20glasuvay

Неджми Али в ЕП: Да разчистим пречките, ЕС и Турция доказаха, че са добри съседи и партньори

„Призовавам да разчистим дискусионното поле от излишни пречки, за да можем да погледнем отвъд хоризонта. ЕС и Турция доказаха, че са добри съседи и партньори по икономическите въпроси, културния обмен, сферата на сигурността и редица други области от общ интерес.“

Това бе един от акцентите в речите на Неджми Али по време на 77-мото заседание на Интерпарламентарната комисия ЕС-Турция, в която членува евродепутатът от АЛДЕ.

В рамките на двудневната визита в Брюксел участие в срещите взеха както представители от Европейския парламент, така и 25 представители от Турция, сред които бяха депутати от турския Парламент, водени от съпредседателя на комисията г-н Исмаил Карайел, Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката, Министерството на европейските въпроси и Министерството на отбраната на Република Турция. Сред официалните гости бяха посланикът на Република Турция в Белгия г-н Фарук Каймакчъ, както и г-жа Емилия Кралева, заместник-министър на външните работи на Република България, представяща българското председателство на Съвета на ЕС.

Пленарното заседание на Интерпарламентарната комисия продължи един работен ден, като разискванията бяха разпределени в три работни сесии - състояние на предприсъединителните преговори за включване на Турция в ЕС, икономическо сътрудничество ЕС-Турция и сътрудничество в областта на сигурността. Неджми Али участва с изказвания и в трите дебата.

Основните акценти в първото изказване на Неджми Али, посветено на сегашното състояние на преговорите ЕС-Турция, бяха в няколко насоки.

„Първо бих искал да поздравя всички участници за повторното стартиране на срещите на Интерпарламентарната комисия - последното 76-то събрание на комисията се състоя преди повече от три години. Днес сме удовлетворени от факта, че след едно дълго и нежелано прекъсване най-накрая отново имаме форум за срещи, на който да обсъдим нашите гледни точки по различни въпроси от общ интерес.

Що се отнася до отношенията ЕС-Турция, предлагам да променим общия подход. Намираме се в ситуация, в която е необходимо прилагането на стратегически подход. Периодът от близкото минало бе изпълнен с неприятни събития, липса на доверие, взаимни словесни нападки, които не допринесоха позитиви за нито една от двете страни. Необходимо е да погледнем по-далече, в  бъдещето, и да действаме така, че да осигурим дълготрайни позитивни резултати за нашите народи.

Също така бих искал да поздравя българското председателство, ръководството на ЕС и Турция за усилията им при организирането и провеждането на срещата във Варна през месец март. Макар тази среща да не излъчи значими новини, не бива да бъде подценявана нейната роля като част от конструктивния процес на постепенно възстановяване на взаимното доверие между ЕС и Турция. Няма как да се поддържа и подобрява едно дългосрочно партньорство без срещи от този вид.”, каза българският евродепутат.

Във втората работна сесия, Неджми Али концентрира изказването си върху данните за търговския стокообмен между ЕС-Турция за 2017 година, за да докаже силната връзка между икономиките на блока и съседната държава, която може да бъде разглеждана като предпоставка за по-нататъшно сътрудничество.

„ЕС е най-големият търговски партньор на Турция, като същевременно съседката ни вече е петият по големина партньор на ЕС. Общата сума на търговския стокообмен между ЕС и Турция за 2017 година е около 154 милиарда евро, като ЕС има положителен търговски баланс в размер на 15 милиарда евро. 75% от директните чужди инвестиции в Турция са от ЕС. Турция получава и финансова подкрепа от бюджета на ЕС като предприсъединителна помощ в размер на 4.5 милиарда евро, заложени в настоящата Многогодишна финансова рамка (2014-2020), като това е средно по близо 640 милиона евро годишно.

Интеграцията между икономиките на ЕС и Турция е на много високо ниво, като повече от 16 000 компании в Турция са собственост на европейския бизнес, част от който използва Турция за достъп до пазари в трети страни в региона и извън него. Ускоряването на икономическата интеграция чрез подобряването на достъпа до земеделските пазари и до сектора на обществените поръчки, както и засилването на инвестициите в сектора на услугите чрез отварянето му и по-добрата синхронизация на правилата би повишила пазарната интеграция, което ще е от полза и за двете страни.“ Евродепутатът от АЛДЕ завърши изказването си като призова за политическа воля и от двете страни за сближаване на позициите, тъй като гражданите и бизнесът са готови за разширяване на секторите на сътрудничество.

В рамките на сесията, посветена на сигурността, Неджми Али говори за сигурността в Близкия изток и пряката ѝ връзка със сигурността в Турция и ЕС, бежанската криза и борбата с тероризма.

„Въпреки че ЕС и Турция имат свои собствени разбирания за сигурността, които се различават в някои отношения, има много повече общи неща, които биха могли да бъдат основа за по-нататъшно подобряване на цялостната ситуация.“ Той подчерта, че Турция има голям принос за спирането на бежанския поток, което е било осъществено благодарение на Споразумението за сътрудничество Турция-ЕС и Механизма за подпомагане на бежанците. Целта на Механизма бе да осигури 3 милиарда евро в периода 2016-2017 г., а сега е в ход и изпълнението на втората му фаза, която е със сходни параметри. Необходимо е да бъде подчертано, че по този механизъм се предоставя финансова подкрепа не на държавата Турция, а чрез проекти, подготвени от Европейската комисия, изпълнявани от хуманитарни организации за издръжка на бежанците. „Резултатите от реализацията на Механизма са видими, а така също се оценяват и огромните усилия на турската държава да изпълни своята част от сделката. Като представител на страна от Югоизточна Европа бих искал да изразя нашата позитивна оценка за защитата на външните граници на Съюза, която спомага да се намали драстично притокът на бежанци.“, подчерта българският евродепутат.  

Неджми Али завърши като пожела и на двете страни силно и ползотворно сътрудничество занапред, в което да се мисли стратегически и да не се позволява на излишни пречки да спират това важно партньорство.

IMAG1214

В Страсбург гласуваха бюджета на Европарламента, Неджми Али – докладчик от АЛДЕ

На 19 април 2018 г. по време на пленарна сесия на Европарламента в Страсбург бе гласуван и Доклада относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2019 година. Докладчик от АЛДЕ беше българският евродепутат Неджми Али.

Този акт беше заключителната фаза на един дълъг процес, който премина през няколко фази:

През месец февруари в Комисията по бюджети стартира първата размяна на мнения по бюджета и впоследствие разглеждане на проекта на доклада в присъствието на Заместник-председателите по бюджетните въпроси и Генералния секретар на Парламента. На базата на първите приблизителни прогнози, членовете на комисията повдигнаха въпроси относно целесъобразността на заложеното нарастване на средствата. Изтъкната беше необходимостта от допълнителна мотивировка на някои от разходите, особено в условията, в които към традиционните политически приоритети като ускорен икономически растеж, генериране на работни места и кохезия, следва да се добавят и международните ангажименти, сигурността и отбраната. Подчертана беше необходимостта от икономии на средства, които да бъдат насочени към области, които биха допринесли по-голяма добавена стойност на европейските граждани.

В началото на месец март Бюрото на Европарламента предложи конкретни разчети, които показаха в детайли какви средства се предвижда да бъдат разходвани по отделните бюджетни линии. В политическите групи започна работа по конкретиката.

Следващата фаза представляваше помирителна процедура, в рамките на която след няколко съвместни заседания, в които взеха участие представителите на Бюрото и докладчиците от всичките политически групи, се достигна до консенсус, в рамките на който бе достигнато намаление на бюджета в сравнение с предварително зададените параметри. Нарастването на бюджета беше ограничено от предложените от Бюрото 3.38% на 2.48%. Икономиите дойдоха от ограничаването на надценените по наша преценка разходи в направления, свързани основно със строителство и ремонти на сграден фонд.

В крайна сметка, днес на пленарно заседание беше гласуван един бюджет, който със заложеното умерено нарастване се очаква да покрие нуждите на институцията, дори и тези, които възникват във връзка с изборите за нов Европарламент, повишените изисквания към сигурността, развитието на информационните технологии и намаляването на замърсяването от транспортните услуги. Същевременно следва да бъде подчертано, че делът на разходите за Парламента от Функция 5 (Администрация) са на доста умерено ниво от 18.5%, което е най-ниския показател за последните 15 години.

Илхан Кючюк: Въпреки всички постижения на Болонския процес някои области все още се нуждаят от развитие

Благодаря г-н Председател,

Уважаеми г-н комисар,

Уважаеми колеги,

Бих искала да благодаря на г-жа Либачка, че поставя този въпрос. През изминалите години процесът от Болоня постигна по-голяма прозрачност и направи информацията за Европейското пространство за висше образование лесно достъпна. Повиши качеството на образованието, мобилността и академичното признаване.

За всичко това категорично подкрепям прилагането на Болонския процес, но ние сме наясно, че въпреки всички постижения някои области все още се нуждаят от развитие. Трябва да се съсредоточим върху по-силно сътрудничество, за да постигнем общите цели на Европейското пространство за висше образование. От особено значение е разработването на подходящи законодателни рамки за укрепване на неговото развитие и повишаване на възможностите за мобилност, за да се гарантира, че възможно най-голям брой студенти ще бъдат ангажирани.

В същото време намирам за важно участващите държави да улеснят признаването на академичните учебни периоди и кредити придобити в чужбина.

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА: ИМАМЕ НУЖДА ОТ ПОВЕЧЕ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

Имаме нужда от повече действия в подкрепа на равенството между половете във всички области, подчерта евродепутатът Филиз Хюсменова вчера в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург. Тя участва в дебат за равенството на половете в медиите и за овластяването на жените и момичетата чрез цифровия сектор. Хюсменова, която е докладчик за АЛДЕ по Доклада относно равенството между половете в медийния сектор в Европейския съюз, подкрепи позициите в доклада. Според нея,  фокусирането върху проблемите в медиите е подход, който позволява конкретизирането им и публичното им назоваване в сфера, която е непозната и елитарна за мнозина. Тя защити предложението от доклада да се разработят насоки за равно представителство на жените и мъжете при вземане на решения в медийните организации.

Хюсменова подчерта, че в идеята за нови действия в подкрепа на равенството между половете се вмества и представената на 8 март от еврокомисар Мария Габриел стратегия за жените в сферата на цифровите технологии. Тя поздрави българския комисар за стратегията и се съгласи с нея, че бъдещето на Европа е в цифровизацията. Борбата със стереотипите, насърчаването на цифровите умения и образованието ще помогнат срещу разделението между половете в още една област, допълни Филиз Хюсменова.

Според доклада на Европейската комисия „Жените в дигиталната ера 2018 г.“, едва 17% са жените, заети в сферата на информационните и комуникационни технологии, близо 25% завършват образование, свързано с технологиите и тези стойности не бележат прогрес. В същото време, включването на повече жени на работни места в сферата на цифровите технологии би могло да доведе до годишно увеличение на БВП на Европейския съюз с 16 млрд. евро.

 

Изказване на евродепутата Искра Михайлова в ЕП

Изказване на Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент по време на дебата на 18 април 2018г. в Страсбург.

От името на Комисията по регионално развитие бих искала да отбележа, че както се посочва в доклада на Сметната палата, изчисленият процент грешки за разходите по функция „Икономическо, социално и териториално сближаване“ е намалял - от 5,2% през 2015г. до 4,8% през 2016г., което доказва положителното въздействие на предприетите корективни действия от страна както на Комисията, така и на държавите членки. В допълнение, за първи път за последните години, Сметната палата е изразила становище с резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции. Призоваваме Комисията да продължи да работи с държавите членки за подобряване на техните системи за управление и контрол и да продължи да използва наличните правни инструменти за надзор, за да гарантира коригирането на всички съществени грешки.

Комисията по регионално развитие изразява загриженост по повод на забавянията в изпълнението на програмите за настоящия период и същевременно призовава Комисията да преразгледа, в рамките на инициативата „Бюджет ориентиран към резултатите“, ефективността на използваните показатели, което ще подобри ефективността.

Благодаря за вниманието.

Неджми Али: Днес в Европарламента гласувахме 34 доклада по освобождаване от отговорност

На 18 април 2018 г. по време на пленарна сесия на Европарламента в Страсбург след проведени дебати бе гласувано освобождаването от отговорност на Европейския парламент и на Агенциите на Европейския съюз за финансовата 2016 година. Докладчик от АЛДЕ по общо 34-те  доклада беше българският евродепутат Неджми Али.

Основният законодателен орган на Европейския съюз, както и останалите институции на Съюза, подлежи на строг контрол относно надеждността и точността на отчетите за всяка приключила финансова година, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Този контрол преминава през няколко различни етапа: започвайки със заверяването на окончателните отчети от счетоводителя на Парламента; преминавайки през представяне на годишните доклади на вътрешния одитор и неговото становище относно системата за вътрешен контрол и завършвайки с оценката на административните и другите разходи от Европейската сметна палата. Съществен момент от работата по освобождаването от отговорност е съответната процедура,  гласувана през месец март в Комисията по бюджетен контрол, където Неджми Али е координатор от АЛДЕ. Окончателното финализиране на освобождаването от отговорност завършва с решение на Парламента относно освобождаването от отговорност на председателя на Парламента, което приключи днес с гласуване в пленарна зала. 

32-те децентрализирани агенции в рамките на Съюза осъществяват дейността си с усилията на над 10 300 служители и разполагат с годишен бюджет от близо 3.4 милиарда евро. От тези средства 2.4 милиарда евро се финансират от общия бюджет на Съюза, а около един милиард евро се осигуряват чрез събирането на такси и преки вноски. Агенциите на ЕС имат сериозно влияние върху политиките и вземането на решения, както и изпълнението на програми в много важни области за европейските граждани. Основните от тези области включват:  здравеопазване, безопасност, сигурност, свобода и правосъдие, научни изследвания и промишлено развитие, икономически и парични въпроси, заетост и социален напредък.

През разглежданата 2016 г. имаше увеличение както на бюджетите, така и на броя на служителите на част от агенциите, но основната причина е, че на тях им бяха поставени нови задачи, като следствие от предизвикателствата, пред които ЕС беше изправен през въпросната година. Това увеличение беше основно при агенциите, които работят в сферата на индустрията, изследванията и енергетиката, както и в сектора на гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи.

Въз основа на отчетите от проверките на Европейската сметна палата Европарламентът потвърди надеждността на отчетите на всички агенции. Същевременно, по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с тези отчети операции, се прие освобождаването от отговорност на всички агенции, като за само една от тях, а именно Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) ще бъде проведено ново гласуване през месец октомври.

 

Илхан Кючюк: Глобалният пакт за миграцията и бежанците на ООН ще обхване всички измерения на международната миграция по един цялостен и универсален начин

Благодаря г-н Председател,

Уважаеми г-н Комисар,

Уважаеми колеги,

Глобалният пакт за миграцията и бежанците е първото междуправителствено споразумение, подготвено под егидата на Организацията на обединените нации, което ще обхване всички измерения на международната миграция по един цялостен и универсален начин. Глобалният пакт представлява значителна възможност за подобряване на управлението на миграционните потоци, за справяне с предизвикателствата свързани с миграцията и за засилване на приноса на миграцията към устойчивото развитие.

ЕС може да играе водеща роля в защитата и напредъка на преговорите по споразумението. Държавите-членки на ЕС трябва да се обединят зад единна позиция, за да предложат обща европейска визия за миграцията. Визия, която ще бъде основана на хората и на правата на човека, но и ще следва да осигури дългосрочни, устойчиви и всеобхватни мерки в полза на всички заинтересовани страни. Тя трябва да се основава на принципа на партньорство и засилено сътрудничество между страните на произход и дестинация.

Група от Хасково на посещение в Брюксел по покана на евродепутата Неджми Али

Как функционира Европейският парламент – това видяха на място в Брюксел симпатизанти на ДПС от област Хасково, които посетиха столицата на Европа между 11 и 13 април по покана на евродепутата от АЛДЕ Неджми Али.

Освен че се запознаха с работата и функциите на Европейския парламент, както по време на семинарната част, така и по време на официалната работна вечеря, представителите на област Хасково поставиха редица въпроси относно политическата ситуация в България и в Европейския съюз. Гостите се интересуваха от процеса на Брекзит и възможните негативни последици върху сънародниците ни, живеещи във Великобритания, както и за състоянието на отношенията ЕС-Турция и перспективите за присъединяването на южната ни съседка към Общността.

В рамките на визитата си гостите посетиха Дома на Европейската история и Парламентариума - два музея на Европарламента, посветени на историята на Стария континент като цяло, както и на еволюцията на самата институция.

Те присъстваха на презентация, по време на която в детайли бе представена дейността на Парламента, като г-н Али запозна посетителите подробно и със своите дейности в рамките на Комисията по бюджети, Комисията по бюджетен контрол и Комисията по външни работи. Неджми Али запозна посетителите с един от най-важните доклади за следващата Многогодишна финансова рамка, по който предстои законодателно предложение от Комисията. В тази връзка, той акцентира върху Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и в частност Програмата за развитие на селските райони - теми, от които посетителите бяха силно заинтересовани. Гостите разгледаха и Пленарната зала, където г-н Али ги запозна с това как протича едно пленарно заседание на Европарламента.

Освен работната част на посещението, групата имаше възможността да разгледа и забележителностите на Брюксел.

IMAG1130

IMAG1143

 

Евродепутатът Искра Михайлова посрещна в ЕП активисти на ДПС от Борино и Велико Търново

 Евродепутатът Искра Михайлова посрещна в Европейския парламент активисти на ДПС от Борино и Велико Търново. От  9-ти  до 11-ти април, тридесет и пет представители на ДПС гостуваха в най-голямата европейска институция по покана на евродепутата.

На гостите им бе предоставена възможността да се запознаят с функционирането на Европейския парламент. В програмата на посещението бе включена и презентация, която подробно представя комисиите, в които работят евродепутатите, политическите групи в Европарламента и техния състав, както и процедурите за взимане на решение.

Искра Михайлова представи пред гостите основните си дейности в качеството си на Председател на комисията по регионално развитие. Проведе се дискусия по актуалните политически теми за Европа и България.

picture 2

Членове и симпатизанти на ДПС от областите Пловдив и Сливен и ученици от гр. Севлиево посетиха ЕП по покана на евродепутата Илхан Кючюк

Евродепутатът Илхан Кючюк организира посетителка визита в Европейския парламент на членове и симпатизанти на ДПС от областите Пловдив и Сливен и на ученици от Професионалната гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" в гр. Севлиево. Учениците са на посещение в Брюксел като победители в конкурса "Най-добрата иновативна идея", който евродепутатът организира по-рано през годината.

По време на визитата гостите имаха възможността да се запознаят отблизо с работата на институцията, да присъстват на лекция за историята и функционирането на Европейския съюз, както и да се срещнат с българските евродепутати от Движението за права и свободи.

Разказвайки за дейностите и задълженията си като член на Европейския парламент, Илхан Кючюк обърна особено внимание на факта, че младите хора имат значима роля във формирането на политиките в различните сфери. По думите на евродепутата този тип посещения са особено важни за осъществяването на ефективна и ползотворна комуникация между институцията и гражданите, но същевременно и прекрасна възможност да се докоснеш до демократичните ценности, които ЕС изповядва.

Специална част от програмата на гостите включваше посещение в централата на белгийската либерална партия Реформаторско движение, която  е активна главно сред френскоезичната и немскоезичната общност. Реформаторско движение е управляващата партия в правителството на Кралство Белгия и от нея е избран премиера на страната Шарл Мишел. Гостите от България имаха възможността да разговарят с Латифа Аит Баала, която е част от партийното ръководството и е председател на женската структура. Според г-жа Баала подобно сътрудничество между либералните партии в Европа е важно за намирането на либерални решения на общоевропейски проблеми.

130 души питат евродепутата Неджми Али как младият фермер да получи евросредства

Как се прави успешен план за усвояване на европейски средства от млад фермер – това бе най-често задаваният въпрос от участниците в семинар в Благоевград, организиран от евродепутата от АЛДЕ Неджми Али.

 Дискусията на  тема „Развитие на селските райони“ се състоя във вторник, като участниците бяха над 130 души. Това бе четвъртият подред семинар, организиран от Неджми Али по тази тема, като прекият резултат от тези семинари е откриването на над 40 нови проекта. 

 На въпросите на участниците в семинара отговаряха евродепутатът от АЛДЕ и двама лектори, които представиха няколко различни Подмярки - 6 - млад фермер, 6.2 - неземеделска дейност, 6.3 - малки стопанства, както и предстоящата мярка 4.1.Б за земеделски стопанства.

 Участниците в семинара получиха информация за различните условия за кандидатстване по множество подмярки, възможностите за финансиране, системите за точкуване, проектовите специфики, необходимите документи, нужни за една кандидатура, както и полезни съвети при създаването и реализацията на бизнес план.

IMG 927bb897d13d8d9947a41c43381b754f V

Ден на Мароко се проведе в Мадан с подкрепата на евродепутата Илхан Кючюк

„Мадан е красив и гостоприемен град с изключително топли хора“, каза посланикът на Кралство Мароко Н.Пр. Закия Ел Мидауи

Ден на Мароко се проведе в Мадан със съдействието на Илхан Кючюк, член на Европейския парламент от ДПС и вицепрезидент на партия АЛДЕ. Събитието бе организирано по покана на кмета на града Фахри Молайсенов.

Официални гости на събитието бяха посланикът на Кралство Мароко Н.Пр. Закия Ел Мидауи, Амина Алауи - аташе в посолството, Латифа Аит Баала - началник кабинет на премиера на Белгия, народният представител от ДПС - Хайри Садъков, областният председател на ДПС Смолян - Салих Аршински, жители и гости на община Мадан.

„Отношенията между България и Мароко са чудесни и се радвам да видя, че продължават да се развиват по същия начин. Няма друга африканска държава, която да е толкова тясно свързана с Европа – и в миналото, а и в настоящето. Вярвам, че сътрудничеството между двете държави ще става все по-продуктивно и успешно. Целта ни е не само да представим мароканската култура в Мадан, но и да допринесем за това българските граждани и мароканците да се опознаят по-добре и да работят продуктивно заедно“, каза евродепутатът Илхан Кючюк.

Дипломатическите представители от Кралство Мароко посетиха за първи път община Мадан.

„Мадан е град с богата история и култура. Надявам се първите Ви впечатления да са за място, на което искате да се върнете отново", заяви кметът Фахри Молайсенов при откриването на мероприятието.

„Първото ми впечатление е, че Мадан е красив и гостоприемен град с изключително топли хора. България е една прекрасна страна не само като природни дадености и голямо разнообразие, но най-вече с разнообразието като общество и способността му да живее в хармония с всички етнически, културни, религиозни и политически слоеве на своя народ. Именно тези ценности провокират мен и моя да екип да откриваме такива интересни и привлекателни региони и местности във вашата страна, и за това сме тук в Мадан" , каза си Н.Пр. Закия Ел Мидауи, посланик на Мароко.

На сцената бе представено и модно дефиле, представящо типичните марокански женски облекла, наричани „кафтани". Интересна атракция бе и автентичният родопски кът, старателно подбран и съхраняван от читалището в с. Средногорци.

Посетителите имаха също така възможност да дегустират уханен ментов чай, приготвен и сервиран по атрактивен начин на чайна церемония, както и да се насладят на традиционна мароканска кухня, както и специфични за региона на Мадан ястия.

20183004 2

 

По предложение на ДПС Либералният интернационал награди сър Греъм Уотсън с медал за утвърждаване на либерализма

Либералният интернационал награди дългогодишния председател на АЛДЕ сър Греъм Уотсън с медал за утвърждаването на либерализма в България, Балканите, Югоизточна и Източна Европа. Медала бе връчен от президента на Либералния Интернационал Жули Миновес, по предложение на ДПС.
„Сър Греъм Уотсън е изтъкнат либерал и във всичките си действия е отстоявал демокрацията, правата и свободите и ценностите и идеите на либарализма“, каза председателят на ДПС Мустафа Карадайъ по време на церемонията на връчването на медала.

mkikhans

 

Илхан Кючюк: Време е ЕС да излезе с честна и обективна оценка на напредъка, постигнат от страните от Западните Балкани, но и да им предложи реалистичен план за техния по-нататъшен път към членство в ЕС

„България, като лоялен член на ЕС, може да играе решаваща роля за намаляване на напрежението между страните от Западните Балкани, като изнася своя уникален етнически модел – крайъгълен камък на нашата евроатлантическа интеграция. Но за да доведем този процес до успешен край не трябва да разграничаваме страните в региона на „отличници“ и „изоставащи“. В противен случай, това може да породи дълбоки предразсъдъци в европейската общност, които биха се преодолели трудно и болезнено.“, заяви Илхан Кючюк-вицепрезидент на АЛДЕ в своето слово, на работната среща за интеграцията на Западните Балкани в ЕС, която се провежда в рамките на Съвета на АЛДЕ с подкрепата на Фондация "Фридрих Науман".

Гостите във форума се обединиха, че предстоящата среща на върха ЕС-Западни Балкани и наскоро публикуваната нова стратегия за разширяването на ЕС са важни стъпки за интеграцията на региона. Според тях темата за Западните Балкани вече е издигната на по-високо равнище в европейския дневен ред, но това не гарантира решаване на наболелите проблеми в региона.

На срещата участваха още Микаел Линк, член на германския Бундестаг, Ан Мюдлер, член на холандския парламент, Ясенко Селимович, член на ЕП, Роман Якич, председател на Либерална мрежа в Югоизточна Европа и Юлиана Николова, член на македонския парламент.

20180428 124349

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ и президентът на АЛДЕ Ханс ван Баален откриха Съвета на АЛДЕ, чийто домакин е ДПС

"ЕНП да отговори споделя ли коалиционната политика и култура на ГЕРБ, националистическата ориентация на партньорите им и да каже има ли промяна в евроатлантическата ориентация на ГЕРБ." Това призова лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ в словото си пред Съвета на Партията на европейските либерали (АЛДЕ), на който ДПС е домакин. По думите му, от коалиционните партньори на ГЕРБ в управлението се чуват тревожни изявления - това на Волен Сидеров от Крим и декларацията на ВМРО против влизането на Сърбия в ЕС. Това за нас са тревожни сигнали и потвърждават нашата оценка за опасността, която носи националистическата им политика, коментира Карадайъ. 

Европа е на кръстопът и ДПС ще бъде активен участник в дебата за бъдещето на ЕС и ще настоява за такава реформа, която да доведе до по-задълбочена интеграция, обяви още Карадайъ. И се обяви за превръщането на Европа в по-обединен съюз, в зона, свободна от радикализъм и за отрицание на Европа на различните скорости. За нас сценарий, в който Европа върви на няколко скорости, не е решение на общите ни проблеми, категоричен бе лидерът на ДПС. ЕС има нужда от обща европейска отбрана в рамките на НАТО, която да е важен стълб, за да се гарантира сигурността на европейските граждани, от обща охрана на границите на съюза, от по-силно икономическо пространство и единен пазар чрез членството на всички страни в еврозоната. Карадайъ акцентира на 2 важни за Европа теми. Първо, бъдещето на политиката на сближаване на ЕС - кохезионната политика е необходима, защото не сме изравнили различията в различните региони. Второ, ЕС не трябва да се капсулира и да затваря вратите пред бъдещи членки - Балканите са част от Европа. На Балканите може да сработи уникалният етнически модел на България, чиито идеолог и стратег е почетният председател на ДПС д-р Ахмед Доган, реализира успешно с участие на ДПС през годините на прехода и който е основен гарант за този мирен преход, обясни Карадайъ. ДПС продължава да е гарант за евроатлантическата ориентация на България, посочи Карадайъ.

Вчера атакувах Атака и ще продължавам да го правя, защото не е отговорно такава партия да е в управлението, това заяви в словото си Ханс ван Баален. Карадайъ работи за бъдещето на Европа, макар да е в ролята на опозиционен лидер, похвали го пък Ханс ван Баален. Той определи София като "градът на либерализма". Мога само да ви поздравя, Мустафа, за това, което правите за своята страна и за ЕС, завърши президента на АЛДЕ.

ДПС ще продължи да бъде предвидим и конструктивен партньор по важните за Европа теми, но и твърда опозиция на всяко допускане на популизъм и крайни национализма и екстремизъм в толерантна Европа, обяви лидерът. Ще се противопоставим на всички антидемократични практики и ще работим за включването на всички свободни граждани в процеса на формиране на управленски решения и тяхното реализиране, допълни той.

Но, по думите му, от коалиционните партньори на ГЕРБ в управлението се чуват тревожни изявления - това на Волен Сидеров от Крим и декларацията на ВМРО против влизането на Сърбия в ЕС. Това за нас са тревожни сигнали и потвърждават нашата оценка за опасността, която носи националистическата им политика, коментира Карадайъ

В София се провежда заседание на Съвета на Алианса на либералите и демократите за Европа (ALDE). На него присъстват над 300 делегати от 63 либерални партии в Европа.

 

 

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ: Коалиционните партньори на ГЕРБ рушат евроатлантическия имидж на страната

 “На съвет с представители на ALDE изразихме силна тревога и загриженост за евроатлантическата ориентация на страната по повод изявлението от Крим на председателя на парламентарната група на коалиционния партньор на ГЕРБ”. Това заяви лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ пред журналисти в парламента. “ГЕРБ са длъжни да обяснят на обществото и на нашите партньори от НАТО и ЕС за поведението на коалиционните си партньори. По важни геополитически и геостратегически въпроси не може да има лично мнение, особено когато са част от управлението на страната”, допълни Кардайъ.

“Г-н Борисов, вие трябва да поемете отговорността, ако ваш коалиционен партньор подкрепя незаконното анексиране на Крим. Всички искаме да сме в добри отношения с Русия, не това е проблемът. Всички трябва да спазваме и припознаваме международното право”, коментира  президентът на ALDE Ханс ван Баален.Той е в страната, защото днес и утре в София ще се проведе заседание на Съвета на Алианса на либералите и демократите за Европа (ALDE). На него ще присъстват над 300 делегати от 63 партии в Европа.

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, заедно с цялото ръководство на партията и парламентарната група на ДПС проведоха среща с президента на АЛДЕ партията Ханс ван Баален, президента на Либералния Интернационал Жули Миновес и Свеня Хан-председател на европейската либерална младеж.   

 

Младежко ДПС внася 24 634 подписа в подкрепа на инициатива за културното и езиково многообразие на ЕС

Евродепутатът Илхан Кючюк определи като „изключителен успех“ кампанията за Minority Safepack

Младежко ДПС внесе 24 634 подписа в подкрепа на инициативата Minority Safepack, която цели да подобри защитата на правата на гражданите на ЕС.

Петицията бе инициирана от организацията Федерален съюз на европейските националности (FUEN). За входирането на подписите в България пристигна Лорант Виндзе, председател на oрганизацията.

Петицията събра повече от необходимите 1 000 000 подписа. Европейските граждани, които са я подкрепили, са над 1 320 000 Това означава, че  Европейската комисия трябва да се ангажира с предложението и да стартира законодателна инициатива.

Българският евродепутат Илхан Кючюк подчерта, че това е изключителен успех за всички членове на Младежко ДПС, които са работили с огромен ентусиазъм в инициативата, целяща да подобри защитата на правата на гражданите на ЕС, принадлежащи към различни етнически и езикови малцинства.

„Доволен съм. Успехът на Minority Safepack е ясен знак, че гражданите на ЕС очакват институциите да поемат своята отговорност за защита на малцинствата. Ясен знак, че хората не желаят конфронтация, а напротив – съжителство в условия на разбирателство и уважение. В рамките на ЕС има около 50 милиона граждани, които принадлежат към дадено етническо или езиково малцинство – те правят Европа по-богата. И наш ангажимент е да ги съхраним и насърчим“, коментира Илхан Кючюк.

За Minority Safepack:

Minority SafePack има единадесет оригинални предложения как ЕС да защитава/насърчава културното и езиково многообразие в Европа, девет от които са регистрирани от Европейската комисия:

  1. Препоръка на ЕС за защита и насърчаване на културното и езиковото многообразие
  2. Програми за финансиране на малки езикови общности
  3. Създаване на Център за езиково многообразие
  4. Целите на фондовете за регионално развитие на ЕС да включат защитата на националните малцинства и насърчаването на културното и езиковото многообразие
  5. Изследване на добавената стойност на малцинствата към нашите общества и Европа
  6. Подобряване на равенството на малцинствата без гражданство
  7. Общ европейски закон за авторското право, за да се позволят услугите и излъчването на майчиния език
  8. Свобода на обслужване и приемане на аудиовизуално съдържание в малцинствените региони
  9. Насърчаване на регионалната (държавна) подкрепа за опазване на културата, медиите и културното наследство на малцинствата.

20180425 1

ДПС ще бъде домакин на Съвет на АЛДЕ-партия,който ще се проведе на 27-28 април в гр.София

ДПС ще бъде домакин на Съвет на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ- партия), който ще се проведе на 27-28 април в гр. София. На Съвета на АЛДЕ  ще участват над 200 делаги и гости, представители на 47 либерални партии -  членки  на АЛДЕ.  Акцентът на Съвета ще бъде изготвянето на  проект на Манифест за предстоящите Европейски избори през 2019 година. Това е първото формално събиране на европейските либерали във връзка с подготовката  на документа и България има честта да бъде негов домакин. Форумът ще бъде открит от председателя на АЛДЕ – партията Ханс ван Баален и председателя на ДПС Мустафа Карадайъ.

Офицалното откриване на Съвета на АЛДЕ ще бъде на 28 април от 9.30 ч в х-л Хилтън, зала Мусала 1 и ще бъде отворено за медии. 

Можете да следите срещите в рамките на Съвета на официалния сайт на ДПС (www.dps.bg), официалната ни страница във Фейсбук (www.facebook.com/presscenterdps/) , както и на официаалната станица на АЛДЕ партията (www.facebook.com/ALDEparty/ ).

                                                                                                              

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЦЕНТЪР НА ЕВРОДЕПУТАТА ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА В РАЗГРАД И УЧЕНИЦИ ОТ КУБРАТ ОТБЕЛЯЗАХА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА КНИГАТА

По идея на зам.-председателя на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова беше отбелязан Световния ден на книгата и авторското право – 23 април - с четене на любими книги. С цел насърчаване на интереса на децата към четенето и споделянето на книги, второкласници от СОУ „Христо Ботев" в град Кубрат се събраха в библиотеката на учебното заведение и прочетоха откъси от любимите си книжки, като демонстрираха отлични четивни умения.

Проявата беше организирана от Европейския информационен център на евродепутата в гр. Разград.  Специален гост на срещата беше кметът на Община Кубрат Алкин Неби, който поздрави учениците за техните постижения с пожелание да запазят интереса си към четивата и да продължат да преоткриват удоволствието от книгите.

Регионалният координатор на Европейския информационен център в Разград - Юмгюл Ахмедова разясни ползите от четенето и въздействието му върху личностното развитие, изразяващо се в обогатяване на знанията, повишаване на грамотността и развиване на креативното мислене.

Децата споделиха отношението си към любими литературни герои и  поуките, до които са достигнали от приказките. Любознателните възпитаници заедно създадоха приказка за Европейския съюз. За активното си участие учениците получиха лични вдъхновяващи послания, пробуждащи любовта към четенето, книжки с приказки и лакомства.

4

6

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ откри заключителния концерт на третото издание на „БУКЕТ – 2017/2018”

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ  откри заключителният концерт на третото издание на конкурсите „БУКЕТ – 2017/2018”, които се провеждат под патронажа на почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган. На концерта присъства ръководството на ДПС,  народни представители от ПГ на ДПС, членове на ЦОБ и областни председатели на ДПС. 

„Ние живеещите в 21. век все още живеем с надеждата, че можем да се докоснем до идеала на древния за единството на доброто, истината и красотата. И вярваме, че който живее с добро и красота, той е прегърнал и истината. А истината е в думите на Мевляна Джеляледин Руми: „Бъди с тези, които ти помагат да бъдеш.““ Заяви Карадайъ.

Лидерът на ДПС поздрави участниците и организаторите на конкурса. Той изпрати сърдечни поздрави от почетния председател и призова всеки един от нас да отстоява себе  си, своята свобода и култура по начина,по който да не пречи на другите също да бъдат свободни и да бъдат себе си.   Отстоявайте толерантността!, заключи Карадайъ.

След проведените общински и областни кръгове, ще бъдат обявени класираните в националния кръг в 120 участия. Класираните в националния кръг участници са над 550 и ще се представят със 70 изпълнения.

buket

20180421 162525

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ се срещна със зам.- министър председателя на Косово Беджет Пацоли

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ посрещна в центаралата на ДПС делегация от Република Косово водена от заместник – министър председателя и министър на външните работи на Република Косово Бeджет Пацоли.  Беджет Пацоли е председател на трета по големина партия в Косово – Новия Косовски Алианс, либерална партия  и член на АЛДЕ.  

По време на срещата председателят на ДПС Мустафа Карадайъ запозна гостите с историята  и ценностите на партията и  основаната политическа философия базираната на трите стълба на либерализма - свобода, отговорност,толерантност .  Председателят на ДПС отбеляза значимостта на Българския етнически модел , чийто идеолог е почетният председател на ДПС д-р Ахмед Доган и приносът на Движението за права и свободи за мирния преход  в България от тоталитарен режим към демокрация. Карадайъ представи акуалната политическа ситуация в страната и изрази своята тревога от включването на националистите  във властта. Лидерът на ДПС бе категоричен, че националистите  на Балканите  са по-скоро  етнонационалисти и тяхното толериране е опасно. Мустафа Карадайъ призова страните от Балканите да намерят общия път за развитието на Региона.

Лидерите на двете либерални партии обсъдиха възможностите за сътрудничество в различни сфери и поставянето на началото на активно взаимодействие помежду си.

Беджет Пацоли от своя страна също разказа историята на партията,която оглавява  и представи полититическа ситуация в Косово. На срещата от страна на Косово участваха още Рейхан Вуничи -заместник-министър на външните работи на Република Косово, Йетлир Зиберай- началник на кабинета и старши политически съветник, Ментор Назарко - политически съветник, Фитим Гларева - директор дирекция за регионалните отношения, Шкенджие Шерифи - директор дирекция за ЕС и Европа, Шпенд Калаба - посланик на Република Косово в София, Делфин Плана - съветник на Посланика на Република Косово в София.

 На срещата присъстваха още Ахмед Ахмедов-зам.-председател на ДПС, Халил Летифов -зам.-председател на ПГ на ДПС, Юнал Лютфи-член на ЦОБ на ДПС, Илхан Кючок- председател на Младежко ДПС и евродепутат,  Станислав Анастасов- член на ЦОБ на ДПС,  Елхан Кълков- народен представител и член на групата за приятелство България-Косово, Берхан Назимов - член на комитета по човешки права към Либералния интернационал, Гюлфие Арнаудова -член на ЦОС на Младежко ДПС и зам.-председател на IFLRY/ИФЛАРИ.

20180420 170324

 

 

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ се срещна с представителите на Ийи Парти

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ се срещна с представителите на Ийи Парти ( İYİ Parti ), Ибрахим Алагьоз–помощник на зам.-председателя на Ийи Парти по медийната политика и Ибрахим Дйонерташ–съветник на председателя на Ийи Парти по Балканските въпроси, в град София. На срещата присъстваха и зам.-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов и членът на ЦОБ Четин Казак.

20180418 142539

НА 21 АПРИЛ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯТ КОНЦЕРТ НА КОНКУРСИТЕ "БУКЕТ 2017/2018"

На 21.04.2018 г. (събота) в „РЕЙНБОУ ПЛАЗА” (ул. „Атанас Дуков” №29, до Аджъбадем Сити Клиник Болница Токуда, гр. София) от 11.00 часа  ще се проведе заключителният концерт на третото издание на конкурсите „БУКЕТ – 2017/2018”, които се провеждат под патронажа на почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган.  На националния кръг на конкурсите „БУКЕТ” ще присъства ръководството на ДПС.

Конкурсите с абривиатура „БУКЕТ” се организират от 2013 година под мотото „България в Усмивките и в Културата на Етносите и на Толерантността”. Класираните в националния кръг участници са над 550 и ще се представят със 70 изпълнения. Участниците от цялата страна са подготвили песни, танци, стихотворения, вокални и музикални изпълнения – фоклори от различни етноси.

 

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ и ръководството на КСБ проведоха работна среща

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ проведе среща с новоизбраното ръководство на Камарата на строителите в България.  На срещата присъстваха още зам.-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов, народните представители и членове на Комисията  по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление  Рамадан Аталай и Танер Али, народният представител Велислава Кръстева. КСБ бе представена от  председателя  на Управителния съвет на Камарата инж. Илиян  Терзиев, зам.-председателя Владимир Житенски,   изпълнителния директор Мирослав Мазнев, членовете на УС инж. Любомир Качамаков, Руен Панчев и Любомир Пейновски, Ренета Николова, гл.редактор на в.“Строител“.  По време на срещата бяха обсъдени  теми засягащи строителния бранш, сред които належащите промени в  Закона за устройство на територията, необходимостта от промени в  ЗОП, проблемът с липсата на  квалифицирани кадри в бранша.

Ръководството на ДПС и Камарата на строителите  изразиха своята готовност за сътрудничество  в законодателната дейност. ДПС от своя страна  увери представителите на Камарата, че както винаги ще търси баланса между бизнеса и ползващите услугата. Мустафа Карадайъ подкрепи подобни инициативи и заяви готовността на ДПС да работи с активните граждани по отношение на въздействие върху управлението при вземането на  решения, както  и  подобряването на качеството на живот.

20180416 141038

Илхан Кючюк започва работа по интернет портал за проблемите на българските граждани след Брекзит

Евродепутатът анонсира проекта в предаването „Обещанието“ по БНТ


16 април 2018 г., София – Евродепутатът от АЛДЕ/ДПС Илхан Кючюк ще създаде информационен интернет портал, който да предоставя на българските граждани, които учат и работят във Великобритания, информация по проблеми, касаещи правата им след Брекзит.

Кючюк анонсира началото на проекта „Ти и Брекзит“ при старта на втория сезон на предаването "Обещанието" по Българската национална телевизия. В политическия формат петима евродепутати поемат конкретни обещания, които трябва да изпълнят. Целта е всеки един от тях да поеме обещание, свързано с работата му в Европейския парламент, което да доведе до успешен край. Предаването ще се излъчва всяка неделя от 29-и април до 3-и юни. Началото е в 19:00 часа.

„Обещавам да изработя интерактивен информационен портал, предлагащ решения на казусите на българските граждани в сферата на образованието и трудовите права във Великобритания. Смятам, че темата е особено важна в контекста на Брекзит и затова ще продължа да работя активно – не само в изданието, а и след него по този важен за всички български граждани въпрос“, каза Илхан Кючюк.
„От една страна, на интернет портала „Ти и Брекзит“ нашите сънародници ще могат да се информират по актуални въпроси относно преговорите между ЕС и Великобритания, да потърсят решение на проблемите си от съответните експерти по трудови и образователни права, но и ще мигат да прочетат стратегически документи по темата“, поясни българският евродепутат.

20180416 2

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЦЕНТЪР НА ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА В ТЪРГОВИЩЕ ОРГАНИЗИРА ПОЧИСТВАНЕ НА МЕСТНОСТТА „БАБА КОНДУ“ ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА

По идея на зам.-председателя на ДПС и евродепутат  Филиз Хюсменова  Европейският й информационен център в гр. Търговище организира пролетно почистване в историческата местност  „Баба Конду“, с. Братово.

Поводът за почистването е  Денят на Земята – 22 април, който се отбелязва от повече от 12 000 партньори в 174 държави. Участниците провеждат събития, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея.

В почистването на местността „Баба Конду“ активно се включиха младежи от МДПС в гр. Търговище. Те бяха мотивирани и от ежегодното провеждане в тази местност на най-големият летен събор на мюсюлманите от региона. От 16-ти век насам поклонниците на исляма почитат мястото като чудотворно. В наши дни, там се събират стотици жители на Североизточна България, гости от цялата страна и от Турция, а представители на Движението за права и свободи традиционно отправят посланията си към  гражданите.

Почистването завърши с пролетен пикник, а координаторът на центъра Емине Адемова предаде на младежите благодарността и подкрепата на Филиз Хюсменова.

122

121

 

ДПС поднася съболезнования на близките на загиналите в тежката катастрофа

От името на Движение за права и свободи и от мое име, поднасяме най-искрените си съболезнования към семействата на загиналите при тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия"  и изразяваме своята съпричастност към десетките пострадали, с  надеждата за бързото  им възстановяване. 

Мустафа Карадайъ

Председател на ДПС

Българска делегация, водена от Хамид Хамид наблюдава изборите в Азербайджан

Делегация от България, водена от председателя на групата за приятелство с Азербайджан към Народното събрание на Р България  Хамид Хамид наблюдава провеждането на предсрочните президентски избори на 11 април.
Зам.- председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид даде интервюта пред повече от 20 азерски и чуждестранни медии, които наблюдаваха изборния процес. Пред медиите Хамид заяви, че се оценява положително избирателната активност при младите хора в Азербайджан. Той даде висока оценка на организацията и провеждането на изборния  процес. Хамид подчерта, че за трети път е наблюдател на избори в Азербайджан и има възможност да оцени демократичната среда, в която преминават изборите.

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

Честито Възкресение Христово, братя и сестри православни християни!

От мое име и от името на Движението за права и свободи поздравявам всички православни християни с най-светлия християнски празник - Възкресение Христово!

И днес този ден ни напомня за избора на Христос на любовта, пред лицето на омразата, на надеждата, пред отчаянието. 

Днес повече от всякога се нуждаем от повече любов, повече надежда, повече вяра в собствения избор и повече свобода и защита на основните човешки права. 

Нека  Христовото Възкресение да донесе мир в душите, вяра и хармония, а празникът изпълни домовете с уют, топлина и благополучие, дарявайки един на друг внимание и грижи, любов и вярност. Любовта, вярата и добронамереността са тези, които ни обединяват за да направим света по-добър.

                                                                                                                Мустафа Карадайъ

                                                                                                                      председател на ДПС

Честит Международен ден на ромите!

От името на Движението за права и свободи и от мое име поздравявам всички роми с настъпващия празник - Международния ден на ромите, 8-ми април.

Пожелавам здраве, берекет и хармония! Съхранявайки нашия бит, култура и традиции, съхраняваме богатството на страната ни. Нашият път е пътят на учението, труда и развитието, в името на просперитета и благополучието.
С толерантност и уважение един към друг, независимо от етническата ни принадлежност и вяра, да работим заедно за по-доброто ни бъдеще в нашата Родина!

  Мустафа Карадайъ
                                                                      председател на ДПС

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ откри конференция на тема „ЕС в търсене на смисъл“, чийто домакин бе евродепутатът Илхан Кючюк

Европа е на кръстопът. Като системна и демократична партия ДПС ще бъде активен участник в дебата за бъдещето на ЕС и ще продължи да настоява за такава реформа на Съюза, която да доведе до по-задълбочена интеграция. Това заяви председателят на ДПС Мустафа Карадайъ при откриването на Конференция "ЕС в търсене на смисъл".

Приоритети за ДПС са превръщане на Европа и Балканите в зона свободна от радикализъм и национализъм; обединен ЕС, който е категорично отрицание на Европа на различните скорости; интеграцията на Западните Балкани на основата на българския етнически модел, заяви Карадайъ. ДПС е против политиката на Европа "а ла карт", коментира той.

ДПС ще продължи да бъде предвидим и конструктивен партньор и да работи по тези важни за Европа теми както в България, така и в рамките на европейските институции, посочи Карадайъ. Той допълни, че ще продължат да са твърда опозиция на всяко допускане на крайни национализъм и екстремизъм.

В дните след католическия Великден и преди православния Великден искам да завърша с оптимизма на истински европеец, с надеждата за по-добра Европа, за повече мир, солидарност и хармония, каза още Карадайъ. 

 „Икономическа, финансова, демографска, миграционна – всички тези кризи могат да бъдат преодолени, с изключение на една – кризата наценностите на ЕС. Преди 60 години основателите на Европа избраха да да обединят континента със силата на закона вместо със силата на оръжието. Дискусията на дневен ред днес не е за или против Европа. Никой не подлага на съмнение постиженията на ЕС. Но пред него стои въпросът за промени – в политиките, в начина на вземане на решения, в лидерството. За да се превърне ЕС от брюкселска администрация в реален политически съюз, който решава проблемите на европейските граждани.  Бездействието и мълчанието подхранват популизма и ксенофобията.“ Това заяви Илхан Кючюк, член на Европейския парламент от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, откривайки конференцията „ЕС в търсене на смисъл“. „Съюзът не може да продължава да функционира на принципа от „елити за елити”. И това поражда големия демократичен дефицит“, каза още Кючюк.

Според него ЕС се нуждае от дълбоки институционални промени и това няма как да се случи, когато има подмяна на политическата легитимност, докато назначените са по-силни от избраните и докато бюрокрацията изяжда идеите и води до криза на идеи. „Имаме нужда от визионери, които да знаят как ще изглежда ЕС след  20, 30, 50 години, а не само до края на един или друг мандат“, категоричен е евродепутатът.

„Съюзът е на кръстопът, затова и са толкова големи очакванията към Българското председателство. Започна разговорът за Многогодишната финансова рамка, преговорите  за Брекзит са в своята ключова фаза. Брекзит сам по себе си е една огромна трансформация за ЕС – това е държава, която се застъпваше за политиката на разширяване и развитие, за политиката за борба с климатичните промени, иновации и образование; между 12 и 15 млрд. евро годишно е недостигът в бюджета на ЕС, на който се оценява излизането на Великобритания от ЕС. Изключително важно е страната да остане част от научните и образователните програми („Еразъм+“ и „Хоризонт“). ЕС трябва да бъде изключително сензитивен към правата на европейските граждани във Великобритания и правата на британските граждани в Европа. Аз ще  продължавам да се вглеждам в социалните, икономическите и обществените промени, които  предстои да настъпят и се отнасят до съдбата на нашите сънародници, учещи и работещи във Великобритания (приблизително 140 000 заети лица, около 7000 студенти).“

В първата част на конференцията участниците обсъдиха темата „ЕС – интеграция или дезинтеграция в светлината на криза“. Участие взеха д-р Кристофър Бикъртън (лектор в Куинс Колидж, Университет Кеймбридж), Даниел Кадик (програмен директор на фондация „Фридрих Науман за свобода“ за Югоизточна Европа) и Евелина Славкова (социолог и политически анализатор, Изследователски център "Тренд"). Панелът бе модериран от Жулиета Пенева, директор на фондация „Силна Европа“.

Втората част на конференцията бе фокусирана върху Брекзит. Лектори в нея бяха д-р Джули Смит (член на Камарата на лордовете на Обединеното Кралство, директор на Европейския център към Университет Кеймбридж), Оливие Кадик (член на Сената на Република Франция) и Мелиса Родригес (член на Конгреса на депутатите на Кралство Испания); модератор – Зинаида Златанова (вицепремиер на Република България (2013 - 2014), Либерален институт за политически анализи).

На събитието присъстваха още зам.-председателят на ДПС инж. Хасан Азис, зам.-председателят на ПГ на ДПС Халил Летифов, народните представители д-р Джевдет Чакъров, Хайри Садъков, Танер Али, Джейхан Ибрямов, ген. Симеон Симеонов, Севим Али, Ерол Мехмед, Бюрхан Абазов и членът на ЦОБ на ДПС Станислав Анастасов.

Цялото всъпително слово на председателя на ДПС можете да прочете ТУК

Илхан Кючюк организира конференцията „ЕС в търсене на смисъл“

„Брекзит“ и „Интеграцията в условия на криза“ са сред темите, които ще бъдат обсъдени

Евродепутатът от АЛДЕ/ДПС Илхан Кючюк организира конференцията „ЕС в търсене на смисъл“.

Събитието ще се проведе на 4 април 2018 г. (сряда) от 10.00 часа в Информационното бюро на Европейския парламент в България (ул. „Георги С. Раковски“ 124, София).

Участие в събитието ще вземе председателят на Движението за права и свободи Мустафа Карадайъ.

В първата част на конференцията участниците ще говорят по темата „ЕС – интеграция или дезинтеграция в светлината на криза“. Модератор на панела ще бъде Жулиета Пенева, директор на фондация „Силна Европа“, участие в него ще вземат д-р Кристофър Бикъртън (лектор в Куинс Колидж, Университет Кеймбридж), Даниел Кадик (програмен директор на фондация „Фридрих Науман за свобода“ за Югоизточна Европа) и Евелина Славкова (социолог и политически анализатор, Изследователски център "Тренд").

Втората част на събитието ще бъде фокусирана върху Брекзит. Модератор на този панел ще бъде Зинаида Златанова (вицепремиер на Република България (2013 - 2014), Либерален институт за политически анализи). Лектори са д-р Джули Смит (член на Камарата на лордовете на Обединеното Кралство, директор на Европейския център към Университет Кеймбридж), Оливие Кадик (член на Сената на Република Франция) и Мелиса Родригес (член на Конгреса на депутатите на Кралство Испания).

Неджми Али пред представители на финансовата индустрия: Бъдещето на ЕС е в консолидиране на капиталовите пазари и в устойчиво инвестиране в екоикономиката

На близо 90 трилиона евро са оценени инвестициите в световен мащаб през следващите 15 години за финансиране на дейностите за реализиране на целите за постигане на Парижкото споразумение и на Програмата за устойчиво развитие 2030.

Това обяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа Неджми Али по време на ръководената от него сесия на Форума на Европейския парламент по финансови услуги. Българският представител е член на Управителния съвет на Форума. Той се състои от депутати в Европейския парламент, които са членове на Управителен съвет, и представители на европейската финансова индустрия. Форумът организира събития ежемесечно. На сесиите присъстват и представители на потребителски групи, банковия сектор, финансови институции, органи и регулатори, както и представители на екипите на комисарите от Европейската комисия.

При дебатирането на темата “Съюз на капиталовите пазари: Раздел за устойчиви финанси” присъстваха: Тиери Богати - ръководител на департамента за Социално отговорно инвестиране в инвестиционния фонд Амунди, Франция; Мирко Герхолд - изпълнителен директор и ръководител на Дългови капиталови пазари в Комерцбанк/ Германия; Мануел Люин - началник Отговорни инвестиции, Застрахователна група - Цюрих; Гийом Праш - изпълнителен директор, Better Finance - Европейска федерация на инвеститори и потребители на финансови услуги; Вилемийн Велдегаар - съветник с ресор Отговорно инвестиране и Управление в MN (Пенсионна и социална застрахователна агенция)/ Холландия; Майкъл Уилкинс - управляващ директор в S&P Global Ratings, Лондон.

„През последните няколко години устойчивият финансов импулс се ускори в значителна степен благодарение на предприетите международни и национални действия, както и на различни частни инициативи. Все още обаче са необходими значителни инвестиции както в световен, така и в европейски мащаб за постигане на нисковъглероден растеж.

Съюзът на капиталовите пазари (СКП), като част от третия стълб на Инвестиционния план за Европа, има важна роля за стимулиране на икономическия растеж и осигуряването на работни места, включително заетостта сред младите хора. Целта на СКП е да се осигури по-добра връзка между натрупания финансов ресурс и инвестициите, както и да се подкрепи европейската финансова система чрез засилване на частното споделяне на риска, предоставяне на алтернативни източници на финансиране и увеличаване на възможностите за инвеститорите на дребно и институционалните инвеститори. Премахването на пречките пред свободния поток на капитали през границите ще подпомогне икономическото сближаване и смекчаване на последствията от икономическите сътресения, укрепвайки по този начин Икономическия и паричен съюз. Това от своя страна ще направи икономиката на ЕС по-гъвкава”, посочи Неджми Али.

По думите му, дискусията на Финансовия форум е възможност да се обсъдят евентуалните решения на Европейския парламент за пренасочването на необходимите инвестиции за преориентиране на ЕС към нисковъглеродна икономика, както и за осигуряване за икономически растеж, съвместим с опазването на околната среда.

„Целта на устойчивото инвестиране е включване на екологични, социални и управленски подходи в инвестиционния процес. Капиталовите пазари и частните инвеститори следва да играят съществена роля за мобилизирането на инвестициите в устойчиви технологии, приложения и инфраструктура, като дадат своя принос Европейският съюз да постигне целите си по отношение на климата и околната среда.

Извършването на реформи за постигане на устойчиво финансиране е необходимо, за да се подпoмогнат инвестициите в чисти технологии и тяхното внедряване”, посочи Неджми Али.

В продължилите два часа дебати, представители на европейската финансова индустрия отговаряха на седем въпроса в областта на устойчивото финансиране, подготвени от ръководителя на сесията Неджми Али.

„Успехът на Съюза на капиталовите пазари може да бъде гарантиран само ако държавите-членки са решени да работят за премахване на необоснованите национални бариери пред свободното движение на капитали. Националните разпоредби често са по-рестриктивни от тези на ЕС и в някои случаи вредят на трансграничните инвестиции.

По-доброто регулиране, намаляването на административната тежест за участниците на пазара и опростяването на съществуващото законодателство ще помогнат на СКП да реализира своя потенциал”, категоричен бе българският евродепутат в края на сесията.

Неджми Али: Европейската инвестиционна банка е основен фактор за ускоряването на икономиката на Европейския съюз

Инвестициите са основно в областите: иновации и умения; малки и средни предприятия; инфраструктура и околна среда, но следва да се подобри географското разпределение на проектите

Повишаване на устойчивостта на инвестиционната политика на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), мониторинг на дългосрочното въздействие на ЕИБ върху реализирането на обществените политики в ключови области, както и на добавената стойност, осигурявана от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).Задълбочаване на прозрачността, отчетността и вътрешния контрол на ЕИБ, като предпоставка за по-добро корпоративно управление.

Тези основни аспекти на доклада за Контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2015 г. представи евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али в качеството си на Докладчик по време на пленарна сесия на Европейския парламент.

Той посочи, че през разглеждания период са подписани договори за 77.5 млрд. евро, от които 69.7 млрд. евро в страните-членки на ЕС и 7.8 млрд. евро извън Съюза. С безспорно значение е съответствието на финансираните от ЕИБ дейности с общата стратегия на ЕС, както и с политическите приоритети в различните области.

Европейската инвестиционна банка е дългогодишен финансов партньор на институциите на ЕС, допринасяща за интеграцията, икономическото и социалното сближаване и регионалното развитие. ЕИБ е основен фактор, необходим за съживяване на икономиката на ЕС и постигане на максимална ефективност и добавена стойност при използването на финансовите ресурси. Необходимо е ЕИБ систематично да обръща внимание на средносрочните и дългосрочни ефекти при определянето на инвестиционните дейности и решения за финансиране, както и приоритетни инвестиции в проекти от системно значение в дългосрочен план ”, заявиНеджмиАли.

Докладчикът Неджми Али посочи още, че е необходимо ускоряване на икономическото възстановяване и подпомагане на някои икономически сектори и географски региони с цел да наваксат изоставането си.

Спореднего докладът за резултатите и въздействието на операциите на ЕИБ в рамките на ЕС през 2015 г. показва, че инвестициите са в следните основни области: иновации и умения; малки и средни предприятия; инфраструктура и околна среда. ЕИБ пък следва да продължи да прецизира показателите си за мониторинг, особено по отношение на приноса към политиките на ЕС.

Целта на ЕФСИ е да стимулира чрез ЕИБ набирането на 315 млрд. евро финансов ресурс за допълнителни инвестиции и нови проекти, посочи българският евродепутат. Групата на ЕИБ разработва различни нови продукти, които ще позволят поемане на по-голям риск. В тази връзка, Инвестиционният комитет следва редовно да оценява чрез набор от показатели за ефективност доколко инвестициите са ориентирани към постигане на определени резултати. Целта е осигуряване на добър набор от проекти по отношение на приноса им за осигуряване на растеж и работни места, както и обективен преглед на тяхната добавена стойност и съгласуваност с политиките на Съюза.

Операциите на ЕИБ следва да бъдат съпътствани от по-голяма прозрачност и задълбочена отчетност, така че да бъде гарантиран реален обществен контрол върху дейността на банката и избора на приоритетни проекти за финансиране. Прозрачността при изпълнението на политиките на ЕС, наред с подхода за нулева толерантност към измамите и корупцията води до подобряване на цялостната корпоративна отчетност и доверието към ЕИБ. Същевременно допринася за повишаване на ефективността и устойчивостта на финансираните проекти”, посочи Неджми Али.

Евродепутатът от АЛДЕ бе категоричен, че е необходимо ЕИБ да продължи борбата срещу укриването на данъци, данъчните измами, избягване плащането на данъци, незаконните дейности и прането на пари. „Имайки предвид ролята на ЕИБ за финансиране на широк спектър от дейности в рамките на ЕС и извън него и ролята на това финансиране за икономическия растеж, от значение е тази институция да изпълнява дейностите си в съответствие с най-високите възможни стандарти. В тази връзка Банката следва да подготви отчет за текущото състояние и постигнатия напредък, особено по отношение на дългосрочното въздействие на кредитираните дейности. ” , допълни още Неджми Али.

 

 

 

 

 

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА: МОНИТОРИНГОВИЯТ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА БЪЛГАРИЯ ДАВА ПЕРСПЕКТИВА

Мониторинговият доклад на Европейската комисия /ЕК/ за България дава перспектива за страната, заяви евродепутатът Филиз Хюсменова в Комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент. Повод за изказването й стана обсъждането на поредните доклади на Комисията за България и Румъния. Според нея докладът на ЕК за страната ни е по-различен от досегашните, защото в него конкретно е посочено, чецелите наМеханизма за сътрудничество и проверка /МСП/ за България могат да се постигнат чрез изпълнението на препоръките, съдържащи се в настоящия доклад. В този доклад има това, за което отдавна настоявахме, допълни тя.  

„Тази положителна стъпка съвсем не измества от вниманието ни по-широката картина, че в ЕС действат различни инструменти в областта на правовата държава, че всички те продължават да бъдат прилагани на парче – регионално или секторно, точно като МСП.”, коментира евродепутатът. Като пример тя посочи изявлението на ЕК, направено по повод на друг инструмент - Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието, че „България и Румъния са на прав път в областта на правосъдието и не са по-зле от останалите страни в Европейския съюз“. Въпреки това механизмът се прилага само спрямо тези две страни членки, продължи Хюсменова, а не към страни със сходни проблеми или които понастоящем нарушават договорите и основни принципи на Съюза.

Българският евродепутат продължи да настоява, че е антидемократично механизмът да се свързва с включването на България и Румъния в Шенгенското пространство. Макар и последният доклад за България изрично да настоява да не се правят преки връзки с други области на политиката, в това число с достъпа до Шенгенското пространство, той продължава да се използва за блокиране приемането на двете страни в Шенген, въпреки изпълнените критерии. И пак ще повторим, че това е двоен стандарт и неравно третиране на държавите членки в Европейския съюз, заключи тя.  

В края на изложението си, Филиз Хюсменова изрази надежда през есента ЕК да излезе с предложение по приетия от Европарламента доклад относно механизма на ЕС за демокрация, принципите на правовата държава и за основните права, с което да даде отговор на недостатъците на сегашните механизми като ги обедини в един, по - ефективен и справедлив инструмент, който да протича резултатно и да мотивира постигането на устойчиви промени, и който да се прилага спрямо всички държави членки.  

ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА: ЗА БОРБАТА С ТЕРОРИЗМА И ТРАНСГРАНИЧНАТА ПРЕСТЪПНОСТ Е НЕОБХОДИМ АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ В ЕС

За реалното засилване на борбата с тероризма и трансграничната престъпностса необходими всеобщи координирани усилия и сътрудничество между страните членки, както и автоматизиран, своевременен обмен на информация, коментира евродепутатът Филиз Хюсменова по повод приемането в Европарламента на доклади за запазване на правото на страни членки да получават и предават данни за пръстови отпечатъци, ДНК, данни за регистрацията на превозните средства. На сесията на Европейския парламент беше приет доклада на Хюсменова за автоматизиран обмен на данни за регистрацията на превозните средства в България, Румъния, Финландия, Словения, Полша, Швеция, Литва, Словакия и Унгария. „България, наред с други страни в Европейския съюз, продължава да участва в обмена на данни, което допринася за подобряване на сътрудничеството и за ефективност на противодействието с организираните престъпни мрежи.”, отбеляза българският евродепутат и допълни, че обменът на данни трябва да се извършва при пълно зачитане на съществуващите разпоредби и съдебна практика по отношение на защитата на личните данни.

Snapshot 1 05 04 2017 15 54

Евродепутатът Неджми Али: Въвеждането на бюджет, ориентиран към резултати, в 32-те агенции на ЕС е от полза за европейските данъкоплатци

Подходът за въвеждането на бюджет, ориентиран към резултати в работата на повечето агенции, нарастването на нивото на изпълнение на бюджетите, както и популяризирането работата им пред обществеността. Тези положителни акценти посочи евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али относно дейността на 32-те изпълнителни агенции на Европейския съюз по време на дебатите в Европейския парламент в качеството му на докладчик от АЛДЕ по освобождаването им от отговорност за 2014 година. Той бе категоричен обаче относно необходимостта да бъдат модифицирани правилата, които ще увеличат добавената стойност, както и да се идентифицират възможните подобрения на работните модели, прилагани към настоящия момент в агенциите.

„Конфликтите на интереси и прозрачността в рамките на структурите, които изразходват средствата на европейския данъкоплатец е важен въпрос. Въпреки, че повечето от агенциите са предприели съответните позитивни стъпки в тази насока, все още има нужда от цялостно подобрение в публичния сектор чрез прилагането на комплексен подход”, допълни Неджми Али.

По отношение на комуникацията и разпознаваемостта им следва агенциите да подобрят още повече усилията си в сферата на маркетинга. С цел повишаване информираността за дейността им и постигнатите от тях резултати, те трябва да популяризират по-активно своята работа чрез различни социални медийни инструменти пред гражданите, категоричен бе българският евродепутат.

„Въпреки някои несъответствия и необходимостта от подобрение в определени области, се наблюдава положителна промяна във функционирането на агенциите. Очакванията ни са за по-добри резултати от тези структури, играещи важна роля при реализирането на политиките на Европейския съюз”, допълни Али.      

Бюджетът на агенциите за 2014 г. е в размер на 1,9 млрд. евро, като в техните дейности по различни трудови правоотношения са ангажирани почти 10 000 служители.

 

Евродепутатът Неджми Али: Обща система за оценяване размера на вътрешнообщностните ДДС измами ще повиши ефективността на работата на държавите в ЕС

По време на заседание на Комисията по Бюджетен контрол евродепутатът Неджми Али, в качеството си на докладчик от името на Европейския парламент (ЕП), предложиКомисията за борба с измамите към ЕС да инициира създаването на обща система на оценяване на размера на вътреобщностните ДДС измами, с цел повишаване ефективността на работата на държавите-членки. Тя да съдейства за подобряване на работата на Eurofisc като ефективна система за ранно предупреждение, както и да извършва посещения в страните-членки за наблюдение, с цел подобряване на своевременността на отговорите им на исканията за информация и надеждност на Системата за обмен на данни по ДДС (VIES). Комисията и държавите-членки да премахнат законовите пречки за обмена на информация между административни, съдебни и правоприлагащи органи на национално и европейско ниво. Тя трябва да осигури достатъчен финансов ресурс, за гарантиране реализацията на Плановете за оперативно действие (OAPs), създадени от държавите-членки и ратифицирани от Съвета.

Тези препоръки предложи евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа Неджми Али, Неджми Али, в качеството си на докладчик от името на Европейския парламент (ЕП), при разглеждане на одитния доклад на Сметната палата, който трябваше да даде отговор на въпроса дали ЕС се бори по ефективен начин с вътреобщностните измами с ДДС. Той е извършен на ниво Комисия и пет държави-членки (Германия, Италия, Унгария, Латвия и Великобритания). Общата констатация на доклада на Сметната палата е, че системата на ЕС не е достатъчно ефективна и по отношение на измамите с ДДС е засегната негативно от липсата на съпоставими данни и показатели на ниво ЕС. Значимостта на проблема се подсилва от факта, че измамите с ДДС често са свързани с организираната престъпност, посочи Неджми Али.

Според представители на Европол годишната загуба от приходи от ДДС в размер между 40 и 60 млрд. евро за държавите членки е предизвикана от организирани престъпни групи, като 2% от тези групи са отговорни за 80 % от вътреобщностните измами с липсващ търговец.

„ЕС е въвел набор от инструменти, които могат да се ползват от държавите-членки за борба с измамите с ДДС в рамките на Общността, но някои от тях трябва да бъдат засилени или по-последователно прилагани, като проблемите са групирани в няколко основни направления. На първо място, в повечето от посетените държави-членки не се извършват ефективни кръстосани проверки между митническите и данъчните данни. Рамката за административно сътрудничество позволява обмен на информация за ДДС между данъчните органи на държавите членки, но съществуват проблеми с точността, изчерпателността и своевременността на данните. Липсва сътрудничество и съществува припокриване на правомощия на административните, съдебните и правоприлагащите органи”, обяви българският евродепутат. Той поиска и отговори от страна на Европейската комисия относно вероятния резултат по отношение на намаляване на вътреобщностните измами с ДДС, ако се реализират предложенията от доклада на Сметната палата, а също и какво би било финансовото отражение на този резултат върху бюджета на ЕС. Неджми Али поиска и отговор дали допълнителният ресурс ще спомогне за справяне с миграцията, както и повишаване на сигурността.

В заключение след проведената дискусия, в която взеха участие редица членове на Комисията по бюджетен контрол, както и представители на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и Европейската сметна палата, докладчикът г-н Али отново се спря на значимостта на проблема, свързан с общи загуби за държавите-членки в размер на колосалната сума от 170 млрд. евро, които се надява да бъдат минимизирани при изпълнение на препоръките. Той изрази надежда, че ще има воля за европейско съгласие за действия в тази насока, като подчерта необходимостта от съвместна работа на Съвета, Комисията и Парламента, за да се реализират на практика предложените препоръки, а не да останат само на думи.

 

 

 

Евродепутатът Неджми Али: С 2,7 млрд.евро Европа трябва да развива иновации и технологии, като на картата на ЕС не бива да остават "бели петна"

Европейският съюз е заделил средства в размер на 2,7 млрд.евро до 2020 година за развиване на иновациите и технологиите. Те обаче се концентрират в определени държави за сметка на други, като по този начин на картата на ЕС остават „бели петна“, където не се развива никаква дейност в това направление. Това обяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа Неджми Али, в качеството си на докладчик, по време на разглеждането на одита на Сметната палата на Европейския институт по иновации и технологии (ЕИТ).

По думите му, институтът трябва да се превърне в ефективен инструмент по насърчаване на иновациите в ЕС, поради изоставането на Европа в последните десетилетия в това отношение не само от Северна Америка, но и от Азия.

„Основната задача, стояща пред ЕИТ е да подобри връзките между образованието, науката и бизнеса, с което да даде тласък в развитието на ЕС в областта на иновациите. За тази цел на института е осигурен бюджет в размер на 2.7 млрд. евро за периода 2014-2020 г. Тези средства обаче не се изразходват директно за финансиране на отделни проекти, а се предоставят на петте Общности на знания и иновации (ОЗИ).

Основното заключение в доклада на Сметната палата е, че сложната оперативна рамка на института и проблеми в управлението му са затруднили цялостната му ефективност. При функционирането се проявяват редица проблеми, свързани с модела на финансиране на ЕИТ, взаимоотношенията между института и ОЗИ, финансовата устойчивост на ОЗИ, както и оценката на постигнатите резултати. Препоръките на Сметната палата са разумни и навременни и тяхното реализиране би следвало да подсили ролята на ЕИТ, която трябва да играе в стратегията "Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, категоричен бе българският евродепутат.

Евродепутатът Неджми Али: Необходимо е взаимноизгодно и прагматично сътрудничество с Турция, страната дава позитивни сигнали в процеса за присъединяване към ЕС

Докладът за напредъка на Турция за 2015 г. дава ясни сигнали за позитивното развитие на процеса за присъединяване на страната към ЕС. Тази оценка даде евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али. Той обърна внимание на сътрудничеството в областта на миграцията, вътрешното положение в страната и напредъка на преговорите за обединение на Кипър.

„В Доклада се приветства ускоряването на процеса на присъединяване, показва се готовност за отваряне на нови преговорни глави, при условие, че се изпълняват критериите, и се подкрепя структуриран и постоянен диалог на високо равнище по ключови тематични въпроси“, посочи българският евродепутат. Той обаче не пропусна да отбележи и влошаването на ситуацията в страната относно сигурността през изминалата година.

„По отношение на икономическите критерии, Турция отбелязва напредък, но има външни и вътрешни дисбаланси, които следва да бъдат коригирани.

В настоящата геополитическа ситуация, Докладът за напредъка на Турция за 2015 г. отделя специално внимание и на сътрудничеството между ЕС и Турция в областта на миграцията. Въпреки значителните предизвикателства по отношение на бежанската криза, трябва да продължим с ускорени темпове изпълнението на планираните дейности в рамките на едно взаимноизгодно и прагматично сътрудничество с Турция.

Приветстваме напредъка, постигнат в преговорния процес за обединение на Кипър, което ще доведе до позитивни резултати и за двете общности на острова.

Общата оценка, която може да бъде направена, е че въпреки наличието на редица проблеми, се виждат ясни сигнали за положителното развитие на процеса за присъединяване“, отбеляза Неджми Али.

 

Евродепутатът Илхан Кючюк: Мобилността при професионалното образование и обучение е източник на ценен и разнообразен практически опит

Уважаеми г-н Председател,
Скъпи колеги,

Аз гласувах в подкрепа на този доклад, защото смятам, че мобилността при професионалното образование и обучение (ПОО) е източник на ценен и разнообразен практически опит. За съжаление броят на младите хора, които участват в програми за мобилност, по време на своето професионално образование и обучение, е изключително малък в процентно изражение.

Образование и обучение, базиращо се на практика и разбира се мобилността в контекста на професионалното образование и обучение,  позволява на обучаващите се да придобият пряка представа от бизнес сферата, като това повишава тяхната адаптивност към непрестанно развиващия се свят и променящите се изисквания на пазара на труда.

Важно е да мотивираме гражданите да бъдат по-активни и да участват в програми за мобилност, както и да насърчим ученето през целия живот. Това следва да стане чрез ефективни и устойчиви финансови инструменти и програми.

Еразъм + е безспорно най-успешната програма за мобилност, но трябва да признаем, че има още много неща, които трябва да се подобрят. Нужно е да насърчим мобилността в ПОО, както и да работим в посока за подобряване на организацията на програмите за мобилност, да улесним достъпа до тях и да осигурим пълно признаване на придобитите знания, умения и квалификации в контекста на ПОО.

Следва да бъде ясно, че модернизацията на ПОО, като подход за учене през целия живот и програмите за мобилност в тази сфера, изисква активното участие и ангажираност на всички заинтересовани страни.

 

Евродепутатът Илхан Кючюк: Вярвам, че мултикултурният подход в образователния процес е от основополагащо значение за успешна интеграция

Уважаема г-жо Председател,

Уважаеми Колеги,

Все още много граждани имат ограничени познания относно ценностите, на които се основава Европейската интеграция, как точно функционират институциите на Европейския съюз и как те оказват директно влияние върху тяхната държава и в частност, собствените им занимания. За да им помогнем да разберат ползите от членството в Европейският съюз, ние трябва да се уверим, че ЕС е "близо" до своите граждани, както и да им предоставим възможност да се запознаят с това, какво на практика ЕС прави за всеки един от нас. Подобряването на диалога относно ЕС в нашите училища, сдружения и в общественото пространство е от изключителна важност, особено в настоящата ситуация на все по-глобализиращ се свят, който е изправен пред безпрецедентни предизвикателства.

Интегрирането на европейско измерение в учебните програми и в обучението на учителите трябва да отразява сложната връзка между Съюза и неговите държави-членки. Трябва да е ясно за всички граждани, че ЕС е формиран от държави членки със своя уникална история и култура, както и неговото развитие продължава да е неразривно свързано с неговите държави членки.

Вярвам, че мултикултурният подход в образователния процес е от основополагащо значение за успешна интеграция.

Ученици и студенти посетиха Европейския парламент по покана на евродепутата Илхан Кючюк

 

Ученици от ПГМЕТ „ Ген. Иван Бъчваров“, които взеха участие в конкурса „Енергия от възобновяеми енергийни източници“ и победителите в конкурса „ЕП и включването на гражданите на Стария континент във функционирането на ЕС“, на юридическия факултет на „Великотърновския университет“и младежи от областната организация на Младежко ДПС - Търговищ, посетиха ЕП по покана на евродепутата Илхан Кючюк.

По време на посещението гостите имаха възможността да се запознаят отблизо с работата на институцията, да присъстват на лекция за историята и функционирането на Европейския съюз, както и да се срещнат с българските евродепутати от Движението за права и свободи.

Разказвайки за дейностите и задълженията си като член на Европейския парламент, Илхан Кючюк обърна особено внимание на факта, че младите хора имат значима роля за развитието на Европейския съюз. „Поставянето на младия човек в центъра на политическия живот е основен приоритет във времето, в което живеем. Нещо повече, бъдещето принадлежи на младите и те са най-важният ресурс на всяко едно общество.“, коментира той.

В заключение, г-н Кючюк ги увери, че ще работи за създаване на благоприятен предприемачески климат в България, за да може всеки един млад човек да намери реализация на своя потенциал. По думите на евродепутата създаването на малък и среден бизнес е една от мечтата на всяка демокрация и всички трябва да положим усилия, за да дадем шанс на подготвеното и образовано младо поколение да се развива и работи в България.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДПС И ЕВРОДЕПУТАТ ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА ОРГАНИЗИРА БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ В С. ГОЛЕМО БАБИНО, ОБЛАСТ ВРАЦА

Зам.-председателят на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова откликна на молбата на жителите на с. Големо Бабино, област Враца и организира профилактични прегледи, които бяха безплатни за тях. В селото живеят 280 жители.

По повод 18 април – Европейския ден за правата на пациентите, Миглена Иванова - координатор в Европейския информационен център на евродепутата във Враца - заведе лекарски екип от град Криводол при възрастните хора. Прегледите се осъществиха в лекарския кабинет в кметството на селото.

За инициативата беше разгласено предварително и от нея се възползваха 49 жители на селото, които нямат лични лекари и нямат възможност да посетят лекар в близкия град. Пациентите бяха прегледани обстойно и им бяха направени медицински изследвания, включващи електрокардиограма, измерване на кръвно налягане, кръвна захар и др. Бяха им дадени насоки за лечение и им бяха изписани медикаменти, както и съвети за здравословен начин на живот.  

Кметът на село Големо Бабино Тихомир Трифонов благодари на Филиз Хюсменова за грижата и помощта за жителите на селото.

Европейският ден за правата на пациентите цели да ги популяризира, а страните членки да предприемат политически действия за тяхното дефиниране и спазване. Поставянето на гражданите в центъра на здравната политика на ЕС започва с гарантиране на правата на пациентите, коментира Хюсменова.

20180418 102715

Илхан Кючюк: Не биваше ГЕРБ да избира най-лесния на пръв поглед начин за съставяне на правителство

Илхан Кючюк, зам.-председател на Алианса на либералите и демократите в Европа, евродепутат и председател на Младежката организация на ДПС – в интервю за обзорното предаване „Това е България“ на Радио Фокус.

Водещ: Движението за права и свобода е домакин на Съвета на Алианса на либералите и демократите в Европа. Президентът на политическото семейство Ханс ван Баален призова министър-председателя Борисов да поеме отговорността, че негов коалиционен партньор подкрепя незаконното анексиране на Крим и да го извади от правителството след Европредседателството. Тревога и загриженост за евроатлантическата ориентация на страната изрази и лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ. С коментар на призивите започваме разговора с Илхан Кючюк, зам.-председател на АЛДЕ, евродепутат и председател на Младежката организация на ДПС. Г-н Кючюк, какви политически цели влагат от ДПС в призивите?

Илхан Кючюк: Нашите либерални партньори са изключително притеснени от последните действия на българска политическа партия в коалицията, която управлява в момента България. Многократно сме изразявали позиция, че България не трябва да се отклонява от своя евроатлантически път, защото това означава ценностен избор. А за нас ЕС е преди всичко ценностен съюз, който включва и върховенство на закон, и свободата на медиите, и човешките права, и всички тези елементи, които ни определят в свят, наречен демократичен. Именно от това беше продиктувана в петък реакцията на президента на европейските либерали г-н Ван Баален, който по много категоричен начин призова не само премиера Борисов, а и ЕНП да предприеме действия. Тук искам да кажа, че ние много пъти сме призовавали, дори още в самото начало, когато се създаваше тази коалиция, че не бива ГЕРБ да избира най-лесния на пръв поглед начин за съставяне на правителство, а да потърси всички останали форми на взаимодействие с демократичните политически партии, за да може пред очите на нашите евроатлантически партньри да изглеждаме сериозно и да вдъхваме доверие.

Водещ: Не става ли уязвим президентът на либералите, че се намесва в политически процеси в друга държава?

Илхан Кючюк: Президентът на либералите е посещавал поне 20 пъти България. Той тази година е за втори път, миналата година също имаше възможността няколко пъти да бъде в България. Прави го откогато България не беше част от НАТО и ЕС. Та когато говорим за Ханс ван Баален, говорим за човек, който познава добре България, за човек, който работи, както се чу и от неговите думи, за присъединяването на България в Шенген и в Еврозоната. Той е компетентен, познаващ и загрижен в същото време за политическите процеси в България. И в частност като председател на европейските либерали той има пълното основание да се грижи за демократичните стандарти във всичките държави – членки на ЕС.

Водещ:  Да очакваме ли, че предстои среща между господата Ван Баален и Жозеф Дол по повод ориентацията на коалиционния партньор на ГЕРБ? Да уточним, че Жозеф Дол е президент на ЕНП, чийто член е ГЕРБ?

Илхан Кючюк: Разбира се, председателите на големите европейски семейства имат своите формати, на които се срещат. Така трябва да бъде. Диалогът е безалтернативен, особено в съвременния политически живот, но ние очакваме нещо повече от ЕНП. Не да декларира демократичните стандарти, а да ги изпълнява. Защото е много лесно да говориш за демокрация, но трудно се изпълняват демократични стандарти, което е видимо и в действията на ЕНП, и на ГЕРБ. Тоест ДПС очаква дела, а не думи.

Водещ:  Вие сте евродепутат, ще потърсите ли в Брюксел среща с Жозеф Дол по въпроса с „Атака“ и ГЕРБ?

Илхан Кючюк: Моите колеги ми задават този и сродни въпроси на вашия и аз съм притеснен, защото нашите делегации са в България. Те са тук, за да чуят позитивни послания за България в контекста на европредседателството. Те не са тук и не очакваха тази политическа картина, която буквално ги връхлетя. Загрижен съм за бъдещето на България и затова като евродепутат и като зам.-председател на европейските либерали ще направя всичко по силите си България да не се отклонява от евроатлантическия път. Както вече имах възможността да кажа,това е ценностен избор и от него най-много печелят младите хора, това поколение, към което аз принадлежа, и не искам настоящият ни политически елит да отнема от перспективата на нашите бъдещи поколения.

Водещ: Г-н Кючюк, вие сте вицепрезидент на АЛДЕ. От една страна, пледирате, и вашата партия, и вашето политическо семейство за добри отношения с Русия, но по ключовия за ЕС въпрос – анекса на Крим – заставате срещу. Но Крим е важен и за Русия, там са особено чувствителни на темата. Как ще запазите комуникационния канал с Москва при две взаимноизключващи се поведения?

Илхан Кючюк: Не са взаимноизключващи се поведения. Ние винаги сме подчертавали, че върховенството на закона и спазването на международните норми имат превес. И така трябва да бъде в един демократичен и цивилизован свят. Затова ние не приемаме анексирането на Крим, но от друга страна, Русия играе регионална и глобална роля в нашата сигурност, в борбата с тероризма и противодействията срещу големите предизвикателства на нашето съвремие. Така че ако някой си представя, че всички тези предизвикателства, които времето ни налага, могат да бъдат решени без диалог, без активни действия, без коопериране в различните секторни политики, това означава, че не познава в дълбочина многопластовостта на съвременния свят.

Водещ: Да се върнем към провеждащия се в София Съвет на либералите и демократите, на който се обсъжда бъдещето на ЕС и с който се стартира на практика кампанията за евроизборите на вашето политическо семейство. Но и Европейската народна партия откри своята кампания от София, на 9-ти март. Само председателството ли прави страната ни толкова привлекателна за две от големите политически семейства на ЕС?

Илхан Кючюк: За нас това е огромно признание. Първо за активната ни международна дейност, но и за това, което вече си говорим с вас, за евроатлантическата ни позиция и за начина, по който я отстояваме през годините. И това е възможност  както за Движението за права и свободи, но преди всичко и за България, и за българското общество да покажем на европейците на какво сме способни. Не само да представим нашата култура, но да водим и същински разговор за Европа. Разговорът по-малко или повече Европа не е актуален в днешно време. Изисква се задълбочен разговор по проблемите на ЕС и по решенията. Затова европейските либерали преди повече от три месеца стартираха политическия дебат за включването на гражданите в самия процес. Активните свободни граждани трябва да имат своето място, своята тежест, своята дума в изготвянето на политиките. И по този начин ние ще се явим на европейските избори – с ясен ангажимент, с политически документ, който ще включва гражданите. И така ще поискаме подкрепата от европейските граждани на предстоящите избори през 2019 г.

Водещ: Какви послания се очертава да изплати Алиансът на либералите и демократите в Европа за следващите избори?

Илхан Кючюк: Посланията започват още от България, защото ние като партия съумяхме да наложим в дневния ред две много важни теми. Едната е за кохезионната политика в контекста на многогодишната финансова рамка. Втората е Западните  Балкани. Ние твърдо смятаме и отстояваме позицията, че кохезията в Европа не е завършен проект. Както не е завършен проект и ЕС. И именно затова Западните  Балкани трябва да присъстват в това ценностно пространство на Европа. Нужно е с ясни, с категорични действия, разбира се,  и с много ясна пътна карта Западните  Балкани да бъдат част от ЕС и Европа трябва да гледа на тях като на богатство, а не като черна дупка или сива зона. Това са важните послания от София. Те са в контекста и на приоритетите на българското председателство, това е и шанс на българското председателство да реализира, ако трябва и да ускори част от своите приоритети. ДПС ще играе конструктивна, но когато трябва и опозиционна роля. А когато трябва и когато става дума за ценностни въпроси, и ще играе и позицията на твърда опозиция.

Водещ:  Г-н Кючюк, задава ли се категорично и ясно разписана пътна карта за евроинтеграцията на Западните  Балкани? Защото на този етап не я виждаме.

Илхан Кючюк: Това до голяма степен зависи и от нашето председателство. И българското правителство трябва да използва целия си политически, дипломатически и административен ресурс на срещата на върха с лидерите от Западните  Балкани да разпише пътна карта, да приложи анекс към софийската декларация, който анекс да включва приоритети, ясни, подробни, разписани, включващи и финансова обосновка за бъдещото развитие на целия регион. Защото един регион, който не е икономически, дигитално, образователно свързан, той няма как да принадлежи на ЕС. Тогава аргументът на държавите членки ще бъде много лесен и разбираем: вие не спазвате критериите. Аз не искам да стигаме до този извод. Време е с енергични действия да направим всичко възможно пътната карта и бъдещето на тези държави от региона да бъдат с ясен приоритет. Не само за нашето председателство, но и след това за следващи председателства. А и, разбира се, голяма част от тази задача да остане и за следващите и Комисия и Европейски парламент.

Водещ: Това реалистично ли е? Постижимо ли е?

Илхан Кючюк: Реалистично е, разбира се. Реалистично е. Аз оценявам усилията и ние като политическа сила оценяваме усилията, че темата Западни Балкани се придвижи една идея по-нагоре в дневния ред на Европейския съюз. За Западните Балкани се говори вече. И не само с негативна конотация, слава Богу. Говори се като възможност да бъдат един ден част от Европейския съюз. Но въпросът е как може този процес да бъде динамизиран и развит. И това в голяма степен е в ръцете на нашите управляващи, заради това, че председателстваме Съвета на Европейския съюз.

Водещ: Господин Кючюк, използвам възможността, че сте и вицепрезидент на АЛДЕ, за да ви попитам: ще стане ли част от Либералния алианс центристката партия на френския президент Еманюел Макрон „Република в движение“?

Илхан Кючюк: Да. Водят се разговори с президента на Франция господин Макрон на много високо политическо ниво. На оперативно ниво ние също провеждаме необходимите консултации с неговия политически екип. Господин Макрон споделя голяма част от вижданията на АЛДЕ. Но категорично дали ще се яви с листата на АЛДЕ на следващите европейски избори, ще разберем след няколко месеца. Но безспорно, ако говорим за френския президент, той е един от хората, които предлагат ясна визия за бъдещето на Европейския съюз. И, както видяхте и в срещата му в САЩ, той успява и да позиционира Европейския съюз в контекста на глобалните играчи.

Водещ: Дали Макрон няма доста да промени и политиката на АЛДЕ като окаже силно влияние върху нея?

Илхан КючюкАко идеята на господин Макрон е да реформира Европейския съюз, то ние не се притесняваме по никакъв начин от неговото присъствие в либералното семейство. Напротив, ние го търсим този разговор; ние искаме и се опитваме да намираме съмишленици, които искат да задават дневния ред на Европейския съюз. Защото Европа е ценностен съюз, но Европа не е завършен политически проект, той трябва да се развива. Именно това казва един от бащите на Европейския съюз, ако трябва да перефразирам Жан Моне.

(радио Фокус, 28.04.2018)

Илхан Кючюк: Либералите търсим мнението на европейските граждани и активното им включване в правенето на политика

Илхан Кючюк, евродепутат от ДПС/АЛДЕ, председател на младежката организация на ДПС, заместник-председател на АЛДЕ, в разговор с Клара Маринова в ефира на „Радио К2”, заяви позиции по следните теми:

Провеждащият се в София Съвет на Алианса на либералите и демократите.

„ДПС ще бъде домакин на Съвета на Алианса на либералите и демократите в Европа, който ще се проведе в петък и събота. Ще участват над 200 делегати и гости, представители на 47 либерални партии, членки на АЛДЕ. Какъв ще бъде акцентът на Съвета, какво ще правите в София?“, попита водещата Клара Маринова. Илхан Кючюк отговори, че това е голямо международно признание за ДПС и то не само за последните няколко години, но и на цялостното усилие на партията в името на евроатлантическите ценности. Той продължи, че ще бъдат дискутирани важни теми за бъдещето на ЕС. За първи път ще бъде направен преглед на манифеста на политическия документ, с който АЛДЕ ще потърси доверието на европейските граждани на предстоящите европейски избори през 2019 г.

Какво  предвиждате главно в този документ да залегне?“, попита водещата Клара Маринова. Събеседникът й отговори, че за разлика от другите политически семейства АЛДЕ използва един малко по-различен подход – на активно включване на европейските граждани и даване на мнения и оценки за настоящи политики на ЕК. В същото време се търсят и нови политики. Европейските граждани дават своята оценка в различни формати, досега са проведени 7 такива. Предстои форматът по човешки права, който ще се проведе в България, а след това и по миграционна  политика и т.н. „Тоест искаме да чуем гласа на европейските граждани, какво ни казват те, за кои политики биха гласували, кои политики не одобряват и как ЕС трябва да се промени в техните очи!“, категоричен беше евродепутатът.

Бъдещето на либералната идея.

„Общо взето либерализмът в света търпи известен спад, как възприемате Вие това, че либералните идеи сякаш намалиха своята притегателна сила. Какво ще правите, за да повишите подкрепата?“, попита водещата Клара Маринова. Илхан Кючюк отговори, че не е напълно съгласен с това твърдение. Той продължи, че либерализмът има конкретни политически измерения и политически резултати. Евродепутатът обясни, че в 8 европейски страни либералите управляват, в още една участват в коалиционно управление. „Либерализмът е преди всичко идея и ценност, която се развива във времето и ако ние, политиците либерали останем на плоскостта да разчитаме на старите утвърдени либерални доктрини, определено ние не бихме били актуални в днешно време!“,, категоричен беше Илхан Кючюк.

„И какви са новите либерални доктрини?“, продължи водещата Клара Маринова. Събеседникът й отговори, че това е активното включване на гражданите. Той продължи, че ДПС вече е започнал този разговор, а гражданите трябва да бъдат не обект на политиката, а активен субект в правенето й.

„Какви са новите политики, към които се стремите, защото очевидно хората в Европа чакат нови доктрини, нови практики?“, продължи с въпросите си водещата Клара Маринова. Илхан Кючюк отговори, че ако иска да бъде силна, Европа трябва да говори на общ език, да има консолидирана външна политика. Либералите обаче искат да включат в този процес европейските граждани. Евродепутатът даде пример с това, че не може една страна, която не усеща миграционния натиск, и страна като България, която силно го усеща, да имат напълно противоположни позиции по въпроса. Всички страни при влизането си в ЕС са се отказали от част от суверенитета си и са приели фундаментални ценности, които са ценности на ЕС. Въпросът е какъв ЕС искаме да имаме – на ценностите или на разделението и противопоставянето. Според евродепутата именно пробив в ценностите би означавал край на ЕС.

Конфедеративна Европа или Европа на нациите?

„Част от политиците търсят по-голямо сътрудничество, по-голяма конфедеративност, но и не малко настояват за по-голям национален елемент. Къде стои АЛДЕ в този спор?“, попита водещата Клара Маринова. Илхан Кючюк отговори, че преди всичко трябва да се каже, че европейската идея не е изградена в своя съвършен вид и това го казват и бащите на ЕС. Той продължи, че според него Европа трябва да бъде разказвана. Това е една отворена система и всяко едно решение, всяка една политика трябва да бъде поставяна под съмнение. Неслучайно политиците, които получават най-голямо доверие в момента, като Еманюел Макрон, са привърженици на този подход.

Отношенията на ЕС със САЩ, Русия и Турция.

„Направи впечатление посещението на Макрон в САЩ с неговата определено проамериканска привързаност. Това не е характерно за Франция, но ето, че нещата се променят и той демонстрира много топло отношение към американската политика. На какво се дължи това?“, попита водещата Клара Маринова. Илхан Кючюк отговори, че е имал възможност да изслуша речта на френския президент. Според него ЕС и САЩ в много отношения трябва да си партнират, защото съвременните предизвикателства предполагат това. Той обясни, че светът ни предлага многопластовост и това предполага ангажиране както със страни като САЩ, така и с държави като Турция и Русия, които имат голямо регионално и глобално значение.

  „Сякаш все по-стегнат възел в отношенията между ЕС и Турция и Русия. Ще има ли развръзка, ще има ли освобождаване на тези отношения от тегобите на неразбирателството, което битува сега?“, попита водещата Клара Маринова. Илхан Кючюк отговори, че най-лошото, което може да се случи, е една от страните да затвори вратите и комуникацията да престане. Той беше категоричен, че съвременните политици трябва да комуникират и да бъдат активни, но на базата на ценности. По никакъв начин не бива да се допуска отклонение от ценностите, върху които е изграден ЕС.

Главните послания за предстоящите европейски избори.

   Илхан Кючюк заяви, че по принцип дискусиите в либералното семейство са много живи. Той продължи, че ДПС са успели да наложат в дневния ред на АЛДЕ две много важни теми – за кохезионната политика и за Западните Балкани. По първата тема ДПС смята, че сближаването между регионите все още не е постигнато и политиката на солидарност трябва да бъде отстоявана. По отношение на Западните Балкани позицията е, че българското правителство полага наистина големи усилия, за да придвижи темата на едно по-високо ниво в ЕС. Според ДПС обаче трябва да има категорично и ясно разписана пътна карта. Държавите от Западните Балкани имат нужда от едно окуражаващо отношение, за да утвърдят евроатлантическата си ориентация.

„От България стартира вашата еврокампания, защо от България и какви са очакванията?“, попита водещата Клара Маринова. Събеседникът й отговори, че ДПС са поискали разговорът за бъдещите политики на ЕК да започне от България и в същото време това да се случи в най-активната част от българското председателство, за да може ДПС със своето политическо представителство и експертизата, която има в различните секторни политики, да даде дори и своя опозиционен принос. „Защото председателството не е нито на ГЕРБ, нито на БСП, то принадлежи на България и на българското общество!“, завърши Илхан Кючюк разговора си с Клара Маринова в ефира на „Радио К2” от 26 април 2018 г.

Участие на зам.-председателя на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова в "Лице в лице"

АЛДЕ провежда своя форум в София, това е подкрепа на евроатлантическата ориентация на ДПС още от 90-те години.

България има нужда от Европейския съюз, но и Европа има нужда от България.Това заяви в предаването "Лице в лице" евродепутатът и зам.-председател на АЛДЕ Филиз Хюсменова.

Тя бе гост в предаването в навечерието на Съвета на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ- партия), на който домакин ще бъде ДПС. На Съвета на АЛДЕ ще участват над 280 делегати и гости, представители на 63 либерални партии - членки на АЛДЕ.

Изявления като тези на Сидеров не се възприемат добре сега, когато председателстваме съюза, подчерта евродепутатът. Тя коментира визитата на лидера на "Атака" и коалиционен партньор в управлението Волен Сидеров в анексирания Крим.

Според Филиз Хюсменова ГЕРБ трябва да обяснят на партньорите си в ЕНП защо имат партньори като Сидеров, които правят изявления като неговите в Крим.

Илхан Кючюк за Юроактив: Годината на най-добри шансове за Балканите

За да се оцени процесът на разширяване на Западните Балкани и да се анализират предизвикателствата от структурно естество, трябва да се познава сложната история на региона или да се разгледа голямата картина. Времето на тази статия не е случайно. Българското председателство на Съвета доведе обсъждането на присъединяването на Западните Балкани на един по-висок етап в дневния ред на ЕС и е логично, и е част от по-широката стратегия, че румънското, австрийското и хърватското председателство правят всичко възможно да завършат това, което започна моята държава.

Ако погледнем картата на ЕС, ясно може да се види, че точно в средата на Съюза, между Италия и Гърция, има една набиваща се на очи дупка. Това е забележително напомняне за едно от най-значимите ни поражения като европейци до този момент: войната на Западните Балкани с ужасяващия брой цивилни жертви и етническото прочистване през 90-те години на миналия век.

Европейският процес на обединение е политически проект. Той се въздигна от пепелищата на Втората световна война с основната цел да установи мир между европейските нации, воювали помежду си повече от 1000 години. Огромният му успех е мирът, който донесе между бивши враждуващи страни като Франция и Германия. Провали се в това, че не успя да предотврати появата на една по-късна война и насилие в самото сърце на Стария континент. Трябваше да чакаме намесата на Америка, за да се договорят впоследствие мирните споразумения от Дейтън, които сложиха край на военните действия на тази територия.

В този контекст процесите на разширяване на Западните Балкани започнаха с разпадането на бивша Югославия. Всъщност процесът на разпадане на бивша Югославия фрагментира Западните Балкани в много аспекти, като се започне от изменените граници и се стигне до демографските промени. Този процес доведе също така до създаването на държави, променили регионалната геополитика. Фрагментацията беше причинена от редица фактори: исторически, политически, икономически, военни, геополитически и стратегически.

Развитието се определяше от политическите концепции, които са водещи за региона по отношение на интеграцията в ЕС. Породеният от това регионален политически процес сега обуславя и дава насока на Западните Балкани към интеграция в евроатлантическите структури. Имайки предвид, че тези страни имат като стратегическа цел постигането на пълноправно членство в ЕС, процесът трябва да бъде по-динамичен и по-ускорен, тъй като се основава на същите принципи и същите ценности, които са тясно свързани с регионалните интереси. Независимо от споделената ориентация към общите ценности и интереси, Западните Балкани понастоящем са на различно ниво по отношение на европейската интеграция.

Страните от региона продължават да са изправени пред политически и икономически предизвикателства. В голямата си част това се дължи на факта, че те не успяха да разрешат всички регионални конфликти и да постигнат пълен политически консенсус. Тези предизвикателства са в състояние да възпрат необходимите политически и икономически реформи и цялостния процес на европейска интеграция. Интеграционните процеси зависят най-вече от стремежа към демокрация, политическа стабилност и позицията, която принуди правителствата и гражданското общество да развият този процес, независимо от различните групи по интереси в рамките на обществата и крамолите за власт. Тук е важно да се отбележи, че критериите от Копенхаген за членство в ЕС са задължителни, но освен това е необходим холистичен подход към региона.

Нека не забравяме процеса на присъединяване на Балканите в началото на 21-ви век. Както Румъния, така и България - страната, от която идвам - не изпълниха напълно всички критерии от Копенхаген. Но Брюксел, Париж, Берлин, Хага и Рим решиха, че трябва да постигнем компромис и да спечелим тези важни държави в Черноморския регион, преди да са се върнали към зоната на влияние на други страни. В ретроспекция и в светлината на настоящата нестабилна глобална ситуация това беше, меко казано, добро решение. Сега България, като лоялен член на ЕС, може да играе решаваща роля за намаляване на напрежението между страните от Западните Балкани, като изнася своя уникален етнически модел – крайъгълен камък на нашата евроатлантическа интеграция.

В тази светлина, предстоящата среща на върха между ЕС и Западните Балкани в София през месец май трябва не само да излезе с честна и обективна оценка на напредъка, постигнат от шестте страни в региона, но и да им предложи реалистичен план за техния по-нататъшен път към членство в ЕС. Това е първата среща на върха между ЕС и Западните Балкани след срещата през юни 2003 г. в Солун. Това е дълъг период и липсата на недвусмислен ангажимент към региона е доста обезкуражаваща за тези страни. Освен това декларацията от срещата в Солун приключи със следното заключение: „Ние постигнахме съгласие да се срещаме периодично на нашето ниво в рамките на форума ЕС-Западните Балкани, за да обсъждаме въпроси от общ интерес, да правим преглед на напредъка на страните от региона по пътя им към Европа, както и да обменяме мнения по основните актуални събития в ЕС.“ Очевидно е, че тази политическа ангажираност не беше изпълнена през следващите 15 години и предстоящата среща на върха в София трябва да започне отново активния диалог между ЕС и Западните Балкани.

Очертаната тази година нова стратегия за разширяването на ЕС е още една важна стъпка по пътя към приемането на Западните Балкани в семейството на ЕС. Но фактът, че темата за Западните Балкани вече е издигната на по-високо равнище в европейския дневен ред, едва ли е достатъчен, за да гарантира решаване на наболелите проблеми в региона. За да се постигне реален напредък, страните се нуждаят от ясно дефиниран план, който да включва конкретна времева рамка за всички шест страни, в противен случай подходът за разграничаване между „отличници“ и „изоставащи“ може да породи дълбоки предразсъдъци в европейската общност, които биха се преодолявали трудно и болезнено.

От друга страна, важно е страните от региона да продължат да осъществяват значителни реформи, за да могат да изпълняват необходимите стандарти по пътя си към ЕС. Правителствата трябва да демонстрират решителност и силен ангажимент към процеса на разширяване, защото един разумно управляван процес е в интерес както на ЕС, така и на страните от Западните Балкани.

Западните Балкани и ЕС споделят обща география, история и предизвикателствата на днешния ден. Нашата отговорност днес е да приемем Западните Балкани в ЕС. Историческите противоречия в региона, както са изложени най-добре в първия доклад на Карнеги „Незавършеният мир“ ("Unfinished Peace"), могат да бъдат решени само чрез пълноправно членство на шестте държави посредством мъдро и разумно насочван процес на разширяване. Време е да простим на Сърбия за миналите грехове и да ги посрещнем сред нас. Те принадлежат към Европа! Едновременно с това трябва да поискаме от Босна да прости на всички нас, че гледахме мълчаливо, докато техните съпрузи и синове бяха убивани в Сребреница и на други места. Това означава също така да мерим различни реалности с различни мерки. Не трябва да се спираме и да се самоограничаваме, когато става въпрос за разширяването на ЕС, а по-скоро да мотивираме настоящите и бъдещите държави-членки да работят усилено за един взаимноизгоден всеобхватен процес.

https://www.euractiv.com/section/enlargement/opinion/a-year-of-opportunity-for-the-balkans/ 

Рамадан Аталай: Продължавам да смятам, че "Комисията ЧЕЗ" е излишна

Нужни са спешни промени в Закона за енергетиката в частта за сградната инсталация, каза за "Хоризонт" депутатът от ДПС Рамадан Аталай. Той е член на Временната комисия за ЧЕЗ.

"Предстои да продължим работата си. Досега бяха уредени определени срещи с представители на прокуратурата, на купувача "Инерком", на КЕВР. Вчера имаше среща и със синдикатите. Ние още в началото заявихме, че комисията е безсмислена от гледна точка на предмета на създаването си - планираната продажба на ЧЕЗ" - каза Аталай в "Преди всички".

Относно законодателните промени, които биха могли да бъдат предприети, Рамадан Аталай смята, че внесените предложения също са несъстоятелни. В тази връзка Аталай отправи обвинения към "Валери Симеонов и други хора, които смятат, че държавата е тяхна".

Цялото интервю може да чуете ТУК.

(БНР, 18.04.2018г)

Илхан Кючюк: ЕС трябва да гледа на интеграцията на Западните Балкани като на общ процес

ЕС трябва да гледа към Западните Балкани като на общ процес, защото страните от региона имат общо историческо минало и би било добре да имат и общо бъдеще и общо настояще в Съюза, каза в „Преди всички“ евродепутатът от Алианса на демократите и либералите за Европа Илхан Кючюк.

ЕК отправи предложение към Съвета на ЕС да отвори официално преговорите за членството на Албания и Македония.

„Никой досега не е твърдял, че Западните Балкани трябва да се присъединят към Съюза безкритерийно. Разбира се, че има критерии. Изпълнението на тези критерии трябва да бъдат съобразени с географските реалности. България и Румъния, в определена степен и ние не бяхме готови да изпълним всички критерии от Копенхаген. Тогава и Брюксел, и Париж, и Берлин, и Хага, и Рим, и някои други европейски столици, решиха, че трябва да се направи компромис и да спечелят тези важни държави на Европейския съюз към каузата на общо обединение и просперитет и по този начин да разширят и политическото си влияние. Съгласен съм, те имат различна подготвеност, всеки със своите проблеми, но в същото време от всички тях и техния политически елит може да се види ясно желание за присъединяване и това трябва да се оцени високо от Брюксел“.

По отношение на ЕС Кючюк заяви категорично, че е необходима реформа:

„Ако Европа не успее да се реформира, няма да реши големите проблеми, пред които е изправена. Това е повече от ясно. Ако искаме да имаме един Съюз, който да бъде силен външнополитически актьор, в същото време да получава доверие сред своите граждани, неминуемо думата, с която трябва да се свързва бъдещият разговор за една Европа, това е реформа“.

Албания приветства препоръката на Европейската комисия за започване на преговори по присъединяване и признава, че ѝ предстои труден път на реформи и борба с организираната престъпност и корупцията, предаде Асошиейтед прес. Според премиера Еди Рама решението на ЕК е показало, че страната "най-накрая напуска кръстопътя между миналото и бъдещето".

В Македония също приветстват препоръката за начало на преговори.

За Турция засега се отхвърля възможността да се отвори нова глава в преговорите с ЕС. В доклада си ЕК посочва, че напрежението в Егейско море вреди на сигурността и стабилността в региона. Отделно еврокомисарят Йоханес Хан отбеляза, че Анкара се отдалечава в областта на върховенството на закона и основните права.

Трябва да има ясна и категорична позиция по отношение на това дали Турция някога ще стане член на ЕС.

„По този въпрос трябва да има категорично мнение, защото нито Брюксел, нито Анкара могат да чакат до безкрай. Многопластовостта на света изисква активен диалог“, коментира Кючюк.

Звуковия файлна интервюто на Илхан Кючюк можете да чуете  ТУК 

 

Интервю на председателя на ДПС Мустафа Карадайъ и евродепутата Илхан Кючюк за либералния бюлетин на АЛДЕ

 България в момента е под светлините на прожекторите, тъй като изпълнява ролята на председател на Съвета на Европейския съюз. Какво ще донесе това председателство на ЕС?

Мустафа Карадайъ:Европредседателството е много важно за нас. Дълг на гражданското общество и на всички политически сили е да гарантират на първо място сигурността и стабилността на държавата, особено когато България носи символична отговорност за целия Европейски съюз.

Но включването на националистите в правителството на България, без да има никаква нужда от това, особено по време на председателството, вреди на успеваемостта на високите амбиции на България по време на тези 6 месеца. А иначе се надяваме Българското председателство да донесе така необходимите структурни реформи за бъдещето на Европейския съюз, както и ясна перспектива за членство на Западните Балкани и Турция – инвестиция в стабилността на Европейски съюз и региона, която ще се изплати многократно в бъдеще. Разбира се, последното трябва да се случи след завършени преговори и стриктно спазване на критериите.

Бихме били доволни, ако Българското председателство даде и достатъчно силен тласък на обсъждането на Многогодишната финансова рамка на съюза при ясно очертани приоритети и реални амбиции.

През изминалия декември взехте участие на среща на високо равнище на АЛДЕ, където заедно с либералните министър-председатели и комисари обсъдихте точно българското европредседателство. С какви впечатления останахте от срещата?

Мустафа КарадайъИзразих нашата позиция относно председателството на България на Съвета на ЕС и по-конкретно – темата за Западните Балкани. Споделих с уважаваните либерални министър-председатели и комисари, че България има един конвертируем политически продукт – български етнически модел. Според мен именно това дава шанса за интегрирането на Западните Балкани в ЕС. Поставих и темата за членството на страната ни в Шенген, която е тема на ДПС, и я коментирах с либералните премиери. Неминуемо изразих тревогата на ДПС  от участието  на националистите във властта в България.

А в по-общ план срещата беше изключително продуктивна и към темите се подхождаше така, както отива само на либералите – директно. Обсъдихме теми, свързани със състоянието на преговорите по Брекзит, отбраната на ЕС, външните отношения на ЕС и миграцията.

През 2017 г. България отпразнува 10 години от членството на страната в ЕС. Какво се промени във вашата държава оттогава?

Мустафа КарадайъМного се промени – Европейският съюз зададе нова атмосфера за България и към България. Това беше най-осезаемо през периода 2001-2009 – период на управления с участието на ДПС с видими резултати, както в качеството на живот на всеки български гражданин, така и много положителни макроикономически показатели и баланси вследствие на реформите. Тоест, когато Европейското към България и Европейското от България към ЕС съвпадат – диалогът е лек, а взаимодействието изключително синергично.

Към днешна дата пред нас като политици стоят редица нови предизвикателства, породени от времето. България има нужда от по-интензивни и дълбоки реформи в почти всички сектори. Да не говорим, че свободните и активни граждани вече търсят нови форми на участие в процесите на вземане на решения и тяхното изпълнение. ДПС работи активно за отворено управление най-вече в местната власт и за активното участие на гражданското общество, съставено от свободни и активни граждани. Основната идея е създаване на условия и демократични инструменти за преобразуване на относително пасивното отношение на гражданите към местната власт в ангажирана и активна позиция за директно участие в местната властова система.

Когато станахте лидер на ДПС през 2016 г., казахте, че една от целите Ви е да реформирате и модернизирате партията. Какво успяхте да постигнете оттогава насам?

Мустафа КарадайъДа, при избирането ми посочих това като една от целите, които си поставям, и с общите усилия на всички партийни структури, както и парламентарната група на ДПС и евродепутатите съумяхме да постигнем много в тази насока. Имам предвид, че работим партията ни да придобие по-модерен облик, да е по-гъвкава и отворена.

Целта беше да възстановим, затвърдим и засилим ролята на колективните органи на партията на всички нива и успяхме.

 Докато се отправяме към следващото заседание на АЛДЕ в София, бихте ли ни казали кои са Ви любимите места в столицата?

Мустафа КарадайъМога да препоръчам като любими места Народната библиотека, Градската библиотека, Народния театър, зала „България“, Национална галерия Квадрат 500, Градската художествена галерия. Препоръчвам посещение на останките от античната римска крепост Сердика, където съвсем близо остават православни църкви, джамия, синагога и католическа църква. Това е пресичане на различни исторически епохи, различни религии, етноси, култури, тяхното многообразие в единно съжителство, усещането е много специално.

България в момента е под светлините на прожекторите, тъй като изпълнява ролята на председател на Съвета на Европейския съюз. Какво ще донесе това председателство на ЕС?

Илхан КючюкЕвропа гласува сериозно доверие на България, защото нашето председателство на Съвета на ЕС идва в момент, когато нашият континент е на кръстопът. Дневният ред на Съюза включва важни теми като Брекзит, справяне с миграционната криза и следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС. В допълнение, референдумът за Брекзит разкри дълго критата истина, че днешна Европа далеч не е съвършена и ние спешно трябва да решим как искаме да изглежда бъдещето на Съюза. Надявам се, че Българското председателство ще постави този дебат на по-високо ниво в европейския дневен ред.

По време на пленарните сесии в Европейския парламент многократно акцентирате на важността на интегрирането на Западните Балкани в Европа. Какво трябва да се направи и какво е приложимо?

Илхан КючюкПредставената тази година нова стратегия на ЕС за разширяването може да се окачестви като важна стъпка по дългия път за приемането на Западните Балкани в европейското семейство. Оценявам факта, че сега темата за Западните Балкани е по-важна за Европа. Но това далеч не е достатъчно, за да се решат проблемите в региона. За да се постигне истински напредък, страните от Западните Балкани се нуждаят от ясен план, а периодът на Българското председателство на Съвета на ЕС е подходящият момент за създаването на  такъв план. Това означава, че Брюксел трябва да разработи конкретен план за разширяването с конкретен график за всички шест страни, иначе подходът за диференциация между предните участници и други може да създаде трайни предразсъдъци в европейското общество, които ще бъдат трудни и болезнени за преодоляване. От друга страна, важно е страните от региона да продължат с необходимите реформи и да постигнат необходимите стандарти по пътя към ЕС. Правителствата трябва да покажат силен ангажимент и решителност към процеса на разширяване. Един разумно ръководен процес на разширяване ще бъде от полза както за ЕС, така и за страните от Западните Балкани.

 Всъщност, като вицепрезидент на АЛДЕ, вие активно се срещнахте с нашите партии членки в Западните Балкани.Какви са перспективите за либерализъм в региона?

Илхан КючюкВярно е, че се опитвам да поддържам активна комуникация с либералните представители от региона и работя с нашите партии доста решително. След вълната на популизма и национализма от изминалите години се наблюдава възход на либералните партии, което показва, че хората се връщат към либералните демократични ценности и отхвърлят политическата стратегия на празни обещания. Това се случва и в някои от страните от Западните Балкани. В Косово и Македония имаме нови правителства с активното участие на тамошните ни либерални партньори. Смятам, че това не е просто тенденция, а потенциал за целия регион и за нас – да бъдат установени силни либерални политически сили във всичките шест държави.

Наскоро получихте Почетния знак на родния си град Севлиево за Вашата изключителна отдаденост и активна обществена ангажираност, насочена към младите хора. Какво е вашето ключово послание към младите хора в България и в Европа?

Илхан КючюкИзключително съм благодарен, че получих това признание. Този почетен знак е много специален за мен, защото идва от Севлиево - градът, където започна моят път към политиката. За мен е истинско удоволствие да работя за и с младите хора. Искам да знаят, че когато човек има желание да работи, когато има ясни цели, които се простират далеч, той постепенно ще успее. Винаги съм искал да работя за нашата общност и се радвам, че имам тази възможност. Всеки човек трябва да може да вижда смисъла и да усеща задоволството от работата си и съм щастлив, че това важи за нещата, с които се занимавам. Това почетно отличие не е само за мен, но и за всички млади хора, с които работим.

 Докато се отправяме към следващото заседание на АЛДЕ в София, бихте ли ни казали кои са Ви любимите места в столицата?

Илхан КючюкТрябва да посветите най-малко два дни в София. Има от всичко - старите трамваи, модерните сгради, традициите, иновациите. Но със сигурност бих ви препоръчал да посетите триъгълника на религиозната толерантност в София. Знаете ли, че нашата столица е един от малкото градове в света, който имат   православна църква, джамия и еврейска синагога разположени в триъгълник от 2 минути пеша една от друга? От толкова много години живеем в религиозна толерантност и мир. България има свой собствен и уникален етнически модел - това е нещо, което ме прави наистина горд.

(Либерален бюлетин на АЛДЕ, 18.04.2018)

IMG 5168

IMG 5170

IMG 5171

 

д-р Хасан Адемов: Хората с увреждания в България са 8%

8% са хората с увреждания в България, това заяви в студиото на "Още от деня" Хасан Адемов, председател на социалната комисия в НС. Дискусията за реформиране на системата на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността тече от 5-6 години.

По думите му тази дискусия се заражда във връзка с един некоректно зададен алгоритъм в предизборната кампания преди последните парламентарни избори, когато Обединените патриоти заявяват, че в България има страшно много фалшиви пенсии.

Хасан Адемов: Не можем да твърдим, че има фалшиви инвалидни пенсии, без да има съответни доказателства за това. Вероятно някъде има. Има едно нещо, което е много по-важно - колегите от ТЕЛК-овете и от НЕЛК издават своите експертни решения на базата на медицински документи.

Той посочи, че има елементи, свързани със субективен елемент на преценка, които могат да бъдат коригирани. Адемов обаче беше категоричен, че ако някой твърди, че 150 000 са фалшиви инвалиди в България, то в страната ни има съответни органи, които трябва да бъдат сезирани. Те ще проверят въпросните 150 000 телкови решения дали са фалшиви или не.

Хасан Адемов беше категоричен: "в тази система нищо за хората с увреждания, не може да се прави без хората с увреждания. Концепцията за реформиране на експертизата на трудоспособността на Министерство на труда и социалната политика по някакви, макар и обективни причини, беше внесена в НС, съгласно решение на НС, в края на октомври м.г., без тя да бъде съгласувана с Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и това предизвика гневът."

Вижте целия разговор във видеото.

Хасан Адемов: Да не се вторачваме в суми

Моделът, при който се върви към осредняване, е уравнение с много неизвестни, заяви от своя страна председателят на социалната парламентарна комисия Хасан Адемов.

„Първата кохорта, родени между 1960 и 1965 г., са се осигурявали за половината от очаквания период за всички останали. Втората причина е, че 75% според МТСП са внасяли своите вноски между минималния и средния осигурителен доход. Не на последно място трябва да отбележим факта, че средният период за получаване на пенсия след навършване на възрастта по чл. 68 е 21 години. Съпоставяйки всички тези компонентни на уравнението трудно мажем да дадем еднозначен отговор, затова не трябва да се вторачваме върху онези 30 или 100 лева, върху каквито и да е суми, а да подобрим доверието в системата“, каза той.

Запитан дали осигурителният модел се нуждае от промяна Адемов припомни, че настоящият е бил приет с „прилично ниво на консенсус“. Той призова Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване да публикува разчетите си.

Цялото интервю можете да чуете ТУК

Илхан Кючюк за Юропост: Западните Балкани имат нужда от яснo разписан план

 Г-н Кючюк, през май в София ще се проведе голямата среща на върха за Западните Балкани. С какво според вас ще помогне тя за динамизиране на процеса за европейската интеграция на региона?

Регионът на Западните Балкани и ЕС споделят обща география, история и настоящи предизвикателства. Крайната цел е да завършим обединението на Европа, а това е възможно само с присъединяването на държавите от Западните Балкани. В тази връзка, очаквам срещата на върха през май да направи една честна и откровена равносметка за прогреса на шестте страни от региона, но и да им предложи и един реалистичен план за присъединяване към ЕС. От юни 2003 г. (Солун) не сме имали среща на върха ЕС - Западни Балкани. Това е твърде дълъг период и липсата на ясен ангажимент към региона подейства доста демотивиращо на страните там. Нещо повече, декларацията от среща в Солун завършва с „We have agreed to meet periodically at our level, within the framework of a EU-Western Balkan forum, in order to discuss issues of common concern, to review progress of the countries of the region in their road to Europe, and to exchange views on major developments in the EU.“ Очевидно е, че тази политическа заявка не е изпълнена през тези 15 години и силно се надявам, че предстоящата среща в София ще даде и един рестарт на диалога ЕС - Западни Балкани.

Доколко тази среща може да има успех, след като няколко страни членки отказват участие заради Косово, а и Сърбия има определени претенции по въпроса?

Това далеч не означава, че не трябва да се полагат политически и дипломатически усилия за признаването на Косово и от петте страни на ЕС, непризнали страната. Косовското правителство демонстрира изключителни усилия за нормализирането на отношенията с всички свои съседи,  включително и със Сърбия. Доказателство за това е гласуваното скорошно споразумение за демаркация на границата с Черна Гора, което отваря пътя на Косово към дългоочакваната визова либерализация.

Според вашата оценка, ще може ли ли по-ясния хоризонт заложен в новата стратегия за Западните Балкани, която Комисията представи, да рестартира надеждата за еврочленство в тези шест страни?

Представената тази година нова стратегия на ЕС за разширяването е важна стъпка по дългия път за приемането на Западните Балкани в европейското семейство. Също така, трябва да оценим факта, че сега темата за Западните Балкани е по-важна за Европа и този засилен интерес към региона го наблюдавам ежедневно в Брюксел. Но това далеч не е достатъчно, за да се решат проблемите там. За постигане на истински напредък, страните се нуждаят от ясно разписан план и считам, че Българското председателство на Съвета на ЕС е подходящият период за това. Какво имам предвид? Брюксел трябва да разработи конкретна времева рамка за всички шест държави, иначе подходът за диференциация между фаворити и аутсайдери може да създаде трайни предразсъдъци в европейското общество, които ще бъдат трудни и болезнени за преодоляване. От друга страна, важно е страните от региона да продължат със съществените реформи и да достигнат необходимите стандарти по пътя към ЕС. Правителствата трябва да покажат силен ангажимент и решителност към процеса на разширяване, защото един разумно ръководен процес ще бъде от полза както за ЕС, така и за страните от Западните Балкани.

 Доколко индикативната перспектива 2025 г., посочена в документа, е наистина реална възможност за приемане в ЕС на Сърбия и Черна гора?

Както казах и по-горе, аз лично не съм привърженик на този модел, при който едни държави се вадят пред скоби или се фаворизират. Когато обаче говорим за Черна гора, трябва да признаем, че страната постигна най-забележителния напредък и европейската ѝ перспектива остава безспорна. Като лидер в областта на евроинтеграцията, Черна гора предприема подходящи и ефективни стъпки в съответствие с процеса на присъединяване към ЕС. Добрият темп на отваряне и затваряне на преговорните глави ще позволи завършването на процеса още преди определените срокове. ЕС трябва да оцени усилията на Черна гора, особено във външната политика, която е в пълно съответствие с външната политика на ЕС. Това е особено значимо постижение в настоящия изострен от геополитически противопоставяния период и ако Сърбия смята да се движи по една писта с Черна гора, то тя трябва да последва примера на своята съседка.

 Могат ли да се надяват някои от страните на „бърза писта“ за присъединяване, или ще бъде само по заслуги?

Има ясно разписани критерии, по които един процес на разширяване се води, и всяка държава, която смята, че може да мине по така наречената „бърза писта“, ще бъде обречена на провал. От друга страна, ние в АЛДЕ считаме, че Копенхагенските критерии са необходими, но не са достатъчни за постигане на прогрес. Именно затова предложихме един нов подход, който не е на базата на занижени критерии, а на регионалната реалност, и включва стратегия, основана на три елемента: холистичен подход към региона, препотвърждаване на Копенхагенските критерии за членство и силна подкрепа за структурните реформи. Не трябва да натискаме спирачката и да се ограничаваме, когато говорим за разширяване на ЕС, а да мотивираме настоящите и бъдещите държави членки да работят усилено за един всеобхватен процес от взаимен интерес.

 Рационално ли е според вас предложението на Българското председателство съвместните инициативи със страните от региона да се фокусират върху инфраструктурни проекти за подобряване на свързаността между държавите от Балканите – транспортни коридори, енергийни връзки, телекомуникации?

Регионът на Западните Балкани е с нереализиран потенциал, но разгръщането му в значителна степен зависи от подобряването на транспортните коридори, енергийните връзки и телекомуникациите. Те са от съществено значение за икономическия прогрес, привличането на нови инвестиции и отварянето на нови работни места. В тази връзка – предложението на българското правителство да постави фокус върху тях изглежда наистина логично. Имам възможността да пътувам доста често с автомобил в страните от Западните Балкани и си давам сметка какво предизвикателство за бизнеса е недобре развитата инфраструктура. Същото се отнася и за високите цени на роуминга и силно се надявам, че в най-скоро време ще ги видим намалени значително, защото макар и чисто символична, това ще е още една стъпка за сближаване на региона към ЕС.

 Бяхте наскоро на обиколка в Западните Балкани. Какво ви направи впечатление, какво искат хората в тези страни, за какво говорят и на какво се радват?

Имат своите очаквания за добър живот, за по-високи демократични стандарти и т.н. Тези техни очаквания са свързани с ЕС. Това, което наблюдавам, е, че след вълната от популизъм и национализъм през изминалите години, либералните партии са в подем в региона, което показва, че хората се връщат към либералните демократични ценности и отхвърлят политиката на празни обещания. В Косово и Македония имаме нови правителства с активното участие на нашите либерални партньори. Смятам, че това не е само тенденция, а потенциал и за целия регион, и за нас в АЛДЕ – да бъдат установени и изградени силни либерални политически сили във всичките шест държави. И от това биха спечелили всички демокрации и най-вече гражданските общества на тези държави.

 Като заместник-председател на АЛДЕ имате голяма заслуга София да бъде избрана за домакин на съвета на партията. Какви теми ще бъдат разгледани на форума и какви решения се очаква да вземе той?

Това е огромно признание за последователаната и активна политика на ДПС. България за първи път председателства Съвета на ЕС. За нас като българска либерална политическа партия това е изключителна привилегия, но и голяма отговорност. Именно затова желанието ни бе събитието да съвпада с най-активния период на първото Българско председателство на Съвета на ЕС, за да можем максимално да допринесем то да бъде успешно. В това число – да бъдем и коректив. Настоявахме и успяхме да включим в дневния ред темите за Западните Балкани и бъдещето на кохезионната политика. Събитието, което ще се проведе на 27 и 28 април ще, постави също така и въпроса за предстоящите европейски избори през 2019 г. и как либералите да увеличат своята група в ЕП, за да бъдат незаобиколим фактор, когато се задава дневният ред на Европа.

След  година и един месец идват европейските избори. С какви нови идеи за бъдещето на Европа ще участва в тях вашата партия АЛДЕ?

На всеки пет години европейските либерали изработват и одобряват обща политическа програма за европейските избори и този процес вече започна в АЛДЕ, като водещата фигура по него е Таави Ройвас, бишият премиер на Естония. Работата по манифеста на този етап включва организирането в различни региони на Европа на експертни изслушвания с цел събиране на външни и насочващи идеи. Нашата цел е гражданите на ЕС да участват максимално в изготвянето на манифеста и затова даваме думата на експерти в съответните области от страните членки да участват в тези срещи, за да споделят своите възгледи. При всички положения, от АЛДЕ можете да очаквате да сме ангажирани с изграждането на по-силна Европа след Брекзит. Ние искаме Европа с авторитет на световната сцена, а това означава създаване на общата европейската отбрана и съвместна работа по въпросите на миграцията. Искаме Европа, която да стимулира икономиката и да създава работни места, а това означава интегриран дигитален свят, свързаност, електронна търговия, международна търговия, мобилност и реформирано селско стопанство. Искаме Европа, която е по-прозрачна и отговорна. Европа на толерантността и равенството, със силни граждански права и свободи. Европа, основана на истинска демокрация и воля на нейните граждани. Европа, която поема водеща роля в борбата с изменението на климата и здравословната околна среда. Европа, която работи за всички нас.

 Вярвате ли, че може да се договори такава сделка за Брекзит, която е добра и за гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания и за британците, които живеят в страни от ЕС?

Това е абсолютно наложително. И двете страни са задължени да гарантират всеобхватен и реципрочен подход по отношение на защитата на правата на гражданите. Това е най-важната точка от преговорите за напускане на Великобритания на ЕС и съм убеден, че без пълното гарантиране на това споразумение, ние няма как да приключим преговорите успешно. През декември 2017 г. беше постигнат значителен напредък по основни въпроси и вече започна да се говори за рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство. Въпреки това, аз считам, че има още какво да се направи, за да сме сигурни, че споразумението относно бъдещите отношения ще включва специални разпоредби относно движението на гражданите от ЕС към Обединеното кралство и от Обединеното кралство към ЕС след изтичането на преходния период. Аз лично ще продължа да работя за това правата на всеки един европейски гражданин, бил той работещ, студент или пребиваващ в Обединеното кралство и обратно, да бъдат запазени и след Брекзит.

 Поддържате и участвате в много младежки инициативи. Кои са те и има ли възможност да се развиват и след 2020г.?

В качеството ми на председател на Младежко ДПС, която между другото е и най-голямата младежка либерална организация в Европа, съм ангажиран с редица инициативи. Например, наскоро Младежко ДПС се присъедини към инициативата Minority Safepack, която цели да насърчи ЕС да подобри защитата на правата на своите граждани, които принадлежат към различни национални и езикови малцинства. От самото си създаване до днес ЕС оставя проблемите на малцинствата да бъдат разглеждани на местно ниво (от държавите членки) или в отделни случаи – от други международни организации, а ние искаме ЕС да поеме отговорност и да се превърне в истински гарант на културното и езиково многообразие в цяла Европа. Изключително съм щастлив, че само в рамките на 1 месец успяхме да съберем повече от 24 000 подписа в подкрепа на инициативата, което е истинско доказателство, че младите хора могат да участват активно в обществено-политическия живот. Занапред ще продължим да отстояваме смислени и важни каузи, които са в интерес на всички европейски граждани.

През март в Брюксел получихте отличието „Евродепутат на годината“ в категория „Култура и медии“. С какво то е важно за вас?

Зад тази награда стои трудът на много хора – не само моят, на екипа с който работя, на колегите ми, на всички млади хора в ДПС, които винаги ме подкрепят в отстояването на смислени и важни каузи. Благодарен съм, защото това отличие е голямо признание и стимул да продължаваме да работим все така уверено. А признанието означава отговорност. Тук трябва да направя едно уточнение, че в тази категория също попада и работата на евродепутатите в сферата на образованието и младежките политики. Полагаме много усилия в борбата срещу младежката безработица, защото това е сериозен проблем не само за България, но и за цяла Европа. И в бъдеще ще работя в подкрепа модернизирането на професионалното образование и обучение, както и образованието за възрастни, и ще настоявам държавите членки, частните и публичните дружества и институции да инвестират повече ресурси за повишаване на конкурентоспособността на работещите хора.

http://www.europost.eu/article?id=22421

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ: Местан е длъжен да се извини за гафа!

 „Аз знам, че той знае, че не само аз и други, много други вече знаят”, какъв е гафа, коментира Карадайъ. В кулоарите на Парламента председателят на ДПС заяви: „Местан нека първо да се извини за гафа, за голямата лъжа. Той излъга доста хора. Той е длъжен да се извини  на 100-те хиляди  български граждани, които излъга и гласът им отиде напразно. Той е длъжен да се извини и на ДПС и всички наши структури, защото без ДПС никой нямаше да го знае. Той е длъжен да се извини и на тези около половин милион български граждани, които през всичките тези години гласуваха за каузата ДПС, а той консумирише и партийна, и друга власт. Той е длъжен да се извини за гафа! Първо да се извини след това да си намери друго поприще. Да върши това, което може.” 

Карадайъ коментира и подписването на коалиционното споразумение между ГЕРБ и ОП „Позицията ни е ясна - ние не си представяме българското председателство на Съвета на  ЕС, както и европейското бъдеще на страната с участието на националисти и евроскиптици във властта.”

 

Шефът на либералите зове системните партии да не допускат националистите до властта, застрашават европейската перспектива за България

Президентът на АЛДЕ партията и член на Европейския парламент Ханс ван Баален призова ГЕРБ, член на Европейската народна партия (ЕНП), да не сформира коалиция с крайно десните Обединени патриоти (ОП). „Бъдещето на България като конструктивен член на Европейския съюз би било много по-успешно, ако коалицията се сформира с проевропейски ориентирани партии. Движение за права и свободи е такава партия, защото през годините, както в групата на АЛДЕ в Европейския парламент, така и в българската политика ДПС се доказа като надежден защитник на доброто управление, свободата и демокрацията.“

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ се срещна с млади либерали от Холандия

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ се срещна с младежи от холандската либерална партия VVD. На срещата присъстваха Илхан Кючюк-председател на Младежко ДПС и евродепутат, Ахмед Ахмедов-зам.-председател на ДПС, зам.-председателят на ПГ на ДПС Халил Летифов, народните представители Велислава Кръстева и Джейхан Ибрямов и областният председател на ДПС София Нихат Кабил. По време на срещата гостите имаха възможност да се запознаят с актуалната политическата обстановка в България. Председателят Мустафа Карадайъ запозна младежите от Холандия с историята на партията и нейната философия и постави акцент върху основните либерални принципи, а именно свобода, равенство и толерантност. От името на ДПС председателят Карадайъ поздрави холандксата либерална партия с постигнатите изборни резултати на последните избори в Холандия. Карадайъ подчерта важността на младите хора в политиката и в процесите на вземане на решения.

Срещата премина в открит диалог, по време на който гостите зададоха своите въпроси към ръковоството на партията.

20170421 133916

20170421 143216

Бюрото на Либералния интернационал прие позиция срещу участието на Обединените патриоти в българското правителство

Бюрото на Либералния интернационал прие позиция срещу участието на Обединените патриоти в българското правителство. Това стана на 11 април в Лондон, където беше отбелязана 70-годишнината от създаването на международната организация. Движението за права и свободи е пълноправен член на Либералния интернационал.

В позицията беше дадена оценка на ситуацията в България след предсрочните парламентарни избори, които се проведоха на 26-ти март. Бюрото поздрави почетния председател на движението д-р Ахмед Доган и председателя на Движението за права и свободи (ДПС) Мустафа Карадайъ за добрия изборен резултат.

Бюрото с нова тревога оценява нарастването на  ксенофобията и нетолерантността в България, видни в изборните резултати на националистическата и популистка формация Обединени патриоти, се посочва в позицията. Членовете на Либералния интернационал отново изразяват своята загриженост, че политическата нетърпимост към малцинствата, изразявана от крайно десните популисти може да бъде интегрирана в националното правителство чрез включването на Обединените патриоти в него.

Говорейки от името на Бюрото на Либералния интернационал президентът на международната организация  д-р Жюли Миновес заяви: “Още през 2014 аз подчертах, че либералните ценности, основани на европейската идея трябва да се противопоставят на крайно дясна реторика. Днес, нашата позиция като политическа федерация е още по-решителна – ние призоваваме всички основни демократични политически партии и движения в България ясно да отхвърлят коалиционните преговори с крайно десни политически сили и  високо и ясно се дистанцират от национализма, популизма и ксенофобията”.

Бюрото на Либералния интернационал припомни позицията си от своя 53-ти конгрес в София, потвърждавайки мястото на България в семейството на европейските и евроатлантическите нации. “България трябва да продължи да служи като положителен пример със своето приобщаващо общество и политическата стабилност в Югоизточна Европа, особено в навечерието на нейното председателство на Европейския съюз в началото на 2018″, се казва в заключение на позицията на Бюрото на Либералния интернационал.

11 април 2017 година

Народният представител Велислава Кръстева: Решението на Камен Костаденов беше морален акт на поемане на отговорност

Решението на ръководството на ДПС беше да не се реализират само онези преференции, които са получени на случаен принцип – т. нар. „феномен 15- 15“ или в нашия случай – „9-9“. Решението на г-н Камен Костаденов беше морален акт на поемане на отговорност. Това каза за предаването „Неделя 150“ по „Хоризонт“ депутатът от ДПС Велислава Кръстева, която обясни Водачът на листа, определен от същото това ръководство носи отговорност за поведението на цялата листа, а цялата листа, заедно със своя водач, сформират отговорността, която има ръководството на ДПС и всички ние заедно -  отговорността пред нашите избиратели. От партията ще предложат законодателни промени, които ограничават възможността за избор чрез случайно съвпадение на поредния номер на кандидата с номерът на партията в бюлетината, заяви Кръстева и обобщи: Проявлението на "феномена 15-15" допуска случайността да подменя отговорността в политиката. Не може случайността да прави политика. Не може със случайности да се прави политика! Това е поводът да бъде поета по този начин отговорността.   ДПС има последователна позиция против въвеждането на принципа на уседналост за право на участие в дадени избори изтъкна още тя: Ние сме несъгласни! За нас е неприемливо ограничаването на общото избирателно право на какъвто и да е принцип, защото и като либерална партия, разбира се, това означава ограничаване, а всяко ограничаване на права, противоречи на нашата ценностна система. Ограничаването на чуждото влияние не би трябвало да се случва чрез ограничаването на права. Няма възможност за гарантиране на сигурност за сметка на свобода! Не може една фундаментална ценност да бъде пренебрегната. Институциите в държавата трябва да се ангажират с гарантирането на невъздействието на чужди държави във вота, а не да се ограничават правата на хората, категорична е Кръстева. Тя изтъкна, че в ДПС е направен анализ на изборните резултати в чужбина и припомни, че движението е гарантирало подкрепа за управленска програма, ако във властта не бъдат допуснати националисти. Тя изтъкна: Докато цяла Европа цивилизационно, ценностно отчита колко е важно да не се допускат националисти до никакви нива на властта се оказа, че най-голямата политическа сила в Европейска България, най-голямата политическа сила в Народното събрание, е готова да сключи коалиционни споразумения с националистите и да формира с тях кабинет като се прави една много сериозна подмяна - правят опити да бъде внушено, че има знак за равенство между понятието "стабилно правителство" и "стабилност на държавата" а това са две съвсем различни понятия.

Чуйте цялото интервюТУК

(БНР, 23.04.2017 г.)

Интервю на д-р Джевдет Чакъров в "Седмицата" по Дарик

Джевдет Чакъров е член на Централното оперативно бюро на ДПС, бивш министър на околната среда и водите в периода 2005 - 2009 година.

Темата за наличието на минимални количества уран в питейната вода на Хасково е първата тема в разговора. 

Чуйте цялото интервю и останалите теми ТУК

Въпрос на Джевдет Чакъров към Деница Златева относно подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС

  • Изслушване на Деница Златева-зам.министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС-2018, относно подготовка на председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018г.

Хасан Адемов: 1,6 млрд. лв. трябват, за да вдигнат всички пенсии

Минималната да стане 300 лв., за да не останат излъгани избирателите на патриотите

Увеличението само на минималната пенсия не е справедливо За хората с ниски пенсии има социално подпомагане

Предлагаме преизчисление на две стъпки, трябва да се вдигне и таванът

- Г-н Адемов, в управленската програма на ГЕРБ и патриотите има предложение за вдигане на минималната пенсия. Как ще коментирате този вариант с увеличение на две стъпки до 200 лв. на минималните пенсии?

- Това е предвидено в т.нар. управленски приоритети, които на този етап не са конкретизирани. Към днешна дата няма яснота какво точно ще се променя в параметрите на пенсионната система. За съжаление, по време на кампанията, а и в края на предишния мандат дискусията за хляба, продиктувана от желанието за повече гласове на изборите, надделя над дискусията за справедливостта. Всеки посочваше някакъв размер на пенсията, на минималната заплата, на средната заплата, но без да се докосне до важната тема за справедливостта. Социалноосигурителната система се крепи на справедливостта и солидарността, те носят доверие в системата Пенсионната система има предварително зададени дългосрочни параметри. И когато променим един от тях, опасността да се ерозира целият пенсионен модел е реална. Ако се пипне само минималната пенсия, усещането на хората за липса на справедливост излиза на преден план. Има хора, които са се осигурявали върху минимални доходи – едни, защото са получавали минимални заплати, а други, защото са крили доходи в сивия сектор. И накрая идва едно политическо решение, че независимо от осигурителния принос стигаме до изравняване на пенсиите. Това нанася тежък удар по усещането за справедливост. Оттам нататък има отношение и по предвидимостта. В пенсионния модел е много важно, когато стартираш осигурителния си стаж, да имаш яснота и дълъг хоризонт, които да те накарат да се осигуряваш върху реалните доходи, за да може да получаваш по-голяма пенсия. Ако искаме пенсията да зависи от осигурителния принос, тази връзка не трябва да се къса и не трябва да предлагаме модели на уравниловка, а такива, които минават през пенсионната формула.

- Какво имате предвид под ерозия на пенсионния модел – пряка заплаха за финансовата стабилност на НОИ или че хората повече няма да виждат смисъл да плащат реални осигуровки?

- Дори да няма пряка опасност за срив в бюджета на Държавното обществено осигуряване, усещането за несправедливост и демотивирането на тези, които участват в осигурителната система и коректно плащат вноските си, ще ерозира системата Пенсията е доход, който замества този от труд. Работил си години и като се пенсионираш, получаваш процент от своя доход. При сегашната финансова рамка на пенсионната система тези минимални доходи са недостатъчни за покриване на елементарни жизнени потребности. Това води и до въпроса дали пенсионната система трябва да бъде универсализирана и тя да решава всички проблеми на икономиката в България. В годините на прехода финансовата стабилност на пенсионната система беше принесена в жертва за реформи в рудодобива, въгледобива, образованието, на пазара на труда, на армията, полицията, земеделието. И резултатът е, че тези системи не се реформираха, а освен това нанесоха сериозна вреда върху финансовата стабилност на пенсионната система. От тези близо 9 млрд. лв., които се плащат годишно като пенсии, 4,5 млрд. сега са за сметка на държавния бюджет, тоест от данъците на всички ни. Това е данъчен модел на пенсионната система, който на практика през 1997 г. фалира. Безсмислено е пенсионерът да отиде в магазина да си купи сирене, да плати ДДС за него и после данъкът да се върне при него като пенсия. Този порочен кръг може да бъде разрушен, ако спазваме принципите на осигурителната система.

 - Но пенсиите не стигат, как да получат по-високи доходи хората?

- Това е важният въпрос - дали това да стане през пенсионната система, или през други системи. Държавата има втора защитна мрежа, която е социалното подпомагане. Ако минималната пенсия за стаж и възраст от 165 лв. от 1 юли не покрива разходите на хората за отопление, за лекарства, има социални помощи, които да решат този въпрос. Отделно, ако управляващите решат да актуализират дискусията за доходите, те имат няколко важни инструмента. Първият е европейската дискусия за т.нар. базов минимален доход. Дали България е готова за този инструмент, е друга тема, но за да не нарушим принципите на социалното осигуряване, е възможно да използваме принципите на социалното подпомагане. Примерно, ако човек получава пенсия 165,25 лв., вместо да се дават допълнителни пари, за да стане пенсията 180 или 200 лв., нека държавата да създаде фонд, който да подпомага тези бедни хора. И без това необходимите допълнително средства ще дойдат от данъци.

- Колко ще струва предлаганото увеличение на пенсиите?

- Едното увеличение от 165,25 на 180 лв., което е 8,9%, ще струва за 2017 г. около 24 млн. лв. При увеличение на 200 лв. допълнителните средства стават 135 млн. до края на годината и 280 млн. лв. на годишна база през 2018 г. Въпросът не е толкова във финансовия ресурс - за тази година тези средства могат да бъдат покрити. Но в този документ се говори само за минималната пенсия за стаж и възраст. А в КСО нейният размер определя и минималните размери на още 4 вида пенсии – лични за инвалидност поради общо заболяване, лични пенсии за инвалидност при трудова злополука, наследствена пенсия, вдовишки добавки. На този етап не е ясно дали тези пенсии ще бъдат увеличавани, или ще бъде вдигната само минималната.

 - С увеличение на минималната пенсия до 200 лв. повишаването е с 21%. Останалите няма да бъдат вдигани, а само част от тях евентуално от 2018 г. ще се преизчислят. Това ще възстанови ли донякъде справедливостта?

- За да се върне справедливостта, трябва да се преизчислят всички пенсии. За последно е правено през 2008 г. с осигурителния доход от 2007 г., ако преизчислим останалите пенсии, това е сериозен ресурс от 1,6 млрд. лв. Очевидно те няма как да се осигурят. Има обаче няколко варианта. Това, което ние ще предложим, е преизчисление на етапи, но не според размера на пенсията, а според датата на отпускане – отпреди 2008 г. да са първи етап, а другите на втори. И така ресурсът ще е поносим за бюджета на общественото осигуряване. Ако искаме да възстановим справедливостта, трябва да говорим и за увеличение на тавана на пенсиите. А аз лично ще предложа минималната пенсия да стане 300 лв. Защото в крайна сметка патриотите обещаваха толкова и не бива избирателите да останат излъгани.

- Реално ли е ресурс за увеличение на пенсиите да дойде от спирането на инвалидни пенсии?

 - Абсурдно е да се говори това. В 28 регионални управления по социално осигуряване има медицински комисии и те преглеждат всеки нов кандидат за инвалидна пенсия. Ако се съмняваме в системата, нека я променим. Да не говорим за загубена работоспособност, а за остатъчна работоспособност. Хората с увреждания имат достойнство и искат да имат доходи от труд, а не само от пенсии. Инвалидните пенсии поради общо заболяване в България са 455 хил. в края на миналата година. Увеличението спрямо 2015 г. е с 0,9%. Социалната инвалидна пенсия, която притеснява недостатъчно информираните, се получава от 49 хил. души. Това са хора, навършили 16 г. и с процент инвалидност, които никога не са работили. Но това са минимални пенсии, оттук няма как да бъдат освободени ресурси.

 

(24 часа, 22.04.2017г.)

На своето първо заседание Парламентарната група на ДПС избра ръководство си

На своето първо заседание на парламентарната група на ДПС бе избрано ръководство на групата. Председател на ПГ на ДПС - Мустафа Карадайъ, зам.-председатели на ПГ на ДПС - Хамид Хамид, Йордан Цонев и Халил Летифов. За зам.-председател на НС ще бъде предложена д-р Нигяр Джафер.

SNIMKA 1

Честито Възкресение Христово!

Честито Възкресение Христово, братя и сестри християни!
Поздравяваме всички наши братя и сестри християни с най-светлия християнски празник Възкресение Христово!
Нека Възкресение Христово Ви дари със здраве, вяра, хармония и мир в душите Ви. Нека любовта, вярата и добронамереността са тези, които ни обединяват за да направим света по-добър и съвършен, за да бъдем по-единни и по-силни.
С пожелание за здраве на Вас и Вашите семейства!

Зам.-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов: Ние като партия сме се утвърдили с нашата дисциплина,последователност и предвидимост

Пред БНР зам.-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов  коментира преференциялния вот. "За нас преференциалният вот – тази тема е ясна още от предните парламентарни избори. По отношение на ДПС, основната теза е дисциплината. Ние като партия, която е с 27-годишен опит, сме се утвърдили с нашата дисциплина, с нашата последователност и нашата предвидимост. Не може със 7% преференция да представляваш 93% от населението. Ние сме за преференциалния вот, но не в тази си форма."

(БНР, 20.04.2017)

Поздравления от председателя на ДПС МУСТАФА КАРАДАЙЪ ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ

Движението за права и свободи поздравява ромската общност с Международния ден на ромите 8-ми април. Вашият бит, култура и история са част от богаството на страната ни.

Продължавайте да съхранявате историята и идентичността си,да развивате общността си, да показвате различните нюанси на вашата богата същност. Бъдете здрави и горди с вашите културни и духовни ценности.       

                                                                                            Мустафа Карадайъ

                                                                                            Председател на ДПС

 

 

 

СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДПС МУСТАФА КАРАДАЙЪ ПО ПОВОД ТЕРОРИСТИЧНИЯ АКТ В СТОКХОЛМ

С изключителна тревога и огорчение отчитаме зачестилите случаи на терористични действия в света. Този път терорът проникна в сърцето на  Стокхолм и отне четири невинни човешки живота и остави траен белег върху стотици други.  

Движението за права и свободи изразява още веднъж своята категорична позиция, че борбата с най-страшния глобален проблем – тероризма преминава през засилване на международното сътрудничество и солидарност  и осъжда всякакви форми на насилие.

От името на Движение за права и свободи и от мое име, поднасяме най-искрените си съболезнования към семействата на загиналите и изразяваме своята съпричастност към десетките пострадали, с  надеждата за бързото  им възстановяване.

                                                                                                 Мустафа Карадайъ

                                                                                                Председател на ДПС

Юнал Лютфи прогнозира нестабилност на коалицията между ГЕРБ и националистически формации

Като политическа партия, ДПС е разтревожено от факта, че в момента е на път да се сформира правителство с крайни националисти, заяви в ефира на "Хоризонт" бившият депутат от ДПС Юнал Лютфи. Според него след българското председателство на ЕС, за което има консенсус, в управляващата коалиция може да се развият центробежни процеси и кабинетът би имал кратък живот.

"Защото в една коалиция с явни националисти след година и половина ще се появят тенденции за разпадане, така както стана с Реформаторския блок при правителството "Борисов" 2 – сега отново ще се появят тенденции. Очаквам и конфликт вътре в самата малка коалиция Патриотичен фронт – между самите националисти, които ще дестабилизират цялото правителство на Бойко Борисов, и от само себе си вече той ще трябва да решава дали да продължи с тях.", заяви Лютфи.

Като отново подчерта, че ДПС няма да участва във властта, а само биха подкрепили определени приоритети, той обясни в какво ще се изразява подкрепата за ГЕРБ и новия кабинет:

"Заявявайки тази наша позиция, ние казахме следното – предложихме на ГЕРБ да направят една програма, съгласувана с всички политически партии, до края на председателството на България на ЕС – тоест до първи юли 2018 година – с ясни приоритети, която ние ще подкрепим, без това да предполага участие на ДПС в изпълнителната власт. Това го правим като националноотговорна партия.", подчерта Лютфи.

( БНР, 13.04.2017г. )

СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДПС МУСТАФА КАРАДАЙЪ ПО ПОВОД ТЕРОРИСТИЧНИЯ АКТ В СТОКХОЛМ

С изключителна тревога и огорчение отчитаме зачестилите случай на терористични действия в света.Този път терорът проникна в сърцето на  Стокхолм и отне четири невинни човешки живота и остави траен белег върху стотици други.  

Движението за права и свободи изразява още веднъж своята категорична позиция, че борбата с най-страшния глобален проблем – тероризма преминава през засилване на международното сътрудничество и солидарност  и осъжда всякакви форми на насилие.

От името на Движение за права и свободи и от мое име, поднасяме най-искрените си съболезнования към семействата на загиналите и изразяваме своята съпричастност към десетките пострадали, с  надеждата за бързото  им възстановяване.

                                                                                                Мустафа Карадайъ 

                                                                                       Председател на ДПС

Декларация на ДПС по повод референдума в Турция

На 16 април Турция ще гласува на референдум конституционни промени, които ще я променят завинаги. И не само Турция. Но и Балканите, Европа и света.

Ердоган се стреми да получи безконтролно цялата власт в държавата. Ердоган иска да бъде едновременно президент, премиер и партиен лидер. Без механизми за контрол и баланси.

Референдумът застрашава демокрацията, спазването на основни права и свободи, както и върховенството на закона.

Затова всички демократични сили и държави трябва да заемат категорична позиция още днес. За да не бъде късно утре!

Ние, като представители на ДПС, с над 30-годишна история, с основна кауза защита на правата и свободите на човека, върховенството на закона и демокрацията, казваме категорично НЕ:

-  НЕ! на грубото потъпкване на правата и свободите на човека;

-  НЕ! на липсата на свобода на словото в публичното пространство и на практиката да се арестуват и „въдворяват“ свободомислещи интелектуалци и журналисти;

-  НЕ! на фасадната и лъжлива демокрация;

-  НЕ! на насилието и диктатурата във всичките им форми;

- НЕ! на режисирани и контролирани „опити за преврати“ срещу утвърдени ценности и норми на Демокрацията;

-  НЕ! на унизяването на армията, прокуратурата, съдебната система и държавната администрация;

- НЕ! на трансформацията на външната политика от „нулеви проблеми със всички съседи“ във заплашителни и агресивни действия към всички съседи;

-  НЕ! на преобразуването на Кемалистка Република Турция в Султанат, защото тя става вредна не само за съседите си, за региона и за света, но най-вече за Себе си!

Кемалисткото държавно устройство превърна Турция от „болния човек на Европа“ в световен икономически, военен и политически колос. За да остане Турция такава: НЕ! на референдума!

Бог да ни е на помощ!

Амин!

                                                                                                                       МУСТАФА КАРАДАЙЪ

                                                                                                                         Председател  на ДПС

Съболезнователен адрес от председателя на ДПС Мустафа Карадайъ по повод терористичния акт в Санкт Петербург

От името на ДПС и от свое име изразяваме нашите най-дълбоки съболезнования и искрено съчувствие към близките на жертвите, към целия руски народ по повод терористичния акт в метрото на гр. Санкт Петербург. Категорично осъждаме този терористичен акт и потвърждаваме нашата подкрепа в борбата с тероризма като обща кауза на цялата демократична общност в света.

Всички ние от ДПС сме съпричастни към болката и скръбта на семействата и близките на загиналите и изразяваме нашата надежда за скорошно възстановяване на ранените.

                                                                                                                             Мустафа Карадайъ

                                                                                                                           Председател на ДПС

Народният представител Митхат Метин: Над 2 милиона български граждани в чужбина ще бъдат лишени от правото им на глас

С промените в Изборния кодекс се отнема правото на глас на над 2 милиона български граждани на територията на Европа и Турция. Това каза в предаването „Това е България“ на Радио „Фокус Митхат Метин, депутат от ДПС, член на правната комисия в парламента, по повод гласуваните промени в изборния кодекс, според, които българите в чужбина ще имат право да упражняват вота си единствено в дипломатическите представителства. „С въвеждането на задължителното гласуване и ограничението българските граждани в чужбина да гласуват само в дипломатическите представителства, се отнема правото на над 2 милиона и 200 хиляди български граждани в Европа и Република Турция да упражнят правото си на вот. По наши изчисления именно те са най-големите инвеститори за България, като за последните пет години са внесли над 3 милиарда лева. Отменяйки правото им да гласуват и задължавайки ги да го правят само в дипломатически консулства се нарушават основните им конституционни права“, обясни той. Относно въвеждането на задължителното гласуване Митхат Метин посочи, че ДПС отдавна има план за действие. Ще бъде внесена жалба в Конституционния съд, тъй като подобно решене е в разрез с българската конституция. Той уточни, че ДПС ще търси подкрепа и от други парламентарни групи, на първо място тази на БСП- лява България, тъй като те вече са заявили, че са против спорните текстове.

(Агенция "Фокус", 27.04.2016 г.)

Народният представител Янко Янков: Задължителното гласуване е противоконституционно

Народният представител от ДПС и заместник – председател на комисията по отбрана и сигурност в НС Янко Янков пред Радио „Фокус”-Сливен.

Фокус: Г-н Янков, как ще коментирате въвеждането на задължително гласуване?
Янко Янков: Обществената практика в България показва, че нищо което е задължително, не е допринесло полза. Психологията на българина реагира негативно на всяко задължително нещо. Изборният процес е основното, което конституира политическата система у нас. Задължителното гласуване е продукт на импотентността на политическите сили да мотивират гражданите да гласуват за конкретни ясни политически проекти, да усетят ползата от своя избор. Превръщайки неотменното право в задължение, ние влизаме в противоречие с основия закон. Това е мнението на голяма част от юристите, с които сме се консултирали.
Фокус: Това означава ли, че очаквате Конституционният съд да върне промените?
Янко Янков: Ако Конституционният съд е обективен, ще върне текста за задължителното гласуване като противоречащ на Конституцията. Въпросът който трябва да се зададе сега, е кой печели от задължителния вот. Аз мисля, че тук ще важи библейското правило: „Вкупом съгрешихме и вкупом непотребни станахме“.
Фокус: Какво означава това?
Янко Янков: Това означава, че задължителното гласуване ще доведе до разпокъсване на политическата система, защото вотът ще бъде изпълнен с негативизъм. Той ще се обърне срещу тези, които са принудили хората да гласуват, срещу тези, които са изпълнили политическата си кампания с нихилизъм. Така ще се случи, че нито политическата система, нито гражданите ще имат полза от задължителното гласуване. Вижте какво се случва в държави със задължително гласуване. Гърция, вижте кого доведе на власт задължителният вот - СИРИЗА. Спомнете си Белгия, където няколко години след задължителния вот политиците не съумяваха да излъчат правителство. Изключително е важно хората да излизат да гласуват, за да помогнат на партия, която са харесали, а не водени от страха от санкции или от евентуални привилегии, които превръщат гласуването в бизнес.

 

(Агенция "Фокус", 23.04.2016 г.)

Народният предствител Ерджан Себайтин: Електронният вот може да бъде заплаха за националната сигурност

За приемането на промените в Изборния кодекс в парламента и въвеждането на задължителното гласуване,Радио „Фокус” – Варна разговаря с Ерджан Себайтин отДПС – Варна.

Фокус:Г-н Себайтин, как мислите има ли нужда от промените в избирателния кодекс, които депутатите гласуват тези дни?
Ерджан Себайтин:Първо избирателния кодекс ясно е, че се прави в удобство на някои политически формации. Това е, което виждам аз. Аз коментирам лично. Въвели са задължително гласуване, но въпреки това се затварят секциите в чужбина, което е проблем. От една страна задаваш формулата на задължителния вот на избирател, от друга не се осигуряват условия за повсеместно това да се случи навсякъде. Поставяш го в невъзможност той да изпълни това, което е заложено като задание. От друга страна може би ще се направят опити за въвеждане на електронен вот, което ще създава определени предпоставки на определени места това да бъде по-скоро контролиран вот и при определени условия може да бъде изпитание дори и за националната сигурност.
Фокус:Вие получихте ли някакви уверения, че този електронен вот ще бъде гарантирано честен?
Ерджан Себайтин:Няма как електронния вот да бъде на сто процента гарантирано честен, особено що се касае до определени възможности той да бъде консумиран по определена линия. Сами разбираме, че може да има злоупотреби в това отношение и какво може да се случи наистина и на какви изпитания може да бъде подложено българското общество от позицията на конкретни реализации. Не искам да навлизам в конкретни хипотези. Предлагам това да го направи обществото като цяло защото тази точка тепърва предстои. Хубаво е, но когато електронния вот се употребява например в групи, където има възможност за упражняване на определено влияние, това вече предполага много лоша манипулация, която да разклати стабилността и националната сигурност и за да не навлизам в конкретика ви предлагам да се замислите за вариантите за реализация на това.
Фокус:Експертите казват, че от задължителния вот ще спечелят партиите с по-твърда електорат. ДПС е една от тях. Вие как мислите?
Ерджан Себайтин:казах ви, че става въпрос за определени политически партии, които си правят собствен избирателен кодекс, това се наблюдава при избирането на много закони. Казвам го от обща политическа позиция. Ние политиците по някакъв начин, забелязвам го особено при определени партии, създават настроения в обществото за разделение на избирателя за противопоставяне на хората защото явно по този начин системата работи вече 25 години и се печелят определени дивиденти и гласове. Трудно ми е да приема, че това е правилния модел за правене на политика. Признавам си, че понякога инерциално и аз се хващам да залитам. Защото човек, живеейки в такава среда става част от нея и започва да мисли с нейните параметри, но това не е правилно. Да правиш политика на противопоставяне и по този начин да си запазиш гласовете. Това не е правилен тип на политика. Този изборен кодекс ни говори точно това. Дайте да направим вота задължителен защото ДПС по този начин ще намали влиянието си в българската политика. Това дори при един задължителен вот, аз съм го мислил. Ние например в регион Варна получаваме около 65 % от потенциала. При един задължителен вот ние може би ще вдигнем с около 30 % нашия резултат. Ако това за Варна е валидно е валидно и за другите региони в страната. Мога да ви го кажа в конкретни параметри за отделните населени места, където не всички наши потенциални избиратели излизат да гласуват. Те не упражняват правото си на глас, но при един задължителен вот те ще излязат и в най-голяма степен, около 70 %, ще подкрепят ДПС. 30 % няма да са с нас, не винаги получаваме 100 %. Това, което се говори за ДПС, че има някакъв страх изобщо не отговаря на реалностите. Същото е и с този закон. Той се прави така, че да бъде в услуга на определени политически партии. Става въпрос за определени договорености. Другия текст от закона е, че се позволява секции да се откриват само в дипломатическите ни представителства и консулства в чужбина и това е навсякъде. Това е направено с оглед на това в Република Турция да няма открити секции извън дипломатическите представителство, но покрай Република Турция, т. е. ДПС да не консумира определен вот, това се прилага и за всички български граждани, които са в Европейския съюз, САЩ и др. Става едно много голямо изгаряне на правото, а вече и задължение на всеки един избирател да упражни своя вот. Електронния вот от друга страна позволява реализацията на много по-порочни практики. Да се замислим какви възможности могат да се реализират при електронния вот. Тези същите, които говорят срещу ДПС какви възможности могат да реализират примерно от Турция при гласуването по електронен път ако там се регистрират примерно 200 – 300 000 електронни адреса.

("Фокус",23.04.2016 г.)

Народният представител Митхат Метин: От ДПС ще направим всичко възможно да има предсрочни избори

Митхат Метин, депутат от ДПС, член на Комисията по правни въпроси, в интервю за предаването „Това е България” на Радио „Фокус”

Водещ:Тези дни се наложи да си припомним как започна сагата за Изборния кодекс – кога, защо, за първи път беше приет преди 4 години, кой беше основният аргумент. А основният аргумент беше да няма избирателни закони за всеки вид избор, да се създаде устойчива рамка, по която хората да се ориентират, да могат да гласуват и да няма промяна на правилата всяка година или поне тогава, когато има избори, каквито и да са те. Дали това е така с предприетите поправки? От ДПС обявиха, че ще организират подписка за сезиране на Конституционния съд заради законовия текст за задължителното гласуване. С какво аргументират решението си? Въпросът е към Митхат Метин, член на Комисията по правни въпроси.
Митхат Метин:Това, с което трябва да започна са преди всичко юридическите аргументи, с които ние разполагаме относно въвеждането на задължителното гласуване. В Конституцията в чл. 42, ал. 1 е отбелязано, че активното избирателно право на българския гражданин е основно конституционно право. И като основно конституционно право в чл. 57 от Конституцията е записано, че основните права на гражданите са неотменими и същите тези права могат да бъдат отменяни или променяни само от Велико народно събрание. Тоест, Великото народно събрание е компетентният орган, който може да въведе задължения за българския избирател да гласува. Докато това не се случи в правния мир и в юридическите среди, следва да се счита, че активното избирателно право е право, не е задължение. И всякакви формулировки от рода на „гласуването е реализиране на граждански дълг“, в юридически план за нас не е състоятелно. Имаме и допълнителни аргументи, които са чисто политически. Разбира се, те няма как да бъдат отбелязани в конституционната жалба, но така, както отбелязахте в анонса за нашия разговор, ние като парламентарна група на ДПС сме твърде решени да инициираме подписка за образуване на конституционно дело, което дело да се гледа от Конституционния съд и да се произнесе по същество. И сме убедени, че Конституционният съд като най-висшия орган и съд в България, компетентен по тези въпроси, ще се произнесе в полза на жалбата. На второ място това, което бих искал да споделя пред вас е, че в чисто политически план Конституционният съд отмени и здравната реформа, която бе предложена от здравния министър Москов само преди няколко месеца и с това си решение Конституционният съд доказа, че е независим орган. И в този смисъл, искам да изразя своето доверие и своето непоколебимо отношение спрямо решенията на Конституционния съд.
Водещ:Г-н Метин, да ви разбирам ли, че за ДПС приеманите промени в Изборния кодекс не създават устойчива рамка, която да бъде като ориентир и да служи за всеки един вид избор?
Митхат Метин:Да, това е така. Правилно сте ме разбрала, тъй като в случая колегите от ГЕРБ приемат задължителното гласуване и ред други текстове в Избирателния кодекс чисто конюнктурно, и мога да кажа, ако ми позволите една метафора, в случая Изборното законодателство с мълчаливото съгласие на ГЕРБ е газено от националистическия ботуш. Като казвам националистическия ботуш имам предвид това, че основни текстове, които засягат граждански текстове, плурализъм, свобода, ако щете и на медии и на социологически агенции, тъй като има забрана в изборния процес да се изразява становище, позиция на социологическите агенции – всичко това е следствие на реформи в Изборния кодекс, които са под диктовката на Патриотичния фронт и ВМРО.
Водещ:С кои приети до тук текстове в Изборния кодекс вие не сте съгласни? Разбрахме – задължителното гласуване, разбрахме – да няма социология.
Митхат Метин:Задължителното гласуване е с дата от четвъртък, а в петък бе прието това, което е абсолютно неприемливо и абсолютно дискриминационно решение, искам да ви кажа, че за първи път от 26 години България не е майка за всички свои граждани. Като казвам, не е майка за всички свои граждани, имам предвид за гражданите, нашите сънародници, които живеят в България и тези, които живеят извън България, тъй като с решение на парламента бяха въведени текстове в петък, с които се отнема правото на нашите избиратели извън държавата да гласуват в секции освен в секциите, които са в дипломатическите и консулските представителства. И се изправяме пред ситуация, в която от около 2-2.5 млн. български граждани, които живеят в Европа, в Северна Америка, в Турция, защото знам, че и Турция е разковничето на тези промени, оказа се, че те не могат да гласуват освен в дипломатическите и консулските представителства. И сега нашите сънародници, които живеят да кажем в Памплона, или живеят в Бразилия, живеят, не знам в Барселона дали имаме консулство – мисля, че има консулство, но да кажем и в Барселона, не могат да гласуват, защото няма как толкова много избиратели – само в Испания знам, че са над 400 хил. български граждани – не знам как ще гласуват в рамките на 12-13 часа в дипломатическите и консулските представителства и колко секции ще има в тези дипломатически и консулски представителства. Да кажем, че са 6, 7, 8, но това по никакъв начин не устройва изборния процес. И се стига до парадокса, до параграф 22, в който законодателят, в случая ГЕРБ и Патриотичният фронт казват: То е задължение, гласуването е задължение за избирателя, а от друга страна не подсигуряват правото на българския избирател в чужбина да гласува.
Водещ:Само в отдалечеността, само заради разстоянието ли ви смущава в този текст или сезирате и други по-завоалирани помисли?
Митхат Метин:Не, чисто политически аргументи имаме – всичко това се прави под диктовката на национал-популистичните формирования, които намериха своето изражение в настоящото издание на Народното събрание. Много голяма част от промените, които се гласуват, са изцяло срещу ДПС, и мислим, че този Кодекс се прави в основната си част срещу нас.
Водещ:Г-н Метин, вашият колега Четин Казак в петък буквално предупреди, да не кажа думата „заплаши“, че ако текстът за секциите в чужбина бъде приет, ДПС ще стане безкомпромисна опозиция. Текстът бе приет. Какво да очакваме от вас като безкомпромисна опозиция?
Митхат Метин:Най-твърди, яростни гласувания и изказвания в пленарна зала по всички въпроси, които оттук насетне засягат бъдещето на това управление, на този Министерски съвет. Защото недейте да забравяте, че основните текстове и решения, и закони, които засягаха оцеляването на това правителство, бяха подкрепени от ДПС, а коалиционните партньори на ГЕРБ не подкрепяха тези решения. Мога да ви преведа 1-2 примера. Спомнете си държавния заем, външния заем, който България взе в порядъка на 12 млрд. лева. Спомнете си отношението на Патриотичния фронт и Реформаторския блок спрямо бюджета. Само тези два примера сами по себе си са достатъчни и оттам да изведем извода, че тази коалиция е коалиция по интереси. И аз в случая не му завиждам на основния политически субект в лицето на ГЕРБ в това управление, защото всичко, което се случи в петък, беше следствие от присъствието на премиера в 09.00 часа в парламента. Парламентарната група на ГЕРБ промени коренно позициите си и по основни въпроси, които бяха дискутирани и на работни групи, а после бяха приети на заседание на Правна комисия. Всичко това бе променено коренно след посещението на премиера в кабинета на председателя на Народното събрание. Явно е имало коалиционни разговори, сблъсъци. И оттук насетне се започва едно извиване на ръце на основния политически субект в това управление. Ще се стигне до едно безвремие. Дали ще е до половин година, дали ще е до една година, дали ще е до година и половина, но бъдещето на тази коалиция е с предизвестен край.
Водещ:Тоест, предвиждате предсрочни избори?
Митхат Метин:Ние ще направим всичко възможно да има предсрочни избори.

(радио "Фокус",23.04.2016 г.)

Участие на народния представител Джейхан Ибрямов в БГ он ЕЪР

 

ДПС гласува против задължителния вот на гражданите, защото смята това за антиконституционен текст, който най-вероятно ще бъде сезиран. Гледната точка на ДПС относно поправката в Изборния кодекс коментира депутатът от партията Движение за права и свободи Джейхан Ибрямов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Днес след близо два часа и половина разгoрещeни спорове депутатите решиха окончателно, с поправки в Изборния кодекс, че гласуването вече ще е задължително и представлява изпълнение на гражданския дълг.

След близо два часа и половина разгoрещeни спорове депутатите решиха окончателно, с поправки в Изборния кодекс, че гласуването вече ще е задължително и представлява изпълнение на гражданския дъ

Ибрямов заяви, че според Конституцията всеки един гражданин има право на глас, но това не е задължение и допълни, че е важно Избирателния кодекс така да бъде устроен, че да улесни начина на гласуване на българските граждани.

Според Ибрямов задължителното гласуване няма да намали електоралната тежест на ДПС и добави, че България като европейска държава трябва да опази правата и свободите на гражданите.

Депутатът каза още, че партията подкрепя дистанционното електронно гласуване, но се съмняват в точността и възможностите за технически манипулации при вота на избирателя.

По въпроса за бившия председател на ДПС Лютви Местан, Ибрямов сподели, че не усещат липса в партията, тъй като смятат, че той не е ръковедел правилно. Депутатът добави, че дори се е върнал колективният дух в ДПС и очакват избор на нов председател.  

В заключение Джейхан Ибрямов заяви, че ДПС няма колфликти с никоя държава от ЕС и, че партията ще продължи да отстоява интересите на българските граждани.

Относно нестабилността в управлението, депутатът смята, че тя се дължи на разнопосочно говорене сред управляващата коалиция.

(БГ он ЕЪР, 21.04.2016 г.)

 

Евродепутатът Искра Михайлова: Еврофондовете не могат да заместят липсващи национални политики

Споразумението с Турция за бежанците не трябва да влияе на преговорите за членството й в ЕС, казва председателят на комисията по регионална политика в Европарламента пред „Труд“
- Г-жо Михайлова, като председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент вие следите пряко усвояването европейските структурни и инвестиционни фондове. Уверено ли вече стъпва България в тези механизми и овладя ли лостовете, за да е равностоен партньор в ЕС?
- След края на първия период, в който работим с европейските структурни фондове, ставаме все по-добри в няколко направления. В края на миналата година беше публикувана таблица с равнищата на усвояване на средства от държавите членки, която показа 86,3% изпълнение на оперативните програми, включително усвояване на земеделските и рибарските фондове. Така че от гледна точка на това дали сме изпълнили проектите и дали работим добре с оперативните програми - работим наистина добре и имаме някакви успехи. От гледна точка на някои детайли - непременно трябва да си дадем сметка, отново поглеждайки тази таблица за изпълнение на оперативните програми до 31.12.2015 г. - има много голяма разлика между реално изплатените суми и получените траншове от Европейската комисия. Което означава, че България на практика покрива пропуски, несертифицирани разходи или свръхпрограмиране на пера от националния бюджет. Това трябва да бъде ясно и ние най-накрая да приемем, че европейските структурни фондове не са панацея; те не могат да подкрепят всеки проект. А хубаво би било страната ни да разполага с национален фонд, с национално финансиране, за да можем балансирано да разпределяме тежестта от използването на националния бюджет. Разликите са големи. Ние очакваме още плащания от Европейската комисия, но те в никакъв случай няма да покрият тези разлики.
- Не възприе ли България грешния подход вече 9 години да използва европейските фондове като заместител на производство, икономически растеж и регионално развитие?
- Определено смятам, че е пропуск. Може би заради твърде многото възторг при приемането ни в ЕС, но ние заложихме много на европейските структурни фондове, на кохезионните фондове - включително в програмите за развитие на земеделието и селските райони. Когато Шестият кохезионен доклад излезе и се видя, че над 72% от инвестициите в България идват само от структурния и кохезионния фонд - даже без да включваме земеделския фонд, става ясно, че сме пропуснали паралелно с работата по тези фондове да изградим работещ национален механизъм за инвестиции. Някой ще каже, че никога не сме имали „свободни пари“, аз пък ще кажа, че винаги, всяка година е имало финансиране с национален ресурс. Ако това беше правено прозрачно, последователно и с ясно определени цели, щяхме да постигнем повече.
- Да кажем, че поне нямаше в момента да измисляме наново икономическото управление.
- Не, нямаше да го измисляме наново, защото европейските структурни фондове са изключителен инструмент, проектиран, за да подпомага страните членки. Но в никакъв случай този инструмент не е проектиран, за да замества липсващи националните политики.
- Затварянето на границите заради бежанската криза повдигна темата за едно възможно фрагментиране на Европейския съюз - какви предизвикателства поставя тази ситуация пред регионалните политики и регионалното развитие и в частност как може да се засегне България?
- За съжаление, включително тази седмица в комисията по регионална политика на Европарламента дискутирахме тези въпроси във връзка с един предварителен доклад за подготовка на преглед или ревизия на многогодишната финансова рамка на ЕС. На първо място, кризата с бежанците и тенденцията за затваряне на граници, както и натискът на бежанската вълна върху някои от страните членки, ще наложат внимателно разглеждане на възможностите и потенциала на финансовата рамка. За да видим откъде бихме могли да подкрепим дейности по настаняването, интегрирането и обезпечаването на тези хора, които освен че са на територията на ЕС, ще се отразят на целия профил на политиките на Европа.
На ниво териториално сътрудничество затварянето на границите е нещо, което спъва част от идеята за кохезионната политика. Ако си спомняте, първите успешни програми на България бяха трансграничните. Още не бяхме в ЕС, а вече имахме трансгранична програма с Гърция, която се основаваше на обща работа по границата. Когато имаме затворени граници на страни членки. Когато имаме въведен отново, в противоречие с Шенген, паспортен контрол между страните членки, мобилността на работещите, контактите между бизнеса, обменът на информация, възможностите за съвместно развитие на трансграничните региони рязко намалява. Видяхме го на границите между Франция и Белгия. Подобна е ситуацията между Франция и Люксембург, както и между други държави членки. Въвеждането на правила, които усложняват трансграничното сътрудничество, поставя под въпрос успеха на цялата идея за подобно териториално взаимодействие.
Що се отнася до това как тези процеси ще навредят на България - опасявам се и в двете плоскости. Ако тръгнем да правим преразглеждане на многогодишната финансова рамка, един от първите въпроси ще бъде как ще се разпределя резервът от бюджета на ЕС и той по всяка вероятност ще бъде насочен към страните, които са най-тежко засегнати от бежанската криза. България не е сред тях, т.е. ние не можем да разчитаме на преразпределение на резерва от бюджета. На второ място, поставяме под въпрос изпълнението на програмите си за териториално сътрудничество, защото бежанската криза усложнява тнарсграничните контакти и възможностите за съвместни проекти. И накрая, разбира се, по всяка вероятност прегледът на многогодишната финансова рамка ще изиска от страните членки да инвестират поне част от ресурса, с който разполагат, за интегриране и обезпечаване на живота на бежанците на тяхна територия.
- Групата на либералите в ЕП зае остра позиция по последния доклад на ЕК за преговорите за еврочленство на Турция, какво е вашето мнение за споразумението, което постигна Съветът с южната ни съседка за справяне с бежанската криза? Изпълнимо ли е подобно споразумение, има ли смисъл в него?
- Да се надяваме, че ще има смисъл, засега има оптимистични новини, че потокът намалява. Ние обсъждахме задълбочено в групата на либералите целия казус - от потенциалното споразумение с Турция през параметрите, които са заложени в него, и след това доклада за напредъка на Анкара. Либералите имаме няколко позиции, от които не отстъпваме. На първо място, държим ЕС да решава кой може да остане като бежанец или търсещ убежище. Това не може да се прави от трета страна, пък била тя и силна държава като Турция. На второ място, ние не приемаме споразумението с Анкара за бежанците да се обвързва с преговорния процес за присъединяването на Турция към ЕС. Едното споразумение не може и не трябва да влияе на преговорния процес, тъй като преговорите означават не просто „отваряне“ и „затваряне“ на „глави“, а изпълнение на поредица от изисквания. За да може страната кандидат, когато стане член на ЕС, да е напълно приравнила законодателството си и нормите на отношения на бизнеса, на администрацията, на съдебната власт с тези на ЕС. Така че ние държим на това преговорите да си бъдат преговори, споразумението за бежанци - споразумение, и това да бъдат два отделни процеса. При преговорите за членство с Турция ние, либералите, държим изключително много на главите, засягащи правата на човека и свободата на медиите. България вече е преминала през тези проговори и ние много добре знаем и все още помним как вървят процедурите. Все още сме под механизъм за наблюдение и контрол. Така че не виждам защо страна, която е партньор по споразумение с ЕС, трябва да получава и облекчен режим на изискванията за присъединяването.
- Смятате ли за уместна пасивната позиция на България в тази ситуация на идейно и морално разцепление в ЕС по въпроса с разпределянето на отговорността за бежанците? Питам в контекста на обществените дебати у нас и последните социологически проучвания, които показват много широко негативно отношение към посрещането и настаняването на мигранти у нас, като едновременно с това хората желаят да им се помогне по някакъв начин.
- Позицията на българските граждани е напълно естествена, като се имат предвид икономическото състояние на страната и стандартът на живот. Когато стане дума за това, че бежанците получават минимум издръжка, нашите граждани реагират, защото голяма част от тях живеят на ниво под минимума за издръжка на един бежанец. Аз съм избирана като народен представител от Пазарджишкия избирателен район и в селата над Велинград има семейства, които живеят само със средствата, които получават по т. нар. член 9 от закона за социално подпомагане, които възлизат на 43 лева. Може ли да очаквате от хора с подобен месечен доход да отворят домовете си за бежанци? Много е трудно да се случи и не искам да съдя българските граждани. Трудно ни е да живеем в България и затова не виждаме как бихме могли да се грижим за още някого. Българинът има изконни хуманни ценности - християнски и мюсюлмански - за взаимопомощ и винаги ще търси начини как да помогне на тези хора. Те не желаят да дойдат в България, много малко от тях го искат. Според мен България трябва да търси една неутрална позиция и ясно да заяви, че е готова да пази външните граници на ЕС, но заедно с това да спазва изискванията, които съществуваха в отпадналото Дъблинско споразумение. България още през 2013 г. реши да регистрира всички бежанци на своя територия. И сме една от малкото държави, които, без да са шенгенска страна, прилагаме изцяло критериите от Дъблин. Точно заради това България трябва да има активна роля в реформирането на това споразумение; в разширяването на Шенгенската зона и гарантирането й на територията на ЕС. Шенген също има нужда от реформиране, понеже не отговаря на всички предизвикателства на променящия се свят. Но нека заедно с това той да остане като една основа, гарантираща свободното движение в ЕС на хора, стоки, ноу-хау, което в основата на Европейския съюз.
- В тези времена на мрачни прогнози оптимист ли се сте за бъдещето на ЕС в краткосрочен и дългосрочен план?
- Аз съм оптимист и отдавна вярвам в европейската идея. С работата си в Европейския парламент с колегите от всички държави членки се убеждаваме в нещо много важно, което трябва да помним: ЕС не е проект, който се изпълнява като самоцел. ЕС е проект, базиран на осъзната необходимост, която има икономически измерения. Европейският съюз не може да се разпадне просто от една криза, защото това не е икономически изгодно, не е от полза на гражданите на съюза. Но ЕС е жив организъм и като такъв трябва да се променя. И точно затова либералите обикновено казваме: „Реформи и повече Европа.“
Нашият гост
Искра Михайлова е завършила библиотечно образование в Държавния библиотекарски институт и магистратура по библиотечни и информационни технологии към Ленинградския държавен институт по културата. През 2001-2005 г. е съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството. От 2005 до 2009 г. е зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството. Депутат в 41-вото и 42-рото народно събрание. През май 2013 г. става министър на околната среда и водите в кабинета „Орешарски“. На изборите за Европейски парламент през май 2014-а е пета в листата на ДПС, но става евродепутат след отказа на втория в нея - Делян Пеевски, и е избрана за председател на Комисията по регионална политика.

 

(в. Труд, 21.04.2016 г.)

 

Народният представител Митхат Метин: Създаването на район "чужбина" не е добро за избирателите в страната

ДПС е против задължителното гласуване

Създаването на многомандатни райони в чужбина не е добро за избирателите в страната.

Това каза за предаването „12+3“ Митхат Метинот ДПС – член на Правната комисия в НС

Той припомни, че в миналото е имало опит гласовете от чужбина да бъдат преброени отдено и депутатите да дойдат от Добричкия район, а ДПС е взело над половината места.

Тяснопартийно ДПС бива устроено от създаването на изборен район, но, като цяло, демокрацията в България и гражданското общество ще бъде ощетено, защото тук има един риск. Рискът се състои в това българите, които живеят в чужбина, да гласуват за партии, които са създадени там и които ще участват в изборния процес. Те ще дадат гласа си за партии, които са оттам -  да кажем партия, каквато беше, примерно, Другата България". Представете си обаче хипотезата, в която тази партия не прескача 4-процентната бариера и, на практика, избирателят от чужбина, който е гласувал за партия, която е създадена там и която участва в изборния процес, на практика остава непдредставен. 

Заради въвеждането на изискването за уседналост, българите в чужбина не могат да  гласуват за местни избори, припомни Метин.

Предложението ОИК да могат да регистрират само  инициативни комитети, но не и местни коалиции  работи само  в полза на партиите на национално равнище, коментира Метин и изтъкна, че тези коалиции се създават заради спецификата на проблемите в дадена област и са най-добре запознати.

За звуковия файл ТУК

ДПС сезира КС за задължителното гласуване: Противоконституционно е!

Това не е начин за стимулиране на изборния процес, заяви пред Bulgaria ON AIR Митхат Метин

ДПС се обяви против решението на Правната комисия в парламента, която прие гласуването на избори да стане задължителен граждански дълг.

"Задължителното гласуване, така както е предложено от колегите, и както е прието на заседанието на Правната комисия, за ДПС е противоконституционно. Отсега заявяваме, че ще направим необходимото, за да съберем подписи за образуването на конституционно дело и съм убеден, че Конституционнитя съд ще упражни правата и правомощията си по закон и ще обяви тази норма за противоконституционна", каза пред Bulgaria ON AIR народният представител от Движението за права и свободи (ДПС) Митхат Метин.

Митхат Метин  посочи, че през 2005 г. ЦИК е предложила подобен модел, като резултатът от това е била с 10% по-ниска избирателна активност.(БГ ОН ЕЪР, 15.04.2016 г.)

СЪПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДПС РУШЕН РИЗА: ЕТНИЧЕСКИЯТ НИ МОДЕЛ МОЖЕ ДА Е ФОРМУЛА ЗА СИГУРНОСТТА НА ЕВРОПА


- Г-н Риза, остават броени дни до конференцията на ДПС, а още няма яснота кои влизат в битката за председател. Вие ще бъдете ли сред кандидатите?
- ДПС си има естествен лидер и това е д-р Ахмед Доган. За мен не е важно как ще се казва следващият председател на партията важното е да осъзнава ценностната матрица на ДПС и духа на симпатизантите му.
- Възможно ли е да се запази сегашният триумвират начело на партията?
- Този въпрос ще бъде решен от делегатите по време на самата конференция. Независимо от изхода на конференцията аз искам да благодаря предварително на моите колеги съпредседали Мустафа Карадайъ и Четин Казак, както и на цялото ръководство и на всички структури за съвместната ни работа начело на партията.
- Какви промени ще бъдат гласувани в устава ви?
- Не се очертават никакви кардинални проблеми по отношение на устава. Промените в него ще са свързани предимно с практическата му приложимост с цел улесняване дейността на структурите.
- Кажете какви са предизвикателствата пред ДПС на фона на усложнената геостратегическа ситуация?
- Движението за права и свободи се основа именно по време на една такава усложнена геополитическа ситуация, във време, когато се пропукваше двуполюсният геополитически модел, което доведе до множество етнически конфликти, и то близо до нашите граници. Благодарение на ДПС в България нямаше етнически конфликти като в съседните за нас страни. Спомнете си навечерието на 1990 година, каква бомба тиктакаше в обществото и именно основава нето на ДПС уталожи страстите сред малцинствата в България.
- Моля ви, конкретизирайте се и кажете как точно ДПС уталожи тези страсти?
- Хората получиха своето политическо представителство, върна им се доверието в самата държава, която беше ерозирала вследствие от възродителния процес. ДПС не само издържа този тест, но и дари Европа с уникален етнически модел, който е без аналог 26 години след това. Ние имаме опит в тази насока и бъдете сигурни, че партията ни ще бъде отново най-адекватната в тази геополитическа среда. От гледна точка на сигурността в тази усложнена обстановка една стабилна Турция ще бъде в интерес на всички. Нейната територия е естествена преграда за най-конфликтните геополитически възли в света, а в момента се явява най-големият буфер на бежанци за ЕС. Така че отношенията между Турция и България трябва да бъдат издигнати на ниво стратегическо партньорство, с очертани ясни общи цели и интереси и осигуряване на подкрепа в усилията им за членство в европейския съюз и от това ще спечели регионът.
- Стои ли пред движението въпросът за ориентация вляво или вдясно от центъра?
- ДПС е последователна, национално отговорна партия, с огромна тежест в европейското либерално семейство. Пред нас не предстои дебат за ориентация вляво или вдясно. Мисля, че точната дума трябва да се нарече партньорство. Ние сме отворени за партньорство с всяка формация, без тези от крайния спектър, стига това да е в полза на нашите избиратели и да не е в противовес с генетичния код и ценностите на партията.
- Наясно ли сте вече дали ДПС ще има свой кандидат за президент, или ще подкрепи кандидат на някоя от партиите?
- Все още е доста рано да се говори за каквато и да е стратегия по отношение на президентските избори. Това е така и при другите политически формации. Едно е сигурно - Движението за права и свободи отново ще бъде ключов, незаобиколим фактор на предстоящите президентски избори!
- Каква е позицията на движенида се оттегли. Също така искам да засегна един друг въпрос, който ние издигаме от години наред, но се сблъскваме с едно огромно бездушие. Измина повече от четвърт столетие, но пред нас продължава да бъде актуален въпросът за равното третиране на малцинствените групи, особено когато става въпрос за служба в структури като ДАНС, МВР, Министерството на отбраната, прокуратурата и съда.
- Темата е доста деликатна, кажете каква е причината за настояването ви?
- В тези служби представителността на малцинствените групи е почти нулева - има само някои единични случаи. Според наше проучване представителството на малцинствата в МВР е 0,005%, в съда 0,08%, а в прокуратурата 0,03%, а приблизителната цифра на малцинствата в страната е в порядъка между милион и милион и 600 хиляди, което прави 14-21% от населението на страната. През 21-ви век в страна членка на ЕС и НАТО би трябвало да очакваме ако не пропорционално, то поне балансирано представителство. Този феномен може да се обясни с една-единствена дума и това е дискриминация. Явно в този си вид, 12 години от приемането му, този закон не е ефективен.
- Каква е практиката в ЕС?
- Логиката на нашия Закон за защита от дискриминация е подобна на повечето от страните в Европейския съюз - има забрана за различно третиране, но там този закон е работещ за разлика от нашия. В допълнение те имат предприети мерки по този въпрос, но те са на административно ниво или под формата на добри практики, без да има изрично законово разпореждане за това. Забележете, в родината на съвременната конституционна държава - Великобритания, съществуват законови разпоредби, третиращи директно този въпрос, и логиката на техния закон е противоположна на българския - там акцентът е върху необходимостта институциите да предприемат"позитивни", а не забранителни мерки като нашия, за да се осигури равенство на практика! Една от приоритетните задачи пред новото ръководство на ДПС ще бъде именно в тази насока - да осигури равното третиране на всички български граждани във всяка една област, независимо от етнос и религия и не само в тези гореспоменати служби, но и в цялата държавна администрация, където картината не е по-различна!
- Гарантирана ли е националната сигурност на страната ни?
- Националната сигурност е много широко понятие. България е член на най-могъщия военно-политически блок НАТО, но нито една страна по света, включително и страни като САЩ, Русия, Китай, Великобритания и пр., не могат да претендират за каквато и да е абсолютна гаранция по отношение на националната си сигурност, най-вече от гледна точка на зачестилите терористични атаки през последната една година. Ние не сме приоритет за тези терористични организации, но това не трябва да ни успокоява. Службите за сигурносттрябва да бъдат максимално бдителни, да работят в синхрон, да има качествен обмен на информация както между отделните ведомства, така и с нашите чуждестранни партньори, без да се предизвиква масова психоза сред обществото.
- Защо според вас се стигна до т.нар. граждански арести?
- За съжаление през последните няколко години наблюдаваме толериране на агресивното поведение и езика на омразата спрямо различните етнически и религиозни групи. Това са главните причини за тези грозни кадри, които се разиграват в страна членка на ЕС и НАТО. Доста смущаващ е фактът, че министър-председателят благодари пред журналисти за т.нар. от него "съдействие". България е правова държава и тук имат право да задържат само органите с полицейски правомощия. Всяка една друга форма на арест е престъпление и законъттрябва да се приложи в най-голямата му строгост, за да няма ескалация на граждански своеволия вътре в обществото. В никакъв случай не мисля, че става въпрос за доброволни групи, тези лица са предимно от криминалния контингент, които набират смелост за подобни действия именно от ксенофобските изказвания на представители на крайнодесни и псевдопатриотични формации. Надявам се органите да бъдат отговорни, за да се разясни напълно генезисът на тези смущаващи формирования.

(в. Труд, 14.04.2016 г.)

Съпредседателят Четин Казак: ДПС е против задължителното гласуване

 Ние сме против задължителното гласуване. Това каза съпредседателят на ПГ на ДПС Четин Казак пред журналисти в парламента, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Казак уточни, че задължителното гласуване е противоконституционно. „Не може едно конституционно право да се трансформира в задължение, без да се пипне съответния текст в Конституцията. Дали това задължение ще бъде съпроводено със санкции или с поощрения е второстепенен въпрос”, обясни депутатът. Съпредседателят на ДПС посочи, че поощренията са хубаво нещо, но без да се обвързват със задължения. „Ако ще поощряваме избирателната активност, това трябва да бъде чрез убеждаване на хората от ползата да упражнят конституционното си право на глас, а не подкупвайки ги”, заяви още той. Четин Казак посочи, че тенденцията да се подаряват подаръци на избирателите не говори добре за нивото на демокрацията. „Когато се борим с купуването на гласове, даваме материална облага за гласуване в полза на дадена партия, а от друга страна където предлагаме да се купуват гласове по принцип от държавата - да се подкупват българските граждани, за да упражнят основното си конституционно право. Това са идеи, които навяват тъга за нивото на българската демокрация”, категоричен бе Четин Казак.

(Агенция "Фокус",13.04.2016 г.)

Как най-лесно обществената среда може да се превърне в токсична

Отричането на мултикултурализма е отричане на толерантността

Посрещнахме с изумление и огорчение, но също и с немалка доза възмущение непремерените квалификации, цинични обиди и неприкрити ксенофобски послания през последните няколко дни в медиите. Не е пресилено. Тези изказвания са ни по-малко, ни повече „слово на омразата“. Те се включват изцяло в дефиницията - препоръка, дадена от Комитета на министрите на Съвета на Европа: „…форми на изразяване, които разпространяват, подтикват, насърчават или оправдават расова омраза, ксенофобия, основаващи се на нетолерантност, включително такава, водеща до агресивен национализъм, егоцентризъм, дискриминация и враждебност към малцинства, преселници и имигранти…“

Лица със самочувствието на популярни интелектуалци и представители на властта си позволиха недопустими за съвременна европейска България изказвания.

Единият каза: „…Бежанците са друг биологичен вид.“

Друг бивш конституционен съдия с патос и плам в очите заяви: „Бежанците са престъпници и агресори…“ И още: „ Натоварват се бежанците и се връщат обратно.“ Използва и крайно нецензурна реч и цинични обиди.

Трети интелектуалец на импровизирано „пижамено парти“ беше трогателно категоричен: „…Ислямът не е религия, а политическа доктрина“, „ Изключваме исляма от списъка на религиите и започваме да го пердашим“, „ Бежанците трябва да бъдат покръствани и изпращани в трудови лагери…“

Не друг, а представител на правителството заяви, прехласвайки се по унгарския премиер, че „ерата на мултикултурализма е приключила“ и „Европа трябва да забрави пасивната ценност - толерантност, а да припознае внушаването на респект като ценност“.

Такива становища, изказани по толкова неподправен начин и естествена артикулация, особено от хора с претенции на безспорни интелектуалци, превръщат обществената среда в токсична. Интелектът по презумпция няма допирна точка с човеконенавистничеството и омразата, не отказва проявата на елементарна толерантност. Нещо повече. Това е ярка демонстрация на нищета на правосъзнанието и хуманния разум. Тези думи са наливане на масло в и без това разгорелия се в последните години буен огън на примитивния национализъм - особено пък изказани от устата на министър…

Първосигналното ползване на драматични и жестоки човешки трагедии, за да се подкрепят лични предубедени тези, е нехуманен акт - несъвместим с ценностната проекция на България, Европейския съюз и съвременното прогресивно човечество. От друга страна - внушението и предпоставената пряка корелация между бежанските потоци и тероризма е нездрава манипулативна теза.

Мултикултурализмът, а също малко по-различният културен плурализъм допускат обстоятелството, че в пределите на една държава могат да съществуват и съжителстват повече от една културна традиция. Това е породено от естествената причина - наличие на различни религиозни и етнически общности. Апропо, в ЕС поради логични и обясними фактори - този принцип е водещ, откакто съществува съюзът. Нещо повече - ако е недопустим, ЕС няма как да съществува.

Обратната по смисъл среда - монокултурната - не допуска друга култура освен доминиращата, т.е. условно може да се приеме, че е тъждествена на хомогенно религиозно или етническо общество.

Дали разбират тези интелектуалци, че при изричане на тези послания веднага човек неволно прави асоциация с действията на един сръбски лидер, който след нечовешките му усилия (в буквалния смисъл) за постигане на хомогенно общество в Босна, унищожавайки десетки хиляди, наскоро беше осъден от Хагския трибунал за престъпление срещу човечеството.

Ако се върнем до нацистка Германия - също можем да открием много, много убедителни примери като опити за постигане на монокултурност и хомогенна нация от един сатрап. Същият той е обяснявал по подобен начин разликите в културата - приемал ги е като различни, като „ негодни“ и „малоценни” биологични видове…

На подобен опит за хомогенизиране на обществото, макар и в по-премерена степен, станахме свидетели, а и участници в България по времето на тоталитарния режим - между 1972 и 1985 г. Тогава се направи опит за елиминиране белезите на друга култура - обичаи, традиции, облекло, език, имена…

И тогава, и сега България е мултиезикова, мултиетническа, мултирелигиозна и мултикултурна държава. Това е факт, валиден за всички съвременни цивилизовани страни. Отричането на мултикултурализма означава веднага и друго - паралелно отричане и на уникалния модел на толерантно общество, за който имаме и международно признание и е наречен Български етнически модел.

Един интелектуалец по презумпция трябва да съхранява респекта към човека, уважението към различните общности от хора и към хуманизма - при всякакви обстоятелства! Етноцентризмът, религиозната нетърпимост, расизмът и по принцип - отказът от толерантност и ксенофобията не трябва да бъдат поощрявани от съвременните големи умове на обществото. Напротив - трябва да се укоряват и осъждат… Това е аксиоматичен принцип, зададен от демократичните човеколюбиви ценности на света.

Ако обратното е било валидно в Европа преди време (но и в САЩ, Канада и др. ), като всички пристигащи мигранти и бежанци са били хвърляни по затворите, хилядите хора, избягали там от тоталитаризма на Източна Европа, е трябвало да пострадат.

Всички демократични сили в страната и цялата прогресивна българска общественост е нужно да проявяват загриженост и да се противопоставят на такива изявления, провокиращи омраза между хората. Всяко публично инспириране на омраза, дискриминация и страх на тази основа в съвременните демократични държави са неприемливи за обществото и отделния индивид. Покачването на чувствителността към такива прояви оформя естествена резистентност на обществото към прояви на ксенофобия.

Трябва да се осъждат всяко изявление и проява на ксенофобия и нетърпимост към различията, всеки опит за преднамерено провокиране на ислямофобия. Средствата за масова информация не бива да бъдат трибуна на внушения и тези, изказани на езика на омразата. Оторизираните държавни институции е необходимо да проявяват адекватна чувствителност в защита на правата и достойнствата на хората, както и на общочовешките ценности, залегнали в основата на държавността. Системните демократични партии в България трябва по последователен начин да бъдат сериозна бариера пред попълзновенията на антиевропейски и нехуманни тези. Най-ценният дар, с който Господ е дарил човека, е чувството за мяра. В динамичното ни съвремие всички трябва да имат мяра в думите и действията си…

*Авторът е зам.-председател на парламентарната комисия по вероизповедания и права на човека в 43-тото НС.

(в. Труд, 11.04.2016 г.)

Евродепутатът Илхан Кючюк: Великобритания без ЕС е просто Британия


"Ние би трябвало да имаме повече, не по-малко влияние над Европа, в която днес живеем",
сър Джефри Хау

"Немислимо е Великобритания да излезе от Европейския съюз" е теза, която проевропейците във Великобритания защитават вече повече от 41 години. От референдума за оставане на Обединеното кралство в тогавашната европейска общност, проведен през 1975 г., чак до наши дни. За тяхно съжаление, както и за съжаление на милиони британци и граждани на ЕС, възможността Великобритания да напусне ЕС към днешна дата е напълно реална. Повод за всеобщо притеснение е насроченият от премиера на страната Дейвид Камерън референдум за оставане в Европейския съюз за 23 юни тази година.
Политическата значимост на предстоящия референдум е огромна. Той ще определи посоката на развитие не само на Великобритания, но и на Европейския съюз като цяло, и ще има директно отражение върху живота на гражданите. В този контекст е важно да отбележим, че евентуално излизане на Великобритания от общността, от една страна,

ще стопира процеса на европейска интеграция

а от друга - ще постави въпроса за съществуването на ЕС в сегашния му вид. До 23 юни британците имат време да си дадат сметка какво очакват от Европа, да преценят получават ли достатъчно и дали в един наситен откъм кризи и предизвикателства глобализиран свят излизането от Европейския съюз би им върнало "загубените свобода и суверенитет" - каквато е тезата на евроскептиците.

Точно в този важен за страната и Европа момент британският премиер Дейвид Камерън успя да направи безпрецедентен дипломатически пробив, договаряйки "специален статус" за Великобритания в рамките на ЕС. Основните споразумения се отнасят до въпросите за сигурността, социалните придобивки за имигрантите от ЕС, защита за британските финансови услуги и улеснения при блокирането на нежелани европейски регулации. Но според евроскептиците и голяма част от съпартийците на Камерън от управляващата Консервативна партия, договорените протекции отново показват, че на практика ЕС има по-голяма нужда от Великобритания, отколкото тя от членството си в съюза.

Аргументите за това защо Великобритания трябва да остане в Европейския съюз могат да бъдат разделени в две направления: вътрешни (национални) и външни (международни). Като основни вътрешни аргументи можем да подчертаем икономическото развитие и работните места. Говорейки за икономическото развитие на страната, то трябва да е категорично ясно, че евентуално излизане от ЕС ще доведе до

значителни загуби за британската икономика

в дългосрочен план. Няколко симулирани сценария от авторитетни икономисти подсказват, че БВП на страната ще се свие в порядъка между 3% и 9%, а това впоследствие може да се окаже и далеч не най-лошият сценарий. Основна причина за този стремглав спад е намаляването на чуждите директни инвестиции в страната, в случай че британците изберат да напуснат общия европейски пазар. Друг удар за икономиката на страната се очаква от намаляването на търговията. Излизането от ЕС ще се отрази не само на търговията на Великобритания с ЕС, която в действителност представлява 60% от целия внос и износ на страната, но и на търговията на Лондон с 52 страни по света (включително САЩ и Япония), с които ЕС търгува при изключително изгодни условия.

Представете си какви ще са последствията за земеделските производители, на които ще им бъдат поставени квоти след напускане на ЕС. Или на автомобилопроизводителите, или на тежката индустрия, или за британските компании, които работят в други европейски страни. Тези негативни последствия за британската икономика британците най-ясно ще изпитат по загубата на работни мета, които според очакванията ще достигнат до 2 милиона в много кратки срокове. Най-застрашени са работещите в основни сектори на икономиката на страната като машиностроене, химическа индустрия, производството на стоки, застраховане и финансови услуги. Неслучайно заради надвисналата опасност в началото на тази година шефовете на водещи британски компании като EasyJet, Shell и Virgin излязоха с обща позиция в подкрепа на това Великобритания да остане в ЕС.

Не са една или две външните причини, поради които си заслужава да видим Обединеното кралство в ЕС и след 23 юни. Няма как да пренебрегнем динамично променящите се условия в глобалния, но и все по-нестабилен свят, в който всички ние живеем. Свят, в който тероризмът не признава граници, религии и етноси. Свят, в който популизмът и ксенофобията вземат връх, докато Европа е изправена пред безпрецедентна мигрантска вълна, породена от нестабилността и насилието в Близкия изток. Точно в условията на този крехък геополитически ред Великобритания се нуждае от ЕС и ЕС от Великобритания, защото само заедно можем да преодолеем и решим глобалните кризи, пред които сме изправени. Неслучайно основно мото на кампанията за оставане в ЕС е "Заедно по-силни" (Stronger together). Тук е редно да споменем, че така мислят и в други части на света, като САЩ например, където оставането на Великобритания в Съюза се дефинира като основен стратегически интерес. Безсъмнено Великобритания ще има своите позиции на международната сцена дори ако се отдели от Брюксел, но със сигурност

ще загуби глобалната си роля

която заема като част от ЕС. Опонентите ще изтъкнат факта, че Великобритания е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, но при надигащите се нови сили, като страните от БРИКС например, не е ясно в каква степен този неин статут ще я поддържа като значим фактор на глобалната сцена.

Въпреки множеството аргументи за оставане на Великобритания в рамките на ЕС, ще се намерят, уви, доста британци, а и не само, които ще твърдят,че глобалните проблеми, пред които всички сме изправени, могат само и единствено да се решат от националните правителства на страните. За много от тези граждани и политици - евроскептици - свободата и суверенитетът на Великобритания стоят в основата на демокрацията и самоуправлението на страната. За тях европейската обща политика, Европейският парламент и Европейската комисия са символ на един неспиращ процес на интеграция, на нещо повече от съюз (ever closer union), на една федерална държава, която чрез своите регулации застрашава суверенитета и уникалността на демокрацията в Обединеното кралство. Но така ли е в действителност? Уникалността на Великобритания в рамките на ЕС беше договорена от премиера Дейвид Камерън. Страната получи протекции във важни за нея сфери и сложи ясна граница докъде може да стигне по-нататъшната й интеграция в ЕС. Отвори кутията на Пандора и постави на масата много въпроси за състоянието на Съюза в сегашния му вид. Брекзит е сигнал, че ЕС трябва да се реформира, но тази реформа трябва да ни направи по-силни, по-сигурни и по-значими на глобалната сцена. Това може да се случи само с активната роля на Великобритания в рамките на ЕС. Или, както казва бившият британски външен министър сър Джефри Хау: "Ние би трябвало да имаме повече, не по-малко влияние над Европа, в която днес живеем".

(в. Стандарт, 11.04.2016 г.)

Председателят на Младежкото ДПС и вицепрезидент на АЛДЕ Илхан Кючюк: Фасадната интеграция роди гетата на Европа

Г-н Кючюк, честито за преизбирането ви начело на Младежкото ДПС. Какви цели си поставяте в новия мандат?
- Това е голяма отговорност, която ми се възлага за втори пореден мандат. Преди три години получих огромно доверие и с работата си се опитах да го оправдая. През следващите три години ще работя активно, за да затвърдя усещането, че младежката организация е стабилна, жизнена и подготвена.
- Не всеки ден българин получава международно признание. Даниел Кадик от фондация "Фридрих Науман" дори обяви, че ДПС трябва да е за пример и на България, и на Европа...
- ДПС има основание да се гордее с много неща. На първо място това е концептът ни за заедността, заложен от почетния ни председател д-р Ахмед Доган. Това не е фраза, взета от реториката на днешното време, а цяла система от правила, които включват в себе си най-доброто от обществените и социални дадености на нашата страна. Заслужава си да бъде припомнено, че ние успяхме да вървим напред като нация благодарение на този концепт, така се роди уникалният български етнически модел. Другото, с което се гордеем, е членската ни маса - 23 000 души членуват в Младежкото ДПС и това ни прави най-голямата младежка организация в България и Европа. Това обаче не ни задоволява. Голямото предизвикателство пред младия човек е неговата подготвеност. Знанието е най-големият ресурс за всеки политик. Затова сме амбицирани да се докажем и като най-подгответната либерална младежка организация в България и Европа.
- Вие обявихте, че приоритет за вас ще е поставянето на младия човек в центъра на политиката, как ще го направите?
- С активна работа и взаимодействие с всички структури на партията. Защото структурите се изграждат в името на идеи, а не обратното. В последните години заложихме на идеята за създаване на условия за развитие на малкия и средния бизнес, които са в основата на всяка демокрация. Младият човек трябва да получи възможност за реализация на своя потенциал. И когато вземе живота си в свои ръце, ние като общество можем да сме спокойни. В редица европейски държави се чува от младите хора, че се чувстват изоставени. Това ги кара да действат като революционери. Когато получат постоянна работа или развият собствен бизнес, те обръщат поглед към придобиването на по-висока квалификация, създаване на семейство и реална реализация в живота.
- Има ли отлив от ДПС, след като вече не сте във властта?
- Не гледаме на властта като нещо постоянно. Ние сме професионална партия и си даваме сметка, че управлението и опозицията са състояние на политиката - неизбежни. Основната цел на младите хора в ДПС не е да влязат във властта. Те са субект на политиката. Над 30% от представителите ни в местната власт например са млади хора и те работят за реализиране на важни, значими проекти на всяка общност.
- В решенията на националната конференция е записано, че давате категорична подкрепа за Ахмед Доган, защото той олицетворява единството на партията. Ще се върне ли начело на оперативното ръководство той, както искате?
- Имаме доста чести разговори с него, защото той никога не си е тръгвал от ДПС. Нека да припомня, че в устава е записано, че д-р Доган е почетен председател. Що се отнася до отношенията на младежката организация с него, казах и в доклада си - д-р Доган ни даде възможност да жи-. веем заедно, независимо от различията. Неговият концепт за заедността придобива нов смисъл сега, когато сме изправени пред глобални предизвикателства като тероризъм, противопоставянето, когато омразата все повече надделява и взима връх. Толерантността е безалтернативна! На конференцията си позволих да повторя неговите думи - най-трудното идва, когато настъпи моментът да се упражнява власт, защото всички очакват да сме подготвени.
- Поздрави ли ви вече почетният председател Ахмед Доган?
- Не сме се чували по този повод, но през ораторите той поздрави всички делегати и ние се радваме, че можем безрезервно да разчитаме на неговите знания, опит и подкрепа.
- Европа се провали в интеграцията, чу се на вашата конференция...
- Европа се провали, защото не правеше истинска, а фасадна интеграция. Това не може да се случи, ако оставиш хората да се гетоизират. Алтернативата е реалната интеграция. Европейските лидери трябва да поемат отговорност и да започнат конкретни действия в тази посока. Бъдещето на Европа и света е мултикултурализмът. Противното означава отричане на фундаментални ценности на ЕС.

(в. Стандарт, 04.04.2016 г.)

Изказване на народния представител Илия Илиев в дебата по Изборния кодекс

ИЛИЯ ИЛИЕВ: Благодаря, госпожо Председател.

Искам да изкажа своите притеснения за поредната грешка в този Закон. Тя не е никак малка.

„Кметовете на общини и областните управители извършват шест месеца преди общи избори за общински съветници и за кметове проверка по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация на всички адресни регистрации, извършени в последните 12 месеца. Проверката приключва не по-късно от три месеца преди произвеждането на изборите.”

Колеги, ще Ви кажа какво гласи чл. 99а от Закона за гражданската регистрация: „Броят на лицата, които могат да се регистрират по настоящ адрес на адреса на едно жилище със съгласие на собственика на жилището, не може да надвишава повече от три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.” Това означава, че ако в една къща или апартамент живеят пет човека, там не могат да бъдат регистрирани повече от 15 човека.

Въпросът ми към вносителите е: как ще бъдат регистрирани и как законно ще бъдат идентифицирани тези хора на тези адреси, където са регистрирани по 50, по 100, по 200 човека?

Точно заради това, колеги, ние още в началото на мандата внесохме предложение за промяна в Закона за гражданската регистрация. Считаме, че тук ще имаме за пореден път трудности. В абсолютно всички списъци, които ще се правят, или много голяма част от тях ще отпаднат, няма да фигурират, и въобще какво ще стане с тези хора? Комисиите, които ще обикалят шест месеца преди изборите, ще нарушат Закона, защото реално по закон там са незаконно настанени.

Считам, че нашето предложение, което направихме още в началото на мандата за промяна на Закона за гражданската регистрация и Закона за българските лични документи, дори сега е моментът, колеги, да Ви припомним – не само да гласувате Вашите си закони, защото премиерът Ви е казал, или Валери Симеонов…

Вие сте интелигентни, грамотни хора. Случайни хора няма между Вас. Дайте да мислим малко и за българските граждани, дайте да мислим за България! Вярно, всички сме изморени, обаче това е сериозен въпрос. Благодаря.

Изказване на народния представител Митхат Метин в дебата за за награждаване с орден "Стара планина" първа степен на чл.-кор.проф.д-р Григор Ангелов Горчев

Изказване на народния представител Митхат Метин в дебата за награждаване с орден "Стара планина" първа степен на чл.-кор.проф.д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н. за изключително големите му заслуги към Република България в областта на медицинската наука и практика

 

Кметове от Движението за права свободи сред финалистите за награди на групата АЛДЕ в Комитета на регионите за местни и регионални лидери

 

Градоначалниците на Белица, Радослав Ревански и на Ардино, Ресми Мурад се бориха за престижните награди с още 33-ма кметове от 14 държави.

На 25 април 2016 г. на официална церемония в Комитета на регионите в Брюксел, Алиансът на Либералите и Демократите в Европа обяви най-добрите местни и регионални лидери либералдемократи. Финалист в категория „Млад европеец на годината“ бе кметът на община Белица Радослaв Ревански. Сред най-добрите кандидати в категория „Постижения в областта на управлението“ се нареди друг доказал се кадър на ДПС – Ресми Мурад, кмет на община Ардино.

Номинациите за местни лидери либералдемократи бяха внесени в Комитета на регионите от АЛДЕ след задълбочен и обстоен анализ на тяхната управленска дейност. Отчетени бяха успешно реализираните политики на регионално ниво, а също така бе взет под внимание фактът, че и двамата кандидати са млади, с потенциал за развитие на европейско равнище.

Достигането до финалната фаза в тази инициатива е поредното признание за двамата градоначалници и тяхната устойчивата политика, водена в диалог с гражданите и в съответствие с Европейските ценности.

Кметовете присъстваха на тържественото събитие, придружени от лидера на Младежко ДПС, евродепутат и вицепрезидент на АЛДЕ Илхан Кючюк.

IMG 7020

IMG 7025

Деветата Национална конференция на ДПС избра единодушно Мустафа Карадайъ за председател на партията

Деветата Национална конференция на ДПС избра единодушно Мустафа Карадайъ за председател на партията.

„С нашата кауза в сърцата, с нашата обща сила и воля, с общи усилия можем всичко. Има ли воля, има и път”, заяви след избора си развълнуван Карадайъ. Председателят благодари на почетния председател д-р Ахмед Доган и конференцията за доверието.

Конференцията избра новия Централен съвет, Централна контролна комисия и прие промени в Устава на партията.

Днес 24 април 2016 г в зала 3 на НДК Движението за права и свободи проведе своята IX Национална конференция. В работата на Конференцията взеха участие 856 делегата от общ брой 896.

На конференцията присътва почетният председател д-р Ахмед Доган, учредители на партията, народни представители, евродепутати гости от страна и чужбина .

С приветствено слово към делегатите се обърна президентът на партията АЛДЕ  Ханс Ван Баален и вицепрезидентът   на Либералния интернационал Робърт Браун, видеообръщение изпрати и лидерът на групата на АЛДЕ в ЕП Ги Верховщат.

Към делегатите се обърнаха и многоуважаваните гости от Република Турция Кямил Съндър – Генерален секретар на Народно Републиканската партия, Саффет Санджаклъ – депутат от Националистическата народна партия, кметът на Одрин – Реджеб Гюркан, Вефа Салман – кмет на Ялова, който подари и портрет на Мустафа Кемал Ататюрк.

От българските гости делегатите бяха приветствани от Станимир Илчев, съпредседател на НДСВ, почетния председател на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев, заместник-председателя на БСП Атанас Мерджанов, зам.-председателя на АБВ Румен Петков, Красимира Ковачка лидер на БДЦ, Светлин Танчев председател на Народен съюз, Гюнер Тахир  председател на НДПС, поздравителни адреси изпратиха лидерът на ПЕС и евродепутат Сергей Станишев и председателят на КНСБ Пламен Димитров. 

На 24 април 2016 г. от 11.00 часа в зала 3 на НДК Движението за права и свободи ще проведе своята IX Национална конференция

 

На 24 април 2016 г. от 11.00 часа в зала 3 на НДК Движението за права и свободи ще проведе своятаIXНационална конференция. В работата на Националната конференция ще вземат участие 900 делегати. Очаква се да присъстват над 600 гости от страната и чужбина. Националната конференция ще избере председател, Централен съвет и Централна контролна комисия.

 

23.04.2016г.                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                      Пресцентър ДПС

На 23 април 2016 г. в зала „Света София” на Народното събрание,се проведе заключителен концерт на второто издание на конкурсите „БУКЕТ”

На 23 април 2016 г. в зала „Света София” на Народното събрание,се проведе заключителен концерт на второто издание на конкурсите „БУКЕТ”. На конкурса присъстваха тримата съпредседатели на ДПС Мустафа Карадайъ, Рушен Риза и Четин Казак, народни представители от 43-то Народно събрание от ДПС ,както и представителите на ДПС в Европейския парламент, гости от цялата страна и Турция.

В заключителния концерт изпълненията си представиха 550 участници, класирани в категориите музикално изкуство, танцово изкуство и художествено слово и театър.

Конкурсите “Букет” имат за цел да повишат интереса на младите хора към изкуството и към традициите на етносите в България; да съдействат за утвърждаване на мултикултурализъм и толерантност в обществото и да създават среда за изява и развитие на таланти.

Основните принципи, които се съблюдават при тяхното организиране са взаимно зачитане и уважение към различните култури; придържане към общоприети естетически норми; състезателен характер на изявите и доброволно участие.

Логото и мотото на конкурсите са вече разпознаваеми в цялата страна и предизвикват жив интерес сред младите хора, което е добър знак за това, че е намерена една ниша за работа с тях и че тази ниша се изпълва със съдържание, насочено към интегритета на българското общество. В първото издание на конкурсите през 2013 г. – 2014 г. се включиха над осем хиляди участници до 35 години от цялата страна.

 

13063951 10206968412861822 686170231 o

На 23 април 2016 г. от 11.00 часа в зала „Света София” на Народното събраниеще се проведе заключителен концерт на второто издание на конкурсите „БУКЕТ”.

На23 април 2016 г.  от 11.00 часа в залаСвета София на Народното събрание, пл. „Княз Александър І” № 1 (Бивш Партиен дом) ще се проведе заключителен концерт на второто издание на конкурсите „БУКЕТ”.

Конкурсите сеорганизират в различни категории на общинско, областно и национално нивопод мототоБългария вУсмивките ив Културата наЕтносите и на Толерантносттас абревиатура – „БУКЕТ”и сепровеждат под патронажа на д-р Ахмед Доган.

Те имат за целда повишат интереса намладите хора към изкуството и към традициите на етносите в България;да съдействат за утвърждаване на мултикултурализъми толерантност в обществото ида създават среда за изява и развитие на таланти.

Основните принципи, които се съблюдават при тяхното организиране савзаимнозачитане и уважение къмразличните култури;придържане към общоприети естетически норми;състезателен характер на изявите и доброволно участие.

В първото издание на конкурсите през 2013 г. – 2014 г. се включиха над осем хиляди участници до 35 години от цялата страна.

Второто издание обхваща периода 2014 г. – 2015 г. и приключва със заключителен концерт, включващ 70 сценични изяви на 550 класирани участници с индивидуални и групови изпълнения в категориите музикално изкуство, танцово изкуство и художествено слово/театър, на които заедно с участници в други категории, ще бъдат раздадени грамоти и награди.

Логото и мотото на конкурсите са вече разпознаваеми в цялата страна и предизвикват жив интерес сред младите хора, което е добър знак за това, че е намерена една ниша за работа с тях и че тази ниша се изпълва със съдържание, насочено към интегритета на българското общество.

Делегацията на ДПС се срещна с кметовете на общините Газиемир, Буджа, Борнова, Конак и заместник-кмета на Голяма община Измир

Делегация от представители на ДПС - председателя на групата за приятелство с Турция Ердинч Хайрула, народните представители Ахмед Ахмедов, Невин Хасан, Салиха Емин и кмета на община Кирково Шинаси Сюлейман, във втория ден от своето посещение проведе редица срещи с представители на местната власт в Измир(Турция).

Представителите на ДПС бяха приети от Халил Ибрахим Шенол – кмет на община Газиемир, Йондер Кескин – заместник-кмет на община Газиемир, Левент Пирищина – кмет на община Буджа, Олгун Атила – кмет на община Борнова, Сема Пекдаш – кмет на община Конак и д-р Сърръ Айдоган – заместник кмет на Голяма община Измир. Срещите са протекли в приятелска атмосфера и позитивен дух, като най-обсъжданата тема е била тази за установените отношения между побратимените градове. Представители на местната власт в Измир са били категорични в мнението си, че установенитедобри двустранни отношения, които години наред имат своята солидна основа трябва да продължат да се развиват и да се полагат още по-големи усилия за изпълнението на нови съвместни проекти.

Представителите на ДПС са поканили лично своите домакини от Измир на предстоящатаIX-та Национална конференция на ДПС.

община Борнова

Делегация на ДПС е на двудневно посещение в Измир

Делегация от представители на ДПС - председателят на групата за приятелство с Турция Ердинч Хайрула, народните представители Ахмед Ахмедов, Невин Хасан, Салиха Емин и кметът на община Кирково Шинаси Сюлейманов, започна своето двудневно посещение в турския град Измир. Вчерашният ден беше посветен на множество срещи с изселници. Акцентът на темите беше поставен върху актуалната политическа обстановка в България, като изселниците декларираха своята подкрепа към водената от ДПС политика.

Днес предстои да се проведат множество срещи с представители на местните власти в Измир. Делегацията на ДПС ще бъде приета от кметовете на общините Газиемир, Буджа, Борнова, и Конак. Визитата ще приключи с посещение в Голяма община Измир, третият по големина град в Турция.

Съпредседателите на ДПС Мустафа Карадайъ и Рушен Риза присъстваха на Общото събрание на Сдружение "Толерантност"

 

Днес 16 април 2016 година сдружение „Толерантност” проведе своето годишно Общо събрание. Официални гости на събранието бяха съпредседателите на ДПС Мустафа Карадайъ и Рушен Риза, както и евродепутатът Искра Михайлова, народният представител от 42-то НС и основател на Сдружението д-р Нигяр Джафер. Официланите гости приветстваха представители на местаната власт и подчертаха значимостта на дейността на Сдружение „Толерантност”. Изпълнителният директор Бюрхан Абазов представи отчетен доклад за дейността на Сдружението през 2015 година. Общото събрание избра своите управителни и контролни органи. В програмата е предвидена семинарна част, в която  на представителите на общини ще бъдат запознати с възможностите за Европейско финансиране по  оперативните програми.

12992059 10206922157265461 2128004821 o

Евродепутатът Илхан Кючюк: Предприемачеството все още е предизвикателство за младия човек в България

В Луковит бяха представени възможностите за земеделски производители и неправителствени организации

„Европейските програми все още представляват предизвикателство както за младите хора, така и за голяма част от малкия и среден бизнес у нас. Виждам още много неоползотворени възможности и смятам, че именно в това се състои много важна част от работата на хората като мен, които по един или друг начин имаме пряк досег с европейските институции – да фасилитираме този процес, да правим така, че инициативните, можещите хора в България да имат пълноценна информация за предимствата, които членството в Европейския съюз ни предоставя.“

Това заяви евродепутатът и вицепрезидент на АЛДЕ Илхан Кючюк в Луковит, където с негова подкрепа бе организиран семинар за представяне на възможностите за финансиране на земеделски стопанства и актуалните програми, касаещи дейността на неправителствения сектор.

Лектор на събитието, което предизвика голям интерес сред присъстващите младежи и собственици на малък и среден бизнес, беше Ализан Яхова – бивш директор на Държавен фонд „Земеделие“. Участие взеха народният представител Митхат Метин, Сурай Велиева – областен председател на ДПС - Ловеч, Севдалин Асенов – общински председател на ДПС – Луковит, и Ванко Иванов – областен председател на Младежко ДПС - Ловеч.

„Достъпът до финансови средства е жизненоважен за започване или разширяване на всяка една дейност. Европейските програми могат да осигурят именно такъв ресурс – на малки и средни предприятия, неправителствени организации, млади хора, изследователи, земеделски стопани, публични органи и др. Това, което зависи от нас, е да знаем къде и как да потърсим този ресурс – това е от ключова важност“, коментира още Илхан Кючюк.

По думите му е налице тревожна статистика, която свидетелства за твърде малък процент сред младите хора в България, пряко ангажирани с предприемачество. „Това е лош сигнал, защото на практика означава, че младежите не намират обстановката и бизнес средата в България за сигурна“, допълни Кючюк. „Затова и сред приоритетите в работата ми като председател на Младежко ДПС, като евродепутат тази тема винаги е заемала челно място.“

 

семинар

Днес 09 април в зала 9 на НДК се проведе VI-та Областна отчетно-изборна конференция на ДПС София-град

Днес 09 април в зала 9 на НДК се проведе VI-та Областна отчетно-изборна конференция на ДПС София-град. Конференцията бе открита от един от основателите насофийската организация на ДПС- Шефкет Фейзулов. В работа на конференцията взеха участие бившият зам.-министър на правосъдието Сабрие Сапунджиева, бившият зам.- министър на образованието Мукаддес Налбант,младежкият областен председател Едиз Саидов. Гости на конференцията бяха съпредседателят на ДПС Мустафа Карадайъ, Мустафа Занков зам.- председател на ДПС в периода 1990-1996 год., народният представител от 42-то Народносъбрание Петя Раева, областният председател на ДПС Перник Боряна Методиева, ген. Симеон Симеонов.

На конференцията присъстваха 93 делегата от 99 по списъчен състав. За председател на областната организация на ДПС София-град бе избран Нихат Кабил.

В своето изказване съпредседателят Карадайъ припомни основните ценности на либерализма - свобода, отговорност и толерантност. ”Ние четем свободата и толерантността като единство на различията, съжителство на различията. Избрахме пътя на съвместното съжителство, пътя на демокрацията, на политическото представителство. Ние имаме какво да дадем на Европа и това е българския етнически модел”, заяви Карадайъ.

12980742 10206872600706578 1971215443 o

 

12986713 10206872604066662 719483650 o

Първо заседание проведе новоизбраният Областен съвет на ДПС в Кърджали

Вчера се проведе първото заседание на новоизбрания Oбластенсъвет на ДПС в Кърджали, на което присъства и народният представител инж. Ердинч Хайрула.

Представителите на ДПС от всички общини на областта обсъдиха политическата обстановка в региона.

„Ние сме един много добър екип. Предстоят трудни времена пред организацията, но трудностите винаги обединяват хората. Оптимист съм и смятам, че сега ще бъдем още по-сплотени”, заяви новият областен лидер на ДПС инж. Изет Шабан. Той пожела на новоизбраните членове на Областния съвет да бъдат активни и диалогични при обсъждането на проблемите.

Структурирането на Областният съвет ще бъде направено след Националната конференция на ДПС, която ще се проведе на 24 април в София.

Всеки четвъртък от 10 до 13 часа в офиса на Областния съвет на ДПС в Кърджали на булевард „България” №84 ще се проведе приемен ден за граждани. Всички жители на областта ще имат възможността да поставят въпроси и проблеми в директен диалог с инж. Изет Шабан.

Новоизбраният Областен съвет на ДПС включва в състава си евродепутата Неджми Али, народните представители от региона, кметовете на 7-те общини, председателите на Общинските съвети на ДПС и на законодателния орган, областния лидер на МДПС, председателите на женските дружества на Движението, членове на Младежкото ДПС.

Съпредседателят Мустафа Карадайъ участва в дискусия "Перспективи на младите роми в България"

Днес по повод Международния ден на ромите в к.к. Боровецсе проведе дискусия  на тема "Пeрспективи на младите роми в България". Събитието бе организирано от  народния представител Александър Методиев. На дискусията присъстваха съпредседателят на ДПС Мустафа Карадайъ, народният представител Митхат Метин, президентът на Световната ромска организация Йован Дамянович, Петко Асенов-комисар по въпросите на ромската общност в България на Световната ромска организация,председатели и представители на ромски организации в България. На форума  присъстваха над 300 студенти, учители и скоро завършили висше образование роми,които споделиха своите проблеми и трудности при тяхната реализация.  По време на дискусията Карадайъ заяви  „Днес сме се събрали тук, от една страна да поставим и да дефинираме ясно проблемите, и от друга - да видим и да търсим начините за тяхното решаване. Не идваме с готови решения, ще ги чуем и ще ги дефинираме.”

Хубав ден е днес - празникът на ромите, поздравяваме всички роми в България , а и не само у нас, отбеляза съпредседателят на ДПС. Много хора говорят за ромите, но малко са тези, които честно и открито се ангажират с проблемите им. „След като министри отхвърлят теми, които 25 г. са били емблема и етикет на България, включително и в международен план, като мултикултурността, като толерантността, като заедността - може би, имат основание младите роми да твърдят това”, подчерта Карадайъ.

12980704 10206566986395450 1428958539 o

Във Видин с кръгла маса започнаха проявите, посветени на Международния ден на ромите


С кръгла маса, посветена на 8 април - Международния ден на ромите във Видин започнаха проявите, посветени на празника. Събитието се организира по инициатива на Общински съвет - Видин и местното сдружение "Организация ДРОМ", а в него участваха народният представител Станислав Анастасов, ръководители на общинската администрация, държавни институции, неправителствени организации и граждани.
На кръглата маса на тема бяха представени част от мониторинговите доклади за 2015 година на областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и по Плана за интеграция на ромите на община Видин.
По-късно днес ще се състои поклонение на централния речен понтон във Видин, в памет на жертвите на геноцида на ромския етнос. Ще бъде отслужена заупокойна молитва и ще се извърши ритуал по хвърляне на венци и цветя във водите на река Дунав.

(БТА, 08.04.2016 г.)

Дискусия на тема "Перспективи на младите роми в България", организирана от народния представител Александър Методиев ще се проведе утре в к.к. Боровец

Утре 08 април 2016 г. в хотел "Мура", к.к. Боровец от 15.00 часа ще се проведе дискусия  на тема "Перспективи на младите роми в България", организирана от народния представител Александър Методиев. В дискусията са поканени съпредседателите на ДПС Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Четин Казак, президентът на Световната ромска организация Йован Дамянович, Петко Асенов - комисар по въпросите на ромската общност в България на Световната ромска организация, председатели и представители на ромски организации в България. Събитието е организирано по повод отбелязването на  Международния ден на ромите. На него ще   присъстват студенти от ромски произход и скоро завършили висше образование.

Евродепутатът Филиз Хюсменова и еврокомисарят Вера Юрова откриха изложбата "Поглед към живота на малцинствата в България"

Евродепутатът Филиз Хюсменова откри изложбата "Поглед към живота на малцинствата в България" в Европейския парламент заедно с еврокомисаря по правосъдие, потребители и равнопоственост Вера Юрова. Съорганизатор на събитието е фондация „България интернешънъл”.

Хюсменова отправи посланието, че живеейки в пъстроцветно общество не трябва да забравяме другия до нас, неговия бит, неговата радост и тревога, а различията да превърнем в ценност, а не в заплаха. Българският евродепутат припомни, че ситуацията в цяла Европа е тревожна на фона на тероризма и случилите се трагедии, че се разраства езика на омразата, създават се все по-силни ксенофобски настроения. Точно затова, с тази изложба искаме да покажем, че нашата чувствителност към различията не намалява, че искаме да съхраним ценностите си – толерантност, заедност - в името на хармоничното ни съвместно съществуване.- продължи Филиз Хюсменова.

Комисар Юрова обърна внимание на терористичните атаки и необходимостта от предприемане на сериозни и адекватни мерки. Според нея в този труден период е много важно да се подпомогнат основните ценности и принципи, върху които се гради Европейският съюз. Равноправието и уважението към малцинствата са част от тях, допълни еврокомисарят, поздравявайки Хюсменова за изложбата в Европарламента.

За събитието пристигнаха 20 деца от България, отличени в конкурс за есе, посветено на спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. Те имаха възможността да разгледат Европейския парламент и забележителности на Брюксел.

Автор на снимките е фотографът Огнян Панов, а изложбата, която е представяна в Народното събрание на България, е посветена на приноса на Abraham H. Foxman, почетен председател на Американската лига против поругаването, посветил живота си на борбата за свят без омраза.

Група ученици от ислямските училища в Момчилград, Русе и Шумен посетиха Народното събрание

Днес група ученици от ислямските училища в Момчилград, Русе и Шумен посетиха Народното събрание и се срещнаха със съпредседателя на ДПС Мустафа Карадайъ, зам.-председателя на НС доц. д-р Алиосман Имамов и народния представител Станислав Анастасов.

С дълбоко прискърбие приехме вестта за внезапната загуба на нашия дългогодишен активист и деятел, бивш областен председател на ДПС-Кърджали Рамадан Каракаш

С дълбоко прискърбие приехме вестта за внезапната загуба на нашия дългогодишен активист и деятел, бивш областен председател на ДПС-Кърджали Рамадан Каракаш. Той ще остане завинаги в нашите сърца като един почтен човек , предан на Каузата-ДПС и достоен пример за поколенията.

От името на ръководството на партията, на Парламентарната група на ДПС и от името на всички наши членове и симпатизанти поднасяме най-искрени съболезнования на семейството, роднините и близките на Рамадан Каракаш!

                Председателски съвет на ДПС

                Мустафа Карадайъ

                Рушен Риза

                Четин Казак

Илхан Кючюк бе преизбран за председател на Младежко ДПС на VII Национална конференция

На 2 април 2016 г. в гр. София се проведе VII-та Национална конференция на Младежко ДПС.Форумът бе открит в 11 часа от най-младия присъстващ на конференцията Фахредин Моллахмедов, който е от Разградската организация на Младежко ДПС.

Висшият форум на Младежко ДПС бе уважен от множество гости от страната и чужбина, сред които бяха съпредседателите на ДПС Мустафа Карадайъ, Рушен Риза и Четин Казак, Зам.-председателите на ДПС Филиз Хюсменова и доц.д-р Алиосман Имамов, Юнал Лютфи член на Централния съвет на ДПС, народни представители, членове на Европейския парламент, кметове на общини и други. Гости от чужбина бяха Ведрана Гуич - председател на ЛАЙМЕК, Игор Калдера – главен секретар на ЛАЙМЕК, Рейчъл Едуардс- Зам.-председател на Либерална младеж Великобритания и представителите от Либералдемократическа партия на Македония Моника Зайкова- международен секретар, Стефан Спасич- член на ръководството и Кире Геговски- член на ръковдтсвото, Даниел Кадик - директор на Югоизточна Европа на фондация За свободата „Фридрих Науман” и Петя Дюлгерова проектен координатор за България и Македония.

В своя доклад Илхан Кючюк, председателят на Младежко ДПС, направи цялостен анализ на политическата обстановка в страната в контекста на динамичните процеси в Европа и света. Той очерта проблемите на младите хора, като отличи работата на Младежко ДПС, която стъпва основно на философския концепт за „Заедността”. Именно той е бил в основата при изпълнението на главната задача за поддържане на стабилна и обединена младежка организация. Той подчерта, че Младежко ДПС е жизнена и политически зряла организация. Сподели, че в рамките на мандата екипът на ръководството е провело над 400 срещи в страната и чужбина и са учредени нови 32 общински организации на Младежко ДПС. Той обърна специално внимание на проблема за печелене на доверие, проблемите на капсулацията и увеличаването на средната възраст на организацията. Като предлага тяхното разрешаване чрез повече диалог, демокрация и отвореност на органиацията. Илхан Кючюк обърна сериозно внимание на политиката на подпомагане на малкия и средния бизнес, което е едно от решенията за задържане на младите хора в България.

В заключение той каза „Самочувствието на най-големи може да бъде измамно, ако двигателят на прогресивното ни развитие като младежка организация забави ход. Ето защо сме длъжни да добавяме още гориво в него. Повече подготвеност и вслушване в колективния дух на организацията!”.

На конференцията присъстваха 350 делегата от общо 372 души. За председател на Младежко ДПС конференцията единодушно преизбра Илхан Кючюк.

Националаната конференция на Младежко ДПС е най-висшият форум на организацията, където се вземат най-важните основополагащи решения за следващия мандат на управление на организацията.

                                                                                                                                                                    

СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛЕН АДРЕС ОТ СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДПС ПО ПОВОД ТЕРОРИСТИЧНИЯ АКТ В ДИАРБЕКИР

 

Изключително сме огорчени от ужасния терористичен акт в турския град Диарбекир, който отне живота на 6 души и рани десетки други. Изразяваме своята тревога от поредицата ужасни терористични атаки, които отнеха живота на десетки граждани през последните няколко месеца в Турция и се надяваме в най-кратък срок от време виновните за тях да бъдат изправени пред правосъдието. Движението за права и свободи осъжда всякакви форми на насилие и призовава за по-голямо международно сътрудничество и солидарност!

От името на Движение за права и свободи и от наше име, поднасяме най-искрените си съболезнования към семействата на загиналите и изразяваме своята надежда за бързо възстановяване на пострадалите. В този тежък момент, ние скърбим заедно с целия турски народ!

 

С уважение,

Председателски съвет на Движение за права и свободи:

Мустафа Карадайъ

Рушен Риза

Четин Казак

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност