и обучение. Трябва да увеличим усилията си и да направим необходимите промени в трудовото законодателство, за да улесним прехода на младите хора от образование към заетост като същевременно вземем предвид иновациите на пазара на труда.

Неджми Али поиска адекватно финансиране на земеделието в ЕС и подкрепа за малките ферми

Сред най-важните сектори в ЕС са тези на земеделието и храните, в които са ангажирани над 60 млн. човека. Тези сектори  осигуряват продоволствената сигурност за всички граждани на Съюза. Селските райони, както и тези от тях, които са планински и отдалечени, се използват не само за производство на храни, но и в тях живеят голям брой европейци, като същевременно подпомагат и индустриите за отдих и туризъм. За тези райони трябва да се обърне особено внимание на климатичните изменения и екологичните предизвикателства.

Това заяви евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али по време на дебатите за бъдещето на земеделието и производството на храни, които се проведоха в Страсбург на 28 май. Той се изказа в качеството си на докладчик по становището на Комисията по бюджети към Комисията по земеделие и развитие на селските райони по този доклад.

Неджми Али акцентира върху целите на Общата селскостопанска политика (ОСП) в бъдеще. Той насочи фокуса на вниманието върху подходящо ниво на финансиране в рамките на следващата финансова рамка, като по този начин следва да се осигурят достатъчно ресурси за сектора.

Според българския евродепутат, необходимо е да се извърши опростяване и модернизация на ОСП, като същевременно финансовите, контролните и одитните функции следва да се изпълняват при един и същ стандарт и при еднакви критерии във всичките държави-членки.

„И накрая, но не на последно място, справедливото разпределение на преките плащания сред държавите-членки ще даде възможност за по-бързото преодоляване на различията между отделните региони на Съюза. От съществено значение е и подкрепата за малките ферми и повишаването на ефективността на земеделието”, допълни Неджми Али.

EВРОДЕПУТАТЪТ ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА ПОСРЕЩНА В БРЮКСЕЛ ЖЕНИ, АКТИВИСТИ НА ДПС ОТ ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Филиз Хюсменова, евродепутат и зам.-председател на ДПС, посрещна в Европейския парламент 24 жени, активисти на ДПС от област Ловеч. Дамите са от общините Априлци, Троян, Ловеч, Летница, Ябланица, Луковит, Угърчин и Тетевен.

Групата гостува в Брюксел от 14-ти до 16-ти май. Гостите се запознаха с принципите на работата на най-голямата европейска институция – Европейския парламент и с работа на евродепутатите. От специална презентация те научиха за комисиите в Европарламента, включително и за тези, в който работи евродепутатът Филиз Хюсменова – Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, и Комисия по равенството на половете.

Беше представена основна информация за политическите групи, в които членуват евродепутатите, както и за актуалните събития на групата Алианс на либералите и демократите за Европа, към която принадлежи делегацията на ДПС в Европарламента. Като ръководител на делегацията на ДПС в Европарламента, Хюсменова описа успехите на ДПС на европейската сцена, както в Европейския парламент, така и в партия АЛДЕ.

fh site

Евродепутатът Илхан Кючюк посрещна в Европейския парламент членове и симпатизанти на ДПС

Евродепутатът Илхан Кючюк организира посетителска визита от България, в рамките на която членове и симпатизанти от областите Бургас, Разград и Търговище посетиха Европейския парламент.

По време на посещението гостите имаха възможността да се запознаят отблизо с работата на институцията, да присъстват на лекция за историята и функционирането на Европейския съюз, както и да се срещнат с българските евродепутати от Движението за права и свободи.

Разказвайки за дейностите и задълженията си като член на Европейския парламент, Илхан Кючюк обърна особено внимание на своята работа като вицепрезидент на партия АЛДЕ:

„В момента в АЛДЕ изработваме обща политическа програма за европейските избори. Работата на този етап включва организирането, в различни региони на Европа, на експертни изслушвания с цел събиране на външни и насочващи идеи. Нашата цел е гражданите на ЕС да участват в максимална степен и затова даваме думата на експерти в съответните области от страните членки да участват в тези срещи и да споделят своите възгледи. При всички положения, в АЛДЕ ще работим за изграждането на по-силна Европа след Брекзит. Ние искаме Европа с авторитет на световната сцена, а това означава създаване на общата европейската отбрана и съвместна работа по въпросите на миграцията. Искаме Европа, която да стимулира икономиката и да създава работни места, а това означава интегриран дигитален свят, свързаност, електронна търговия, международна търговия, мобилност и реформирано селско стопанство. Искаме Европа, която е по-прозрачна и отговорна. Европа на толерантността и равенството, със силни граждански права и свободи.“, коментира той.

Това е четвъртата посетителска визита от България, която Кючюк организира в рамките на 2018г. Специална част от програмата на гостите включваше посещение в кметството на община Сен-Жос-тен-Ноде, част от Столичен регион Брюксел. Там те бяха посрещнати от кмета г-н Емир Кър, с когото обсъдиха предизвикателствата пред българската общност живееща в Брюксел, както и различни проекти в сферата на културата и образованието. Част от българската група беше и кметът на община Цар Калоян Дауд Аляовлу, който разговаря с кмета Емир Кър за възможно бъдещо сътрудничество между двете общини.

ep visit 2

 

Главният преговарящ по Брекзит Ги Верхофстат подкрепи Илхан Кючюк в проекта му "Ти и Брекзит"

ЕС трябва да гарантира икономическата и социална сигурност на всички граждани, смята българският евродепутат

„Когато се заех с темата Брекзит, не си представях какъв е броят на българите, върху които той ще има реално отражение. Над сто и четиридесет хиляди са пряко засегнатите, но това не е просто число. Това са сто и четиридесет хиляди съдби. Независимо как ще завършат преговорите с Великобритания, ние, като държава, от една страна, и от друга - ЕС, трябва да гарантираме икономическата социална сигурност на всички граждани.“

Това заяви Илхан Кючюк, член на Европейския парламент от АЛДЕ / ДПС и вицепрезидент на АЛДЕ, по време на организирана от него дискусия, посветена на европейските граждани във Великобритания след Брекзит. Събитието е част от изпълнението на ангажимента, поет от българския евродепутат при старта на втория сезон на пръдването "Обещанието" на БНТ. Илхан Кючюк обеща да създаде "Ти и Брекзит" - интернет портал за трудовите и граждански права на българските граждани във Великобритания след Брекзит. 

В събитието участваха Рита Джанини, юридически съветник в UK Law Societies, британският евродепутат Катрин Биърдър и Зофия Банута от неправителствената организация the3million, предоставила на британското правителство списък с над 150 неизяснени въпроса относно социалните, здравните и трудови права на европейските граждани, живеещи в Обединеното кралство. Участниците в дискусията бяха категорични, че борбата за правата на гражданите далеч не е приключила. Според Рита Джанини целият "развод" е една много лоша идея. "45 години на правно сътрудничество и хармонизация правят Брекзит изключително труден процес - особено когато това трябва да е за сметка на вече придобити права", поясни тя.

"Брекзит е лудост.  Всичко, което прави правителството, е да поставя редовно акцент върху търговията, но в действителност членството в ЕС е много повече от това. Брекзит може да бъде спрян и процесът далеч не е необратим. Убедена съм, че не можем да постигнем по-добра сделка от тази, която имаме в момента, а имено пълно членство в ЕС“, каза Катрин Биърдър, член на ЕП.

По повод събитието българският евродепутат организира и специални срещи с Ги Верхофстат, лидер на Групата на АЛДЕ в ЕП и главен преговарящ за Брекзит в ЕП; Саджат Карим, член на ЕП от консервативната партия на министър-председателя Тереза Май, както и с Греъм Уотсън, дългогодишен председател на партия АЛДЕ, а в момента член на Европейския икономически и социален комитет.

Ги Верхофстат лично връчи на Илхан Кючюк копия от всички официални писма, които Комисията по Брекзит на ЕП е изпратила до британското министерство на вътрешните работи и в които са засегнати основни въпроси относно правата на гражданите. Според Верхофстат е необходимо да се постигне напредък през следващите седмици и правителството на Тереза Мей трябва да заяви ясна позиция по въпросите за митническия съюз, Ирландия и правата на гражданите.

"Искаме да сме сигурни, че европейските граждани ще могат да продължат да живеят във Великобритания след Брекзит без никакви препятствия и административни усложнения. Именно затова наскоро изпратих и писмо до новоизбрания вътрешен министър Саджид Джавид, което съдържа всички неразрешени  въпроси. Има много технически детайли относно правата на гражданите, които трябва да се изяснят, и очаквам много скоро реакция от негова страна", заяви Ги Верхофстат.  

Според него напускането на една от най-значимите държави в ЕС е провал за Съюза, но въпреки това се наблюдава една по-позитивна нагласа към Европейския съюз след Брекзит. 

„Това далеч не означава, че хората не са критични спрямо начина, по който функционира ЕС, а напротив. Това е сигнал към европейските лидери да реформираме ЕС в дълбочина и да избегнем друг подобен провал в бъдеще.“

Саджат Карим, член на ЕП от консервативната партия на Тереза Мей, каза: „Важно е, че темата Брекзит не присъства само в дневния ред на Великобритания и европейските институции, а с инициативи като на моя колега Илхан Кючюк. Тя се дебатира на национално ниво. Намираме се в ситуация, която изисква огромно внимание към детайла, но и търпение, за да постигнем добро споразумение за двете страни."

IMG 20180515

IMG 20180515 102253

IMG 20180515 083607

Евродепутатът Илхан Кючюк в Лондон: Среща с кмета на Лондон е следващата стъпка по проекта „Ти и Брекзит’’

Евродепутатът бе на двудневно посещение, по време на което обсъди проекта си с български граждани и британски политици 

„Следващата ми стъпка по проекта „Ти и Брекзит“ е да поискам среща с кмета на Лондон – Садик Хан – защото той определи работата с българското малцинство в Лондон като един от неговите топ приоритети. В британската столица се срещнах в представители на българската общност. Сънародниците ни продължават да имат сериозни неясноти и притеснения за бъдещето си след Брекзит. Те са силно заинтригувани от моята идея за портала "Ти и Брекзит" и товa ме мотивира да работя още по-усърдно по проекта.“

Това заяви Илхан Кючюк, член на Европейския парламент от АЛДЕ / ДПС  след посещението си в Лондон. Председателят на Младежко ДПС бе на двудневна визита във връзка с проекта „Ти и Брекзит“, чието начало бе анонсирано при старта на втория сезон на предаването „Обещанието“ по БНТ.

В централата на Либералния интернационал в Лондон Илхан Кючюк се срещна с Тамара Данчева, директор на Програмата за правата на човека на Либералния интернационал, както и с български гражданин, сподели на българския евродепутат притесненията си относно бъдещето му след Брекзит.

Илхан Кючюк посети и британския парламент по покана баронеса Джули Смит, член на Камарата на лордовете. През изминалата седмица баронеса Смит постави въпроса за правата на българските и румънски граждани в Камарата на лордовете и разказа за проекта – „Ти и Брекзит“.

„Заедно с баронеса Смит участвахме в заседание на групата по въпросите на Брекзит на либералната партия във Великобритания – Либерални демократи.  В заседанието участие взеха Сара Лудфорд, говорител за Брекзит на Либдемс, и Том Брейк, член на британския парламент. Пред участниците в заседанието представих платформата “Ти и Брекзит“, разказа Кючюк.          

Евродепутатът се срещна и с протестиращи английски граждани пред парламента. „Неуморните им протести ми вдъхнаха нова енергия и желание да продължа борбата си докрай в името на правата и свободите на онези 5 милиона граждани на ЕС (3,5 милиона европейски граждани в UK и 1,5 британци в ЕС)“, коментира той.

20180509 1

Репресирани от комунистическия режим посетиха Европарламента по покана на Неджми Али

Групата в пленарна зала по време на дебат за бъдещето на Европа

Репресирани от комунистическия режим в България посетиха Европейския парламент по покана на Неджми Али, евродепутат от ДПС и Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ).

Репресираните са основната група хора, които са изпитали тегобите на отминалото време и без тях не можем да имаме адекватна оценка на миналите времена. Те са в основата на идеите както на Движението за права и свободи, така и на АЛДЕ. Тази визита е от голямо значение, тъй като без да знаем миналото си, няма как да вървим напред. Така евродепутатът посрещна важните гости.

Работната част на посещението започна с презентация на Неджми Али за работата му в Комисиите по бюджети, бюджетен контрол и външни работи.

Посетителите задаваха въпроси, свързани с вноските и размера на финансиране на различните държави-членки, Брекзит и потенциалните му последствия, обсъдена бе и Общата селскостопанска политика. Неджми Али представи пред групата и обявения в сряда план на Европейската комисия за следващата Многогодишна финансова рамка.

След лекцията на евродепутата, репресираните имаха шанса да станат преки свидетели на основния дебат за деня в Европарламента. Те посетиха Пленарна зала и наблюдаваха наживо дискусията за бъдещето на Европа. Продължилата повече от 2 часа сесия бе водена от Председателя на Парламента Антонио Таяни и бе с участието на министър-председателя на Белгия Шарл Мишел, чиято партия също е в семейството на АЛДЕ.

Белгийският премиер призова всички 28 държави-членки да напредват заедно, акцентира върху европейската перспектива пред Западните Балкани, също така визира и проблемите в Европейския съюз, като предложи идеи за тяхното решаване.

След дебата с г-н Мишел, посетителите наблюдаваха в Пленарна зала и гласуванията. Два от докладите, които бяха приети, бяха съответно за финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2016 година и докладът за защита на финансовите интереси на ЕС, по които докладчик от АЛДЕ бе именно Неджми Али.

Освен работната част на посещението, групата на репресираните разгледа и забележителностите на Белгийската столица.

IMAG1263

Проектът "Ти и Брекзит" на Илхан Кючюк бе даден за пример в британската Камара на лордовете

"Евродепутатът се опитва да помогне на българските граждани във Великобритания", казва баронеса Джули Смит, депутат от Камарата на лордовете в британския парламент

Проектът "Ти и Брекзит", стартиран от евродепутата от АЛДЕ / ДПС Илхан Кючюк, бе посочен като положителен пример по време на дискусия в Камарата на лордовете в британския парламент. 

"Той се опитва да помогне на българските граждани, защото за българските и румънските граждани, живеещи в Обединеното кралство, е много по-малко вероятно, в сравнение с европейските граждани от други страни членки, да са изпълнили петгодишния критерий за придобиване на гражданство до момента, в който ще напуснем Европейския съюз. Това е така, тъй като те имат правото на свободно движение в ЕС едва от 2014 г. В  този смисъл, за българите и румънците съществува много повече несигурност и този евродепутат се опитва да помогне на българските граждани с интернет портал, в който да им обясни какви права имат."

Това казва в изказването си баронеса Джули Смит, депутат от Камарата на лордовете в британския парламент. С видеото можете да се запознаете тук: https://bit.ly/2rkxhtm

Припомняме, че баронеса Джули Смит бе сред участниците на конференцията "ЕС в търсене на смисъл", която евродепутатът и вицепрезидент на АЛДЕ организира в София в началото на месец април. 

Илхан Кючюк анонсира създаването на интернет портала "Ти и Брекзит" при старта на втория сезон на предаването "Обещанието" по БНТ. Целта на проекта е българските граждани, които учат и работят във Великобритания, да могат да откриват информация и да задават въпроси, свързани с техните трудови и образователни права в контекса на Брекзит.

ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА СЪДЕЙСТВА ЗА РЕНОВИРАНЕТО НА ДВЕ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО

Зам.- председателят на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова зарадва деца от гр. Дулово и от село Лозенец, общ. Крушари, по повод на празника им – 1-ви юни. Детските площадки на централна улица в гр. Дулово, обл. Силистра и в детската градина в с. Лозенец, обл. Добрич бяха боядисани и реновирани. Люлки, пързалки, къщички и пейки грейнаха в пъстри цветове за Международния ден на детето.

Организацията и осъществяването на събитията станаха чрез Европейските информационни центрове на Хюсменова в гр. Дулово и гр. Добрич. В общото дело се включиха и родители, деца, и служители от местните общности.

Координаторите на информационните центрове Нигяр Музаферова и Аксел Наз  поздравиха децата и родителите им от името на Филиз Хюсменова с пожелания за здраве и усмихнати дни, за  приятни приключения и успехи в училище.

image 0 02 05 96676ba66cd1fe95d2f7f451a3346f1417adf487b0173537a6df823a79b00723 V

image 0 02 05 d55b2da4651d6ad8e392faadd0bfd93756c6c50fa6170a7ec91bff350730b459 V

Порталът "Ти и Брекзит" на Илхан Кючюк вече е активен

Евродепутатът започва активна работа по популяризирането на проекта сред българите във Великобритания

"Уебсайтът "Ти и Брекзит" вече е активен. Оттук нататък започвам активна работа по популяризирането му сред българските граждани във Великобритания". Това заяви Илхан Кючюк, член на Европейския парламент от АЛДЕ / ДПС, след индивидуалното си участие в предаването "Обещанието" по БНТ. При старта на втория му сезон председателят на Младежко ДПС пое ангажимент да създаде "Ти и Брекзит" - интерактивен информационен портал, където българските граждани, живеещи във Великобритания, могат да открият и получат информация относно трудовите си и образователни права след Брекзит. 

Кючюк разказа, че вече е провел доста срещи с различни организации във Великобритания, както и че се е срещнал с много наши сънародници. "Голяма част от тях се оплакаха, че получават разнопосочна информация, което значително ги затруднява", поясни той. 

"На www.youandbrexit.bg очакваме въпросите им - екип от експерти вече е на разположение и разчитам на помощта и на колеги, и на правителството, защото идеята е това да бъде дългосрочен проект, който наистина да помага и да информира, да улеснява живота на българските граждани във Великобритания", каза още Кючюк. 

С митинг в Руен ДПС отбеляза последното от Майските събития

Днес в с. Руен, община Руен пристигна председателят на ДПС Мустафа Карадайъ заедно с ръководството на ДПС и ПГ на ДПС за да отбележат 39-та годишнина на общината и паметта на жертвите на т.нар. „възродителен процес”.

„В нашата родина живеят различни етноси, които изповядват различни религии. Затова ние добре знем смисъла на думата толерантност. И никой не може да ни я отнеме.“ С тези думи се обърна към събралите се председателят на ДПС Мустафа Карадайъ.

„Рамазан е  месец на търпението, опрощението и на милосърдието. Месец Рамазан  символизира сплотеността, взаимопомощта, толерантността, берекета и братството.“ заяви Карадайъ и поздрави всички мюсюлмани с предстоящия празник Рамазан Байрам.

„В месец май си спомняме за грозните случаи през 89-та и се изпълваме с различни чувства и емоции, но нито една от тях не е омраза, не е разделение, не е противопоставяне.“ бе категоричен той.

„Още 90-та година ние очертахме пътя за развитие на нашата Родина. Почетният ни председател д-р Ахмед Доган, 90-та година каза, че мястото на България е в ЕС, но пътя за ЕС минава през НАТО. И това днес е факт. Ние сме горди, че това стана по време на управлението на ДПС. Това е потвърждение за огромния принос на ДПС по пътя на евроатлантическото развитие на България.“ заяви лидерът на ДПС.

Изпитвам гордост от  това, че имаме силата и каузата да се борим за нашата свобода, да отстояваме правата и свободите на всички граждани, заяви Мустафа Карадайъ и продължи „Изпитвам и преклонение пред всеки един, който носи тази кауза в сърцето си.“

Карадайъ каза още, че ДПС получава огромна подкрепа от либералните си партньори в Европа за отстояването на правата и свободите и демокрацията в България и на Балканите.

„Ние сме дали свидни жертви в името на правата и свободите и демокрацията. За съжаление днес в нашата родина демокрацията е в опасност и ние сме длъжни да пресечем всяка опасност пред демокрацията.“ бе категоричен председателят на ДПС.

„Ние  можем и трябва да бъдем на висотата на 89-та година, когато бяхме единни и докарахме демокрацията в нашата Родина.  Единни и мощно да защитим демокрацията в България, на Балканите и Европа” заключи лидерът на ДПС.

На възпоменателния митинг присъстваха зам.-председателите на ДПС Ахмед Ахмедов, Филиз Хюсменова, Хасан Азис и Янко Янков, зам.-председателят на ПГ на ДПС Халил Летифов, евродепутатът Неджми Али, членовете на ЦОБ Рушен Риза, Камен Костадинов и Дурхан Мустафа, народните представители  Севим Али, Ихсан Хаккъ, Велислава Кръстева, д-р Хасан Адемов, Джейхан Ибрямов, Адлен Шевкед, Ерол Мехмед, Танер Али, Хайри Садъков, Ерджан Ебатин и Сергей Кичиков, областните председатели на ДПС Бургас, Кърджали и Разград - Ахмед Мехмед, Изет Шабан и Севгин Шукри, председателят на Сдружение Балканлар гр. Картал-Истанбул и зам.-председател на Федерацията на Балканските изселници - Олджай Йозгюн, председателят на Балгьоч Ялова и представител на ДПС район Мармара Лютфи Йозгюр, председателят на Бальоч-Орхангази Хюсеинали Йетим и екупът му, кметът на община Ташкьопрю Недред Гюлен, зам.-кметът на община Къркларели Мехмед Гидер и екипът му, кметът на община Умурбей-Чанаккале Сами Яваш, Заид Йълмаз от ДПС Къркларели, представители от община Ялова и Къркларели, европейският и вицесветовен шампион по борба от Ялова Али Каялъ, кметове и общински председатели на ДПС и членове и симпатизанти на ДПС.

20180527 143421

Народните представители Велислава Кръстева и Ерол Мехмед присъстваха на официалното честване по случай 24 май

Цветя от името на ПГ на ДПС пред паметника на светите братя Кирил и Методий поднесоха народните представители Велислава Кръстева и Ерол Мехмед. Народните представители участваха в празничното шествие за официалното честване по случай 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. След това официалните лица разгледаха изложбата "Българската ръкописна традиция през вековете" в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".

IMG 17302f5c6f5b4198ffbfdf521df5c105 V

Поздравление от председателя на ДПС Мустафа Карадайъ по случай 24 май

Ръководството на ДПС поздравява всички по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Днес се прекланяме пред делото на светите братя Кирил и Методий, пред величието на словото и ценността на културата, пред неуморните усилия на всички просветители и учители.

Нека този празник ни вдъхновява за творчество и съзидание, нека никога не пресъхва любовта ни към знанието, както и поривът към напредък! Със силата на ума и вярата да продължим по своя път към „светли бъднини“!

Честит празник!

                                                                                                                       Мустафа Карадайъ

                                                                                                                      Председател на ДПС

ДПС даде вечеря-ифтар по случай свещения месец Рамазан за посланиците на мюсюлманските държави в България

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ даде вечеря-ифтар по случай свещения месец Рамазан за посланиците на мюсюлманските държави в България.  Ифтара уважи  главния мюфтия на Република България д-р Мустафа Хаджи. На религиозната вечеря присъства ръководството на ДПС и народните представители от ДПС.

20180522 205356

20180522 205147

Илхан Кючюк представи проекта си "Ти и Брекзит" на министър Лиляна Павлова

До месец октомври трябва да приключи преговорният процес за Брекзит, уточни министър Павлова

Евродепутатът Илхан Кючюк се срещна днес с Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС, за да ѝ представи своя проект "Ти и Брекзит". 

При старта на втория сезон на предаването "Обещанието" по БНТ Кючюк пое ангажимент  да създаде и поддържа "Ти и Брекзит" - интернет портал за трудовите и граждански права на българските граждани във Великобритания след Брекзит. 

"Поздравления за инициативата - вярвам, че тя е много добра и полезна и подкрепя усилията, които и българското правителство, и европейските институции полагат в този нелек процес на преговори за отстояване на правата на европейските, в това число - българските граждани след Брекзит", каза министър Лиляна Павлова. 

По думите ѝ главният преговарящ от името на ЕС за Брекзит - Мишел Барние - има нелеката задача до октомври месец да приключи целия преговорен процес. 

Илхан Кючюк коментира: "Когато  се заех с темата  Брекзит , не си представях какъв е броят на българите, върху които той ще има реално отражение. Над сто и четиресет хиляди са пряко засегнатите. И България, и ЕС - всички заедно трябва да гарантираме икономическата социална сигурност на всички граждани.“

Кючюк поясни, че интернет порталът "Ти и Брекзит" има за цел не просто да предоставя информация, но и да насочва българските граждани, работещи и учещи във Великобритания, когато имат неясноти относно правата им. "Ти и Брекзит" ще събира всички стратегически документи, касаещи Брекзит, като същевременно ще дава възможност за изпращане на въпроси, касаещи трудовите и образователни права на българските граждани. 

Мустафа Карадайъ от Демир Баба Текке: През 89-та Доган ни обедини по пътя на свободата, наречен Движение за права и свободи!

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, членове на ръководството на ДПС, народни представители и евродепутати пристигнаха в местността Демир Баба Текке край Исперих за традиционния митинг-събор, организиран от ДПС – Исперих по повод годишнина  от трагичните събития по време на  т. нар. „възродителен процес”.

„В тези дни изпитваме различни чувства и емоции, но нито една от тях не е омраза и противопоставяне.” това бяха встъпителните думи на председателя на ДПС Мустафа Карадайъ в словото му пред стотиците хора събрали се на теккето.

„Изпитвам гордост от  това, че имаме силата и каузата да се борим за нашата свобода, да отстояваме правата и свободите на всички граждани и да защитaваме демокрацията.” допълни Карадайъ.  

„89-та година под ръководството на почетния  председател д-р Ахмед Доган, ние се обединихме по пътя на свободата и демокрацията и този път се нарича Движение за права и свободи.  Път на мира, на разбирателството, на единството. Убедени в силата на нашата кауза. Ние сме призвани да бъдем единни, да защитим демокрацията и да преодолеем всяка опасност пред нея.”категорично заяви лидерът на ДПС.

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ подчерта  огромният принос на ДПС за евроатлантическия път на страната. 

На митинг-събор на Демир баба Текке   присъстваха зам.-председатели на ДПС Ахмед Ахмедов, Филиз Хюсменова, Янко Янков, зам.-председателите на ПГ на ДПС Халил Летифов, Йордан Цонев, Хамид Хамид, Нигяр Джафер – зам.-председател на НС, народните представители д-р Хасан Адемов, Ерол Мехмед, Ихсан Хаккъ,  Велислава Кръстева, Севим Али,  Бюрхан Абазов, Танер Али, Имрен Мехмедова, Сергей Кичиков, ген. Симеон Симеонов, Джейхан Ибрямов, Хайри Садъков, Рамадан Аталай, Елхан Кълков, евродепутатът и лидер на Младежко ДПС Илхан Кючюк, членове на ЦОБ –Рушен Риза, Камен Костадинов, Дурхан Мустафа,   кметове на ДПС от цялата страна, областни и общински председатели, ръководството на Младежко ДПС.

20180520 130402

20180520 131122

Мустафа Карадайъ от Джебел: Знаем силата на толерантността и никой не може да ни я отнеме

„Рамазан е месец, който съдържа много мъдрост, месец на търпението, опрощението и на милосърдието. Месец Рамазан е символ на милосърдието, на взаимопомощта, толерантността на берекет на братството”, с тези думи лидерът на ДПС се обърна към над 10 000 души, събрали се на площада в Джебел, където  традиционно се отбеляза 29-та годишнина от трагичните събития по време на т. нар. „възродителен процес”. Сред море от знамена на ДПС, Движението бе в града с цялата си мощ водени от председателя на партията Мустафа Карадайъ, неговите заместници, депутати, кметове и членове на ДПС.

Лидерът на ДПС и турският посланик Хасан Улусой се посрещнаха с топли приветствия на площада в Джебел, след което Карадайъ оповести, че вече е уговорил среща с Улусой, която ще се проведе в София. На празника на Джебел сред официалните гости бе и генералният консул в Пловдив Хюсеин Ергани и други турски дипломати.

„В нашата страна живеят различни етноси, които изповядват различна религия и ние  най-добре  знаем силата на думата „толерантност” и никой не може да ни я отнеме. Тя ни дава сила, разум, осъзнаване и отговорност като граждани.  Да живеем заедно в разбирателство, в мир със себе си и околните.”, с този призив Мустафа Карадайъ се обърна към  всички на площада.  „Но в такива дни не можем да подминем и опасността пред демокрацията в нашата Родина. Ние сме се борили за демокрацията и когато тя е в опасност ние единни и заедно трябва да пресечем всяка опасност”, допълни Карадайъ.

„Но тези, които противопоставят и разделят, те нямат право да стоят под знамената на демокрацията. Тези, които сеят омраза нямат място под знамената на демокрацията. Тези, които искат България да напусне НАТО и ЕС нямат място под знамената на демокрация, само че не можем да подминем и тези, които им подариха участието във властта – основната отговорност е тяхна”, заяви Карадайъ в емоционалното си слово

„Ние  можем и трябва да бъдем на висотата на 89-та година,когато бяхме единни и докарахме демокрацията в нашата Родина.  Единни и мощно да защитим демокрацията в България, на Балканите и Европа” заключи лидерът на ДПС.

Председателят на ДПС и активисти поднесоха цветя пред чешмата, изградена в  памет на жертвите на т. нар. „възродителен процес” в центъра на града.

На празника на Джебел присъстваха зам.-председатели на ДПС Ахмед Ахмедов, Филиз Хюсменова, Янко Янков, Хасан Азис, зам.-председателите на ПГ на ДПС Халил Летифов, Йордан Цонев, Хамид Хамид, Нигяр Джафер – зам.-председател на НС, народните представители Ерол Мехмед, Адлен Шевкед,  Велислава Кръстева,Севим Али, Джевдет Чакъров, Танер Али, Имрен Мехмедова, Сергей Кичиков, ген. Симеон Симеонов, Джейхан Ибрямов, Хайри Садъков, Рамадан Аталай, Елхан Кълков, евродепутатите Неджми Али и Илхан Кючюк, членове на ЦОБ – Ердинч Хайрула, Камен Костадинов, Дурхан Мустафа,  Четин Казак,  кметове на ДПС от цялата страна, областни и общински председатели на ръководството на Младежко ДПС.

20180519 122040

 20180519 175024

Мустафа Карадайъ пред премиерите от АЛДЕ: ДПС е опозиция в българския парламент, но не е опозиция на европредседателство

ДПС е опозиция в българския парламент,  но не е опозиция на европредседателство. Това заяви председателят на ДПС Мустафа Карадайъ  по време на  работна закуска с държавни  и правителствени ръководители от АЛДЕ. „Приоритетите на ЕС  и на европредседателството  са и наши приоритети, няма как  да бъдем опозиция.” допълни лидерът на партията.

„Ние имаме най-дълга евроатлантическа биография, за нас ЕС е съюз на ценности и за нас това е кауза. Ние не правим и не сме правили компромиси с ценности.” бе категоричен Карадайъ. Той приомни, че ДПС отдавна настоява за присъединяването  и интеграцията на Западните Балкани към ЕС. Карадайъ  бе убеден,  че единни и мирни Балкани, част от ЕС, ще  зададат  един модел на по-голяма стабилност и сигурност в Европа.   

„Мир с всички, но върховенството на закона е основна ценност. България и ЕС трябва да са  приятели с Русия, но при стриктно спазване на Международното право. Но опозиция на европредседателството  се оказват коалиционните пратньори в това управление“, каза Мустафа Карадайъ.

„Трябва да си защитатваме ценностите, които ни обединяват и не трябва да правим компромиси с тях. Европа  не трябва да се затваря“, заключи председателят на ДПС.

Министър-председателят на Нидерландия Марк Рюте изрази подкрепата на европейските либерали за изразените позиции и политики на ДПС. Той също коментира рисковете, които носят популистките и националистическите формации, които оспорват базистни европейски ценности.

На срещата присъстваха Марк Рюте - министър-председател на Нидерландия, Юрий Ратас - министър-председател на Естония, Андрей Бабиш - министър-председател на Чехия, Ксавие Бетел - министър-председател на Люксембург, Юха Сипиля - министър-председател на Финландия, евродепутатът и зам.-председател на ДПС Филиз Хюсменова, евродепутатът и зам.-председател на АЛДЕ-пратията Илхан Кючюк.

20180517 082559

ДПС ще бъде домакин на работна закуска с държавните и правителствени ръководители от АЛДЕ в Съвета на ЕС

ДПС ще бъде домакин на работна закуска с държавните и правителствени ръководители от АЛДЕ в Съвета на ЕС. Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ ще разговаря с лидерите непосредствено преди срещата на върха на ЕС - Западните Балкани. 

Държавните и правителствени ръководители от либералното европейско семейство са осем: Марк Рюте - министър-председател на Нидерландия, Шарл Мишел - министър-председател на Белгия, Юрий Ратас - министър-председател на Естония, Юха Сипиля - министър-председател на Финландия, Ларс Расмусен - министър-председател на Дания, Андрей Бабиш - министър-председател на Чехия, Ксавие Бетел - министър-председател на Люксембург, Миро Церар - министър-председател на Словения.

Мустафа Карадайъ от Пристое: Имаме управление, което поставя под риска евроатлантическото ни бъдеще!

Днес има хора, има управление в нашата страна, което поставя под риска евроатлантическото бъдеще на нашата родина. Това е много опасно, заяви в каолиновското село Пристое лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ, където се отбеляза 29-та годишнина от майските събития през 1989 година

Най-много на нас ни отива да заявим - ние ще бъдем по-единни от всякога в защита на демокрацията, в защита на евроатлантическото бъдеще на нашата родина, на нашите деца и младежи. Ние ще бъдем единни в защитата на демокрацията и на Балканите, и в нашия регион, и в Европа и в Еврпейския съюз, допълни той. Лидерът на ДПС допълни, че партията следва линия за интеграция не само на Балканите, а на Югоизточна Еворпа.

„Имаме силата да отстояваме правата и свободите на всички граждани. Имаме силата и каузата да защитим демокрацията в нашата родина, в нашия регион и в Европа, когато е под риск. А тя днес е под риск.“, настоя Карадайъ.

“В нашата родина ние за съжаление оставаме единствени, които се противопоставяме на омразата, на национализма, на разделението. И 89-та година бяхме единствени, които се противопоставихме на онези грозни процеси. Тогава бяхме единни и успяме”, обърна се председателят на ДПС Мустафа Карадайъ към стотици, дошли на възпоменателения митинг.

На митинга присъстваха зам.-председателите на ДПС Филиз Хюсменова, Ахмед Ахмедов, Янко Янков, Нигяр Джафер - зам. председател на НС, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Халил Летифов – зам. председатели на ПГ на ДПС, народните представители Хасан Адемов, Велислава Кръстева, Ихсан Хаккъ, Танер Али, Имрен Мехмедова, Бюрхан Абазов, Джейхан Ибрямов, Хайри Садъков, Елхан Кълков, евродепутатът и лидер на Младежко ДПС Илхан Кючюк, евродепутатът Неджми Али, членове на ЦОБ Камен Костдинов, Четин Казак и Рушен Риза и представители на младежките структури, областните председатели на ДПС Айсел Руфат, Сали Табаков, Ердинч Хаджиев, кметове на общини, общински съветници, общински председатели на ДПС. 

По-рано днес ръководството на партията, заедно с областната организация на ДПС Шумен, народни представители, членове на ЦОБ, евродепутати и представители на Младежко ДПС поднесоха венци и цветя  на паметниците на жертвите на т. нар. „възродителен процес“ в селата Кус, Тодор Икономово, Климент  и Пристое.

Мустафа Карадайъ от Руйно: Единни, отново ще се борим за правата и свободите, ще защитим демокрацията!

"Добре помним 1989 година, и лицата, и героите от 1989 година от различните страни на барикадата", каза лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ пред митинг, организиран от ДПС Силистра. "Ако същите лица, тогава с тоягата, а днес с административната преса, се опитват да ни мачкат достойнството, тогава резултатът от тази преса и поддаването на пресата са националистите на власт, резултатът от тази преса е национализмът да стане държавна политика в моята Родина", заяви Карадайъ.

“В Дулово трябва да решим кои сме, какво искаме от себе си и по-важно, какво искаме да оставим на децата си”, продължи лидерът на ДПС.

“Ние сме доказали, че сме смели да взимаме решения, когато е трудно. Единни отново ще се борим за свободата си, единни ще отстояваме правата и свободите си, единни ще защитим демокрацията!"

Председателят на ДПС участва в местността "Аязмото" край дуловското село Руйно във възпоменателен митинг за годишнината от мирните протести през 1989 г. и в памет на жертвите на т. нар. "възродителен процес". Мустафа Карадайъ подчерта, че събитията от онова време пораждат смесени чувства, но няма омраза и реваншизъм. 
Лидерът на ДПС обърна внимание, че Дуловският район е един от районите, където започват мирни протести против тоталитарната власт, против потъпкването на човешкото достойнство, против потъпкването на правата и свободите.

“Няма как да не изпитваме гордост, че имаме силата и каузата да се борим да отстояваме свободата си, каузата да носим тази сила и за миг да не забравяме колко сме силни, когато сме единни”, завърши Карадайъ.

На митинга присъстваха зам.-председателите на ДПС Филиз Хюсменова, Ахмед Ахмедов, Янко Янков, Нигяр Джафер- зам.-председател на НС, Йордан Цонев и Хамид Хамид – зам.-председатели на ПГ на ДПС, народните представители Рамадан Аталай, Хасан Адемов, Велислава Кръстева, Ихсан Хаккъ, Танер Али, Имрен Мехмедова, Бюрхан Абазов, Джейхан Ибрямов, Хайри Садъков, евродепутатът и лидер на Младежко ДПС Илхан Кючюк и представители на младежките структури, областният председател на ДПС Силистра Насуф Насуф, кметове на общини, общински съветници, общински председатели на ДПС. 

 

EВРОДЕПУТАТЪТ ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА В СЕЛО БОЖУРОВО:ОТКРИВАНЕТО НА НОВА ГРУПА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА ВЕЧЕ Е СЪБИТИЕ ЗА МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Откриването на нова група към детска градина вече е събитие за малките населени места, заяви евродепутатът и зам. - председател на ДПС Филиз Хюсменова в с. Божурово, община Добричка. Тя уважи  поканата на директора на детска градина „Слънчице“ - Димитричка Бойчева и присъства на откриването на втора група към възпитателното заведение. 

Детската градина се посещава от деца от селата Божурово и Росеново.  Нарасналият брой на подадени заявления за посещение на детската градина е наложило откриването на нова група. Трикольорната лента беше отрязана от евродепутата Филиз Хюсменова и кмета на община Добричка инж. Тошко Петков. Тържеството се превърна в малък празник за децата и за техните родители.

Филиз Хюсменова благодари за поканата и топлото посрещане и изрази надежда за още подобни поводи. Евродепутатът подпомогна закупуването на шкафчета за новооткритата група, за да стане тя още по привлекателно и уютно място.

„Всяка стъпка към развитието на нашите села и за доброто на техните жители е събитие, което заслужава да бъде отбелязано подобаващо. Във времената, когата се закриват детски градини в малките населени места, откриването на нова група е празник. Вярвам, че тук децата ще имат всички необходими условия да проявят способностите и развият талантите си, и да преминат успешно към училищното образование“, каза Хюсменова при откриването.

На празника присъстваха още д-р Хасан Адемов – народен представител от област Добрич, Донко Марев – председател на Общинския съвет, Илдъз Юнус  и Дико Иванов  - заместник кметове на община Добричка, д-р Ердинч Хаджиев – областен председател на ДПС – Добрич, кметове на населени места, общински съветници, служители на общинска администрация.

1F74A1CF C4EC 4212 BC4A E1D16CCAFB53

Евродепутатът Филиз Хюсменова реновира детска площадка в гр. Криводол по повод Деня на Европа

По случай Деня на Европа – 9 май - официално беше открита обновената детска площадка в град Криводол. Тя беше реновирана по идея и с подкрепата на  евродепутата и зам.-председател на ДПС Филиз Хюсменова. За това допринесоха също Европейският й информационен център в гр.Враца, общинският председател на ДПС в община Криводол – Зорница Димитрова и младежката структура на ДПС, Криводол. Беше сменен целия дървен материал на съоръженията, част от металните конструкции и се боядисаха всички уреди. На площадката е монтирана къщичка за книги, в която са поставени книги от дарения. Целта е да бъдат четени от всеки, който желае и да бъдат връщани отново там. В последствие ще бъдат подменени с други.

Координаторът на Европейския център на Хюсменова -  Миглена Иванова заедно с областните председатели на ДПС във Враца и Монтана прерязаха лентата за откриването и пожелаха приятен отдих и забавление на децата и възрастните на площадката. Те отправиха молба към гражданите - „да се научим да пазим направеното, за да му се радваме по-дълго време“. От координатора на центъра бяха раздадени рекламни материали по повод  Деня на Европа.  Беше предадена и благодарността на  зам.-председателя на ДПС Филиз Хюсменова към всички, взели участие в проекта и допринесли за подобряването на живота в населеното място.

Площадката беше открита в присъствието на председателя на ДПС Враца Борислав Банчев, председателя на ДПС Монтана Тихомир Трифонов, председателя на МДПС, Враца - Николай Николов, общинския председател на ДПС Криводол – Зорница Димитрова, гости от градовете Криводол и Враца.

2 2

EВРОПЕЙСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ НА ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА ОТБЕЛЯЗВАТ ДЕНЯ НА ЕВРОПА

Европейските информационни центрове на Филиз Хюсменова във Варна, Разград и Търговище отбелязват Деня на Европа чрез срещи и презентации пред ученици от основни училища. Така евродепутатът се включи в инициативата, приета с резолюция на последния конгрес на АЛДЕ в Амстердам, призоваваща либералите, либералните местни партийни организации, кметове и лидери да организират тържества за Деня на Европа с цел по-голяма мобилизация за про-европейско движение  на 9 май.

Над 200 малки и по - големи възпитаници от училищата „Св. Св. Кирил и Методий"  в гр. Девня, обл. Варна, „Отец Паисий“ - гр. Разград и ученици от с. Черковна, област Търговище, посрещнаха на 9 май координаторите от центровете на Хюсменова и младежи от МДПС, гр. Варна.  

На учениците беше представена тематична мултимедийна презентация,  посветена на Европейския съюз. Координаторите от трите области разказаха на децата за възникването и развитието на Европейската общност през годините. Учениците нагледно се запознаха със символите на Европейския съюз,  с институциите в него и правата на европейските граждани.

С цел по-лесното усвояване на знанията за Съюза и за разширяване на кръгозора на децата, те бяха изненадани с образователна викторина. За участието си, всички бяха възнаградени с разнообразни подаръци - знамена, книжки за Европейския съюз, географски карти за страните членки.

4

1

Народният представител ген. Симеон Симеонов присъства на Тържествения военен парад в София за Деня на храбростта и празника на Българската армия

Народният представител ген. Симеон Симеонов присъства на Тържествения  военен парад в София за Деня на храбростта и празника на Българската армия.

31952918 1664757826941919 1032411495444512768 n

Мустафа Карадайъ от Караманци: ДПС има важна роля на Балканите

„ДПС има важна роля на Балканите.” Това заяви председателят на ДПС Мустафа Карадайъ на възпоменателния събор в хасковското село Караманци в местността „Кабаач”, където се отбелязва 34-та годишнина от началото на съпротивата срещу т. нар „възродителен процес”.

„Изпитвам гордост и преклоненине! Гордост от това, че имахме и имаме силата да се  борим за каузата за свобода, за правата и свободите на всички граждани.“ С тези думи се обърна лидерът на ДПС към събралите се на събора.

Карадайъ сподели високата оценка, която Движението получава в международен и европейски план и значимата балансираща роля, която има на Балканите, страната и Европа. „Ние получихме висока оценка за балансиращата роля на ДПС! Защото ако политиците говорят за Западни Балкани, то ние говорим за Балканите като цяло или по-скоро за Югоизточна Европа. Защото нашата югоизточна съседка е част от тази процес. Престоят предсрочни избори юни месец. Ние сме убедени, че там ще се проведат едни демократични избори и чрез тях ще  се защитят демократичните ценности и демокрацията на Републиката на Великия Ататюрк“, заяви Карадайъ.

„Признание за политиката, която води ДПС за защита на демокрацията, европейските ценности, за устояването на правата и свободите в България, в Европа и в целия регион. ДПС е единствената партия, която се бори с национализма, популизма и ксенофобията и ще продължи да го прави“ заключи председателят на ДПС Мустафа Карадайъ.

Думата на събора бе предоставена и на народния представител от Хасково и зам.-председател на ПГ на ДПС Йордан Цонев. В своето изказване Йордан Цонев изрази своите притеснения относно овластяването на националистите.

„Миналата година беше направен опит ДПС да бъде разцепено, платихме висока цена, но висока цена плати и България, защото благодорание на този опит и лъжите, с които бяха подведени 100 хиляди симпатизанти на ДПС. Днес на власт са националистите  и България  в момента плаща висока цена!”, заяви депутатът от Хасковския район.  

„Единството на симпатизантите и членовете на ДПС, на мюсюлманската общност е от изключително значение за националната сигурност и просперитета на българските граждани. Няма да допуснем България да има такова управление,  в което ксенофобията е ежедневна практика, в което правата на човека са поставени под въпрос. Нещо повече, поставен е под въпрос и евроатлантическата ориентацията на България.“ бе категоричен Цонев.  И допълни  „Тази ориентацията, за  която д-р Ахмед Доган, създавайки Движението за права и свободи и Българския етнически модел ориентира цялата страна към НАТО и ЕС, защото от тях зависи националната сигурност, просперитета и стабилност   на нашата страна.“  Към събралото се множество Йордан Цонев  се обърна с призива „В тези майски дни да мислим за единството си, да мислим за бъдещето на нашите деца, защото има какво да направим за  България!  С единството на ДПС печели цяла България!“, заключи Цонев.

На събора присъстваха зам.-председателят на ПГ на ДПС Халил Летифов, народните представители Рамадан Аталай и Димитър Аврамов,  Камен Костадинов-член на ЦОБ, Мюмюн Искендер-кмет на община Минерални Бани, Ерджан Юсуф-областен председател на ДПС Хасково, Гюнер Четин-координатор на ДПС Тракия Р. Турция, общинският председател на ДПС Минерални Бани Екрем Юзеир, кметове на съседни общини и на общини в Кърджали, партийни председатели, ръководството на Младежко ДПС, гости от страната и чужбина. На сцената бяха поканени и участниците в съпротивата Халибрям Гювен, Феим Кахраман, Хасан Фахри и Нури Фахри, Ремзи Идриз, Фахрие Ибрям и Ерол Аптула-син на покойния Абдуллах Ибрям.

 

Евродепутатът Илхан Кючюк откри детска площадка в севлиевското село Градница

Евродепутатът Илхан Кючюк и председател на Младежко ДПС дари нова детска площадка на жителите на севлиевското село Градница. На събитието, което се превърна истински празник за малчуганите, присъстваха областният лидер на ДПС Габрово г-н Ердоан Узунов, областният председател на Младежко ДПС г-н Юсеин Вейселов, членове на ЦОС на Младежко ДПС, местния и общинския партиен актив на ДПС, както и жителите на селото. На най-новите и безопасни съоръжения освен децата на селото могат да се радват и техните родители като място за отдих. 

По време на откриването Илхан Кючюк заяви, че „ДПС не е просто партия на обещанията, а партия на реалното изпълнение на поетите ангажименти. Ние от ДПС винаги сме се ангажирали да обърнем внимание и на по-малките населени места. Всяко едно дете трябва да има равни възможности за пълноценно изживяване на детството си. За съжаление децата от по-големите населени места имат по-големи възможности и тука идва ролята на отговорните политици да осигуряват тези модерни съоръжения и в малките населени места, чиито деца са лишени от елементарни условия.”

IMG 6451

IMG 6448

Ден на Азербайджан се проведе в Руен със съдействието на евродепутата Илхан Кючюк

Ден на Азербайджан се проведе в Руен, област Бургас, със съдействието на евродепутата от АЛДЕ / ДПС Илхан Кючюк.

Жителите на общината имаха възможността да се запознаят с културното богатство на Република Азербайджан. Посетителите дегустираха традиционна азербайджанска кухня, бяха представени и автентични носии и занаяти, както и традиционен азербайджански фолклор. Домакините също имаха възможността да представят пред своите гости българската култура и местните традиции. Представен бе и азербайджанският филм „Градината с наровете”.

На събитието присъстваха посланикът на Република Азербайджан Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова, Илхан Кючюк, член на Европейския парламент и вицепрезидент на партия АЛДЕ, народният представител Севим Али, Сезгин Мехмед – зам.-председател на Младежко ДПС, Ахмед Сюлейман – областен председател на ДПС - Бургас, Ружди Хаджен – областен председател на Младежко ДПС - Бургас, Сейфи Мехмедали – председател на Общински съвет гр. Джебел, кметове и общински съветници, директори на училища, учители и др.

Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова сподели, че Азербайджан колкото и да е близка и позната страна за българите, все пак остава екзотична и нова дестинация. „Подобни мероприятия за културно опознаване и сближаване на двата народа със сигурност ще допринесат за осъществяване на бъдещи съвместни проекти в сферата на туризма, енергетиката и др. За нас е огромно удоволствие и чест да споделим с жителите на община Руен нашата култура и традиции в навечерието на 100-годишнината от създаването на Азербайджан като демократична република.” 

„България и Азербайджан са две много идентични държави. Въпреки преживените трудности назад в историята, днес Азербайджан се признава като успешна многонационална държава, където представителите на всички народи и религии живеят като едно семейство. От тази гледна точка и България е дом на различни етноси и религиозни малцинства, където утвърденият български етнически модел е не само пример, от който могат да се възползват страните от Балканите, но и по-далечни страни със сходна история като Азербайджан,” добави Илхан Кючюк.

20180504 4

20180504 3

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА ИЗПРАТИ ДЕЛЕГАЦИЯ В ОБЩИНА КАРТАЛ, ИСТАНБУЛ

Евродепутатът и зам.-председател на ДПС Филиз Хюсменова  изпрати делегация в община Картал, Истанбул. На среща с кмета на общината  – Алтънок Йоз бяха предадени нейните посланията. В делегацията бяха включени координаторите на Европейските информационни центрове на евродепутата и представители на женските дружества от областите Бургас и Хасково. В нея участва и депутатът от ДПС в 42-то Народно събрание – Невин Хасан.

Чрез представителите си, Хюсменова предложи на домакина съвместни инициативи с информационните й центровете и съдействие за общи събития в цялата страна. Като поле на действие се очертаха социалните дейности и теми в областта на равенството на половете – все  политики, които кметът на Картал е извел като приоритети в работата си.

Алтънок Йоз запозна делегацията с най-новите проекти на община Картал – дом за стари хора и обширен парк за отдих и забавление. Кметът е изградил общинска детска градина, в която и неработещите жени да оставят децата и да имат време за себе си. За нуждаещи се хора в България, той направи дарение от  бастуни и проходилки за хора с увреждания.

Привърженик на принципите на демокрацията и на идеите на Мустафа Кемал Ататюрк, кметът заяви, че е „доброволец към Движението за права и свободи”, тъй като твърдо вярва в идеологията, която то изповядва. Членовете на делегацията имаха възможност да се убедят в последователната и безрезервна помощ, която той и неговият екип оказват на изселниците от България след срещата с Олджай Йозгйон – председател на Балканско дружество на изселниците за култура и солидарност. На срещата присъства и отговорника на ДПС за район Мармара, Турция - Лютфи Йозгюр.

4

Изказване на евродепутата Искра Михайлова

Изказване на Искра Михайлова относно разглежданите днес на пленарната сесия в Страсбург доклади ориентирани към основните направления подобряващи ефективността на политиката на сближаване и заличаване на разликите в развитието на регионите на ЕС. Балансиращите финансови инструменти дават възможност за по-ефективно разгръщане на политиката на сближаване и съответно допълването между техническа помощ, развиване на финансовите инсрументи и подобряването на Кохезионната политика е бъдещото направление.

Илхан Кючюк: Признаването на придобитите от дадена личност умения и квалификации е важен инструмент за стимулиране на образователната и трудовата мобилност в ЕС


Благодаря Ви, г-н Президент,

Признаването на придобитите от дадена личност умения и квалификации е важен инструмент за улесняване и стимулиране на образователната и трудовата мобилност на гражданите на Съюза както и на емигранти от трети страни. Създаването на Европейска квалификационна рамка (ЕКР) за учение през целия живот с цел подобряване на прозрачността, съпоставимостта и възможността за прехвърляне на квалификации в Европа, беше важна и необходима стъпка за постигането на тази цел. За съжаление, пълното въвеждане и ефективното прилагане на настоящата рамка все още не е факт.

Установени са множество проблеми и пречки на всеки етап от процеса на признаване. Наблюдаваме несвоевременно въвеждане на ЕКР, бавно изпълнение със слаба съгласуваност между държавите членки. Множество различия и слаба координация на ниво Европейски съюз, слаба ангажираност на социалните партньори и гражданското общество, както и липса на яснота относно признаването на умения придобити извън системата на формалното образование.

В допълнение на това, предизвикателствата, пред които са изправени образователните системи в резултат на засилената миграция към Европа, трябва да бъдат разгледани както на европейско, така и на национално равнище и също следва да намерят своето отражение при ревизията на ЕКР.

 

 

 

Неджми Али: Нуждаем се от по-тясно сътрудничество между митническите служби, както в рамките на Европейския съюз, така и с трети страни

На 15 май 2017 г. по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али направи изявление относно Доклада за Оценка на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия. Г-н Али беше докладчик по становище от Комисията по бюджетен контрол до Комисията по международна търговия на Европарламента по горепосочения доклад.

Българския евродепутат подчерта, че: „Митническата администрация играе изключително важна роля в контекста на световните търговски отношения при предотвратяване на вредите, нанасяни от незаконната търговия върху официалната икономика. Незаконните дейности имат отрицателно въздействие върху икономиките от гледна точка на растежа, работните места, чуждестранните инвестиции и интегритета на пазарите. Същевременно те генерират големи финансови потоци за международната организирана престъпност.

За да се премахнат тези негативни въздействия от първостепенно значение са качеството и резултатите на митническия контрол върху  транзита на стоки, по-специално в пристанищата и граничните пунктове. Необходимо е да бъде гарантирано, че са налице стандартизирани методи на контрол сред държавите-членки за проверки на пристанищата и границите чрез прилагане на съвременни стратегии за контрол, основани на управлението на риска.“

  Неджми Али заяви, че следва да се предвиди включването на клаузи за предотвратяване на измамите в Търговските и инвестиционните споразумения, с цел защита на финансовите интереси на Съюза. Наложително е по-тясно митническо сътрудничество, както в рамките на Съюза, така и с трети страни, както и ефективен обмен на статистическа информация, свързана с контрола върху вноса в ЕС. По този начин, освен предотвратяване настъпването на вреди за икономиката, чрез ограничаване на рисковете за обществото и пазарите, ще бъдат защитени здравето и безопасността на потребителите.

Илхан Кючюк: Молдова е важен фактор за стабилността и благополучието на Черноморския регион и ЕС трябва да защити европейското бъдеще на страната

Благодаря Г-н Председател,

Г-н Комисар

Колеги,

Молдова е част от Източното партньорство и в това си качеството има за цел да засили политическото си асоцииране и икономическата интеграция с ЕС. За съжаление обаче, страната продължава да среща сериозни проблеми по пътя си към ЕС. Различните политически формации в страната продължават да не намират работещи и дългосрочни решения на важните проблеми, а ширещата се корупция и ограничаване на свободата на медиите ерозират държавността. 

Нарастващото гражданско недоволство и конфронтации между про-руските и про-европейските политически сили будят сериозни притеснения за сигурността на страната. Ето защо, призовавам властите в Молдова да се фокусират над значимите и спешни реформи посочени в споразумението за асоцииране от 2014г. ЕС може да продължава да осигурява финансова и политическа помощ на Молдова, но само при положение, че властите в страната се обвържат трайно с демократичните ценности. Молдова е важен фактор за стабилността и благополучието на Черноморския регион и ние трябва да защитим и насърчим демократичните реформи, основните права и свободи на гражданите в страната и европейското бъдеще на страната.

Благодаря.

Неджми Али - Предлагаме бъдещите инвестиции да бъдат ориентирани към по-слабо развитите европейски икономики и региони

 

На 15 май 2017 г. българският евродепутат от АЛДЕ Неджми Али участва  в съвместно заседание на Комисията по бюджети и на Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент. На това заседание  беше гласувано разширяването на обхвата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) или както придоби популярност под името Плана Юнкер. Членовете на двете комисии подчертаха, че Европейският инвестиционен план трябва да се фокусира върху бъдещи инвестиции с по-рисков профил, които не биха могли да бъдат реализирани по друг начин. С предимство тези инвестиции трябва да се концентрират в икономически по-слабо развитите региони на ЕС и да бъдат реализирани по напълно прозрачен начин.  

Членовете на двете парламентарни комисии очертаха позициите си в две гласувания, като първото от тях направи оценка на изпълнението на ЕФСИ до настоящия момент, а второто даде зелена светлина за удължаването и разширяването на техническата помощ на Центъра за консултантски услуги за малки и трансгранични проекти.

Депутатите от Европейския парламент смятат, че ЕФСИ ще оптимизира по-нататък резултатите си чрез:

  • Фокусиране върху допълняемостта: ЕФСИ следва да подпомага операции, насочени към недостатъчно развити сегменти на пазарите или такива с недостиг на инвестиции, както и проекти с висок рисков профил, особено в регионите с по-ниски икономически възможности, които иначе не биха били подкрепени.
  • По-добро географско разпределение: ЕФСИ трябва да допринася активно за секторното и географското разнообразяване и инвестиране в по-слабо развитите региони.
  • Подобрен Европейски център за инвестиционни консултации - ЕЦИК (European Investment Advisory Hub - EIAH): ЕЦИК следва да анализира всички недостатъци в досегашното изпълнението на ЕФСИ и да предостави съвети за комбинирането на други източници на финансиране от Съюза с тези от ЕФСИ. ЕЦИК трябва да има силно местно присъствие, за да отговори по-добре на местните потребности.
  • Повече инвестиционни платформи: За да се гарантира, че ЕФСИ обхваща също малки и трансгранични проекти, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейският инвестиционен фонд следва да си сътрудничат по-близо с националните банки за развитие или други подобни институции.
  • Прозрачност и комуникация: Решенията на Инвестиционния комитет на ЕФСИ следва да бъдат публични и добре обосновани. За да се повиши видимостта на гаранциите от ЕС, крайните бенефициенти трябва да са запознати с принципите за подпомагане от ЕФСИ.

Същевременно в гласувания регламент за ЕФСИ депутатите призовават, като част от новата Многогодишна финансова рамка (МФР), Европейската комисия да представи законодателно предложение за инвестиционна схема, която да ограничи инвестиционния недостиг в ЕС. Това следва да се постигне като се замени ЕФСИ и вземайки предвид резултатите от независима оценка на неговото функциониране. Комисията трябва да предостави тази оценка на ЕП и на Съвета до края на декември 2018 г.

Основни факти:

Европейският фонд за стратегически инвестиции, реализиран от Европейската инвестиционна банка, бе създаден за първоначален период от три години с цел мобилизиране на поне 315 млрд. евро инвестиции в реалната икономика. Европейската комисия предложи да се удължи продължителността на функциониране на фонда до края на настоящата Многогодишна финансова рамка през декември 2020 г., като се визира и постигане на инвестиционна цел от 500 милиарда евро.

Предстоящи стъпки:

Докладът по собствена инициатива за изпълнението на ЕФСИ ще бъде гласуван от депутатите на Европейския парламент по време на пленарна сесия през месец юни 2017 г. Преговорният процес за промените в регламента, които удължават периода на функциониране на Фонда са предвидени за края на месец май 2017 г.

Изказвания на Илхан Кючюк в Европейския парламент за ситуацията в Сирия и Близкия изток

На 16 май 2017 г., по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург се проведоха дебати за ситуацията в Сирия и състоянието на религиозните малцинствата в Близкия изток. В дебатите участие взе евродепутата от ДПС Илхан Кючюк, който в свото изказване наблегна на продължаващите системни и груби нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право в Сирия.

Също така, евродепутата постави акцент върху състоянието на малцинствата в региона:

"Стотици семейства в Близкия изток са принудени всеки ден да взимат съдбоносни решение за това дали да напуснат родината си, да изоставят вярата си или да се разделят с живота си. Основен репресивен орган е „Ислямска държава“, която целенасочено руши градове, религиозни храмове и светини."

Според евродепутата мирното съжителство на християни, мюсюлмани и всички религиозни малцинства в Близкия изток е основата, върху която ЕС трябва да гради мира и сигурността в региона.

 

Неджми Али - Ефективните мерки срещу измамите ще допринесат за повишаване авторитета на ЕС и доверието на европейските граждани към европейските институции

На 15 май 2017 г евродепутатът Неджми Али направи изявление относно Годишния доклад 2015 г. за Защита на финансовите интереси на ЕС с насоченост към борбата с финансовите измами в качеството си на докладчик от АЛДЕ по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург.

Неджми Али подчерта положените усилия за преодоляване влиянието на неотдавнашната финансова и икономическа криза, но изтъкна, че едно от дългосрочните последствия е намаляването на доверието на европейските граждани към институциите. Ето защо значителното увеличаване ролята на защита на финансовите интереси на Съюза е един от най-подходящите начини за повишаване авторитета на ЕС.

Евродепутатът постави акцент върху няколко характерни момента от доклада за 2015 г., които са изключително важни при постигането на основната цел за защита на финансовите интереси на ЕС. Сред тях могат да бъдат посочени: необходимостта от по-добре организирана превантивна работа на институциите във връзка с увеличението на общия брой на нередностите, разкрити както от Комисията, така и от държавите-членки; нуждата от пренасочване на мерките за борба с измамите както към приходната, така и към разходната част на бюджета; нуждата от пълно прилагане на стратегията за бюджет ориентиран към резултати. Същевременно отбеляза, че стратегиите за контрол трябва да бъдат насочени предимно към областите, характеризиращи се с по-висок процент на риск и грешки.

Неджми Али обърна специално внимание и на факта, че за постигането на значими резултати в борбата срещу измамите е наложително наличието на превантивни и коригиращи механизми, които да се прилагат от Европейската комисия и от държавите-членки по отношение на защитата на финансовите интереси на ЕС. “Тези действия в крайна сметка ще допринесат за повишаване авторитета на ЕС и доверието на европейските граждани към европейските институции” заяви Неджми Али.

Илхан Кючюк: Трябва да се даде шанс на подготвеното и образовано младо поколение да се развива и работи в България

Членове и симпатизанти на ДПС от област Габрово, както и ученици от ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“, Севлиево, които взеха участие в конкурса „Разработване на проекти по наука, техника и технологии“ и победителите в конкурса „Г-н и г-жа Файсбук - Варна“, посетиха Европейския парламент по покана на евродепутата Илхан Кючюк.

По време на посещението гостите имаха възможността да се запознаят отблизо с работата на институцията, да присъстват на лекция за историята и функционирането на Европейския съюз, както и да се срещнат с българските евродепутати от Движението за права и свободи.

Разказвайки за дейностите си като член на Европейския парламент, Илхан Кючюк обърна особено внимание на факта, че девети май е не само празник на Европа, но и на всички хора изповядващи ценностите на свободата и толерантността. „Девети май е най-добрият повод да се наречем горди европейци. Само до преди 70 години нашия континент е бил опустошен от войни и  насилие, а днес празнуваме победата на обединението и толерантността. Европейският съюз е уникален проект по своята същност и не случайно неговия слоган е единни в многообразието. Нещо повече, считам че ние младите трябва да продължим да се борим за него, защото бъдещето принадлежи на нас“, сподели Кючюк в своето изказване.

В заключение, г-н Кючюк ги увери, че ще работи за създаване на благоприятен предприемачески климат в България, за да може всеки един млад човек да намери реализация на своя потенциал.  „Трябва да се даде шанс на подготвеното и образовано младо поколение да се развива и работи в България. Само така, ние ще можем да достигнем нивото на старите членки на ЕС“, допълни още евродепутатът.

IMG 20170510 112544

Неджми Али: Необходими са повече усилия за постигането на пълния потенциал на мрежата „Натура 2000”

„Мрежата „Натура 2000” играе незаменима роля в опазването на биологичното разнообразие в Европа и управлението й трябва да бъде реализирано на ниво. В това отношение от особено значение е включването на основните заинтересовани страни като ползватели и собственици на земя. Важно е също така и предоставянето на изчерпателна информация за ефективността на тази система от защитени зони в Европа”.

Това обяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Неджми Али в качеството си на докладчик на АЛДЕ на заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент в Брюксел. На него бе разгледан Специален доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) за дейността на екологичната система от защитени зони в Европа „Натура 2000“. Българският представител в ЕП приветства доклада на ЕСП, но и насочи вниманието към някои акценти в него. Според Неджми Али, будят безпокойство фактите, че Рамката за приоритетни действия представя ненадеждна картина на разходите по „Натура 2000”, а данните,  предоставени от държавите-членки, са неточни и финансовите средства не могат да бъдат коректно дефинирани.

„Обяснението на Комисията защо нейната оценка не е завършена до септември 2016 г. не е убедителна. Комисията приема препоръката да подобри разпространението на своите ръководни документи, но се позовава на финансови ограничения за преодоляване на езиковите бариери, което е несериозно. Мисля, че държавите-членки са в състояние сами да си направят превод на тези документи”, посочи Неджми Али. Българският евродепутат поиска и отговор на въпроса какъв е съществуващият механизъм, за да се подсили изпълнението на препоръките, направени от Комисията.

По покана на Неджми Али: Активисти на ДПС от Благоевград в Европарламента с въпроси за бюджета на ЕС и предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС

Активисти на ДПС от Благоевград задаваха въпроси в Европарламента относно формирането на бюджета на ЕС, оперативните програми в периода до 2020 г., както и предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз.

Тези теми бяха обсъждани по време на информационен семинар в Европейския парламент в Брюксел. Активисти на Движението за права и свободи от Благоевград, както и представители на местните власти бяха на двудневно посещение в белгийската столица по покана на евродепутата от Алианса на демократите и либералите  за Европа Неджми Али.

Благоевградчани имаха възможност не само да усетят ритъма на работа в европейските институции, но и да разгледат забележителностите на Брюксел.

В програмата им бяха предвидени посещение на Парламентариума и на Европейския парламент, където имаха възможността да се информират по-задълбочено за начина на функциониране на европейските институции, както и да се запознаят с работата на евродепутатите от ДПС. Гостите посетиха пленарната зала на Европейския парламент заедно с евродепутата.

Photo EP1

Photo EP3

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА: ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ ЗА ЕС СЕ ВРЪЩА

Евродепутатът Филиз Хюсменова цитира данни от проучването на „Евробарометър“, което показва, че подкрепата сред европейците за членството в Европейския съюз се връща на почти същото ниво като през 2007 г., преди икономическата криза. Тя ги представи пред дами от област Търговище, които са на посещение в Европейския парламент по покана на евродепутата. Според изследването, за 57% от европейците членството в ЕС е нещо добро. Това представлява увеличение от четири процентни пункта в сравнение с предишното проучване от септември миналата година.

„Сегашното равнище е почти същото като това от 2007 г., а EС премина през много препятствия. През 2008-2009 г. започна голямата финансова криза, която прерасна в икономическа и социална, и открои отдалечаване между евроинституциите и европейските граждани. След преодоляването й започна бежанската криза, последва силна популистка и националистическа вълна в държавите членки, след това Брекзит, засили се тероризмът, заговори се за Европа на две скорости”, така българският евродепутат обобщи последното десетилетие на Евросъюза.  

Жените, членове и симпатизанти на ДПС, коментираха с Хюсменова как тези събития са се отразили в ежедневието на българските граждани. От 2-ри до 4-ти май те  проследяват работата на Европейския парламент и на българските евродепутати от ДПС. В програмата на посещението е включена и презентация, която подробно представя комисиите в Европарламента, политическите групи, както и процедурите за взимане на решения.

Декларация на народния представител Ерол Мехмед от името на ПГ на ДПС по случай 24 май

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И Г-ДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Утрешният ден е най-истинският, по своята същност, и най-красивият, по своята въплътена идея,  общобългарски празник. 24-ти май е празник на просветените хора, които от векове изграждат устоите на нацията и възпитават поколенията. 24-ти май отдавна се е превърнал в ден-символ на национално достойнство, стремеж за самоопределение, многовековни традиции и общочовешка култура. Прекрасен празник е на учители и ученици, на абитуриенти, на малки и големи книголюбци, на студенти и академици, на писатели, читатели и мечтатели. Ден е на научната мисъл и творчество. Ден, в който истински се гордеем, защото „и ний сме дали нещо на света“; защото го празнуваме вече две столетия; защото си имаме своя азбука и сме писмен народ отпреди повече от хилядолетие. Това е светъл ден, който има невероятната естествена сила да обединява всички ни и именно затова е безценен одухотворяващ празник.

Двамата братя едва ли в девети век, изпълнявайки възложената им държавна мисия, са осъзнавали в пълнота епохалното си дело. Те обаче са знаели, че записаното слово съхранява паметта и пази духовността във Времето! 11 века по-късно европейците се убеждават, че братята Кирил и Методий наистина са заслужили да бъдат обявени от папа Йоан Павел II за покровители на съвременната многонационална, многоезична и цивилизована Европа. Българският народ и целият славянски свят тачат своите светци – създатели на нова азбука и защитници на човешкото право и свобода да твориш и славиш Бог на своя роден език!

Нека да е честит за всички нас този всенароден празник – духовно сказание за буквите! Нека със силата на ума и вярата да поемем по своя път към „светли бъднини“! Просвещението като процес може би е своеобразен извървяван път към храма и дано всички ние да намерим просветление и слънце „да грее вечно в душите ни“! Духовното извисяване на личността, израстването на една нация и трансформацията на държавата в обща родина, минават през езика и писмеността. „В началото бе Словото…“, то ще е и безкрайно в човешкото време.

От името на Движението за права и свободи пожелаваме на 24-ти май съзнанието ви да е в уютна удовлетвореност, защото празникът е истински, радостта ни е истинска и не избледнява в годините, а детската усмивка е красива и напълно естествена. В такива дни животът не е борба, не е война за власт, а е знание, етика, естетика и смисъл!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, четящи хора!

Евродепутатът Неджми Али: ДДС системата в ЕС трябва да бъде опростена и улеснена за ползване от бизнеса

ДДС системата в Европейския съюз трябва да бъде опростена и да стане по-удобна за ползване от бизнеса. При настоящата разходите за постигане на законовите изисквания са значително по-високи при търговията на единния пазар, отколкото във вътрешната търговия. В същото време сложната система задушава бизнеса, което е особено валидно за малките и средни предприятия. Тя трябва да се справи и с нарастващите рискове от измама. „ДДС разривът“ между очакваните и реално събраните приходи в целия ЕС се оценява на 170 млрд. евро, като само трансграничните измами са причина за 50 млрд. евро загуба на приходи годишно.

Тези данни изнесе евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (ALDE) Неджми Алив качеството му на докладчикпо време на дебатитев Комисията по Бюджетен контрол в ЕПотносно Плана за действие за Данък добавена стойност. Този план цели създаване на единно ДДС пространство, което от своя страна да допринесе за по-качествено интегриран и по-справедлив единен пазар с цел подпомагане заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.За целта българският евродепутат призова за модернизиране на ДДС системата. „ДДС е един от основните приходоизточници в ЕС, осигуряващ годишно повече от един трилион евро. Същевременно трябва да признаем, че настоящата система за ДДС е фрагментирана, сложна е за развиващия се трансграничен бизнес и е податлива на измами. Необходимо е да бъде основана на по-голяма степен на доверие както между бизнеса и данъчните администрации, така и между отделните данъчни администрации на ЕС“, посочи Али.

По думите му, Европейската комисия се очаква да представи законодателно предложение за въвеждане на съвременна система за ДДС, която трябва да се основава на принципа на облагане в страната потребител на стоките. Това означава, че правилата за данъчно облагане, според които доставчикът на стоки събира ДДС от клиента си, ще бъдат приложени и за трансграничните сделки. Тази промяна трябва да осигури намаляване на трансграничните измами с ДДС с около 40 млрд. евро годишно.

Сегашната система също така се стреми да инкорпорира иновативни бизнес модели и технологичния напредък в цифровата среда. Различните ставки на ДДС обаче между физическите и цифровите стоки и услуги, не отразяват напълно днешните реалности. Освен това държавите-членки се чувстват прекалено ограничени в политиките си при определяне на процентните ставки, бяха част от доводите на евродепутата.

„Планът за действие определя последователните стъпки, необходими за създаването на единно ДДС пространство на ЕС. Той залага незабавни и спешни действия за справяне с несъбрания ДДС и за адаптиране на ДДС системата към цифровата икономика и нуждите на малките и средни предприятия. Планът осигурява ясни дългосрочни насоки за една съвременна ДДС система със съответните процентни ставки.

Необходимо е да бъде подобрена работата на Eurofisc; да се координират стратегиите на националните органи и Europol, Eurojust и OLAF по отношение на противодействието на измамите; както и да се въведат нови модели за споделяне на информация в реално време. Държавите-членки следва да подобрят своевременността на отговорите си на заявките за информация и надеждността на Системата на ДДС за обмен на информация (VIES). ОЛАФ и Европол следва да имат достъп до данните във VIES и Eurofisc, като държавите-членки да могат да се възползват от разузнавателната информация, за повишаване на ефикасността при противодействието на транснационалната организирана престъпност. Директивата за борба с финансовите измами и Наредбата на Европейската прокуратура (EPPO) ще допълнят и укрепят правната рамка, като значително ще засилят противодействието на измамите. Комисията и държавите-членки трябва да засилят сътрудничеството с държавите извън ЕС и да осигурят събирането на ДДС. Следва да се заложат стандарти за сътрудничество, основани на принципа на прозрачност, добро управление и обмен на информация. С цел опростяване на функционирането на Европейския бизнес,следва да извършим необходимите реформи с цел по-ефективно противодействие на измамите, премахване на административните бариери и намаляване на регулаторните цени“,заявява Неджми Али.

 

Евродепутатът Неджми Али: Прилагането на Директивата за услугите в ЕС ще стимулира икономическия растеж и създаването на нови работни места

Директивата за услугите в Европейския съюз има много широко приложно поле, което налага Комисията по бюджетен контрол да разполага с набор от мерки за гарантиране на правилното изпълнение. Потенциалната икономическа полза от пълното прилагане на Директивата все още е неизяснена, Комисията следва да извърши проучване за оценка на ползите в количествено отношение с максималната възможна достоверност.

Държавите-членки биха могли да използват по-пълноценно мерките, предвидени от Комисията в подкрепа на транспонирането, прилагането и изпълнението (особено чрез споделяне на проблемите), пред които са изправени в различните етапи на процедурата.

Тези проектни предложения бяха направени от евродепутата от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али в качеството муна докладчик по прилагането на Директивата за услугите. Това бе сторено по време на дебатитев Комисията по бюдветен контрол на ЕПслед направения одитен доклад от Европейската сметна палата относно действията на Комисията по отношение на Директивата. Основната ѝ цел е създаването на свободен пазар в сферата на услугите. Директивата предвижда мерки за намаляване на правните и административни бариери пред доставчиците и потребителите на услуги. „Предоставянето и използването на услуги в рамките на Единния пазар следва да бъде облекчено както за бизнеса, така и за потребителите. В съответствие с Директивата, държавите-членки в рамките на тяхната територия са длъжни да осигурят свободен достъп до предоставените услуги. Мерките в Директивата целят създаване на работни места, стимулиране на икономическия растеж и повишаване на качеството и избора на услугите за потребителите.Сметната палата счита, че след изтичането в края на 2009 г. на срока за транспониране в националните законодателства, са останали редица бариери, някои от които се дължат на неясните клаузи на Директивата.Комисията е била затруднена при предприемането на мерки за установяване на нарушенията, което се дължи от една страна на липсата на конкретни правни основания, а от друга страна на продължителността на изпълнение на една такава правна процедура. Все още не е възможно да бъде оценена степента на реализираните очаквани икономически ползи от Директивата, тъй като не са били положени необходимите усилия за събиране на данни за трансграничната търговия с услуги, влизащи в обхвата на Директивата преди 2014 година“, посочи българският евродепутат.

 

Евродепутатът Илхан Кючюк: Кримските татари са неизменна част от населението на Крим и техните културно - исторически ценности трябва да бъдат зачитани

 

Благодаря г-жо председател,

Дебатът за състоянието на кримските татари е изключително навременен, а резолюцията открито представя дискриминационните действия срещу населението на полуостров Крим.Властите на полуострова продължават с прилагането на репресивни мерки срещу населението,включително произволни арести и забрана за пътуване. През изминалите дни, министерството на правосъдието забрани на практика представителния орган на татарите- меджлиса, чиято дейност бе абсурдно определена като екстремистка, а лидерите на общността Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев продължават да живеят в изгнание, със забрана да влизат на територията на кримския полуостров.

Тези събития отприщиха поредната вълна от недоволство към управляващото правителство в Крим и международната общност не може да остане безучастна. В противен случай, ще останем наблюдатели и пасивни участници в системното нарушаване на човешките права в региона.

Ето защо, призовавам всички страни упражняващи власт на кримския полуостров незабавно да преустановят всякакви практики на репресии срещу цивилното население. Кримските татари са неизменна част от населението на Крим и техните културно - исторически ценности трябва да бъдат зачитани.

 

 

 

Евродепутатът Илхан Кючюк: Вярвам, че завръщането към нормалното функциониране на шенгенското пространство е завръщане към основите на европейската интеграция

Благодаря г-жо Председател,
Уважаеми колеги,
Шенгенското пространство е сред най-значимите постижения на съвременна Европа и висша форма на европейската интеграция. То гарантира свободното движение на стотици милиони граждани на ЕС, законно пребиваващи на територията на Съюза. Въпреки това, през изминалата година, шест от членовете на Шенген, въведоха отново контрол по вътрешните си граници, поради съображения свързани с бежанската криза. Това временно въвеждане на граничен контрол се отразява негативно на търговията, но преди всичко, има важни последици за европейския проект, изразени в евроскептицизъм, анти-имигрантска и популистка реторика.

Ето защо, считам, че от основно значение е да възстановим нормалното функциониране на шенгенското пространство, най-късно до края на тази година. За целта, трябва да гарантираме защитата на външните граници на Европейския съюз, а това може да се постигне с новосъздадената Европейска служба за гранична и брегова охрана. Тя трябва да бъде основава на съвместна отговорност и солидарност, а държавите-членки, които все още не са част от шенгенското пространство, като България и Румъния, следва също да се възползват и участват в нея.

Вярвам, че завръщането към нормалното функциониране на шенгенското пространство е завръщане към основите на европейската интеграция.

 

Въпрос на народния представител Танер Али по време на парламентарен контрол

 Въпрос от народния представител Танер Али относно състояние на път ІІІ-4082, "Капище Банковец", по който движението на моторни превозни средства е почти невъзможно, поради изключително лошото и незадоволително състояние на гореописаната пътна отсечка.

Въпрос на народните представители д-р Джевдет Чакъров и Хайри Садъков по време на парламентарен контрол

Въпрос от народните представители д-р Джевдет Чакъров  и Хайри Садъков относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки"/ III-861 (Бачково-Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност Мимина вода - местност Рожен (Чепеларе-Соколовци), в общ. Лъки, обл. Пловдив до границата с област Смолян.

 

Искра Михайлова: Възможностите за инвестиции в един регион трябва да се гледат комплексно

Регионите в Северна България са проблемни, тъй като в тях има по-малко инвестиции, имаме проблеми с образованието и с услугите, а това са характеристиките на изоставащите региони в цяла Европа. Това каза в предаването "Преди всички" председателят на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова преди международната конференция "Инвестиции и инфраструктура в Северна България". 

"Инвестициите в инфраструктура биха могли да подобрят облика на Северна България", посочи Михайлова. Проектите за публично-частно партньорство в България обаче по думите й вървят трудно, защото има обществена нагласа, че частният интерес може да надделее над обществения, въпреки че това е една от възможностите за привличане на повече инвестиции: 

"Ако ние разчитаме само на европейските структурни и инвестиционни фондове, за да променим облика на районите в Северна България, няма да успеем. Не са толкова много тези инвестиции. Би трябвало да привличаме частни инвестиции, да изградим национален ресурс за инвестиции в тези региони, за да можем да променим нещо и затова разчитам на това да заработи Фондът за публично частно партньорство. Неслучайно днес очакваме участие от Българската банка за възстановяване и развитие, участие от управляващи органи, които работят с финансовите инструменти и възможности да обсъдим реални проекти, които имат потенциал в себе си и биха могли да бъдат реализирани". 

Северозападният регион е начело на класацията на най-бедните области в ЕС. Запитана дали прекрояването на регионите у нас и вероятното създаване на по-голям дунавски регион ще промени нещо, Михайлова коментира, че за съжаление до този момент всички усилия са насочени към това да отговорим на изискванията от статистическа гледна точка. 

"Има значение как ще планираме инвестициите за периода след 2020 година, когато в един или два статистически региона инвестициите трябва да бъдат фокусирани в направления, които водят до качествени промени", допълни тя. 

Общините алармират, че растат лавинообразно финансовите корекции по изпълнение на проектите им за сегашния финансов период. Проблемът с финансовите корекции обаче не е само на българските общини, уточни Искра Михайлова: 

"Той е свързан с изключително усложнените процедури и възможността да се дават сигнали за нарушения, които в никакъв случай не нарушават нито финансовия интерес на страната, нито финансовия интерес на Европейския съюз. Точно заради това ние се опитваме в Европейския парламент заедно с Европейската комисия да работим в посока опростяване на тези процедури, опростяване на изискванията и въвеждане на единен одиторски подход или единни изисквания на одиторите, за да няма възможност за налагане на корекции при всяка проверка на който и да е проект. Това би облекчило общините. Въобще идеята като цяло е да се облекчат крайните бенефициенти". 

"Възможностите за инвестиции в един или друг регион на Европа трябва да се разглеждат комплексно, а тъкмо това според липсва в българския подход", отбеляза Искра Михайлова, визирайки и дискусията около проекта АЕЦ "Белене": 

"Като че ли ние в България имаме способността от време на време да се ориентираме към един или друг проект и да се опитваме да внушим на обществото и на гражданите в тези региони, че реализацията на този конкретен, един-единствен проект ще бъде панацея и ще реши всички въпроси. За съжаление, това не е така. Истината е, че развитието на тези региони изисква комплексен подход, последователни стъпки и много проекти, които да се допълват един друг. Нека това да бъде, ако се реши, да бъде включително и проект за ядрената енергетика, но той трябва да бъде съпътстван с транспортни проекти, с проекти за обучение на кадри, с проекти за социална, здравна, културна инфраструктура, с проекти, които да променят облика на региона". 

Цялото интервю може да чуете от ТУК.

(БНР, 23.05.2018)

Йордан Цонев: Пътят на България към Европа мина през Босфора, както каза Ахмед Доган

Още през 90 г., създавайки ДПС, д-р Ахмед Доган пророчески предвиди европейското бъдеще на България. Той каза, че пътят на България към Европа минава през Босфора, и цялото общество му скочи. Едно от условията за ЕС бе да влезем в НАТО, а това можехме да получим от Турция. И именно оттам получихме първото одобрение - така нашият пък наистина започна от Босфора. Това припомни по телефона за "Беновска пита" депутатът от ДПС Йордан Цонев.
"Тогава предвиждаха чуждите служби, че България е най-вероятното място за етнически конфликт. Но той не се случи тук, а се случи в Югославия, където не го очакваха", каза още Йордан Цонев.
"Българските мюсюлмани не избраха пътя на реванша, а на толерантността. В България това се случи и така се случи европейското бъдеще на страната. Това българските политици не трябва никога да го забравят", припомни  той.

Йордан Цонев изтъкна, че темата за приобщаването на Западните Балкани към ЕС е засегната първо от ДПС. За завършилата среща на върха на 17 май в София той каза:  "Поздравявам кабинета и всички български партии и политици, оказа се, че те са разбрали, че това не е европредседателство на ГЕРБ, а на България", каза той.
Според Йордан Цонев България трябва да бъде лоялен  партньор на НАТО и ЕС.
"Държа да подчертая, че ние трябва да сме лоялни партньори в ЕС и в НАТО. Много ясно искам да кажа, че ДПС категорично е за това да бъдем абсолютно лоялни партньори в НАТО и ЕС. Това в никакъв начин не предопределя да имаме лоши отношения с когото и да било", каза Йордан Цонев и добави: "В конфликтните моменти не трябва да сме  в ролята на лаещо куче, а да сме на позициите на ЕС и НАТО."
За залежалия в НС вече 4 месеца законопроект на Делян Пеевски и ДПС за прозрачността в собствеността на медиите, зам.-председателят на ПГ на ДПС каза: 
"Първото, което да се направи, е прозрачността: коя медия как се финансира и кой е издателят. Обществото трябва да знае - тази медия е на този и се финансира оттук, оттук, по този начин. Следващите стъпки е как да бъде разрешено или забранено допълнителното финансиране".
По думите му ДПС иска едно - собствеността да е прозрачна. "А дали това са чужди юридически лица, в това няма нищо лошо. Но когато една медия е собственост на офшорка, това не е добре. А има  българска голяма медия, която е собственост на офшорка. И нищо не е ясно."
За атаките срещу законопроекта от страна на кръга Капитал, Йордан Цонев  подхвърли: "Да беше се сетил господин Прокопиев да го внесе този закон, да ми го беше донесъл, и щях да го внеса".
 

Участие на Рамадан Аталай в "Още от деня" по БНТ

Трябва да видим какви са условията, държавата как ще участва. Това обясни депутатът от ДПС Рамадан Аталай по повод предложението за рестартиране на АЕЦ "Белене". Той обясни, че са необходими още разяснения от кабинета по темата.

Обществеността трябва да разбере как и по какъв начин ще бъде построен и какво ще се прави с ядрената енергия, коментира Аталай.

Има ред неща, които трябва да ни станат ясни.

Аталай коментира и протеста на транспортния бранш заради пакета "мобилност". 

Подкрепяме транспортните фирми и работещите в тях. Трябваше може би преди година, когато става въпрос за командированите работници, правителството трябваше да реагира малко по-адекватно.

(БНТ, 18.05.2018)

Велислава Кръстева: 4 месеца „отлежава“ в 44 НС закона на ДПС за собствеността на медиите, а Европа ни следва

Велислава Кръстева в разговор с Илиана Беновска в предаването „Беновска пита” по „Радио К2” и „Канал 3”, заяви позиции по следните теми:

Мястото на ДПС в българската политика.

    „Г-жо Кръстева, къде се намира в координатната система в момента ДПС в българската политика между първата политическа партия с ръководител Борисов, който е трети мандат, втората и единствена, както често се самоназовава, опозиционна партия БСП с председател Корнелия Нинова, коалицията, изпълнена с „Обединени патриоти“ – ВМРО, Атака и НФСБ и Марешки в парламента? Но къде е ДПС?“, попита водещата Илиана Беновска. Велислава Кръстева отговори: „С риск да Ви прозвучи малко претенциозно – ДПС не променя позицията си вече 28 години, далеч преди да съществуват оказаните от Вас маркери! ДПС се намира там, където остава през последните 28 години, със своята роля, със своята кауза, със своята позиция“. Тя обясни, че в момента се връща от поредното отбелязване на „майските събития“, избухнали през 80-те години на миналия век като съпротива срещу Възродителния процес. Тези събития са дали на България пътя към демокрацията и са направили възможно падането на режима на Тодор Живков. „Така че ДПС има много ясен път и се намира на него, докато останалите субекти, които ми посочихте като маркер, са в това си качество появили се доста по-късно и аз не искам да съизмервам нашата позиция, базирайки се на тези маркери. Това къде те се намират е въпрос, на който те трябва да отговарят!“, категорична бе Велислава Кръстева. Народният представител подчерта, че на честванията на „майските събития“, на които е присъствала, се е говорило за паметта, която трябва да имаме за тях именно защото ДПС е политическата партия, която в своето единение винаги е имала важна роля за България, за евроатлантическия път на страната, за демократичния й път.

Застрашава ли управляващата коалиция демокрацията в България?

    Велислава Кръстева заяви, че като имаме предвид сегашната управленска формула и неопределеността на опозицията можем да кажем, че демокрацията в България е застрашена. Затова и слоганът на тазгодишните „майски събития“ е „Единни в защита на демокрацията“. „Кой я поставя под риск, г-жо Кръстева?“, попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че има прекалено много основния за такова заключение. Тя продължи, че в момента е поставена под въпрос цялата евроатлантическа ориентация на България и то 10 години след приемането ни в ЕС. Коалиционните партньори на ГЕРБ са заговорили за излизане от НАТО. „Гледам един заместник-председател на парламента преди седмица, втори заместник-председател на парламента вчера са поставили темата за това, че България казват те, трябва да има някаква форма на неутралитет! Те поставят под въпрос европейското членство на България! Това е такъв маркер и то за държавата, която в момента председателства Съвета на ЕС и която се готви да бъде домакин на тази изключително важна среща на върха за Западните Балкани, която предстои през следващата седмица! Отговорността, която носят, няма с какво да бъде отменена, тя е неотменима! Отговорността за тази формула на управление, отговорността за всеки сигнал, излъчен от коалиционните им партньори остава единствено и само на ГЕРБ!“, обясни народният представител.

   „Може ли да назовете поименно, а не така общо, кой точно поставя под риск демокрацията?“, попита водещата Илиана Беновска. Велислава Кръстева отговори, че в думите си преди малко е цитирала по смисъл изказвания както на Веселин Марешки, така и на Явор Нотев, който е член на Атака. „А Борисов застрашава ли демокрацията, или я пази?“, продължи водещата. Събеседникът й отговори: „Формулата на управление застрашава демокрацията! Формулата на управление на това правителство, начело на което е г-н Борисов!“. Тя продължи, че хората едва ли ще повярват, че Борисов е един проевропейски политик, но просто така отнякъде са му се появили едни коалиционни партньори, които са с малко по-различно мнение. Тук, според нея, можем да припомним тезата за „тефлоновите политици“, въведена в САЩ от политолозите за Роналд Рейгън.

   „Нали не споменавате срамежливо името на Корнелия Нинова, по традиция БСП е ваш партньор в управлението, а ДПС подкрепихте техния кандидат за президент Радев, който е настоящ президент?“, попита водещата Илиана Беновска. Велислава Кръстева отговори, че не би искала да дава оценки за лидерското поведение или вътрешните проблеми на която и да е друга политическа партия. Тя обясни, че лично за нея е малко странна стилистиката, възприета от председателя на БСП през последната седмица, да бъде говорител на един от националистическите вицепремиери, за когото от ДПС са дали своята оценка, че е „недоразумение“. „Не ме провокирайте да го назовавам с името му, не желая, това е мой избор и политическа хигиена!“, заяви тя, като добави, че всеки един политически лидер носи отговорност за собственото си поведение.

Внесеният от група народни представители от ДПС законопроект за собствеността и финансирането на медиите.

     „Един важен въпрос, който се развива, тръгна от България, не казвам, че вие сте го предизвикали като вълна в Европа, но тръгна от България, от българския парламент с внасянето от страна на ваши народни представители – Делян Пеевски, Йордан Цонев, Хамид Хамид и вие бяхте един от съвносителите – закон за собствеността и финансирането на медиите. В момента тази тема горещо се разисква в Европа с предстояща вероятно обща европейска норма. Кажете ми Вашият анализ докъде ще се стигне?“, попита водещата Илиана Беновска. Велислава Кръстева отговори, че с тази норма ще се осветли собствеността в медиите, както и собствеността в разпространението. Тя продължи, че ще се даде ясна картина кой с какви пазарни дялове разполага, както и какво е така нареченото непазарно финансиране, което е различно от продажбата на реклама например. „Този законопроект обаче отлежава вече четвърти месец в Народното събрание и аз се обърнах през миналата седмица към председателя на комисията по култура Вежди Рашидов да бъде даден ход на законопроекта, който вече е разпределен в комисията по култура, тъй като според нас е важно тази норма да влезе в дневния ред на Народното събрание. За нас ще бъде изключително важно как се отнасят към предложението отделните политически сили, защото това ще даде възможност на нашите избиратели, на гражданите, на медиите, на журналистите да видят кой говори и защо и каква е разликата между думи и действия, тъй като се наслушахме на всякакви пожелателни приказки, касаещи и гарантирането на свободата на словото, и гарантирането на прозрачност на всички измерения, но за сметка на това една конкретна законодателна инициатива, не бих казала, че тя не среща подкрепа, напротив, г-н Рашидов декларира за пореден път, че той е прочел законопроекта, че го подкрепя, но въпреки това той още не е влязъл в комисия за разглеждане. А що се отнася до ЕП – през миналата седмица ЕП излезе с призив към националните държави да дадат предложения за решения в своето национално законодателство именно на тези въпроси. И тук ние имаме самочувствието да кажем, че изпреварихме действията на европейската администрация, на европейските политици с едно наше предложение, което според мен трябва да получи подкрепа!”, завърши Велислава Кръстева разговора си с Илиана Беновска в ефира на „Радио К2” и „Канал 3” на 13 май 2018 година.

Рамадан Аталай: Докладът на комисията за ЧЕЗ не казва нищо повече от вече известното

Планирането на продажбата на ЧЕЗ се осъществява в чешката държава, не в България и ние нямаме никакво право нито по Конституция, нито по нашите закони да се месим в продажбата на едно предприятие, когато тя е между два частни субекта. Това заяви в предаването "Неделя 150" Рамадан Аталай от ДПС, член на парламентарната енергийна комисия, както и на временната комисия за продажбата на ЧЕЗ, който коментира финала на работата на комисията. „Продавачът е решил, че не е необходимо да има стратегически инвеститор и нито българската държава, нито народните представители сме в правото си да се намесваме в тези техни взаимоотношения“, подчерта Рамадан Аталай, като се мотивира защо според него подобна комисия е безсмислена.

„По време на продажбата на ЕОН някой да беше вдигнал такъв вой? Да заблуждава избирателите си – случва се нещо скандално и грандиозно, едва ли не ще останем без ток. И то поради една проста причина – яви се едно чисто българско име – Гинка. Ако беше някой Жозеф, едва ли щеше да предизвика такъв скандал“, посочи Рамадан Аталай.

Законът за енергетиката дава възможност чрез регулатора от начало до край – след като приключи сделката да се контролират всички енергийни предприятия, изтъкна още Аталай:

„ГЕРБ и БСП, в стремежа си да излъжат избирателите си, че се занимават с много съществени неща, направиха една комисия, която успя да събере 51 страници факти, които нямат никакво значение за изводите и констатациите, написани в доклада. В доклада няма нищо по-неизвестно от това, което стана на обществото от началото до сега. Нито зад Гинка кой стои стана ясно, нито пред Гинка кой стои е ясно.“

По думите на Аталай, всички служби, дали информация по случая, са дошли и са казали, че "никой не стои зад тази сделка".

В енергетиката решенията се взимат с визия за развитие до 20 години напред. Решения, които се взимат от днес за утре не помагат в енергетиката, каза още Рамадан Аталай:
"Мотаем се за Белене. Спряхме всякакви големи енергийни проекти. Опитваме се по всякакъв начин да оправдаем нашите бездействия, които доведоха до енергийна несигурност на държавата. В момента с опитите да се намесваш и в дейността на регулаторния орган - как и по какъв начин ще определи тези, които ще влязат в микса, за да осигурим бъдещето на нашата енергетика, да осигурим работа на онези предприятия, построени от нас и преди нас, разчитайки само на това, че днес ще спечелим някой лев повече,ползвайки електроенергия, която декапитализира нашите енергийни предприятия - всичко това е политика, която не е в интерес на държавата."
Запитан какво ще бъде становището на ДПС по заявката на премиера за "размразяване" на проекта АЕЦ "Белене" Аталай отбеляза, че ядрената енергетика никога не е била предпочитание и приоритет на партията му.
Цялото интервю може да чуете ТУК.  

Д-р Нигяр Джафер: Националната здравна карта отново ще бъде атакувана в съда

Сдружението на частните болници в България обяви, че отново ще атакува националната здравна карта, ако остане в този вид. Това съобщи в интервю за предаването "Нещо повече" на програма "Хоризонт" д-р Нигяр Джафер, член на комисията по здравеопазване в парламента и заместник-председател на Народното събрание:

"Дългият дебат, който се проведе с рекорден брой участници на заседание на комисията по здравеопазване, даде яснота за няколко неща – тази здравна карта в този вид ще задълбочи дисбалансите на територията на страната, което е един основен проблем, а тенденциите са наистина за увеличаване на диспропорциите в регионите и областите. Бяха изразени много притеснения за това, че има опасност в единствени отделения по дадено направление, при това работещи, с покрити съответните нива на компетентност, отговарящи на медицинските стандарти, да се отнемат легла, с което евентуално се предопределя тяхното закриване. Това наистина е много сериозен проблем. Беше споделено няколко пъти, че трябва да се преразгледа философията на тази здравна карта, защото задачата на подобна Национална здравна карта трябва да бъде според броя на населението и да се прецени колко медицински специалисти по различните специалности трябва да има в дадения регион".

Хиперфиксацията върху броя легла е изключително порочна, защото ако представяме един леглови фонд, който по принцип не е бил заплащан, защото това са били легла, които са били незаети, не е ясно какъв точно ресурс ще бъде спестен, добави д-р Джафер:

"Нещата трябва да се въртят около пациента, а не върху броя легла. Другото, което беше подчертано, е, че се въвеждат нови нива на лимитиране. След като вече имаме определен лимит за обем на дейност, въвеждането и на ограничение в леглата още повече стеснява тези рамки на вече въведения лимит, т.е. чрез административни рестрикции едва ли ще се постигнат целите на здравната система".

Цялото интервю  може да чуете от ТУК.

(БНР, 10.05.2018)

Искра Михайлова: Решението на Тръмп е изпитание за Европа

Решението на Тръмп да изтегли САЩ от международното ядрено споразумение с Иран е изпитание за Европа... Решението на Тръмп да изтегли САЩ от международното ядрено споразумение с Иран е изпитание за Европа. Това заяви в предаването „Преди всички“ евродепутатът Искра Михайлова. Според нея има поредица от изпитания, които ще възникнат в резултат на новата гледна точка на Тръмп.      За новата бюджетна рамка евродепутатът коментира: “ЕК преодоля колебанията дали да има Европа на 2 или 3 скорости, дали да има отделно финансиране за еврозоната, дали да има разделения в самото предложение за бюджетната рамка. Днес такива разделения няма. Всички страни-членки и региони са предвидени в тази рамка на абсолютно равни начала“. Михайлова обаче добави, че от всяка страна зависи как ще избере да работи – дали ще приеме всички възможности, които дава тази финансова рамка, или ще се ограничи върху това, което е познато, приемливо и лесно осъществимо и по този начин ще си остане на втората или третата скорост. „Ще се води дебат по същество по новата бюджетна рамка в ЕП. ЕП е абсолютно мобилизиран в рамките на следващата една година, до новите европейски избори, да се работи максимално активно по приемането както на многогодишната финансова рамка, така и на законодателните регламенти по отделните програми, които допълват тази рамка, за да доведем тяхното приемане до етап първо четене в Парламента. Дали ще има дебат в страните-членки – това е решение на страните-членки“, отбеляза още Искра Михайлова. За днешния дебат “Младите в дигиталния свят“ тя заяви:„2020 г. за нас не е някаква граница, която ще се усети осезаемо или физически, а е просто начало на нов етап, в който ЕС ще инвестира много в дигиталните умения, за да може да направи по-конкурентоспособна икономиката си и преди всичко гражданите на ЕС. Дали България е готова – зависи изцяло от България дали ще работи в тази посока. България е страна, която предоставя на цяла Европа млади и изключително способни специалисти в областта на дигитализацията, информационните технологии, програмирането. Все повече млади хора се включват в това семейство на професионално работещи в тази област. Младите хора в България имат дигитална грамотност, но имаме да работим още, за да гарантираме достъп на всички населени места и региони и възможности на всички граждани да се възползват от възможностите на дигиталното общество“. Михайлова подчерта като изключително важно това, че в новото предложение за финансова рамка на ЕК има ясно очертана връзка между дигитализацията, иновациите и инвестициите в изследвания и регионалната политика.

Цялото интервю чуйте в звуковия файл ТУК

Народният представител Рамадан Аталай пред в. Банкеръ

- Г-н Аталай, защо толкова категорично се противопоставихте на промените в енергийния закон, даващи повече правомощия на КЕВР?
- Защото нарушиха Конституцията на България. Нарушението идва от това, че всеки вид собственост - частната, държавната и общинската, е равнопоставена. Не може в една държава, която претендира, че в нея демокрацията е развита във висока степен, да се връща назад и да казваме, че тя може да се намесва в частно-правни взаимоотношения. Особено, когато си собственик на енергийно предприятие, разбирайте - електроразпределително предприятие. Не трябва, когато си собственик на това предприятие и решиш да го продаваш, да очакваш разрешение от държавата дали може или не може. Първо, това е много сериозно нарушение на всякакви демократични правила. Второ, за първи път в България се прави Закон за енергетиката на прима виста, на крак. В залата приеха този текст, без да запишат никакви критерии, по които КЕВР ще казва дали можеш или не можеш да продадеш частната си собственост. Това са недомислени неща, които влияят и пречат на авторитета на България.
Оттук нататък няма частен инвеститор, който да реши да инвестира у нас. Няма сигурност, няма стабилност. Външен инвеститор няма да дойде. Проблемът не е защо ЧЕЗ продава активите си, а защо чуждестранните инвеститори напускат страната. Това е основният проблем.
-Не е ли редно все пак държавата обстойно да провери сделката, след като и в миналото сме имали лош опит с някои инвеститори?
- Обяснявам вече няколко пъти, но явно няма чуваемост. Обществото е настръхнало от бедността си и от това, че не може да си плати сметките за енергията. И затова енергийно бедните са много. Проблемът е, че правителството не създава достатъчно paботни места и инвестиции, за да могат хората да си платят сметките.
Вземете сегашния Закон за енергетиката. В него има записани правила кога и как всички български институции могат да се намесват в тази сделка по демократични правила. КЕВР ще даде своето становище, когато приключат всички процедури, които вървят по продажбата на активите на ЧЕЗ. ДАНС и службите трябва да дадат съответната информация на правителството, на Народното събрание и на президента, финансовите институции ще проверят паричния поток, чрез който ще се купят тези предприятия. И тогава вече КЕВР ще даде своето становище. Ако има нарушение, неспазване на правилата и нарушаване на сигурността на снабдяването с електроенергия до крайния потребител, регулаторът има възможност да назначи особен управител, отстранявайки ръководството на частната фирма. Всичко това е написано, но трябва да има някой, който да го прочете и разбере.
-Казахте, че новите текстове противоречат на конституцията. В такъв случай ще сезирате ли Конституционния съд? И ще търсите ли съдействие от президента Румен Радев, ако не съберете достатъчно депутатски подписи?
- Това са безсмислени, безумни текстове. Това са текстове за успокояване на партньорите в коалицията. Обединиха се ГЕРБ, БСП и националистите против интересите на държавата.
В Закона за енергетиката се приеха още безумни разпоредби, а духът и идеята за промени в него бяха прекрасни - да либерализираме пазара и да натоварим КЕВР според европейските нормативи с още по-големи функции - от тип разследващи. Но впоследствие намесата на БСП и на националистите с идеята да защитават националния интерес опорочи този норматив.
Сега ги слушам от изпълнителната власт и депутатите от ГЕРБ да казват, че са допуснали грешка, че няма заложени критерии. И си задавам въпроса дал и в ГЕРБ има демократично мислещи хора? Ако някои са били близки до Тодор Живков, може да са сгрешили. Но питам Георги Марков какво прави, Спас Гърневски какво прави? Това са демократи. Явно, че автоцензурата сред тях също е много силна.
Ние няма защо да сезираме Конституционния съд. Има други институции, които трябва да мислят за това. Президентът може да реагира. Омбудсманът Мая Манолова понякога е много активна. Искам да видя как ще реагира срещу БСП. Необходимо е всички институции много сериозно да се ангажират със задачите си. И да опазят демократичните принципи.
-Смятате ли, че една проверка на КЕВР може да установи произхода на средствата, с които "Инерком" ще купи активите на ЧЕЗ?
- Не. Задължението на КЕВР след приключването на сделката няма нищо общо с финансирането. Дори за мен е странно - четох някъде, че председателят на регулатора смята да пише писмо до ЧЕЗ, за да ги попита дали сделката е приключена и дали може да се намеси. Това е притеснително.

(в. Банкеръ,04.05.18г.)

Адлен Шевкед: Чанев даде старт за предизборната си кампания за кмет на Кърджали в кулоарите на НС

Миналата седмица станахме свидетели на нещо, което не се беше случвало досега - година и половина преди местните избори един кандидат за кмет на Кърджали да даде старта на предизборната си кампания в парламента. Направи го областният управител на Кърджали Никола Чанев докато говореше от трибуната на Народното събрание. Жалко е, че г-н Чанев за толкова време във властта не успя да научи длъжностната си характеристика. Като гост в парламента, той 2 часа говори за данъците и таксите за битови отпадъци в Кърджали, като думите му съдържаха абсолютни неистини.
Нещо не ми излизат сметките по формулата на г-н Чанев. Той може би забрави, че само седмица преди да дойде в парламента беше "спестил" на всяко кърджалийско домакинство по 100 лева. Изведнъж сумата набъбна на 200 лева. Местните данъци и такси, които аз платих на община Кърджали за 2017 година беше 92 лева. През 2016 г. Сумата беше 89 лева. Да, съгласна съм, че са ми спестени 100 лева, но това ще стане през следващите 10-15 години.
Толкова за местните данъци и такси и "спестяването" на пари на данъкоплатците. Всъщност големия проблем за мен си остава това, че Чанев не е наясно с длъжностната си характеристика. Настоящият областен управител явно не си дава ясна сметка, че област Кърджали не е само град Кърджали, а има цели 7 общини. Вместо да идва в парламента, за да си прави евтин ПР, негово задължение е да обикаля министерства и агенции, за да издейства пари за нещо елементарно -ремонт на
Републиканката пътна мрежа в областта, която е в окаяно състояние. Да не говорим, че вместо да търси реални инвестиции, от единственото, което от две години Чанев прави е да следи, какво се случва в общинска администрация Кърджали. Съветът ми към него е, ако не може да бъде полезен, поне да не пречи.
Защото кърджалийци и града са големите губещи в сагата "нови ставки на налозите". Защото в общинската хазна няма да влязат над 1 млн. лева, които биха разрешили голяма част от инфрасгрук турните проблеми на Кърджали.
Но, за съжаление, явно г-н Чанев е обзет от една, единствена мисъл, как да стане кмет на община Кърджали, а индикациите за това той дава още от първия ден на встъпването си в длъжността областен управител. Чанев целенасочено не пропуска случай да уязви общинска администрация Кърджали и най-вече кмета инж. Хасан Азис.
Лошо няма. Нека и г-н Чанев си опита късмета на местните избори, но без да използва лостовете на властта за целите си. Искам само да припомня, че винаги мераклиите за градоначалник на Кърджали са много, но за кмет хората избират Хасан Азис.

(Арда нюз, 03.05.2018 г)

Участие на народния представител Рамадан Аталай в "Нещо повече" по БНР

Тема:Напрежението между работодателите и правителство по повод назначението на Красимир Първанов като зам.-министър на енергетиката
Гост:Рамадан Аталай, депутат от ДПС

Водещ:Макар и обединени в протеста си четирите големи работодателски организации не успяха да убедят премиера Бойко Борисов да ревизира свое кадрово решение в Министерството на енергетиката. Красимир Първанов, бивш директор на НЕК, номинация сега на ОП, получи с днешна дата заповедта си да стане заместник на министър Теменужка Петкова. Работодателите отказаха коментар. Вчера те изпратиха аргументирано писмо до премиера Борисов, в което припомниха, че Красимир Първанов е лично отговорен за присъединяването на твърде много мощности от ВЕИ, които оскъпяват енергийния микс на страната и задължават работодателите да плащат 750 млн.лв. годишно над пазарната цена на електроенергията чрез таксата за обществената отговорност. Ще възникне ли сега напрежение между големите работодателски организации и правителството на терена на енергетиката и в какво точно се е провинил, ако действително работодателите са прави, г-н Красимир Първанов, който също беше поканен за интервю в нашия ефир, но до момента не сме получили отговор на тази покана. Предлагам да си припомним този сюжет с Рамадан Аталай – дългогодишен депутат от ДПС, сега член на енергийната комисия в парламента, в предишни състави на НС и неин председател. Добър ден! Прави ли са работодателите да се намесват сякаш за първи път така категорично в персонални решения за назначения в сферата на енергетиката, г-н Аталай?
Рамадан Аталай:Така зададен въпросът, отговорът би бил еднозначен – не, не са прави. Нито една организация нямат никакво право и основание да се намесват в кадровите решения на което и да е правителство, камо ли на министър-председателя.
Водещ:Това е политическата страна на въпроса.
Рамадан Аталай:От друга гл.т. обаче, работодателите, доколкото успях да се запозная с обръщението им, те алармират, сигнализират, че тези безобразия, които в момента се случват в това управление, вече придобиват криминален характер. Казвам криминален поради факта, че не би било честно да се забравя и от обществото, дори и от премиера, че г-н Първанов беше освободен, когато г-н министърът на енергетиката Трайчо Трайков установи, че той е заемал определени позиции и беше подписал едни документи във връзка с АЕЦ "Белене" без да взима, разбира се, разрешение от по-висшестоящия или от министъра на енергетиката. Имайки предвид и това, че министър-председателят по един безпардонен начин даде един ресор от икономиката – енергетиката – в ръцете на обединените националисти, оттам не би трябвало да очаквате нещо полезно и свързано с реални решения и тези решения да бъдат в полза на обществото.
Водещ:Защо да са дали енергетиката, министърът е от ГЕРБ – Теменужка Петкова. Председателят на вашата енергийна комисия в парламента пак е Делян Добрев. Защо смятате, че националистите имат ключова влияние в този ресор?
Рамадан Аталай:Аз мисля, че вие много добре знаете и мълчите, включително и медиите, че енергетиката, като имате предвид НЕК и познавате директора, изключително още един експерт там консултант и какъвто искате да го кажете от дълги години, или поне от предишното правителство и сега все още са в основата на взимане на решенията, свързани с НЕК. И сега един зам.-министър на енергетиката, доколкото така консултирах мнение, така, разбрах, че и би било добре да попитате и министър Петкова, доколкото разбрах, и тя няма съгласие и не е удовлетворена от това, че ще работи с г-н Първанов.
Водещ:Само че ОП казаха пред микрофона на репортер на Хоризонт, че още преди 10 дни са заявили в своя списък с кадри, които са подходящи за различни позиции във властта, името на Красимир Първанов и никой не бил възразил. Сега нещо се присетили работодателските организации. Да не би да е крехка коалиционната формула и затова да се избягват всякакви конфликтни разговори по нея?
Рамадан Аталай:Според мене когато се създаде това правителство, още тогава се заложиха тези т.нар. препятствия и заложената бомба според мен ще гръмне много по-0рано, отколкото очаква обществото. Безпардонната намеса и извиването на ръцете на премиера и съгласието на премиера в това да му бъдат извити ръцете, няма да се спре само с тези кандидатури и с тези назначения от страна на обединените националисти. И обществото, ще бъдем свидетели, включително и политическата класа, с още желания, щения на тези хора, които няма да имат нищо общо с развитието на икономиката на България, камо ли пък с развитието на енергетиката.
Водещ:Това е политическата ви прогноза. Колкото до...
Рамадан Аталай:Напротив, не само политическата...
Водещ:...чистото досие на...
Рамадан Аталай:В момента даже не го (...) като член на ДПС. Моето притеснение е за енергетиката, за развитието на икономиката на България. А ако ме питате като политическа фигура, като човек от ДПС, според мене двойният стандарт, който налага Европа не идва от това, че Европа се сетила, присетила националистите да бъдат на власт, г-н Цветанов, г-н Бойко Борисов им представиха, че националистите в България са били с по-други дрехи, а не с кафеви.
Водещ:Това, разбира се, е една друга по-дълбока част от този разговор. Аз исках само да споменем, че Красимир Премянов пред закона е изряден. Освен че е бил уволнен в някакъв момент, той отговорност за своите действия пред Темида не носи, тъй като разследването не е стигнало дотам, че да го въведе в една съдебна зала и в този смисъл отговаря на всички критерии да бъде висш държавен чиновник. Но пък това не изключва вашата отговорност като опозиция да поставите въпроса в НС. Защото работодателите, да, не са политици и не би трябвало политически да кадруват, но пък вие сте политици в НС и би трябвало да зададете въпроса защо такъв кадър точно, нямаше ли други по-подготвени или по-малко компрометирани, да не кажем съвсем не компрометирани?
Рамадан Аталай:Още малко и щяхте да ми вкарате и политическа отговорност да приемаме г-н Първанов. Тогава възниква въпросът, аз нямам никакви претенции към професионалните качества на г-н Първанов, имам удоволствието и да го познавам. Но задавам си въпроса, не беше ли същият този премиер, който го освободи тогава? Защо той го възстановява без да обясни на обществото, че г-н Първанов нямал никаква причина и никакви основания да бъде освободен тогава. Така че понякога решенията, които се взимат... г-н Първанов беше директор на НЕК и той е част от политическата партия, мисля, че ГЕРБ беше тогава, сега преминаването му при националистите...
Водещ:Не е изключение. И други кадри на ГЕРБ бяха припознати като експертни предложения на ОП. Исках само да завършим този наш разговор с обещанието, че ние журналистите ще продължим да питаме. Дано да ни отговори министър-председателят, но със сигурност би отговорил на вас депутатите, ако това бъде зададено в петъчния парламентарен контрол. Надяваме се, г-н Аталай, и ви благодарим за това участие!

 Чуйте цялото интервю ТУК

( БНР, 15.05.2017г. )

Либералният интернационал изрази дълбоко притеснение за участието на ксенофобски и екстремистки партии в българското правителство

На заключителната сесия на Конгреса на Либералния интернационал, който се проведе от 18 до 21 май в Андора и на който депутатът от ДПС д-р Джевдет Чакъров бе избран отново за вицепрезидент и член на Бюрото на международната организация, след дискусия с делегатите на генералната асамблея на Либералния интернационал президентът д-р Жули Миновес-Трикел заяви президентската позиция по отношение на последните събития в България (а също и в Тайван и в Чечня).

Позиция на Либералния интернационал:

Либералният интернационал на среща на генералната си конгресна асамблея се присъединява към позицията на партията си членка Движение за права и свободи (ДПС) и изразява дълбоко притеснение за участието на ксенофобски и екстремистки партии в българското правителство. Още през април Бюрото на Либералния интернационал призова демократичните сили в България да отхвърлят коалиция с крайнодесни политически сили. Неприемливо е премирът г-н Борисов и неговият вицепремиер от популистката дясна коалиция „Обединени Патриоти” г-н Валери Симеонов да омаловажат отблъскваща снимка с нацистки поздрав на когото и да е, а още по-малко на високопоставен коалиционен политик.

Ние, либералите вярваме, че загубата на човешки живот и ужасите на нацизма не са и не могат да бъдат третирани като „шега” и призоваваме всички политически семейства да осъдят това поведение. Либералният интернационал подчертава, че политическата ситуация в България трябва да бъде сериозно наблюдавана за да се избегне изпадането на страната в политическа нестабилност заради провокативна и ксенофобска реторика.

България ще председателства ЕС през 2018 година, като ще поеме отговорността от името на обединението на демократичните нации да насърчава демокрацията, човешките права, свободата и толерантността, както в рамките на Съюза, така и извън него. Ние не можем да правим компромиси с тези принципи. Либералният интернационал очаква България да бъде пример за стабилност и демокрация в Югоизточна Европа като демонстрира, че членството в ЕС се базира на толерантност, интеграция и върховенството на закона. В заключение ние изразяваме нашата увереност, че държавата трябва да бъде управлявана от политически партии, които споделят основополагащите принципи на демокрацията.

А ето и текст на резолюция за България на Конгреса на Либералния интернационал

Конгресът изразява сериозна загриженост за новосформираното правителство на г-н Бойко Борисов с Обединените патриоти. Коалиция с открито националистична, ксенофобска и анти-европейска сила ще затрудни необходимите демократични и икономически реформи и по-скоро ще доведе до регрес в тези сфери. Следователно, Конгресът апелира към политическите партии в България да изискват от новото правителство да направят необходимите реформи.

Image 1

Мустафа Карадайъ от Руен: 28 години показваме правилния път за развитие на нашата Родина, който ни посочи д-р Ахмед Доган

Днес в с. Руен, община Руен пристигна председателят на ДПС Мустафа Карадайъ и цялото ръководство на ДПС за да отбележат 38-мата годишнина на общината и паметта на жертвите на т.нар. „възродителен процес”. На събитието присъстваха още зам.-председателите на ДПС Ахмед Ахмедов и Янко Янков, Илхан Кючюк-председател на Младежко ДПС и евродепутат, зам.-председателите на ПГ на ДПС и народни представители Хамид Хамид и Халил Летифов, народните представители Севим Али, д-р Хасан Адемов, Велислава Кръстева, Ихсан Хаккъ, Джейхан Ибрямов и Танер Али, Дурхан Мустафа-член на ЦОБ, Ахмед Сюлейман-областен председател на ДПС Бургас и кмет-домакин на събитието Исмаил Осман, общински кметове и местни и общински председатели на ДПС, членовете на ЦОС на Младежко ДПС. Мероприятието бе уважено и от гости от Турция - Мехмед Гидер-зам.-кмет на община Къркларели, Перихан Лачин-секретар на община Къркларели, Тахсин Генджай-общински съветник-Къркларели, Варол Шен-представител на ДПС-Къркларели, Лютви Йозгюр-председател на Балгьоч гр. Ялова и екипа му, Гюнер Четин-представител на ДПС-район Тракия, Мустафа Кър-представител на община Ялова, Заид Йълмаз-представител на ДПС-Къркларели, Нуретин Йозтюрк-представител на ДПС-Чайърова, Джемалетин Шен-представител на ДПС-Гебзе, Байрам Шен-председател на спортен клуб-Балкан гр. Гебзе, Исмаил Абилов-олимпийски шампион по борба, Ефраим Камбероглу-председател на Балтюрк Авджълар и европейски шампион по борба, Нермедин Селимоглу-европейски шампион по борба. Присъстваха и депутати от Молдова.

Пред събралото се множество председателят Карадайъ припомни„Както всяка година, 28 години се събираме в Руен за да почетем паметта на нашите герои, чийто горди и достойни потомци сме ние! Да почетем тяхната памет, защото ние сме длъжни да се учим от нашата история и да си вземем историческите поуки. За това ние се връщаме към онези процеси за да си направим равносметка от днешна гледна точка, да ги пречупим през политическата ситуация на днешните събития и да видим докъде сме стигнали.   Защото ако преди 28 години трябваше да се обединяваме, за да се изправим срещу едни грозни процеси. Процеси, които потъпкаха достойнството ни, които отнеха имената, които се опитаха да забранят езика ни , които забраняваха нашата религия и култура. Поотделно, но с еднакъв модел, успяваха да ни потъпчат. Но 89-та година благодарение на д-р Ахмед Доган, ние се обединихме и това обединение се нарича Движение за права и свободи. 28 години проповядваме една политика на заедност и единство, в името на правата и свободите за да има стабилност и мир в нашата Родина.” „Единствената организация против тоталитарната система-това сме ние!” бе категоричен Карадайъ

Председателят на ДПС направи равносметка на политическата ситуация последните години и заяви „От днешна гледна точка, виждаме какви процеси се развиваха. Преди две години установихме, че езикът на омразата стана официален език-политици говориха от медиите с език на омразата, нещо повече от трибуната се лееше езикът на омразата. Омразата, разделението и противопоставяне влезе и в законодателствоето, този процес трябва да спре и да прекъсне и ние през президенстките избори направихме,така че да дойдат предсрочни парламентарни, за да не могат фашистите да са във властта. ”

Карадайъ се обърна „Онези,които се обяват за нови, станаха предатели и за нашата общност и за нашата Родина. Единственото нова при тях е, че са предатели. Тяхната лъжа направи така, че 100 хил. гласа да отидат на вятъра, те допринесоха в полза на нацистите, на националисти, на фашистите,които официално влязоха във властта. Политиката на предателите се гради на фалш и лъжа.”

„28 години показваме правилния път за развитие на нашата Родина. Нашата философия е толерантност и мир, заедност и единство, за нас различния не е враг. Заедно с другия, ние искаме да градим по-доброто бъдеще и на нас и нашите деца.”

Карадайъ заключи своето изказване с призив към събралото се множество „Призовавам да бъдем силни за да можем да отстояваме нашата кауза. Каузата за толерантност и мир в Региона, за заедност и обединение, за правата и свободите в нашата Родина и региона, за стабилност и сигурност в нашата Родина. За да отстояваме тази политика трябва да сме силни, а нашата сила извира от нашето единство и всеки един, който се опитва да ни разединява е наш враг и ще се борим против него.”

Танцова група от община Силиври подари на председателя на ДПС Мустафа Карадайъ портрет на Мустафа Кемал Ататюрк.

Вчера в Медовец, където ДПС традиционно провежда възпоменателен митинг в памет на жертвите на тоталитарния режим Карадайъ каза „Пак сме заедно и единни. Както беше миналата година и през последните 28 години. Събираме се да почетем жертвите в борбата за правата и свободите. На последните избори ни разделиха, но ние ще се борим с тези които ни разделиха. Ние ще се борим и за правата и свободите и на тези, които се объркаха.”

"Преди 28 години ни потъпкаха честта. В тези трудни моменти нашия лидер д-р Ахмед Доган ни показа правилния път. Той ни показа единни колко сме силни. Ние с тази сила свалихме комунистическия режим." заяви още Карадайъ.

"От 28 години имаме едно ДПС, и това е нашето ДПС, което защитава нашите права и свободи. И това ДПС е нашето единство. Толерантността е в основата на всичко, и в основата на ДПС има толерантност. Нашата политика е политика на толерантността." изтъкна още Карадайъ.

По-късно ръководството присъства на ифтара, който беше организиран от областното ръководство на ДПС.

 

IMG 9858

IMG 9321

Народният представител Велислава Кръстева присъства на официалното честване по случай 24 май

Народният представител и член на комисията по култура и медии към НС Велислава Кръстева присъства на официалното честване на празника на българската просвета и култура и на славянската писменост. От името на ПГ на ДПС бяха поднесени венци пред паметника на "Св. св Кирил и Методий".

Поздравление от председателя на ДПС Мустафа Карадайъ по случай 24 май

Ръководството на ДПС поздравява всички по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Днес се прекланяме пред делото на светите братя Кирил и Методий, пред величието на словото и ценността на културата, пред неуморните усилия на всички просветители и учители.

Мъдростта и светлината на този празник ни показват ясно, че когато има жажда за знания и любов към изкуството и духовността, е жива надеждата за напредък.

Желаем ви крепко здраве и професионални успехи!

Честит празник!

                                                                                                                                            Мустафа Карадайъ

                                                                                                                                          Председател  на ДПС

Съболезнователен адрес по повод терористичния акт в Манчестър

Ръководството на ДПС изказва дълбоки съболезнования на близките на десeтките жертви и пострадалите от терористичния  акт в Манчестър. Остро осъждаме тази проява на насилие срещу невинни граждани, сред които много деца. Убедени сме, че борбата с най-големия световен проблем-тероризма трябва да преминава през засилването на международното сътрудничество и солидарност.
Вярваме, че само обединените усилия, засилването на толерантността, пълното изолиране на всички прояви на омраза и нетърпимост могат да дадат резултати в битката срещу убийствената агресия на нашето време.

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ се срещна със стипендианти на Фондация „Фридрих Науман”

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ се срещна със стипендианти от Германия на Фондация „Фридрих Науман”. На срещата присъстваха още зам.-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов, Илхан Кючюк-председател на Младежко ДПС и евродепутат, Станислав Анастасов-член на ЦОБ и представители на ръководството на Младежко ДПС. Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ разказа за възникването и идеологията на Движението за права и свободи, както приноса на почетния председател д-р Ахмед Доган за етническия мир в България. Стипендиантите от направление „Философия” имаха възможност да обсъдят с ръководството на ДПС актуалната политическа ситуация в България, темите свързани с правата на човека, отношенията на България с Турция и Русия, участието на младите в политиката и тяхната роля в нея.

 

Изказвания на председателя на ДПС Мустафа Карадайъ и ръководството на ДПС на традиционния митинг-събор в Пристое

 Захит Йълмаз: Нося ви поздрави от роднините, от братята ви, които един ден с просълзени очи ги изпратихте. Тези места на които се намираме са свещенни места. Тези места са места където се премина от ерата, в която се тъпчеше честта на хората към ерата, която уважава честта на хората, с която дойде свободата и щастието. Тази ера ние заедно я отворихме. На тези площади се казаха много неща, но никой на нас не може да каже, че сме ги изоставили. Никой не може да каже, ще основателите на Турското национално-освободително движение, което е основата на ДПС с лидер д-р Ахмед Доган, са ни изоставили в тази борба. Ние винаги бяхме заедно и никога не сме заменяли хората с които сме тръгнали, с други, с които сме се срещнали по този път. И затова днес, както и преди сме на площадите заедно, единни и ръка за ръка. Ние сме заедно за да градим за нашата родина и да осигурим на младите по-добро бъдеще в нашата родина. Нашата борба е за това...

Вие на тези плащади чухте големи клетви. Аз също давам клетва, всички да я чуят. В деня на равносметката, ако ме попитат, Ахмед Доган как го знаеш? Отговорът ми ще е: Той, най-хубавите дни от живота си прекара в затвора, прекара в ада. Ахмед Доган, както е било вчера, и днес и утре ще е наш лидер. Той докара мира в България, той защити мира в България.

Мустафа Карадайъ от Пристое: Участието на фашисти и националисти във властта е опасно за България и за региона!

Остри критики срещу включването на националисти и популисти във властта прозвучаха на митинга, посветен на почитането на паметта на героите от съпротивата срещу т.нар. “възродителен процес”, който ДПС традиционно организира всяка пролет от 28 години насам, под наслов “Майски събития”.

В словото си пред хилядното множество, събрало се да отдаде почит на героите от времето на организираната съпротива срещу насилствената смяна на имената, председателят на ДПС Мустафа Карадайъ.

„Преди 2 години предупредихме от тук и на всички Майски събития да не бъдат допускани крайните националисти до властта, защото това е много опасно – не бяхме чути. Миналата година заявихме, че езикът на омразата трябва да си отиде и, че през президентските избори ще предизвикаме предсрочни парламентарни избори. Успяхме, заедно и единни.”

Председателят на ДПС каза още : “Много е лесно от Хитрино да се казва, че етническата толерантност е единственото правилно нещо в страната и мюсюлмани и християни трябва да градят заедно. Опитват се да си приписват заслуги. Много добре знаят приноса на ДПС за Хитрино, но не това е темата днес. “

Включиха крайните националисти във властта, вече официално, това е темата, напомни Карадайъ. И допълни, че тези, които твърдят, че са европейско развитие правят нещо, което в Европа не допускат – националистите и радикалистите във властта.

Питаме от тук – къде бяха те преди 28 години. И да кажем, че хората от Дулово, Исперих, Каолиново, Тервел, Зърнево, Бенковски, Орляк, Жегларци разказват, че преди 28 години те са им казвали :   Права ли искате и показвали бухалките и казвали – ето ви го правото..., допълни Карадайъ.

Същите сега толерират крайни националисти!, подчерта лидерът.

Същите тези, които определиха като неправилни не целите, а методите на възродителния процес., напомни председателят на ДПС и допълни, че за същите тези било приемливо първо да се сменят имената на новородените, после фамилиите да носят окончания –ов,- ев и тн. “Байрактаров, Сидеров, Касабов, Каракачанов...такива ли имена искат за всички”, подчерта председателят на ДПС.

Карадайъ осъди и поведението на “предателите, които се опитаха да подменят нашето ДПС”, които са получили подкрепа от същите тези и от други.

Лидерът подчерта, че участието на националистите и на фашистите във властта е крайно опасно за България, както и за целия регион и срещу това ДПС ще продължава да се бори.

Онова, което правим ежедневно 28 години – права, свободи и демокрация ще продължим да правим със силата на нашето единство и заедност.

За толерантност и мир, стабилност и сигурност, за по-добър живот на нашите деца утре, в нашата родина, завърши емоционалната си реч председателят на ДПС.

Зам. председателят на НС и депутат от Шумен д-р Нигяр Джафер говори за общата идентичност и значението на общата памет за историческите факти, белязали значението на Майските събития. “Всяка общност, всеки човек, всяко селище има своя път, своята история, своята памет. Хората от Пристое, Климент, Тодор Икономово, Каолиново, Езерче, Цар Калоян, Силистренско и Дуловско имат своята памет. Ние сме длъжни да разкажем на това поколение,което не помни какво се случи. Едни хора излязоха по улиците, по площадите и тръгнаха за да защитят името си, достойнството си, езика си. Тогава държавата, която смяташе че е непоклатима и никой не вярваше, че тоталитарният режим някой ден може да си отиде, излезе срещу тях с автомати и оръжия. Те имаха голи ръце и цветя…Ние ще продължим с достойнство и гордо да вървим по пътя, който отстоява нашата идентичност, заяви Джафер.

“От Пристое искам да призова премиера Бойко Борисов и ръководството на ГЕРБ незабавно да изметете и да издухате фашистите от властта, защото в противен случай тях ще ги издуха този силен вятър от Пристое.” С този призив от Пристое се обърна към управляващите зам. председателят на ПГ на ДПС и депутат от Шумен Хамид Хамид.

На традиционния митинг-събор присъстваха председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, зам.-председателите Ахмед Ахмедов, Филиз Хюсменова, Нигяр Джафер-зам.председател на НС, зам.-председателите на ПГ на ДПС Хамид Хамид и Халил Летифов, Илхан Кючюк- евродепутат и председател на Младежко ДПС, народните представители  Ихсан Хаккъ, д-р Хасан Адемов, Бюрхан Абазов, Велислава Кръстева, Имрен Мехмедова, Елхан Кълков, членовете на ЦОБ Камен Костадинов, Четин Казак, Рушен Риза, Станислав Анастасов, Айсел Руфад-областен председател на ДПС Шумен, Севгин Шукри-областен председател на ДПС Разград, Сали Табаков-областен предсседател на ДПС Варна, Насуф Насуф-областен председател на ДПС Силистра, Нихат Кабил-областен председател на ДПС София-град, кметът на община Каолиново - Нида Ахмедов,общински и селски кметове на ДПС, председатели на местни структури и Захит Йълмаз от Къркларели Р. Турция.

IMG 9162

ДПС отново има свой представител в ръководството на Либералния интернационал, за пореден път това е депутатът д-р Джевдет Чакъров

        

ДПС отново има свой представител в ръководството на Либералния интернационал. На конгреса, на който беше отбелязана 70-та годишнина на международната организация и който се проведе от 18 до 21 май в Андора, д-р Джевдет Чакъров бе избран отново за вицепрезидент и член на Бюрото.

ДПС има своето представителство в ръководството на Либералния интернационал от 2005 година, откогато д-р Чакъров е преизбиран вече девет пъти без прекъсване за вицепрезидент и член на Бюрото.

В конгреса в Андора участваха 200 делегати от 56 страни от 5 континента. Конгресът прие Либерален манифест за 21-ви век, в чието изработване участва и ДПС като пълноправен член на международната организация.

CHAKUROV

Д-Р ЧАКЪРОВ Е С НОВОИЗБРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЮРОТО НА ЛИБЕРАЛНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Мустафа Карадайъ от Демир баба текке: Майските събития, организирани от д-р Ахмед Доган доведоха до падането на тоталитарната власт в България!

Майските събития, протестите срещу т.нар. “възродителен процес” , организирани и проведени от мюсюлманите и турците, водени от д-р Ахмед Доган са за България това, което е за чехите Пражката пролет, за Унгария събитията от 1956 г. Именно те доведоха до падането на тоталитарната власт. Това припомни пред многохилядния митинг лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ в местността Демир баба текке. 

Насилствената смяна на имената, забраната на религията, езика, културата, по отделно и на различни етапи в различните региони предизвикаха масовото недоволство сред нас, турците и мюсюлманите в България, коментира събитията от т.нар. “възродителен процес” председателят на ДПС.

„Хората на Делиормана и Североизточна България не се изплашиха да застанат на мирни протести организирани от нашия лидер д-р Ахмед Доган, през 89-а година. Мирни протести, срещу които държавната машина изкара танкове и автомати”, подчерта председателят на партията. „Това недеволство не би имало успех, ако не беше организирано и канализирано, именно от тук от Делиормана. Дълбок поклон пред Вас!” 

“28 години заедно, единни и ежедневно водим борба в името на правата, в името на свободите, в името на демокрацията на нашата родина. 28 години последователно водим политика на толерантност и мир, на единство и заедност, на стабилност и сигурност в нашата страна и в целия регион”, допълни председателят на ДПС.

Той осъди остро опитите за манипулиране и фалшифициране на историческите факти, относно Майските събития. Тези, които се опитват да градят собственото си алиби, всъщност са предателите, преминали отвъд границата. Те са хора без философия, без идеология, които си служат единствено с фалш и лъжа. Те са наши врагове и ние ще бъдем непримирими срещу тях .и тези лъжи няма да ни разделят, подчерта Карадайъ. Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ отново категорично заяви, че ДПС никога не е било  и няма да бъде против Турция и не само против Турция, но и против нито един наш съсед.

Традиционият митинг събор, в памет на жертвите на т. нар „възродителен процес” в местността Демир баба текке бе организиран от общинската организация на ДПС Исперих. На събитието присъства цялото ръководство на Движението, начело с председателя на ДПС Мустафа Карадайъ, зам.-председателите Ахмед Ахмедов, Янко Янков, Филиз Хюсменова, зам.-председателят на НС д-р Нигяр Джафер, зам.-председателите на ПГ Хамид Хамид, Йордан Цонев и Халил Летифов,евродепутатитът и председател на Младежко ДПС Илхан Кючюк, народните представители д-р Хасан Адемов, Велислава Кръстева,  Димитър Аврамов, Ерол Мехмед, Ихсан Хаккъ, Имрен Мехмедова, Джейхан Ибрямов, Елхан Кълков,  ген. Симеон Симеонов, Бюрхан Абазов, членове на ЦОБ - Четин Казак, Рушен Риза, Станислав Анастасов, народни представители от 43-тото НС, областни и общински председатели, кметове от ДПС, народни представители от Турция, заместник кмет на община Йълдъръм Бурса, заместник кмет на община Къркларели, общински съветници и гости от Македония, Гърция и Кипър, Танер Чауш отговорник на ДПС за Бурса, Ридван Закир от изселническа организация Авджълар Балканлар.

IMG 8517

Мустафа Карадайъ от Джебел: Знамената ни са на 28 години и продължаваме с единството си да браним свободите, правата и стабилността на Родината!

Площадът на град Джебел се изпълни с членове и симпатизанти на Движението за права и свободи,където се проведе възпоменателен митинг по случай 28-годишнина от протестите срещу т.нар възродителен процес. Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ беше приветстван с бурни аплодисменти и възгласи „ДПС”. На събитието присъства цялото ръководство на Движението – зам.-председателите Ахмед Ахмедов, Янко Янков, Филиз Хюсменова и Хасан Азис, зам.-председателят на НС д-р Нигяр Джафер, зам.-председателите на ПГ Хамид Хамид, Йордан Цонев и Халил Летифов,евродепутатите Неджми Али и Илхан Кючюк, народните представители Рамадан Аталай,д-р Хасан Адемов, Димитър Аврамов, Велислава Кръстева, Ерол Мехмед, Адлен Шевкед, Ихсан Хаккъ, Имрен Мехмедова, Танер Али, Джейхан Ибрямов, Сергей Кичиков, Елхан Кълков, Бюрхан Абазов, Севим Али и Хайри Садъков, членове на ЦОБ - Камен Костадинов, Станислав Анастасов и Ердинч Хайрулла, народни представители от 43-тото НС, областни и общински председатели, кметове от ДПС.

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ заедно с ръководството поднесоха венци на паметник-чешмата в центъра на града построена в памет на жертвите от т.нар „възродителен процес”. Хиляди симпатизанти на ДПС последваха Карадайъ за да чуят негото слово.

„28 години ние през месец май се събираме за да почетем паметта на нашите герои, които оттдадоха живота си в името на името , на свободата, в името на правата, в името на нашето достойнство, в името на изповядването. В свободното изпълнение на нашата култура и традиция. 28 години под знамето на ДПС, ние водим ежедневна борба за правата и свободите за демокрацията в нашата родина. 28 години водим ежедневна борба за стабилност и сигурност в нашата родина, за мир и толерантност в нашата Родина и в целия регион. Всички днес в България знаят и не само в България, че без ДПС няма стабилност, няма сигурност.” заяви категорично председателят на ДПС.

„Виждаме днес много лъжци дойдоха преди малко на площада. Преброих имаше 23 други знамена, имаше два вида знамена. Едните знамена са на 28 години, другите и тях ги видяхме. Те са еднодневки.”

Карадайъ се обърна към събралото се множество с призив „89-та година нашата болка нас ни обедини,под ръководството на д-р Ахмед Доган. Ние се обединихме застанахме срещу жандармерията и армията тогава. Днес, парадокс, на тази площадка жандармерията охранява някого. От кого?! От нас ли ?! Жандармерията е тук за да пази някои хора,които се страхуват от народа и не могат да застанат сред хората. Но мястото на предателите е там. Те нямат място в храма на демокрацията.”

“Дошли са видяхме на сцената едни хора от Турция, защото ние ги видяхме последната една година точно тези персони – предатели, които на наш гръб ставаха личности, а днес са дошли тук да ни разделят. 28 години нашата борба я водим, защото сме силни, а нашата сила идва от нашето единство, нашата заедност. С нашата сила, силата на ДПС, която е в нас, ние ще продължаваме да се борим за толерантност и мир в България и региона. Ние ще продължаваме да се борим за стабилност и сигурност.”

„Резултатът от тяхната дейност е да докарат фашистите на власт в България. Тяхната дейност постави днес в публичното пространство темата за двойното гражданството, за което ние сме водили борба и продължаваме да водим тази борба, въпреки тях. Те поставиха в дневния ред техните социални права, за които ние сме се борили и ще продължаваме да се борим, въпреки тях.” обобщи председателят Карадайъ.

„Онези, които с лъжа се опитват да правят политика, защото те са без идеология и философия, обясняват, че ние сме били против Турция. Ние никога не сме били и няма да бъдем. Рефередумът раздели турското общество на две половини. Ние достойно и почтено застанахме на страната на онази половина, която отстоява и защитава ценностите на светска Кемалистска Турция.”

„Нещо повече някои притиснаха нашите имами да се занимават с политическа дейност. 28 години ние сме отстоявали, че мястото на имама е в храма. Той е длъжен да бъде обединител. Резултатът от политическата дейност на онези имами е, че дойдоха фашистите на власт. Докараха на власт онези, които палят молитвени килимчета на петъчна молитва, докараха на власт, онези които дърпат и бият нашите майки, защото са си знаели гражданските права.Това е резултатът от тяхната дейност. За това от тук призоваваме главното мюфтийство да вземе мерки , а ако те не вземат мерки, ние ще вземем вместо тях.”

„Има едни, които казват, че ще запазят етническия мир, че имали десеки хиляди гласове от мюсюлманите. Само, че резултатът от тези гласове е един с турско име в тяхната парламентарна група. Този, който закри театър, чието име носеше името на майка му. За това ДПС с нашето единство и сила продължаваме да отстояваме толерантност, единство, заедност, мир, стабилност и сигурност в нашата Родина и целия регион.”

IMG 8369

Управленската коалиция на Борисов с крайни националисти подкопава европейските ценности в България

Лидерът на група АЛДЕ в Европейския парламент Ги Верхофщадт реагира по повод политическата ситуация в България, където Обединените патриоти - крайно дясна политическа партия, член на правителството на Бойко Борисов, шокира общественото мнение с появата на снимка на един от зам.-министрите им, отдаващ нацистки поздрав. Въпреки че висшият служител си подаде оставката, българското правителство минимализира инцидента.                         

"Бъдещето на България не бива да бъде в ръцете на крайни националисти. Много съм загрижен, тъй като участието на Обединените патриоти в управлението поставя под въпрос ценностите, в които страната се е врекла при присъединяването си към Европейския съюз. Европа вече изпита какво се случва, когато ксенофобията и езикът на омразата спечелят, когато обществата се поляризират и разделят на етническа основа. Не бива да допускаме тази грешка отново.

Министър - председателят на България Бойко Борисов, а заедно с него и семейството на ЕНП, носят отговорност за бъдещето на България, както и за успешното провеждане на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС.

Министър - председателят Борисов трябва са преоцени коалиционните си взаимоотношения и да покаже, че ще има нулева толерантност към крайни и националистически прояви на членове на правителство.

Семейство на АЛДЕ ще наблюдава действията и политиките на това правителство много отблизо".

SHOT

д-р Нигяр Джафер: ДПС ще подкрепи демонополизация на НЗОК

Демонополизацията на здравната каса, както и въвеждането на единна интегрирана информационна система са двете мерки, които биха довели до по-добър контрол в здравната система и до по-добри резултати както за пациенти, така и за хората, които работят в здравната система. Това каза от зам.-председателят на НС и депутат от ДПС д-р Нигяр Джафер пред БГНЕС.
В Приоритети за управление (2017- 2021) в частта за здравеопазване, сегашните управляващи записаха и започване на поетапна демонополизация на Националната здравноосигурителна каса.
Нигяр Джафер подчерта, че с колегите й установили, че частта за здравеопазване в програмата на правителството съвпада с това, което те пишат от 10 години. „Ако в политиката имаше плагиатство със сигурност управляващата коалиция трябваше да понесе някакви санкции, но напротив, ние сме доволни от това, че те дума по дума са написали това, което ние пишем от 10 години, дори със същите словосъчетания и думи”, каза Джафер, която е и член на здравната комисия в НС.
„Демонополизацията на Здравната каса, както и въвеждането на единна интегрирана информационна система са двете мерки, които биха довели до по-добър контрол в здравната система и до по-добри резултати както за пациенти, така и за хората, които работят в здравната система. Като червена нишка през всички политики в здравеопазването трябва да минава профилактиката и скринингът. България продължава да отделя изключително малко средства за профилактика и скрининг, но отделя стотици милиони за скъпоструващо късно и болезнено лечение. Това категорично трябва да се промени”, заяви тя. Според нея е необходима логистична подкрепа за спешната помощ, да се търси алтернатива за преодоляване на диспропорциите на територията на страната, защото в момента не можем да говорим за равен достъп до здравеопазване.
„Ние вече заявихме, че за нас не е важно да има стабилност на това правителство, а да има стабилност в страната. Не подкрепяме това правителство, заради участието на фашистки елементи в него, но заявихме много категорично, че бихме подкрепили политики и идеи, които са в нашата предизборна платформа. Категорично отново потвърждавам, че демонополизацията на здравната каса например, изграждането на електронно здравеопазване с единна информационна система, с всички атрибути на електронно здравеопазване, ние бихме подкрепили”, заяви депутатът.
Нигяр Джафер призна, че до този момент не е разгадала какво имат предвид под „поетапна"демонополизация. „Това ме притеснява, но мисля, че в едни следващи разговори и дискусии с колегите от управляващата коалиция, надявам се това да бъде в здравна комисия, да се изясни какво смятат да правят. Крайният резултат трябва да бъде избор на каси от страна на пациентите, както и на лечебните заведения”, заяви тя и отново подчерта, че моделът, който е заложен в България с една монополна каса, генерира дефицит.
На въпрос за очакванията й за сегашното управление и дали то ще си позволи по-резки стъпки, след управлението на МЗ от Петър Москов, Джафер посочи и че в момента в здравеопазването цари една пълна нормативна вакханалия. „Административният съд отмени голяма част от нормативните актове, други са в етап на разглеждане и очакваме отмяната им. Доколкото познаваме стилa на ГЕРБ и грешките, които допуснаха при предишните си управления, няма да има резки движения, няма да има никакви изненади. Очаквам стъпките да бъдат много предпазливи, т.е. не очакваме нищо”, каза тя. /БГНЕСДемонополизацията на здравната каса, както и въвеждането на единна интегрирана информационна система са двете мерки, които биха довели до по-добър контрол в здравната система и до по-добри резултати както за пациенти, така и за хората, които работят в здравната система. Това каза от зам.-председателят на НС и депутат от ДПС д-р Нигяр Джафер пред БГНЕС.
В Приоритети за управление (2017- 2021) в частта за здравеопазване, сегашните управляващи записаха и започване на поетапна демонополизация на Националната здравноосигурителна каса.
Нигяр Джафер подчерта, че с колегите й установили, че частта за здравеопазване в програмата на правителството съвпада с това, което те пишат от 10 години. „Ако в политиката имаше плагиатство със сигурност управляващата коалиция трябваше да понесе някакви санкции, но напротив, ние сме доволни от това, че те дума по дума са написали това, което ние пишем от 10 години, дори със същите словосъчетания и думи”, каза Джафер, която е и член на здравната комисия в НС.
„Демонополизацията на Здравната каса, както и въвеждането на единна интегрирана информационна система са двете мерки, които биха довели до по-добър контрол в здравната система и до по-добри резултати както за пациенти, така и за хората, които работят в здравната система. Като червена нишка през всички политики в здравеопазването трябва да минава профилактиката и скринингът. България продължава да отделя изключително малко средства за профилактика и скрининг, но отделя стотици милиони за скъпоструващо късно и болезнено лечение. Това категорично трябва да се промени”, заяви тя. Според нея е необходима логистична подкрепа за спешната помощ, да се търси алтернатива за преодоляване на диспропорциите на територията на страната, защото в момента не можем да говорим за равен достъп до здравеопазване.
„Ние вече заявихме, че за нас не е важно да има стабилност на това правителство, а да има стабилност в страната. Не подкрепяме това правителство, заради участието на фашистки елементи в него, но заявихме много категорично, че бихме подкрепили политики и идеи, които са в нашата предизборна платформа. Категорично отново потвърждавам, че демонополизацията на здравната каса например, изграждането на електронно здравеопазване с единна информационна система, с всички атрибути на електронно здравеопазване, ние бихме подкрепили”, заяви депутатът.
Нигяр Джафер призна, че до този момент не е разгадала какво имат предвид под „поетапна"демонополизация. „Това ме притеснява, но мисля, че в едни следващи разговори и дискусии с колегите от управляващата коалиция, надявам се това да бъде в здравна комисия, да се изясни какво смятат да правят. Крайният резултат трябва да бъде избор на каси от страна на пациентите, както и на лечебните заведения”, заяви тя и отново подчерта, че моделът, който е заложен в България с една монополна каса, генерира дефицит.
На въпрос за очакванията й за сегашното управление и дали то ще си позволи по-резки стъпки, след управлението на МЗ от Петър Москов, Джафер посочи и че в момента в здравеопазването цари една пълна нормативна вакханалия. „Административният съд отмени голяма част от нормативните актове, други са в етап на разглеждане и очакваме отмяната им. Доколкото познаваме стилa на ГЕРБ и грешките, които допуснаха при предишните си управления, няма да има резки движения, няма да има никакви изненади. Очаквам стъпките да бъдат много предпазливи, т.е. не очакваме нищо”, каза тя.

БГНЕС,30.05.2017

Мустафа Карадайъ от Руйно: Няма да се откажем от битката за ценностите си! Ще изхвърлим фашистите от властта!

Днес 13 май  в с. Руйно, община Дулово се проведе традиционен възпоментален митинг  по случай годишнината от мирните протести през 1989 г. в памет на жертвите на т. нар. "възродителен процес".  На митинга присъстваха председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, зам.-председателите на ДПС Ахмед Ахмедов и Янко Янков, Илхан Кючюк-председател на Младежко ДПС и евродепутат, Камен Костадинов-член на ЦОБ, Хамид Хамид-зам.-председател на ПГ на ДПС, Рамадан Аталай-народен представител от област Силистра, народните представители Велислава Кръстева, Джейхан Ибрямов, Ихсан Хаккъ и Танер Али, Насуф Насиф-областен председател на ДПС Силистра, Невин Хасан-народен представител в 43-то НС, Сезгин Галиб-общински председател на ДПС Дулово, ръководството на Младежко ДПС, общински кметове и общински председатели на ДПС.

 В свото изказване в с. Руйно пред повече от три хиляди и 500 души председателят Мустафа Карадайъ  се обърна към събралите се членове и симпатизанти на партията за да подчертае  особеността и важността на събитията през този месец  „Май месец е особен за мюсюлманите,  месец за равносметка. Месец май ни е нужен да потърсим баланса във всеки един от нас,  да се върнем към онези  периоди. Да си припомним  т. нар „възродителен процес”, който стартира през 20 век, чиято кулминация беше през 1985 г. и краят дойде през 1989, когато ние мюсюлманите се обединихме под ръководството на нашия почетен председател д-р Ахмед Доган.

 Председателят Мустафа Карадайъ  припомни   каузата и ценностите на ДПС „Всички заедно 28 години следваме една кауза едни ценности - толерантност и мир, единство и заедност, стабилност и сигурност. С тези  ценности ние защитавахме нашите права,  нашите имена, нашия език, нашата релия, нашата култура в нашата страна и с това дадохме тласък за демократичното развитие на нашата Родина.” Той допълни „Ние сме дали много на нашата земя и ще продължаваме да даваме, но няма да отстъпи от тези ценности.”

 Карадайъ категорично заяви, че в името на тези ценности няма да позволи  разделение. „Никой нас не може да ни разделя и всеки, който се опитва нас да ни разделя, той е наш враг и ние ще се борим против него.” 

 Мустафа Карадай отново припомни значимата роля на ДПС за европейското развитие на Турция и  категорично опроверга изречените по времe на кампанията лъжи. „Изговориха се много лъжи, че сме били против Турция, ние не сме против Турция, никога не сме били и  никога няма да  бъдем против Турция. Няма да застанем и против нито един друг наш съсед. Ние сме защитавали, посредством нашите евродепутати и  наши  представители на европейски форуми, светска демократична  Турция, за да може да  продължи  своя европейския път на развитие, Турция с онези ценности на Великия  Кемал Ататюрк.”- бе категоричен Карадайъ.

Карадайъ убедено заяви, че именно тези, които се опитват да разделят ДПС, носят отговорността за участието на националистите във властта. Той заяви „На база на дейността, на тези които идват от Турция да ни разделят, дойдоха фашистите на власт. Благодарение на  тях днес те са във властта. Във властта са Валери Симеонов, който дърпаше безпомощните ни майки и бащи и Волен Сидеров, който палеше молитвените килимчета на молещи се по време на петъчна молитва мюсюлмани."

С лъжите  си за грижата си за вас днес ГЕРБ правят същото, което едно време правеше Тодор Живков. Използват слабостите на някого и после се бият в гърдите, че са пазители на Етническия модел, подчерта Карадайъ. Колко мюсюлмански имена има в парламента ГЕРБ, попита председателят на ДПС и посочи - едно, това на Вежди Рашидов, който като министър закри турските театри, единият от които носеше името на майка му!

Нас споделената болка ни държи заедно 28 години и няма да се откажем от ценностите, които ни събират и които споделяме. Няма да се откажем, докато не гарантираме мира и не изхвърлим фашистите от властта, категоричен бе председателят на ДПС Мустафа Карадайъ. 

snimka 4

Искра Михайлова: Нужно е да се оптимизира използването на европейските структурни фондове, за да се постигне растеж и привличане на частни инвестиции

България е на едно от първите места по усвояемост в системата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) след Естония. Това каза г-жа Искра Михайлова, председател на комисията по регионално развитие в ЕП и евродепутат от ДПС/АЛДЕ, на конференцията „Резултати и добри практики от изпълнението на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ, план "Юнкер"). Форумът е организиран от г-жа Искра Михайлова със съдействието на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) на 11 май в София хотел Блакан, зала Средец.

Нужно е да се оптимизира използването на европейските структурни фондове, за да се постигне растеж и привличане на частни инвестиции, допълни Михайлова. Според нея предизвикателствата пред страната ни са миграцията, бежанската вълна, опазване сигурността на границите, климатичните промени.

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е основен елемент от плана за инвестиции за Европа, предназначен да стимулира в дългосрочен план икономическия растеж и конкурентоспособността в Европейския съюз.

Целта на фонда е да се използва публично финансиране, включително финансиране от бюджета на ЕС, за мобилизиране на частни инвестиции за широк кръг от проекти, осъществявани в ЕС. Проектите обхващат области като инфраструктура, научни изследвания и иновации, образование, здравеопазване, информационни и комуникационни технологии и др.

Фондът представлява отделно и прозрачно образувание и отделна сметка, управлявана от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Той е създаден през юли 2015 г. с регламента за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти.

Зам.-председателят на ДПС Янко Янков: Сухопътните сили сега са най-важни

Водещ:Добър ден казвам сега на заместник-председателя на Движението за права и свободи /ДПС/ Янко Янков. Здравейте, господин Янков.
Янко Янков:Добър и успешен ден на вас и слушателите.
Водещ:Благодаря. Да започнем от там, откъдето завършихме с вицепремиера Томислав Дончев. Той каза, че е нормално да има разнопосочни послания от време навреме от страна на коалиционни партньори. ДПС обаче реагира много сериозно, много остро през седмицата на назначението на Валери Симеонов за председател на Националния съвет за етническите и интеграционни въпроси към правителството. Това ли ще бъде политиката, която от тук нататък ще следвате, ще критикувате всяко решение на кабинета?
Янко Янков:Ние сме сериозна системна политическа сила, имаме ясна стратегия за развитието на България. Това е стратегия от 28 години, смятаме, че имаме изключително сериозен принос за демокрацията в България, за мирния преход на България от тоталитарна система към демократична държава и еди ден това историята ще го докаже и ще го покаже. Всъщност ние това, което основно правим в политическата система на България, парламента, в Съвета на Европа, ние защитаваме именно тези ценности, които са стратегически важни за България, за демокрацията и за нейния евроатлантически път и за един качествен и успешен живот на българските граждани в условията на сигурност и икономически и социален просперитет. Сега тук има две възможности, едната възможност е, ако това, което сме слушали от партньорите на колегите от ГЕРБ през всичките тези години в парламента и извън него, се прилага, се мъчат да го прилагат и като политика на изпълнителната власт, такъв формат ще се окаже невъзможен... Другото е...
Водещ:В какъв смисъл невъзможен?
Янко Янков:...да има подмяна на вота на хората, които са подкрепили тези националистически формации, защото това, което беше заявявано през всичките тези години е в противоречие с НАТО, с ЕС, липса на всякакво желание за едно хармонично общество, за развитие на една българска нация, която да живее в условията на различия в етносите, в културите, но с общ интерес по отношение на състоянието на държавата и на общия държавен път на тази нация.
Водещ:Значи, правилен ход за Обединените патриоти и ГЕРБ заедно няма, така да ви разбирам?
Янко Янков:По принцип аз казах – има две възможности. Едната е да излъжат избирателите, другото е да не се разбират помежду си и това да става все по-видимо. Защото няма как да говориш едно в предизборната си програма, да говориш едно в парламента, когато се намираш, в програмите, които... Ние виждаме всъщност наистина една постепенна подмяна на това, което се говори в предизборна кампания и това, което става после като реализация в изпълнителната власт.
Водещ:Чакайте, те са минали още няколко седмици само от сформирането на кабинета, рано е още да се правят такива генерални изводи.
Янко Янков:Това е практика от много години, за повечето политически партии. Аз не говоря сега конкретно само за този формат. Обикновено, България в предизборните кампании основен елемент на кампанията е популизмът, обещанията... Нали си спомняте, колко дни щеше да се оправи България, нали си спомняте каква страхотна приватизация ще направят така че, частния сектор ще проспериращ, нали си спомняте, че като върнем земята в реални граници хората едва ли не ще забогатеят на секундата...
Водещ:Като казвате за 800-те дни на господин Симеон Сакскобургготски, намекнахте...
Янко Янков:По принцип говоря...
Водещ:...да ви напомня, че вие управлявахте с него, с неговата партия.
Янко Янков:ДПС никога не е имало възможност да управлява самостоятелно, или да има мажоритарен елемент в управлението. Ние винаги сме се...аз много пъти съм казвал, нека някой да излезе и да каже политик, анализатор, ДПС някога с нещо да е навредила на България? Във всичките гласувания, във всичките предложения, във всичките намерения, които е презентирало - няма такъв момент. И затова в момента, ние във връзка с Майските събития обикаляме България. Казвам ви, аз съм човек, който отдавна се занимава с политика, на зряла възраст съм, бил съм кмет на един от големите градове в България, на Сливен. Много ми е мъчно за страната, като гледам какво става в момента. Особено демографската криза е нещо страхотно, бягат, в момента има страхотен отлив на български граждани за Италия, за Испания, навсякъде, бягат, отиват да си изкарват прехраната и започнаха да си взимат семействата. Една от причините това да го правят е страхът, че те може да бъдат репресирани, че от това, което се презентираше и в публичното пространство от това, което се говори за тези хора, от това, че няма никаква активна политика социална, образователна, здравна и т.н., за да може те да бъдат пълноценни български граждани. Нещата са изключително сериозни, повярвайте ми и ще видим в близките години.
Водещ:Въпросът е, господин Янков, дали ДПС не критикува Обединените патриоти априори, без въобще да са показали какво могат или какво не могат в политическия живот, когато са на власт. Вие ги критикувате защото са такива, каквито са, а не защото са направили нещо или не са направили нещо в определена област?
Янко Янков:Ние никога не критикуваме виртуално, самоцелно, ние критикуваме конкретни действия, конкретни ходове. Ние сме критикували конкретните законопроекти, които са направили, ние сме критикували конкретните действия, които са извършвали, да отиват да палят килимчетата на хората, да атакуват джамиите, да бият хората по границите... Във всички тези наши критики има конкретни причини. Никога не сме казали – защото тези само са такива, а ние не ги приемаме, защото примерно се наричат... еди каква си партия. Не така. Ние критикуваме конкретни намерения, конкретни ходове, конкретни политики, конкретни законопроекти в парламента, конкретни предложения в парламента. Защото всъщност демокрацията предполага именно такъв подход. Ние винаги инвестираме критиките си, действията си в политическата система, в органа, който е място за тези критики. Докато при тях нещата излизат много често извън контрол, вие забелязвате тези неща.
Водещ:Кой е по-сериозен опонент, или неприятел... политически за вас – Обединените патриоти, или ДОСТ на Лютви Местан?
Янко Янков:ДОСТ е една от причините, благодарение на което, така наречените Обединени патриоти, защото това е друга тема, но патриотизмът не трябва да разделя хората и нациите, а трябва да ги обединява. Щом ти разделяш хората не си патриот, хората, които живеят на една територия, имат общи цели, имат една държава... Но, както и да е. ДОСТ е една от причините, които доведоха ръст в парламентарното присъствие на така наречените Патриоти, но те всъщност не са патриоти. Те са съпоставими в своите действия до голяма степен против националния интерес на България. Видимо външно влияние, видимо външно влияние, видима атака за политическа агитация с инструменти, начини, методи и места, където не е мястото за правене на политика. Аз виждам как хората са изключително объркани, защото начина, по който се презентира политика за пръв път в България е изключително несъвместимо с националната сигурност на страната и с държавните ни интереси. Това е много, много, много сериозен проблем.
Водещ:Въпросът е, че през седмицата господин Лютви Местан каза, мисля че пред Нова телевизия, че управление на БСП без ДПС е невъзможно. И в този смисъл, понеже ДПС било проводник..., понеже БСП били проводник на руските интереси, един вид и ДПС се превръща в същото. Като се обвинявате взаимно в чуждо влияние, не е ли малко странно?
Янко Янков:Видимо проводник на чужди интереси е ДОСТ. Може ли някой с факти да каже какви точно външни интереси защитава ДПС? ДПС защитава националните интереси на България. Това, че България няма никакъв интерес да се конфронтира с великите сили, не трябва да се тълкува като зависимост, а трябва да се тълкува като защита на националния интерес на страната. България, аз много пъти съм го казвал, България си има евроатлантически път и трябва да се интегрира като активен, пълноценен, ефективно взаимодействащ си с другите държави-член на НАТО. Но това не означава, че България трябва да е враг на Русия, по никакъв начин не означава. България не трябва по никакъв начин да е враг на Турция. България не трябва да е по никакъв начин враг на нито една съседна държава, защото това не е в национален интерес. А Балканите в момента ври и кипи, Балканите са зона, която по никакъв начин не е утихнала. България може да бъде медиатор в тази зона, защото тази зона, за да бъде в такова състояние, Балканите имат предвид, това е продукт именно на глобалните противоречия, на глобалното противопоставяне. България трябва да има изключително динамична външна политика, която единствено отразява националния интерес на страната, а не да мислим, че като си купим два кораба или десет самолета и т.н. ние ставаме велика сила, която може да се справи сама. Няма такова нещо.
Водещ:За военната техника след малко ми се иска да поговорим. Искам да уточним само това, че не бива да сме враг с Турция, казахте. Трябва ли да сме по-голям приятел с Турция, отколкото сме с другите държави?
Янко Янков:Ние трябва да сме приятел с всяка по принцип, приятелството трябва да ни води в отношенията с която и да е било друга държава, но по никакъв начин това не бива да бъде за сметка на националния интерес. Знаем интереса на България по отношение на бежанците от взаимоотношенията с Турция. Ние сме членове на НАТО, имаме общи интереси в Алианса. Ние имаме икономически общи интереси и възможности, Турция е една изключително сериозна икономическа сила и ако успеем да направим така, че чрез съвместни икономически проекти ние да атакуваме европейските пазари и да реализираме добри неща за брутния вътрешен продукт на страната, от това по-хубаво няма. Освен това, аз и друг път съм го казвал, около 400 хиляди български граждани почиват в Турция, около 90 хиляди български граждани се лекуват в Турция, защото има изключително модерна медицина. Ето, затова казвам, че ние не трябва да степенуваме – с този по-голям приятел, с този по-малък приятел. Ние трябва да се водим от националните интереси на страната, където имаме сериозен интерес, трябва много по-сериозно да работим, това е основното, което трябва да ни води.
Водещ:Въпросът е какво диктува националния интерес, господин Янков, понеже тук преди няколко дни станахме свидетели на сблъсъци между привърженици на ДПС и ДОСТ, в Джебел, ако не се лъжа, при отбелязването на съпротивата срещу Възродителния процес...
Янко Янков:Аз бях там, аз бях в Джебел, нямаше сблъсъци. Имаше опит на двама човека да направят провокация, за да може да станат важни и едва ли не да внушат на българското общество, че ДПС репресира ДОСТ. Няма такова нещо. Имаше си органи на реда, тези двама човека бяха изведени, въпросът приключи. Трябва да ви кажа, че нещата...между другото не мога да си обясня, защо много често от медиите при тези конфликти, които са доста елементарни, се правят такива, все едно, че конфликтът е изключително голям.
Водещ:Защото стотици жандармеристи охраняваха събитието, разделиха вас и ДОСТ с кордон. Не знам, така ли трябва да изглежда едно честване на годишнина от Възродителния процес?
Янко Янков:Значи то е въпрос на организация, службите така са преценили, че трябва да има сериозно присъствие, може би профилактично, като респект. Не сме били разделени, в мнозинството, което беше пред трибуната имаше хора и от ДОСТС и имаше хора от ДПС. Трябва да ви кажа, че може би общото мнозинство, не знам дали имаше един-два процента хора от ДОСТ, не повече от 40-50 човека. Но те бяха там, виждаха се едно до друго знамената, нито някой... всеки си казва виждането, всеки си излива емоцията, кротко, мирно, тихо, без някакви... Само този опит, който ви казах, и той беше провокация от тяхна страна, което не се получи.
Водещ:Има ли, господин Янков, възможност, има ли перспектива пред себе си ДОСТ да открадне, образно казано разбира се, да открадне още гласове от ДПС на евентуални следващи избори?
Янко Янков: Избирателите на ДПС са изключително сериозни хора, изключително устойчиви по отношение на ценностите, заради които участват в политиката и до голяма степен това, което слушаме, навсякъде, където ходим в момента, е, че те просто са били заблудени, защото и турските медии, и нещата, които се презентират, са представени по съвсем различен начин. Аз мисля, че ДОСТ приключи като политическа сила. Няма как, много такива опити са правени. Може наивно да ви звучи, но аз вярвам в доброто в политиката и винаги в качеството си на един от ръководителите на ДПС и това е всъщност линията, вложена от господин Ахмед Доган, и той винаги това ми е казвал, още, откакто преди 20 години съм се ангажирал с ДПС, че всъщност единственият инструмент, който може да носи успехи в политиката е доброто. И ние залагаме на доброто. Вижте, ДПС някъде да се е проявило агресивно? ДПС да е направило протести? Ние също можем. ДПС изключително залага на доброто, на диалога, мястото за противопоставянето е в парламента. Да, използваме го там, но го използваме винаги с аргументи. Аз смятам, че това задължително ще носи успехи и ДПС ще бъде политическа сила, без която сериозно, реално управление в Българи няма да може да има не само от БСП, но от която и да било друга политическа формация... и ще видите.
Водещ:Като говорим за господин Ахмед Доган, не е ли време той да излезе от сянката, в която е застанал в момента и да консолидира около себе си силата, за която вие говорите, която представлява ДПС?
Янко Янков:За голямо съжаление в момента господин Ахмед Доган се налага да ходи със сериозна охрана именно заради патриотичните си действия, които през всичките тези години извършва в полза на България.
Водещ:Сериозно, какво имате предвид?
Янко Янков:Имам предвид всичко онова, което се случваше през всичките тези години. Той наистина иска това, което ние, наследниците, младите, които идват след нас, да направят да бъде продължение на всичко, но да го правят те. Да стане така, че политиката да бъде колективно дело, екипен подход. Той обича този израз за ДПС да го казва – колективното тяло. Всъщност всички партии в България са загубили в политиката единствено от причината за тоталитарното ръководство на партиите. Вижте, всяка една партия, обикновено в България не знам, това е начин на мислене, начин на подход в политиката, се свързва точно с определен лидер и сякаш от него зависи не само съдбата на партията, а и съдбата на България. И между другото едно от сериозните проблеми, аз много години се занимавам с политика, е че председателите на партиите после оглавяват изпълнителната власт и парламентът става функция на изпълнителната власт и преставаме да бъдем парламентарна република. Това е изключително сериозен проблем за страната ни.
Водещ:Чакайте сега да ви върна към отношенията ви с ГЕРБ и настоящия управляващ кабинет. Как гледате на смяната, макар че, господин Дончев преди малко каза, че няма промяна на позицията на премиера Борисов по отношение на покупката на новите изтребители, но все пак, досега не бяхме чували за възможността тя да бъде отложена във времето, напротив, говореше се, че е спешно необходима?
Янко Янков:По принцип България има нужда сама да извършва да извършва /.../ на въздушното пространство. Има различни възможности. Ние имаме самолети Миг-ве, които да бъдат ремонтирани, имаме възможност да купим нови самолети. България има нужда не от инцидентни ходове е модернизацията. България има нужда от стратегия за модернизация на въоръжените сили на страната. Нещо като информация само да ви кажа това, от служебния министър анализ, че в момента сухопътните войски могат да си изпълняват само 30 процента ли беше, 32 процента от задълженията. Ами това си е нарушение на конституцията. Затова, ако някой, който има възможност да управлява въоръжените сили, независимо кой е и понеже има някакъв интерес – да се купят изтребители или еди какво-си каквото и да било в момента, и насочи усилията там, това не е правилният ход. Правилният ход е да се направи стратегически преглед на отбраната, да се види с какъв ресурс държавата разполага, всички партии да се ангажират с подкрепа на едни такива основни приоритети, защото те не могат да се реализират за един мандат, и да се направи наистина дългосрочна стратегия за модернизиране на въоръжените сили на България, защото това пряко влияе на мотивацията, не до комплекта от човешки ресурс във въоръжените сили на страната, е изключително сериозен...
Водещ:Въпросът е, че имаше нещо като консенсус по въпроса...
Янко Янков:...Трябва да ви кажа, че шест самолета там, една ескадрила самолети по никакъв начин няма да гарантират националната сигурност на страната. Ние в момента например имаме много по-сериозна нужда от повдигане на нивото и постигане на целите на сухопътните войски...
Водещ:Тоест, вие подкрепяте това, което каза Бойко Борисов, подкрепяте тази корекция, така да я наречем, по-неутрално, приоритетите във въоръжаването...
Янко Янков:...Ние на практика нямаме пари. Ние не може да отделим достатъчно ресурс. На това, когато човек няма пари в семейството, първо се купува това, което е най-важното. Добре, ако се прецени, че изтребителите са най-важните, о, кей. Но, ако може да ги ремонтираме..., ето, „Авионанса” стана държавно предприятие, там ако имаме лиценз, ние мисля, че имаме 15 Миг-а, които могат да бъдат ремонтирани и да изпълняват същите функции с много по-малко пари. Защо да не го направим? Въпросът е пак казвам, да се постигне консенсус между политическите сили за извеждане на стратегически приоритети, за да може да опазваме територията на страната. Виждате, че има огромна разлика отпреди пет години по отношение на ролята на въоръжените сили. Те сега се налага да опазват границата, утре може да се наложи много сериозни действия, антитерористични действия да има, може да се наложат други неща да вършат. Затова много е важно да се гледа комплексно, и на мениджмънта на отбраната, който задължително трябва да се променя, и нормативната база, която се приема да бъде адекватна на тези нови изисквания към мениджмънта, и разбира се на закупуването на техника и модернизация, която пряко да обслужва сигурността на страната към момента съобразно заплахите. Това е ситуацията.
Водещ:Тоест, вие ще подкрепите кабинета във всяко негово решение, което е свързано с модернизацията на армията?
Янко Янков:Ако това стратегическо решение на кабинета кореспондира с мнението на военната експертиза и реалните нужди на страната, ние ще го обсъдим, ние имаме сериозна експертиза и при нас като политическа сила, и разбира се, че ще го подкрепим. По никакъв начин... Значи, в областта на отбраната нашето мнение е самоцелно опозиционно поведение не трябва да има.
Водещ:Добре, благодаря ви. Заместник-председателят на ДПС Янко Янков.

За звуковия файл ТУК

(БНР,28.05.2017 г.)

Коментар на председателя на ДПС Мустафа Карадайъ в кулоарите на НС

При взето решение от МС, няма друго какво да направим, освен да подкрепим Мария Габриел. Това коментира пред журналисти в парламента лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ във връзка за кандидатурата на Мария Габриел за еврокомисар. „МС има правомощията да предложи еврокомисар. От тази гледна точка, при взето решение от МС, няма друго какво да направим освен да подкрепим. Въпросът обаче е малко по-различен – доколко и как МС носи своята отговорност, защото около 9 месеца ние нямаме еврокомисар. Това е отказ от власт в европейските институции“, коментира Карадайъ. По думите му конкретният въпрос има и още едно измерение – какъв ресор ще имаме, независимо какви са коментарите. „Друг е въпросът, че предишният ни еврокомисар заемаше много важен ресор и какво от това за България? След време може би ще го зададем същия въпрос и за бъдещия еврокомисар, независимо кой е той и кой го е предложил. Така или иначе, много отговорно ще подкрепяме всяка важна приоритетна тема за България и на европейско ниво – това, което сме правили и досега“, допълни той. 
Лидерът на ДПС коментира и внесения от ГЕРБ законопроект за въвеждането на мажоритарния вот, като посочи, че ще се запознаят с това, което е предложено. „Внесли са го в деловодството на НС, ще се запознаем. Доколкото говорите за референдума, ние бяхме ясни преди референдума и по време на кампанията за референдума и след референдума нашата позиция е ясна. Ще я изразим и от трибуната на НС като позиция и с нашето гласуване. Нещо повече и нашите избиратели го изразиха по време и на референдума. При нас всичко е ясно“, обясни Карадайъ. Според него би било добре да се направи един семинар на тази тема, защото и доста експерти са се изказали по темата. „От ДПС считаме, че добре познаваме материята и темата и много отговорно се отнасяме към нея, а не на база някакви и нечии прищевки. Въпросът е отговорен. Много е важен и въпросът кой носи отговорността. Има време. За пореден път ще чуете нашите позиции, ние сме ги изразявали неведнъж“, каза още лидерът на ДПС.

Илхан Кючюк предрича председателство с воденичния камък на национализма

България няма шанс да бъде силен председател на Съвета на Европейския съюз. Това каза пред News.bg Илхан Кючюк, евродепутат от групата на Алианса на либералите и демократите в Европа.

Причина за това е противоречието между крайния национализъм и ценностите на демократична Европа. Кючюк посочи, че у нас в управлението участват политически партии, които всеки ден изговарят крайности. "Най-лошото е една страна да бъде управлявана от крайности. Европа се освободи от крайностите. В името на отстояването на демократичните ценности, на върховенството на закона, на човешките права, беше създаден Европейският съюз", заяви евродепутатът ни и изтъкна, че ЕС като ценност е отрицание на крайностите, включително и фашизма.

"Това е първият маркер, по който България, се отличава от другите страни, които ще председателстват Съвета на Европейския съюз и в този смисъл България няма как да бъде успешен председател", коментира още Кючюк.

Евродепутатът ни отправи апел към премиера на републиката г-н Бойко Борисов да се освободи от воденичния камък на национализма.

"Ако иска нашата страна да остане в историята на ЕС като страна, която се бори за високите демократични стандарти, той трябва да се освободи от този воденичен камък, наречен краен национализъм в българската политика", категоричен бе Кюкюк.

На въпрос не ли твърде късно за това, Кючюк настоя, че премиерът все още имал своя последен шанс.

Относно темата за българското председателство, евродепутатът ни бе категоричен, че страната ни трябва по много остър и категоричен начин да постави темата за присъединяването на Западните Балкани. Той припомни позицията на ДПС по въпроса, а именно че Европейският съюз не би бил завършен като проект без присъединяването на Западните Балкани.

На въпрос за другата приоритетна тема по време на председателството на България на ЕС, а именно кохезионната политика, Илхан Кючук изтъкна, че тя трябва да бъде защитена. По думите му трябва да бъдат изравнени стандартите между последните държави, които са се присъединили към ЕС и по-старите членки на ЕС.
"Само по този начин бихме живели в един ЕС, който дава равен шанс за всички свои граждани и всички свои страни членки".

Относно борбата с тероризма, Кючюк коментира, че най-лошото, което може да се случи, когато говорим за тероризъм, е да забравим последния или предпоследния терористичен акт.
"Тероризмът, заедно с още няколко предизвикателства, ще бъде съвременният бич на нашето общество. Всички европейски държави, както и силите, които могат да помогнат в борбата с тероризма, трябва да приемат конкретни действия. Трябва да се обменя информация, трябва службите да действат адекватно. В противен случая не бихме били достатъчно подготвени и не бихме били в голяма степен отговорни към очакванията на европейските граждани", заяви евродепутатът ни.

По думите му тероризмът няма граници, няма религия, няма етнос. "България трябва да бъде подготвена и да работи активно със своите европейски и външни партньори", настоя евродепутатът ни.

Цялото интервю може да гледате ТУК.

(news.bg, 26.05.2017г)

Честит 9-ти май - Денят на Европа

Днес отбелязваме 9-ти  май - Денят на Европа – празник на европейската общност, единството и мира. На днешния ден преди 67 години, Роберт Шуман прочита историческата декларация за Обединена Европа, с която поставя началото на европейското развитие на страните от Европа. Една Европа,която с годините успя да запази традициите и културата на всяка една държава- членка, но и същевременно да изгради общи ценности. Във времена на разделение и ширещ се език на омраза нека да съхраним европейските ценности и продължим пътя на Обединена Европа. Нека бъдем „Единни в многообразието”.

Евродепутатът Илхан Кючюк с инициатива за Деня на Европа

Евроатлантическият образ на България бе компрометиран от участието на националисти в управлението, смята Кючюк

Евродепутатът от АЛДЕ/ДПС Илхан Кючюк реализира мащабна информационна кампания по повод Деня на Европа. От информационните офиси на Кючюк, с участието на членове на Младежко ДПС в София, Видин, Велико Търново, Свищов, Шумен, Русе, Ловеч и Бургас днес бяха раздадени информационни материали. По време на тази кампания младежите информираха гражданите за значението и ползите от една Обединена Европа, както и ги приканваха в активна гражданска позиция към обществените процеси, които текат в България и в Европа. По този начин бе отбелязан днешния празник.

„Сега е моментът Европейският съюз да начертае бъдещето си. И именно в ден като днешния – 9 май, Денят на Европа – е най-удачният момент да си припомним, че нашият континент се намира в най-продължителния период на мир в историята си. Не трябва да приемаме това като даденост. Напротив, това е един от най-големите успехи и оттук насетне трябва да намерим най-добрата формула, по която да градим съвместното си бъдеще – в дух на партньорство, уважение и зачитане на човешките права“.

Това заяви евродепутатът от АЛДЕ/ДПС Илхан Кючюк по повод 9 май, Ден на Европа.

В контекста на победата на Еманюел Макрон на президентските избори във Франция Илхан Кючюк коментира и темата за популистката вълна в Европа. Според него политиката на празните обещания и нереалистичните мечти е обречена на провал. „Популизмът е язвата на съвременните демократични общества и срещу него трябва да се борим ежедневно. Обнадеждаващ е фактът, че във водещи европейски държави популистите не успяха да спечелят изборите, но техните резултати ни задължават да се научим да комуникираме по-добре с гражданите. Живеем в ера на информационен бум и за всеки един от нас става все по-трудно да филтрира подобаващата информация, а това много лесно кара хората да залитат в крайности“, допълни още евродепутатът.

18405353 1690094861007024 1466796783 o

Мустафа Карадайъ от Караманци: ДПС отново ще брани мира и демокрацията в нашата родина!

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ присъства на възпоменателния събор в хасковското село Караманци в местността „Кабаач”, където се отбелязва 33-та годишнина от началото на съпротивата срещу т. нар „възродителен процес”.

На събора присъстваха зам.председателите на ДПС Ахмед Ахмедов, Филиз Хюсменова и Хасан Азис, Нигяр Джафер-зам.-председател на НС, Йордан Цонев-член на ЦОБ и народен представител от Хасково, Илхан Кючюк-председател на Младежко ДПС и евродепутат, Неджми Али-евродепутат, членовете на ЦОБ Камен Костадонов и Ердинч Хайрула, народните представители Халил Летифов, Хамид Хамид, Велислава Кръстева, Адлен Шевкед, Ерол Мехмед, Джейхан Ибрямов, Мюмюн Искендер- кмет на община Минерални Бани, Ерджан Юсуф-областен председател на ДПС Хасково, Гюнер Четин-координатор на ДПС Тракия Р. Турция, общинския председател на ДПС Минерални Бани Екрем Юзеир, кметове на съседни общини и на общини в Кърджали, партийни председатели, ръководството на Младежко ДПС, гости от страната и чужбина. На сцената бяха поканени и участниците в съпротивата Халибрям Гювен, Феим Кахраман, Хасан Фахри и Нури Фахри, Ремзи Идриз, Фахрие Ибрям, Ерол Аптула-син на покойния Абдуллах Ибрям.

В началото на своето слово Мустафа Карадайъ се обърна към присъстващите участници в съпротивата „Първо бих искал да ви призова да аплодираме тези хора, които през 1984 г. не ги беше страх и се бореха, за да съхранят своето достойнство, за да направят възможното ние да живеем достойни днес в нашата родина.”.

Той допълни, че месец май е особен за мюсюлманите в България, а и за тези, които бяха прокудени от домовете си през 1989 г. и след това. „През месец май ние се събираме в цялата страна да почетем паметта на нашите герои”, каза още Карадайъ.

„Ние сме дали много на тази земя, много сме дали за нашата държава и много ще дадем. Защото нашата сила извира от нашата земя, от нашето единство, от нашата заедност” допълни Мустафа Карадайъ.

Председателят на ДПС уверено заяви, че няма да позволи никой да разделя ДПС и призова хората да вярват и отстояват ценностите и принципите на ДПС.

„Никой не може нас да ни разделя и всеки един, който се опитва нас да ни разделя - той е наш враг и ние ще се борим против него.”

Карадайъ бе категоричен че „Алтернативата на онези, които се опитват да разделят, е Движението за права и свободи! Алтернативата е толерантност и мир! Алтернативата е единство и заедност! Алтернативата е стабилност и сигурност! Алтернативата е Движение за права и свободи!”

Мустафа Карадайъ подчерта важността и ролята на ДПС и призова присъстващите „имаме нужда от още по-голямо единство, от още по-голяма заедност, защото и ГЕРБ и фашистите и всички онези днес поставят огромни проблеми пред нашата държава. И пак ние мюсюлманите, пак ние Движението за права и свободи сме призвани да защитим мира в нашата страна! Ние сме призвани да защитим стабилността на нашата страна да дадем сигурност на всички граждани в нашата страна и най-вече на мюсюлманите! Ние сме призвани да дадем сигурност и стабилност и в Региона!”

 

SNIMKA 3

Участие на зам.-предсадателя на ПГ на ДПС Йордан Цонев в предаването "Беновска пита" по Канал 3

Йордан Цонев, зам.-председател на ПГ на ДПС, в разговор с Илиана Беновска в предаването „Беновска пита“ по Радио К2 и Канал 3 коментира актуалните политически теми.
Фашистките поздрави на представители на управляващата коалиция

Йордан Цонев попита какво послание отправя вдигната ръка за фашистки поздрав към избирателите. Той се включи към разговора на Беновска с депутата от БСП Александър Симов. От БСП  настояват Бойко Борисов да се освободи от вицепремиера Валери Симеонов. „Патриотичната ниша е във възход, а БСП посяга към част от този електорат и прави реверанс като не оценява, че става въпрос не за патриотизъм, а за национализъм“, допълни Цонев. Българският национализъм поражда турски, продължи той. Българският етнически модел се крепи на заедността и отказа от етнонационализма в полза на обединяващия патриотизъм, заяви Цонев.

Йордан Цонев цитира думи на Валери Симеонов, изречени от парламентарната трибуна: „скотове“, „човекоподобни“, „майки-кучки“, „ имами, които вият като кучета“ и попита представя ли си Бойко Борисов какви чувства пораждат влизането във властта на „Обединени патриоти“ у българските мюсюлмани.

Обединителният патриотизъм на Ахмед Доган


„Как ще постигнете това просвещение в обществото по писмото на Ахмед Доган, ако нямате достатъчно политически, кадрови и медиен ресурс?“, попита Беновска.

Йордан Цонев отговори, че ДПС са подкрепяли Борисов и ГЕРБ в усилията му да реформира България, да има европейски ред, да възроди икономиката. Вредна е за България, вредна е и за ГЕРБ коалицията с националисти и ГЕРБ ще плати политическата цена във вкарването във властта на националисти, като я плати и в Европа чрез реакцията на ЕНП, но и в България. Резулатите от изборите не изискваха такава коалиция. ДПС заяви ясно на Борисов, че няма да участва във властта, но ще подкрепи програма на европейска България, защото избирателят определи ГЕРБ да управлява. След като националистите са във властта ДПС няма да подкрепи ГЕРБ по нито един проблем.

ДПС срещу ДОСТ


„ДОСТ съществува и беше отглеждана под благосклонния поглед на българските институции в последните две години. Благосклонно цялата държава гледаше как Дианета финансира цяло едно вероизповедание, благосклонно службите гледаха как агентите на една чужда държава работят на терен, благосклонно гледахме как се регистрират партии с участието на дипломати. Ако българската държава не го толерираше, това явление нямаше да го има“, заяви Йордан Цонев. ДОСТ не е проблем на ДПС, а национален проблем. ДПС никога няма да бъде против Турция или друга наша съседна държава. ДОСТ не е политическа партия, а процес, който е много опасен за България.

Съдебната реформа


Крачките, които предходният парламент направи по съдебната реформа, са в правилна посока. Не може да се говори само за прокуратурата, а трябва да се говори за съдебната система като цяло, заяви Йордан Цонев. В срещите на ДПС с чуждестранни и български инвеститори всички споделят, че страдат най-много от съдебната система, защото се бавят гражданските и административни дела, няма съдебна защита на собствеността, остарените ГПК, АПК. Бизнесът, от който зависят доходите и просперитета на българите, казва, че основният проблем е в съда и в законите и кодексите, които  уреждат процедурите.

Беновска пусна с видео с коментар към председателя на ВКС Лозан Панов. Ето и текстът:
Беновска:Лозан Панов,начело на ВКС редно ли е да изземва правомощията на НС с Тълкувателни решения, г-жо Захариева, г-жо Цачева, г-н Кирилов, членове на ВСС ?

За какво получава заплата от България Лозан Панов - да гастролира по телевизора с политико-философски излияния, а , г-жо Захариева, г-жо Цачева, г-н Кирилов, членове на ВСС ?

Девиациите от буквата на закона и длъжностната му  характеристика, извършител на които е  Лозан Панов- настоящ шеф на ВКС, са много и ясно видими.Сигнали за незаконосъобразни съдебни решения и явно лобиране за политически ,икономически и кой знае какви още кръгове - са още по-много и са още по-ясно видими. Реакция от Ваша страна, г-жо Захариева,г-жо Цачева, г-н Кирилов , членове на ВСС  - нулева. Бездействието и мълчанието Ви  отнемат и последната наивна надежда ,че защитавате върховенството на закона и поставяте   начело на правосъдието персони, които притежават необходимата морална чистота и професионални и лични качества да раздават правосъдие...

Наличието на Лозан Панов начело на най-върховния български съд - ВКС- отново поставя на дневен ред важните,но висящи  въпроси:
1.      Защо: 27 години от началото на промените в България се подменя конституционната разпоредба, че България е парламентарна република и е допуснато съдии от ВКС/които не са избрани с национален вот/ да изземват правомощията на членовете на НС/които са избрани с народен вот/и Тълкувателните решения на ВКС стават законови, без да са гласувани и узаконени в НС

2.      Защо: Няма правила и контрол за съдържанието и прилагането на Тълкувателните решения на ВКС?

3.      Какво реши ВКС на 27.4.2017 г.ВКС по т.д.№ 7/ от 2014 г., забележете, с въпрос: Представлява ли основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение последващо тълкувателно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия в решението?

4.      Защо съдиите не носят никаква отговорност за незаконосъобразните си решения?

Аз съм Беновска и питам: Г-жо Захариева, г-жо Цачева, г-н Кирилов, членове на ВСС ще предприемете ли веднага конкретни и ефективни законови действия за решаване на казуса „Тълкувателни решения на ВКС" под патримониума на Лозан Панов?

ДПС е за структното спазване на разделението на властите, посочи Йордан Цонев. Всичко идва от смесването, изземването на функции. Председателят на ВКС Лозан Панов се държи ту като магистрат, ту като политик, ту законодател. България е единствената държава в света, в която разследване, а дори и подсъдими олигарси, които имат медийни издания, атакуват разследващ орган като прокуратурата и главния прокурор.

„На какво основание беше регистрирана партия ДОСТ?“, попита Беновска.

„Да кажат съдиите за ДОСТ. Ако зад ДОСТ не стоят чужди интереси, мощта на една цяла държава, те са никой. Отговорни са съдиите, но и другите български институции“, отговори Йордан Цонев.

Майските събития

Майските събития са протестът на българските мюсюлмани срещу асимилацията, счита Йордан Цонев. Те имат общонационално и общобългарско значение, защото се явяват единствената организирана проява на протест срещу тоталитарния режим. Лидер на борбата срещу тоталиризма бе Ахмед Доган. От този протест се роди българският етнически модел през прехода, който стана политическа доктрина на ДПС. Стабилността на Балканите се поддържа от българския етнически модел. Ахмед Доган получи златен медал от НАТО за особени заслуги за присъединяването на България към Алианса.

(Канал 3,21.05.2015 г.)

Народните представители Джейхан Ибрямов и ген. Симеон Симеонов присъстваха на тържествения военен парад по повод Деня на храбростта и празник на Българската армия

Народните представители Джейхан Ибрямов и ген. Симеон Симеонов присъстваха на тържествения военен парад по повод Деня на храбростта и празник на Българската армия.

HJ5C1543

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ пред "Труд": Очакваме оставки на вицепремиерите националисти

Не е лесно да се направи интервю с председателя на ДПС Мустафа Карадайъ се появява в медиите само когато има какво да каже. Този път имаше какво да каже още преди две седмици. Уговорихме интервюто, но ДПС започна традиционната национална обиколка за честването на майските събития, по време на които се почитат жертвите от възродителния процес. Наложи се да поизчакам, но се оказа, че е имало защо...

- Г-н Карадайъ, при гласуването на новото правителство обвинихте Бойко Борисов, че легитимира крайния национализъм. Какво ви кара да смятате, че "Обединени патриоти" са крайни националисти?
- Както тезите, изложени в публичните им изяви и актове, така и действията им. Но аз мога да бъда и по-конкретен. Първо, защото това е европейската оценка за тях. Ще ви цитирам параграф 32 от доклада на Европейската комисия за расизма и нетолерантността (ЕКРН):,,.. в България функционират няколко по-малки ултранационалистки/фашистки политически партии и групи, сред които НФСБ (Национален фронт за спасение на България), ВМРО-БНД (Вътрешна македонска революционна организация - Българско национално движение). ВМРО-БНД е известна със системно насаждане на омраза срещу съседните народи на Балканите и антициганската пропаганда. ЕКРН е дълбоко обезпокоена от лекотата, с която екстремистки партии получават официално признаване..." Искам да ви обърна внимание на факта, че цитираният доклад е отпреди близо три години, в които участието на радикалистите и националистите не само не беше ограничено, а напротив, днес те са във властта. Второ, заради езика на публичните им изяви, който е откровено нетолерантен, расистки и ксенофобски. Изрази като "скотове", "майки кучки" "вой" (за молитвения зов на имамите) не могат да бъдат в речника на никой политик. Нещо повече, това е съставна част от реториката на фашизма. Трето, действията на тези партии, на техните лидери, членове и симпатизанти. Спомнете си паленето на молитвени килимчета на молещи се мюсюлмани на петъчна молитва, оскверняването на десетки молитвени домове в цялата страна. И най-пресният пример от отминалите избори - поведение на единия от техните лидери на границата; кадрите, в които той блъска възрастна жена, дошла да упражни гражданското си право да гласува, обиколиха цяла Европа.
- Моля ви, коментирайте оставката на заместник-министъра на регионалното развитие, в чийто профил във фейсбук имаше негова снимка с нацистки поздрав.
- Събитията от последните дни доказват истинността на нашето твърдение за това, че става въпрос за чисто фашистка идеология. Но превантивни действия на ниските нива, с уволнения на чиновници от втори и трети ешелон няма да решат фундаменталния ценностен проблем с пряко участие на националисти на върха на законодателната и изпълнителната власт. Оставката на заместник-министъра не е решение на проблема. Очакваме оставки на вицепремиерите и отговорност от субекта, който ги е вкарал във властта.
- Амбицията на новата коалиция е да изкара пълен мандат. Каква е вашата прогноза?
- Последователно сме заявявали и сега го твърдим, че този състав на правителството е вреден за страната и за бъдещето на Европа. Не може да се сформира мнозинство без ценностна спойка, без ясна управленска програма, без споделени европейска и евроатлантическа ориентация на съставните елементи.
- Почетният председател на ДПС Ахмед Доган и вие говорите за обединителен патриотизъм, какво точно включвате в това понятие?
- Ние сме за такъв обединителен патриотизъм, който не издига етнонацията като самоцел или като основополагащо условие за консолидиращите процеси в обществото. Този обединителен патриотизъм се базира на необходимостта от заедност на различието, а не на елиминиране или отдалечаване на другостта и различието. Националната идеология трябва да бъде ориентирана преди всичко към гражданската идентичност, насочена към интеграция на културно многообразните общности. Нация на основата на общото гражданство.
- Имате ли обяснение защо ДПС се превърна в нежелан партньор и за ГЕРБ, и за БСП? И двете партии еднакво категорично заявиха, че не биха правили коалиция с движението.
- Въпрос на политическа и държавническа зрелост. И двете партии правят евтин реверанс към примитивно насаждания в част от българските избиратели етнонационализъм, без да си дават сметка дали това е полезно за страната. Това е заредено с конфликтност, особено в нашия регион - Балканите. За нас е важно, че ДПС върви по своя път от създаването си, доказвайки правотата на своята политика и на българския етнически модел.
- Всъщност в изолация ли е партията ви и какво ще направите, за да излезете от това положение?
- Не смятам, че ДПС е в изолация. Ние сме в парламента, работим, изпълняваме своята програма. Имаме становища по всички въпроси, които имат значение за развитието на страната. Искаме и работим за това животът на българските граждани да се подобри, не оставяме управляващите да неглижират или да загърбят важните теми на деня. Работа за всички, икономически растеж, европейско развитие. И в тази връзка – активна роля на България и във връзка с председателството. Опитите за изолация на ДПС от властта са опит за изолация на избирателите на ДПС. И ние питаме: Мислят ли тези, които го правят, че това е полезно за България? Нещо повече – и в контекста на събитията в региона.

Гласовете, които ДОСТ получи на изборите, показват ли, че ДПС се разцепи, и е ли това проблем на ДПС?

– ДПС не се е разцепило. ДОСТ не е политическа партия, отцепила се от ДПС, а процес, опасен за България, и в този смисъл е нашето твърдение, че ДОСТ не е проблем на ДПС, а на България. Впрочем отминалите избори показаха, че българските граждани, политиците и институциите започнаха да виждат това, за което ДПС говори през последната година.

– В речите си, посветени на майските събития, твърдите, че ДОСТ са докарали националистите на власт. Кой всъщност докара националистите на власт?

– На първо място, разбира се, ГЕРБ. Без изборните резултати да изискват непременно такова решение. По-внимателният анализ обаче изисква да кажем, че това се дължи и на създадения и трайно подхранвания след влизането на България в НАТО националистически мит. ДПС е отрицание на онези процеси, които доведоха и отредиха място на националистите във властта. Интеграция в Европа, интеграция вътре в страната, равни права, върховенство на закона, мир и икономически просперитет. Защото политическата доктрина на ДПС, създадена от д-р Ахмед Доган – българският етнически модел, всъщност е отказ от национализмите и радикализмите във всичките им форми и проявления в името на обединяващия патриотизъм. Националистическият мит, идеята да се обединим пред заплахата от чуждите, различните в нашето общество, които са единствено виновни за положението, в което се намираме, звучи примамливо, приемливо за голяма част от обществото. Звучи добре. Но само на пръв поглед. Действителността е много различна. От една страна, опитът ни учи, че взаимното насъскване на различни народи във външен аспект, а във вътрешен насъскването на различни етноси, е довеждало до толкова разрушителни конфликти, че цената се оказва непоносима за всички. Колкото по-скоро падне маската на т.нар. обединени патриоти, които трудно прикриват частните си интереси да се домогнат до власт и влияние, и бъдат отстранени, толкова по-скоро ще започнат реформите, които са условие за икономически растеж. Това не е проблем на ДПС, това е проблем, с който трябва да се справи цялата нация и българската държава.

В речите си на възпоменателните митинги, посветени на майските събития, говорите и за мерки срещу Главното мюфтийство. Какво имате предвид?

– Нашата позиция е известна – имамите, мюфтиите нямат място в политиката. Те имат грижа за духовното развитие на изповядващите исляма. В този смисъл обръщаме вниманието на духовното ръководство.

Не знаехте ли, че от години Главното мюфтийство се издържа от Дианета, тъй като сметките му са блокирани?

– Тук е ролята на държавата и ние ще подкрепим всички усилия да се създаде финансова независимост на всички признати в България вероизповедания. Това е въпрос, свързан и с националната сигурност. Мисля, че ще намерим правилното решение.

Как решенията на референдума в Турция ще рефлектират в България?

– България има интерес от стабилност в региона, т.е. стабилност във всяка от съседните държави. България има нужда от демократична Турция с европейско развитие. Обществото там в момента е разделено. Разчитам на диалог и разумно решаване на противоречията в турското общество. Това е и повод да заявя отново, че израз на слабост и липса на политическа воля е оправдаването с народната воля. Решенията ги вземат гражданите, избирателите, но отговорността се носи от политиците. Това не трябва да се забравя.

– Истина ли е, че голяма част от депутатите от ДПС имат забрана за влизане в Турция и не могат да ходят при роднините си?

– Не. Не е истина.

– И последно, искам да ви попитам за промените в изборните правила, внесени от ГЕРБ. Заместник-председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид намекна, че може да подкрепите мажоритарния вот. Ще го направите ли наистина и знаете ли кои партии биха спечелили от въвеждането му?

– Предстои ни заседание на ПГ и ЦОБ, на което ще обсъдим всички мнения по отношение на този законопроект и едва след това ще вземем своето решение. Принципната ни позиция за така проведения референдум е, че ние подкрепяме нашите избиратели, които не се съгласиха с поставените на референдума въпроси. Но що се отнася до вземането на позиция по внесен вече законопроект, по правило при нас всяко решение се взема след дебат.

(в. Труд, 19.05.2017 г.)

Мустафа Карадайъ от Крепча: Алтернативата на онези, които се опитват да разделят, е Движението за права и свободи!

На 6 май се проведе традиционният митинг-събор в  с. Крепча, община Опака, област Търговище по случай годишнината от мирните протести през 1989 г. в памет на жертвите на т. нар. "възродителен процес". На събието присъстваха Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, зам.-председателите на ДПС Ахмед Ахмедов и Филиз Хюсменова, зам.-председателят на НС д-р  Нигяр Джафер, Илхан Кючюк – евродепутат и председател на Младежко ДПС, народните предсатвители Танер Али и Имрен Мехмедова, областният председател на ДПС Търговище Хамди Илязов,  общински председатели и зам.-председатели на ДПС, кметове и общински съветници.

В началото на своето изказване председателят Мустафа Карадайъ се обърна към събралото се множество на площада в Крепча и от ново припомни повода на митинга. В емоционалното си слово Карадайъ заяви категорично, че „Алтернативата на онези, които се опитват да разделят е Движението за права и свободи! Алтернативата е толерантност и мир! Алтернативата е единство и заедност! Алтернативата е стабилност и сигурност! Алтернативата е Движение за права и свободи!”

Карадайъ акцентира върху основните принципи на ДПС и призова присъстващите да ги отстояват „Никой не може нас да ни  разделя и всеки един, който се опитва нас да ни разделя - той е наш враг и ние ще се борим против него. Нашата кауза, нашето верую е толерантност и мир стабилност и сигурност в страната, разбирателство със съседите,  стабилност и мир в региона.” 

Той призова политическите опоненти да се извинят за огромните изречени лъжи и категорично заяви, че Движението за права и свободи ще продължава да отстоява и защитава европейското и демократично развитие. Председателят Карадайъ очерта опасността от участието на националисттите във властта и подчерта ролята на ДПС „Движението за права и свободи сме призвани да защитим мира в нашата страна! Ние сме призвани да защитим стабилността на нашата страна да дадем сигурност на всички граждани в нашата страна и най-вече на мюсюлманите! Ние сме призвани да дадем сигурност и стабилност и в Региона.”

Цялото изказване на председателя на ДПС Мустафа Карадайъ:

"Месец май за нас мюсюлманите в България  е особен месец. Вече 27 години, през месец май ние мюсюлманите в цяла България почитаме паметта на нашите герои. Прекланяме се пред подвига на нашите герои, пред куража и смелостта, които със своя подвиг и смелост , със своите действия  докараха демокрацията в нашата Родина. За да можем да тръгнем по пътя на демокрацията, за да станат възможни членството в НАТО  и в ЕС.  И благодарение на ДПС това членство в НАТО и ЕС днес да е  факт. Ние се прекланяме този техен подвиг, който беше в името на нашите рождени имена, борба в името на нашето достойнство, борба в името на това да съхраним нашата култура и традиция. Борба в името на равенството на различните, равенството между етносите - българи и турци и всички етноси - да живеем равни в нашата Родина. Борба в името на  равенството на всички религии, и мюсюлмани и християни да живеем достойно да сме горди в нашата Родина. 

Тази  борба беше кулминацията на едни процеси, които започнаха в началото на 20 век. Техния финал беше 1989 година, когато се обединихме и заедно с общи усилия свалихме тоталитарния режим.

Ние сме дали много на тази земя, много сме дали за нашата държава и много ще дадем. Защото нашата сила извира от нашата земя, от нашето единство, от нашата заедност и от тук може би трябва на висок глас да заявим.

Никой не може нас да ни  разделя и всеки един, който се опитва нас да ни разделя - той е наш враг и ние ще се борим против него. В тези сложни геополитически процеси и време, когато се задават ветрове и бури ние повече от всякога трябва да сме единни и  заедно, трябва да сме силни за да можем да отстояваме точно онези ценности, за които  дадоха живота си нашите герои  и извършиха този подвиг. Нашата кауза, нашето верую е толерантност и мир стабилност и сигурност в страната, разбирателство със съседите,  стабилност и мир в Региона.”

Някои тръгнаха да говорят празни приказки, че сме били против Турция-това е огромна лъжа! Ние никога не сме били против Турция и никога няма да бъдем! Нещо повече, ние като ДПС особено последните 10  години от както сме членове на ЕС, ние във всички форуми и формати на европейско ниво ние сме отстоявали и защитавали европейския път на развитие на Турция на Ататюрк. Но заедно с това ние сме защитавали интереса на 80 милиона турски граждани по пътя на демократичното европейско развитие. Само че за онези някои, които идват от Турция тук да ни разделят, ние сме против тях, ние сме против всички тези, които се опитват нас да ни разделят. Ние сме против всички онези, които искат ние да сме слаби, против тях сме, но не и против 80 милиона  турци! Така че тази огромна лъжа е за сметка онези, които са инструменти в нечии ръце  и днес застават пред вас и казват ние сме нови. Кои са тези новите? Лютви Местан ли е нов, Касим Дал ли е нов? Какви нови са те ? – огромна лъжа, 27 години се развиваха на наш гръб,  на гърба на ДПС. Само че ДПС дава подкрепа, дава власт, но и изисква работа на хората, но този който получава власт и не работи в името на хората, ние им казваме "Стига!". И сега разказват, че били нови. Те бяха 27 години в ДПС. И днес те тръгнали да говорят против ДПС. Те излъгаха много хора и с тяхната огромна лъжа докараха националистите на власт в България. Нещо повече, употребиха политически и нашите имами...И днес Валери Симеонов и Волен Сидеров  са на власт. Тези, които биеха молещи се мюсюлмани. Тези, които палиха религиозни килимчета в центъра на София, тези, които рушат нашите джамии. Тези, които искат със законодателство да въведат религиозните проповеди да са на български език, онези те ги докараха на власт, онези  излъгани имами.  Ние трябва много сериозно да анализираме този процес и Главното мюфтийство да вземе мерки. Ако то не вземе мерски, то ние ще вземем мерки.

....Има и едни други. И с цялата си наглост, след като вкараха фашистите във властта, започнаха да говорят как те щели да гарантират етническия мир! И как те щели да защитават мюсюлманите в България!

Те обясняваха колко много са направили за мюсюлманите в България, а те докараха националистите на власт – това е цинизъм. Те не се посвениха да кажат, че имат десетки хиляди гласове в смесените райони, десетки хиляди гласове от мюсюлманите...

Преди изборите този беше идвал в Търговище и беше казал "ще имаме 100 000 гласа от мюсюлманите". Е, имаш ги! И какво, излъгахте хората. Вие се питате точно колко мюсюлмански имена има в тяхната парламентарна група? Аз ще ви кажа - едно! Позор! А колко мюсюлмани виждаме в управлението на страната - нула! Искат нашите гласове, за да ни потискат чрез фашистите! 

И затова, като се учим от нашата история, ние днес трябва да заявим, че имаме нужда от още по-голямо единство, от още по-голяма заедност, защото и ГЕРБ и фашисти и всички онези днес поставят огромни проблеми пред нашата държава. И пак ние мюсюлманите, пак ние Движението за права и свободи сме призвани да защитим мира в нашата страна! Ние сме призвани да защитим стабилността на нашата страна, да дадем сигурност на всички граждани в нашата страна и най-вече на мюсюлманите! Ние сме призвани да дадем сигурност и стабилност и в Региона. Защото виждаме-текат едни процеси в Турция, а в чий интерес са тези процеси?! Дали са в интерес на един или в интерес на 80 млн. турски граждани?! На Референдума видяхме, че в едната посока имаше 25 млн гласа и в другата 25 млн гласа!! Разделиха турското общество! Това е много лошо! Но ние не бяхме безучастни на това! Ние се поставихме на страната на онези 25 млн турски граждани, които отстояват онази демократична, светска Турция, основана от великия Мустафа Кемал Ататюрк! И ние считаме, че това е в интерес на 80 млн турски граждани. Че това е в интерес и на онези над половин милион наши братя и сестри български граждани, които живеят в Турция. Ние сме убедени, че това е в интерес на целия регион и всички съседи на Турция! Ние сме убедени, че това е в интерес на България и на всички български граждани. Ние сме убедени, че това е в интерес на тези над 1 млн български граждани мюсюлмани, които разчитат на Движението за права и свободи, независимо от кого бяха излъгани на последните избори. Те пак разчитат на нас и ние няма да ги предадем. Както и никога не сме го правили! Алтернативата на онези, които се опитват да разделят, е Движението за права и свободи! Алтернативата е толерантност и мир! Алтернативата е единство и заедност! Алтернативата е стабилност и сигурност! Алтернативата е Движение за права и свободи!"


 

Хамид Хамид: Обединените патриоти да напуснат управлението

"Всички трябва да си подадат оставка, не само Валери Симеонов, всички да излязат от управлението, всички, до един!", зам.-председателят на парламентарната група Хамид Хамид.Той подчерта, вече отстраняването на един зам.-министър не може да замаже този скандал.

"Ние настояваме за незабавното отстраняване на крайните националисти въобще от властта и от тази коалиция, която изкарва България от Европа буквално", заяви Хамид Хамид. Той изрази опасения как това ще се отрази на отношенията ни с еврейската общност заради майтапа на Симеонов с концлагера Бухенвалд.

"Толкова години имаме прекрасни отношения с Израел и с всички евреи по света, гордеем се с това, което сме направили. Хвалим се постоянно с това. Всичко всичко с тази дебелашка шега това вкарва държавата в много неудобна позиция", заключи Хамид Хамид.

Хасан Адемов: Комисията за неизплатените заплати ще направи моментна снимка на ситуацията

По информация на Главната инспекция по труда, броят на предприятията   некоректни платци и броят на работниците и служителите, които очакват   забавени плащания, намалява. Това каза в предаването "Преди всички" Хасан Адемов, член на временната парламентарна комисия за жалби срещу неизплатени заплати и бивш социален министър: Случаите са много. Задачата на тази комисия е да се направи моментна снимка на сегашната ситуация и да предложи, ако са необходими, законодателни промени, които да минимизират, ако не да ликвидират, този дългогодишен проблем. Адемов допълни, че предприятията в юрисдикцията на ГИТ са около 240 хиляди, а инспекторите, работещи на цялата територия на страната, са едва 350. Голяма част от работодателите са коректни платци, посочи Адемов: В случаите, за които говорим, става въпрос за некоретните работодатели, които, от една страна, създават проблеми на тези тези бедни хора, които много трудно могат да се доберат до заветния изпълнителен лист, с който да си получат обезщетенията – съдебната процедура е доста тежка и тромава. От друга страна, тези, които забавят изплащането на работните заплати, на практика са в рамките на нелоялната конкуренция с останалите изрядни работодатели. На този етап има предложения на омбудсмана Мая Манолова за промени в седем закона, припомни Хасан Адемов.

Цялото интервю на с Хасан Адемов чуйте в звуковия файл ТУК.

(БНР, 16.05.2017г.)

Дурхан Мустафа се отказва от депутатското си място

Дурхан Мустафа, обявен за избран народен представител в 44-тото НС, с решение на ЦИК от 27.04.2017г., е депозирал заявление за прекратяване пълномощията на народен представител. За решението си Дурхан Мустафа информира ръководството на ДПС и ПГ на ДПС. В своето изявление  ДурханМустафа заявява:

Преди години влязох в политиката с убеждението, че за доверието на избирателите ни са важни идеите и погледът към бъдещето. До постигането на тази не толкова лесна задача стоеше и израстването  в политиката – израстване, постигнато с борба. Като човек, постигал изборни победи в екип и с честно състезание, днес не мога да приема служебна победа, каквато би била влизането ми в Народно събрание след напускането на Камен Костадинов. Затова и взех решението да последвам неговия пример и да се откажа от мястото си на народен представител от Бургас. Оставам в Движението за права и свободи като член на Централното оперативно бюро. Като част от ръководството на партията ще продължа да отстоявам ценностите, които вярвам, че трябва да присъстват в политиката. Пожелавам успех на колегата ,който ще заеме това място.”

Ръководството на ДПС и ПГ на ДПС уважиха решението и аргументите  на г-н Мустафа.

Халил ЛЕТИФОВ, зам.-председател на ПГ на ДПС, председател на Постоянната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения: Тунелът под Шипка е приоритет

- Г-н Летифов, Вие сте единственият старозагорски депутат, който оглави парламентарна комисия, поздравления! Разкажете за нея?
- Самото наименование съдържа нейната дейност -транспорт, информационни технологии, съобщения. Това са интересни и натоварени откъм ангажираност ресори. Транспортът като цяло е тежка, трудоемка, капиталоемка и важна тема за България. Ние сме част от не малко трасета, приоритет ще ни е максималното модернизиране на железопътния и на сухопътния транспорт, както и на корабоплаването.
Има много работа, която трябва да се свърши, както от страна на Комисията, така и от страна на Министерството на транспорта. Надявам се да има градивна атмосфера в комисията между членовете, също така и между комисията и Министерството на транспорта. Задачите, които стоят пред нас, са много и с оглед предстоящия програмен период, с оглед на председателството на България на Съвета на ЕC. Разбира се, там приоритетите ще се формулират до края на месеца, но и там трябва да сме активни.
България има отделни коридори, които са важни не само като вътрешни, но и за Европа и Балканите. Без добра инфраструктура и добри комуникации не сме интересен субект за инвеститорите, за туристите, а и за българските граждани, чиито данъци разходваме.
Има много работа, която предстои, ще се наложи бързо да се адаптираме и да запрятаме ръкави.
- Допирните точки със Старозагорския регион?
- Старозагорският регион е разположен на кръстопът и винаги е бил интересен, във всяко отношение. Но трябва да се има предвид, че е сравнително развит от гледна точка на достъпност - жп, автомобилен, с магистралата, която минава през областта. Смятам, че има какво още да се прави - те да се обезопасят, модернизират и поддържат, включително и проходите. На първо място като приоритет е тунелът под Шипка -важен не само за България, а и за Европа, защото е коридор, който ползват всички страни. Смятам, че е приоритетен и проектът трябва да се довърши.
- Явно добрата работа на ДПС-Стара Загора е забелязана, заместник сте на ПГ на ДПС. Да не ставате софиянец?
- Едва ли. Аз съм благодарен за доверието, което получаваме с колегите от Стара Загора и персонално. Разбира се, ще направим всичко възможно да го оправдаем - не само на ръководството, а и на всички граждани, които са ни гласували доверие. Да върнем доверието в институциите като цяло - на парламента, на народния представител. Разбира се, наясно сме, че общественото доверие там не е на висота. Но надявам се с добра работа и добра комуникация да върнем поне част от доверието в тези институции.
По отношение на плановете на ръководството - не ми се ще да гадая, приемам го като ангажимент, като работа и отговорност. Ще бъда със сърце и душа ангажиран, на 100%. Смятам, че към този момент гласуваната ми отговорност е достатъчна, предпочитам да остане така, за да се адаптираме и да сме полезни. Много дини под една мишница да се носят, не мисля, че е добре!

(в. Национална Бизнес Поща, 15.05.2017 г.)

 

Участие на зам.-председателя на ПГ Хамид Хамид в "Неделя 150" по БНР

Водещ:И от Европейския парламент в българския, където тази седмица влезе официално темата за мажоритарното гласуване в два тура, след като ГЕРБ внесе своя законопроект. Ще коментираме в следващите минути политически тази тема. С един въпрос да минем през темата българска номинация за еврокомисар, чухме преди малко какво каза депутатката от Алианса на либералите.

Водещ:Господин Хамид, можем ли да очакваме, че политическите семейства..., под вашите политически семейства ще подкрепят Мария Габриел. От това, което чухме не стана ясно либералите с каква точно позиция са към българската номинация?
Хамид Хамид:Либералите от АЛДЕ ще вземат своето решение на заседание на групата, не знам дали вече е проведено или предстои тази седмица, но това сътрудничество, което наблюдавахме при избора на председател на европарламента, мисля че формулата е добра. Между двете формации има добро ценностно съвпадение и това е посоката, а не това, което наблюдаваме в България да се правят коалиции с крайни националисти и наричани от Съвета на Европа „фашистки елементи”.
Водещ:Тоест, очакванията са либералите да подкрепят Габриел.

Водещ:Господин Хамид, позицията на ДПС по този законопроект?
Хамид Хамид:Тепърва предстои заседание на парламентарната група по този въпрос и ние нямаме позиция все още. Ще направим сериозен дебат, всеки ще изложи своите аргументи, ще вземем решение и ще го отстояваме. Затова сега мога да изразя личното ми мнение като народен представител...
Водещ:Разбира се, вашето лично мнение какво е?
Хамид Хамид:...и като заместник-председател на правната комисия. Вижте, аз съм изтъквал досега на няколко пъти аргументи относно мажоритарната система и те са били в посока против, но сега мисля да предложа на моите колеги народни представители аргументи в полза и да подкрепим законопроекта. Разбира се, не знам какво ще бъде решението на нашата парламентарна група, но аз ще мотивирам моите предложения. Така че, не виждам драма, отбелязвали сме, че за нас какъв вид мажоритарна система ще изберем е вторичен въпрос. За нас основното е всеки да има възможност да гласува, гласът да бъде отчетен действително и представителността в парламента да е на възможно най-много български граждани.
Водещ:Какви са аргументите ви в полза на мажоритарното гласуване?
Хамид Хамид:Аргументите няма да ги извадя сега пред вас един по един. Ще спомена само някои от по-незначителните, да речем всепризнати анализатори на изборно законодателство у нас и специалисти по изборно законодателство дават на ДПС стартов пакет от 30 народни представители, което не е малко.
Водещ:Тоест, изхождате от интереса на партията, че с вас би било добре?
Хамид Хамид:Ние сме отговорна партия и винаги изхождаме от националния интерес, за нас интересът на партията остава на заден план.
Водещ:Точно тази система мажоритарна в два тура приемлива ли е към момента за вас, или смятате, че може да се внесат корекции?
Хамид Хамид:Предстои дълга процедура, първо в комисия първо гласуване, после в зала, после в комисия на второ, възможни са всякакви предложения. Това, което твърдо ще настояваме разпределението да залегне в закона, а не на случаен принцип и някой друг да ни свърши работата. Искаме разпределението, районирането да бъде в самия закон, а не да се бяга от отговорност, защото това ще бъде ябълката на раздора. Искаме да ни представят наистина тези финансови разчети колегите от ЦИК или вносителите да се ангажират с това да видим колко ще струва прилагането на тази система и ще го обсъдим и ще го преценим. За нас не е драма.

Водещ:Господин Хамид, преди малко в нашето предаване Драгомир Стойнев каза, че БСП ще внесе свой законопроект за смесена избирателна система. Как мислите, полезно ли е да вървят паралелно разсъжденията в посока мажоритарен вот в два тура и смесена избирателна система и да се стигне до някакво общо смесено положение, или е по-добре, като сме започнали да говорим за мажоритарния вот да говорим само за него?
Хамид Хамид:Трябва да бъдат разгледани всички варианти в един дебат. Защото спомнете си през 2016 година колко пъти променяхме Изборния кодекс – и правна комисия, и парламента загуби изключително много парламентарно време да се занимава с отделни внесени законопроекти. Ние също имаме готовност за внасяне на промени към действащия Изборен кодекс. Искаме всички да бъдат разгледани заедно. Искам обаче да напомня нещо, което председателят на ДПС каза на една пресконференция – „Нека, който внася нещо воден от популистически подбуди да внимава какво внася, да не вземем случайно да го подкрепим...”.
Водещ:Да, внимавай какво си пожелаваш, защото може да се сбъдне.

Водещ:Господин Хамид, партийна субсидия от 1 лев на глас, за вас приемлива ли е?
Хамид Хамид:Аз, макар и студент по това време помня, че въвеждането на настоящия Закон за политическите партии, помня дебата и той беше доста продължителен и тежък дали да се дава субсидия на партиите или те да остават зависими от сивата икономика, дали това ще даде голямо предимство на тези, които са на власт и разполагат с административния инструментариум за правене на избори, което виждаме в страната, или да бъде оставен на тези, които се занимават с контрабанда и финансират проектите, или нормалните партии да не разчитат на никакви средства по време на кампания освен членския внос. Ние ще подложим на дебат и този въпрос, ще преценим аргументите „за” и „против” и ще формираме нашето решение в зависимост от резултатите от дебата.
Водещ:Има още един въпрос, който вероятно трябва да мине през този дебат, той със сигурност е част от говоренето за изборни промени – това е електронното гласуване. Господин Хамид, каква е готовността ни, според вас, да влезем в дълбочина на тази тема?
Хамид Хамид:Засега готовността ни е нулева, ще ви напомня тази седмица по света какви кибератаки се получиха и как много хора и огромни корпорации не могат да си включат компютрите, заради един рекетиращ вирус. Иначе това е бъдещето, това ще се случи. Идеята да има електронно гласуване ние сме „за”, но винаги сме поставяли въпроса да има сигурни гаранции за тайната на вота, да има сигурни гаранции за обработката и преноса на данни и обявяването на резултатите. Досега никой не ни е представил такъв модел. Този въпрос е технически, този въпрос трябва да ни го предложат технически експерти, които се занимават с киберсигурност. И на мен ми липсва още един елемент – общественият контрол върху целия този процес.
Водещ:Как да бъде гарантиран той?
Хамид Хамид:Как да бъде гарантиран? – пак технически въпрос. Искаме да ни предложат варианти. Чухме от един комитет с отворени кодове, което според мен не е никаква гаранция, чухме системи, които не са вързани към мрежата и по този начин се гарантирала. Но никой не може да гарантира какво ще става с тези пароли, с тези формули и дали това няма да доведе до още по-контролиран и /.../ вота.

(БНР, 14.05.2017г.)

Илхан Кючюк: Сега е моментът ЕС да начертае бъдещето си

Победата на Макрон е прекрасна новина за Франция и Европа, казва евродепутатът от ДПС/АЛДЕ Илхан Кючюк

- Европа отбелязва днес 9 май. Има ли повод за празнуване?
- 9 май е най-добрият повод да си припомним, че Европа се намира в най-продължителния период на мир от своята история. Само си представете какъв е бил нашият континент преди 70 години - опустошен от войни, насилие и страдание. Днес Германия и Франция вече не са смъртни врагове, а лидери на един икономически гигант с важна роля на глобалната сцена. Европейският съюз е уникален проект по своята същност и смятам, че през последните месеци европейските граждани си дадоха ясна сметка, че си заслужава да се борим и работим за него всеки ден. Резултатите от изборите във Франция са най-доброто доказателство за това. Разбира се, това далеч не означава, че ЕС няма проблеми.
- Ще съумее ли ЕС да запази своята цялост въпреки Брекзит?
- Безсъмнено преговорите за напускането на ЕС от Великобритания ще поставят подобни въпроси и ще дадат повод на евроскептиците да прокламират разпад на ЕС. Смятам, че колкото по-скоро договорим ново равностойно партньорство, което да гарантира свободата, справедливостта и мира в Европа, толкова по-скоро ще можем да излезем от тази ситуация по-силни и по-обединени. Европейският съюз трябва да направи от Брекзит success story (успешна история) и да използва момента, за да се реформира, включително в посока на по-дълбока интеграция. Неоспорим факт е, че като пълноправен член на ЕС Великобритания многократно натискаше спирачката и играеше ролята на последно препятствие за определени политики. Сега е моментът да начертаем нашето бъдеще.
- Коя от петте визии на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер за бъдещето на Европа е най-удачна?
- Това предстои да бъде решено от всички държави членки в следващите месеци. "Europe а la carte" е политическа реалност, която вече не може да бъде водеща доктрина за управлението на Съюза. В този контекст, приветствам подписването на Римската декларация от лидерите на 27 страни членки. Вярвам, че с този документ те не само заявиха желанието си за по-засилено и солидарно сътрудничество на база общите правила, но и подновиха ангажимента си за единна Европа.
- Къде е мястото на България в тези пет сценария и за кой от тях трябва да пледира страната ни?
- Аз лично съм твърд противник на варианта за развитието на Европа на различни скорости, особено след като лидерите на четирите най-големи европейски държави - Германия, Франция, Испания и Италия, заявиха, че продължават съвместно напред. По този начин те изпратиха ясен сигнал на останалите членки, че Европа на различни скорости не е мит, а възможен бъдещ сценарий. В момента в ЕС липсват реални възможности за справяне с много от днешните предизвикателства, а взимането на решения с единодушие често блокира жизненоважните усилия за придвижване на Съюза напред. Ето защо смятам, че трябва да се вслушаме в гласа на европейските граждани, а провелите се наскоро избори в Холандия и Франция кристализират сценария, който е най-подходящ и за България. А именно - сценарий номер 5 - правим много повече заедно. Държавите от ЕС решават да споделят по-вече правомощия и ресурси и да вземат повече решения заедно във всички области. Тези решения се взимат бързо на европейско равнище и своевременно се прилагат в държавите членки. Тук е моментът да отбележа своето притеснение. Не съм сигурен дали България е способна да защити този сценарий с участието на евроскептици и националисти във властта.
- Спря ли възходът на популистката вълна в Европа, или все още е факт?
- Политиката на празните обещания и нереалистичните мечти е обречена на провал. За съжаление обаче популизмът е язвата на съвременните демократични общества и срещу него трябва да се борим ежедневно. Обнадеждаващ е фактът, че във водещи европейски държави популистите не успяха да спечелят изборите, но техните резултати ни задължават да се научим да комуникираме по-добре с гражданите. Живеем в ера на информационен бум и за всеки един от нас става все по-трудно да филтрира подобаващата информация, а това много лесно кара хората да залитат в крайности. Така се стигна и до Брекзит, а веднага след това се оказа, че много от аргументите в кампанията за напускане всъщност не са истина.
- Какво показват резултатите от президентските избори във Франция?
- Разгромяващата победа на Еманюел Макрон, който между другото е част от семейството на европейските либерали, е прекрасна новина както за франция, така и за целия ЕС. След Холандия сега и Франция избира пътя на либералната демокрация, а това е добра отправна точка за ЕС да започне да се реформира. Вярвам, че г-н Макрон ще бъде истински изразител на волята на европейските граждани, включително и на глобалната сцена, в рамките на Съвета за сигурност на ООН, където Франция ще остане единственият наш представител след напускането на ЕС от страна на Великобритания.
- Според вас готова ли е България да поеме председателството на Европейския съюз?
- Миналата седмица евроатлантическото лице на България беше тежко окаляно. Участието на националистически формации в управлението на страната поставя под огромно съмнение способността ни да формулираме европейския дневен ред. За съжаление, цената ще трябва да я платят всички български граждани, най-вече моето и следващите поколения.

(в. Стандарт, 09.05.2017 г.)

Хасан Адемов: Няма механизъм за преразглеждане на всички отпуснати инвалидни пенсии

В предизборната ситуация дискусията за хляба доминираше над дискусията за справедливостта, а усещането за липсата на справедливост в социалната сфера прави невъзможно хората да бъдат доволни от провежданата социална политика. Това каза в предаването "12+3" Хасан Адемов, бивш министър на труда и социалната политика и депутат от ДПС в 44 Народно събрание, който коментира социалната политика в управленските приоритети на правителството.Относно обсъждания механизъм средствата за увеличаване на минималната пенсия да дойдат от преразглеждане на неправомерно отпуснатите инвалидни пенсии Адемов заяви: Няма такъв механизъм, по който всички отпуснати до 2010 година пенсии да бъдат проверени наново. Това би било невъзможно за системата. Няма кой да извърши тези проверки. Още повече че "на входа" на всяка една новоотпусната пенсия, има тричленен състав към регионалните управления „Социално осигуряване“, който проверява всяка новоотпусната пенсия, документите, основанията и т.н. Модерният подход е да се оценява т.нар. остатъчна работоспособност за включване в пазара на труда, подчерта още Хасан Адемов, според когото пред новия управленски екип стои предизвикателството въпросът с трудовата интеграция на хората с намалена работоспособност да бъде решен: Понеже пазарът на труда не предлага такъв тип работни места, всички прибягват до инвалидни пенсии. Променените изисквания и условия за пенсиониране също доведоха до увеличаване на броя на инвалидните пенсии. Този, който не може да се пенсионира, намира начини, заболявания и експертни решения на ТЕЛК, които да му гарантират това. По въпроса за минималните пенсии за стаж и възраст хасан Адемов посочи, че има доста неясни неща, защото от размера на тази пенсия се определя размерът на няколко други пенсии, сред които личната пенсия за инвалидност поради общо заболяване, личната пенсия за трудова злополука и професионално заболяване, т. нар. вдовишки добавки. Още в началото на реформата през 2000-а година в социалната политика са заложени дългосрочни параметри и всяко пипане на част от елементите на тези дългосрочни параметри води до ново усещане за справедливост, изтъкна д-р Адемов: Всяка година към пенсията за стаж и възраст в минимален размер се добавят около 200 милиона, тоест ако изчисляваме по формулата, голяма част от пенсионерите, които получават тази пенсия, не достигат и този размер на базата на своя осигурителен принос и се налага да се добавя на принципа на солидарността. И това води до допълнително усещане за несправедливост, защото тези, които се осигуряват върху нормалните доходи, на практика ще бъдат демотивирани. И няма да бъдат доволни, че единствено пенсиите за стаж и възраст в минимален размер единствено са обект на вниманието на политиците...Ако хората не вярват в тази система, ако политически решения водят до резки промени, които водят до недоволство, тогава доверието в тази система спада до критични нива.

Цялото интервю чуйте в звуковия файл ТУК

(БНР, 08.05.2017 г.)

Велислава Кръстева: Коалицията „Борисов 3“ е все едно Макрон да вземе за вицепрезидент Льо Пен

Велислава Кръстева, народен представител от ДПС, в разговор с Илиана Беновска в предаването „Беновска пита" по „Канал 3" и „Радио К2" коментира актуалните обществено-политически теми

В началото Беновска отбеляза, че дълги години Кръстева е била едно от основните лица в ДПС като ПР, а в 44-то НС за първи път е народен представител. На въпрос как се чувства в новата си роля, Кръстева отговори, че се чувства малко по-задължаващо и отговорно.

Изборният резултат на ДПС и посланията от Караманци и Крепча

Беновска обърна внимание на факта, че на последните парламентарни избори ДПС постигна най-ниския си изборен резултат от 2005 г. насам.

„Ниският резултат има своето обяснение. Слушах преди малко проф. Константинов с неговата оценка. Днес ние с ръководството на ДПС бяхме в Караманци, вчера в Крепча. И ако това на Вас в момента може би не Ви говори нищо, за членовете на ДПС това са едни много важни знаци за памет, защото влизайки в месец май, който е особено специален за ДПС, за турците в България, български граждани, не само в България, за мюсюлманите, за всички нас, които сме съпричастни, това са дните на памет за онова време, в което точно тези хора – българските турци, мюсюлмани – водени, макар и от затвора, от своя лидер д-р Доган, се изправят срещу тоталитарната машина, за да защитят правото си на име, правото си на вяра. Всеки път се респектирам, когато ги срещам. Всеки път си мисля, че тази памет трябва да бъде обща, на всички нас, в България. Тази памет трябва да е жива и особено политическият елит всеки ден трябва да си дава сметка, че благодарение на тези действия, на тази смелост, беше променена системата в България, рухна тоталитарният режим, благодарение на това стана възможна демокрацията в България. Благодарение на смелостта на тези хора, благодарение на уникалния български етнически модел, доктрината на д-р Ахмед Доган, България стана член на ЕС, член на НАТО, България никога не преживя, това, което преживяха всички балкански държави. Днес си мислех, докато течеше митинга, парадоксално е, че повече от 30 години по-късно, защото събитията в Караманци са от 1984 г., днес България отново е на кръстопът именно по отношение на опазването на правата, на свободите, на етническия мир и сигурността на държавата“, каза Кръстева.

Беновска цитира думите на Карадайъ от Караманци: „ДПС отново ще брани мира и демокрацията в нашата Родина“, както и думите му от Крепча: „ДПС е алтернативата на тези, които се опитват да разделят“. Кръстева определи думите на Карадайъ като много верен прочит, а на въпрос кои са тези, които разделят, тя отговори, че те са ясно персонализирани.

Коалицията ГЕРБ-ОП и критиката на ДПС

„Парадоксът е, че те вече са институционализирани. Визираме националистите. След един непълен мандат с подкрепата на националистите, най-голямата партия ГЕРБ направи един още по-рисков ход, институционализирайки ги във властта в европейска България“, посочи Велислава Кръстева. По думите й е цинизъм това, че представител на националистите в лицето на Валери Симеонов отговаря за демографската криза като вицепремиер.

„Лидерът на една националистическа формация, който използва определения за цяла етническа група, които няма да повторя, защото собствената ми представа за хигиена не го позволява. Този човек вече е вицепремиер. Любипитно ми е как министър-председателят ще разговаря със своите европейски колеги“, отбеляза Кръстева. Тя посочи още, че това е особено важно днес, когато Франция избира своя следващ президент между Еманюел Макрон и Марин льо Пен. По думите и става дума за отстояване на ценности, а в България ценностното основание е игнорирано като такова.

„Министър-председателят Борисов създаде една странна коалиция. Ако направим аналогия с Франция, трябва Макрон да вземе за вицепрезидент Льо Пен“, каза Кръстева. Според нея у нас има едно свенливо премълчаване на фактите, но от ДПС ще бъдат непремирими към действията на националистите в управлението.

„Нямаше опция, при която на една и съща маса да седнем с ценностно несъвместими участници“, отговори Кръстева на въпрос дали щеше да бъде така критична към коалицията между ГЕРБ и ОП, ако ДПС участваше също в нея.

„Прогнозата на ДПС за това управление не е добра. Ние нямаме гадателски способности и рядко се съобразяваме с хода на Меркурий, ние работим изключително политически. Прогнозата не е добра, защото стабилността на държавата беше заменена от стабилност при съставянето на едно правителство. Не виждаме потенциал за реформи, не виждаме потенциал за политическа стабилност, която е необходима на България. Не виждаме и потенциал за това България да може да се включи пълноценно с формулиране на тези, използвайки Председателството на Съвета на ЕС“, посочи Кръстева. По думите й предстои задълбочаване на липсата на перспектива, задълбочаване на бедността.

„Не е въпросът какво ще направи Европа за нас, а какво ще направим ние за себе си, така че да живеем по-добре като активни участници в Европа. Не виждаме управление, което да създава добри условия за инвестиции, за предвидимост“, каза Кръстева. Тя добави, че по време на единствената среща на ДПС с ГЕРБ след изборите от ДПС са заявили, че са за създаването на програма, която е базирана на два основни приоритета – бедността и демографската криза.

„Ние бяхме готови и изявихме воля да подкрепим програма с конкретни мерки и политики за изпълнение, но при условие, че зад тази програма застане едно ценностно, хомогенно мнозинство. Изрично заявихме, че за нас прякото участие във властта не е самоцел. Няма опция ДПС да подкрепи ГЕРБ, при положение, че те институционализираха фашисти и националисти. В никакъв случай няма да премълчим критиката си за национализма по време на европредседателството. Ние ще изнесем на европейска сцена темата за институционализирането на национализми и радикализми“, каза накрая Велислава Кръстева.

Евродепутатът Искра Михайлова, председател на Комисията по регионална политика към ЕП: Заедно с КСБ готвим голяма среща в Европейския парламент

Г-жо Михайлова, защо и как ще опростяваме кохезионната политика?
Защо - има много отговори. Как - все още не знаем. За програмния период 2014 - 2020 г. са направени редица опростявания на кохезионната политика, които не се усещат още толкова силно от бенефициентите, тъй като не е минал целият цикъл на проектите.
Но да започнем с отговора на въпроса "защо“. По време на Втората международна конференция "Предизвикателства на кохезионната политика на ЕС 2014 - 2020“ Валтер Дефа - ген. директор на Главна дирекция "Регионална и урбанистична политика“ към Европейската комисия (ЕК), каза, че ако погледнем първия регламент на Европейския съюз (ЕС) за регионално развитие, той е 17 страници, ако обаче разлистим последния, той е над 250 страници. Ако отворим подзаконовите документи - регулации, актове за приложения, за делегиране на правомощия, те правят общо около 500 страници. Само по структурните фондове имаме над 800 страници, които трябва да се знаят, следват и изпълняват. И това е факт, който не може да бъде отречен от никого.
Мой колега от Европейския парламент (ЕП) направи една забавна изложба - инсталация. Той окачи всички документи - листче по листче, които всеки фермер във Финландия трябва да попълни, за да получи подкрепата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изложбата беше впечатляваща - листчетата бяха ужасно много. Така че всички си даваме сметка, че сме на етап, в който, без да коментираме важността на европейските структурни фондове и Кохезионния фонд, трябва да приемем, че сме усложнили твърде много нещата. Усложнили сме ги за бенефициентите, за управляващите органи, за изпълнителите, за одиторите, за всички в процеса. Дошло е време да се огледаме и да видим къде можем да спрем, къде можем да подобрим ситуацията, как да включим новите информационни технологии, за да направим процеса по-лесен, как да използваме идеята за електронно правителство, така че да облекчим бенефициентите. Има какво да направим. Това е отговорът на въпроса "защо".
Как и какво - тук вече не са много възможностите, защото регламентите са факт, много страници са, но са приети от ЕП. Имаме няколко опции. Едната е използването на електронни формуляри - електронната форма за кандидатстване, за проследяване на проекта и съответно електронните досиета на всеки един проект. Това позволява да не се вадят и заверяват на хартия документи, както често се случва. Особено в интервю за в. "Строител“ ми е трудно да не спомена, че за една обществена поръчка всяка строителна фирма има поредица от документи, които изважда от служби на държавата, за да ги даде на други служби на държавата, за да докаже, че съществува. Това би трябвало да е работа на отделните институции, а не на строителя.
Другата възможност за опростяване са т.нар. уеднаквени разходи, т.е. да се използват норми за разходи, които ние използваме при проектирането, и те да се включат и при верифицирането на разходите. Така няма да имаме нужда от разходен документ за всяка извършена дейност. Знаем колко струват изкопните работи. Необходимо ли е всеки път да ги доказваме със специални фактури и протоколи? Така че има възможности, но и има и пречки.
Много лесно се опростява един проект в социалната сфера, където няма инвестиции в изграждане. Обаче има трудности, ако в проекта са включени поредица от поръчки и се извършва строителна работа. Това е сложно упражнение, но аз се надявам, че скоро ще имаме успех.
Имах възможността да участвам в иницииран от Вас форум в Брюксел, където стана ясно, че вече е създадена Група на високо равнище, която да работи за опростяване на изпълнението на кохезионната политика. Разкажете ни повече за нея.
Европейската комисия, специално Главна дирекция "Регионално развитие“, създаде Група на високо равнище, съставена от 12 експерти от страните членки. Тя се занимава с проблемите на опростяването. Групата трябва да формулира предложенията към ЕК и към ЕП какво трябва да се предприеме, за да се опростят процедурите и административните тегоби. Тя се състои от 12 души. Председател е бившият комисар Сийм Калас, който е от групата на либералите и аз имам удоволствието и честта да го познавам отпреди. Той няколко пъти е бил гост в Комисията по регионално развитие и ние се опитваме да контролираме работата на неговата група. Радостното е, че имаме български представител, защото 12 души не отговарят на броя на страните - членки на ЕС (28). Това е Малина Крумова - директор на Дирекция "Централно координационно звено“ към Министерския съвет. Изборът й е признание за експертизата на нашите управляващи органи и на цялата система по управлението на европейските фондове у нас.
Първите препоръки на Групата на високо равнище касаят електронните форми, използването на електронните средства за опростяване и на уеднаквените норми за разходи, които да се прилагат в сферата на инфраструктурата и по трансграничните програми.
За всички е ясно, че кохезионната политика след 2020 г. няма да бъде същата. Каква е визията за нейното бъдеще?
Можете да прочетете различни мнения - зависи кой каква политическа група представлява, особено в Парламента. Имаме колеги евроскептици, които казват, че няма нужда от такова преразпределение на ресурс, каквото прави политиката на сближаване, а страните членки могат да си планират сами инвестициите в развитие на регионите. Има други, които считат, че сме стигнали до оптималния вариант на кохезионната политика.
Аз поне принадлежа към групата, която смята, че имаме нужда от реформи. Трябва да запазим този инструмент на общата европейска политика, като го прилагаме по-добре и гарантираме по-ефективното използване на парите от европейския бюджет за създаване на конкурентоспособност на европейската икономика. Не трябва да забравяме, че кохезионната политика е 1/3 от бюджета на ЕС - над 350 млрд. евро за 7 години. Друга част от средствата е за селскостопанската политика. Има и една много малка част, която се управлява директно от ЕК и може да се насочва според развитието на ЕС В различни моменти. Сега Съюзът се сблъсква с предизвикателството на миграционната криза - огромна вълна от милиони хора, които се преместват, без да има къде да живеят, не владеят език, няма какво да работят. Те разчитат на социални помощи. Подредена Европа трудно се справя с предизвикателството и като се огледа в бюджета си, няма и средства. Това изтласква на преден план въпроса, ние ефективно ли използваме тази една трета от бюджета, или не. За съжаление към днешна дата отговорът не е много позитивен. Ако погледнете България, за страната ни има 15 млрд. евро. Разплатили сме за две години и половина след началото на програмния период 700 млн. лв., т.е. 350 млн. евро. Всичко останало трябва да се усвои през следващите четири години и половина. Това не е ритмично усвояване на тези пари и ефективно условие по логиката на донорите в ЕС. А на първо място в бъдещата финансова политика ще стои въпросът с ефективното използване на средствата, за какво ги влагаме, как с тях отговаряме на предизвикателствата, пред които се изправя Съюзът.
Спомняте си, че всички бяхме шокирани, когато предишният председател на ЕК Жозе-Мануел Барозу при стартирането на инициативата "Европа 2020“ цитира данни колко е назад европейската икономика от тази на САЩ - като иновации, като инвестиции в изследвания и т.н. За съжаление няма промяна по тази тема. Следващото ни предизвикателство ще е за какво инвестираме парите. За нещо, което ни е необходимо, но не осигурява конкурентоспособност, или за друго, което създава конкурентоспособност, например нови технологии. Това ще бъде бъдещето.
Очертава се, че градовете ще бъдат една от основните точки на бъдещата европейска кохезионна политика, защото те са двигателите на новото. Те са по-гъвкави в управлението и растежа. Те просто са средищата, които отговарят на профила на ЕС.
На мен много ми се иска териториалното сътрудничество да бъде във фокуса на кохезионната политика през следващия програмен период. Подготвих доклад по темата. България е чудесен пример за това как трансграничните програми могат да променят цели региони. Някои от тях по принцип са изостанали, планински, отдалечени. У нас община Гоце Делчев показа как ефективното използване на трансграничните програми може да доведе до ръст на икономиката, така че се надявам това да е другият фокус.
Не трябва да забравяме и иновациите и интелигентните стратегии. Но този дебат предстои.
Мисли ли се в посока преразглеждане на определените за страните средства заради мигранската криза?
По регламент нямаме право - нито Парламентът, нито ЕК да отвори т.нар. национални пакети, т.е. това, което е договорено с държавите, не може да се преразгледа. Изрично е посочено, че може да се направи ревизия на многогодишната финансова рамка, и то само в тази част, която се оперира директно от ЕК.
Но тъй като има страни членки, които срещат големи предизвикателства, те са поканени да преразгледат оперативните си програми и да използват този ресурс за справяне с кризата. Такива държави са Гърция, Германия, Италия. Това са страни, които са обект на преминаване или крайна цел за мигрантите. Очаквам, че ще има промени, но те няма да са в резултат на някаква ревизия, наложена централно от ЕК, а в резултат от разбирането на самите членове на ЕС.
Под Ваш патронаж се проведе Втората международна конференция "Предизвикателства на кохезионната политика на ЕС 2014 - 2020“, на която присъстваха висши представители на ЕП, на ЕК и на националните институции. Тя бе организирана от Камарата на строителите в България (КСБ) и в. "Строител“. Какво е Вашето обобщение от форума?
Убедена съм, че строителният бранш в България има изключително важна роля за реализацията на инфраструктурните проекти, които се финансират по кохезионната политика. Точно затова считам, че подобни форуми трябва да се правят именно с КСБ. Не се поколебах да се възползвам от възможността да поканя колегите от ЕК, от българското правителство, за да обсъждаме въпросите, касаещи кохезионната политика. Хубаво е, че се събрахме всички на една маса - имаше представител на Националното сдружение на общините в Република България, бяхме поздравени от комисаря по регионална политика Корина Крецу. Важно е, че имахме презентации от КСБ, но и същевременно от управляващите органи на оперативните програми. Задължително имахме участие от ОЛАФ - Европейската служба за борба с измамите, организация, за която всички си пожелават само да не дойде да ги проверява. Вярвам, че дейността на ОЛАФ за превенция може да се реализира само в партньорство с институции като КСБ, затова ще продължавам да поддържам това взаимодействие и да съдействам за него, защото в дебата се намира решението.
Какви са най-важните предстоящи задачи, които стоят в дневния ред на Комисията по регионално развитие на ЕП?
Първо в дневния ред имаме да гласуваме едно становище по стратегическия доклад за изменение на многогодишната финансова рамка. По принцип този тип документи на Комисията е една страница. Но точно това становище предизвика такива дебати, че има 75 предложения за промени, а то няма и 75 реда. Това е много важно становище, защото засяга точно многогодишната рамка - как ще бъде променен бюджетът и как ще се реагира на предизвикателствата.
Имаме да работим по регионалната стратегия за Алпите. Изготвен е специален доклад по нея. Предстои ни среща със зам.-председателя на ЕК Юрки Катайнен с ресор "Работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност". Той ще говори за плана "Юнкер“ и синхрона между различните финансови инструменти. Другият зам.-председател на ЕК - Кристалина Георгиева, с ресор "Бюджет и човешки ресурси" също ще ни гостува в Комисията.
Мога да кажа, че основната ни задача е свързана с новата програма, предложена от ЕК - програмата за структурни реформи. Комисията ни е водеща. Досието е доста тежко. Ние си партнираме с Комисията по икономически въпроси. Очакваме становища от поредица други. Инициативата се свежда до това, да разполагаме не с много голям ресурс, но достатъчен, така че, ако една страна член има нужда от подкрепа за структурна реформа, да може да се обърне към ЕК и да получи помощта. Като се има предвид, че на България й предстоят да стартира или са в ход доста сериозни изменения, считам, че програмата е важна за държавата ни.
След форума каква е следващата стъпка в сътрудничеството Ви с КСБ?
То е много активно и продължава буквално още в следващия месец. Ние готвим голяма среща в ЕП заедно с представители на Комисията по регионална политика, с други депутати от ЕП, с членове на Комисията по бюджет, с представители на ЕК, Европейската строителна федерация - FIEC, и други. Форумът ще се състои на 29 юни в ЕП. За мен ще бъде удоволствие да бъда домакин на дискусията. Във връзка с нея очаквам група от представители на КСБ. Така че ние продължаваме ползотворното си сътрудничество.
На този форум ще се дискутират няколко теми. Ще има специален панел, в който ще се представи опитът на Камарата в изпълнението на проекти, които са финансирани от кохезионната политика.
Ще коментираме отново въпросите за опростяването. Не на последно място ще обсъждаме темата за допълването и ефективното използване на различни финансови инструменти в ЕС - оперативни програми и структурни фондове, плана "Юнкер“ и др., за да се види как те ще се допълват един друг. Поканила съм на срещата да присъства и зам.-председателя Катайнен, защото той е човекът, който работи по плана "Юнкер“ и синергията на тези различни инструменти на ЕС. Вестник "Строител“, разбира се, ще бъде официалният медиен партньор на събитието.

(в. Строител, 28.05.2016 г.)

Заместник-председателят на ДПС Хасан Азис: ДПС ще проведе митинг в центъра на Джебел

 Хасан Азис, зам.-председател на Движението за права и свободи, даде специално изявление за „Нов живот“ във връзка с двете последователни заповеди на кмета на община Джебел за забрана и за промяна на мястото на митинга на 19 май в общинския център, организиран от ДПС.
– Г-н Азис, утре е 19 май. Всяка година на тази дата се отбелязва празникът на Джебел, събират се хиляди хора, сподвижници, гости. Тази година обаче кметът на общината Бахри Юмер, съучредител на ДОСТ, забрани провеждането на митинга, организиран от ДПС. Как реагира Движението в случая?
– Трябва да кажем, че от 20 години в Джебел се провежда митинг в памет на жертвите по време на Възродителния процес и на хората, с които започва новото летоброене на нашата страна. С това са поставени основите на демокрацията в нашата страна. За 21-и път Движението за права и свободи организира митинг на 19 май, като кани свои членове и симпатизанти и привърженици, които искат да покажат своето уважение към онези, с които започва демократичното начало в нашата страна.
Към настоящия момент вече има създадена организация и утре очакваме около 15 хиляди души от страната и чужбина да дойдат в Джебел, за да проведем традиционния митинг-концерт. Досега като организатори винаги сме провеждали събитието, спазвайки всички правила и законови норми в страната. Като организатори, разбира се, уведомихме община Джебел за нашата организация. След това уведомление обаче последва заповед за забрана на кмета на Джебел за провеждането на митинга. Тя бе отменена с решение на Административния съд в Кърджали. На базата на тази отмяна, кметът Бахри Юмер разреши провеждането на митинга. Което е най-естествено за нас и което той трябваше да направи още в първия си акт. Това негово разрешение обаче бе придружено и с предложение за провеждането на митинга на друго място в Джебел, а не в центъра.
ДПС от своя страна внесе  жалба пред Административния съд в Кърджали и съдът излезе с определение, с което казва дословно следното: Издадената заповед за разрешаване на митинга на друго място не ангажира организаторите, тоест не ангажира Движението за права и свободи дали да приеме предложението на кмета за провеждане на митинга на друго място. С това свое решение Административният съд за втори път потвърждава законността и валидността на уведомлението на ДПС за провеждане на митинга в центъра на града.
– Как очаквате да протечете утре празникът?
– В конкретния случай за нас това честване винаги е било празнично. И ние очакваме утре хората, които ще дойдат от страната и чужбина и джебелчани, да присъстваме на един хубав празник, с който Движението за права и свободи да покаже уважение към хората, паднали в жертва на тоталитарния режим и дали началото на демократичното начало в нашата страна.
– Според Вас с какви аргументи кмета Бахри Юмер първо да забрани митинга, а след това да промени мястото за неговото провеждане?
– Според нас Съдът правилно отмени заповедта на кмета Бахри Юмер, тъй като няма никакви неоспорими, неопровержими данни за конфликти, за опасност от нарушаване на обществения ред на празника на Джебел. Затова Съдът отменя като незаконосъобразна заповедта на Бахри Юмер. Наистина няма доказателства, че там ще има напрежение, ще има сблъсъци или пък каквото и да било нарушаване на обществения ред. Искам да подчертая, че освен уведомлението, изпратено до община Джебел, ние имахме среща с кмета Бахри Юмер заедно с председателя на Областния съвет на ДПС Изет Шабан и в мое лице. Той беше уведомен за всички предприети действия от наша страна и получи безспорни доказателества за нашите добри намерения. И от друга страна,  имахме среща и с представителите на органите на реда, с директора на РДВР, на която информирахме за направената организация от наша страна. Това показва нашето отговорно отношение и поведение към организацията на митинга.
Най-важното е, че ДПС не може да си позволи да не провежда това мероприятие, защото то е част от нашата история. Непровеждането на 19 май като празник и като честване на ДПС ще бъде проява на предателство към всичко онова, което през последните 20 години ние сме правили и към очакванията на хората от цялата страна и чужбина.
– Очаквате ли напрежение утре в Джебел?
– Целта на ДПС е един мирен митинг, един празник, който трябва да бъде споделен от всички присъстващи на площада. ДПС не търси сблъсък, не търси напрежение. Движението за права и свободи търси елемента на уважението, елемента на традицията.
– Чувствате ли обида?
– Чувството на обида не е добър съветник за никой. Кой е прав и кой не е, то ще покаже времето. Времето е най-добрият съдник за всички ни.

(www.novjivot.info,18.05.2016 г.)

Народният представител Ерджан Себайтин: През следващите месеци, ДПС ще бъде стабилизиращ фактор в политическата среда в България

За промените в правителството и политическото бъдеще на кабинета Борисов - 2,Радио „Фокус” – Варнаразговаря с народния представител от ДПС Ерджан Себайтин

Фокус:Г-н Себайтин, ПП АБВ вече не подкрепя правителството и изтегли всички свои кадри от управлението. Какъв е вашия коментар по темата?
Ерджан Себайтин:Явно разломите в кабинета ще продължат заради предстоящите президентски избори. Първият симптом го получихме от напускането на АБВ. Тази тенденция няма как да бъде овладяна и спряна защото в кабинета участват политически сили, които имат амбицията да се докажат, да идентифицират себе си в политическото пространство. Това няма как да стане освен като заявят своята политическа идентичност по някакъв начин и един от пътищата е именно този защото ще се стремят да прехвърлят отговорност на основния политически партньор в тази коалиция. Всъщност тази тенденция я наблюдаваме няколко месеца преди напускането на АБВ от страна на членове на Реформаторския блок. Така, че процесите тепърва предстоят да се развиват в политически план. Лошото обаче е, че геополитическата нестабилност в регионален план може да задълбочи нестабилността и във вътрешно национален план. Сложни са процесите, които текат на фона на президентските избори, на фона на геополитическата нестабилност като цяло. Най-вероятно, в тази насока, политическите сили се замислят може би за предсрочен парламентарен вот в рамките на следващата година, въпреки че някои от коалиционните партньори изказват твърдата увереност, че не трябва да се ходи към предсрочен вот. Фактът е, че те самите говорят за него е симптом за тревога от тяхна страна от тази ситуация. Самото говорене означава много.
Фокус:Вие споменахте като причина президентските избори, но има много мнения, които намесват и нефта и газа, които започнаха да се търсят в Черно море, намесват и смяната в ръководството в БСП.
Ерджан Себайтин:Аз няма да влизам в такива конспиративни теории. Най-вероятно тези, които го правят влизат в някакви конспирации от гледна точка на регионален и геополитически баланс. Аз не мисля, че това е причината. Най-вероятно става въпрос за конкретни политически интереси, свързани с всяка една от конкретните политически организации. Разбира се сигурно има някои баланси, които ги предполагаме и касаят геополитически процеси, но не мисля, че това е важно, по скоро това е сферата на конспирациите. Кои са тези политически анализатори? Да си го кажем направо - те са силно свързани се идната или другата страна. Едните са силно проамерикански, а другите са силно проруски настроени. Те никога не са били обективни. Никога не изхождам от такъв тип настроения и внушения защото по този начин не изграждаш реална представа и няма как да оцелееш, не можеш да имаш реално отношение към процесите, които протичат в обществото. Много е лесно да се създават такива настроения, но аз изобщо не им обръщам внимание на такива анализатори.
Фокус:Къде е мястото на ДПС в цялата тази политическа ситуация?
Ерджан Себайтин:През годините, а и през следващите месеци, ДПС ще бъде стабилизиращ фактор по отношение на политическата среда в България и също националната сигурност на страната. Ние сме от изключителна важност, няма смисъл да разкривам определени аргументи в полза на тази теза, но мисля че вече трябва всеки един по-активен член на обществото да усеща ролята на ДПС като стабилизиращ фактор по отношение на националната сигурност. Ние сме изключително важни в един момент, когато има посягане върху националната сигурност на страната от определени външнополитически фактори и има нужда от ДПС за да бъдат ограничени тези въздействия.
Фокус:Ще има ли промяна в отношението към правителството?
Ерджан Себайтин:ДПС е опозиция. Ние не приемаме безпринципната форма на коалиция, която е в момента. Тя първо няма никаква идейна основа. Дори на базата на политическите приоритети. Вие сами виждате – крайни националисти, десни и крайно десни политически субекти. Би трябвало, когато се формира една коалиция тя да бъде на съответен принцип на базата на определени ценности. Това не са празни приказки, а определена политическа кауза, която ние изповядваме и считам, че именно на тази база следва да се правят коалиции. Тази коалиция стана възможна заради това, че явно премиерът по този начин разбира, че тя ще намери обществено възприятие тъй като политическите формули бяха изчерпани от гледна точка на стандартните модели. Най-вероятно тя е направена защото намира някакъв отзвук в общественото пространство и някакво възприятие, но тя не е ценностна коалиция, тя е вредна за страната в този и вид и се вижда, че тя не е продуктивна. Нито за важни стратегически решения, които касаят икономическите процеси, много често се разчита дори на наша подкрепа за различни гласувания в Народното събрание. Много важни принципни закони минаха благодарение на ДПС и по отношение на различни данъчни реформи и на други законодателни инициативи. Заради това мисля, че коалицията не работи ефективно и това тепърва ще се вижда, независимо от твърденията на някои от хората, които я оглавяват.

(р. "Фокус", 16.05.2016 г.)

Народният представител Хамид Хамид: Предсрочните избори не са заплаха, а спасение за демокрацията в България

 

Предсрочните избори не са заплаха, а спасение за демокрацията в България. Това каза за Радио „Фокус“ депутатът от ДПС Хамид Хамид. По думите му, се наблюдава прегрупиране на партиите в мнозинството. „Още с формирането на правителството, ДПС обяви, че то няма как да работи успешно”, коментира още депутатът. „Проблемите в кабинета започнаха в самото начало, но Изборният кодекс беше по-голямата капка, която преля чашата”, допълни Хамид. „Виждаме едно ново мнозинство, конюнктурно. Мнозинство, което бих нарекъл „мнозинството на кокала“. Т.е да се хванем за кокала и по никакъв начин да не допуснем предсрочни избори, пък било то и с цената на ограничаване правата на българските граждани, грубото погазване на демократичните принципи, на законите в страната и на Конституцията ни. През цялото време твърдяхме, че е антидемократична, антихуманна партия, която мрази българите по света, формация като „антипатриотичния фронт“. Тя няма как да участва в управлението и България да върви напред. Цялото това крепене на власт е за сметка на правата на българските граждани“, обясни Хамид Хамид. Той коментира и темата за Националния референдум. По думите му има законова пречка допитването до народа да не се проведе, тъй като голяма част от въпросите в него са от компетенциите на Великото Народно събрание. Според него въпреки юридическите пречки, депутатите са приели провеждането на Национален референдум съвместно с президентските избори, заради политическите трусове в страната.

(Агенция "Фокус", 12.05.2016 г)

Д-р Хасан Адемов: ДПС няма да подкрепи каквато и да е персонална промяна в този кабинет

Томислав Дончев не е от изявените експерти в социалната политика, ДПС няма да подкрепим каквато и да е персонална промяна в този кабинет. Това каза пред журналисти народният представител от ПГ на ДПС д-р Хасан Адемов във връзка с евентуалната номинация на Томислав Дончев за министър на труда и социалната политика. По думите му, формулата заложена още в самото начало на създаването на кабинета генерира кризи вместо стабилност. „Тъкмо затова каквато и да е персоналната промяна според нас няма никакво значение, за да може да се стигне до стабилно управление“, обясни д-р Адемов. Според него не става въпрос за цялостната политика на кабинета, защото министърът е този, който е пряко отговорен за изпълнението на политиката, а тя се прави от МС, т.е. от мнозинството. „При положение, че мнозинството всеки ден генерира кризи, няма как да се говори за стабилно управление. Политиките във всеки един от секторите са зависими от прищявките на едната или другата част от управляващото мнозинство и точно това създава дискомфорт в управлението и условия за кризи, каквато е последната“, допълни той. „Томислав Дончев не е от изявените експерти в социалната политика, това не означава, че той не може да бъде добър министър на труда и социалната политика, ако изгради добър екип, защото доколкото знам трима от четиримата заместник-министри и началникът на кабинета са освободени към днешна дата“, посочи Хасан Адемов. Според него ако няма сериозна експертна подкрепа, той няма как да постигне дори и резултатите, които са постигнати от Ивайло Калфин. „Що се отнася дали ДПС ще подкрепи неговата кандидатура, което може би е най-важният въпрос за вас - ние още от началото на това управляващо мнозинство сме заявили, че сме опозиция заради формулата на управлението. Изборът на министри, на МС и гласуването на бюджета са онези важни проекти, които прокарват границата между управление и опозиция. В този смисъл ние няма да подкрепим каквато и да е персонална промяна в този кабинет“, заяви още д-р Адемов

Четин Казак: Очаквам измененията в Изборния кодекс да бъдат в сила за предстоящия президентски вот

 

Водещ:Каква ще бъде формулата на новия ви управленски екип? По какъв начин ще бъдат излъчени тези хора?

Четин Казак: Както винаги е било – съгласна Устава на ДПС. След националната конференция, на която се избира председателят на партията, на първия централен съвет се избират зам.-председателите и членовете на Централното оперативно бюро. Очакваме първия Централен съвет след националната конференция да се състои идната седмица и тогава ще бъдат избрани от Централния съвет новите зам.-председатели и новите членове на Централното оперативно бюро.

Водещ: Слушаме ви сега за промяната или по-скоро не толкова за промените в Изборния кодекс, колкото върху съсредоточието, което поставя Росен Плевнелиев и се опитва да върне дебата и направо го връща в НС?

Четин Казак: Да. Ако си спомняте, ние от ДПС бяхме най-твърдата и най-категоричната опозиция на приемането на тези противоконституционни, антидемократични текстове в Изборния кодекс, които ограничават и лишават от основни конституционни права стотици хиляди български граждани. Още тогава ние призовахме, когато се гласуваха тези промени, призовахме президента да се възползва от правото си на вето и да върне тези изменения в Изборния кодекс. Така че не се учудваме, че той го стори. Нещо, което обаче нас не ни удовлетворява е ограниченият обхват на текстовете, които президентът връща. Ние се надявахме наред със съвсем правилно върнатият текст, който ограничава по драстичен начин, безпрецедентен начин правата на стотици хиляди български граждани в чужбина практиката да могат да участват в изборния процес. Ние очакваме президентът по същия начин да защити духа и буквата на Конституцията и по отношение на други противоконституционни текстове, които бяха приети с последните изменения: на първо място, преобразуването на едно от основните конституционни права, а именно активното избирателно право, правото на всеки български гражданин да гласува в задължение, и то от обикновен закон, тоест без Конституцията да позволява това, тоест трансформирането на правото на гласуване в задължение – нещо, което ние категорично разкритикувахме и очаквахме президентът също да върне този текст с аргумента, че без промяна на Конституцията не може едно право, конституционно право де факто да се премахне, като се трансформира в задължение. Друг противоконституционен текст, който очаквахме президентът също така да върне, е именно със същите аргументи, с които той връща текст, ограничаващ правата на българите в чужбина да гласуват - със същите аргументи той можеше да върне и текстовете, които укрепват въвеждането на т.нар. принцип на уседналостта, който ограничава по същия начин правата на стотици хиляди български граждани да гласуват по дефинитивен начин на местни избори. Очаквахме президентът също така да върне текста, който в противоречие с непрекъснато повтарящи се основни препоръки и на ПАСЕ, и на Венецианската комисия, и на всички наблюдателни мисии на ОССЕ на изборите посочват като препоръка към България, а именно премахването на забраната за агитация на език, различен от официалния. Това са текстове, които ние очаквахме също така президентът да върне, наред с текста за ограничаването на възможността да се разкриват секции в чужбина. За съжаление, той не го стори. Но ние се надяваме: първо, НС да използва тази възможност, която сега се отваря и да преразгледа тези текстове, от друга страна, ако това не бъде сторено, естествено ще пристъпим и към друго наше обещание, което дадохме след приемането на тези промени, а именно да инициираме процедура по събиране на подписи за сезиране на КС. Който в крайна сметка очакваме да защити по достоен начин духа и буквата на българската Конституция.

Водещ: Прави ми впечатление, че няма различия с реакцията на вашата съперническа акция на г-н Местан с инициалите ДОСТ. Тоест те реагираха, както реагирате и вие. В какво се състои моралната разлика между вас?

Четин Казак: Аз не бих искал да коментирам реакцията на други политически субекти. Ние от ДПС от 26 г. отстояваме едни и същи принципи - за защита на демократичните стандарти, за защита на основните права и свободи на човека, за европейската същност, евроатлантическата ориентация на България. И тези принципи ги отстояваме независимо от обстоятелствата, независимо от времената, независимо от това дали сме в опозиция или участваме в управлението на страната и ще продължаваме да го правим. А който счита, че отстояването на тези принципи си заслужава, нека да го прави.

Водещ: Как смятате, ще се проведе повторното обсъждане на поправките в парламента и на президентското вето всъщност? Смятате ли, че управляващата ГЕРБ е поставена в изключително сложна ситуация, както твърди изказването на Борисов?

Четин Казак: Вижте,... тоест на най-многобройната парламентарна група, основният участък в управлението – ГЕРБ, още от самото начало се постави само в такава ситуация – да бъде под непрекъсната, как да кажа, непрекъсната зависимост и поставена едва ли не като заложник на интересите, на щенията на малки коалиционни партньори, едни от които ние още в началото категорично разкритикувахме като недопустими участници в българското, в управлението на една европейска държава, каквато е България. Такъв субект е именно Патриотичния фронт. Това е един субект, който по никакъв начин не се вписва в нормалната рамка на системна политическа партия. Ние категорично още в началото посочихме, че с подобен съучастник в управлението нищо добро не очаква което и да е управление, още повече управление, което претендира, че води България по евроатлантически път на развитие. Ето сега в този случай ние се убеждаваме всички колко правилни са били тези критики. Защото наистина ГЕРБ са изправени пред ситуацията заради зависимостта си в името на съхраняването на правителството да правят недопустими компромиси с демократичните стандарти, с основните права и свободи на българските граждани. И ще видим как ще излязат от това тежко изпитание, пред което са изправени.

Водещ: Смятате ли, че кодексът ще влезе в сила за тези президентски избори и как се отнасяте към това, което представлява загадката за президентските избори – гласовете на ДПС за коя личност? И как беше в миналото за Петър Стоянов, за Георги Първанов, какво се случи с гласовете на нашите сънародници?

Четин Казак: Разбира се, че очаквам измененията в Изборния кодекс да бъдат в сила за предстоящите президентски избори. Все пак има достатъчно време до тогава...

Водещ: Вие мислите ли, че така беше...

Четин Казак:...

Водещ: Мислите ли, че беше така с кариерите на тези предходни български президенти – че тъкмо ДПС им реши мандатите?

Четин Казак: Вижте, наистина ДПС винаги е било незаобиколим фактор в...

Водещ: А, тази мисъл ми е позната.

Четин Казак:... президентските избори. Това е доказано. И това не е случайно. Защото наистина зад ДПС стои един сериозен политически и електорален потенциал, който в повечето случаи играе решаваща роля в изборите за президент и вицепрезидент на страната. И от тази гледна точка ние на предстоящите президентски избори няма да подходим лековато. Напротив, с цялата сериозност очакваме да видим какви кандидатури ще бъдат издигнати, какви платформи ще бъдат представени и ще вземем своето решение по какъв начин да участваме – дали да издигнем или да не издигнем своя кандидатура. И ако не издигнем, кого от кандидатите да подкрепим.

Водещ: Благодаря за вашето участие. Четин Казак, зам.-председател на Комисията по правни въпроси.

За звуковия файл ТУК

(БНР, 08.05.2016 г.)

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ : ДПС няма да даде непоискана подкрепа

Движението за права и свободи няма да даде непоискана подкрепа на никой от кандидатите на предстоящите президентски избори, заяви днес в с. Руен председателят на партията Мустафа Карадайъ. Следващият президент трябва да е демократ, който да следва последователната политика на  ДПС - НАТО и ЕС и да бъде президент на всички български граждани, отстоявайки еднакво техните права и свободи. 

По повод последното мероприятие от Майските събития, с които ДПС отбелязва годишнината от съпротивата срещу тоталитарния режим по време на т.нар. “възродителен процес”  Мустафа Карадайъ напомни:  „През 89-та година майските протести, организирани от д-р Ахмед Доган донесаха онова обединение в България, за да стане възможно и падането на режима и да дойде и демокрацията в България. След 27 години смело можем да заявим, че докато го има това наше единство и това наше обединение, ние ще бъдем гаранта, че никой по никакъв начин няма да може и да си помисли, че ще гази демократичните устои в нашата Родина. Той допълни „Докато сме заедно и докато сме единни ние ще се борим за нашите права и свободи” 

На 29 май с. Руен, община Руен   се проведе трaдиционния общински събор. На събитието присъстваха председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, заместник-председателите на ДПС Филиз Хюсменова, Хасан Азис, Ахмед Ахмедов и Янко Янков, заместник – председателите на ПГ на ДПС и членове на ЦОБ  на ДПС Йордан Цонев и Рушен Риза, Джевдет Чакъров – вицепрезидент на либералния интернационал и народен представител Илхан Кючюк – евродепутат и председател на Младежко ДПС, народните представители Дурхан Мустафа, Хасан Адемов, Ердинч Хайрула, Салиха Емин, Митхат Метн, Хамид Хамид,  Нигяр Джафер- член на ЦОБ на ДПС, областните председатели на ДПС Кърджали – Мюмюн Али, на Разград – Сезгин Шукри, на Бургас – Ахмед Сюлейман, зам.-председателите на Младежко ДПС Левент Мемиш  и Сезгин Мехмед, Варол Шен – представител на община Къркларели,Угур Юзгиргин  - генерален секретар на Балканското сдружение за култура и солидарност – Истанбул Картал, Недрет Гюлен – кмет на община Ташкьопрю, Мустафа Налбант – кмет на община Евренсекиз, Селчук Атасой, Ахмед Баръш Ерооглу, Осман Башгюл, Неджми Сойлу, Фетийе Авджъ – общински съветници от община Ялова и други общински съветници , Лютви Йозгур – председател на сдружение на Балканските изселници за солидарност и култура  - Балгьоч, Гюнер Четин – представител на ДПС – регион Тракия – Р. Турция, Мустафа Чакмакчъ – председател на сружение на балканските турци – Чифлик Кюй, Заид Йълмаз – представител на сдружение на балканските изселници – Къркларели, кметът на община Айтос Васил Едрев, кметът на община Белица – Радослав Ревански, Мустафа Карахмед – кмет на община Борино, Васил Панделиев – кмет на Сунгуларе, Красимир Енчев- председател на Общински съвет Айтос, Сейфи Мехмедали – председател на общински съвет Джебел, Мюмюн Мюмюн – областен председател на Младежко ДПС Хасково, Севим Али – областен председател на Младежко ДПС Бургас, членовете на ЦОБ Младежко ДПС – Гюлфие Арнаудова, Сюлейман Шабан, Нериман Чакърова.

За последното от Майските събития пристигнаха и представители на всички общински и областни съвети на ДПС в цялата страна. 

 

21

Майски събития 2016: Председателят Мустафа Карадайъ присъства на възпоменателен митинг-събор в с. Медовец

На 28 май в с. Медовец, община Дългопол се проведе възпоменателен митинг-събор под надслов „Свобода, единство, заедност!“. С молебен и курбан бе отбелязана 27-мата годишнина от Майските събития и отдадена почит на жертви на т. нар. "възродителен процес" - Назифе Хасан Мустафа и Шакир Мехмед Шакир.

На възпоменателния митинг присъства председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, заместник-председателите на ДПС Филиз Хюсменова, Хасан Азис, Ахмед Ахмедов и Янко Янков, заместник – председателите на ПГ на ДПС и членове на ЦОБ  на ДПС Йордан Цонев и Рушен Риза, Илхан Кючюк – евродепутат и председател на Младежко ДПС, народните представители Хасан Адемов, Джейхан Ибрямов, Хамид Хамид, Ерджан Себайтин, Сабри Мехмедали- основател на ДПС, областният председател на ДПС - Варна Сали Табаков, общинският председател на ДПС-Дългопол Халил Исмаилов, кметът на община Дългопол Георги Георгиев, кметове, общински съветници и активисти на ДПС.

 На площада в Медовец председателят на ДПС Мустафа Карадайъ заяви  „Ние не вярваме на внушения, ние вярваме на действия. С медийни внушения политика не се прави. Никой не може да ни разедини и противопостави по общия път за права и свободи. Гаранцията за правата и свободите е демокрацията и призовавам да се борим за нея, защото и днес виждаме в Народното събрание как се газят права и свободи, и конституцията. Партии, които Европа определя като фашистите в парламента отново се опитват да ни прогонят,но ние знаем как се бранят права и свободи. Не ние, а те час по-скоро трябва да се махнат от Народното събрание. С нашето единство ще го постигнем.”

В словото си от трибуната Мустафа Карадайъ заяви, че никой отвън или отвътре не може да раздели партията. Пред жителите и гостите на събора той допълни, че партията трябва да съхрани единството си и на предстоящите президентски избори да покаже, че без ДПС не може, за да може след тях веднага партията да участва в следващата изпълнителна власт.

 Сали Табаков, областен председател на ДПС-Варна: Няма как да бъде пренаписана историята. ДПС е гарант на правата и свободите. Ментетата няма да заменят оригинала."

Ерджан Себайтин, народен представител от област Варна: Никой не може да ни командва - нито отвътре, нито отвън, ние сме подчинени единствено на нашите избиратели.

12871496 1002496923168016 7551689392928774011 n

Възпоменателен митинг - събор в с. Медовец, общ. Дългопол

Oбластен съвет на ДПС-Варна, общински съвет на ДПС-Дългопол и местен съвет на ДПС-с.Медовец организират възпоменателен митинг-събор под надслов „Свобода, единство, заедност“ с курбан и концерт на разградския театър в памет  на 27 години от трагичните събития на 27.05.1989 г. в с.Медовец и падналите жертви на т. нар "възродителен процес" - Назифе  Хасан Мустафа  и Шакир Мехмед Шакир.

Възпоменателният митинг-събор ще се проведе на 28.05.2016 год.(събота) от 10.00 часа на Централния площад в село Медовец, община Дългопол, област Варна.

Гости на събитието се очаква да бъдат председателят на ДПС Мустафа Карадайъ и членове на Централното ръководство на ДПС.

По настояване на ДПС финансовото министерство ускорява плащанията към тютюнопроизводителите

На 26 май в Комисията по бюджет и финанси се проведе традиционният блиц-контрол с министъра на финансите Владислав Горанов. Народните представители от ДПС доц д-р Алиосман Имамов, Йордан Цонев и Петър Чобанов зададоха актуални и наболели въпроси, които засягат живота и поминъка на хората.

Първият въпрос беше за финансовите корекции по оперативните програми, наложени на редица общини. Народните представители от ДПС споделиха опасенията си, че тези корекции натоварват твърде много общинските бюджети, като в редица случаи надхвърлят техните годишни размери. Бяха поискани разяснения за възможните механизми за компенсиране на общините от държавния бюджет до пълния размер на корекциите. Финансовият министър сподели, че в края на първия програмен период е било взето решение за отпускане на безлихвени кредити при наличие на корекции, които да бъдат използвани за довършване на проектите, за да не се загубят средства. За целта са били изразходени между 50 и 60 млн. лв. В момента се обсъждат възможности за подпомагане на общините при установяване на отговорността за налагане на корекциите. Стремежът ще е към по-голямо компенсиране на общините при вина на управляващите и контролни органи. Народните представители от ДПС апелираха за по-бързо решение, което да е съобразено и с факта, че много общини наследяват проблеми с корекции, които не са по вина на новоизбраните кметове и общински съвети. Финансовият министър се ангажира да продължат консултациите и в кратки срокове да бъде намерено решение, което да не застраши нормалното функциониране на общините.

Вторият въпрос се отнасяше до забавените субсидии на тютюнопроизводителите, причините за това, налично ли е финансирането и кога може да се очаква. В проведената дискусия стана ясно, че все още МЗХ и ДФЗ уточняват разпределението на средствата по различните сортове тютюн, като браншовите организации в голяма степен са уточнили количествата. Финансовият министър изрази увереност, че в кратки срокове проблемът ще бъде разрешен, като увери народните представители, че необходимите средства за това са заделени и налични и при готовност от страна на МЗХ и ДФЗ те веднага ще бъдат изплатени.

Евродепутатът Илхан Кючюк: ЕС трябва да играе основна роля на предстоящата среща на върха на Г7

Благодаря г-н Председател,

Уважаеми г-н Тимерманс,

Уважаеми колеги,

Срещата на върха на Г7 в Япония е от изключителнoзначение, тъй като се провежда в момент когато светът е изправен пред многобройни глобални предизвикателства. Задълбочаването на глобалната хуманитарна криза, спада на световната икономика, нарастващите заплахи от тероризъм, отражението на климатичните промени и нестихващите етно-религиозни конфликти са неотложни въпроси, на които водещите световни сили трябва да предложат решения въз основа на конкретни приоритети и ангажименти. Считам, че в качеството си на международен значим актьор Европейският Съюз трябва да играе основна роля на предстоящата среща на върха на Г7 в Япония.

Необходимо е да поставим акцент върху решаването на бежанската криза, борбата с тероризма, развитието на свободната търговия, но и за спазване на всички ангажименти в областта на хуманитарната помощ, поети на срещата на върха по хуманитарните въпроси в Истанбул.

Европейският Съюз трябва да настоява за засилване на международното сътрудничеството в борбата с укриването на данъци и избягването на данъчно облагане.

Не на последно място, Европейския съюз следва да покаже, че е не само готов да изпълни своите ангажименти, но е и правдоподобен партньор в името на това да създадем един по-добър и по-мирен свят за бъдещите поколения.

Благодаря!

Евродепутатът Илхан Кючюк номинира политически дисидент за наградата „Сахаров“

На събитие в Европейския парламент, представящо етнорелигиозните конфликти в Китай, евродепутатът от АЛДЕ/ДПС Илхан Кючюк номинира политическия дисидент проф. Илхам Тохти за наградата за свобода на мисълта „Сахаров“. Сред специалните гости бяха евродепутати, дипломати, служители на европейските институциите и представители на гражданското общество.

„За мен е изключителна чест да бъда домакин на днешното събитие, защото моята страна България разполага с уникален етнически модел, който може да служи за пример дори и на глобален актьор като Китай. В продължение на години в моята партия ДПС работим за насърчаване и укрепване на мултикултурния диалог в България. Напредъкът, който страната ми постигна през последните 27 години, членството в ЕС и НАТО, би бил немислим без активното участие на всеки един български гражданин, независимо от неговия етнос или религия“,заяви Илхан Кючюк в своето приветствено слово.

Според евродепутатът Китайската народна република без съмнение постигна впечатляващ икономически растеж през изминалите години и играе важна роля на международната сцена, въпреки това, по отношение на зачитане правата на малцинствата страната има да извърви дълъг път. „Репресивните политики срещу етническите малцинства не спомагат за подобряване на междуетническия диалог и мирното съвместно съжителство в Китай. Такъв е и случая с проф. Илхам Тохти - изключително уважаван уйгурски професор по икономика и защитник на правата на човека, който е произволно обвинен за сепаратизъм и впоследствие осъден на доживотен затвор в Китай през 2014 г. Ето защо, искам да призовава за подкрепа на кандидатурата на Илхам Тохти за наградата „Сахаров“ като признание за всеки борец за правата на човека и междуетническия диалог“, сподели Кючюк пред участниците в конференцията.

Сред гостите на събитието бяха и членове и симпатизанти на ДПС от Ловеч и Разлог, които са на двудневна визита в Европейския парламент по покана на Илхан Кючюк. По време на посещението те имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на институцията, да присъстват на лекция за историята и функционирането на Европейския съюз, както и да се срещнат и разговарят лично с българските евродепутати от Движението за права и свободи.

 

20160525 Visitor group 1

Изказване на народния представител Айхан Етем в дебата относно Закона за частната охранителна дейност

АЙХАН ЕТЕМ : Благодаря Ви, госпожо Председател.

Уважаеми госпожи и господа народни представители! Първо, искам да споделя, че съм наясно с публичното възприятие в обществото относно тази тема – за личната охрана на физически лица.

Само да отбележа, че настоящата поправка в чл. 6 на Закона за частната охранителна дейност по принцип самият Закон по себе си регулира тази дейност, но в рамките на тази поправка се дава възможност на Министерството на вътрешните работи то да регламентира по хоризонтала – било по използване на технически средства, било за използване на различен тип оборудване, моторни превозни средства, униформи и така нататък, именно, за да не се сблъскваме с такива случаи, от които пресни примери са преди няколко месеца от Околовръстното и редица други през годините, на които всички заедно станахме свидетели.

Тук важното за мен е, на което искам да обърна внимание в настоящия дебат, е самата възможност за взаимодействие на този тип охрана и охранители с органите на реда от Министерството на вътрешните работи и редица други служби.

В тази връзка, така предложената промяна в Закона за мен е положителна и трябва да се даде възможност на Министерството на вътрешните работи да направи своето предложение в тази наредба, за да има ясни отговорници впоследствие и конкретни правила както за охрана на личното имущество и живота на българските граждани, така и взаимодействие с органите на реда. Благодаря Ви.

 

 

Младежко ДПС се включи в тържественото шествие по случай 24 май

По традиция Младежко ДПС се включи в тържественото шествие по случай 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Младежи от различни структури на организацията в страната пътуваха до София, за да вземат участие в събитието.

Гости на церемонията бяха и заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Станислав Анастасов, както и народният представител Бюнямин Хасан. Те поднесоха венец пред паметника на Светите братя Кирил и Методий.

След края на шествието младежите заснеха свой видеоклип, с който поздравиха всички членове и симпатизанти на ДПС за празника.

 

IMG 6039

 

 

Поздравление по случай 24 май

Честит празник – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост!

На всички, които са свързани с образованието, науката, творчеството и духовността, пожелавам крепко здраве, високи постижения и професионално удовлетворение.

Нека на този ден, когато се прекланяме пред величието на буквите, силата на словото, ценността на културата и непреходността на духовното, да осъзнаем силата на обединението и с дръзновение, смелост, разум и отговорност да продължаваме да променяме себе си и света към по-добро!

Нека този празник ни вдъхновява за творчество и съзидание, нека никога не пресъхва любовта ни към знанието, както и поривът към напредък!

СВЕТЛИ БЪДНИНИ!

                                                                                                                           Мустафа Карадайъ

                                                                                                                           Председател на ДПС

Майски събития 2016:Председателят Мустафа Карадайъ присъства на възпоменателен митинг в с. Бял извор, общ. Ардино

На 20 май в ардинското село Бял извор се проведе традиционен митинг-мевлид в памет на Кязим Ибрахим Паша, организиран от общинския съвет на ДПС Ардино.

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ и ръководството на ДПС беше посрещнат от над 1000 жители на селото и общината, дошли да уважат събитието. Поводът 20 май да бъде включен в календара на Майските събития, оргинизирани от ДПС е протестът на Кязим Паша срещу поредната насилствена смяна на имената на хората от Родопите през 1972-ра година. Тогава 38-годишният мъж е прострелян и влачен от войниците на репресивния комунистически режим, заради отказа си да промени името си. Синът на загиналия Кязим Паша- Ибрахим застана на трибуната, редом с ръководството на ДПС.
В митинга участваха Мустафа Карадайъ, заместник-председателите на ДПС Филиз Хюсменова и Ахмед Ахмедов, лидерът на Младежкото ДПС Илхан Кючук, зам. - председателите на ПГ на ДПС Станислав Анастасов и Йордан Цонев, депутатите от Кърджали Салиха Емин, Ердинч Хайрула и Мустафа Ахмед, народните представители от ПГ на ДПС Айхан Етем, Джейхан Ибрямов, областният председател на ДПС Кърджали Изет Шабан, кметът на Ардино Русми Мурад, заместник кметът на турската община Нюлюфер.


ДПС помни тази част от общата ни история, ние имаме общата си памет и тя трябва да се предава на младите хора, защото наше изконно право е да искаме това никога повече да не се повтаря, заяви от трибуната Карадайъ. Затова от 25 години Движението за права и свободи отбелязва Майските събития с възпоменателни митинги. Защото именно тази памет ни задължава да се борим и да отстояваме човешките права, свободите и демокрацията всеки ден. Вчера в Джебел доказахме, че хората не вярват на думи, хвърлени на пресконференции и фалшиви внушения.
Ние знаем, че както за света, Европа и Балканите е важна и необходима силна и стабилна Турция, така Турция има нужда от нашата подкрепа, беше едно от посланията, което отправи председателят на ДПС.

Борбата на ДПС за права и свободи продължава и днес, защото нарушаването на човешките права в България продължава и днес от управляващата коалиция, в която има откровено фашистки организации(определени като такива от докладите на Съвета на Европа, които определят ВМРО и НФСБ като фашистки организации), заявиха ораторите от трибуната.

ДПС винаги е готова за избори, и ако утре се проведат предсрочни парламентарни избори, с вота си нашите избиратели ще покажат, че много ясно различават ментетата от оргинала, както вчера на площада в Джебел показаха своята сила и отговорност.

3

Народният представител Четин Казак: Решението на Росен Плевнелиев е резултат от трезва преценка за шансовете и подкрепата, на която може да разчита на президентските избори

Според мен решението на Росен Плевнелиев е резултат от трезва преценка за шансовете, за обстоятелствата, за подкрепата, на която би могъл да разчита на предстоящите президентски избори. Това е продиктувало това негово изявление. Така поне се изяснява картината“. Казак посочи, че всеки има право на лична преценка. „Един от основните потенциални кандидати в момента дава ясен сигнал, че няма да участва, така че това открива пътя за другите кандидатури“, коментира Казак. На въпрос дали ДПС ще застане зад по-широка ляво-центристска коалиция свързана с поста на президент, Казак коментира, че до президентските избори все още има време. „Ние от ДПС бяхме заявили, както знаете, че когато наближат изборите, ще направим нашия анализ на ситуацията, като видим кои са основните кандидати, които ще бъдат издигнати. Ще видим съобразно това нашата стратегия дали да издигнем наша собствена кандидатура или не и кого да подкрепим от кандидатите“, каза той. На въпрос дали са сгрешили част от реформаторите да издигнат Росен Плевнелиев за свой кандидат за президент, той коментира, че явно тази инициатива е била абсолютно несъгласувана с никого. „Самият факт, че президентът направи това свое изявление показва, че явно това е бил някакъв самостоятелен ход, несъгласуван с никого“, посочи Казак. Според него този ход не е донесъл нищо положително и ползи за никого. Според Четин Казак неформално президентската кампания отдавна е стартирала. „От днес имаме нови дадености, които тепърва ще се анализират“, добави той.

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ от Джебел: "Нашето единство и заедност са нашата сила"

Хиляди привърженици и членове на ДПС изпълниха площада на Джебел за да отбележат 27-та годишнина от протестите срещу насилствената смяна на имената и посегателството срещу вярата, културата, обичаите и свободите на мюсюлманите в Република България, извършени от тоталитарния режим през 1989-та година.

            Във възпоменателния митинг участваха членове и симпатизанти на ДПС от всички 28 области в страната и структурите на Младежко ДПС, женските дружества на ДПС.

            Цялото ръководство на ДПС, начело с председателя на партията Мустафа Карадайъ, заместник председателите на ДПС и ПГ на ДПС, всички народни представители, евродепутатите, областни председатели, общински председатели, кметове и общински съветници поведоха празничното шествие.

            Въпреки опитите на кмета на общинатада подмени възпоменателните митинги, които ДПС организира и чества заедно с жителите на община Джебел и цяла Кърджалийска област 27 години, въпреки опитите за провокации, въпреки забранителните заповеди, хилядите членове и привърженици на ДПС показаха политическа зрялост и отговорност.

            Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ отправи своето послание към митинга от чешмата, изградена в памет на загиналите за правата и свободите.

           Политическата нестабилност налага провеждането на предсрочни избори, според председателя на ДПС. Той цитира думите на турския държавник Ататюрк - "Мир в страната, мир в света" и подчерта, че това в момента е изключително важно, както за нас, така и за всички балкански народи. Днес ДПС показа, че ще продължи да работи и да подкрепя добросъседските отношения и партньорство с Република Турция.

Председателят завърши с думите : "Нашето единство и заедност са нашата сила"!

 

Джебел 2 s

ДПС отбелязва 19 май на площада в Джебел

Издадената заповед от кмета на община Джебел Бахри Юмер за разрешаване на митинга на ДПС на 19 май 2016 г.в Джебел с посочване на мястото и времето на провеждането му не ангажира нито организаторите, нито други лица, а самообективира предложението за промяна на мястото за провеждане на митинга, става ясно от определение на Административен съд – Кърджали от 17 май 2016г.

За втори път съда потвърждава правото на ДПС за провеждане на традиционен митинг в центъра на Джебел, като дава възможност на организаторите да решат дали да приемат предложението на джебелския кмет за промяна мястото на събитието.

ДПС уведоми кмета на Джебел за провеждане на възпоменателен митинг на 19 май в центъра на Джебел, чието провеждане той от своя страна забрани. След обжалване от страна на ДПС, Административният съд Кърджали отмени заповедта на кмета на Джебел за забрана на митинга като незаконосъобразна. Бахри Юмер издаде втора заповед, с която разрешава на ДПС провеждането на митинг, но предлага то да се проведе на друго, различно от исканото от ДПС място.

ДПС обжалва и втората заповед в частта му за промяна на мястото на проявата.

С решение от 17 май 2016 г. Административен съд дава право на ДПС да приеме или не предложението на кмета за провеждане на събитието на друго място.

Движението за права и свободи провежда този възпоменателен митинг от 20 години на централния площад в град Джебел и досега винаги с активното съдействие на Бахри Юмер като областен председател на ДПС. Всяка година хиляди от страната и чужбина изминават стотици километри, за да отдадат почит на участниците в протестите по време на Майските събития през 1989 г., с които бяха поставени основите на демократичните промени в нашата страна. За 21 път ДПС ще организира със своите привърженици традиционния митинг в Джебел. Очакват се около 15 000 участници.

ДПС гарантира, че няма опасност от нарушаване на обществения ред. Проведени са срещи с кмета на Джебел и директора на ОД на МВР Кърджали, на които те са информирани за предприетите мерки по организацията на празника. ДПС не може да си позволи да не проведе това мероприятие, защото то е част от историята на движението и историческа памет на местното население. Непровеждането на възпоменателния митинг ще бъде предателство към всичко онова, което е правено в последните години, предателство и неуважение към паметта и делото не тези герои, които с цената на живота си спечелиха нашето право да бъдем свободни и с равни права. ДПС не може да не отговори на очакванията на хората от страната и чужбина, които пристигат на 19 май в Джебел, именно за да почетат паметта на жертвите на майските събития през 1989 година.

Ръководството на партия ДПС изразява своето възмущение от грубия опит за манипулиране на историята, за да се използва тя по най-елементарен и недостоен начин за тесни партийни интереси на нововъзникнала формация, която с първите си действия погазва и отнема права на граждании правото да изразяват гражданска позиция.

                                                                                               Областен съвет на ДПС-Кърджали

Председателят Мустафа Карадайъ от с. Пристое:Основният субект на властта е заложник на по-малките си партньори

 

На 15 май се проведе възпоменателен митинг- събор в с. Пристое, община Каолиново по случай годишнината от мирните протести през 1989 г. в памет на жертвите на т. нар. "възродителен процес". На събитието присъства председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, председателят на Младежко ДПС и евродепутат Илхан Кючюк, Филиз Хюсменова зам.- председател на ДПС и евродепутат, Ахмед Ахмедов - зам-председател на ДПС, доц.д-р Алиосман Имамов зам-председател на НС и ДПС, членовете на ЦОБ на ДПС – Нигяр Сахлим и Емел Етем, членовете на ЦОБ и народни представители Рушен Риза, Станислав Анастасов, Камен Костадинов, народните представители Ферихан Ахмедова, Хасан Адемов, Джейхан Ибрямов, Невин Хасан, Хамид Хамид, Бюнямин Хасан, специални гости от Турция Фахри Ватансевер председател на ДПС Истанбул, представители на изселнически организации в Турция, Сабри Мехмедали - основател на ДПС ,областни и общински председатели на ДПС,кметове и общински съветници.

Властта съдава повече проблеми, отколкото стабилност и сигурност, заяви новият председател на ДПС Мустафа Карадайъ от трибуната в с. Пристое, а основният субект на властта е заложник на по-малките си партньори. Карадайъ призова управляващите да не се опитват да превърнат ДПС в мишена и оправдание за политическата си немощ и заяви, че ДПС със своето единство и заедност няма да позволи гавра със свободата и достойнството.

19

МАЙСКИ СЪБИТИЯ 2016: ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДПС МУСТАФА КАРАДАЙЪ ОТДАДЕ ПОЧИТ НА ЖЕРТВИТЕ НА РЕЖИМА ПО ВЕРМЕ НА МАЙСКИТЕ СЪБИТИЯ В С. Пристое, ОБЩ. КАОЛИНОВО

Майски събития 2016: Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, ръководството на ДПС и народни представители поднесоха цветя и отдадоха почит на жертвите на режима по верме на Майските събития - съпротивата срещу т нар "възродителен процес" в С. Пристое, общ Каолиново.

Пристое 2

Майски събития 2016: Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ ОТДАДЕ ПОЧИТ НА ЖЕРТВИТЕ НА РЕЖИМА ПО ВЕРМЕ НА МАЙСКИТЕ СЪБИТИЯ В С. Климент, общ. Каолиново

Майски събития 2016: Председателят на ДПС  Мустафа Карадайъ, ръководството на ДПС и народни представители поднесоха  цветя и отдадоха почит на жертвите на режима по верме на Майските събития - съпротивата срещу т. нар "възродителен процес" в С. Климент, общ. Каолиново.

 

Климент

 

Майски събития 2016: Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ отдаде почит на жертвите на режима по верме на Майските събития в с. Тодор Икономово, общ. Каолиново

Майски събития 2016: Председателят на ДПС  Мустафа Карадайъ, ръководството на ДПС и народни представители поднесоха  цветя и отдадоха почит на жертвите на режима по верме на Майските събития - съпротивата срещу т нар "възродителен процес" в с. Тодор Икономово, общ. Каолиново

Тодор 4

Майски събития 2016: Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ отдаде почит на жертвите на режима по верме на Майските събития - съпротивата срещу т нар "възродителен процес" в кв. Кус, общ. Каолиново

Майски събития 2016: Председателят на ДПС  Мустафа Карадайъ, ръководството на ДПС и народни представители поднесоха  цветя и отдадоха почит на жертвите на режима по верме на Майските събития - съпротивата срещу т нар "възродителен процес" в кв. Кус, общ. Каолиново.кус 8

 

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ от Демир баба Текке: "Нашата любов е по-силна от всяка омраза"

На 14 май се проведе традиционният митинг-събор в местността Демир баба Текке, община Исперих по случай годишнината от мирните протести през 1989 г. в памет на жертвите на т. нар. "възродителен процес". На събитието присъства председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, председателят на Младежко ДПС и евродепутат Илхан Кючюк, Филиз Хюсменова зам.- председател на ДПС и евродепутат, Ахмед Ахмедов - зам-председател на ДПС, доц.д-р Алиосман Имамов зам-председател на НС и ДПС, Хасан Азис зам-председател на ДПС и кмет на Кърджали, членовете на ЦОБ на ДПС – Нигяр Сахлим и Емел Етем, членовете на ЦОБ и народни представители Рамадан Аталай, Рушен Риза, Джевдет Чакъров, Четин Казак, Станислав Анастасов, Йордан Цонев, Ердинч Хайрула, Дурхан Мустафа, Камен Костадинов, народните представители - Ферихан Ахмедова, Хасан Адемов, Джейхан Ибрямов, Мустафа Ахмед, Невин Хасан, Митхат Метин, Бюнямин Хасан, Хамид Хамид, , евродепутатите Неджми Али и Искра Михайлова,специални гости от Турция Фахри Ватансевер председател на ДПС Истанбул, Сабри Мехмедали - основател на ДПС, членове на ЦС на ДПС - областните председатели на София - Нихат Кабил, Смолян - Салих Аршински, Русе- Дауд Ибрям, Варна - Сали Табаков, Пловдив – Юксел Расим, Добрич – Ердинч Хаджиев, Габрово - Ердоан Узунов, Бургас – Ахмед Сюлейман, Силистра - Насуф Насуф, общински председатели от областите: Кърджали, Смолян, Силистра, Шумен, Русе, Добрич, Варна, Бургас и други, кметове и общински съветници от ДПС.

Пред множеството от хора, събрали се на Демир баба Текке, председателят на ДПС Мустафа Карадайъ заяви „От тук, където се обединяват сърцата и душите ни, за да ни дадат онази енергия да се борим за свободата, за правата и свободите, за достойнството, и за демокрацията в нашата Родина, заявяваме "Нашата любов е по-силна от вашата омраза. И нищо не може да ни победи. Вашата омраза не може да победи нашата любов!”

Карадайъ допълни „27 години отстояваме тази демокрация, защото имаме онова обединение отпреди 27 години. И това обединение се нарича Движение за права и свободи. 27 години успяваме, но имахме и своите пропуски и грешки. Ние трябва да ги отчитаме днес на тази поляна. Ако в някой от моментите сме имали пропуски, грешки и ако допускаме някои грешки, вие сте абсолютно прави да ни коригирате и ние сме длъжни да отчетем онези сигнали, които ни давате. Ако не ги отчетем, няма да сме заедно. Щом сме заедно, значи сме отчели нашите грешки. Но онези временни явления, хора, които заради лични амбиции, мераци са минали през ДПС и си мислят и се възползват от някои моментни пропуски на ДПС и се заявяват като политически идеолози. От тук можем смело да им кажем „Това ваше временно явление, няма как да има продължение, защото се основава само на дребни наши пропуски,които са отчетени . Вие нямате кауза, вие нямате идеология, вие нямате онова нужно нещо, което да го последват хората, онова, което може да обединява хората.” А ДПС 27 години отстоява нашите права и свободи, защото е създадена именно с онези елементи, които ние днес наричаме -свобода, единство, заедност в нашата Родина. Онова, което е нашата кауза и тази кауза е ДПС. Затова ДПС ще пребъде, а тези временни явления ще отминат в небитието.”

В заключение председателят на ДПС Мустафа Карадайъ заяви „Нашата родина има нужда от стабилност и сигурност и за постигането на тази стабилност, час по-скоро трябва да отидем на избори. Ние сме готови за избори. Ние сме готови да участваме в следващата власт, за да има стабилност в нашата Родина."

 


Евродепутатът Илхан Кючюк представи книга, посветена на турските диалекти в България

Юбилейно за д-р Мефкюре Моллова“ е резултат от двугодишния труд на акад. Христо Кючуков

13 май 2016 г. Евродепутатът и председател на Младежко ДПС Илхан Кючюк организира днес представяне на книгата „Юбилейно за д-р Мефкюре Моллова“, чийто автор е популярният в България и чужбина лингвист акад. Христо Кючуков.
Трудът на акад. Кючуков е посветен на живота и научната дейност на д-р Моллова – водещ турски диалектолог в България и Европа и автор на дисертацията "Източнородопският турски диалект (фонология) и неговото отношение към другите тюркски езици и диалекти от огузката група".
По време на представянето Илхан Кючюк коментира, че една от основните причини да подкрепи издаването на книгата е голямата стойност, която тя носи. По думите му трудът на акад. Кючуков обхваща дисертация, която може да бъде открита единствено в Института по езикознание към Руската академия на науките. Според него е налице поредното доказателство, че има изключително стойностни, ценни личности с огромен принос, за които не знаем почти нищо – като д-р Моллова – една от най-образованите туркини, занимавала се с наука в България след 1945 г.
„Спецификите на всеки един език са нещо важно – така, както е важно и многообразието от езици. Те свидетелстват за исторически дадености, за начин на живот, за навици на предците ни. Познаването и разбирането им ни помага да се разбираме по-добре, да живеем по-добре заедно.
Смятам, че в днешния стремглаво променящ се свят е от първостепенна важност да познаваме себе си, корените си, различията между нас. Да се връщаме към тези корени, за да можем с мъдрост да преодолеем изпитанията, пред които сме изправени“, каза още Илхан Кючюк.

IMG 5967

На 14 май ще се поведе традиционният митинг събор в местността Демир баба Текке

Утре 14 май от 10.00 часа ще се проведе  традиционния митинг-събор в местността Демир баба Текке, организиран от общински съвет на ДПС Исперих,по случай годишнината от мирните протести през 1989 г. в памет на жертвите на т. нар. "възродителен процес". На събитието ще присъства председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, зам. - председателите на партията, членове на ЦОБ и ЦС на ДПС, евродепутати и народни представители.

741dae4601581e5f9d26c365e033082138977982e030e26ff800518480a5e896 full

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ: ДПС никога не е искала да оглавява службите за сигурност на всяка цена

ДПС никога не е искала да оглавява службите за сигурност на всяка цена. Това заяви председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, пред журналисти в парламента. Председателят на ДПС коментира интервюто на лидера на ПЕС и бивш председател на БСП Сергей Станишев, в което коментира работата на кабинета „Орешарски”. „Явно той е почувствал нужда и необходимост да го направи това нещо. Неговите емоции, чувства, възприятия, включително и нещата, които са в субективното му пространство няма да коментирам. Там има едни твърдения, които са в полето на компетентните органи и тях не бихме могли да коментираме”, заяви той. По думите му ДПС усеща, че в момента Сергей Станишев, помага на министър-председателя Бойко Борисов да измести основната тема от дневния ред на обществото. „Тя е свързана с кризата на управление, с кризата на властта, правителството и стабилността в страната, опитвайки се да я измести и връщайки теми назад. Опитвайки се да внушава позиции. С това нещо се опитва да измества дневния ред в обществото, а днес в обществото основната тема е кризата на властта и тя е факт с всичките тези оставки”, каза председателят на ДПС. „За службите за сигурност бих могъл да кажа нещо категорично и ясно ДПС никога не е искало да оглавява службите за сигурност на всяка цена”, заяви той. Председателят на ДПС заяви, че политиката на партията през последните 25 години и каквато ще бъде занапред е, че: „В службите за сигурност имат своето необходимо и задължително място и малцинствата, което според нас е гаранция за стабилност и сигурност в държавата”, заяви той.

Декларация от името на ПГ на ДПС на председателя Мустафа Карадайъ

Уважаема г-жо Председател,

Уважаеми госпожи и господа Народни представители,

В началото на всяка парламентарна сесия на 43-ото Народно събрание от най-голямата партия в управляващото мнозинство се декларира, че ще реализира реформите, заложени в Програмата за управление. Вместо това сме свидетели на политическа нестабилност в управлението, ярък пример за което са подадените оставки вчера. Поведението на оставащи в управлението отделни субекти продължава да отдалечава страната от политическата нормалност.Всичко това води до създаване в обществото на недоверие към начина, по който се прави политика в страната, и поставя остро въпроса за отговорността.

Ние от ДПС знаем, че на национално ниво осъществяването на реформи и национални приоритети минава през възстановяването на нормалния диалог между политическите участници.

Липсата на общовалидни правила за правене на политика превръщат основния субект в управленската формула в заложник на нездрави политически амбиции и интриги като вместо да наблюдаваме общи политики ставаме свидетели на откровени пазарлъци. Това са основни изводи от поведението на мнозинството в парламентарната зала и от последната седмица преди Великденската ваканция при приемането на промените в Изборния кодекс. Основният субект на властта стана заложник, с което и всички български граждани, на политически рекет на временни политически проектив името на краткото отлагане на пълния провал на управлението.

Само за няколко дни гласуването стана задължително, независимо че в Конституцията на Република България пише друго. В същото време стотици хиляди български граждани няма да могат да гласуват. Независимо от разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от Конституцията на Република България, съгласно която всеки български гражданин има всички права и задължения по основния закон без значение къде се намира.

И независимо че основните права на българските граждани са неотменими, те бяха грубо потъпкани от конюнктурни мнозинства.

Същото незачитане на прокламирани в Конституцията права на гражданите наблюдаваме и в други области – правото на образование, на медицински услуги, на качествени административни услуги, на забрана на дискриминация по отделни признаци.

Сред основните начала на Конституцията се сочи, че всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. И тези основни начала трябва да са част от общественото съзнание. Както и от интеграционния процес. Но това важи за общество, в което толерантността е ценност. На което не се противопоставя политическата некомпетентност на силния. Където „толерантност“ и „толериране“ не се припокриват, за да заеме все по-завидни позиции във всяка сфера на обществения и политически живот като доминантен език на комуникация – езика на омразата.

Както нашата Конституция, така и основни международни документи, които са задължителни за България, така и документи на Европейския съюз, които имат също задължителен характер, се позовават на основни ценности като човешко достойнство, свобода, равенство, солидарност. Чрез Хартата на основните права на Европейския съюз човекът-гражданин е поставен в центъра на дейността на Съюза.

И Всеобщата декларация за правата на човека на ООН, и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа, и Хартата на основните права на Европейския съюз установяват минимални стандарти в правата и свободите на гражданите, които не бяха отчетени и при приемането на промените в Изборния кодекс.

Основните права на гражданите са издигнати във върховен принцип в преамбюла на Конституцията, а гарантирането им от държавата е основно конституционно начало по чл. 4, ал. 2 от Основния закон. Гарантирането на правата е основен ангажимент на държавата, обратното е равносилно на абдикация от демократичния ред в страната. Всички права имат фундаментално значение за установения конституционен ред.

Към тези принципни положения от Конституцията и от цитираните международни договори и актове ние също многократно ще се връщаме и ще правим препратки в тази зала. Защото ще продължаваме категорично да ги отстояваме като демократична и либерална партия. А и точно през тази сесия на Парламента ще имаме и много добър повод – ще отбележим 25 години от приемането на новата Конституция на страната. Това е повод, който ще ни даде право не само да оценим написаните правила, но и да отчетем доколко те са възприети и са станали част от общественото съзнание. Защото една конституция не просто трябва да бъде приета от тези, които имат право да гласуват за нея, но тя трябва да бъде приета от цялото общество и да се прилага, включително и от Народното събрание.

Ние от ДПС категорично се противопоставяме на опита за внушение, че с ветото на президента на републиката проблемите в Изборния кодекс могат да бъдат решени. Напротив, няма да бъдат решени. Защото законът е прочетен избирателно и ветото засяга само някои от разпоредбите, а не целия закон. На следващо място трябва да посочим несъстоятелното изявление, че ветото е в защита на Конституцията. И че „Смисълът в политиката е да овластим гражданите“.

Уважаеми колеги,

Конституцията не се нуждае от защита, а от прилагане. Никой в държавата не трябва да забравя, че цялата власт произтича от народа – чл. 1, ал. 2 от Конституцията. И ние, народните представители, овластени от народа, трябва да приемаме закони, които са в защита на правата и интересите на гражданите. Това задължение имаме винаги, особено в случаите, когато става въпрос за права на граждани, пострадали от решения на държавата. Прилагането на Конституцията означава приемане на закони, които гарантират прокламираните в Основния закон права.

Уважаеми Народни представители,

И през тази парламентарна сесия ние от ДПС ще работим активно, уверено и последователно при отстояване на европейския и евроатлантически път на развитие, ще подкрепяме обединените усилия за стимулиране на икономическия растеж и развитие, както и всички мерки, осигуряващи поминък и така необходимата стабилност в държавата.

Апелираме да работим заедно по основните приоритети на страната, по които има нужда от консенсус на политическите сили.

Но потъпкването на Конституцията доведе и до сегашната криза на властта. Ние предупреждавахме още от момента на съставянето на тази противоестествена коалиция, която генерира ескалиращи кризи, вместо стабилност и сигурност. Ако за осигуряването на истинска политическа стабилност е нужно да се отиде на избори, то ние от ДПС имаме готовност за това, а останалото зависи от вас.

Благодаря ви за вниманието!

 

 

 

 

 

 

 

 

На 10 май (вторник) от 11:00 часа в х-л Рамада София ще се проведе заседание на Централния съвет на ДПС. От 13:00 часа пресконференция

 

На 10 май (вторник) от 11:00 часа в х-л Рамада София (бивш София Принцес хотел) ще се проведе заседание на Централния съвет на ДПС.

От 13:00 часа пресконференция в х-л Рамада.

 

 

09.05.2016 г.

 

Пресцентър ДПС

Филиз Хюсменова: В Деня на Европа „Да разкажем за ЕС”

Евродепутатът Филиз Хюсменова провежда кампания по повод Деня на Европа-„Да разкажем за Европейския съюз”. Тя се организира чрез Европейските информационни центрове на Хюсменова във Варна, Дулово, Търговище и Разград. Координаторите в центровете гостуват на ученици в осем населени места в Североизточна България. Те се срещнат с повече от 300 ученици от трети, четвърти и осми класове в селата Медовец и Цонево, община Дългопол, селата Драгановец, Руец и Подгорица в община Търговище,OУ „Христо Смирненски” в гр. Дулово иСОУ „Христо Ботев” в гр. Разград. Младежите разказват на децата как е създаден Европейският съюз, кои държави са в него, какво е Европейски парламент и с какво се занимават евродепутатите. Според Хюсменова именно Денят на Европа е прекрасен повод те да бъдат информирани на достъпно за тях ниво за Съюза и за неговите основни цели. Това е начин да се популяризира Европейския съюз, а децата да бъдат възпитавани в европейските ценности – мир, права на човека, толерантност, свобода, коментира евродепутатът. Учениците получават книжки с информация за Съюза: „Да опознаем Европа”, „Eвропа в 12 урока”, „Как работи Европейският съюз”, „Ти и Европа”, „Единни в многообразието”, карти на континента Европа. Те прилагат знанията си в книжки за оцветяване за Евросъюза. За децата от Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Тутракан, Хюсменова изпрати дарение от дрехи, събрани с подкрепата на граждани от общините Дулово и Силистра.

Рушен Риза от Караманци: Възможностите за спасяване на това правителство са изчерпани

Падане на правителството и предсрочни парламентарни избори най-късно идната пролет. Това прогнозира бившият съпредседател на ДПС и народен представител Рушен Риза кай хасковското село Караманци. "Не знам дали на есен е възможно чисто като време да има предсрочни избори, но на пролет съм сигурен, че това ще стане. Но нека да влезе отново Изборният кодекс отново в парламента и тогава точно ще си проличи още колко живот има това правителство", коментира той. Риза посочи, че има много преломни точки за падане на втория кабинет Борисов, но, според него, именно ИК е кулминацията на всички проблеми, събирани досега. "Още когато се създаваше управляващата коалиция, ние им казахме, че тя е коалиция на орела, рака и щуката. Крайни националисти, леви политически формации, десни политически формации създадоха тази коалиция в името на анти някакво обединение. Не може да продължи обаче по този начин, защото българите не заслужаваме такова правителство, ние сме част от ЕС и правителството ни трябва да е малко по-диалогично, то трябва да чува и гласа на опозицията, защото тази опозиция представлява голяма част от народа на тази страна", каза Риза. Той посочи, че не е убеден дали управляващите могат да паднат с вот на недоверие, но смята, че правителството по-скоро може да се „самосъбори" предвид развитието на събитията в Реформаторския блок, а също и позиционните страни, които АБВ и ПФ също заемат по някои въпроси. "Досега управляващите немалко и с наша помощ, успяваха да прескочат тези препъни камъчета. Но смятам, че вече неминуемо ще имат разрива с нас като твърда и явна опозиция", посочи още депутатът и беше категоричен: "Според мен дойде времето, в което всякакви възможности за спасяването на това правителство вече са изчерпани." Рушен Риза беше край село Караманци по повод 34-тата годишнина от Възродителния процес. На 10-ти май през 1989 година именно от тук започват събитията, преобърнали най-новата ни история. Тогава за първи път репресивния апарат влиза в с. Караманци и в последствие 10 души от местните са осъдени на затвор, защото не приемат натиска за промяна на самосъзнанието си, припомни кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер. Край Карамнци дойде и екссоциалният министър и по настоящем председател на Социалната комисия в НС Хасан Адемов. "През всички тези години ДПС полага усилия мъката и болката по жертвите на Възродителния процес да се трансформира в празник и това е видно от днешния ден. Виждаме колко хора са дошли край Караманци", посочи той. Адемов подчерта още, че ДПС прави всичко възможно да генерира стабилност: "Движението за права и свободи не е политическа сила, която създава проблеми, напротив-помага за решаването на проблемите и в този смисъл, независимо от оценката за тях майските събития от 1989 година, за нас продължават да бъдат празник."

(в. Стандарт, 08.05.2016 г.)

Проведе се първият Национален съвет на Младежко ДПС за новия мандат

 

Днес 08 май  в хотел „Рамада“ в София се проведе първият Национален съвет на Младежко ДПС за настоящия мандат. Най-висшият форум на организацията бе уважен лично от председателя на ДПС Мустафа Карадайъ, както и депутати и кметове от движението. Събитието бе открито от председателя на Младежко ДПС и евродепутат Илкан Кючюк.

В рамките на форума председателят на ДПС Мустафа Карадайъ получи много поздравления от членовете на Националния съвет по случай рожденния си ден. Той направи анализ на политическата обстановка в страната, както и на ролята и развитието на Младежко ДПС в партията.

Основната дискутирана тема по време на събитието беше „Как печелим доверието на младите хора?“. Всички присъстващи имаха възможността да вземат отношение по темата и да споделят своите виждания.

По време на форума беше гласуван състав и структура на Централния оперативен съвет на Младежко ДПС. Той включва Илхан Кючюк – председател, Левент Мемиш – заместник-председател по организационна дейност, Сезгин Мехмед – заместник-председател по обучения и връзки с академичните дружества, Димитър Григоров – член на ЦОС ресор „Национални политики”, Гюлфие Арнаудова – член на ЦОС ресор „Международна дейност”, Сюлейман Шабан – член на ЦОС ресор „Медийна политика и ПР”, Мюмюн Мюмюн – член на ЦОС ресор „Младежко предприемачество и създаване на заетост”, Синан Пехливанов – член на ЦОС ресор „Връзки с неправителствения сектор”, Сейфи Мехмедали – член на ЦОС ресор „Регионална политика и местно самоуправление”, Нериман Чакърова – член на ЦОС ресор „Здраве и физическа активност” и Хабил Билгинов – член на ЦОС ресор „Екология и устойчиво развитие” .

Младежкият Национален съвет излезе с важни организационни решения, свързани с работата на организацията през новия мандат.

Picture CEC YOUTH MRF

Събор на "Родолюбието" се проведе в село Горско Ново, общ. Златарица

 

Днес 07 май се проведе втори събор на  "Родолюбието" в село Горско Ново, общ. Златарица, обл. Велико Търново. Мероприятието е организирано от областен съвет на ДПС Велико Търново, като част от честванията на Майските събития, свързани със съпротивата срещу т.нар. "възродителен процес". На събора присъстваха Илхан Кючюк евродепутат и председател на Младежко ДПС, Радослав Ревански - кмет на община Белица, общински кметове, както и представители на ДПС в местната власт от цялата област.

  В своето обръщение Ревански подчерта, че единствената партия, която може да събере на едно място християни и мюсюлмани, българи, турци и помаци е ДПС. Защото ДПС прави политика не с омраза, а с любов.
"Единствената партия, която изгражда мостове между избирателите и ръководството си е ДПС, както в местната власт, Народното събрание, така и в Европейския парламент. Представителите на ДПС знаят много добре нуждите на своите избиратели, защото винаги са сред тях и неуморно работят за техните права, свободи и благоденствие." заяви Илхан Кючюк.
Събора събра повече от 500 човека от региона, а участие взеха няколко самодейни групи, една от които беше от гр. Сърница, обл. Пазарджик.

vt2

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ присъства на Tържествения военен парад по случай Деня на храбростта и българската армия

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ и зам.-председателят на ПГ на ДПС Станислав Анастасов присъстваха на Tържествения военен парад в гр. София по случай Деня на храбростта и българската армия. В знак на почит  бяха положени венци от името на ДПС пред паметника на Незнайния воин.

Karadaij 2

Честито Възкресение Христово, братя и сестри християни!

Честито Възкресение Христово, братя и сестри християни!

 

Поздравяваме всички наши братя и сестри християни с най-светлия християнски празник Възкресение Христово!

За православния християнския свят възкресението на Исус Христос е най-великото събитие в историята на човешкия род, символ на победата на живота над смъртта, на доброто над злото, на нетленното над тленното.

В българската народна традиция Великден се свързва и с възкръсването на природата за нов живот, с победата на пролетта над зимата.

Нека любовта и вярата в победата на доброто е това, което ни обединява, за да бъдем още по-единни и по-силни, особено във време на предизвикателства и промени.

С пожелания за здраве на вас и вашите семейства,

ЦС на ДПС

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност