20glasuvay

Неджми Али: Огромно мнозинство при гласуването на Финансовата рамка и Системата за собствени ресурси на ЕС

С огромно мнозинство в Европейския парламент бяха гласувани два изключително важни за Европейския съюз доклади. Това съобщи евродепутатът от Алианса на либералите Неджми Али. Той е член на Комисията по бюджети, на чието заседание докладите са били гласувани. Те касаят „Позиция на Европейския парламент по Многогодишната финансова рамка (МФР) след 2020 г.“ и „Реформиране на системата за собствени ресурси на ЕС“.

„По този начин членовете на Комисията по бюджети представиха позицията си в преговорния процес (между Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на ЕС) за следващата финансова рамка, която трябва да финансира нови приоритети, както и да компенсира недостига на средства след напускането на Обединеното кралство. Разходната и приходната част на европейския бюджет следва да се разглеждат като един общ пакет”, коментира Неджми Али.

Членовете на бюджетната комисия в Европарламента предвиждат бюджетът на ЕС да отразява политическия проект и дългосрочната стратегия за по-силна и по-устойчива Европа. Те настояват бюджетът на ЕС да бъде увеличен от сегашния 1% на 1.3% от Брутния национален доход (БНД) на държавите-членки, за да може да бъде продължена подкрепата за редица политически области, като например селското стопанство и политиката на сближаване, както и да бъдат осигурени достатъчно финансови средства за реагиране на новите предизвикателства като сигурност, отбрана и миграция.

Основните предложения включват насърчаване на научноизследователските програми, програмата "Еразъм +", инициативата за младежка заетост и подкрепата за Малки и средни предприятия (МСП), както и инвестициите в инфраструктурни проекти чрез Механизма за свързване на Европа.

Докладът за собствените ресурси се основава на резултатите от работата на групата на високо равнище, председателствана от Марио Монти. В него се призовава, от гледна точка на приходите, за запазване на съществуващите и постепенно въвеждане на нови собствени ресурси.

„Новите собствени ресурси могат да бъдат базирани на следните елементи: ревизиран ДДС; част от корпоративните данъци; облагане на финансовите услуги; част от данъците върху компаниите в цифровия сектор; част от възможни данъци за опазване на околната среда”, посочи българският евродепутат.

Според него, собствените приходи трябва да осигурят съществено намаляване (до 40%) на дела на преките вноски на база БНД, да премахнат всички отстъпки и корекции, които носят полза само на отделни държави, както и да дават възможност за финансиране на по-високите разходни нива на ЕС в периода следващата МФР след 2020 г. Необходимо е приходите да покриват недостига на средства, предизвикан от Брекзит, да не увеличават данъчната тежест за европейските данъкоплатци, допълни още евродепутатът.

Илхан Кючюк: Десет години, откакто Косово обяви независимост, не са много, но най-младата държава в Европа е пълна с енергия и потенциал

Евродепутатът от АЛДЕ/ДПС Илхан Кючюк бе домакин на стратегическа конференция в Европейския парламент, посветена на десетгодишнината от обявяването на независимост на Косово. Специален гост на събитието бе заместник-министърът на външните работи на Косово Рейхан Вуничи,  която изнесе реч за постигнатото от страната през изминалите десет години и перспективите за евроатлантическа интеграция.

„Десет години, откакто Косово обяви независимост, не са много, но най-младата държава в Европа е пълна с енергия и потенциал. Въпреки скорошните успехи на международната сцена, страната остава неразпозната от някои страни, включително от 5 държави членки на ЕС. Но Косово има най-младото население в Европа – около половината от неговите граждани са на възраст под 25 години и това е истинско съкровище за Европа, която се характеризира със застаряващо и свиващо се население.“, заяви Илхан Кючюк в своето приветствено слово. Той завърши изказването си, припомняйки, че страната има проактивна и динамична външна политика, основана на визията за поддържане на добри отношения с всички съседи, и изложи тезата, че диалогът между Прищина и Белград е в интерес на двете страни и е гаранция за мир, благоденствие и стабилност не само за региона, но и за цяла Европа.

В речта си заместник-министърът на Косово г-жа Вуничи изложи тезата, че десетата годишнина от независимостта на Косово е моментът, в който страната трябва да погледне назад и да си даде сметка накъде иска да върви:

„Ние сме решени да се превърнем в утвърдена европейска държава. Косово вече се присъедини към някои европейски проекти като програма "Еразъм+", която предоставя на младото ни поколение нови възможности. Ние сме изключително доволни, че разширяването на Балканите е в европейския фокус, но се надяваме и на още по-конкретен език от европейските институции. Имаме болезнено минало, но трябва да работим заедно със Сърбия, за да можем да се присъединим към Европейския съюз".

Сред гостите на събитието бяха и членове на Европейския парламент, посланици и представители на Дипломатическия корпус, експерти и журналисти.

20180222 Kosovo event 2

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА ПОСРЕЩНА В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ АКТИВИСТИ НА ДПС ОТ РАЗГРАДСКА И СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ

Евродепутатът Филиз Хюсменова посрещна в Европейския парламент активисти на ДПС от Разградска и Силистренска област. По нейна покана гостуваха кметът на с. Малко Йонково, община Исперих - Мехмед Ходжов, служители в общинската администрация, членове и симпатизанти на партията от общината и от община Тутракан, Силистренска област. По време на тридневното си гостуване в Брюксел, от 20-ти до 22-ри февруари, те имаха възможност да видят най-голямата европейска институция – Европейския парламент и да се запознаят с работата на евродепутатите.
Хюсменова обсъди с гостите актуалната политическа ситуация в Европейския съюз, включително и председателството на България на Съвета на ЕС, както и темите от дневния ред на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, към която принадлежи делегацията на ДПС в Европарламента.
В програмата на посещението е включена и презентация в Европарламента, която подробно представя комисиите, в които работят евродепутатите, политическите групи, както и процедурите за взимане на решения. С конкретни примери гостите се убедиха, че решенията, които се вземат в евроинституциите имат пряко отражение върху ежедневието на всеки европейски гражданин.

AE2A821A E270 4081 AB1E 888A1651D10C

F170927C ED12 4A3D B3E0 D8E12C33FB43

Неджми Али: Нивото на грешките в усвояването на бюджета на ЕП е намаляло

„Нивото на грешките в усвояването на бюджета на Европейския парламент е намаляло през 2016 година”, заяви по време на заседание на Комисията на бюджетен контрол на ЕП евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али. В Брюксел беше разгледан доклада за освобождаване от отговорност на Европейския парламент за 2016 г.

„Най-напред, бих искал да поздравя докладчика за добре структурирания, балансиран и всеобхватен доклад за дейността на Европейския парламент (ЕП) през 2016 година. В този си вид, докладът дава отговор на въпросите какво е постигнато по отношение на качеството, ефикасността и ефективността в управлението на публичните средства, а също така представя и резултатите през призмата на прозрачността и отчетността на политическото ръководство пред европейските граждани”, посочи Неджми Али в качеството си на докладчик от групата на АЛДЕ.

По време на заседанието стана ясно, че предвидените средства на ЕП за 2016 г. са възлизали на около 19% от Функция V на Многогодишната финансова рамка, като 99.2% от тези средства са били усвоени. Параметрите бяха определени от Неджми Али като „отличен резултат” от финансова гледна точка. Като „достойнство на доклада”, евродепутатът посочи, че той дава реална представа по какъв начин са били изразходени тези финансови ресурси и какви са постигнатите резултати.

„Що се отнася до достоверността на финансовите сметки за 2016 г., както  и по отношение на законността и редовността на транзакциите, можем да изкажем задоволство от становището на Европейската сметна палата (ЕСП), че усвояването на средствата не е засегнато от прекомерно ниво на грешки. В сравнение с предходната година оценката на ЕСП сочи, че нивото на грешки дори е намаляло”, допълни българският евродепутат.

„Що се отнася до Годишния доклад на вътрешния одит, в него има няколко добри предложения. Същевременно, бих искал да направим уговорката, че предложението за назначаване на Координатор на вътрешния одит във всяка Генерална дирекция, не би трябвало да води до повишаване на бюрокрацията и обема на работа за служителите.

От гледна точка на управлението на човешките ресурси, ние сме удовлетворени, че Междуинституционалното споразумение по бюджетна дисциплина, сътрудничество по бюджетни въпроси и добро финансово управление се реализира в съответствие със заложения график”, посочи в допълнение Неджми Али.

 

Неджми Али: Агенциите реализират политиките на ЕС с бюджет от 3.4 милиарда евро

„Агенциите на ЕС, с дейността на своите 10 364 служители и бюджет от близо 3.4 милиарда евро, са видими в страните-членки и имат сериозно влияние върху политиките и вземането на решения, както и изпълнението на програми в много важни области за европейските граждани. Акцент върху включването на принципите на икономичност, ефикасност и ефективност във всекидневните дейности, годишното планиране и контрол на агенциите биха ни представили по-ясна картина за дейностите им през 2016”.

Това посочи евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол, на което бяха обсъдени предварителните доклади по освобождаване от отговорност на Агенциите в ЕС за дейността им през 2016 година. Българският евродепутат предложи към сферите, представени в доклада, да се добяват изследвания и индустриално развитие, икономически и парични въпроси и свързаните с тях заетост и социален прогрес.

„Въпреки че през 2016 г. имаше увеличение както на бюджетите, така и на броя на служителите на повечето агенции, трябва да наблегнем върху новите задачи, които са следствие от предизвикателствата, пред които ЕС беше изправен през въпросната година. Що се отнася до броя на агенциите, имам една обща констатация. Представени са 41 структури, от които 32 са децентрализирани агенции, 6 са изпълнителни агенции, а 3 са посочени като други структури. Посочените в хоризонталния доклад стойности на бюджетите и броя на служителите покриват всичките 41 структури, а нашата задача е да предложим освобождаване от отговорност само за децентрализираните агенции. За да се избегнат някои несъответствия, трябва да унифицираме методологията си с тази на Европейската сметна палата (ЕСП)”, посочи Неджми Али.

Той допълни, че що се отнася до принципа за пълно усвояване на бюджета в рамките на годината, финансовият контрол показва високо ниво на прехвърлени средства в следващата година, което е характерно за повечето агенции. По думите му, следва да се има предвид, че в много случаи поради многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, това е неизбежно.

„Макар в повечето агенции тези прехвърляния да не са последствие от лошо планиране или изпълнение, със сигурност детайлна информация трябва да бъде представена по съответния начин на ЕСП. Една от главните констатации е, че обществените поръчки остават сфера, в която много агенции допускат грешки. Това е вярно, но същевременно е важно да правим разлика между наистина слабото представяне в тази сфера и някои нередности, които възникват в извънредни ситуации, например свързани със сериозните външни и вътрешни заплахи за реда и сигурността в Съюза”, акцентира Али.

Привествайки създаването на Работната група срещу измамите на Правната мрежа на агенциите, българският евродепутат подчерта, че докладът за дейността на тази Работна група не само, че трябва да бъде представен пред Парламента, но трябва да се заложи и краен срок за това. В допълнение, докладът би имал доста по-голяма тежест, ако в него е представена количествената оценка на резултатите от борбата с нередностите в агенциите.

 

Илхан Кючюк: Големият въпрос през следващото десетилетие е как вярата на Европа в либералните ценности ще издържи на въздействието на масовата миграция

Евродепутатът от АЛДЕ/ДПС Илхан Кючюк бе домакин на събитие в Европейския парламент, посветено на тенденциите в миграцията и перспективите за решаването на този глобален феномен. Във форума участие взеха експерти, политици и представители на дипломатическия корпус, които анализираха сложната ситуация, в която се намира ЕС и която продължава да разделя континента вече няколко години.

„Свидетели сме на безпрецедентни нива на миграция към Европа, които, за съжаление, доведоха до рестриктивни политики в областта на убежището, ксенофобия, расизъм и негативни настроения в много европейски държави. Битката между националистите и либералите по отношение на миграцията започва да оформя политиката в Европа. За да избегнем нарастващото напрежение в рамките на европейските общества, наш морален дълг е да намерим ефективни методи за управление на миграционната криза. За да направим това, трябва да разгледаме миграцията от многопластова гледна точка, защото миграцията е сложен процес, провокиран от различни мотиви.“, заяви Илхан Кючюк в своето приветствено слово.

Участниците в конференцията коментираха, че миграцията е сложен процес с практически последици за политиката на местно, национално и европейско равнище. Необходимостта от намиране на устойчиво решение за споделяне на отговорностите сред страните членки на ЕС и техните съседи бе подчертано като ключов фактор за справяне с миграцията.

„Имиграцията е в списъка на най-големите притеснения на европейските граждани от 2014 г. насам, достигайки върха си в края на 2015 г., когато 58% от европейците завяват, че това е най-важният проблем, пред който е изправен ЕС. Убеден съм, че само с проявата на солидарност и споделена отговорност Европа ще може да върви напред и вярвам в положителните резултати през следващите месеци.“, коментира Кючюк.

Специални гости на събитието бяха и членове и симпатизанти на ДПС от Ловеч, Плевен и Ямбол, които са на двудневна визита в Европейския парламент по покана на Илхан Кючюк. По време на посещението те имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на институцията, да присъстват на лекция за историята и функционирането на Европейския съюз, както и да се срещнат и разговарят лично с българските евродепутати от Движението за права и свободи.

IMG 20180220 160940

 IMG 20180220 151329

Неджми Али: Инвестициите на ЕИБ осигуряват в ЕС до 2020 г. нови 2.25 млн. работни места

Банката гарантира допълнителен икономически растеж от 2.3% към растежа на БВП на ЕС, твърди докладчикът на АЛДЕ в Страсбург

„Макроикономическите резултати от дейността на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) се виждат от оценката, че нейните общи инвестиции през 2015 и 2016 г. се очаква да  допринесат 2.3% към растежа на БВП на ЕС и осигурят 2.25 млн. работни места до 2020 г.“, заяви в пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург евродепутатът Неджми Али. Той беше докладчик на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) при разглеждането на Годишния доклад за финансовите дейности на ЕИБ за 2016 година.

„Докладът представя оценката на Европейския парламент за финансовата дейност на ЕИБ в подкрепа на политическите цели на ЕС. Той е широкообхватен, описващ дейността на банката в областта на основните политики, отчетността, финансовите операции и комуникацията“, отбеляза Неджми Али. Той подчерта, че е необходимо да се ускори икономическото възстановяване в Съюза и да се подпомогнат някои икономически сектори и географски райони да компенсират изоставането си.

„В тази връзка докладът приветства въвеждането на обновения Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и призовава за по-нататъшни усилия за избягване на географските дисбаланси. Резултатите към 31 декември 2017 г. показват, че общите инвестиции, на базата на одобрените транзакции на ЕФСИ са достигнали 257 млрд. Евро. Изпълнението на Инвестиционния план за момента е в срок, като очакваме още по-добри резултати от ЕФСИ 2.0 с планираните в неговите рамки 500 милиарда евро.  

Същевременно буди тревога факта, че петте най-големи икономики в ЕС са получили 54% от всички предоставени заеми през 2016 г.      

„Имайки предвид, че информацията за инвестициите на Банката като процент от номиналния БВП на отделните държави в случая може да не е коректния подход, настояваме за по-широкообхватно териториално разпределение на средствата, включително и по отношение на ЕФСИ.

Влиянието на ЕИБ върху изпълнението в основните политически области може да бъде оценено чрез конкретните резултати от инвестициите, като за целта ЕИБ следва да продължи да прецизира показателите си за изпълнение. ЕИБ трябва да продължи да развива своята култура на риска, за да подобри ефективността на интервенциите по отношение на приноса и към политиките на ЕС.    

Имайки предвид, че потенциалните бенефициенти на инвестициите в повечето случаи не са добре запознати с продуктите на банката, необходимо е да се осигури по-добра информираност и да се прилага  политика за обхващане на всички желаещи“, отбеляза в изказването си евродепутатът Неджми Али.

„Задълбочаването на прозрачността, отчетността и вътрешния контрол на ЕИБ са предпоставка за по-доброто корпоративно управление. В доклада се подчертава, че е от същественото значение ЕИБ да продължи борбата си срещу укриването на данъци, данъчните измами, нелегитимните дейности и прането на пари.“

 

Неджми Али: ЕС трябва да има балансиран подход към Турция

„Необходим е по-балансиран подход към състоянието на човешките права в Турция. Погрешното възприемане и лошата преценка на фактите могат да създадат една доста негативна картина на турското общество.“

Така откри изказването си евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али по време на дискусия в пленарна зала в Страсбург за състоянието на човешките права в Турция. Той подчерта, че за да има по-адекватна реакция от страна на ЕС към случващото се в страната, с която България и Съюзът споделят обща граница, трябва да се вземе в предвид реалната ситуация и причините за нейното възникване. Европейският парламент следва да избягва прекалено строгото осъждане на страна, която е един от основните ни партньори както в икономически, така и в политически аспект, каза той.          

Неджми Али подчерта и голямата роля, която Турция изпълнява за справянето с бежанската криза и за предоставянето на убежище на милиони бежанци. Въпреки че този процес е организиран само въз основа на съвместно изявление на ЕС и Турция, той допринася ефективно за защитата на външните граници на Съюза. Това се наблюдава в Югоизточна Европа и особено в моята страна България. Изглежда, сякаш започваме да забравяме за това, подчерта евродепутатът. Той акцентира и върху факта, че положителните резултати в справянето с миграционния натиск многократно са отбелязвани от представителите на Европейската комисия, които са директно ангажирани с процеса. По тази причина трябва да покажем повече уважение към нашия съсед.

Неджми Али насочи вниманието и към предстоящата формална мини-среща на върха, която ще се състои по време на Българското Председателство на Съвета на ЕС. „В края на месец март ще бъде проведена формална среща ЕС-Турция, на която очакваме много от разногласията да бъдат преодолени.“ В същото време, в Парламента често се изказват предложения за прекратяване на преговорния процес. В този контекст възниква следният въпрос: каква е нашата цел, какъв ефект искаме да постигнем? Единственият резултат би могъл да бъде изолацията на Турция и тласкането ѝ в друга посока. За подобряване на сигурността на целия регион и на ЕС, имаме нужда от Турция и Турция има нужда от нас, обобщи той.

Неджми Али завърши изказването си като каза, че агресивният тон в дискусията за ситуацията в Турция не е продуктивен. Призовавам Ви за по-балансиран подход и предложения, заключи той.

Илхан Кючюк: Стратегията за разширяване на EС е поредната стъпка, която ще доближи Западните Балкани към европейското семейство

Европа не трябва да се притеснява от Западните Балкани, а за Западните Балкани, защото хората живеещи там заслужават членство в ЕС възможно най-скоро.”, това заяви евродепутатът от АЛДЕ/ДПС Илхан Кючюк в изказването си по време на заседанието на Европейския парламент в Страсбург, в рамките на което беше представена новата стратегия на Европейския съюз за разширяване.

“Оценявам факта, че темата за Западните Балкани се придвижи на едно по-високо ниво в Европейския дневен ред. Но само по себе си това няма да реши проблемите на региона. За да постигнат значим прогрес държавите се нуждаят ясно разписана пътна карта, която да бъде изготвена по време на българското председателство на Съвета на ЕС.”

По думите на Кючюк лансираното от Европейската комисия предложение Сърбия и Черна гора да бъдат присъединени към ЕС приоритетно през 2025 не е добро. Според него поставянето на държавите на различни скорости и тяхното присъединяване на различни етапи може да има негативно въздействие върху региона.

“Предложената от Комисията дата от 2025 г. за две от страните е добра времева рамка. Въпреки това, но не съм убеден, че това ще изиграе положителна роля за региона. Напротив, на Балканите има наслоени исторически противоречия, които могат да бъдат разрешени само с пълното членство на всички шест държави. Идеята да бъдат поставени държавите на различни скорости не е добра и може да разклати крехката стабилност в региона.“

След като представи стратегията си за Западните Балкани на 6 февруари, Комисията трябва да представи редовните си доклади за разширяване на ЕС през април. Докладите преглеждат напредъка, постигнат от страните, които желаят да се присъединят към ЕС, и се разглеждат подробно в резолюции на Европейския парламент, гласувани през годината.

Евродепутатите от ДПС ще работят за конструктивния диалог между ЕС и Турция

Бежанската криза, актуализацията на митническото споразумение, визовата либерализация, взаимоотношенията между Европейския съюз, бяха сред обсъжданите теми в Страсбург между евродепутатите от АЛДЕ/ДПС Филиз Хюсменова, Неджми Али и Илхан Кючюк и ръководството на Съвместната парламентарна комисия (СПК) ЕС-Турция.

В разговорите участваха съпредседателят на СПК ЕС-Турция от АКР-  Партията на справедливостта и развитието Исмаил Карайел, зам.-председателят на СПК ЕС-Турция от АКР- Меркар Есеян, зам.-председателят на СПК ЕС-Турция от СНР- Републиканската народна партия д-р Ниязи Кара, както и посланикът на Турция в Белгия Фарук Каймакчъ.

По време на срещата бе посочено, че не са провеждани редовни заседания на Съвместната парламентарна комисия (СПК) през последните две години.

Членовете на Европейския парламент от групата на АЛДЕ/ ДПС отбелязаха приноса на Турция по въпроса за бежанската криза, а именно приютяването на над три милиона бежанци. Те изразиха готовност за подпомагане възстановяването на конструктивния диалог в рамките на СПК ЕС-Турция. В тази връзка евродепутатите изразиха своята подкрепа за визовата либерализация, която е част от споразумението между ЕС-Турция за бежанската криза, както и за актуализацията на митническото споразумение.

По време на срещата ръководството на Съвместната парламентарна комисия/СПК/ ЕС-Турция подчерта, че сигурността на Турция е важна и за сигурността на целия Европейски съюз, добавяйки, че темите за икономическия просперитет са от взаимно-изгоден характер.

След края на срещата депутатите от турския Меджлис благодариха за гостоприемството и изразената готовност за подкрепа от страна на евродепутатите от ДПС.

 

Искра Михайлова: Политиката за сближаване е много важен инструмент за ЕС

 Стартира дебатът за бъдещето на кохезионната политика след 2020 в Комисията по регионално развитие към Европейския парламент с председател  Искра Михайлова.

По време на дискусията евродепутатът Искра Михайлова заяви „Политиката за сближаване е много важен инструмент за ЕС. Отделяме много време от заседанията на Комисията по регионално развитие, за да дискутираме нейното бъдеще. В момента подготвяме нашето становище по Седмия доклад на ЕК за кохезионната политика“, подчерта председателят на КРР Михайлова.

Неджми Али: Инвестиционната банка трябва да развива добрите бизнес практики

„Нужно е да се доразвият положителните тенденции в корпоративното управление и бизнес практиките на Европейската инвестиционна банка”, заяви евродепутатът Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент. Като част от групата на Алианса на либералите и демократите (АЛДЕ) той дискутира проекта на Годишния доклад за контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2016 година. 

Българският евродепутат поздрави докладчика за представянето на изчерпателния доклад относно дейностите на Инвестиционната банка.

Годишният доклад за дейностите на ЕИБ за 2016 год. съдържа анализ на финансирането, управлението, операциите в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), реализирането на политиките на ЕС, както и мерките за подобряване на прозрачността и отчетността.

Неджми Али обаче фокусира вниманието върху някои оценки на действията на банката, изразявайки несъгласие и колебание.

„Когато говорим за необходимостта от независима предварителна и последваща оценка на всеки проект, следва да очакваме рязко увеличение на бюрократичните процедури и недопустими забавяния на самите проекти”, посочи той.

Той не пропусна и посочената негативна оценка върху редица проекти, одобрени за финансиране и зададе въпроса дали голяма част от тях биха могли да бъдат поставени под общ знаменател „без обстоен анализ и оценка на потенциалните щети”.

„Особено в сферата на финансирането на големите инфраструктурни проекти ЕИБ има съществена роля при предоставянето на дългосрочно кредитиране при конкурентни условия. В същото време, преди да критикуваме някои от тези проекти, трябва да имаме официална оценка от страна на съответните европейски институции”, посочи Неджми Али.

Що се отнася до корпоративното управление и бизнес практиките на ЕИБ, според българския евродепутат оценката на дейностите през 2016 год. показва, че макар да има някои недостатъци в тази сфера, се наблюдават положителни тенденции, които трябва да бъдат доразвити в бъдеще.

ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА И ХАСАН АЗИС ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА С ЕВРОКОМИСАРЯ МАРИЯ ГАБРИЕЛ

Евродепутатът и зам.-председател на ДПС Филиз Хюсменова и инж. Хасан Азис, кмет на Кърджали и също зам.-председател на партията, проведоха работна среща с българския еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел. Срещата, състояла се по инициатива на Филиз Хюсменова, е имала за цел да се обменят мнения за предстоящи и по-дългосрочни инициативи на Европейската комисия и тяхното отражение върху българските граждани.   

Обсъдени са стратегическите цели на Съюза до 2025 г. в областта на цифровата икономика. Обстойно е коментирана новата инициатива за безплатен интернет на обществените места, чиято цел е насърчаване на свързаността на гражданите чрез интернет-инициативата WiFli4EU, както и предоставянето на публичен, свободен безжичен интернет достъп в България.

Като зам.-председател на Националното сдружение на общините в Република България Хасан Азис е предложил сдружението да бъде активен партньор за реализацията на новата инициатива, за което са срещнал силно одобрение от страна на българския еврокомисар. Друг акцент в разговора е бил стратегическия въпрос по реализирането на електронното управление и съпътстващи го проблеми, както и трудностите, които трябва да преодолява местната власт.

Поставен е бил въпросът за нуждата от подкрепа, финансиране и европейско консултиране за дигитализация на общините и изграждане на интернет инфраструктурата за реално предоставяне на електронни услуги на гражданите. Еврокомисарят Мария Габриел е изразила готовност, като първа стъпка, експертно да подкрепи с нейния екип дигитализация на документите в няколко пилотни общини.

„Предложих на еврокомисаря Мария Габриел да присъства на работна среща с ръководството на Националното сдружение на общините, както за инициативата на Европейската комисия, така и за реализиране на електронно управление на ниво местна власт. Предложението беше прието и я очакваме.“, увери кърджалийският кмет.

27072372 1653179934729888 897193061164214585 n

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ даде изявление пред журналисти след проведеното заседание на ПГ и ЦОБ на ДПС

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ даде изявление пред журналисти след проведеното заседание на ПГ и ЦОБ на ДПС.

„За да проведем днешното заседание тук има няколко предпоставки. Първо имаше едни призиви за стабилност по време на европредседателството. В тази връзка ние тази стабилност я разбираме като стабилност на държавата и в този смисъл даваме своя принос за стабилността на държавата. От друга страна последните два месеца наблюдаваме, че властимащите непрекъснато генерират различни видове скандали и конфликти-дори между институциите“, каза Карадайъ.

„Другата темата, която беше важна за нас е, че ни предстои един семинар на 5 март за отворено управление. Това е важна тема за нас и не само за нас. От тази гледна точка можете да го приемете дори като един вид подготовка за управление на страната от наша страна“, изтъкна председателят на ДПС.

Запитан относно предсрочни избори Мустафа Карадайъ каза, че такова нещо още от ДПС не са казали. „Ние работим и даваме своя принос за стабилност на държавата. Някои хора се опитват да го разбират като стабилност на властта. Стабилността на властта е част от стабилността на държавата, но тези две неща не са еднозначно равни. От друга страна, обаче властимащите непрекъснато да генерират скандали, дори конфликти между институциите, това са тревожни неща, с оглед стабилността на страната. Тези скандали пораждат  напрежение в обществото“, посочи още Мустафа Карадайъ.

Лидерът на ДПС коментира още, че очакват темата за оставката на енергийния министър да дойде до НС, където ще изложат мотивите и аргументите си по нея.

Карадайъ коментира сделката с ЧЕЗ като заяви  „Според нас за сделката за ЧЕЗ предстоят съответните органи и институции на държавата в рамките на закона, правилата и процедурите, да се произнесат, и да се запознаем с техните констатации и решения, и от там нататък и ние ще се произнесем.” 

"Ако е закъсняла реакцията на институциите по тази сделка, според законите, тогава има наистина закъснение, но ако има оценка за закъсняла реакция, според нечии очаквания, това е друга тема", каза още по темата Мустафа Карадайъ.

 

 

 

 

 

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДПС ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В МОНТАНА

Зам. – председателят на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова организира семинар за малкия и средния бизнес, който се проведе на 24 февруари 2018 г. в град Монтана. За организирането на семинара съдейства нейният Европейски информационен център в гр. Враца. В събитието взеха участие активисти на партията и млади хора от областта, интересуващи се от програми, по които могат да кандидатстват за финансиране на техен бизнес.

Темата на семинара беше „Възможности на малкия и средния бизнес за инвестиции в неземеделски дейности в област Монтана”, а лектор - експертът  Даниел Александров. Той запозна присъстващите на събитието с оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като се спря на процедурата за насърчаване на предприемачеството, изискванията към кандидатите, допустимите и недопустимите дейности, финансовите условия.   Подробно беше дискутирана мярка 6 – Развитие на стопанства и предприятия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., както и  под мярка 6.4.1 – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности, която предстои да стартира през април 2018 г. В индивидуалните консултации присъстващите получиха съвети по интересуващите ги въпроси.

Освен евродепутата и зам.-председател на ДПС Филиз Хюсменова, в семинара активно се включиха народният представител на ДПС от област Монтана - Димитър Аврамов, областният председател на ДПС Монтана - Тихомир Трифонов, областният председател на МДПС Монтана - Мариян Димитров, общинските председатели на ДПС в областта.

1

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН С КУЛТУРНИ ПРОЯВИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДПС ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА

Международният ден на майчиния език - 21 февруари - беше отбелязан с културни прояви, организирани от зам.-председателят на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова. Празникът, посветен на опазването на езиковото и културно многообразие, беше честван с културно-развлекателни събития в Търговище, Дулово и с. Ефрейтор Бакалово, Добричко. Денят бе отбелязан с представление, музикално-поетична вечер и дарение.

По покана на Европейския център на Хюсменова в Дулово поети и вокални състави от селата Правда, Руйно и Чернолик взеха участие в специално организирана музикално-поетична вечер, изпъстрена с турски народни песни и танци. Деца-самодейци от село Чернолик представиха един от старите традиционни обичаи "Къна геджеси". Стихотворения рецитираха ученици от СУ "Христо Ботев", с. Паисиево - единственото училище, в което се изучава майчин турски език в област Силистра. На тържеството присъстваха Сезгин Галиб - председател на Общински съвет - Дулово и общински председател на ДПС - Дулово, Ерай Кадир - областен председател на МДПС, общински съветници от ДПС.

Ученици от Търговище и околността също представиха богата програма от стихове и песни от турския фолклор. В организацията на събитието в града се включиха Европейският информационен център на Филиз Хюсменова и дами от женското дружество на ДПС в града. Гости на събитието бяха областният председател на ДПС Хамди Илиязов, зам.-кметът на община Търговище – инж. Емине Якубова, инж. Хатидже Алиева - председател на Общинския съвет.

Координаторът на европейския информационен център в Добрич предаде дарение от книги на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1941”, с. Ефрейтор Бакалово - административен център на община Крушари. Библиотеката на читалището бе обогатена с книги на турски и български език. Към книгите проявиха интерес членове на вокалната група към читалището. Председателят на читалището Айше Салим сподели, че получените книги ще бъдат полезни в проекта им за привличане на ученици, четящи на майчин турски език.

По покана на евродепутата Филиз Хюсменова, учители по майчин турски език от цялата страна ще посетят Европейския парламент през месец март.

3

1

Сър Греъм Уотсън идва в София на форум за бъдещето на управлението, организиран от ДПС

„Отворено управление – нова възможност за либералните демокрации. Привличане на гражданите в процеса на вземане на решения” е темата на семинар, който ДПС организира за да даде началото на широка обществена дискусия за възможностите и предизвикателсвата, пред които са изправени демокрациите от новото време.

За участие във форума е поканен дългогодишният председател на АЛДЕ сър Греъм Уотсън. Събитието ще се проведе на 05 март в гр. София. Поканени са още народни представители, представители на европейските институции, представители на академичната общност  и местната власт.    

Офисите на евродепутата Илхан Кючюк с инициатива на Международния ден на майчиния език

Денят бе отбелязан в София, Бургас, Шумен, Русе, Велико Търново, Плевен, Ловеч и Видин

Евродепутатът и председател на Младежко ДПС Илхан Кючюк и екипът му отбелязаха Международния ден на майчиния език в различни български градове.

По време на организираната от тях инициатива сътрудници и колеги на евродепутата раздадоха информационни материали, посветени на опазването на езиковото и културно многообразие по света, и запознаваха хората с историята на датата 21 февруари.

Международният ден на майчиния език се отбелязва за първи път през 2000 г. като всяка поредна година честването има различен акцент. Запазването и съхраняването на близо 7000 езика, които съществуват в света, е сред основните цели на ЮНЕСКО. Според организацията всяка инициатива за насърчаване и разпространение на майчин език e не само част от езиковото многообразие , но и пособие за повишаване на осведомеността относно езиковитe и културни традиции по света и вдъхновява солидарност, основанa на разбиране, толерантност и диалог.

На 21 януари 1952 г. в Дака, столицата на днешен Бангладеш, са убити студенти – участници в демонстрация за защита на родния си бенгалски език.

„66 години по-късно от дистанцията на времето сякаш разчитаме, че обществото ни е достатъчно узряло, за да не допусне никога подобно нещо. Така ли е наистина? Достатъчно толерантни ли сме и зачитаме ли правото на другия да се изразява на своя роден език? Пазете своя език! Не позволявайте той да се превръща в език на омразата, а го направете мост към останалия свят! Езикът е богатство. Нашият език е нашата история, настояще и бъдеще“, каза Илхан Кючюк.

Наскоро председателят на Младежко ДПС анонсира и подкрепата от страна на организацията за Мinority Safepack - инициатива, която цели да насърчи ЕС да подобри защитата на правата на гражданите на ЕС, които принадлежат към различни национални и езикови малцинства в рамките на ЕС. Членове и симпатизанти на Младежко ДПС ще се включат активно в събирането на един милион подписа от цяла Европа. След като бъдат събрани, ще бъде внесена петиция до Европейската комисия, която, от своя страна, да стартира съответната законодателна процедура.

28308847 2026814654001708 994279974 n

28233744 2027005683982605 532181562 n
 
28235864 2026990560650784 1662971037 n
 
28233085 1860850230615930 862235336 n
 
28313006 2027005707315936 668067894 n

ДПС почете паметта на Апостола на свободата Васил Левски

ДПС почете паметта на Апостола на свободата Васил Левски. Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, зам.-председтелите на ПГ Йордан Цонев и Халил Летифов и народните представители Велислава Кръстева, ген. Симеон Симеонов и Джейхан Ибрямов  участваха във възпоменателна церемония  пред паметника на Васил Левски в София, по повод 145-тата годишнина от гибелта на Левски. Малко по-рано бе отслужена панахида в храм “Света София” в памет на йеродякон Игнатий – Васил Левски. Ръководството на ДПС  и народните представители се включиха и в летийното шествие до паметника на Васил Левски, където почетоха  паметта му и се преклониха пред Неговия подвиг. От името на ПГ на ДПС бяха поднесени венци и цветя.

20180219 184702

IMG bba72c38a83ff1c3c99feb34fa7e5a10 V

Младежко ДПС стартира кампания за защита на културното и езиково многообразие на ЕС

Младежите ще се включат в инициативата, чиято цел е да събере един милион подписа до началото на месец април

„Младежко ДПС стартира кампания в подкрепа на инициативата Minority Safepack, която цели да подобри защитата на правата на гражданите на ЕС, принадлежащи към различни етнически и езикови малцинства. Нашите членове и симпатизанти ще се включат активно в събирането на един милион подписа от цяла Европа. След като бъдат събрани, ще бъде внесена петиция до Европейската комисия, която, от своя страна, да стартира съответната законодателна процедура“.

Това заяви евродепутатът и председател на Младежко ДПС Илхан Кючюк след проведена среща с областните председатели на организацията.

По думите на Кючюк до момента инициативата е подкрепена от близо 600 000 граждани, като до  3 април подписите трябва да станат 1 000 000. Ако повече от един милион европейски граждани от най-малко седем държави членки подкрепят инициатива, предложена от група граждани, Европейската комисия трябва да се ангажира с предложението.

В подписката могат да участват всички граждани на Европейския съюз. Българските граждани могат да попълнят тази бланка, за да участват в петицията:

http://www.minority-safepack.eu/assets/downloads/forms/MSPI_Bulgaria_BG_v2.pdf]

„От самото си създаване до днес ЕС оставя проблемите на малцинствата да бъдат разглеждани на местно ниво (от държавите членки) или в отделни случаи – от други международни организации. Затова и инициаторите на Minority Safepack настояват ЕС да поеме отговорност и институциите да следят внимателно дали критериите от Копенхаген за защита правата на малцинствата биват спазвани от държавите членки. В рамките на ЕС има около 50 милиона граждани, които принадлежат към дадено етническо или езиково малцинство – те правят Европа по-богата. И наш ангажимент е да ги съхраним и насърчим“, смята Илхан Кючюк.

За Minority Safepack:

Minority SafePack има единадесет оригинални предложения как ЕС да защитава/насърчава културното и езиково многообразие в Европа, девет от които са регистрирани от Европейската комисия:

  1. Препоръка на ЕС за защита и насърчаване на културното и езиковото многообразие
  2. Програми за финансиране на малки езикови общности
  3. Създаване на Център за езиково многообразие
  4. Целите на фондовете за регионално развитие на ЕС да включат защитата на етническите и езикови малцинства и насърчаването на културното и езиковото многообразие
  5. Изследване на добавената стойност на малцинствата към нашите общества и Европа
  6. Подобряване на равенството на малцинствата без гражданство
  7. Общ европейски закон за авторското право, за да се позволят услугите и излъчването на майчиния език
  8. Свобода на обслужване и приемане на аудиовизуално съдържание в малцинствените региони
  9. Насърчаване на регионалната (държавна) подкрепа за опазване на културата, медиите и културното наследство на малцинствата.

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ пред младежкия елит: В ДПС активните млади хора имат реален шанс за реализация

„В ДПС активните млади хора имат реален шанс за реализация“ заяви председателят на ДПС Мустафа Карадайъ пред младежките областни председатели на партията. Той присъства на съвместно заседание на областните председатели на Младежко ДПС и Централният оперативен съвет на организацията, който се проведе в София.

Властта е инструмент за постигане на цели, инструмент за да подобри начина на живот в родината, каза лидерът на ДПС пред младежите. „За да имаме самочувствието и готовността за властта, ние е необходима ясна оценка, ясни идеи за това, което е нужно да се промени и трябва да знаем какво и как ще променим. Много от системите на секторните политики имат проблеми и те се нуждаят от реформи и промяна.“ заяви той и разкритикува управляващите, за това, че се движат по инерция, без обща идея и визия за нужните реформи, също така и воля за реализирането им.

„Ние трябва да сме готови за властта. Този процес трябва да се развива в координация с различните партийни органи и най-вече с младежката организация. Активните свободни граждани са, тези които всеки ден се сблъскват с проблемите в отделните сектори и знаят какви проблеми имат и какви реформи са необходими в съответните сектори. Ние от ДПС имаме силата да търсим решенията на проблемите и да зададем визията. Ние можем да дадем своя дял и принос за развитието на страната. Смелостта не ни липсва, имаме също волята, знанието и опита. Нужно е да го направим заедно и координирано.“ продължи Карадайъ.

„С  младежката организация и с това, което има възможността да прави младежката организация и младия човек в ДПС, можем да бъдем полезни за страната си.“ заяви Карадайъ.

Председателят на ДПС обърна внимание и на младежкото предприемачество като насърчи младежите да търсят реализация в България. Регионите имат нужда от частна инициатива, предприемачество, инвестиции и трайна заетост, заяви той. „Ние сме хората, които трябва да го направим от една страна за себе си и от друга страна да бъдем пример за нашите приятели, които заминават в чужбина. Човек се бори за да живее по-добре.”

„Има едно явление в световен план - политиката и политиците са се откъснали от хората. В България не е по-различно. Свободните и активни граждани трябва да участват във формирането на решенията и тяхната реализация. Преди да се вземе съответно решение, самата идея и проект за решение трябва да са стигнали до онези, за които се отнася и върху, които ще има влияние. Трябва да има обратна връзка от тях и те да участват във формирането на решението. По този начин властта ще бъде по-близо до тези, върху които се упражнява. Това се нарича отворено управление. Ние ще продължаваме чрез младежката огранизация да развиваме тази идея.“ каза лидерът на ДПС.

Председателският съвет на младежката организация на ДПС бе предхождан от семинар на тема „Иновативни възможности за младежко предприемачество“. Експерти от различни сектори представиха пред представителите на младежката организация различни възможности, от които те могат да се възползват.

Форумът излезе с решение да подкрепи инициативата Minority Safepack, която цели да насърчи Европейския съюз да подобри защитата на правата на гражданите на ЕС, които принадлежат към различни етнически и езикови малцинства в рамките на ЕС.

Председателският съвет на Младежко ДПС приключи с дискусия на теми като актуално политическо състояние на структурите, областите и страната, реализацията на младежите, Истанбулската конвенция, либерализмът в България и Европа и други.

На форума присъстваха още и народните представители Имрен Мехмедова и Севим Али, областният председател на ДПС София-град Нихат Кабил и студенти и млади хора от софийската организация на партията.

20180210 113122 z

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДПС ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА ПРОВЕЖДА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

Информационна кампания по повод Международния ден за безопасен интернет  провежда зам.-председателят на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова. Координаторите в Европейските й информационни центрове в страната проведоха срещи с ученици, чрез които проучиха и обогатиха знанията им за опасностите в интернет пространството.


На повече от 250 деца от шест области - Разград, Варна, Дулово, Добрич, Търговище и Враца беше представена тематична презентация, която ги учи как да играят и да се учат, как да контактуват във виртуалното пространство без да бъдат застрашени по някакъв начин. С тази кампания Хюсменова се присъединява към инициативата #SaferInternet4EU, стартирана от българския еврокомисар Мария Габриел за целия Европейски съюз, която ще се реализира през 2018 г.


На по-малки и по-големи ученици от ОУ "Васил Друмев" - с. Орляк, община Тервел, ОУ "Христо Смирненски" - гр. Дулово, СОУ "Христо Ботев" - гр. Цар Калоян, СОУ "Никола Войводов" - гр. Враца, от с. Руец, община Търговище и гр. Долни Чифлик, област Варна, беше припомнено значението на позитивното и отговорно поведение онлай.  Децата се запознаха с евентуалните вреди от излагане на неподходящо съдържание в сайтове и опасността от предоставяне на информация за себе си. Те обсъдиха какво представлява кибертормозът, към кого и откъде могат да потърсят помощ при рискови ситуации.  

По време на срещите учениците не скриха своя интерес и споделиха ситуации, на които са попадали. Всички получиха образователни книжки за Европейския съюз.
2 fhh

 

 

ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДПС ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА ОРГАНИЗИРА ВЪВ ВАРНА СЕМИНАР ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С РАКА – 4 ФЕВРУАРИ

Зам.-председателят на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова организира в гр. Варна семинар по повод Световния ден за борба с рака. Над 50 жени от областта откликнаха на поканата на Европейския информационен център на Хюсменова във Варна и се събраха на 4 февруари в арт - залата на радио „Варна” , за да бъдат информирани за коварната болест, методите за превенция и ранна диагностика на заболяването.

Координаторът на центъра Уман Дубаз предаде на дамите загрижеността Хюсменова за опазването на здравето и живота на българските жени. Според нея, доброто здраве е необходимо условие за лично и обществено благополучие, а защитата на здравето посредством функциите на здравеопазването е едно от фундаменталните човешки права.  

Лектор на семинара беше хирургът-онколог д-р Денислав Белински. Той представи презентация за видовете рак на гърдата и неговото разпространение, за рисковите факторите и симптомите, за лечението и храненето при заболяване. Неговото послание към жените беше, че твърде много хора ги обичат и разчитат на тях, и че това ги задължава да обръщат внимание на здравето си. Превантивната медицина е грижа за здравето на здравите, обобщи лекарят.

Участничките в семинара проявиха голям интерес към темата и зададоха множество въпроси, на които д-р Белинов отговори с удоволствие.

2 fh

Зам.-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов се срещна с лидера на Народно републиканската партия (CHP) в Турция

Заместник-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов, който е председател на групата за приятелство с Турция в Народното събрание на Република България, се срещна с преизбрания лидер на турската Народно републиканска партия (CHP) Кемал Кълъчдароглу. Ахмед Ахмедов и водената от него делегация от представители на ръководството на ДПС бяха гости на отчетно-изборния конгрес на Народно републиканската партия (CHP), който се проведе в Анкара. В делегацията участват и народният представител Имрен Мехмедова, членът на ЦОБ на ДПС Ердинч Хайрула, Гюнер Четин-представител на ДПС в Тракия и Танер Чауш-представител на ДПС в Бурса.

IMG 20180204 WA0005

IMG 20180204 WA0000

 

Делегация на ДПС на официално посещение в Турция

Делегация на ДПС, водена от зам.-председателя на ДПС и председател на групата за приятелство на Народното Събрание на Р България  между България и Турция Ахмед Ахмедов, е на посещение в Анкара. Представителите на ДПС са официални гости на изборния Конгрес на Народно републиканската партия (CHP), който се провежда на 3 и 4 февруари. Делегацията, посети мавзолея "Анъткабир" на основателя на съвременна Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк и поднесе венец на паметната плоча в почит на великия лидер. В делегацията участват и народният представител Имрен Мехмедова, членът на ЦОБ на ДПС Ердинч Хайрула, Гюнер Четин-представител на ДПС в Тракия и Танер Чауш-представител на ДПС в Бурса.

IMG 20180203 WA0001

Мустафа Карадайъ:Мястото на т.нар. "възродителен процес" е в учебниците

Пред  журналисти председателят на ДПС Мустафа Карадайъ коментира въпроса за включването на т.нар. „възродителен процес” в учебниците по история. Според него, в учебниците трябва да намерят мястото си всички подобни исторически процеси и събития, включително и т.нар. „възродителен процес” съвсем обективно, като фактология. Другото, обаче, което е по-важно – емоцията, която носим в себе си, като хора, преживели това – няма да може да бъде предадена от историци и хроникьори, коментира председателят на ДПС. Той, заедно със зам.-председателите на ПГ на ДПС Хамид Хамид и Халил Летифов, зам. -председател на НС Нигяр Джафер и члена на ЦОБ на ДПС Камен Костадинов отдадоха почит на жертвите на комунистическия режим.

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ отдаде почит на жертвите на комунистическия режим

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ отдаде почит на жертвите на комунистическия режим. Лидерът на Движението заедно със зам.-председателя на НС д-р Нигяр Джафер, зам.- председателите на ПГ на ДПС Хамид Хамид и Халил Летифов и Камен Костадинов – член на ЦОБ на ДПС  присъстваха на молебен, в памет на жертвите от комунистическия режим.  В денят за почит и признание на жертвите от режима стотици хора се събраха на мемориалната плоча. От името на ПГ на ДПС бе поднесен венец на възпоменателната плоча.

20180201 110133

20180201 105234

ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА: ЕВРОПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТТА ПО ГРАНИЦИТЕ

Европарламентът прие допълнителни мерки за сигурността по границите на Европейския съюз, съобщи евродепутатът Филиз Хюсменова след гласуването на регламента за изменение на Кодекса на Шенгенските граници. Той беше приет с мнозинство от Европейския парламент.

В компромисно изменение на доклада е залегнало предложение на евродепутат Хюсменова. Според него при преминаване на граница между държава членка, която прилага изцяло достиженията на правото от Шенген и държава членка, извън Шенген, eвропейците могат да бъдат предмет на проверки само ако може ясно да се прецени, че са налице рискове за вътрешната сигурност на Съюза.

С новия регламент се приема, че държавите членки извън Шенгенското пространство и тези, чиито граници са външни, следва да бъдат напълно приобщени към ШИС с цел по-добро управление на границите и подкрепа на опазването на сигурността на Съюза, обясни  Хюсменова.  Според нея, изменението на Кодекса на шенгенските граници е в отговор на нарастването на терористичните заплахи и по-специално на т. нар „чуждестранни бойци” от европейски произход, които пътуват извън граница с цел присъединяване към Ислямска държава.

Евродепутатът допълни, че досега държавите членки бяха задължени да проверяват гражданите на трети страни във всички бази данни при влизане по съображения за обществен ред и вътрешна сигурност, но не се е предвиждала проверка във всички бази данни при излизане. С изменението се въвежда задължение да се извършват проверки на всички лица, в т.ч. на европейските граждани и семействата им, когато преминават външни граници, като се проверяват бази данни за изгубени и откраднати документи, както и дали има въведени данни, че лицето представлява заплаха за обществения ред и вътрешната сигурност. Това задължение ще се прилага за всички външни граници (въздушни, морски и сухопътни) както на влизане, така и на излизане.

Евродепутатът Илхан Кючюк: Тероризмът се явява най-голямата глобална заплаха на 21 век

Благодаря г-жо Председател,

Уважаеми г-н Kомисар,

Уважаеми колеги,

Безспорно тероризмът се явява най-голямата глобална заплаха на 21 век. Пред варварските терористични атаки попадат невинни жертви по цял свят без значение на тяхната етническа и религиозна принадлежност. Европейският съюз не прави изключение, а проблема с така наречените „чуждестранни бойци“ и евентуалното им връщане в ЕС е съвсем реален. Ето защо, ние се нуждаем от всеобхватен подход и дългосрочен ангажимент, за да гарантираме сигурността и мира на нашите демократични и свободни общества.

В тази връзка, напълно подкрепям предложението за директива относно борбата с тероризма. Тя има добавена стойност за ЕС, тъй като с нея се създава хармонизирана основа за наказателното право. Държавите членки следва да продължат да полагат усилия за предотвратяване на тероризма чрез координиране на своите стратегии и обмен на информацията. Необходимо е да прилагат добри практики както на равнището на Съюза, така и на национално равнище, но и да актуализират националните си политики за превенция в съответствие със стратегията на Съюза за борба с радикализацията и набирането на терористи.

Благодаря!

 

Евродепутатът Илхан Кючюк: Най-добрата възможност за Албания да покаже своя ангажимент към ЕС е като осигури свободни и честни избори

Уважаеми г-н  Президент,

Уважаеми г-н Комисар,

Уважаеми колеги,

На първо място, бих искал да поздравя докладчика г-н Флекенщайн за положените усилия по подготовката на този положителен доклад за напредъка на Албания. В тази връзка, трябва ясно да отчетем ролята на Албания за регионалната стабилност, както и пълното ѝ привеждане в съответствие с политиките на ЕС, демонстриращо ясен ангажимент към своята европейската интеграция. Като член на Европейския парламент от държава на Балканите напълно подкрепям присъединяването на Албания към ЕС и съм радостен от факта, че Комисията по външни работи гласува с пълно мнозинство преговорите за присъединяване да бъдат стартирани веднага след като страната демонстрира надежден и устойчив напредък в изпълнението на съдебната реформа и в борбата срещу организираната престъпност и корупцията.

През последната година във вътрешнополитически план Албания постигна добър напредък в изпълнението на ключовите реформи, които с основание провокираха Европейската комисия да препоръча започването на преговори за присъединяване. Разбира се, предизвикателства все още съществуват и предстоящите парламентарни избори през юни 2017 г. ще бъдат от решаващо значение за по-нататъшното продължаване на процеса на европейска интеграция. Вярвам, че най-добрата възможност за Албания да покаже своя ангажимент към ЕС е като осигури свободни и честни избори. Всички политически актьори и институции трябва да гарантират, че изборите ще бъдат проведени в съответствие с международните стандарти и организациите на гражданското общество ще участват активно в целия изборен процес. В тази връзка, призовавам албанските власти да предприемат мерки, които да улеснят гражданите на Албания, пребиваващи в чужбина да гласуват на изборите.

В заключение, докладът отбелязва подобрения политически климат в страната, както и факта, че някои ключови реформи, като съдебната реформа и реорганизацията на съдебната система, бяха единодушно приети в парламента. Докладът очертава още предизвикателствата, пред които Албания е изправена и някои от положителните стъпки, които правителството предприема, за да се справя с тях. Например, желанието за противопоставяне на насилието и екстремизма и приемането на ключови раздели от антикорупционното законодателство. Въпреки това, има още много стъпки, които трябва да бъдат предприети по отношение подобряване на климата на толерантност и включването на всички малцинства.

евродепутатът Искра Михайлова взе участие в дискусия на тема „Регионалната политика след 2020“

На 07 февруари 2017г. евродепутатът Искра Михайлова взе участие в дискусия на тема „Регионалната политика след 2020“, на която бе обсъдено предстоящото изготвяне на новата многогодишна финансова рамка. В своето изказване Искра Михайлова представи предизвикателствата пред регионалната политика след 2020г. и възможни сценарии за нейното развитие

IM

 

Евродепутатът Искра Михайлова посрещна в Европейския парламент активисти на ДПС

Евродепутатът Искра Михайлова посрещна в Европейския парламент активисти на ДПС от областите Кюстендил, Перник и София-град. От 7-ми  до 9-ти февруари, четиридесет представители на ДПС гостуваха в най-голямата европейска институция по покана на евродепутата.

На гостите им бе предоставена възможността да се запознаят с функционирането на Европейския парламент. В програмата на посещението бе включена и презентация, която подробно представя комисиите, в които работят евродепутатите, политическите групи в Европарламента и техния състав, както и процедурите за взимане на решение.

 Искра Михайлова представи пред гостите основните си дейности в качеството си на Председател на комисията по регионално развитие. Проведе се дискусия по актуалните политически теми за Европа и България  както и за предстоящото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

visitors group 07 08

Евродепутатът Илхан Кючюк: Гражданските свободи съставляват основата на нашето общество и ние никога няма да отстъпим от тях

На събитие в Европейския парламент, представящо етнорелигиозните конфликти в Китай, евродепутатът от АЛДЕ/ДПС Илхан Кючюк се обяви за пълно зачитане на свободата на изразяване и правата на малцинствата. Сред участниците бяха евродепутати, дипломати, служители на европейските институциите и представители на гражданското общество.

Специални гостина събитието бяха членове и симпатизанти на ДПС от Търговище и Бургас, които са на двудневна визита в Европейския парламент по покана на Илхан Кючюк. По време на посещението те имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на институцията, да присъстват на лекция за историята и функционирането на Европейския съюз, както и да се срещнат и разговарят лично с българските евродепутати от Движението за права и свободи.

„За мен е изключителна чест да бъда домакин на днешното събитие, защото нееднократно съм заявявал, от тази висока трибуна, че моята страна България разполага с уникален етнически модел, който може да служи за пример дори и на глобален актьор като Китай. Днес повече от всякога е важно да фокусираме вниманието на света върху защитата на човешките права. И ние не трябва да спестяваме този въпрос на Китай, а с общи усилия, да изградим мост за по-голяма чувствителност към религиозните и езиковите права на всички етнически малцинства в страната.“, заяви Илхан Кючюк в своето приветствено слово.

Според участниците в събитието Китайската народна република е постигна впечатляваш икономически растеж през изминалите години и играе важна роля на международната сцена, въпреки това, по отношение на зачитане правата на малцинствата страната има да извърви дълъг път. „Ето защо, призовавам европейските институции да напомнят редовно, че гражданските свободи съставляват основата на нашето общество и ние никога няма да отстъпим от тях.“, сподели Кючюк пред участниците в конференцията.

IMG 0351

Среща на Неджми Али с Михиел Рийсберман, регионален министър на провинция Флеволанд - Холандия

 

На 02 февруари 2017 г. в Европейския парламент в Брюксел Неджми Али, в качеството си на докладчик от АЛДЕ по подготовката на изменения на Финансовите правила на бюджета на ЕС, проведе среща с представители на Комитета на регионите. Групата беше ръководена от Михиел Рийсберман, регионален министър на холандската провинция Флеволанд и докладчик по становището на Комитета на регионите по финансовите правила.

Срещата беше организирана с цел да се съгласуват позициите на двете страни по измененията на финансовите правила в Съюза особено по отношение на регионалната перспектива от гледна точка на парламентарните комисии по бюджет и бюджетен контрол. Бяха дискутирани въпроси за комбинирането на ресурсите при използване на средствата по Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и Европейските структурни и инвестиционни фондове. Акцентирано беше върху намаляването на административната тежест за бенефициентите, особено що се отнася до Малките и средни предприятия (МСП) и повишаване на гъвкавостта при прилагане на финансовите инструменти. Засегнат беше и въпроса за опростяване на Кохезионната политика, в частност с използването на подхода, базиран върху постигането на определени резултати.

Г-н Али и г-н Рийсберман се информираха взаимно за предстоящите дейности по измененията на финансовите правила в Европейския парламент и в Комитета на регионите. Двамата участници в срещата стигнаха до заключение, че е необходимо по-тясно сътрудничество в бъдещата им работа по въпроси, касаещи прилагането на кохезионната политика и развитието на регионите в Европейския съюз.  

Неджми Али: Необходима е балансирана стратегия с динамично и прозрачно географско разпределение на проектите и инвестициите между страните-членки на ЕС

„Като се има предвид ролята наЕвропейската инвестиционна банка (ЕИБ) заикономическия растеж в ЕС, тази институцияследвада изпълнява своите дейности в съответствие с най-високите възможни стандарти. От съществено значение еикореспондентските банки в държавите-членки да не усложняват критериите и правилата, за да улеснят малкия и среден бизнес”, заяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али.

В качеството си на докладчик от името на Европейския парламент той представи доклад по Контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2015 г. по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол на 31 януари 2017 г.

„Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е дългогодишен финансов партньор на институциите на ЕС, която има принос за интеграцията, икономическото и социалното сближаване, регионалното развитие, прилагайки специализирани инвестиционни инструменти. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейският фонд за Стратегически инвестиции (ЕФСИ) играят важна роля в подпомагане интервенциите на ЕИБ. Мултиплициращият ефект при набирането на средствата от ЕИБ е ключов елемент при определянето на добавената стойност за ЕС, както и за гарантиране водещата световна роля на Европа по отношение на конкурентоспособността, иновациите и инфраструктурата”, посочи Неджми Али.

Той отправи вниманието към основните елементи на доклада. Акцент в него бе повишаване устойчивостта на инвестиционната политика на ЕИБ. През 2015 г. са подписани договори за 77.5 млрд. евро, от които 69.7 млрд. евро в страните-членки на ЕС и 7.8 млрд. евро извън Съюза, отбеляза докладчикът от АЛДЕ, като допълни че ЕИБ е основен фактор, необходим за съживяване на икономиката на ЕС и постигане на максимална ефективност и добавена стойност при използването на финансовите ресурси. Българският евродепутат посочи още, че Европейската инвестиционна банка трябва систематично да обръща внимание на средносрочните и дългосрочните ефекти при определянето на инвестиционните дейности, решенията за финансиране, както и да инвестира засилено в проекти от системно значение в дългосрочен план.

„Необходимо е да се ускори икономическото възстановяване и да се подпомогнат някои икономически сектори и географски региони да наваксат изоставането си. Поради тази причина е важно да има балансирана стратегия с динамично и прозрачно географско разпределение на проектите и инвестициите между страните-членки на ЕС.

Също така е от значение кореспондентските банки в държавите-членки, да не усложняват критериите и правилата, за да улеснят малкия и среден бизнес”, отбеляза Неджми Али.

Според докладчика от АЛДЕ е необходим и мониторинг на въздействието на ЕИБ върху изпълнението в ключови области на обществената политика. По думите му, докладът за резултатите и въздействието на операциите на ЕИБ в рамките на ЕС през 2015 г. показва, че инвестициите са в ключови области като: иновации и умения, малки и средни предприятия (МСП), инфраструктура и околна среда, а Европейската банка следва да продължи да прецизира показателите си за наблюдение, по-специално по отношение на приноса към политиките на ЕС.

„Целта на ЕФСИ е да стимулира чрез ЕИБ набирането на общо 315 млрд. евро в допълнителни инвестиции и нови проекти, като Групата на ЕИБ разработва различни нови продукти, които ще позволят поемане на по-висок риск. В тази връзка, Инвестиционният комитет следва редовно да оценява чрез набор от показатели инвестициите, ориентирани към резултати. Целта е осигуряване на добре ориентирани проекти по отношение на приноса им за осигуряване на растеж и работни места, както и обективен преглед на тяхната добавена стойност и съгласуваност с политиките на Съюза”, отбеляза Неджми Али, като препоръча мониторинг на добавената стойност.

Българският евродепутат не пропусна да насочи вниманието и към задълбочаване на прозрачността, отчетността и вътрешния контрол на ЕИБ, като предпоставка за по-добро корпоративно управление. Според него, операциите на Европейската инвестиционна банка следва да бъдат по-прозрачни и със задълбочена отчетност, така че да бъде гарантиран реален обществен контрол върху дейността на банката, избора на проекти и приоритетите за финансиране. Прозрачността при изпълнението на политиките на ЕС, заедно с подхода за нулева толерантност към измамите и корупцията, не само води до подобряване на цялостната корпоративна отчетност и доверието към ЕИБ, но допринася и за повишаване на ефективността и устойчивостта на финансираните проекти, категоричен бе Али.

Той за пореден път изрази необходимостта ЕИБ да продължи борбата си срещу укриването на данъци, данъчните измами и избягването на данъци, некоректните дейности и прането на пари. Като се има предвид ролята на ЕИБ за финансиране на широк спектър от дейности в рамките на ЕС и извън него и значението на това финансиране за икономическия растеж, е важно тази институция да изпълнява своите дейности в съответствие с най-високите възможни стандарти.

Евродепутатът Неджми Али: Европа похарчи 860 млн. евро за еко-идеи за земеделски земи-непроизводствен разход от страните-членки

860 млн. евро публични средства са изразходвани от европейските фондове в периода 2007-2013 година за непроизводствени инвестиции (НПИ). Този тип инвестиции нямат пряко влияние върху производството, а от тях се очаква преди всичко положително въздействие върху околната среда.Въпреки оценката на Европейската сметна палата, че тези средства са допринесли за постигането на екологични цели свързани с устойчивото използване на земеделски земи, това е направено по неефективен начин в ценово отношение.

Тази оценка даде евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол. Според него страните-членки в Евросъюза са възстановявали разходи за инвестиции, които са необичайно високи или недостатъчно обосновани. Поради някои слабости при процедурите пък, бенефициентите са избирали заявените проекти без да бъде извършена надлежната проверка дали отговарят на основните критерии за подбор.

Провеждането на адекватен процес на мониторинг и постигане на конкретни резултати, осигуряване на ефективност на разходите, както и насоки по отношение на критериите за избор на непроизводствените инвестиции, бяха обсъжданите препоръки, споделени от българския евродепутат.

 

Евродепутатите от ДПС сигнализират Европейската комисия

Членовете наEвропейския парламент от ДПС се обърнаха с писмо към двама еврокомисари по повод евентуалната забрана за български граждани да бъдат допускани на територията на Република Турция. Те информираха по темата върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност -Федерика Могерини и комисаря по европейска политика за съседство и преговори за разширяване - Йоханес Хан. В писмото си, евродепутатите изразяват загрижеността си по повод публикациите в медиите и последвалите ги спекулации. С оглед на повишения обществен интерес в страната, представителите на ДПС се обръщат към европейските комисари с молба за съдействие за изясняване на фактите. Те се надяват на по-скорошна реакция по ситуацията, което е от взаимен интерес за Европейския съюз и страна - кандидат за присъединяване към Съюза.

Студенти от Измир посетиха ЕП по покана на евродепутата Илхан Кючюк

 

Брюксел, 17 февруари 2016 г.– Евродепутатът Илхан Кючюк организира посетителска визита е Европейския парламент на младежи от Измир.

По време на посещението гостите имаха възможността да се запознаят отблизо с работата на институцията, да присъстват на лекция за историята и функционирането на Европейския съюз, както и да се срещнат с българските евродепутати от Движението за права и свободи.

Разказвайки за дейностите и задълженията си като член на Европейския парламент, Илхан Кючюк обърна особено внимание на факта, че младите хора имат значима роля във формирането на политиките в различните сфери. „Младият човек е съществена част от политическия и обществен живот. Нещо повече, бъдещето принадлежи на младите и тяхната дума се чува, защото ние сме тези, които носим промяната.“, коментира той.

В заключение, г-н Кючюк ги увери, че ще работи за вдигане всички на неоправдани бариери по отношение на достъпа до пазара на труда в ЕС. По думите на евродепутата този тип посещения са особено важни за осъществяването на ефективна и ползотворна комуникация между институцията и гражданите, но същевременно и прекрасна възможност да се докоснеш до демократичните ценности, които ЕС изповядва.

Евродепутатът Илхан Кючюк: Само пълната интеграция на държавите от Западните Балкани в ЕС е гарант за стабилността и просперитета на региона

Уважаема г-жо Председател,

Уважаеми колеги,

Косово е най-младата европейска демокрация и ние трябва да се отнасяме с особено внимание, когато обсъждаме европейската перспектива пред страната. Косово постигна значим напредък през изминалата година и трябва да адмирираме правителствените усилия за приемане на законодателство за правата на човека и за осъществяване на конструктивен подход в преговорите със Сърбия. Това несъмнено доказва наличието на политическа воля за реформи и желание за европейска интеграция. Именно тази амбиция за промяна, стои в основата на подписаното споразумение за стабилизиране и асоцииране с Европейския съюз, което ще даде нов импулс за развитие на крехката икономика на страната.

Без съмнение политическия диалог с Европейския съюз ще е от фундаментално значение в намирането на решения на сериозни проблеми като върховенството на закона, свободата на словото, корупцията по високите етажи на властта и незадоволителното участие на гражданското общество в обществено-политическия живот на страната. Развитието на Косово е от огромно значение за Балканите и Европа. Този аргумент трябва да се вземе под внимание от страните членки, които все още не признават независимостта на страната, защото само пълната интеграция на държавите от Западните Балкани е гарант за стабилността и просперитета на региона.

 

Декларация на народния представител Ерол Мехмед от името на ПГ на ДПС относно Международния ден на майчиния език

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За тези, които знаят какъв ден е днешният, няма да е изненада нашата декларация! През 1999 г. генералната конференция на ЮНЕСКО определя датата 21 февруари  за Международен ден на майчиния език! Днес ние ще го отбележим за 18-ти път, заедно с много държави по света и заедно с носителите на повече от 6-те хиляди езика на Земята, считайки че езиковото многообразие е духовно богатство и неизмеримо нематериално наследство на човечеството!

Езикът е преди всичко средство за общуване, но в същото време той е определящ за духовната ни същност, за етническата ни принадлежност и за нашата културна идентичност. Като държава ние вече сме част от 500 милионния Европейски съюз, който с ценностите на Новото време има амбицията да осигури съвместното съществуване на езиците на всички националности – по изчисление 175 към настоящия момент. При това положение сякаш е немислимо и абсурдно да се забрани употребата на език в рамките на обединена Европа, още повече, че от 1992 г. е в действие Европейската харта за регионалните или малцинствените езици, която всъщност представлява общ договор за тяхната защита и насърчаване!  Но уви, в България има парадокси! Ние си имаме Изборен кодекс, според който употребата на майчин език е забранена по време на предизборна кампания, дори и с превод! Препоръките на Венецианската комисия не се вземат под внимание и те увисват във времето, в противовес на европейската практика! Интересното е, че езикът - като дар Божи, е отнет със закон! Правото на език като основополагащ фактор за демокрацията е суспендирано и по този начин се дискредитира българскатадемокрация! Равните възможности на всички свободни граждани да чуят, разберат и осмислят политическите послания, са дълбоко компрометирани, защото възрастните хора - представители на малцинствените общности, не знаят и не разбират български! В този смисъл е странна тази демокрация, в която едно националистическо мнозинство налага своите правила на малцинството, в противоречие с общочовешките ценности; в противоречие с достигнатото ниво на цивилизация и изискване на модерното време!? Въобще възможно ли е да се ограничи езикът в дадена територия в днешния мобилен и глобален свят?! Демократично ли е употребата на език да се санкционира? Нормално ли е да глобиш човек, защото говорис друг човек и двамата се разбират?!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, езикът е средство за комуникация, а не инструмент за дискриминация! Езикът - „свещен на моите деди“, ни приобщава към общността, към хилядолетната ни история и култура! Няма начин турците, евреите, арменците и ромите да бъдат откъснати от корените им! В последните години ярко се очертава тенденцията в някои региони въобще да не се изучава майчин турски език, или драстично да се намаляват часовете в училищата. От 4 часа, те вече са само с по един час седмично, и се изучава факултативно, съгласно ЗПУО като свободно избираем предмет! Не е приемливо в училищата да има непрекъснати пречки и ограничения, вечни проблеми с финансите, с учителите и тяхната квалификация! Питаме: Нормално ли е от 25 години в България да не се издават учебници по майчин език? Нека да проверим дали е така в другите европейски държави! Какво е отношението към изучаването на майчиния български език в държави, в които има български малцинства – Сърбия, Молдова, Румъния, Украйна, Албания…. В същото време има над 200 български неделни училища по цял свят с осигурено финансиране от българската държава! Искам да подчертая изрично, че това е правилно и Движението за права и свободи подкрепя тази политика, но в същото време сме и смутени, че наяве излизат двойните стандарти и те са притеснителни за знаещите, разбиращите и мислещите хора!

Тези въпроси и това мнение е изразявано от Движението за права и свободи от много години! Оставаме глас в пустиня, но по този начин се наслагват съмненията за същността на българската демокрация! И преди пак ние да бъдем обвинени, нека кажем, че образованието е национален, държавен приоритет, а не вменена партийна политика! Въпреки това обаче като политическа сила ние сме правели необходимото и сме оказвали нужната подкрепа за изучаването на майчиния език!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

Ние чувстваме днешния международен ден на майчиния език като много смислен. Това е ден, в който можем „да си кажем правиците и кривиците, па да се поправим и заедно да вървим напред, ако ще бъдем хора“. Историческата съдба ни е отредила тази земя, която е общата ни родина, и това време, в което да живеем заедно в мир и хармония – всеки със своя език, своята вяра и своята култура! Нека да бъдем хора! Бъдете живи и здрави!

Йордан Цонев: ГЕРБ нямат морално и юридическо основание за исканата оставка (видео)

Цонев обясни, че няма правни аргументи за исканата оставка. По думите му всеки народен представител има функционален имунитет, за да може да изказва своите становища. Искането на Жаблянов за почитането на други жертви на режими в страната също не е нарушаване на правилника на Народното събрание, смята Цонев. ДПС осъжда Народния съд и е било последователно в тази си позиция, и днес не можем да се съгласим с личната оценка на Валери Жаблянов, каза Цонев. По думите му обаче позицията на Жаблянов е в лично качество и БСП са показали това като са се разграничили от неговата позиция.

Йордан Цонев заяви, че от ГЕРБ проявяват двоен стандарт по отношение на Възродителния процес и даде пример с изказване на председателя на комисията по вероизповеданията и правата на човека Красимир Велчев, в което той казва, че жертвите били пострадали в злополука. Това не са жертви на злополука, а са жертви на престъпление срещу човечеството, подчерта Цонев. Когато поискахме оставката на Велчев, вие не проявихте този морал, който днес проявявате, обърна се той към депутатите към ГЕРБ.

Цонев заяви, че ГЕРБ проявяват двоен стандарт и по отношение на Луковмарш, тъй като общинските съветници от партията в Столичния общински съвет са защитили тази проява. Съветвам ви да си изчистите двойния стандарт, защото хората гледат, каза още Йордан Цонев. „Няма да участваме в този фарс, който има друга цел - да не говорим за „Луковмарш", изтъкна той.

Въпрос на народния представител ген. Симеон Симеонов относно преодоляване на последиците от бедствия в с. Стамболово

Въпрос от народния представител ген. Симеон Симеонов относно предоставяне на целеви средства от републиканския бюджет за неотложни и непредвидени разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия в село Стамболово, община Павликени.

Въпрос на народния представител Севим Али

Въпрос на народния представител Севим Али относно относно мерки за подобряване на условията на работа и заплащане на социалните работници и служители на Дирекции "Социално подпомагане"

 

Участие на народния представител Рамадан Аталай в " Денят започва" по БНТ

"Учудвам се, че събирането ни в "Бояна" създаде такъв интерес в медиите. Събирането е рутинно и беше инспирирано от постоянно създаваните скандали в държавата, последният от които беше скандалът с ЧЕЗ." каза в сутрешния блок на БНТ народният представител от ДПС Рамадан Аталай.

"Не съм по конспиративните теории, но щом премиерът казва, че има заговор срещу правителството, трябва и да го докаже. Както и да се разбере защо министър Петкова си подаде оставката. Тя държеше баланса в сектора, беше министърът, който си вършеше работата балансирано", заяви Аталай.

"Управляващите изпаднаха в много неудобна ситуация. Няма как премиерът да не знае за сделката за ЧЕЗ. Няма как институциите да не запознати със сделката от началото до края й. Държавата трябва да знае за тази сделка от гледна точка на сигурността. Институциите трябваше да си свършат работата предварително, а не да чакат премиерът от Брюксел да им разпореди", подчерта депутатът от ДПС.

Участие на зам.-председателя на ПГ на ДПС Хамид Хамид в "Беновска пита"

Хамид Хамид: ДПС постави забележки към Борисов още в първия ден на коалицията, за Радев гласувах с очаквания

Хамид Хамид, народен представител от ДПС, в разговор с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ по „Канал 3“ и „Радио К2“, заяви позиции по следните теми“:

ВНИМАНИЕ: Интервюто с Хамид Хамид е проведено в Народното събрание в петък – 23-ти февруари 2018 година- преди Теменужка Петкова, министър на енергетиката да подаде оставката си. Затова няма въпрос по темата.

Съжалява ли ДПС, че подкрепи президента Радев?; Напрежение между „първите мъже в държавата“; Националистите – аут от властта; Законът за вторичното разграбване на КТБ и ветото на президента

Беновска започна интервюто с въпрос към Хамид дали съжалява, че ДПС са подкрепили Румен Радев за президент и по този начин са дали рамо и на БСП. Водещата допълни, че президентът е наложил вето на „закона против допълнителното разграбване на КТБ“. Хамид отговори, че няма за какво да съжаляват, защото ДПС са заявили позицията си, че България трябва да има нов президент, още преди да са били ясни кандидатурите. Той потвърди, че е гласувал „за“ Радев и има очаквания към него.

Беновска попита какви са очакванията му и предаде думите на Цветан Цветанов, че Радев и БСП са проект, създаден през 2016 година, за да оттласне България от Европейското развитие и партньорство със САЩ. Хамид сподели, че очакванията му са големи и смята, че президентът трябва да бъде обединител и в момента е, но трябва да има по-ясни позиции по отношение на националистите във властта, европейската визия за страната, защото има хора в управлението, които в момента пречат на развитието. Относно думите на Цветанов – каза, че това е негово мнение и няма да го коментира.

 Беновска попита „не тлее ли пожар в думите, които президентът отправя, срещу премиера Борисов – това обединява ли, или разединява двата властови полюса?“. Хамид отговори, че не толерират такова поведение на „първите мъже в България“ и призовават за добър тон и нормално функциониране на всички институции, защото това поведение пречи на страната.

 Беновска попита дали това се отнася и за националистите. Хамид каза, че се отнася за всички, но специално националистите определи като „генератори на скандали и по най-бързия начин трябва да напуснат властта и повече никога не трябва да бъдат допускани до политическия живот на страната“. Водещата отбеляза, че те имат по-висок резултат от ДПС. Хамид потвърди този факт и даде за пример националистите в Германия, които са влезли в парламента, но Меркел е предпочела другите партии и не е давала знак, че ще включва националистите в управлението.

Беновска попита кое е било по-добрият вариант, който Борисов да избере – коалиция с БСП и ДПС, коалиция само с БСП, или само с ДПС. Хамид отговори, че е трябвало да се изготви предварително програма за ускорено развитие на страната и след това - спрямо програмата - да се изгражда коалицията, а не да се прави „аритметичен сбор, който е еклектичен, генерира скандали и завършекът на тази коалиция ще бъде скандален“.

Беновска се върна отново на темата за внесения от Йордан Цонев, Делян Пеевски и Хамид Хамид закон за банковата несъстоятелност и внесеното вето от президента. Хамид обясни, че това е може би седмото вето на държавния глава, който доста активно използва това „закрепено“ правомощия. Депутатът от ДПС каза, че са заявили своята позиция и несъгласието на ДПС  с президента. Според него става въпрос за неразбиране на текстовете на предложението и безпокойство, че не може да има норми с ретроактивно действие. Хамид обясни, че е в законодателството е предвиден нарочен ред, по който се извършва законодателство по изключение и има забрана за неговото използване, когато влизат закони със задна дата и се увеличават санкции и наказания, а във всички други случай пише, че такова законодателство е допустимо, а казусът КТБ е изключение от огромен обществен и държавен интерес. Той продължи с това, че текстовете в предложението са в съзвучие с българското законодателство.

 Беновска каза, че доказателство за това е приемането на закона веднъж в НС - преди налагането на ветото - и това означава, че е юридически добре издържан. Хамид потвърди и каза, че вярва, че при повторно гласуване, което предстои, законът ще събере необходимото мнозинство и от ДПС ще защитят своите мотиви. Водещата попита кой е подкрепил закона. Хамид каза, че ГЕРБ са подкрепили изцяло, ВОЛЯ частично, но това не е важно, защото законът е минал. Беновска попита госта си дали отново са разговаряли с ГЕРБ и другите ПГ как ще реагират и дали ще се повлияят от ветото на президента. Хамид отговори, че не са разговаряли с никого и не смятат да търсят предварителна подкрепа, защото аргументите за закона са ясни. Той допълни, че президентът също е против разграбването на КТБ и всички работят в една посока, но несъгласията произтичат от юридическото тълкуване на някои понятия. Хамид изрази надежда при второто обсъждане да се докаже правотата на законопроекта. 

Беновска попита дали това не е „добре изпипано политическо коварство от страна на президента“, защото в речта си срещу Борисов Радев казва, че Доган е подарил предколедно сподрепата си към премиера Борисовс изявлението си, че е рано за предсрочни избори. Хамид отговори, че се фокусира върху юридическите аргументи и не смята така, но е очевидно, че управлението и политиците са се отдалечили от гражданите на страната. За това ДПС организират семинар „Отворено управление – нова възможност за либералните демокрации. Привличане на гражданите в процеса на вземане на решения”, за да даде началото на широка обществена дискусия за възможностите и предизвикателсвата, пред които са изправени демокрациите от новото време. За участие във форума е поканен дългогодишният председател на АЛДЕ сър Греъм Уотсън. Събитието ще се проведе на 05 март в гр. София. Поканени са още народни представители, представители на европейските институции, представители на академичната общност  и местната власт.    

Законът за медиите, собствениците им и финансирането им; Управляващите – отдалечени от гражданите

Беновска попита за закона за медиите и разкриване собствениците на медиите и  средствата ,с които се финансират  – „Смятате ли, че гражданите с всичките свои протести, мнения, които изказват по социалните мрежи, са истинските говорители – не смятате ли, че това са подставени лица - с фалшиви профили или обслужващи някой олигарх или нечий друг интерес срещу заплащане?“. Хамид отговори, че е против това се бори цял свят – троловете, които се опитват да формират общественото мнение. Депутатът обясни, че целта е всеки един гражданин сам да разбере коя медия как се финансира и да не се влия от мнението на троловете и техните неясни цели и средства. Беновска попита госта си кое нарича „неясна цел и средства“. Хамид отговори, че това са скритите кукловоди на троловете, скритите интереси. Беновска попита Хамид дали смята, че трябва да превалира участието на гражданите при положение, че много от НПО-тата и медии на в-к „Капитал“ са финансирани от „Америка за България“ и други чужди организации. Хамид отговори, че изобщо не става въпрос за НПО-та, а се има предвид активното участие на гражданите при вземане на решения, поне на местно ниво. Беновска попита много ли са „активните граждани“, които правят протест за Пирин и затварят Орлов мост. Хамид каза, че говори за решения, които се взимат от местната власт, но за да бъдат гражданите по-активни – трябва да се създадат условия. Депутатът от ДПС подчерта, че в момента няма такива условия, защото политиците и управляващите са отдалечени от избирателите. Беновска попита как ще се променят нещата. Хамид отговори, че програмите за управление трябва да се обявяват по-открито и да се смени моделът на управление.

Беновска се върна на темата за „политическото коварство“ на Радев, който освен името на Доган, е намесил в нападките си към Борисов и Делян Пеевски, в попрището му на бизнесмен. Хамид отрече да има някаква връзка между изявленията, а и според него Пеевски е отговорил достатъчно достойно и няма какво да се допълни. 

Беновска попита Хамид дали е доволен от президента. Той отговори, че не може да даде категорична оценка, но ДПС са имали възможност да дадат своята оценка за Радев по време на годишнината от встъпването му в длъжност. Водещата попита дали от ДПС са убедени, че законът за вторичното разграбване на КТБ ще бъде приет и ветото ще отпадне. Хамид отговори, че е убеден и освен, че ще влезе в действие,от ДПС готвят допълнително информация за прогнозните активи, защото няма как да бъде определена точния размер на активите, но от публичната информация на сайта на КТБ могат да се извлекат данни и да се посочи какъв огромен материален интерес има.

Беновска попита дали ще бъде приет законът за медиите при положение, че кръгът „Капитал“ ще получи допълнителни милиони за следващата година от „Америка за България“, а законът няма да бъде в угода на кръга. Хамид каза, че вярва, че законът ще влезе, защото не разбира как народен представител може да да гласува против прозрачността и против информирането на гражданите кой и откъде какви пари получава и кой седи зад медиите. Той обясни, че със закона не се ограничава финансирането, а се повишава информираността.

Очаквания и забележки към премиера Борисов; Демонтаж на националистите от управлението

Беновска попита госта си какви са очакванията и забележките към премиера Борисов. Хамид отговори, че забележките са поставени още през първия ден на сформиране на управлението и коалицията – още повече има решение на централния съвет на ДПС за незабавен демонтаж на коалицията. Беновска попита как работи часовникът на ДПС, защото от Коледа са минали два месеца.Той обясни, че незабавно трябва да се отстранят националистите от властта, но за съжаление това се бави и е видимо от скандалите в публичното пространство, но партията работи за смяна на модела на управление. Хамид допълни, че в момента текат годишните отчетни събрания и партията се готви активно.

Участие на д-р Нигяр Джафер в "Седмицата" по Дарик

Водещ:Сега да чуем доктор Джафер. Да почнем и с вас с ясния отговор - Движението за права и свободи подкрепя ли искането за оставка на професор Камен Плочев на двама министри – на финансите и на здравеопазването?
д-р Нигяр Джафер: Аз ще започна своя отговор с това, което е казал поета – „...Какво тук значи някаква си личност...”. Нашата теза от много години е, че личностите в здравеопазването, особено през последните пет-шест години нямат никакво значение, защото е сбъркан модела, той е изчерпал своя капацитет, генерира дефицит и няма никакво значение дали сменяме управителите на здравната каса или министрите.
Водещ:В конкретния случай – трябва ли да бъде... Разбирате ли, за да приключи въртенето, да стане ясно кой в какви позиции влиза в този разговор по конкретния случай, и след това наистина да отидем в големия дебат – да се подкрепя ли оставката на професор Плочев?
д-р Нигяр Джафер: Дори да бъде сменен професор Плочев проблемите ще останат, ще продължават да бъдат съществени и системата ще продължава да показва тези дефекти.
Водещ:А за сменяне ли е?
д-р Нигяр Джафер: Безспорно е, че професор Плочев няма никакъв политически, оказва се, че няма и сериозен управленски опит, това е факт. Друг е въпросът обаче, че неговият избор от много време насам беше абсолютно консенсусно подкрепен, ние също подкрепихме професор Плочев.
Водещ:Но сега вече, като го гледате и вие сте изненадани, че няма този опит, за който говорите?
д-р Нигяр Джафер: Това, което се опитвам да кажа, че всъщност и неговата смяна няма да промени нищо към по-добро, защото този скандал вчера навлезе в епистоларната си фаза, писането на писма...
Водещ:Той почна епистоларно, той прати писма до народното събрание...
д-р Нигяр Джафер: Вчера обаче придоби наистина епистоларни форми, министър Горанов писа писмо до Лекарския съюз, Лекарският съюз писаха до касата спешно да им дадат отчет, също Лекарския съюз написаха и до премиера, доколкото разбираме остава голямото разминаване в отчетите. Да ви кажа ли защо? Това е тема, обсъждана, впрочем колеги и в Комисията по здравеопазване. За мен словосъчетанието „балансирано бюджетно салдо” е просто счетоводен термин. Той не показва истинското финансово състояние на нещата. Защото, когато обсъждахме бюджета ноември месец в здравна комисия беше ясно и беше поставен въпроса, аз го поставих и други колеги го поставиха дали има 260 милиона неразплатени към чужди клиники и какво следва, къде те са отразени, къде им е мястото в документа, който обсъждаме? Беше отговорено – „... Да, има неразплатени, но понеже отчетният документ, счетоводния документ не дава възможност да се отчитат тези средства, ние не сме ги отразили...”. Не може една финансова институция, защото финансова е институцията, характерът на касата е на платец. Не може да не отразява истинското финансово състояние на нещата. Беше ясно, че има такива огромни задължения и трябва да сме сигурни, че чуждите партньори, чуждите лечебни заведения ще си искат тези пари, независимо колко от тях са просрочени...
Водещ:Това са пари за тези, които не са навлезли, които слушат в момента, това са пари за лечението на българи, които са били в чужбина, най-често спешно им е оказана някаква помощ, чужбина в рамките на ЕС...
д-р Нигяр Джафер: Не само спешни, повечето са планови...
Водещ:...може и планови и трябва сега България, българската каса да плати на тези болници, където са се лекували. И тук започват вече споровете...
д-р Нигяр Джафер: И те не са натрупани само последната година, последните няколко години.
Водещ:271 милиона лева дългове, от тях 134 просрочени към 31 януари тази година, според отчета на доктор Плочев, според ежемесечния касов отчет, който обаче пак той е давал в Министерство на финансите са 7 милиона и 600 хиляди лева, за тази година вие сте заложили 73 милиона лева за такива плащания, а всичките били 271 милиона, тоест са заложени три пъти и половина по-малко пари...

д-р Нигяр Джафер:Нека да поясним, че огромната част от тези плащания, които са дължими в момента към чужди клиники са за така нареченото „планово лечение”. Няма как голяма част от тези плащания да се осигурят и да се осъществят без издаването на формуляр S2. Там участват националните...здравната каса, националните консултанти се произнасят. Голяма част от плащанията всъщност са такива. Тоест, когато България не може да предложи съответното лечение в България, или има терапии, които тук все още не се провеждат, тогава пациентът се възползва от това право. Възможно е да има някакви злоупотреби, но аз не вярвам в истинността на тази картина, че с рейсове някой извозва пациентите. Може да има злоупотреби, но въпросът е, че касата трябва да контролира този процес.
Водещ: Задълженията били според професора 270, а пък 134 са просрочени...
д-р Нигяр Джафер:134 са просрочените, това не е малка сума. 900 милиона е бил бюджета, още по-малко от това, което вие съобщихте при старта на...преди 16-17 години... В момента е 3 милиарда и 700 милиона, но парите за здравеопазване са повече, защото знаете има финансиране и по друг ред, в Министерство на здравеопазването също има средства, които се предлагат по методика. Няма друг начин, освен въвеждане на конкуренция и пазар във финансирането на здравеопазването, за да достигнем до резултат, който ще бъде по-добър...
Водещ:На това се възразява, че тази каса, която сега управлява професор Плочев, ще се превърне в касата на бедните, а всички други ще си направят едни бутикови каси за богатите, по-малко богатите, а всички бедни хора, на които държавата плаща вноските, ще останат в тази каса.
д-р Нигяр Джафер:Има механизми, по които...ние сме предложили включително модел, и той се обсъждаше 2007-2008 година по времето на управлението на Симеон Сакскобургготски, модел, който...
Водещ: Не, 2007-2008 година беше Сергей Станишев.
д-р Нигяр Джафер:Една-две години преди това..., който имаше и публично обсъждане впрочем. Холандия е измислила, няма какво да измисляме топлата вода, измислила е начин, по който да не може да се случва това селектиране на пациенти, за което говорите, включително с един рисков пул, който първо е гаранция, че няма да фалира някоя от тези каси и да бъде една пирамида просто, но и да се получават бонуси тогава, когато пациентът е възрастен, когато е с много заболявания и тогава има мотивация съответните каси да привличат и да записват подобни пациенти... има механизми...
Водещ: Вие го предлагахте, когато бяхте във властта и работата не стана заради БСП, доктор Михайлов, за демонополизирането на касата, защото БСП винаги сте били против демонополизацията.
д-р Нигяр Джафер:Демонополизация беше мръсна дума тогава.

д-р Нигяр Джафер: Надпартиен консенсус категорично е необходим и това е същото нещо, което 12 години пише в нашата платформа. Хубаво е, че до десет месеца и БСП заговори за нов модел и за търсене на общ консенсус, въпросът е... Ето, например толкова консенсусно избираме напоследък управителите на касата, а те си отиват за 5-6 месеца..

д-р Нигяр Джафер:Относно оставката на министъра на енергетиката, христомативен случай, в който си отива министър, защото той играе ролята на бушон, който трябва да намали напрежението. Напрежението обаче е ежедневно, скандалите са ежедневни и премиерът съвсем правилно, воден от инстинкта си, който винаги го води в правилната посока най-често, поиска оставката. Защото той го заяви от Брюксел, нищо че господин Цветанов увърташе и казваше – ще видим, ще обсъдим това, онова... Теменужка Петкова отговаря в зала вчера, аз водех заседанието, отговори на въпрос, коректно, пое дори ангажименти за продължаване на надпартиен разговор за ядрената енергетика, излезе в кулоарите на парламента и направи изявление, че подава оставка, заради едно 20-годишно познанство...
Водещ:А вие какво искате да кажете, че тя между като е говорила на трибуната, още не е знаела, че ще подава оставка и по пътя и се е обадил министър-председателя? Защото иначе как ще поема ангажименти...
д-р Нигяр Джафер:Трудно ми е да кажа как се развиха събитията, защото колегите от БСП впрочем внесоха искане за разискване по темата „ядрена енергетика”. Прие се, насрочихме заседание, аз дори и пожелах до другата седмица... Това обаче са подробности, въпросът е какво се случва – влизаме от скандал в скандал, здравеопазването и фазите на този скандал са едно, в енергетиката е друго. Ние сме казали – ние смятаме, че е погрешна коалиционната формула и скандалите ще следват.

д-р Нигяр Джафер:Защо с такава категоричност не осъдихте примерно Възродителния процес или Луков марш? Съвсем срамежливо пуснахте Георги Георгиев да каже, че – да, ама ние не сме съгласни много... Колко години се провежда Луков марш? Не сме чули категорична позиция,нито на парламента, нито на правителството...

Рамадан Аталай: Сделката за ЧЕЗ не е причината за оставката на Теменужка Петкова

Изненада ни оставката на г-жа Теменужка Петкова, защото за нас тя беше един от успешните министри в това правителство. Това каза в интервю за предаването „Хоризонт за вас“ Рамадан Аталай от ДПС. Това е една търговска сделка, която включително е от национално значение и би трябвало досега всички институции, занимаваща се със сигурността, трябваше да излязат със съответното становище преди да се случи всичко това. Къде са били всички тези институции досега? За това се питам каква е причината, за да подава г-жа Петкова оставка точно в този момент, защото все още сделката не е приключила. За мен не са това причините. Ако няма нещо друго, което все още не е ясно на обществото, наистина е изненадващо подаването на оставката, добави той.

Цялото интервю чуйте в  звуковия файл ТУК

Участие на зам.-председателя на ДПС Хамид Хамид по БНТ

Хамид Хамид: Народният съд е едно от тежките престъпления на комунистическия режим, което винаги сме осъждали и ще продължим да го осъждаме. Наред с това обаче трябва да осъждаме всички престъпления на комунистическия режим, а не избирателно и с двоен стандарт какъвто приложиха колегите от ГЕРБ в техните действия до сега. Визирам случая с Красимир Велчев, който от трибуната на НС заяви, че едва ли не Възродителният процес не се е състоял.

 

д-р Нигяр Джафер: Моделът на здравеопазването е грешен (видео)

„Моделът е грешен. Т.нар. бездънна каца може да поема още и още. Моделът генерира дефицит”, категорична е Нигяр Джафер, депутат от ДПС и член на Здравната комисия в Народното събрание.

„Българските граждани трябва да избират къде да се внасят здравните им вноски и ако може да има единна информационна система”, категорична е Джафер.

Днес в парламентарната комисия беше изслушан управителят на НЗОК проф. Камен Плочев. Джафер каза, че вярва на твърденията му, че е бил заплашван.

„Няма правно основание, въз основа на което Плочев да бъде освободен”, категорична Джафер. Тя припомни, че именно ГЕРБ са прокарали закона, който определя, че Народното събрание трябва да избира шефа на НЗОК.

„Колкото по-консенсусно избираме управлнците на касата, толкова по-бързо си отиват. ГЕРБ предложиха Плочев. Факт е, че след шест месеца ГЕРБ искат оставката му – това доказва само управленската немощ и кадровата несъстоятелност”, смята Джафер.

Тя коментира, че се е срещала и със здравния министър Кирил Ананиев през деня, който ѝ се видял обиден. „Когато виждате достойни хора на достолепна възраст, които са обидени от лоша субординация, от това, че не си говорят достатъчно – това изглежда нелепо”, коментира Джафер.

„Българските пациенти и лекари очакват много сериозна реформа в системата и дори непопулярни мерки, за които ще се плати политическа цена, но те трябва да се случат, защото ние не можем да продължаваме да говорим всеки ден за скандали и за модел, който е изчерпал своето значение”, допълни Джафер.

Тя коментира, че депутатите очакват от Ананиев заявения в началото на мандата му нов модел за здравеопазването и са готови да приемат и непопулярни мерки, за да има едни приоритети, които да се следват от всички.

(БТВ, 21.02.2018)

ДПС изрази несъгласие с ветото на президента на промените в Закона за банковата несъстоятелност

От Движението за права и свободи изразиха несъгласие с ветото на президента на промените в Закона за банковата несъстоятелност. Държавният глава върна промените с мотива, че се преуреждат с обратно действие правни последици, придобити права и погасени задължения. Според депутата от ДПС Хамид Хамид, който е един от вносителите на промените и член на парламентарната правна комисия, има неразбиране по тези въпроси:

За погасяване на задължения, за произнасяне по цесиите ще се произнесе българският съд. Ние само даваме правен способ на синдиците да запазят активите, докато се произнесе съдът.

Правосъдие със задна дата е прилагано в България от доста парламенти. Не само не е противоконституционна дейност, но е уредено в българското законодателство, поясни Хамид Хамид в интервю за предаването "Нещо повече" по БНР. Закони със задна дата не могат да се прилагат единствено когато се налагат по-тежки санкции в наказателното законодателство, уточни той.

Случаят КТБ е изключение по смисъла на закона и огромният обществен интерес, както и вероломното разграбване, налагат използването на тази техника, допълни Хамид.

Колко като активи ще бъдат присъдени на синдиците и колко дела синдиците ще загубят, това не е наша работа. По това ще се произнесе българският съд, но общественият интерес е огромен, аргументира се Хамид Хамид:

Законопроектът е в защита на публичния интерес, в интерес на кредиторите на банката и на хилядите вложители. Кой има интерес да не мине законът? Явно тези, които са организирали кражбата на тези активи. 

Цялото интервю може да слушате ТУК.

(БНР, 21.02.2018)

д-р Нигяр Джафер: Очаквам сериозен разговор с проф. Камен Плочев утре в НС

Твърдо съм за демонополизация на НЗОК, каза д-р Нигяр Джафер и посъветва да има надпартиен консенсус

В програма "Точно днес" интервю с д-р Нигяр Джафер, заместник-председател на НС, народен представител от ДПС и член на комисията по здравеопазване - коментираме актуализацията на бюджета на НЗОК и поисканата оставка на проф. Камен Плочев.

Д-р Джафер съобщи, че утре ще има извънредното заседание на парламентарната комисия по здравеопазване, на което ще бъде изслушан управителят на НЗОК проф. Камен Плочев.

Тя е един от 8-те депутати, поискали това заседание, след като в петък министърът на здравеопазването Кирил Ананиев поиска оставката на проф. Плочев заради поискана актуализация на бюджета на институцията зад гърба му. В понеделник проф. Плочев каза, че няма да подаде оставка.

Тя посочи, че все още не сме започнали да работим с този бюджет, защото по правилата едва от април започва финансиране по новия бюджет за 2018-та, дотогава се работи със средствата от предходния бюджет. 

Д-р Джафер характеризира ситуацията около управителя на здравната каса като поредния скандал в здравеопазването.

Не съм запозната с последните обвинения за точене на касата с това, че лекари водят свои пациенти от България с автобуси, посочи Джафер. По думите й правилата са различни и дължим на чужди каси над 260 млн. лева не за спешно лечение на българи.

 НЗОК работи с над 4 милиарда лева и е важно кой ги управлява, допълни д-р Джафер. Тя допълни: Нека припомним, че Касата получи 407 милиона повече за тази година. Когато говорим за много пари, става въпрос за политика, както и за решения които са належащи. 

Цялото интервю може да чуете ТУК.

(БНР, 20.02.2018)

д-р Нигяр Джафер: Десет пъти по-малко пари за здраве за пациенти от Нови пазар и Велики Преслав

- Д-р Джафер, защо въпреки увеличените пари за здравеопазване, то получава все по-лошо оценка от потребителите?
- Средствата за здравеопазване през 2001г., при старта на здравната каса, са били 900 млн. лв. Тази година в бюджета на Националната здравноосигурителна каса сме гласували 4 милиарда и 700 милиона лева. Хората обаче по никакъв начин не са усетили, че въпреки по-сериозния публичен ресурс получават по-добра и качествена здравна услуга. Нещо повече: Пациентите в България според ЕВРОСТАТ, доплащат от джоба си най-много в Европа, дори и да са здравноосигурени. Освен пациентите недоволни са и лекарите, и другите медицински специалисти. Ние смятаме, че проблемът е в системата на финансиране, в модела и той трябва да се промени. Трябва да има повече от една каса и хората да избират къде да се внасят осигуровките им. Това ще доведе до контрол и по-добър резултат. Тази година има например 407 млн. лв. повече, но дефицитът ще епак огромен. Проф. Плочев иска още средства и актуализация на бюджета още през месец февруари и това най-вероятно ще доведе до нови рокади в системата и неговата смяна. За пореден път, без резултат, защото се коригират последствията, а не причините. Това е част от управленската немощ да се идентифицират проблемите и да се предложат работещи решения с ясна воля за реализация. Личностите нямат значение, те са жертва. Важни са компетентността и волята за реформа. В дефицит са и двете: и компетентността, и желанието.
- Общинските болници, които на места заместват личните лекари, са отново пред колапс. Какво пречи да се намери адекватно решение на проблема?
Общинските болници са почти в непрекъсната, тиха агония през последните десетина години. Тази агония се обостря при форсмажорни обстоятелства, обикновено преди и след приемане на бюджета. Не може да се намери адекватно решение поради това, че управляващите от ГЕРБ не ги припознават като отговорност на държавата, а като отговорност на общините. Смятам, че това е погрешно, недалновидно и вредно за хората, които тези болници обслужват. Това е бягство от отговорност. Тези болници обслужват 2млн. български граждани на две/трети от територията на страната, предимно в по-малки общини. Хората там са възрастни, социално слаби, с невъзможност да пътуват до лечебно заведение. Те ползват малко средства, но обслужват сериозна част от населението. Хората не се интересуват каква е болницата: общинска, държавна или частна, стига да ги лекува.
- Работеща концепция ли е превръщането на общинските болници в медицински центрове?
- Общинските болници поискаха от министъра на здравеопазването повече пари, той им предложи да се преструктурират. Голяма част от общинските болници през последното десетилетие се преструктурираха. Те закриха АГ отделения, хирургии и т.н. Създаването на медицински центрове не е решение: така ще загубят и малкото лекари, които работят там - просто и те със семействата си ще се прехвърлят в по-големите градове. Не може здравеопазването в България да се концентрира само в няколко големи града в България. Хората трябва да могат да се лекуват, независимо къде живеят.
- Наскоро пред друга медия направихте анализ, че здравно осигурени не получат еднаква сума за лечение в малък и в голям град. Обяснете ни този парадокс.
- През 2010 година попаднах на информация от Сдружението на общинските болници, че в Нови пазар и Велики Преслав здравната каса дава 22 лв. на жител за болнично лечение годишно при 200 лв. за жител в София. Стори ми се много несправедливо. През 2017г. тези диспропорции са се задълбочили, въпреки увеличените средства и съотношението е! Това е явна дискриминация и нарушение на Конституцията за равен достъп до здравеопазване и аз се обявявам против това, както и колегите ми от парламентарната група на ДПС.
- Предвижда се с новия Рамков договор да бъдат увеличени цените на клинични пътеки, но управителите на болници казват, че само това не е достатъчно. Говорят вече за промяна на модела на здравеопазване.
- Да, според новия Рамков договор ще се увеличат цените на значителен брой клинични пътеки, по които работят в общинските болници. Освен това трябва да се променят и част от медицинските стандарти, защото те поставиха неизпълними условия пред тях. Радвам се, че повече хора и субекти, институции, сдружения говорят за промяна на модела, а не решения "на пожар" и на принципа "проба - грешка". В предизборните ни програми от 12 години пишем за това и то може да се провери. Необходими са смели решения. Първо, фундаментално, демонополизация на НЗОК, и второ, електронно здравеопазване. Преструктуриране, с добро заплащане на дейности по долекуване, продължително лечение и хосписи.
- Защо политиците, на които също са ясни проблемите в здравната система, не смеят като че ли да вземат радикални мерки?
- Проблемите в здравеопазването са ясно изкристализирали. За радикални мерки, т.е. - реформа се изисква смелост и предприемане на непопулярни решения. И още нещо важно - тук е необходим надпартиен консенсус с ясни приоритети, от всички политически сили, които да се спазват, независимо кой е на власт. Трудно изпълнимо, но вярвам, че разумът ще надделее. Поне за да се спре целенасоченият финансов геноцид на общинските болници. Най-големите дългове /около 500млн./ са на големите държавни болници, а там не се вижда изход без реформа и това е по-съществения проблем.

(в. Шуменска заря, 20.02.2018 г.)

Народният представител Делян Пеевски: Политиците ни да престанат да се държат като тийнейджъри в Дискотека

- Г-н Пеевски, да започнем с актуалната тема - взаимните обвинения между премиера Борисов и президента Радев, в които бяхте замесен. Какъв е вашият коментар?
- Аз вече изразих своето отношение в изявлението си до медиите. Не приемам да бъда замесван в техните конфликти, било то личностни или от друг характер. Най-лесно е да се лепи етикетът "Пеевски" на всеки проблем, но това не е решение. Ако смятат, че аз съм нещо "лошо", да кажат защо. Президентът Радев заяви, че имам обвързаности с премиера и че той ми разпределял обществени поръчки, да каже сега и кой му е дал такава информация. Защото това са лъжи, разпространявани от медиите на една група олигарси с единствената цел да оказват натиск върху премиера и институциите и да манипулират общественото мнение. Не ми се иска да вярвам, че и президентът Радев е попаднал под влиянието на този кръг олигарси. Очевидно е обаче, че той заговори именно с тяхната риторика. И това няма как да не ме обижда, защото е лъжа. А за лъжите се дължи извинение. И до мен стигат приказки как разни хора, близки до Радев, ходят по чаршията и обясняват, че моделирали мнението на президента. Но не коментирам слухове. И ако президентът е бил подведен или заблуден, да каже от кого. Държавните мъже трябва да се отнасят по-отговорно към държавата и да преодоляват търканията си, тъй като поведението, което наблюдаваме сега, е твърде лош знак към хората.
- Кои медии на олигарси имате предвид?
- Това са медиите на кръга "Капитал" на Иво Прокопиев, както и сайтовете на Огнян Донев и Цветан Василев. Има и такива, които гравитират около тях.
- Защо някогашните врагове Прокопиев и Цветан Василев сега действат в симбиоза?
- Те никога не са били истински врагове. Да, вярно е, че "Капитал" на Прокопиев пръв разкри факти за банковата пирамида КТБ още през 2012 г., ако не се лъжа. Но генезисът на Прокопиев и Василев е един и същ, както и един е техният създател. Имам предвид Иван Костов. Именно Костов назначи Прокопиев за милионер за една нощ с приватизацията на "Каолин". Всички знаете историята на тази сделка. Именно при управлението на Костов и Василев успя да придобие контрола над КТБ при доста неясни обстоятелства. Така че войната между Прокопиев и Василев, ако въобще можем да я наречем така, бе война на двама създадени от Костов олигарси за сърцето на своя създател. Или казано просто - война за първото място до Костов. Ще ви кажа и какво според мен породи конфликта между двамата. Прокопиев винаги е искал да има своя банка и е започнал да работи по такъв проект, мисля, че се е казвал "Финансиа банк", а Василев всячески не е допускал това да се случи, защото е искал да бъде единствен финансов център в групата на Костов. Предполагам, че страхът на Костов сблъсъкът между двамата да не извади на светло още тогава пирамидата КТБ, го е мотивирал бързо да ги сдобри. Всички те много добре са знаели какво се е вършило в банката. Поради тази причина и днешната симбиоза между Прокопиев и Василев, както я наричате, не е нещо изненадващо за мен. Въпреки приятелските ми отношения с Цветан Василев тогава, аз винаги съм стоял встрани от КТБ и никога не съм искал да бъда част от отбора на Костов, тъй като олигархията, която той създаде, или по-точно назначи, по време на своето управление, ограби България. Това е и причината днес да бъда атакуван по всякакъв начин от същата тази олигархия. Защото я разобличавам през моите медии.
- Не е ли натоварващо името Ви постоянно да бъде замесвано във фалшиви новини?
- Натоварващо е, разбира се. Но така работи медийната машина на олигархията. Те създадоха образа на "универсалното зло Пеевски", защото им бе удобно години наред да се крият зад него. Каквото и да се случеше в държавата, цялата им машина за манипулации започваше да повтаря "виновен е Пеевски" и да сипе едни и същи лъжи по мой адрес. Колко медии се прехранват единствено с писане против мен можете да прецените сами. Всичко това има своето логично обяснение. На олигарсите на Костов им трябва прикритие, трябва им образ, който да обира общественото неодобрение, за да не стигнат хората до истината за техните кражби. Няма нищо вярно в купищата фалшиви новини по мой адрес, нито един факт, само инсинуации, обиди и клевети. За съжаление късно си дадох сметка за причината за поръчковото ми омаскаряване. Първоначално не им обръщах внимание, но лъжите и манипулациите вече минават всякакви граници. Какво ли не чета за себе си и се учудвам как успяват да съчинят толкова откровени небивалици, явно много болни мозъци работят при тях. Превърнат съм в мишена на тази огромна армия за дезинформация, впрегната да работи за поддържането на негативния образ на Пеевски. Но въпреки всичко целта, която съм си поставил - да осветявам същите тези олигарси и кражбите им, ми носи истинско удовлетворение.
- Има много гняв в думите Ви...
- Не е гняв, а равносметка. Аз съм само на 37 години, а вече толкова време тези хора се упражняват върху името ми. Когато те са забогатявали от бандитската приватизация на Костов, аз съм бил ученик. Години наред олигарсите крадат националния ни капитал, докато същевременно лъжат и манипулират обществото, че са "бели" и "чисти". Но аз няма да спра да казвам истината за тях, каквото и да ми струва. А българските избиратели винаги са имали усет към фалшивото и са разпознавали кой иска да се възползва нечестно от тях. Затова и партиите на същите тези олигарси ДСБ и "Да, България" останаха без представителство в парламента.
- Да поговорим за законопроекта за медийна прозрачност, внесен преди две седмици в парламента. Същият предизвика недоволство от определен кръг медии. С какво ги засегнахте?
- Законопроектът, който внесохме с колегите ми от ДПС, се отнася за всички медии - печатни издания, интернет сайтове, радия и телевизии, и цели публично да се разкрият собствеността и финансирането на медиите. Законопроектът е гаранция за медийната прозрачност, за която толкова много се говори. Разбира се, винаги има и недоволни, но именно по недоволството ще познаете кой се страхува от осветяването на собствеността и финансирането. Защо? Може би защото лъжите им че съм медиен монополист и притежавам разпространението на вестници в страната ще лъснат. Все пак не питайте мен за причините, питайте тези, които атакуват законопроекта. Собствеността в медиите и тяхното финансиране трябва да са публични. Само така хората ще могат да направят преценка на коя медия да се доверят, коя е наистина обективна и независима. Несериозно е как "Капитал" на Прокопиев се самоопределя като "независима" медия, вероятно за да отговори на изискванията за получаване на следващия финансов грант. Само читателите могат да определят една медия като обективна или независима, а днес има прекалено много медии, особено интернет сайтове, които са постоянен източник на фалшиви новини.
- Обвиняват Ви в конфликт на интереси, защото едновременно сте и депутат, и издател на вестници. Има ли реално конфликт на интереси при този законопроект?
- Обвиненията произлизат от лица, които се прехранват от грантове и не е изненада, че се включват в общата говорилня против законопроекта. Говоря за политици, командвани от олигарсите Прокопиев и Донев. Намирам тезите им за напълно фалшиви. Какъв конфликт на интереси може да има при законопроект, който отговаря на обществения интерес, не увеличава административната тежест и не е насочен към един или друг субект, а към всички медии? В случая аз упражнявам едно конституционно право на народен представител - правото на законодателна инициатива. Нищо повече. Дали ще гласувам в пленарната зала или не е друг въпрос, но дори и тогава според мен конфликт няма, защото нямам никакъв "частен интерес" или "облага" по смисъла на закона. Въпреки това съм сезирал дирекция "Правна" на Народното събрание и ще се съобразя с нейното становище, каквото и да е то. Всъщност въпросът за конфликта на интереси не е толкова важен, важен е законопроектът. Явно текстовете в него притесняват кръга "Капитал" и затова търсят всевъзможни начини да отклонят общественото внимание. Нека Христо Иванов първо да прочете препоръките на европейските институции за медийна прозрачност и да види какво от законопроекта не отговаря на тези препоръки. И не само да прочете, а да отговори, след като е толкова заинтересуван от медиите, защо докато беше министър, а неговите приятелчета от ДСБ бяха в парламента, не внесоха закон, който да отговори на тези препоръки? Сега явно ги е заболяло много, защото такъв законопроект е внесен от Пеевски, а те само празнословят.
- В законопроекта е предвидена и регулация на разпространителите на печатни издания
- Не става въпрос за регулация, за деклариране и публичен списък, чрез който всеки ще може да види има ли монопол в тази дейност. Между другото, това е поредната лъжа на медиите на Прокопиев - че съм бил монополист на този пазар, след като нямам нито един обект за продажба на вестници и нито една фирма, която - да дистрибутира печатни издания. Тази лъжа се повтаря от години. Ще ви кажа как на практика работи машината им за манипулации. Първо пишат в "Капитал" и "Дневник" - "говори се", "спряга се", "както смята" или нещо друго от рода "една жена каза на пазара", а след десетата статия по темата вече започват да твърдят "така е", "той е собственик", "той е монополист". Приписват ми собственост и връзки къде ли не. Така работи машината им за фалшиви новини. После тези лъжи се препечатват в свързаните с "Капитал" медии и колелото се завърта. Целта им е чрез многото повторения на фалшивата информация хората най-накрая да започнат да й вярват. Как ще ги наречете това са хора е напълно фалшив морал. Затова сега говорят против законопроекта, защото ще стане ясно кой лъже и кой не. Но искам ясно да заявя - не съм вносител заради тях, а заради принципната ми позиция, че медиите трябва да са на светло и да е видно как се финансират. 3а какъв монопол въобще говорят, след като аз притежавам няколко вестника, а срещу мен работи огромна машина, включваща вестници, сайтове и най-важното - националните телевизии. Да, и трите големи телевизии са превзети изцяло от хора на Прокопиев и Христо Иванов. Дори в скандалните стенограми АРГО от конспиративната среща на олигарсите с техните придворни журналисти и политически слуги самият Прокопиев признава, че контролира мейнстрийма. Те се разобличиха сами. Отделно достатъчно е да проследите само сутрешните блокове на телевизиите, гостите им и темите, които се обсъждат и ще ви стане напълно ясно кой има медиен монопол. Няма да съм аз. Какво повече да кажа. Това е истината. И тази истина ще се потвърди, ако държавата, в лицето на съответните регулатори, направи обективен анализ на медийната среда, вместо да ни пробутват платените от олигарсите анализи на всякакви НПО-та.
- През миналата година внесохте и т.нар. Законопроект срещу вторичното разграбване на активите на КТБ, който вече е приет от парламента. И този законопроект бе атакуван.

-Нямам илюзии, че действията ми се харесват на хората, които ограбиха активите на КТБ. Лъжите им, че аз имам участие в разрабването на активите, без нито един факт в подкрепа на това, също не успяха. Целта на крадците е да объркат хората и това най-лесно може да се постигне, като постоянно обвиняват някой друг. Моята съвест е чиста. Нямам невърнати кредити в КТБ или други задължения към банката, нито лично, нито чрез мои фирми. Не съм участвал по никакъв начин в разграбването на активи, закупени с парите на банката. Всичко друго е поредната фалшива новина, пусната в обращение. Затова и внесох този законопроект, за да се дадат повече възможности на синдиците да върнат прехвърлени вече активи, закупени с парите на вложителите, в масата на несъстоятелността. Аз такива активи нямам и законът не ме притеснява, но други явно се притесняват. В този смисъл президентът Радев също заговори срещу приемането на закона, без да стане ясно точно какво искаше да каже. Нека се определи, ще наложи ли вето или не, за да е ясно чии интереси ще защитава - на ограбилите активите на банката, които се страхуват от приложението на закона, или на синдиците и Фонда за гарантиране на влоговете, които трябва да върнат откраднатите активи в масата на несъстоятелността.
- Да се върнем на промените в Закона за банковата несъстоятелност. С какво ще помогнат те на синдиците на КТБ и Фонда за гарантиране на влоговете в банките?
- Основен проблем в несъстоятелността на КТБ е фактът, че активите, закупени с пари на банката, не са й били предоставени в обезпечение и са отдалечени от банката през няколко нива от кухи фирми. С едно изречение - спрямо тези активи синдиците пряко не могат да водят съдебни искове. Това именно положение трябва да се преодолее със закона. Да се възстановят всички обезпечения, които квесторите на КТБ неясно защо са заличили, както и всички сделки с акции и дялове, извършени от длъжници на банката, да бъдат недействителни. Фиктивните прихващания също.
- Но критиците казват, че тези промени били противоконституционни, засягала се собственост...
- Каква собственост? Откраднатата от КТБ? Да, засяга се! Това е идеята на закона - възможно повече активи да се върнат в масата на несъстоятелността. Естествено че крадците ще са недоволни и ще критикуват. Вие друго ли сте очаквали? Фалитът на КТБ показа, че действащата законова уредба не е ефективна и не може да върне активите, предвид сложната система от кухи фирми, използвана от Цветан Василев, която стои между банката и съответния актив. Затова е необходимо по-адекватно на фактическото положение законодателство. Да, може идеите в закона да се струват дори и противоконституционни за някои критици, но се надявам да бъдат за сметка на това много ефективни.
- Кой разграби активите на КТБ?
- Знаете добре кои са, защото на страниците на "Телеграф" многократно сте ги разкривали. Това са Цветан Василев, Гриша Ганчев и други лица от тяхното обкръжение. През периода на квестурата избирателно бяха заличени обезпечения върху съществени активи и благодарение на това същите бяха прехвърлени няколко пъти! Спомнете си фарса как Цветан Василев продаде за 1 евро знакови предприятия като БТК, "Дунарит", "Авионамс", "ТВ 7", НУРТС, имаше и още, за които първоначално твърдеше, че уж не били негови. Продаде ги на подставеното лице Пиер Луврие, който после му ги върна, след като обществото реагира остро на тази манипулация. Същите предприятия са купувани с парите на вложителите на банката, но Василев си ги считаше за свои и се разпореждаше с тях. Защо Василев не ги прехвърли тогава в полза на държавата, вместо да ги харизва на някакъв измислен "инвеститор"? Така щеше да се реабилитира поне малко за криминално източената банка. Но явно целта му не е била такава. Явно е купувал активи с парите на КТБ с ясното съзнание, че са негови. И след фалита на банката започна да се разпорежда с тях в полза на своите хора като Ганчев, Емилиян Гебрев и други. После обвиняват мен, че чрез този закон съм искал да ограбя КТБ? Пълен абсурд. Какво да ограбя и как? Като се възстановят всички обезпечения на банката, както предлагам да стане в закона? Държавата проспа няколко години, оплетена във фалшиви новини и мрънканията на избягалия в Сърбия Василев, вместо да действа решително.
- Василев обаче пусна срещу Вас жалба по закона "Магнитски" в САЩ...
- Това е висша форма на наглост - да си избягал от правосъдието, да си отговорен за кражбата на милиарди и същевременно да приказваш колко си "морален", да плащаш очевидно с откраднатите пари на армия от журналисти, за да лъскат имиджа ти и да обвиняват всички, които са изнесли истината за тези грабежи. Явно Василев вече е загубил връзка с реалността и живее в някакъв свой илюзорен свят. В който свят той е прав, а всички останали са грешни. И какъв закон "Магнитски"? След като Василев не успя с руските си приятели да ограби някои от най-значимите активи на КТБ, сега се моли на САЩ да уважат абсурдната му жалба срещу мен. Всички помним Пиер Луврие, Дмитрий Косарев и цирковете, които същите разиграваха пред обществото. Несериозно е въобще да коментирам. Искрено се забавлявам обаче на опитите на Василев и лобистите му да ми пришият някаква несъществуваща руска връзка, която да ги ползва за "Магнитски".
- Притеснява ли Ви тази процедура в САЩ?
- Не ме притеснява. На лъжите на Василев трябва да се отговаря с истината. Аз говоря истината и затова съм спокоен.
- Наели сте обаче американски адвокати, за да Ви защитават...
- Не за да ме защитават, а за да се установи истината. Че става дума за поредната манипулация на един избягал престъпник с много пари. Институциите в САЩ нямат иноЬормация и ако не им се говори истината, могат лесно да се заблудят. Не се съмнявайте, че Василев е впрегнал огромен ресурс в опит да манипулира и тяхното мнение.
- Очевидно не се страхувате от противници, колкото и силни да са те.
- Не се страхувам. Така наречените мои противници са хората, които ограбиха България. Приватизаторите от бандитската приватизация на Иван Костов и техните днешни марионетки политици. Разобличавал съм ги и ще продължа да го правя, защото хората трябва да знаят истината и да не позволят на същите тези олигарси да пленят отново държавата. Поради тази причина ще продължа да работя върху трите най-болезнени за тях теми - кои са те, как са забогатели и как се опитват днес да манипулират обществото като узурпират медиите и възможността хората да бъдат обективно информирани. Само така истината за прехода ще излезе наяве.
А българските политици трябва да престанат да се държат като тийнейджъри в дискотека, носещи се безметежно под звуците на музиката, а да започнат да мислят за хората и да мислят не от днес за утре, а с далечен хоризонт. Защото някой ден хората неминуемо ще им потърсят сметка какво са свършили за тях.

(в. Телеграф, 19.02.2018 г.)

Илхан Кючюк: Западните Балкани трябва да бъдат част от Европейския съюз

В интерес и на България, и на Европейския съюз е всички страни от Западните Балкани да бъдат интегрирани едновременно. Това обясни за Радио Видин евродепутатът от ДПС и Алианса на либералите и демократите за Европа Илхан Кючюк, който е и докладчик за напредъка на Албания. 

"Рано или късно, Западните Балкани трябва да бъдат част от Европейския съюз. Това е и политически, и морален ангажимент на страните-членки на Съюза. Намираме обаче и някои обезпокоителни момента- там се говори за интеграция вероятно до 2025 година, също така и при изпълнението на критериите. Ние не казваме, че това трябва да бъде безпринципно разширяване, напротив. Затвърждаваме своята позиция, че това трябва да бъде въз основа на приети критерии. Сърбия и Черна Гора вероятно ще се присъединят евентуално 2025 година, Македония и Албания евентуално някъде във времето, не се знае какво ще стане с Босна и Херцеговина, както и Косово. Ние смятаме, че един такъв процес, който не е цялостен няма за цел да обвърже региона и културно", обоснова се Илхан Кючюк. 

Едно стратегическо обвързване на всичките държави като потенциал за приемане в ЕС би внесло още по-голяма сигурност в региона, а това е интересът на България, допълни Кючюк.  

Цялото интервю може да слушате ТУК.

(БНР, 18.02.2018г)

Хамид Хамид: Синдиците вече имат способ да спрат разграбването на КТБ

- Г-н Хамид, смятате ли, че окончателно приетите промени в Закона за банковата несъстоятелност, сред чиито вносители сте заедно с колегите си Делян Пеевски и Иордан Цонев, ще успеят не само да спрат вторичния грабеж на КТБ, но и да върнат вече заграбеното?

- Аз съм оптимист. Макар и след няколко месеца забавяне, законопроектът беше приет и очакваме да бъде обнародван в "Държавен вестник" . Той представлява много силен инструмент в ръцете на синдиците на банката. Мисля, че ще имат правен способ да спрат разграбването и да върнат сериозно по размер имущество в масата по несъстоятелността, за да могат синдиците да насочат към определени активи вземанията си. По този начин да се върнат вложенията на кредиторите на банката. Мисля, че се получи доста добър закон. След обнародването и влизането му в сила очаквам синдиците да си изпълнят задълженията по него.

- Казахте, че по този начин ще се върне сериозна сума. Правили ли сте предварителни разчети колко точно?
- Докладите на синдиците на "Аликс Партнърс", както и докладът на временната анкетна комисия в парламента, действията на квесторите при поставяне на банката в несъстоятелност, които са заличили сериозно количество активи, показват, че сумата надхвърля 250 млн. лева.

- Нямаше ли досега никакъв механизъм, чрез който синдиците да спрат тази схема: Мислите ли, че с тези промени се изчерпват нужните законодателни мерки по отношение на КТБ?
Банковото законодателство в тази сфера е така направено през годините, че да действа при нормални банки. От цялата събрана информация по докладите и по мнението на международни организации, каквато е "Аликс Партнърс", видяхме, че КТБ не е функционирала като нормална банка. Именно затова трябваше да предприемем допълнителни законодателни действия. Докато синдиците водеха дела по нормалното законодателство, активите изчезваха по добре замислена схема, която е била заложена при функционирането на банката. Мисля, че обхванахме всички казуси, но тепърва ще видим действията на синдиците. Ако се наложат още законодателни промени, ние сме готови да реагираме и да внесем такива предложения. Мисля, че засега това ще изчерпи нещата.

- Казахте, че КТБ не е работила като нормална банка, каква е била тогава?
- Като предварително замислена схема, с предоставяне на необезпечени кредити на кухи фирми от кръга на мажоритарния собственик. Една фирма е давала заеми на друга фирма. И при този механизъм е заложено пак лица от кръга на мажоритарния собственик впоследствие да придобият активите, без да са платили и стотинка. Още тогава е било замислено да бъдат откраднати и активите, които служат за обезпечение. Видяхме това и в докладите на сайта на КТБ и изготвихме тези промени.

- От дистанцията на времето имате ли яснота кой всъщност стои зад въпросния т.нар. вторичен грабеж? Един кръг от лица ли са и кои са те? Може ли да ги назовете?
Това е същата група, която е замислила първо ограбването на парите и вследствие и вторичния грабеж на активите. Става дума за хора около мажоритарния собственик на банката, който се крие от българското правосъдие - Цветан Василев. Това е неговото обкръжение. От докладите на синдиците и сделките в Търговския регистър се вижда, че той ползва едни и същи подставени лица и едни и същи кухи фирми. Даже наблюдаваме същите лица да оперират и в Сърбия, които ограбват и сръбски активи по този начин.

- При внасянето на законопроекта посочихте с колегите си, че от гласуването по него ще стане ясно кой подкрепя задкулисието. Е, гласуването вече мина. Каква е вашата равносметка?
- Благодаря на колегите от ГЕРБ, които подкрепиха законопроекта. Имаше народни представители, които отсъстваха - дали случайно или не, не мога да дам оценка. Имаше обаче хора от другите политически сили, които се противопоставиха, без да могат да обяснят дали имат някакъв частен интерес. Но аз съм сигурен, че благодарение на всички действия, включително и тези на прокуратурата по делото на КТБ, ще помогнат занапред да излязат наяве имената на политиците, тяхната партийна принадлежност и кой как е гласувал по законопроекта. Работата е в ръцете на синдиците.

- По време на дебатите - в комисия и пленарна зала, се чуха гласове, че приемането на промени със задна дата - т.е. с ретроактивно действие, противоречи на конституцията. Какъв е вашият коментар?
- Това са го коментирали юристи или хора, които не познават българското право. Или пък го казват юристи, които много добре познават българското законодателство, но имат някакъв друг интерес, различен от обществения. Защото в Закона за нормативните актове се съдържа текст, който посочва как и при какви случаи може да има законодателство със задна дата. Там е записано, че се допускат изключения. Не се допуска такова само когато с такъв закон се налагат санкции. Тук не се налага такива, а се дават механизми за защита на обществения интерес. цялото това говорене - и на първо четене, и в медиите, е от хора, които са имали или имат някакъв личен интерес или взаимодействия с адвокатите на тази престъпна група.

- Какъв личен интерес подозирате?
- Мога само да подозирам.

- Предвид изказванията на представители от други партии притеснявате ли се, че е възможно поправките да бъдат дадени на КС?
- Визирате това странно ГМО, което тези дни по медиите поиска президентът да наложи вето или някой да сезира Конституционния съд. Трябва да напомня, че при тях интересът и свързаността с мажоритарния собственик, който ограби банката, е явен. Още по време на поставянето на банката под надзор излязоха наяве договори с дъщерята на техния ментор - главния лаборант от Драгалевци, която имаше консултантски договор и получаваше по 30 000 евро от КТБ. Техният интерес и защита е ясна. Щом са получавали по 30 000 по консултантски договори, то си представям какво са получавали под масата. Тази група защитава личния си интерес и този на един крадец.

- Вие сте сред вносителите и на промените в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Каква е основната им цел, какъв резултат очаквате и защо внесохте тази поправка точно сега?

- Основната цел е информиране на обществото и прозрачност на медийната среда в България, защото последните няколко месеца тя изключително много се влоши. Появиха се толкова много медийни публикации, които вместо да информират обществото, правят внушения и насочват общественото мнение. Наред с това целта ни е да се осветли паричният поток към медиите - кой за какво и как плаща, също така какво цели с това плащане. В обществото стои въпросът как се финансират медиите и законопроектът ни цели да осветли онези средства, които са извън договорите за търговска реклама. Нормалният начин е една медия да се финансира чрез реклама. Знаем, че има медии, които получават пари по различни други начини, без фактура за реклама. Искаме всеки гражданин, който има интерес, да разбере от публичен регистър дадена медия какви пари е получили и срещу какво. Целта е не да налагаме санкции, а да се подават декларации.

- Именно даренията не са ли инструмент за политическо влияние в дадена медия?
- Какво е влиянието, всеки гражданин ще си направи сам извода, като види от къде идват парите и какви внушения прави една медия. Законопроектът се появи сега, защото в целия свят се води битка срещу фалшивите новини. Ние посочваме конкретна мярка в тази посока - за борба срещу фалшивите новини и медийната проституция.

- Т.е. вашите поправки са част от стартираната в цяла Европа и САЩ битка с фалшивите новини?
- В цял свят се води такава кампания, защото се оказва, че медиите, особено тези, които са онлайн, са сериозно средство за налагане на определен тип отношения и внушения. Виждате паническите действия на някои и как наричат тази информираност на обществото цензура. Няма как законопроект, който цели да информира обществото, да налага цензура. Напротив, точно обратното. Който има да крие нещо, много яростно подскача срещу законопроекта. Наблюдавайте реакцията им и ще разберете за кои медии става въпрос. Вече изразихме готовност да приемем предложения на всички колеги и да се получи един добър законопроект.

- За да разсеем всички спекулации, как точно ще се проследява дали дадена медия е получила нерегламентирани средства?
- Тук говорим за подаване на декларация от всяка медия пред Търговския регистър до края на месец юни всяка година. В нея тя ще декларира всяко свое плащане извън договорите за реклама. Ние не говорим дали те са регламентирани или не, а просто искаме да ги осветлим. Законът не определя дали едно плащане е регламентирано или не. Искаме просто хората да знаят какви пари се получават - дали от грантове, дали от евросубсидии или от бюджета.

- Водили ли сте разговори или пък само сондажи за подкрепа с останалите партии в НС?
- Не сме водили разговори, защото очакваме 100% подкрепа. Аз не мога да си представя, че в НС има някой, който не би желал обществото да е информирано.

(в. Монитор, 16.02.2018)

д-р Нигяр Джафер: БЕЗ ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ НЯМА КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ

В никакъв случай не можем да говорим за комплексен характер на грижите за онкоболните, въпреки призивите и въпреки написаните в документите изисквания. За съжаление, непрекъснато повтаряме колко е фрагментирана здравната ни система, как първичната извънболнична помощ няма нищо общо със специализираната и още по-малко с болниците, където се лекуват пациентите, но нищо не се прави. Ако искаме да сме пределно откровени, трябва да кажем, че имаме едно напълно липсващо звено в нашата здравна система и това е системата за долекуване, за дългосрочна и палиативна грижа.

Причините за това състояние на нещата са комплексни, но основната е липсата на финансиране. Защото има стратегически документи, в които пише, че е редно пациентът да получи възможност да бъде дългосрочно лекуван, да бъде възстановяван чрез рехабилитация, а и да му се осигурят палиативни грижи, но това не се използва. От 2012 г. например, на хосписите беше разрешено да работят по клинична пътека за палеативни грижи на онкоболните, но критериите останаха изключително неизпълними, а средствата, които се отделят за това, са символични. Ще се позова на конкретни данни за 2016 г., които на Националния център по обществено здраве и анализи. При тях прави впечатление, че леглата за дългосрочни грижи са 1800 в цяла България при наличие на около 50 000 легла в болничната помощ. От тези 1800 легла, за продължително лечение са едва 1500, а за палеативно лечение – само 54.

Основната причина, поради която болниците не желаят да създават такива легла, е ниската цена на клиничната пътека, която не може да покрие разходите. Иначе, в статистиката можем да намерим информация, че хосписите в България са 45 и те имат около 1000 легла. Но ако само 54 са за палиативни грижи в болничните заведения, това показва, че има изключително голям дисбаланс в системата. Главният проблем е, че при ниската цена, която се плаща и по двете пътеки за дългосрочни грижи, няма инвеститорски интерес. Друг е въпросът, че това е

бягство на държавата, на институциите от отговорност


Смело може да се каже, че липсва ангажимент на държавата и тази липса се оправдава с необходимостта от публично-частно партньорство, но у нас най-често то е без публичната част. Високите цени на тези грижи са причина много хора да бъдат принудени да търсят други решения, а те не са най-добрите. Преди два дни имах разговор, при който се оказа, че между 1800 и 2000 лв. е цената за едномесечно обслужване в домашна обстановка на пациент в един малък областен град. Колко хора могат да си озволят тази цена? Колко хора имат стандарта да си позволят лукса един член от семейството да работи само за това? Очевидно, малко хора могат да го направят. Ето защо ако министър Ананиев има желание да предложи нова концепция, нов модел за здравната система, мисля, че дългосрочните грижи трябва да бъдат много съществена част от тази концепция. Демографските фактори са много ясни, тенденциите са ясни, знае се, че проблемите, за които говорим, ще се задълбочават. Затова държавата не трябва да абдикира от задълженията си и трябва


да превърне в реално-работещи публично-частните партьорства


като направи така, че да впрегне социалното предприемачество в посока на обществения интерес. Има много такива структури. Например, когато говорим за дългосрочна грижа и предлагането на палиативни грижи, не трябва да забравяме, че това може да става в специализирани институции, в лечебни заведения, в хосписи, но може да става и в домашна среда. Огромен проблем е липсата в България на интегрирани медико-социални грижи в дома. Има такива разработени проекти, които показаха изключително добри резултати. В Северозападна България Българският червен кръст, съвместно с Швейцарския червен кръст натрупаха сериозен опит и аз знам, че вече са остойностили колко струва за един потребител тази помощ. Те работят с екип, обслужващ възрастни и хора с увреждания в няколко общини и това вече е един работещ модел. Само че повече от 10 години се борят да привлекат вниманието на институциите и да накарат Министерството на социалната политика и здравното ведомство да решат заедно проблема, но досега това не се е случило. Аз обаче повече от всякога съм оптимист и мисля, че рано или късно България ще приеме този модел да се предоставят от една страна


интегрирани медико-социални грижи в дома


и от друга – места, където хората в терминално състояние да получават не само физическа помощ за облекчаване на болката, но и емоционална и духовна подкрепа.

Цалостното лечение на онкопациентите поражда много въпроси. Оказва се, че има сериозни проблеми с Националния раков регистър, който от 2012 г. не функционира нормално и всъщност до там е спряло събирането на официални сведения, на които да се позовават институциите. Когато нямаме ясна регистрация, колко са хората с рак, какви са точните диагнози, на какъв стадий е заболяването, какво лечение получават, какво е по-нататъшното развитие за тях, няма как да се изисква и да се контролира диспансеризацията. Как се наблюдават тези хора, какъв е изходът от терапиите, които получават, знае ли някой? Въобще имаме системен проблем! Прехвърлянето на регистрацията към Националния център по обществено здраве и анализи не доведе до по-добри резултати статистиката, просто защото нямаше предвидено финансиране. Така че никой в момента не може да даде точни данни, колко от тези хора са диспансеризирани, колко не са и колко е точният им брой. Няма министерство, няма институция, която да направи своите анализи, какви средства трябват за лечението на онкоболните в България, след като нямаме точни данни. Ето в такъв парадокс се движим. И мисля, че час по-скоро


раковият регистър трябва да бъде активен и да проработи


От години например, някои от лечебните заведения не подават такава информация към институциите, защото смятат, че не са задължени да го правят. Кой ще накара частнитие болници да се отчитат? И възниква въпросът кой контролира диспансеризацията и цялостното наблюдение на тези пациенти? Отговорът е много тъжен. Ние сме на едно от последните места по ранна диагностика, при това при локализации, с които светът отдавна се е справил и не са проблем и изпитание на общественото здравеопазване. Продължаваме да откриваме тези заболявания в много късен стадий, а това коства изключително много и в личен, и в обществен план по-нататък като лечение и като страдание. Тази неефективност на харченето на стотиците милиони левове за онколечение - помните дебатите, свързани с бюджета на здравната каса всяка година и след това дългите дебати за мораториума върху иновативните медикаменти, и въпреки това се оказва, че продължаваме да сме скъпи на триците и щедри на брашното. Защото пак повтарям – няма регистрация, няма ефикасен контрол, няма сериозни анализи и няма коригиращи действия.

В момента върви дебат за съдбата на общинските болници. Аз отново призовавам министъра на здравеопазването в концепцията, която ще представи в Народното събрание, да отдели сериозно внимание на това кой и как трябва да се преструктурира, за да предложим дългосрочна и съответно палеативна грижа на българските пациенти. Както и да се направят много сериозни анализи във връзка с цялостното преструктуриране не само на общинските болници, но и на областните, и на университетските, които са изцяло държавни, защото там ситуацията също не е розова. Мисля, че хората заслужават по-достойно лечение и отношение, затова са нужни спешни действия.

(www.clinica.bg, 12.02.2018 г.)

Илхан Кючюк: Опасно е Западните Балкани да не вървят заедно към ЕС

- Г-н Кючюк, преди дни вашият съпартиец Хамид Хамид в интервю за "Стандарт" заяви, че етническият модел на Ахмед Доган трябва да се пренесе на Балканите и в Европа. Дали той наистина ще бъде работещ според вас?

- Една голяма част от работата ми в Европарламента и АЛДЕ е свързана със Западните Балкани. Това ми дава възможност да следя развитието, както на политическите елити, така и на техните общества. Истината е, че ние сме единствената държава от региона, която успя да осъществи мирен преход от тоталитаризъм към демокрация. И това е благодарение на уникалния български етнически модел, чийто архитект е д-р Доган. Това е огромен политически ресурс, който трябва да се използва като движещ интеграционен модел на Западните Балкани.Какво по-конвертируемо може да предложи България? Младите демокрации на запад от нас се нуждаят от модел, който им дава възможност да използват целия си потенциал.България трябва да се гордее със спасяването на своите евреи и етническия си модел. И двете събития са уникални по своя характер.
- Споменахте Западните Балкани, по време на последната пленарна сесия в Страсбург Европейската комисия представи своята стратегия за разширяване и конкретно перспективите за този регион. Какво мислите по темата?
- Имах възможност да участвам в дебата и заявих, че представената стратегия за разширяване на EС е поредната стъпка, която ще доближи Западните Балкани към европейското семейство. Трябва да оценим факта, че близо 15 години след срещата на високо равнище в Солун Западните Балкани отново са във фокуса на европейския дневен ред. Но само по себе си това не е достатъчно. За да постигнат значим прогрес, те се нуждаят от ясно разписана пътна карта, която да бъде изготвена по време на българското председателство на Съвета на ЕС. Нещо повече, в своята стратегия Еврокомисията извежда 2025 г. като подходяща за присъединяване на Сърбия и Черна гора. Смятам това за добра времева рамка, но не съм убеден, че ще има положително въздействие върху региона. Напротив, на Балканите има наслоени исторически противоречия, които могат да бъдат разрешени само с пълното членство на всички шест държави. Идеята да бъдат поставени на различни скорости не е добра и може да разруши и без това крехката стабилност в региона.Българското правителство не бива да застава на удобната позиция "интеграция, но когато му дойде времето", а да настоява за една ускорена и цялостна интеграционна стратегия за Западните Балкани.
- Как Европа гледа на националистическите партии в управлението на България?
- Европа е пряк свидетел на националистическите прояви в България, при това - в техните най-крайни проявления. Блъскането и ругаенето на възрастни жени, обидите върху цял един етнос, езикът на омразата - това са неприемливи практики, които нямат място в демократична Европа. Участието на националистите в правителството поставя под въпрос ценностите, към които страната се е ангажирала при присъединяването си към ЕС, но и подлага на риск провеждането на успешно българско председателство. Европа може да предолее много тежки кризи - икономически, демографски, социални, политически.Ако се вгледаме в историята, ще видим, че това се е случвало. Една-единствена криза Европа не може да преодолее - това е ценностната. Допускането на компромис с ценностите означава край на европейския проект. За съжаление, управляващата партия ГЕРБ допусна този ценностен разлом, овластявайки крайния национализъм. Отговорността е тяхна, но последиците са за всички ни, най-вече за младите хора на България.
- Месец след поемането на Председателството от България, какъв е отзвукът в Европа?
- Не мога да кажа, че се различава по нещо значимо от изминалите досега председателства. Много от процедурите са рутинни, а предизвикателствата, пред които Европейският съюз е изправен, не са се променили съществено през последните години. Важно е да се види как България ще съумее успешно да защити заложените приоритети, защото самото им извеждане на преден план не означава, че те ще бъдат реализирани.
- По какви общи за България теми работите заедно с останалите български евродепутати?
- Могат да се посочат много примери за сътрудничество между нас. Съвсем наскоро имахме позиция относно различните аспекти на законодателния пакет за мобилността, приет от Комисията през май 2017 г. Изразихме консолидирана позиция относно членството на България в Шенген, както и европейската интеграция на Западните Балкани. С една част от колегите успяхме да защитим текст, който признава българското малцинство в Албания за национално.
Делегацията на ДПС в ЕП винаги се отнасяла отговорно, конструктивно и проактивно към въпроси, които се отнасят до България и българските граждани.
- Какви са предизвикателствата пред Европа за 2018 г.?
- Все още не сме разрешили миграционната криза. На пленарната сесия през ноември Европейският парламент одобри предложението на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) за преразглеждане на Регламента от Дъблин и това е стъпка в правилната посока. Създаването на добре функционираща европейска система за предоставяне на убежище е един от ключовите фактори, определящи как ще се развие бъдещето на Европа. Предложението се състои в нов механизъм, основан на солидарност, с ясни правила и стимули за тяхното следване - както за търсещите убежище, така и за всички държави членки. От друга страна, Европа е най-засегната от конфликтите по нашите гранични райони и не можем да разчитаме само на партньорите си. Нуждаем се от обща европейска отбрана и новата постоянна военна структура на ЕС - ПЕСКО е едно добро начало за съвместни действия. Да не забравяме също така, че през декември Комисията поиска Полша да бъде наказана с отнемане на правото ѝ на глас. Страната въведе редица промени в правосъдната си система, които са остро критикувани от европейските лидери, и темата за състоянието на демокрацията в Европа също ще бъде водеща през идните месеци.
- Тази седмица евродепутатите обсъждаха бъдещият състав на Европейския парламент след напускането на Великобритания, създаването на транснационална листа и избора на следващия председател на Еврокомисията. Как премина гласуването?
- Напускането на ЕС от Великобритания предположи промяна на композицията на Европейския парламент след 2019 г., което породи бурни дискусии. Броят на евродепутатите ще намалее от 751 на 705 след Брекзит, а местата, които се освобождават от Обединеното кралство, ще се използват при евентуално разширяване на ЕС. В предложената резолюция имаше и параграф за създаването на транснационална листа, която да бъде водена от кандидатите на европейските партии за следващ президент на Европейската комисия. Идеята за подобна листа не е нова и датира от 1998 г., но, за съжаление, и този път текстът не беше одобрен. Това беше една възможност да ускорим демократичния процес в Европа и да дадем пряка отговорност на европейските граждани да гласуват за предпочитания от тях кандидат.
- Какви са инициативите, които младежкото ДПС възнамерява да развие тази година?
- Изискванията към нас нарастват с всяка изминала година. Ние не можем да се задоволяваме с това, че имаме най-сериозно присъствие в България и Европа като членска маса. Ние не бива да приспиваме сетивата си и да останем безразлични към случващото се в нашата родина България. Напротив. Нашата проактивност, нашата подготвеност и образованост са основните ни стълбове. Младите хора на ДПС ще продължават да разчитат на най-ценния капитал за един политик - знанието. Умението да сме адекватно подготвени за предизвикателствата на времената, в които живеем. Защото който гледа само към миналото, ще потъне в него. Такъв човек няма да има свое настояще и още по-малко - устойчиво бъдеще. Напредъкът на обществото е невъзможен без такава борба.

(в. Стандарт, 13.01.2018 г.)

Хамид Хамид: Лица, свързани с Цветан Василев, без да са дали и 1 лев, придобиват активи на КТБ с пари на вложителите


По гласуването в зала на закона ще се види чия съвест е чиста по отношение на кражбата на века

- Какво означава да се даде "правен инструмент синдиците на КТБ да върнат на държавата заграбеното" и "да има справедливост", г-н Хамид? Нали така определихте целта на предложения от вас закон за КТБ? В момента няма ли правни инструменти?
- Това означава синдиците да имат законов механизъм и правно основание да извършват действия, които досега не можеха да извършват. Т.е. да имат и да могат да използват пряка законова норма в своите действия, за да спрат разграбването на вече затворената банка.
- Имаме закон за банковата несъстоятелност...
- Сегашният ни закон за банковата несъстоятелност е добър, не казвам, че е лош. Но той е направен така, че да регулира една нормална банкова дейност.
А всички видяхме от докладите на "Аликс Партнърс ", че КТБ не е работила като нормална банка. Била е заложена от мажоритарния си собственик да не работи като нормална банка. Така че аз мисля, че с тези предложения даваме ефективно законово оръжие на синдиците да се погрижат за общия интерес.
- Говорите така, като че ли сте сигурен, че наистина има вторично ограбване на КТБ. Убеден ли сте, че има?
- Убеден съм, че КТБ бе разграбена. ДПС обяви, че ще внесем такъв закон през есента, след като в края на лятото синдиците на КТБ обявиха периодичните си доклади.
От тях видяхме, че докато те водят съдебни дела за обезсилване на някои цесии - над 800 такива дела са завели, докато се водят, без да има каквато и да е защита, активи се разграбват, отиват в трети лица, и то без да има някакви плащания.Тогава решихме да ги спрем. Да уточня нещо важно - законът не засяга тези сделки, при които има плащане, защото има хора, които са си платили. Има обаче и такива, които не са платили нито лев, а са придобили активи.
- Как си представяте механизма, по който всичко ограбено ще се върне в масата на несъстоятелността, респективно на държавата, оттам и на всички хора, които бяха ощетени?
- Големият проблем е тръгнал от неправомерни действия на временните квестори, които, без да имат това право, са заличили ипотеки по кредити. Те впрочем са обвиняеми и за това в момента. След това заличаване активите се оказаха свободни и безпрепятствено се прехвърлиха към много лица. Нашият закон ще върне статуквото към датата на обявяването на банката в несъстоятелност.
- Ще се развалят ли сделки по прехвърляния?
- Не. Законът връща обезпеченията там, където те са били. И то докато съдът се произнесе коя сделка е законна и коя не. Това означава, че българският съд ще реши дали една сделка е законна, или не е. А законът просто ще съхрани активите по обезпеченията до произнасянето му. Много хора неправилно си помислиха, че връщаме имоти и други обезпечения назад. Такова нещо няма, защото това би било нарушение на гражданския оборот и на Търговския закон. Не сме си позволили такова нещо.
- От ДПС неведнъж заявявате, че има три причини за случилото се в КТБ - начинът, по който е функционирала банката, пропуски в законодателството и грешки, допуснати от квесторите. Кои от тези причини вече не са налични, за да няма повторение на "случката"?
- За съжаление, квесторите вече са сгрешили и част от грешките са непоправими. Дори нещо повече -според прокурорите се касае за престъпление.Пропуските в законодателството се надявам да ги поправим с този закон, ако бъде приет. Тогава ще имаме основание да кажем, че сме попълнили и празнотите в законодателството. Оттук нататък ни остава да разширим анализа на "Аликс Партнърс"
А самото разграбване си е заложено в начина на функциониране на банката. Убедени сме, че това си е била замислена кражба и на държавата, и на собствениците от мажоритарния собственик.
- Не мислите ли, че заинтересованите и лобитата им, защото се каните да обезсилите и обявите като недействителни всички фиктивни прихващания, цесии и прехвърляне на вземания, по които няма действително и адекватно плащане, ще опитат да блокират приемането на закона? - Това вече го има. Още от първия ден срещаме огромен отпор.Такава огромна сума е открадната от тези лица, че те имат достатъчно пари, за да плащат на юристи, лобисти и медии, които от първия ден ни атакуват. Какво ли не чухме - че нормите, записани в него, били невъзможни, дори че били глупави. Но това е защитна теза на всеки обвиняем, на всеки престъпник. Все си мисля, че държавният и общественият интерес са по-силни от всякакви лобита.
- "Грешката" на квесторите, за която стана дума, се оказва трудно поправима - заличаване на залози по ипотеки, без да имат това право. Ще ограничите ли бъдещите от такова творчество?
- Правили са го, въпреки че в правомощията им не влиза заличаване на обезщетения. Сега вкарваме изричен забранителен текст, защото една от защитните им тези е, че не било изрично забранено.Може и да е презастраховане, но за съжаление, заличаването е факт, затова въвеждаме категорична забрана.Надявам се синдиците да упражнят новите правомощия и да положат максимални усилия, за да спасят голяма част от имуществото, за да може по-голяма част от вложителите да си получат парите
- Какво целите с увеличаването от 2 на 5 месеца на срока, през който синдиците да могат да предявяват искове срещу трети лица за това разграбено имущество? Няма ли през това време да изчезнат фирми, имоти?
- Не. Проблемът е, че за да предявят искове, синдиците трябва да минат през съда. А докато траят тези дела, срокът изтича. И става така, че те накрая ще спечелят делото, но ще се окаже, че срокът е изтекъл. И някой, който и стотинка не е дал, за да притежава един актив, ще каже, ами той срокът вече изтече. Между другото, това се случи преди няколко месеца.
- На няколко пъти казвате, че КТБ е кражбата на века и че схемата е заложена от мажоритарния собственик. Каква е тя, опишете я?
- Това, което виждам от докладите и от фактите, до които стигна временната анкетна комисия, ме карат да мисля, че това е схема, замислена от нейния мажоритарен собственик. А тя е проста - при никакви обезпечения, само със залог на дялове и акции са отпускани огромни суми към кухи дружества.Те съответно са отпускали същата сума към следваща по редицата куха фирма, тя към трета, третата към четвърта. Едва четвъртата е купувала някакъв актив.След като банката бе обявена в несъстоятелност, изведнъж се появяват трети лица, част от обкръжението на мажоритарния собственик, които правят цесия, без да заплатят нищо към предпоследната фирма, купуват вземането, раздуват го и обявяват четвъртата фирма в несъстоятелност. Така получават даром актив, без да са платили нищо за него.Придобиват активи с парите на вложителите чрез съдебна манипулация
- Защо мислите, че е замислена от мажоритарния собственик?
- Тя не би действала, ако кухата фирма не е свързана с третото лице, което пък е свързано с мажоритарния собственик. Даже видяхме, че подобни схеми са използвани в Сърбия.И са използвани едни и същи лица бушони. Силно се надявам сръбското правосъдие да уважи искането на българското правосъдие и да екстрадира Василев, защото не приемам държава в Европа да не предаде на друга държава с действаща правосъдна система обвиняемо лице.
- Как записът в закона ще засегне прехвърляне на дялове и акции от предприятия от длъжници на банката към споменатите трети лица?
- Ще ги обяви за относително недействителни. Защо относително, защото, ако има плащане, законът няма да ги засегне.Но ако са прехвърлени само измамно, това е и нормата на закона за задълженията и договорите, където се говори за привидни сделки, ще ги обяви за недействителни. Виждате, че няма нищо извънредно в този текст. Но това ще спаси и цялата система от това акции и дялове да се прехвърлят на клошари и от това един длъжник на банката да каже аз съм чист. Изискването е едно - да има плащане. И то по нормални цени.Представете си плащане от 5 лева за актив от 5 милиона леваЗа мен това е привидна сделка. Така че сме се старали тези привидни, измамни сделки с цел увреждане на вложителите и на държавата, която вече е кредитор на КТБ в лицето на фонда за гарантиране на влоговете, да ги спрем.
- Защо според вас ДПС сте законодателно активни в тази сфера, а останалите парламентарни групи - не особено?
- Този въпрос задайте на тях. Аз мога само да гадая. Вероятно някои от предпазливост, не дай си боже да има и такива, които са заинтересовани. С гласуването в зала ще видим на кого съвестта му е чиста по отношение на кражбата на века.
- Ще се окажат ли повечето депутати с чисти съвести? Оптимист ли сте за приемането на закона?
- Да. Законът ще мине и ще заработи и скоро ще видите резултатите.

(в. 24 часа, 12.02.2018 г.)

Велислава Кръстева: Премиерът и ГЕРБ ще понесат отговорност за порочното управление (ВИДЕО)

От една година предупреждаваме за тази изключително погрешно съставена коалиция, припомни депутатката от ДПС

Отговорността за тази крaйно порочна формула на управление, която генерира токсичност в обществото, и цена, която плащаме всички ние, ще бъде основно на министър-председателя и управляващата партия ГЕРБ. Това предрече в "Беновска пита" депутатът и ПР на ДПС Велислава Кръстева по повод управляващата коалиция с Обединени патриоти.

"Докато той говори в Брюксел колко сме зелени, тук неговият вицепремиер (Валери Симеонов) пише просташки коментари за зелен евродепутат. Докато Борисов обединява европейците, тук Джамбазки казва как Турция никога не трябва да влезе в ЕС", припомни тя.

"Технологиите, които направиха информацията изключително леснодостъпна, и тогава може би човешката природа, а може би и недостатъчните правила, създадоха условия да се случи следното: много лесно информацията се превръща в манипулация, а коментарът се трансформира в пропаганда", анализира медийната среда депутатката.

"Тези процеси деформират целия демократичен процес, и се стига до тези явления, че тази изключително погрешно съставена коалиция, за което предупреждаваме цяла година, днес е най-големият си враг в лицето на тази триглава коалиция (ОП - ВМРО, НФСБ и Атака)", каза Велислава Кръстева.

Тя подкрепи тезата си, като припомни откъде тръгнаха дебатите и споровете за Истанбулската конвенция, скандалите около която може да свалят кабинета от власт.

"Плашилото за Истанбулската конвенция тръгна от декларация на ВМРО, която говореше за ирански травестити. И дори бих отишла по-далеч: подобна експлоатация на страхове в обществото е по-опасна за възпитанието на децата, отколкото Истанбулската конвенция", смята Велислава Кръстева.

За внесения от ДПС проектозакон за медиите, тя поясни: "Целта на нашия законопроект е прозрачност и яснота. Разчитаме на подкрепата от всички политически сили".

Според Велислава Кръстева законопроектът носи три "прости промени".

"Първо - деклариране на действителните собственици на медиите, и вписването им в сайта на Министерство на културата.
Второ - деклариране на собствениците на т. нар. разпространителски мрежи за печатни издания. Тук целта е да се наблюдава пазара дали се стига до изкривяване, при което някой има монополно или господстващо положение.
Трето - деклариране на финансови средства от нетърговска дейност - дарения, грантове, които не попадат в данъчните закони. Постарали сме се да обхванем всички медии", поясни Велислава Кръстева.

Целият разговор с Велислава Кръстева - във видеото:

Велислава Кръстева: Законът е лакмус кой се бои от прозрачни медии

Така ще се покаже на хората кой говори и защо го прави, казва Велислава Кръстева

Велислава Кръстева е народен представител, член на Централния съвет на ДПС. Преди дни с колегите си от движението Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид внесе в парламента законопроект, който да извади на светло собствениците и източниците на финансиране на медиите в България. Пред "Стандарт" г-жа Кръстева обясни какви са целите и възможностите на проекта.

- Г-жо Кръстева, внесохте за обсъждане в парламента проект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Какви са мотивите на този законопроект?

- Законопроектът е в отговор на една широка и дългогодишна медийна дискусия, касаеща необходимостта от обявяването на действителните собственици на медиите както на печатните, така и на интернет и електронните медии. Тази дискусия обаче досега традиционно е приключвала с пожелания, с желания, с декларации, с разговори и срещи, включително и в Брюксел, но досега никой не е направил първата стъпка към реализирането на това желание. С други думи -водени сме от убеждението, че прозрачността по отношение на собствеността на медиите и източниците им на финансиране е от първостепенно значение за гарантирането на свободата и плурализма в медиите, т.е. В интерес на цялото общество.

- Предложените текстове предвиждат всички медии да депозират пред Министерството на културата кои са техните собствениците и какво е финансирането им. Тази информация публична ли ще бъде?

- Да, разбира се, търсеният ефект е публичност на информацията. Това означава тя да бъде лесно достъпна за всички граждани, които се интересуват от нея, а именно в съществуващия регистър, който се води в сайта на Министерство на културата. Там е и мястото, институцията, на която трябва да подават своите декларации издателствата, медиите от целия спектър на технически носители на медии.

- Какво ще ограничи този закон?

- Ако ще ограничава нещо, то нека да бъдат лошите практики. Законопроектът има за цел да направи ясна собствеността, а от там и отговорността на разпространителите на информация - доставчиците на медийни услуги. Впрочем, ясната собственост върху медиите и източниците им за финансиране е едно от най-ефикасните средства за борба с фалшивите новини - проблем, за който също се говори по-скоро пожелателно, отколкото ефективно. Е, ние с колегите ми Пеевски, Цонев и Хамид направихме тази крачка. Предлагаме на вниманието на Народното събрание законопроект, с който смятаме, че ще сложим началото на разрешаването на подобен род проблеми.

- А как ще се реши проблемът с разкриването на реалните собственици на медии?

- Самият механизъм за публичност и достъпност на информацията трябва бъде ключът към решението на този въпрос. Всяка медия е длъжна да декларира в срок издателя и реалния си собственик. Разбира се, ние изхождаме от презумпцията, че всеки български гражданин се стреми да бъде изряден пред закона, още повече, когато носи високата отговорност да бъде издател или собственик на медии. Защото медиите не са просто един от бизнесите, те имат особено висока роля и значение в публичния, обществен, политически живот. Не случайно ги наричаме "четвърта власт". Трябва да бъдат на висотата на собствената си отговорност. Впрочем, актът на деклариране е в ръцете на същите тези издатели. Така че презумпцията според мен винаги трябва да бъде затова, че като съвестни и отговорни граждани, като активни граждани, ние сме призвани да спазваме закона.

- А какво предвиждате за офшорните собственици?

- Настояваме да се обърне внимание на офшорната собственост и този въпрос е решен със закона за офшорките, както вие, медиите го наричате, и който е дело на колегите ми Делян Пеевски и Йордан Цонев. И по-конкретно в чл. 3, т. 20 и 21. Което още веднъж доказва, че ние сме последователни в поведението си като народни представители. Всеки обществен проблем от подобен характер трябва да намира решението си в закон. Това е най-важната задача на народния представител. В това отношение ние винаги сме се стремили да сме на висотата на тази отговорност и сме предлагали решения. Така е и с този закон.

- Когато предвиждате осветляване на онлайн медии, засягате ли и блоговете?

- Трябва да погледнем изрично дефиницията на доставчици на медийни услуги, която сме ползвали в Изборния кодекс, но тъй като това е нюанс, за който аз в момента не мога да отговоря, но ви обещавам да направя изрична проверка дали блоговете ще бъдат включени в това число. Личното ми мнение е, че блоговете са по-специфичен канал на комуникация, които се отличават от интернет сайтовете с информационна насоченост. Блогът е персонален, а онлайн медия - това значи организация, това значи редакция, това значи редакционна политика. Но нека да не се опитваме да регулираме анализи. Анализът е свободен. Знаете старото журналистическо правило -фактите са свещени, анализът е позволен. Нашата цел е информацията. Коректността на информацията е нещо много различно от анализа, фалшивите новини не са в анализите. Анализът не може да съдържа в себе си невярно твърдение. Той затова е анализ, въпрос на гледна точка към събитията. А фалшивата новина съдържа в себе си невярно твърдение. Това е разликата. Манипулацията е в създаването, продуцирането, тиражирането и произвеждането на фалшиви новини.

- Законът ще засегне ли и чужди издания?

- Говорим за национално законодателство. Т.е. засяга доставчиците и производителите на медийно съдържание, регистрирани в страната. Финансирането на медиите е засегнато в това изменение на закона дотолкова, доколкото в него се предвижда декларирането на получените финансови и други средства, които не са от присъщата търговска дейност, тоест не са от продажба примерно на реклами. И то отново е направено чрез деклариране. Пак казвам, законът не може и не би следвало да ограничава или да разрешава, или да привилегирова едни или други получатели на подобни, примерно грантове, а има за цел единствено създаване условия за прозрачност и яснота -кой какво казва и защо го казва, кой говори и от чие име говори. Това е целта на закона. Впрочем по отношението към този законопроект може да разпознаем дали желанието на тези, които от години настояват за прозрачност на собствеността в медиите и тяхното финансиране, е искрено, или цели нещо друго. Отношението към закона ще е лакмус и за декларираните позиции, във връзка с медиите и на парламентарно представените партии. Неслучайно ние не се обърнахме към нито една от политическите партии в Народното събрание, за да сондираме предварително нагласите към закона, защото нашето очакване е да видим отношението към проекта именно през призмата на желанието да бъдат осветлени собствениците и финансирането на медиите максимално прозрачно, максимално публично, в името на основни демократични ценности. И то ще се види с подкрепата към закона. Защото много често се оказва, че добри модели се ползват само за да може зад тях да се свърши нещо друго. На мен ми се иска да вярвам, че желанието за установяване на собствеността и на финансирането на медиите е било искрено и с голям интерес ще наблюдавам отношението, както казах, и на журналисти, и на неправителствени организации, и на останалите колеги от парламента към този законопроект.

- Каква политическа подкрепа очаквате за този законопроект?

- Убедена съм, че ако желанието на всички ни е да бъде осигурена тази прозрачност и публичност, е искрено, то законопроектът ще бъде подкрепен. А от тук и българските медии и цялото ни общество ще спечелят по-висока степен на доверие, по-голяма свобода, следователно и по-голяма сила и авторитет.

(в. Стандарт, 09.02.2018)

Хамид Хамид: Целта ни със закона за собствеността на медиите е пълна прозрачност (ВИДЕО)


От реакцията на някои медии, разбираме, че имат какво да крият, заяви депутатът от ДПС.

Закона не третира толкова собствеността на медиите, колкото финансирането им. Искаме  всички да обявят своите непазарни източници- всички плащания, които са извън сферата на рекламата. Това са плащания, за които не се знае кой какъв ангажимент е поел, каза Хамид Хамид относно закона за собствеността на медиите в предаването "Денят на живо". 

"Медията не е ясно какво трябва да изпълни срещу тези пари. Просто искаме всеки български гражданин като влезе в регистъра да види от къде идват парите и срещу какво. Законодателството ни закъсня за онлайн изданията. Трябва да е ясно коя медия на кого е. Ако установи, че някой разполага с над 1/3 пазарен дял, трябва да се препрати към КЗК и да се задейства закона от монополното ни законодателство", каза още той. 

"Както стана с обвиненията към Делян Пеевски, че държи повечето печатни издания, с този закон ще стане ясно дали да вярваме на твърдения или на декларации към Министерствово на културата. Този закон ще извади на светло всички и ще отстрани инсинуациите, внушения и неистинни твърдения. Целта ни е пълна прозрачност. От реакцията на някои медии, разбираме, че имат какво да крият.  Трябва да се види, че някои медии получават пари от престъпници, които се крият в сръбските градове- например Белград. От възроптаването срещу закона ще излязат наяве", категоричен беше Хамид Хамид. 

Относно предложението за улеснено българско гражданство той заяви: 

Тук не става въпрос за българските изселници а за всички лица, които имат роднини български граждани. Има много хора с много смесени бракове и тези хора не могат да получат гражданство по облекчена процедура, а трябва да минават по нормалната. Това се отнася за стоици хиляди хора . Закона трябва да уреди равноправие за всички по света. Улеснена е процедурата при наличие на български произход. Наше предложение е и да отпадне изискването за 3 годишен срок за пребиваване на територията на страната. С тази процедура щяха да бъдат прескочени няколко параграфа за получаване на гражданство.

Велислава Кръстева: Собствеността на медиите ще освети кой и какво говори в тях

Депутати от ДПС, сред които и медийният собственик Делян Пеевски, внесоха в парламента промени в  Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. 
Те целят прозрачност на собствеността и информираност на обществото за това кой, колко и откъде получава средства, извън търговските реклами, обясни пред Радио Пловдив Велислава Кръстева, която е сред вносителите на проекта.  След като от толкова години се говори за прозрачност върху собствеността и финансирането на медиите, но не се прави следващата крачка, с която да се даде инструмент за добиване на тази информация, решихме да го направим  ние.  Според Кръстева  обществото трябва да знае в тази наситена информационна среда кой говори и каква е неговата и на медията отговорност. А темата за отговорността  може да бъде поставена едва когато знаем кой говори. Тогава можем да си отговорим и на въпроса  защо ни казва нещо и как го казва.  Тя подчерта, че вместо съпротива, е очаквала подкрепа още при внасяне на законопроекта ,именно от тези организации, които от години настояват да бъдат предприети законови действия в посока, която би осветлила действителните собственици на медиите, както и финансирането им на непазарен принцип.  Депутатът изрази недоумение от твърденията на юристи, че проектът може да се разглежда като форма на цензура. В закона става дума единствено за осигуряване на прозрачност, публичност и достоверна информация. Режимът е на деклариране на собствеността и на получените финансови средства, извън рекламите. Законопроектът не предполага  регулиране на получените средства, нито предполага каквото и да е ограничение. Недоумявам твърденията за цензура! ДПС са отворени за предложения между първото и второто четене на промените за прозрачност на медиите.
 
Цялото интервю може да чуете ТУК

Хамид Хамид:Дебатът за фалшивите новини ескалира в обществото, заради използването на медиите не за информиране на обществото, а с други цели

"Дебатът за фалшивите новини ескалира в обществото, заради използването на медиите не за информиране на обществото, а с други цели. Най-ефективният път за справяне с това е да се прием този законопроект, който касае не само пресата, както досега, но и онлайн платформите. Освен то засяга не само собствеността, но и тяхното финансиране извън нормалните рекламни условия и договори, които са нормални и с фактура и се контролират от НАП. Има обаче и друг тип финансиране, което е от фондации и други договори, за които трябва да е я защо са получени и какво е извършила срещу тези средства медията, за да е наясно обществото говори през определена медия. Това ще става с отчети, които ще подават медиите веднъж годишн декларации. Ако не се направи това, в закона си има съответните санкции. Очакваме всяка медия си обяви непазарните приходи. Законът има за цел обществото да е информирано, за да могат гражданите да знаят всяка медия за какво се бори", обясни Хамид. "Този законопроект може да счетете и като отговор срещу лъжите и фалшивите новини, които се публикуват в определени медии за г-н Пеевски. Сега вече ще е ясно защо се пуска всяка новина и плаща за това. Има внушения и по темата за разпространителските фирми и затова в законопроекта тя също е засегната, за да стане ясно каква истината. Вече министерство на културата ще получава данни и за разпространителските фирми", обясни пред камерата на ПИК депутатът от ДПС.

Хамид разясни и казуса със законопроекта за българското гражданство и заяви, че според него Обединени патриоти не са чели проекта, след като смятат, че той е опасен. "Промените касаят единствено наследниците на български граждани, никъде не се зас хора, които са се отказали от гражданство по различни споготби. За съжаление това стана повод за език на омраза към съседни наши държави, което бламира усилията на премиера във външната политика", коментира депутатът.

"Искам да попитам премиера той споделя ли мнението на коалиционните си партньори, че Македония е българска. Отговорът е много важен за развитието на България и мястото й в европейските структури", попита още Хамид. Хамид коментира и темата с Истанбулската конвенция и заяви, че ДПС също са против третия пол и еднополовите бракове, но в конвенцията няма въпроси за това.

"Ние сме зад Истанбулската конвенция и подкрепяме премиера Борисов в усилията му за борбата срещу домашното насилие. Ако все пак има някакви притеснения, можем да приеме с резерви. Пред нас не стои въпросът дали се приеме конвенцията, тъй като сме либерална партия. Освен това знаете, че Турция бе сред първите страни, които ратифицираха конвенцията. Вие допускате ли, че там религизионите власти няма да се обявят против, ако тя разрушава устоите на семейството и традиционните ценности", обясни Хамид Хамид.

Цялото интервю на Хамид Хамид пред Ива Николова вижте във видеото на ТУК

Участие на Петър Чобанов по Канал 3 (видео)

”Хубавото е, че има взаимодействие между институциите, което дава резултати. Тенденцията е към намаляване на контрабандата. Дали е точно 6% нивото, никой не може да каже, тъй като всяко изследване има грешка и зависи от поведението на хората. То брои изхвърлените цигари, но да си представим, че тези кутии с контрабандни цигари не се изхвърлят, а се изгарят. Тогава те няма да попаднат в това изследване и няма да бъдат преброени. Като цяло обаче тенденцията е ясна. Всяко следващо тримесечие контрабандата намалява”.

Това коментира бившият финансов министър и народен представител от ДПС Петър Чобанов в ефира на ”Денят на живо” по Канал 3.

”Причината е може би в самата акцизна политика, която е по-предвидима. 2017 и 2018 година имаше повишаване на акцизите, но Министерство на финансите и основните участници на пазара се разбраха да стане по такъв начин увеличението, че да няма ощетени. През 2009 година Симеон Дянков предизвика хаос на пазара с повишението на акцизите, но сега такова нещо няма, наблюдава се разбирателство между основните оператори и съвместни усиля за намаляване на контрабандата”, продължи с анализа си Чобанов.

”Ако контрабандата спада, това показва една по-бяла икономика в страната, което е свързано с по-малки парични потоци, които да се използват за корупция. Нещата са свързани”, констатира той.

"Това, което се изтъква като основна причина за влизането в Еврозоната е, че ние не сме достигнали необходимото ниво на доходи, което да ни позволи да бъдем един член на Еврозоната, който няма да има след това проблеми с икономическото си развитие. Казват 70% от средния доход в ЕС е нормалното ниво, до което да стигнете, за да влезете в тази Еврозона. Това, което трябва да направим ние, както и Министерство на финансите и правителството, така и всички останали е да кажем: ”не сме стигнали това ниво, но защо смятате, че влизането в Еврозоната ще ни попречи да го стигнем” или ние трябва да измислим аргументи, с които да кажем: ”влизайки в Еврозоната, това ще ни помогне по-бързо да достигнем това ниво, отколкото ако стоим отвън”, коментира още бившият финансов министър.

(Канал 3, 05.02.2018)

 

Искра Михайлова: Бих искала България да бъде водеща в мерките за подобряване на качеството на въздуха

Има още 15 други страни –членки на Европейския съюз, които имат проблеми с директивата за качеството на атмосферния въздух. Срещу тях има заведени искове, които са на различно ниво на развитие. В по-голямата си част, те са на нивото предупреждение и очакване на мерки от страната-член, както е и с България. Ако обаче не предприемем мерки и ако не покажем, че това е ясно осъзнато от българското правителство и местните власти, разбира се, има риск процедурата да мине на следващ етап.

Това каза в интервю за "Хоризонт" и предаването "12+3" евродепутатът от ДПС Искра Михайлова  преди откриването на форум за екоиновации, където ще бъдат обсъдени мерки за намаляване на замърсяването на въздуха с прах. Тя уточни:

Още при програмата, която завърши през 2013 година, ние използвахме една част от ресурса на ОП „Околна среда“, пренасочвайки го към мерки за подобряване качеството на въздуха. Ако си спомняте, тогава бяха закупувани трамвайни мотриси за София, мотриси за метрото, тролеи, които са едни от най-чистите форми на градски транспорт. Когато готвихме програмата за 2014-2020 година, специално отделихме внимание за това и има предвидени средства за такъв тип мерки - за осъвременяване на парка на градския транспорт и за мерки както за наблюдение, така и за намаляване на замърсяванията в атмосферния в цялата страна.

Според Михайлова, средствата могат да се ползват и за други дейности, свързани например с нови системи за отопление в бита. Имаме абсолютна яснота откъде идва замърсяването на въздуха в нашите градове:

Имаме проблеми, които могат да бъдат решени с ясни и известни вече мерки. Даже иновации не са необходими. Разбира се, че трябва да бъдат инвестирани такива средства в почистването на градовете, в инсталации за пречистване на емисиите, които излизат от частните домове, от отоплението, за промяна на начина на отопление и газификация. Това са все мерки, които биха довели до подобряване на качеството на въздуха, който се диша в българските градове и населени места

Аз апелирам за комбиниране на различни видове ресурси и комбиниране на мерките. Това е апела ми и по време на откриването на днешния форум за екоиновации и за качество на въздуха. Бих искала България да бъде водеща в мерките, които ще доведат до комбиниране на различни видове ресурси като се започне от структурните фондове -  познатата оперативна програма „Околна среда“, но заедно с това и мерки, които са подкрепени от програмите за подкрепа на селските райони, от програмите за научни изследвания като „Хоризонт 2020“, мерки, които са подкрепени от други хоризонтални програми на Европейския съюз, за да можем да постигнем по-бързо желания ефект за подобряване на качеството на въздуха.

Цялото интервю може да слушате от ТУК.

Хамид Хамид: Етническият модел на Доган трябва да се пренесе в Европа

Възродителният процес е може би най-тежкото престъпление на комунистическия режим, казва Хамид Хамид от ДПС

- Г-н Хамид, в навечерието на деня, в който България отдава почит на жертвите на комунизма, председателят на ДПС Мустафа Карадайъ изрази тезата, че е необходимо и т.нар. Възродителен процес да се включи в учебниците. Бихте ли доразвили идеята му?
- Отбелязахме деня, в който почитаме всички жертви на комунизма, което според нас означава, че трябва да бъдат почетени и жертвите на т. нар. Възродителен процес. Защото това е престъпление, което граничи с т. нар. етническо прочистване. Престъпление, което дава много жертви и ранени. А освен това и стотици хиляди изселени от България граждани. Затова смятаме, че е необходимо в учебниците това зверство да намери място. Нужно е това престъпление да се отрази като обективен факт в книгите за ученици, а не там да присъстват избирателни факти. Ние не казваме, че не са истина, но не са пълни. Възродителният процес е може би най-тежкото престъпление на комунистическия режим и затова то трябва да намери своето място в историята.
- ДПС наскоро отбеляза 28 години от основаването си, какво е състоянието на Движението като цяло?
- Партията расте, обновява се и се променя идейно, но никога не отстъпва от позицията да защитава всеки български гражданин, където и да се намира той. Затова нашата основна позиция е, че защитаваме и ще защитаваме правата на всеки българин, независимо от неговата религия, пол и раса.
- Преди дни премиерът Бойко Борисов отново посочи, че България е пример за етническа толерантност.....
- Прави чест на премиера, че признава заслугата на ДПС за етническата толерантност. Българският етнически модел е заслуга на всички български граждани, на цялото общество, но трябва да се отбележи, че това е модел, създаден от д-р Ахмед Доган. Модел, който е донесъл безкръвен преход от тоталитаризъм към демокрация и единствената държава, където не е имало кръвопролития. Въпреки, че анализаторите казваха, че тук условията са най-тежки и почти гарантираха, така да се каже, че няма да се разминем без конфликт и кръвопролития, но точно този модел успя да съхрани мира. И този модел продължава да се отстоява. Затова точно този модел трябва да се пренесе на Балканите, а защо не и в цяла Европа, където се появяват расистки движения. Този модел трябва да се обявява гласно при всяка възможност. Но отстояването му не е толкова лесно именно, защото ГЕРБ и г-н Борисов включиха националистите в управлението на държавата без да има никаква нужда от това. Те създадоха един аритметичен сбор без сходство в програми, без сходство в принципи и в момента правителството работи само на принципа "проба-грешка". Така вместо да се развива България в тази посока, тя върви назад.
- Какво предстои да направи ДПС В тази по-сока? Виждате ли опасност за развитието на България?
- Да, има реална заплаха за развитието на България. Ние всеки ден повтаряме, че трябва да бъде създадена една ускорена програма за развитието на България и след това да се търсят партии, които да подкрепят тази програма и така страната ни да се развива успешно и да върви напред. Важно е първо да има стратегия, да има развитие, да има програма, а не първо да се търси аритметичен сбор и да се управлява на принципа "пробагрешка" и да се решават проблеми на парче. Правителството на Борисов не може да извърши нито една реформа, защото националистите им връзват ръцете.
Няма как с тези хора да бъдат извършвани реформи, защото те разчитат на популизма. А това е течение, което няма как да извърши непопулярни мерки, т.е. там се правят само неща, които изглеждат добре външно, но те изобщо не водят до реформа.
- Няколко пъти вече се опитвате да приемете различни законови мерки, които да разкрият истината за фалита на Корпоративна търговска банка, докъде стигнахте?
- Всеки ден повтаряме, че истината за КТБ трябва да излезе наяве, но не само това. Необходимо е да се предприемат ефективни действия за наказване на виновните с цялата строгост на закона и да се приемат ефективни способи за защита на обществения, националния и държавния интерес. Защото не стига, че откраднаха парите по изключително нагла схема, ами в момента крадат и активите, които са служили за обезпечение и това става пред очите на цяла България. Затова ние няма да спрем да внасяме законопроекти и решения, докато държавата не влезе в ролята си и не защити обществения интерес и парите на всички граждани.Ето, например, правната комисия в парламента подкрепи и на второ четене законопроекта на ДПС за промени в Закона за банковата несъстоятелност. С мерките, заложени в него синдиците на банката ще имат ефективни възможности и способи да спрат това разграбване, което вие, журналистите, нарекохте доста успешно вторично разграбване на активите на банката, защото тази нагла кражба е била замислена още при функционирането на самата банка. Не стига че бяха откраднати над 3.5 млрд. от парите на хората, на министерства, на фирми, а сега се разграбват активи, които служат за обезпечение на кредитите, които банката е раздавала. Затова в този смисъл законът е крайно нужен. За мен законът е нужен и защото нормалният ни закон за банкова несъстоятелност е направен така, че той да отговаря на изискванията на нормално функциониращи банки, а както видяхме от доклада и на "Алекс Партнърс", и на синдиците, това не е била нормална банка. Затова искрено се надявам всичко около КТБ да излезе наяве и тези, които са допринесли банката да е в това състояние, да понесат цялата тежест на закона.

(в.Стандарт,05.02.2018 г.)

Илхан Кючюк: В интерес и на България, и на ЕС е Западните Балкани да бъдат интегрирани заедно

България губи от това, че не е заложила като приоритет на Европредседателството Турция, казва евродепутатът

В интерес и на България, и на Европейския съюз е всички страни от Западните Балкани да бъдат интегрирани едновременно. Това обясни в интервю за "Хоризонт" евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа Илхан Кючюк. Разширяване на ЕС в посока Западни Балкани на няколко скорости е най-лошият, но и най- възможния вариант, подчерта той:

Да се потърси разширяване на Западните Балкани с две държави – едната е Черна гора, другата Сърбия, евентуално вторият етап на разширяването да включва Македония и Албания и трети етап (ако има, дали и кога), включващ Косово и Босна и Херцеговина. България няма интерес от такава политика по разширяването. Стратегическият ни интерес е, той е стратегически и за ЕС, да има цялостно разширяване и включва шестте държави. Сами по себе си те са малки и могат да имат значим политически принос, ако бъдат приети заедно в ЕС. Свързаността – историческата, географската, инфраструктурната, има в много голяма степен ключова роля.

Илхан Кючюк коментира неофициалната информация, че Испания е възразила срещу интеграцията на Косово в Общността:

Стратегическият интерес на България е да има Западни Балкани, които са демократични, правови държави и са част от ЕС, за да може да се гарантират стабилитета и сигурността на целия район. Не бива да гледаме на Западните Балкани като едно откъснато парче. Те не могат да бъдат сами за себе си проблем. ЕС, ако искат да провеждат политика по разширяването, която да превантира радикализацията, нахлуването и влиянието на чужди трети външни сили, означава, че трябва да бъде активен играч в Западните Балкани - нещо, което в момента до голяма степен липсва и е време да се коригира. /.../ Противното означава да стоим на едно и също място, Западните балкани да продължават да бъдат черната дупка или задният двор на ЕС. От това най-много губят държавите, които са в съседство с тях.

Евродепутатът Илхан Кючюк смята още, че България е загубила от факта, че не е включила официално Турция като един от приоритетите на своето председателство:

Пак стратегически интерес на България е да има една много стабилна, солидна и демократична Република Турция. Това може да се случи в рамките на ЕС и НАТО. За съжаление, овластеният краен национализъм в България попречи за един такъв трезв и същевременно визионерски прочит на геополитическата обстановка в региона.  

Запитан в каква посока ще се развие Турция, Илхан Кючюк отбеляза:

Европа винаги е поставяла критерии и маркери за демократичност, а няма как да бъдеш част от съюз, който е изграден на ценостна база, ако не спазваш ценностите на ЕС. И тук съм категоричен - по никакъв начин не трябва да се допуска пробив в демократичните маркери на ЕС. Ако имаме много кризи - многостранни, икономически, финансови, Брекзит - всичко е преодолимо, но веднъж Европа допусне ли ценностен разлом, допусне ли ценностно противоречие и двойно тълкуване на ценностите - това е краят на ЕС.

За идния вторник е насрочено обявяванета на Стратегията на ЕК за Западните Балкани.

Цялото интервю с Илхан Кючюк може да слушате ТУК.

(БНР, 03.02.2018)

Хамид Хамид: Искрено се надявам всичко около КТБ да излезе наяве (видео)

Правната комисия в парламента подкрепи и на второ четене законопроекта на ДПС за промени в Закона за банковата несъстоятелност.

Дебат по законопроекта се състоя при първо четене в зала, каза в "Още от деня" Хамид Хамид, заместник-председател на ПГ на ДПС, заместник-председател на Комисията по правни въпроси.

Няколко текста са и не очаквахме кой знае колко нови предложения между първо и второ четене, отбеляза Хамид и изрази надежда при гласуване в зала да убеди и тези, които не не са ги подкрепили, защото този закон е нужен на България и обществото ни.

"С мерките, заложени в него синдиците на банката (КТБ) ще имат ефективни възможности, ефективни способи да спрат това разграбване, което вие, журналистите, нарекохте доста успешно вторично разграбване на активите на банката, защото тази нагла кражба е била замислена още при функционирането на самата банка, не стига че бяха откраднати над 3.5 млрд. от парите на хората, на министерства, на фирми, а сега се разграбват активи, които служат за обезпечение на кредитите, които банката е раздавала", аргументира се депутатът от ДПС.

И подчерта, че в този смисъл законът е крайно нужен, даже закъсняваме.

"За мен законът е нужен, защото нормалният ни закон за банкова несъстоятелност е направен така, че той да отговаря на изискванията на нормално функциониращи банки, а както видяхме от доклада и на "Алекс Партнърс", и на синдиците това не е била нормална банка", коментира Хамид Хамид.

На въпрос кои активи ще бъдат спасени благодарение на този закон, вносителят подчерта, че не са правили законопроекта за конкретни активи, а за всички активи, които в момента се крадат. Идеята е дошла през есента, когато са прочели доклада на синдиците, които са описали схемите за разграбване на банката и не са гледали предприятие по предприятие, актив по актив. Поясни, че още с назначаването на квесторите, те, без да имат право, са заличили обезпеченията като такива, заличили са ипотеките и активите свободно са прехвърляни, синдиците не са имали такова право и те точно затова в момента са обвиняеми.

По думите му няма рушене на правна сигурност, не се прехвърлят активи обратно, не се вземат активи от вече прехвърлени такива, а се връщат акцесорни задължения - само обезпечения - и само българският съд е този, който ще каже чия собственост е активът. Този закон дава право на синдиците да насочат към конкретни активи дела и искове, а той не размества права, не размества активи.

Според него внушения за противоконституционност, за разваляне на сделки със задна дата се правят от тази организирана престъпна група хора начело с Цветан Василев, разграбвала банката, които внушават, че се прави нещо извънредно. И определи обвиненията от Белград на Цветан Василев като защитна теза на един обвиняем, който е откраднал парите на банката.

"Искрено се надявам всичко около КТБ да излезе наяве и тези, които са допринесли КТБ да е в това състояние, да понесат цялата тежест на закона", заяви Хамид Хамид.

(БНТ, 01.02.2018)

Камен Петков отиде в ДПС воден от родолюбие

Принципите ми ме заведоха в "Атака" и същите принципи ме изведоха оттам и пратиха в ДПС. Така бившият депутат от националистическата партия, който влезе в листата на ДПС с кандидати за народни предстели Камен Петков описа политическата си метаморфоза и смяната в убежденията си.

"Тогава бях млад, неопитен политик, сега разбрах, че ДПС е единствената последователна партия с родолюбива политика", коментира той.

"ДПС е патриотична партия за мен, а почетният лидер на движението Ахмед Доган е изградил и запазил етническия мир в България, което в момента е най-важно", категоричен е Петков.

Депутатът посочи пред bTV, че докато е бил в "Атака" лидерът на националистите Волен Сидеров непрекъснато е предизвиквал конфликти и като пример посочи нападението на атакистите над молещите се в джамията в София.

Петков призна, че също е определял ДПС като "дявола", но бил сбъркал. Според него е изказвал позиция, без да познава хората там. Той е категоричен, че ДПС са му простили и самият председател на партията Мустафа Карадайъ го е извикал и поканил да се присъедини към тях.

"Оставам патриот и националист. Доган се жертва за България, той и ДПС през всичките години не се уплашиха да са най-обижданите и неразбраните", категоричен е Петков.

Присъствието му в 41-я парламент като депутат от "Атака" беше "незабележимо". Все пак името му се чу два пъти: Когато не подкрепи искането на "Атака" за импийчмънт на президента Росен Плевнелиев, защото бил на сватбено пътешествие в чужбина и не успял да го подкрепи. И втория път, когато вместо да защити първия кабинет Борисов с гласа си при исканата оставка, натиска бутона "въздържал се".

След като излязоха наяве подписаните договори към офшорки, с които депутатите на Волен Сидеров му гарантират вярност, последва вълна от напуснали депутати. Камен Петков беше сред тях.

За склонността си да прави политически завои, Петков намеква с действията си още след напускането на "Атака". Изненадващо прехвърли субсидията си на БСП. През юни 2011 г. той каза, че Сидеров на година получава 6 млн. лв и тази субсидия се харчи само за него - за пътувания в чужбина за скъпи вечери.

(Днес.бг, 23.02.2017 г.)

Проф. Светлана Шаренкова: Философът на заедността или Слугата на разделението!?

Проф. Светлана Шаренкова

Събранията на ДОСТ започват с цитати от Корана и с възгласи „Аллах акбар”

Местан е от типа политици, които даже да достигнат най-високи партийни и държавни длъжности, даже да оглави държава или международна организация, остава политик слуга. ДОСТ е на ръба на закона, при това – в момент, в който Европа „гори” от бежански вълни

Напоследък в контекста на предстоящите предсрочни парламентарни избори е модерно да се говори за „лидерски битки”. Изразът се използва най-често за софийския 25-и избирателен район, където сили ще премерят БСП и ГЕРБ чрез Корнелия Нинова и Бойко Борисов.

По-тревожното е, че в търсене на сензация се говори и за „лидерска битка” в регион Кърджали между оперативния председател на ДПС Мустафа Карадайъ и този на ДОСТ Лютви Местан.

Подтекстът на това внушение е, че ще се състои символичен сблъсък между почетния председател на ДПС д-р Доган и изгонения за предателство към Движението Местан.

Вредно е да се говори за лидерска битка в общността на българските мюсюлмани, сякаш те са някаква група извън цялото, извън българското общество. Те са част от българската нация, а заедността на етносите - през 140-те години от Освобождението, но особено през последните 27 преходни години – бе и остава върхово достижение на България и залог за стабилност и развитие на държавността. Наред с това подобни сравнения по темата „лидерска битка” са нелепи и защото говорим за формации с несъразмерима тежест.

Движението за права и свободи има забележимо присъствие в българския политически живот през последните три десетилетия, докато партия ДОСТ („Демократи за отговорност, свобода и толерантност”, а на турски – „Приятел”) е инженерен проект, без електорални успехи, създаден с цел да се разцепи ДПС в условията на геополитическото напрежение Изток-Запад и Турция-Русия (интензивността на първото днес постепенно намалява, а второто – изгуби актуалност). Впрочем подобни опити за разделение на ДПС бяха правени няколко пъти и от активисти в Движението, имащи амбиции за бързо издигане или обслужващи някакви други интереси: Гюнер Тахир, Осман Октай, Касим Дал… Всички тези опити завършваха безславно.


И все пак ако приемем, макар условно, хипотезата за лидерска битка, в която сили ще мерят Ахмед Доган и Лютви Местан, е интересно да си припомним кой кой е в тази битка. Не само като биографични данни, но и като тежест, принос и мисия в българската политика.
Формално погледнато, и д-р Ахмед Доган, и Лютви Местан са представители на средното поколение в българската политика – първият е на 62 години, а вторият – на 56. И двамата са родени на село – Доган в добричкото село Пчеларово (израснал е във варненското село Дръндар), а Местан – в кърджалийското село Чорбаджийско. И единият, и другият представляват т. нар. турска интелигенция, която социалистическата държава целенасочено се стремеше да образова и развива кариерно. И двамата са с хуманитарно образование – първият е философ и доктор по философия, а вторият – филолог.


Но приликите категорично свършват дотук.
В годините преди 10 ноември 1989-а Ахмед Доган прави обещаваща научна кариера в Института по философия към БАН – водещ научен център, в който млад учен можеше да постъпи и да се развива на базата на лични способности и научен потенциал. Доган защитава дисертация и придобива степента „кандидат на философските науки” (по днешните стандарти - доктор).

Въпреки блестящия старт на кариерата и прекрасните възможности за участие в политиката, въпреки контактите си с Държавна сигурност Ахмед Доган избира каузата на правата и свободите на българските турци и се противопоставя на насилственото им преименуване. Цената за това е не само загубата на висши позиции, които са му „на ръка разстояние”. Преди 1989 г., вкл. по времето на т. нар. Възродителен процес, български турци и особено представители на интелигенцията сред тях са избирани за членове и кандидат-членове на ЦК на БКП, за депутати в парламента, за сътрудници на идеологическите отдели на ЦК, назначавани са на водещи позиции в местните партийни комитети в смесените райони. Цената, която плаща младият учен, е присъда и дълъг престой в затвора.


По същото това време Местан мирно и тихо учителства в Угърчин и Момчилград, също има своите ангажименти към тайните служби. След 1984 г. без белези на публичен протест носи името Владимир Зидаров, което запазва поне до средата на 1990 година (кандидатира се под това име за депутат от СДС за изборите за ВНС на 7 юни 1990 г.).


В политиката Доган е т. нар. self-made man („самоизградил се”). Буквално от деня на освобождаването си от затвора през декември 1989 г. участва активно в процеса на основаване на ДПС, избран е за лидер на Движението. Където и да търсим причините – в интелектуалния му потенциал и знанията за политиката, в доблестното му поведение и в репресиите срещу него, няма нито един факт, показващ, че Доган е поставен за лидер на ДПС. Няма и нито един факт за това Доган да е нечие протеже – нито преди, нито след 10 ноември. По нашите географски ширини е трудно да пробиеш – и в науката, и в политиката, ако нямаш вуйчо владика, а сред малцинствата – двойно по-трудно. Доган завоюва лидерството, бори се за неговото запазване срещу опасни противници – вътрешните предубеждения, конфликти, геополитически разломи. Нерядко той е сам срещу силните, а понякога – сам срещу всички. И винаги досега излиза победител.


Точно на обратния полюс е Лютви Местан.
Неговата кариера е функция първоначално на тъста му. Хасан Али е един от най-изявените дейци на първата вълна политици на ДПС: депутат в три мандата на парламента, заместник-министър на земеделието в кабинета „Софиянски”, един от стратезите на реформата в ключовия за смесените райони тютюнев отрасъл. Едва ли има съмнения, че първоначалният тласък за кариерата на Местан (в Община Момчилград, а от 1997 г. – и в Народното събрание) е дело именно на семейното му обкръжение, а следващите – на протекциите на Ахмед Доган, на когото днес е обявил жестока война.

Местан има бърза и впечатляваща парламентарна кариера, която не може да стане факт, ако не си „любимецът на лидера”. Той е зам.-председател на парламентарната група, а по-късно и на партията, по време на тройната коалиция ръководи парламентарната комисия по образование и наука, а през януари 2013 г. при драматичните обстоятелства на покушението срещу Ахмед Доган е посочен за негов политически наследник на поста председател на ДПС. Впрочем Местан не отрича факта на посочването даже и днес, когато има претенцията, че е основен конкурент на Доган.

Показателно е, че в мига, в който загуби доверието на посочилия го, отново се показа не като водач, а като протеже, при това - нервно, страхливо и гузно. В мига, в който престана да е председател на ДПС, се укри в чуждо (турското) посолство – уникален случай в българската история. Местан е от типа политици, които даже да достигнат най-високи партийни и държавни длъжности, даже да оглави държава или международна организация, остава политик слуга.


Слуга на статуквото, на формулирани от друг идеи, на силните на деня. Политик с подобни личностни характеристики дълбоко в себе си има нагласата на ренегата – днес той е готов да обслужва страстно гледната точка на тези, които му дават власт и позиции, а утре с удвоена страст ще обслужва обратното, стига това да му гарантира личен просперитет. Разбира се, оправдание винаги се намира („Сгреших”, „Виждах нещата и опитвах да ги променя, но не ми стигна времето”, „Аз работя за евро-атлантическо бъдеще на България” и т. н. опити за благовидно опаковане на безчестието).

Но слугата си остава слуга – днес може да е комунист, утре – демократ, днес – да е раболепен посетител на дома на Доган, а утре – „борец за демокрация без Сарай”… Но той не е лидер, а изпълнител на чужди поръчители. И в цялата му 20-годишна дейност в голямата политика няма нито един факт, показващ, че Местан е постигнал нещо в лично качество, с лични усилия, с личен риск.


В годините на преход Местан е най-маниерният и наукообразен оратор, появявал се на парламентарната и медийната трибуна. Но „екзактната” лексика и „релевантната” реторика не могат да скрият липсите на собствени идеи и собствена концепция за случващото се в политиката. А за негова „визия” дори не е нужно да споменаваме - на Местан не му е дадено да разбере смисъла на това понятие.

Докато Местан „блести” с гръмки и сложни фрази, често лишени от смисъл и съдържание (трудно могат да бъдат разбрани от университетски преподавател, камо ли от обикновения избирател на ДОСТ), Доган е един от мислителите на прехода. Първото му достижение е, че говори (или пише) рядко.

Доган усвои азбучната истина, че за да направиш впечатление в политиката, не е нужно да говориш често и напоително, а е нужно да назоваваш важните неща, да даваш знаци, да формулираш дефиниции, а не просто да търсиш ефектната фраза.

Когато Бойко Борисов даде интервю - е всекидневие, когато Доган каже и едно изречение веднъж годишно – е политическо събитие.

Доган, който като философ със сигурност разбира смисъла на научните термини, умее да жонглира и с тях, но умее да каже нещата простичко и ясно – като диагноза.

Нека си припомним, че най-трайните „епикризи” на прехода са формулирани именно от него. За част от тях той плати доста скъпа лична и политическа цена.

Нима формулираният от него термин „обръч от фирми” не бе първата диагноза за връзката между политика и бизнес, която се превърна в тумор на целия ни политически живот, на всички основни партии – далеч не само на ДПС.

Нима формулираният от него факт, че той като политически лидер „е инструментът, който разпределя порциите в държавата”, не е белег на почти всяко правителство и управляваща партия в последните десетилетия.

Нима не е хроничен проблемът на политизирането и партизирането на администрацията, на принизяването на ролята на депутатите спрямо партийния интерес, за които Доган говори в прословутата си реч в село Кочан през лятото на 2009 година.

А защо се сърдят политиците на факта, че Доган бе първият лидер, който оцени ролята на европейските фондове (и подготви целенасочено кадри за министерства и агенции в тези сфери), че той бе първият, който говореше за тях като за инструмент за регионалното развитие и преодоляването на регионалните неравенства.

Защо се сърдят, че успя да запази чувството за общност и партийната дисциплина в Движението, ползвайки някои от добре заимстваните универсални уроци по партийно строителство, забравени от други партии.

Защо се сърдят, че той в рамките на целия мощен хор на евро-атлантически клакьори формулира историческата истина, че България (и в частност българските мюсюлмани) не бива да бъде разменна монета в конюнктурни геополитически конфликти.

С това Доган пръв напомни реалността, че България има специални отношения с Русия, която „се възражда като гарант на мира на планетата”. Отново ще кажем: той правеше тези изказвания не за да се хареса някому, а когато обществено бе потребно, нерядко – с риск да остане неразбран и да понесе негативи.


Връх на политическата и философска прозорливост на Ахмед Доган е „идеята за Заедността”.
Изречена още в зората на прехода, тя е негово политическо верую и днес. Струва си да се замислим какво щеше да се случи, ако Доган мислеше по друг начин.

Как щеше да започне преходът – като мирна трансформация или като тежък етнически конфликт (за такъв имаше основа след връщането на турско-арабските имена на 27 декември 1989 г. – както от страна на турците, така и на български националисти), подобен на този в Босна?

В последната си книга Иван Палчев описва десетки случаи, в които Доган още в рамките на 7-ото велико народно събрание възпира колегите си от ДПС, когато те (млади и неопитни политици) изпадат в крайностите на турския национализъм и на парламентарния бойкот и конфронтация. Доган неведнъж им напомня, че те вече са политици, част от парламентарната демокрация, от координатната система на българския политически живот.

И до днес той е ярък привърженик както на парламентаризма, така и на светския характер на държавата. Неведнъж Доган е давал доказателства, че може да бъде трансмисия с Турция, но само от позицията на българския национален интерес.


През годините Доган се превърна в балансьора в българската политика. За тази роля е говорено много, но е факт, че тя донесе най-голямото признание на ДПС – Движението имаше правителства със свой мандат в течение на 6 години, имаше (нарастващо) участие във властта чрез кабинетите „Беров”, „Сакскобургготски”, „Станишев”, имаше решаваща роля за важни гласувания при кабинета „Борисов 2”. Ролята на балансьор в годините на труден преход и противопоставяне Доган играеше достойно – благодарение на нея може да са правени и тежки грешки, но можем да си представим как би изглеждала реалността без този балансиращ фактор.


Доган е подчертано талантлив партиен строител.
Под негово ръководство ДПС бе създадена от нищото – без кадри, без структури, без организационни традиции. Доган „купи” доброто от традициите в партийното строителство на БКП, надстрои го с европейските примери и практики.

За добро или за лошо, от години ДПС е партията с най-структурираната и последователна кадрова политика, с ясна партийна дисциплина и персонална отговорност на всеки партиен член пред това, което Доган нарича „колективното тяло на партията”. Под негово ръководство ДПС придоби идеен облик на либерална партия (със социален елемент, базиран върху житейските характеристики на електората), в партийния елит бяха интегрирани хора от всички етноси, започна процес на развитие на структурите и от регионална ДПС постепенно стана национална партия, излъчваща депутати не само от смесените райони, но и от Кюстендил, Враца, Монтана, Сливен и… София.


Ако Ахмед Доган е рицарят на заедността, то Местан, видял се с власт и при охлабен контрол, бързо се показа като агент на разделението: под негово ръководство ДПС показа нездрава амбиция да контролира вота на ромите, слагайки още една тежка разделителна линия в обществото, стана агент на турския национален интерес в опита си да прокара парламентарна декларация в духа на опорните точки на официална Анкара при инцидента с руския военен самолет в Сирия.

Местан напълни листите на ДПС с хора, които не крият крайно консервативните си позиции в областта на исляма, с говорители на турския национализъм.

Местан се изживя като мотор на създаването, а след това и на падането на кабинета „Орешарски” – отново пародийно вживял се в ролята на балансьор. Ако Доган балансираше като визионер с дългосрочна цел на завземане на политически и управленски територии, Местан се опита да му подражава без мисъл за последствията и главно за да си придаде важност...


Особено опасно е, че
Местан вече играе като агент на разделението
в един чисто ежедневен, битов план сред електората в смесените райони. Тревожат информациите, че ДОСТ има амбицията да се превърне в политически изразител на радикалния ислям или поне на добре отглежданите (с финансиране отвън) негови филизи на родна почва.

Сигналите, че събранията на ДОСТ започват с цитати от Корана и с възгласи „Аллах акбар”, за активно участие на ходжи в партийния живот, което противоречи на основополагащия принцип за разделяне на религията от политиката, са сигнали, че дейността на ДОСТ е на ръба на закона и конституцията, при това – в момент, в който Европа „гори” от бежански вълни и ислямистки терор. Щом веднъж по времето, когато горяха Балканите, се опазихме от това, то дали е оправдано да правим тази грешка днес?


Какво е бъдещето? Кой от тези политици ще оцелее, е повече от ясно? Ако се осланяме на досегашната практика, на изборите ще спечели ДПС въпреки готвения масиран „автобусен” и „туристически” вот за ДОСТ на 26 март.

Но по-важният въпрос е не в броя гласове и мандати, а накъде ни води силата и волята на Ахмед Доган или безчестието на Местан. Кой от моделите ще оцелее: моделът на Заедността или моделът на разделението.

И кой лидерски образ ще се окаже по-траен – образът на Философа или този на Слугата?

(Епицентър,23.02.2017)

Мустафа Карадайъ: Възможни са още едни избори през тази година

Възможни са още едни избори през тази година. Това прогнозира в ефира на Дарик лидерът на ДСП Мустафа Карадайь в интервю за предаването „Седмицата“.

„Всякакви коалиции са възможни след изборите, но ако няма коалиция на ценностна основа, няма как да има устойчивост“, обясни Карадайъ.

Той уточни, че в ДПС все още редят листите си за депутати. „Безспорно Делян Пеевски е сред желаните номинации за депутат“, каза още Карадайъ.

За звуковия файлТУК

(Дарик, 18.02.2017)

Ерджан Себайтин: Автобуси на изборите ще има, но не за ДПС

Коалицията на партиите на Касим Дал (НПСД) и на Лютви Местан (ДОСТ) се финансира и контролира от определена политическа сила в Турция. Това заяви във варненския ефир на Дарик бившият областен лидер на ДПС във Варна Ерджан Себайтин, който се позова на вътрешна информация. По думите на Себайтин "Обединение ДОСТ" не се харесвало на Касим Дал, но той бил притиснат да влезе в политическото съдружие от същата партия в южната ни съседка.

„Решенията там се вземат от друга партия извън България, визирам определена политическа сила в Турция. Тя иска силно политическо присъствие и влияние в страната. Това, което наблюдаваме като политически процес там, започва да се прехвърля и тук. ДПС не го приема. Можем да сме партньори, но не и зависими. Във фундамента на ДПС е свободата. Не можем да поемем тежестта на управление, което идва отвън“, коментира Себайтин, според когото коалицията няма да бъде част от следващия парламент, тъй като няма да прескочи 4-процентовата бариера.
"Автобуси на 26 март ще има, но те ще бъдат с друг знак, който няма нищо общо с ДПС", коментира още бившият депутат от ДПС.

На предстоящите избори ДПС очаква 450 – 500 хил. гласа, като по време на кампанията ще разчита на контакта с всеки избирател, увери той. Партията се готви за избори, проведени са всички заседания в областта за номиниране на депутати. Водачите на листи ще бъдат определени в София, но последната дума ще има почетният председател Ахмед Доган. Във Варна най-много номинации – по 12, са получили Ерджан Себайтин и областният лидер на ДПС Сали Табаков.

Партията ще се яви самостоятелно на избори и ще се стреми да бъде част от управлението. Дали ще бъде част от коалиция, ще стане ясно след вота, добави Себайтин.

„Ние сме надежден политически партньор. Единственият проблем е създаденият образ в обществено - политическото пространство, че ние сме партия на етническа основа, което създава стереотипно отношение. Това засяга и националната сигурност. Не възприемам част от народа да бъде изключван, това не е част от стабилна политика. В момента геополитическата реалност е сложна и България има шанс да е остров на стабилност. ДПС е силен коз в това отношение“, смята политикът, който след разпускането на парламента се върна на директорското място в РИОСВ-Варна. 

2016-та е била тежка за инспекцията заради многото проверки и сигнали, посочи той. Извършени са 1736 планови и 1040 извънпланови проверки. През миналата година са постъпили 297 сигнали от граждани, основно за замърсяване, намиране на диви животни и птици. Във Варненско има епизодични случаи на птичи грип. Наличието на болестта е доказано, но с проби и изследвания се занимава Агенцията по безопасност на храните, обясни Себайтин.

За звуковия  файл ТУК

( Дарик нюз, 07.02.2017 г.)

ДПС Русе - Mустафа Kaрадайъ: Борбата с бедността и демографската криза е общата нишка за всички секторни политики

ДПС Русе откри предизборната си  кампания за Парламентарни избори 2017. Официални гости бяха председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, зам.-председателят и евродепутат Филиз Хюсменова, евродепутатът Илхан Кючюк, Йордан Цонев – водач на листата в Хасково, Велислава Кръстева – водач на листата в Плевен.  По време на откриването беше представена листата на Движението за 19-ти многомандатен избирателен район Русе,  водена от Бюрхан Абазов.

Пред препълнена зала на общината в Русе, председателят  Мустафа Карадайъ заяви „Ние  поискахме да предизвикаме промяна, чрез президентските избори и успяхме. Победата на предстоящите парламентарни избори ни е нужна не за нещо друго, а за да реализираме промяната, която искаме. Предстоят ни много битки-битка с омразата, битка с разделението, с противопоставянето, с фитилджии, които си запалиха фитила. Но ние в България нямаме нужда от фитилджии и в Русе няма да позволим да има фитилджии“.  

 „ДПС има ясна и изпълнима програма, общата нишка за всички секторни политики е борбата с бедността и демографската криза. Ключът за това  е държавата да подпомага на бизнеса и да разчисти пътя на инвеститорите” допълни Карадайъ. „Всеки един от нас със своя опит и енергия, трябва да даде всичко от себе си за общата ни сигурност, за по-доброто бъдеще, за каузата, за победата, за ДПС  №9 Да спасим България!”

Карадайъ представи водача на листата за Русе  Бюрхан Абазов с думите:„В България като се заговори за земеделие търсят Абазов, а като се заговори за Абазов всеки се сеща за земеделие“.

От своя страна Абазов заяви, че ДПС влиза със самочувствие в тази кампания след снощната победа на изборите в Глоджево. „На тези избори искаме да сложим край на този начин на управление. Промяната започва от ДПС, а началото го поставихме на президентските избори с избирането на генерал Радев. Краят ще бъде на 26 март“ заяви Абазов.


По думите му двугодишното управление на ГЕРБ е било пагубно за България предизвиквайки демографска криза, бедност , корупция и бедност. Именно затова ДПС иска да сложи край на този начин на управление. „Наслушахме се на суха статистика докато милиони млади хора напускат страната. Ние искаме няколко прости, чисто човешки неща-повече работни места, по-висока доходност, по-добро образование, по-добро здравеопазване, по-добра социална грижа и справедливост“ каза в заключение Бюрхан Абазов.

IMG 4822

Победа на ДПС в Кубрат и Глоджево

Движението за права и свободи  убедително победи на балотажа  за кмет на община Кубрат и  гр. Глоджево, проведен на 26 февруари.   Новият кмет на Кубрат е Алкин Неби спечелил изборната надпревара с  4 664.  Адем Хаджимемишев е новоизбраният кмет на гр. Глоджево, за който гласуваха  939 жители на гр. Глоджево.  Ръководството на Движението за права и свободи поздравява новоизбраните кметове и им пожелава успех.

 

alkin nebi

адем

 

Обръщение на председателя Мустафа Карадайъ по случай християнския празник Сирни Заговезни

Уважаеми братя и сестри християни,

От името на Движение за права и свободи и от мое име Ви поздравявам с големия християнски празник Сирни Заговезни. Всички Вие християните в България на днешния ден чрез прошка от и към близките си и към всички хора прочиствате душите си и се подготвяте за посрещане на най-светлия християнски празник Великден. Всяко човешко същество има нужда да му бъде простено и да прости на другите.  Без прошка е немислимо нашето обшуване, добруването на хората и нашия общ живот. Пожелавам на всички Ви да сте живи и здрави и да има мир в душите ни.

                                                                                                                           Мустафа Карадайъ

             Председател на ДПС

Мустафа Карадайъ: Зaeднo и eдинни ниe щe уcпeeм. C нoмep 9 дa cпacим Бългapия!

 

На 25 февруари  председателят на ДПС и водач на листата в Търговище Мустафа Карадайъ, заедно с зам.- председателят и евродепутат Филиз Хюсменова, Йордан Цонев – член на ЦОБ, Илхан Кючюк – евродепутат и председател на Младежко ДПС  проведоха предизборна среща в гр. Търговище. Члeнoвe и cимпaтизaнти нa ДΠC oт цялaтa oблacт изпълниxa зaлaтa нa Дpaмaтичния тeaтъp, зa дa пpиcъcтвaт нa oтĸpивaнeтo нa пpeдизбopнaтa ĸaмпaния нa ДΠC в Tъpгoвищĸo.

Πo вpeмe нa cъбитиeтo бяxа представени ĸандидат-депутатите от листата за 28-ми многомандатен район.  Водач в листата е председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, втopa  Имpeн Mexмeдoвa – oблacтeн пpeдceдaтeл нa Mлaдeжĸaтa opгaнизaция нa ДΠC Tъpгoвишe. Cлeд нeя e Taнep Aли – чeтвъpти мaндaт ĸмeт нa oбщинa Aнтoнoвo. Cлeдвaт зaм. ĸмeтът нa Tъpгoвищe Eминe Яĸyбoвa, Taнep Axмeдoв, Гюнep Aшимoв, Mapиян Бoдeв и Taxиp Taxиpoв.

Пред препълнена зала лидерът на ДΠC Mустафа Kарадайъ  заяви „Чpeз президентсĸите избори поисĸаxме да предизвиĸаме промяна и успяxме. Cега oтнoвo сме в битĸа, за да реализираме промянатa”.”Hиe имaмe oбщи мeчти и виcoĸи цeли, имaмe oбщ xopизoнт с ясна и изпълнима програма” каза Карадайъ.  Toй пoиcĸa пoдĸpeпaтa нa вcичĸи. „Зaeднo и eдинни ниe щe ycпeeм. C нoмep 9 дa cпacим Бългapия!“

Eвpoдeпyтaтът Филиз Xюcмeнoвa пoздpaви вcичĸи пpиcъcтвaщи зa избopa нa лидep нa лиcтaтa нa ДΠC зa Tъpгoвищe, нapичaйĸи гo „зaвoeвaниe“.

Cпopeд eвpoдeпyтaтa Илxaн Kючюĸ „ДΠC e пapтия нa живoтa“. „B нaшaтa плaтфopмa имa жaждa зa живoт. Днec ДΠC ĸaзвa: „Hиe cмe xopaтa, ĸoитo щe cпacят Бългapия“, пocoчи oщe тoй.

Πo дyмитe нa дoceгaшния дeпyтaт oт Tъpгoвищe Йopдaн Цoнeв, „зaлoгът зa тeзи избopи e мнoгo пo-виcoĸ“. „Бългapия e в paзpyxa – и дyxoвнa, и мaтepиaлнa. Зaтoвa излизaмe c тoзи cлoгaн“, пoдчepтa Цoнeв и дoпълни, чe имaт мнoгo яceн и тoчeн плaн зa cпaceниeтo нa cтpaнaтa.

Бeз ДΠC Бългapия нямa ĸaĸ дa излeзe oт иĸoнoмичecĸaтa и пoлитичecĸa ĸpизa, пoдчepтa Taнep Aли, a Имpeн Mexмeдoвa твъpдo зaяви, чe „ДΠC тpябвa дa бъдe във влacттa“.

Taзи пpoявa e пъpвaтa ĸpaчĸa ĸъм ycпexa ни нa избopитe, ĸaзa oт cцeнaтa oблacтният пpeдceдaтeл нa ДΠC Tъpгoвищe Xaмди Илиязoв. Toй пpизoвa ĸъм пълнa мoбилизaция нa cилитe. „Убeдeн cъм, чe ДΠC c цeлия cи aвтopитeт, мoщнитe cи cтpyĸтypи и вcичĸи вac oтнoвo щe бъдe нaй-cилнaтa пapтия в нaшия peгиoн", ĸaзa oщe тoй и aпeлиpa ĸъм eдинcтвo.

Oтĸpивaнeтo нa ĸaмпaниятa зaпoчнa c изпълнeния нa дeтcĸи и юнoшecĸи cъcтaви oт Tъpгoвищĸo, yчacтници в ĸoнĸypca „Бyĸeт“, и зaвъpши c изпълнeния нa oбичaния пeвeц Opxaн Mypaд.

IMG 4721

Мустафа Карадайъ призова за обединение на силите и енергията за обща сигурност, за по-добро бъдеще и за каузата България. Да спасим България!

Хиляди членове и симпатизанти на ДПС от цялата страна пристигнаха  във Велико Търново  за да присъстват на откриването на националната  предизборна кампания на ДПС.    По време на откриването бяхa пpeдcтaвeни кaндидaт-дeпyтaтитe oт лиcтaтa зa Вeликoтъpнoвcкия 4-ти мнoгoмaндaтeн paйoн, кaктo и вcички вoдaчи нa лиcти нa ДПС в cтpaнaтa. 

В препълнената  зала Мустафа Карадайъ призова за обединение на силите и енергията за обща сигурност,  за по-добро бъдеще и за каузата България. „Нa пpeзидeнтcкитe избopи пoиcкaхмe дa пpeдизвикaмe пpoмянaтa и ycпяхмe. Сeгa зaeднo cмe в биткa зa нoвa пoбeдa, зa дa peaлизиpaмe oщe пo-гoлямa пpoмянa. Да спасим България!” зaяви  лидepът нa ДПС Мycтaфa Кapaдaйъ. 

„Страната е в духовна , политическа и икономическа криза. Затова и мотото на кампанията на ДПС е „Да спасим България”. Държавата отчита 3 % икономически растеж, но не от инвестиции, а от износ. Изнасяме предимно земеделска продукция с минимална печалба. Държавата трябва да „мете” пред инвеститорите, а не да им пречи. Ние сме единствената партия, която има готова програма за стимулиране и развитие на IT-сектора”, заяви в своето изказване Йордан Цонев - водач на листата в Хасково.

Евродепутатът Филиз Хюсменова  подчерта, че  „В европейска България не живеем по европейски. ДПС е уверен и опитен субект на политическата сцена”.

Водачът на листата за Великотърновска област Камен Костадинов  категорично заяви, че България се нуждае от спасителен план. „Започваме най-важния поход и това е походът към властта. След 26-ти март ни предстои важна битка. Това ще е война с бедността и мизерията. До сега ДПС води битки за изконни човешки права-за самоопределение, за име, но дойде време за спечелване на победа и над бедността. Вярвайте на лидерите, дайте енергията си, за да можем да изградим България като една привлекателна за живеене страна, в която да се върнат всички, които сега са прокудени в чужбина”, призова Камен Костадинов.

Гeн. Симeoн Симeoнoв, кoйтo e втopи в лиcтaтa във Велико Търново  и водач  в София 24 МИР заяви, че ДПС  e пapтиятa нa вcички eтнocи y нac и тoвa я пpaви cepиoзeн пoлитичecки фaктop.  

Откриването на кампанията  започна с песни и танци от сдружение „Тунахан” и завърши с музикалните изпълнения на Орхан Мурад и Есил Дюран.  Жалаещите да си направят снимка с председателя на ДПС бяха много, а снимките продължиха повече от час.

общ

 

Четин Казак: "Националпопулизмът е новата вълна в българската политика, но решаваща ще е трезвата преценка на избирателя"

Досегашният народен представител от Габровския избирателен район Четин Казак е номиниран от Движението за права и свободи отново за водач на листата на партията в региона за предстоящите парламентарни избори и за трети път той ще разчита на гласовете на избирателите от Габровския край. според него националпопулизмът е новата вълна в българската политика, която ще изкушава с примамливи популистки обещания българския избирател. Новото мнозинство както и новото правителство след предстоящите избори ще бъдат във всички случаи коалиционни, е прогнозата на Четин Казак. - отново сте водач на листата на дпс за кандидатите за народни представители от Габровския избирателен район. представлявахте хората от региона през два непълни мандата, а сега се кандидатирате за трети път. Не сте родом от този край. какво Би задържа в Габровско? - Първо искам да благодаря на моите колеги - членове и симпатизанти на ДПС, активистите на партията, които ме номинираха отново за техен народен представител, както и на ръководството на партията, че ме утвърди отново като водач на листата на ДПС за Габровския избирателен район. Вече 4 години имам удоволствието и честта да представлявам Габрово и региона в българския парламент в листата на Движението за права и свободи. През тези 4 години надявам се да съм оправдал до голяма степен очакванията на моите избиратели и да съм допринесъл за решаването на поне част от техните проблеми. Надявам се отново да получа доверието им на предстоящите парламентарни избори, да продължа да отстоявам техните права и интереси в парламенто чрез своята дейност като законодател и като техен застъпник пред всички държавни органи и институции. - Вие ще се състезавате за гласовете на избирателите основно с Томислав Дончев от ГЕРБ и Кирил Добрев от БСП. Кой е всъщност основният опонент на ДПС в тези избори? Според някои основната интрига за Вас се нарича партия ДОСТ. - Специално за Габрово няма да има подобна интрига. Така че аз ще се концентрирам върху задачата да убедя колкото се може повече избиратели в Габровския район, че подкрепата за мен и за листата на ДПС е полезният, правилният избор, който ще допринесе те да имат достоен представител, който ще отстоява техните интереси и ще работи за решаването на техните проблеми. Надявам се вече да съм доказал през изминалия период, че мога да бъда достоен представител на Габрово и да допринеса за авторитетното представителство на региона в национален мащаб. - Как оценявате някои от новите "играчи" на политическия терен като например ВОЛЯ на Веселин Марешки? Социолозите дават доста големи шансове за тази нова формация, а някои дори предвиждат третото място на предстоящите избори след ГЕРБ и БСП. - Да, има много нови играчи, които се появиха на политическата сцена, които ще премерят сили на предстоящите избори. Един от тях е и Веселин Марешки. Това е типичният представител на новата вълна в българската политика. Аз я наричам националпопулистка вълна, която придоби значителни размери и се разля в много партии, включително за съжаление и така наречените "традиционни" или "системни" партии не останаха неподвластни на популизма. Но партията на Марешки е от най-ярките представители на тази популистка вълна и ще постави на изпитание здравия разум на българския избирател категорично. Аз обаче вярвам в този здрав разум и силно се надявам той да надделее и да претегли нещата от гледна точка на реалистичност и сериозност, на намеренията и на възможностите да се реализират тези намерения. - Каква е оценката Ви за служебното правителство? Как приемате факта, че то смени по-голямата част от областните управители? - Знаете, че областните управители са директните, непосредствени представители на правителството в съответната област. Те са политически назначени лица. Една немалка част от досегашните областни управители намериха места в листите на ГЕРБ, на Реформаторския блок. Това показва, че тяхната смяна е била съвсем уместна и оправдана. Известно е, че областните управители трябва да бъдат безпристрастни и независими от която и да е политическа сила, за да има доверие в тях и да могат да организират наистина едни честни избори, след което новото правителство, което ще бъде излъчено от следващия парламент, ще има възможността да назначи своите областни управители. - партиите се надпреварват с популистки предизборни обещания. Много от тях обявиха цифри за минимална работна заплата, за минимална пенсия и т. н. Вие какво обещавате на Вашите избиратели като партия и Вие лично като кандидат за народен представител? - Действително както казах, националпопулизмът и изкушението да се харесат на избирателите доведе до това дори и системни партии да отварят широко фабриката за илюзии и обещания в навечерието на предстоящите избори и започне надпреварата в обещаването на кое от кое по-розови и по-примамливи за ухото на избирателя неща. Наистина тук ще бъде от съществено значение способността за трезва преценка на избирателя и реалистичността на дадените обещания. Естествено кой не желае да направи всичко възможно животът на българските граждани да стане по-добър? Мисля, че няма политическа сила, която да не желае това. Но трябва да сме отговорни пред избирателите, защото дадените обещания след това трябва и да се изпълняват. Така че ние от ДПС залагаме на прагматизма и на реалистичния подход при даването на обещания. Естествено когато бъде подсигурен необходимият ресурс, ние също бихме подкрепили всяка инициатива, която би довела до повишаване на доходите, на социалната закрила на най-онеправдания кръг от населението, поощряването на образованието и на бизнеса. Но в някакви разумни граници, а не отивайки в някакви фантасмагорични крайности, както го правят някои други партии. - Каква е Вашата прогноза за резултатите от предстоящите изборите? - Основната интрига в тези избори е кой от двата политически играча - БСП и ГЕРБ, ще надделее. Т. е. кой ще спечели повече гласове и повече мандати и ще получи правото първи да се опита да сформира правителство. Това е основната интрига, след което вече ще започнат политическите пазарлъци най-общо казано. Аз силно се надявам следващият парламент да съумее да сформира едно стабилно правителство, а да не се стига до сценария - отново нови избори съвсем скоро. Гарант за тази стабилност трябва да бъде относителната идейна и ценностна съвместимост между участниците в следващото мнозинство и правителство. То неминуемо ще бъде коалиционно. - А ДПС в каква коалиция би влязло? - Ние бихме участвали в едно следващо коалиционно управление само при условие, че то е съставено от партии, които изповядват един минимум от съвместими идеологии и ценностна система с ясно изразена евроатлантическа ориентация на политиките и действията им. 23.02.2017 г.

РЪКОВОДСТВОТО НА ДПС ПРОВЕДЕ СРЕЩА С АМЕРИКАНСКАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА

На 23.02.2017 г. председателят на ДПС Мустафа Карадайъ зедно с заместник-председателят на ДПС Филиз Хюсменова, Йордан Цонев-член на ЦОБ Петър Чобанов - част от икономическия екип на ДПС и евродетутатът Илхан Кючюк представиха основните акценти в предизборната програма на Движение за права и свободи на среща с Американската търговска камара в България. От Американската търговска камара дадоха добра оценка за програмата на ДПС и подчертаха, че за да се преодолее бедността и демографската криза са нужни чуждестранни инвестиции, както предвижда ДПС в предизборната си програма.

На срещата председателят на ДПС Мустафа Карадайъ заяви, че ключът за решенията на бедността и демографската криза е либералната политика и инвестициите и ДПС има добри експерти за решението на тези проблеми и изрази своето желание предизборната програма на ДПС да стане програмата на България.

В своето изказване Йордан Цонев подчерта сходствата в съвпаденията с предизборната програма на ДПС и приоритетите на Американската търговка камара, като развитието на човешкия капитал и образованието, запазването на данъчната реформа и върховенството на закона. Цонев отчете като пречка пред чуждестранните инвестиции българските администрации и забавянето на процеса.

Борда на директорите на Американската търговска камара и ръководството на ДПС се споразумяха да подпишат меморандум поради сходствата между предизборната програма на ДПС и бялата книга на Американската търговска камара, който ще изготви Американската търговска камара.

общ1

общ2

ДПС ОТКРИВА СВОЯТА НАЦИОНАЛНА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТ 18.30 Ч.

На 24 февруари 2017 г. (петък) в гр. Велико Търново от 18.30 ч. в Двореца на спорта и културата „Васил Левски” ПП „Движение за права и свободи” ще открие своята национална предизборна кампания за Парламентарни избори 2017 г.

среща на ръководството на ДПС с борда на директорите на Американската търговска камара

 Утре в 10.00 часа в Заседателната зала на Централен съвет на ДПС на бул. Ал. Стамболийски 45А ще се проведе среща на ръководството на ДПС с борда на директорите на Американската търговска камара, на която ще бъдат представени основните акценти от предизборната програма на ДПС.

 

 

 

ДПС представи приоритетите в предизборната си програма пред Асоциация на организациите на българските работодатели

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ заедно с част от икономическия екип на ДПС Йордан Цонев и Петър Чобанов представиха основните акценти в предизборната програмата на Движението за права и свободи на среща с Асоциация на организациите на българските работодатели, която се проведе по тяхна покана. По време на срещата беше установено почти пълно съответствие на предизборната програма на ДПС и приоритетите наработодателите.

Мустафа Карадайъ каза, че предизборната програма на ДПС е изготвена на базата на два основни приоритета: борбата с бедността и мерките за преодоляване на демографската криза. Всеки раздел на програмата е подчинен на тези два приоритета.

Йордан Цонев престави програмата в детайли и подчерта, че основен инструмент за решаване на проблемите е ускоряване на инвестиционния процес в страната чрез поемане на ангажимент за подкрепа от страна на държавата във всички фази на инвестиране.

Петър Чобанов изрази становището на ДПС, че икономическия растеж е във фаза, която позволява неговото ускоряване. Програмата е съобразена с всички необходими мерки за повишаване на растежа.

И двете страни изразиха задоволството си от досегашната работа и контакти и потвърдиха продължаване на съвместната работа.

асоц 2

 

 

Мустафа Карадайъ по повод международния ден на майчиния език:Уникалността на България е в разнообразието от етноси, религии и езици

 

Уникалността на България е в разнообразието от етноси, религии и езици. Тази пъстрота е съхранена през вековете, независимо от историческите и геополитическите превратности. Това богатство трябва да е нашият завет към бъдещите поколения. Народните приказки, разкази и песни на български, турски, арменски, иврит, ромски език са живият музей, чиито експонати трябва да съхраняваме и обогатяваме. Само така ще запазим самобитността на българската нация и своето място в културното многообразие на света.

                                                                                                                 Мустафа Карадайъ

                                                                                                                 Председател на ДПС

Eвродепутатът Илхан Кючюк с инициатива в Международния ден на майчиния език

Евродепутатът и председател на Младежко ДПС Илхан Кючюк и екипът му отбелязаха Международния ден на майчиния език в няколко града в страната.

По време на организираната от тях инициатива сътрудници на евродепутата от градовете Велико Търново, Русе, Шумен, Бургас и Ловеч разговаряха с млади хора за историята и значението на датата 21 февруари и раздадоха информационни материали, посветени на опазването на езиковото и културно многообразие по света.

„Във времена на конфликти и разделение, когато не минава ден, без да ни залива език на омразата и крайни, антихуманни настроения, повече от всякога имаме нужда да си припомним, че различията между нас не следва да ни делят и дразнят, а напротив – да обединяват. В многообразието е нашето богатство.

Да съхраниш майчиния си език, означава да съхраниш корените си. Да съхраниш корените си, означава да цениш своето минало и настояще, да се грижиш за бъдещето“, коментира Илхан Кючюк.

Международният ден на майчиния език се отбелязва за първи път през 2000 г. като всяка поредна година честването има различен акцент. Запазването и съхраняването на повече от 6000-те езика, които съществуват в света, е сред основните цели на ЮНЕСКО. Според организацията всяка инициатива за насърчаване и разпространение на майчин език e не само част от езиковото многообразие , но и пособие за повишаване на осведомеността относно езиковитe и културни традиции по света и вдъхновява солидарност, основанa на разбиране, толерантност и диалог.

16837941 1420865551278965 10594168 n

 

Кандидатът на ДПС за с. Градница, община Севлиево спечели частичните избори за кмет

Кандидатът за кмет на село Градница, община Севлиево, Ани Любенова е избрана за кмет на селото след проведените частични избори на 19 февруари.  Ани Любенова спечели изборната надпрева от първи тур, за нея са гласували 280 от всичките 573-ма, отишли до избирателните секции в селото.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДПС ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЛАСТ ВАРНА

Актуални възможности за финансиране на земеделските стопанства, възможности и предизвикателства пред развитието на малкия и средния бизнес, са темите на семинар, провеждащ се на 18-ти февруари в гр. Варна. Той се осъществява под патронажа на зам.-председателя на ДПС Филиз Хюсменова чрез нейния информационен център в града.

Семинарът е първият за календарната 2017 г. след поредица информационни срещи на същата и други земеделски теми в област Силистра, проведени през 2016 г. Според Хюсменова срещите са показали, че хората имат нужда от информация и обучение, да се запознават с новите и предстоящите възможности, касаещи тяхната работа, за да се възползват максимално ефективно от тях.

 В семинара във Варна се включиха 80 заинтересовани селскостопански производители от областта. Лектор на семинара е Ализан Яхова – бивш изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”. Тя запознава присъстващите с Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.. Експертът предоставя информация за стартовата помощ за развитието на малките стопанства, за която могат да кандидатстват земеделските стопани. Обсъждат се и актуалните възможности за финансиране на пчелари, животновъди, овощари, зеленчукопроизводители и други. В индивидуални разговори ще бъдат получени съвети по конкретни земеделски въпроси. В семинара участва и директорът на Фонд „Земеделие” във Варна Айрие Ибрямова.

20170218 132157

 

 

Кандидатът за кмет на Кубрат Алкин Неби: ЗАЕДНО ДА ВЪРНЕМ ОБЩИНА КУБРАТ НА ГРАЖДАНИТЕ

В навечерието сме на предсрочни избори за кмет на община Кубрат. На 19.02.2017 година гражданите са тези, които ще изберат най-достойния кандидат, който ще управлява общината до 2019 година.

Аз Алкин Неби съм един от петимата кандидати в тази предизборна надпревара. За мен тази кандидатура е въпрос на чест , същевременно и голяма отговорност произтичаща от сложните проблеми, които трябва да бъдат разрешени.

Да разбираш и цениш миналото , да анализираш настоящето като се стремиш да го подобряваш, да вярваш в бъдещето, като го моделираш в интерес на хората.

Това е моята амбиция, това е моят мотив да се кандидатирам за кмет на община Кубрат.

Съзнавайки, че община Кубрат е в тежка кризисна ситуация – морална, финансова и демографска се заемам заедно да излекуваме боледуващия общински организъм.

След 25 години неуморен труд в интерес на гражданите – заставам пред всички избиратели с открито лице и чисто сърце, морално извисен с единствена цел да работя за по-добро бъдеще на жителите на община Кубрат.

Зад моята кандидатура няма корпоративни и бизнес интереси, свободен съм от всички възможни зависимости, нещо което трудно мога да кажа например за т.н.”независим”кандидат.

Аз искам да бъда зависим, но единствено от гражданите.Искам да бъда кмет на всички граждани без значение кой за кого е гласувал. Няма да имам приемен ден , вратите на общината ще бъдат отворени за всички, които имат проблеми.

Ще извърша пълна ревизия на дейността на общината, не с цел реваншизъм, а за да стане ясно какво е финансовото и кадрово състояние. Ще надграждам постигнатото с нови политики, но ще коригирам допуснатите грешки, ръководен от проблемите на хората. Ще спра всички „кранчета” от които изтичат общински пари (например многобройните граждански договори, толериране на приближени до властта фирми).

Бюджетът на община Кубрат трябва да бъде изразходван ефективно с ясни приоритети-например образование, инфраструктура, здравеопазване, социални услуги.

Най-важният приоритет в моята дейност ще бъде диалогът с гражданите на общината. Постоянен и отговорен диалог за да може във всеки момент общинското ръководство да бъде запознато с проблемите по населените места с цел тяхното решаване.

В края на всеки месец ще се провеждат срещи с граждани по населени места. Диалогът задълбочен и системен е най-краткият път за възстановяване на доверието между гражданите и общинската администрация. Защото без доверие няма качествено и ефективно управление.

Друг много важен аспект от моята платформа е възстановяването на усещането за справедливост. В момента има крещяща несправедливост при разпределението на общинския бюджет за отделните секторни политики.

Значителен е разхода за сметосъбиране и сметоизвозване, без видим ефект за гражданите. Много пари се изразходват за образование без да се постигат резултати, вместо качество се стимулират неефективни структури. Граждански договори, за които се харчат стотици хиляди дублират задълженията на общинската администрация. Всички тези дейности ако бъдат преориентирани към постигане на резултати, може да се освободи допълнителен финансов ресурс за други по-важни и недофинансирани дейности.

За подобряване на експертизата на общинските служители ще се заложи на конкурсното начало, за да може всички квалифицирани млади специалисти да имат равен шанс да работят в общинската администрация. На млади ново завършили специалисти   ще се осигурят възможности за стажуване и придобиване на опит. След анализ заедно с местния парламент ще се отпускат стипендии за студенти от дефицитни специалности с ангажимент да работят в общината.

Общинската администрация под мое ръководство ще изгради екип, който да работи по европейски проекти - пътната инфраструктура е в тежко състояние, необходими са спешни предложения и решения особено в селата.

Да се грижим за нашите деца – те са нашето бъдеще. По-голямо внимание на проблемите с детската ясла и детските градини на територията на община Кубрат. Част от детските градини са полудневни, ще намерим решение на този проблем, чрез оптимизиране на системата за пълен пансион. Няма да се заплаща такса за второ дете, ако и първото посещава детска градина.

Да се погрижим за нашите родители и хора с увреждания. Да подобрим качеството на услугите , предлагани в общинско предприятие за социални услуги, ДЦВУ, ДСХ, ЦОП и ЦРДР. Ще подпомогнем хората в неравностойно положение, чрез осигуряване на достъп , адаптирана среда и включване в проекти за заетост.

По отношение на инфраструктурата сме готови с идеен проект за мащабна рехабилитация на пътната мрежа в община Кубрат.

Друга цел и изграждане на водопроводи по населените места с най-големи проблеми. Подпомагане на сдруженията на собственици на много фамилни жилища за кандидатстване по програмата на безплатно саниране.

Грижи за обновяване на междублоковите пространства.

Нашата община е с богати традиции в спорта. Новата спортна зала ще бъде превърната в истинско място за развитие на най популярните спортове като хандбал, борба, тенис на маса. Няма да пропуснем и традиционните конни състезания, футбола в общината също ще бъде подпомогнат.

В областта на културата ще продължат традиционните събори „Божурите” , детските конкурси „Мис Пагане и Медни гласчета.

Скъпи избиратели от община Кубрат – всички тези и много други предизвикателства можем да ги решим заедно: аз, моят екип и вие – гражданите на община Кубрат.

Аз не желая да съм независим кандидат за кмет, аз искам да съм зависим – зависим от Вас. Нашата община може и трябва да бъде ярък пример за успешно управление. Позволявам си да вмъкна една мисъл на Алберт Камю „Не върви пред мен, може да не те преследвам , не върви зад мен, може да не те водя. Върви до мен и ми бъди приятел.”

Скъпи приятели, послушайте сърцата си и на 19.02.2017г. гласувайте с № 2 в бюлетината.

                                                                        Алкин Неби - кандидат за кмет на община Кубрат

Мустафа Карадайъ проведе срещи с членове и симпатизанти от община Кубрат

Пред препълнена зала в Кубрат председателят на ДПС Мустафа Карадайъ изрази своята подкрепа за кандидат- кмета на ДПС на предстоящите частични избори на 19 февруари. Карадайъ заяви "Дойдох с целия си екип за да подкрепя чрез Алкин Неби гражданите на Кубрат.Защото зад Алкин Неби е цялата ни партия - и в Европа чрез нашите евродепутати, след изборите ще получи подкрепата в НС и след това подкрепата и на изпълнителната власт. Ето тази сила стои зад Алкин Неби за да можем да решаваме общите си проблеми." Председателят Карадайъ започна своето изказване със завета на хан Кубрат и завърши със стих "ние без теб не можем да сме ние"

 Мустафа Карадайъ и зам.-председатели Филиз Хюсменова, Хасан Азис и Ахмед Ахмедов проведоха предизборани срещи в с. Севар и Мъдревоб  в община Кубрат.

16709353 10212134856836370 863708794 o

2

 

Мустафа Карадайъ в Глоджево:Можем да решаваме проблемите, само ако сме силни, а ще сме силни, ако сме единни.

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ заедно със зам.-председателите Филиз Хюсменова, Ахмед Ахмедов и Йордан Цонев – член на ЦОБ на ДПС посетиха Глоджево, където проведоха срещи с членове и симпатизанти на партията, на които подкрепиха кандидата за кмет на Глоджево - Адем Хаджимемишев, на предстоящите частистични избори на 19 февруари. През целият ден председателят Карадайъ и екипът му отговаряха на въпроси на жителите на Глоджево свързани със значението на местните избори, политическата ситуация в страна, за това какво трябва да се промени в управлението за да се рашават проблемите. Те се срещнаха с учители и помощник учители, с възпитателки от детските градини, с шивачките от 3 цеха,с членове и симпатизанти, както и проведоха неформален разговор в местния клуб с всички, които пожелаха да присъства и участват в дискусията. Пред събралите се граждани Карадайъ заяви „Можем да решаваме проблемите, само ако сме силни, а ще сме силни, ако сме единни.Защото вие сте специални за нас, но разбрахме, че и ние сме специални за вас."

glod

Утре 08 февруари 2017 г. в 10.30 часа ДПС ще подаде в ЦИК документите за регистрация за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Утре 08 февруари 2017 г. /сряда/ в 10.30часа ПП „Движение за права и свободи” ще подаде в ЦИК документите за регистрация за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Представителите на ДПС се срещнаха с български граждани живеещи в Брюксел

Над 100 души присъстваха на провелата се среща с българската общност в Брюксел, Белгия. На продължилата повече от 3 часа среща се задаваха въпроси за състоянието на демокрацията и развитието на страната ни, както и за трудностите, пред които са изправени нашите съграждани в чужбина.

На 1 февруари зам.-председателят на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова, председателят на Младежко ДПС и евродепутат Илхан Кючюк, евродепутатите Искра Михайлова, Неджми Али и народните представители  от 43-то НС Хамид Хамид, Мустафа Ахмед, Невин Хасан се срещнаха с българската общност живееща в Брюксел. В делегацията на ДПС бяха още Левент Мемиш - зам.-председател на Младежко ДПС и Кадир Кадир - един от учредителите на областната организация на ДПС-Варна.

``Въпреки голямото разстояние ние не сме забравили родината си. За България винаги говорим с особено вълнение``, сподели най-възрастният присъстващ в залата.

В продължение на няколко дни делегацията на ДПС проведе поредица от срещи с българските граждани живеещи в извън пределите на страната ни.

DSC 1466

DSC 1476

Участие на евродепутата Филиз Хюсменва в предаването "Панорама" по БНТ - 27.02.2016 г.

 

Водещ: Така, тази седмица имаме новина, понеже казахте евродепутати. Евродепутатите от ДПС писаха до ЕК и до двама еврокомисари с въпроси – какво става между Турция от една страна и Пеевски, Доган от друга страна. И тук е Фелиз Хюсменова, евродепутат и политик от ДПС. Добър вечер.
Фелиз Хюсменова: Добър вечер.
Водещ: Сега, въпросът е Европа ли искате да ви каже какво става между Турция и Пеевски и Доган? Вие не знаете ли?
Фелиз Хюсменова: Аз мисля, че не е много коректно зададен вашият въпрос. Ние не отправихме питане към ЕК. Ние информирахме върховния представител на ЕС и комисар във външната политика и по политиката на сигурност, г-жа Федерика Могерини, информирахме и комисаря Йоханес Хан, който е комисар по разширяването и европейската политика на добросъседство.
Водещ: Информирахте ги, че нищо не се знае по въпроса.
Фелиз Хюсменова: Ние информирахме двамата комисари за това, което четем като твърдения в медиите. Ние не задаваме въпроси. Използваме изключително дипломатичен език, такива са ни и действията. Не се опитваме да нагнетяваме напрежение, не се опитваме да защитаваме някого. Сами по себе си, верни или не, тези твърдения в медиите са достатъчно притеснителни. Става въпрос за лидер на една българска партия и става въпрос за член на НС. И тъй като по темата се правят много внушения, и тъй като тя се експлоатира от всички в една или друга посока, и тъй като тази тема създава очевидно напрежение, изписа се след това, че и други представители на ДПС ще имат подобна забрана...
Водещ: Това вярно ли е?
Фелиз Хюсменова: Това ние няма как да знаем дали е вярно.
Водещ: Ако сте ходили доскоро вие самата до Турция, ще разберем.
Фелиз Хюсменова: Аз не съм имала такава възможност. Скоро наш колега, доколкото знам, е пътувал, народен представител и е преминал безпроблемно границата. И тъй като нямаме фактическата информация за ситуацията, ние отправяме само съобщения, в които информираме ЕК.
Водещ: Обаче вие...
Фелиз Хюсменова: Даваме си сметка и се съобразяваме с основополагащото право на свободата на слово в медиите, съобразяваме се и със суверенитета и с независимостта на всяка една държава. Тя не може да бъде принудена да дава информация, не може да бъде принудена да дава вероятно факти. Но в името на добросъседските отношения смятам, че е добре да има воля за изясняване на фактическите обстоятелства.
Водещ: Добре, очевидно има нещо. Според вас, защо Турция наказва Доган и Пеевски – заради геополитика или заради бизнес?
Фелиз Хюсменова: Г-н Василев, точно заради това ние искаме да си изясним обстоятелствата...
Водещ: Не сте сигурни?
Фелиз Хюсменова:..., за да не продължаваме да тълкуваме, да се ровим в догадки, да анализираме, да прогнозираме. Точно заради това ние бихме искали да имаме яснота и затова молим за съдействие за изясняваме на фактите около тези обстоятелства, които се тиражира в медиите.
Водещ: А ще отречете ли, че ДПС има, да го наречем спор, да го речем разногласия, да го наречем критики с държавата Турция и с президента Ердоган на Турция?
Фелиз Хюсменова: Аз ще се опитам да разширя малко този ваш въпрос и да кажа, че тезата за ДПС срещу Турция или с Русия е измислена теза. Подчертавам, измислена теза. Няма основание за такава. И ще се опитам да ви дам няколко аргумента. Още в началото на демократичните процеси в България, ДПС беше политическата партия, която подкрепи членството на България в НАТО. Тя работи за това. И благодарение и на ДПС България е член на НАТО. Как тук да съвместим пронатовските и проруските позиции? Малко по-късно ДПС, като партия в опозиция, подкрепи тогавашното правителство на ОДС с министър-председател Иван Костов да се даде въздушен коридор на натовските сили срещу диктатора Слободан Милошевич. Къде тук е проруската позиция на ДПС? По отношение на Южен поток ДПС няколко пъти подчетра, че да, но при спазване на европейските правила, на европейското законодателство и на третия енергиен пакет на ЕС. Къде тук има проруски позиции и къде тук има други някакви позиции?
Водещ: Да, но човекът, който имаше подкрепата на европейските лидери, изказваше се в подкрепа на европейските либерали и сега прави либерална партия, се казва Лютви Местан. И сега се поставя въпросът – кой е баш либералът Доган или Местан?
Фелиз Хюсменова: Знаете ли, в либералната партия и в либералната етика не съществува степенуване кой е по- и кой е най. Това първо.
Водещ: Няма баш либерал, така ли?
Фелиз Хюсменова: Няма баш либерали. ДПС от 2003 г., откакто стана член на европейското либерално семейство, има вицепрезидент и до днес. ДПС има вицепрезидент на Партията Алианс на либералите и демократите за Европа, ДПС има зам.-председател в Алианса на либералите в ЕП, ДПС има член в ЕП, първият български евродепутат – председател на комисия – комисията за регионално развитие, г-жа Михайлова.
Водещ: Михайлова, да.
Фелиз Хюсменова: Това е европейският и международен статут, г-н Василев, на ДПС. И точно поради този статут ДПС има претенцията да се валидира като либерална партия.
Водещ: Да де, и то точно в момента, когато да си либерал е доста, как да кажа, тежко. След малко това ще го каже г-н Лозанов.
Фелиз Хюсменова: Аз също мога да потвърдя, че не е лесно да си либерал в днешно време.
Водещ: Аз съм сигурен. Не е лесно да си либерал. Вие например бежанците, подкрепяте ли бежанците?
Фелиз Хюсменова: Не е лесно да си либерал в днешно време, съгласна съм с това. Защото бидейки такъв, ти отстояваш позицията, че Европа е пространство на хуманност, на цивилизованост. И в същото време държавите-членки се огъват под натиска на бежанската вълна. И избуява, ксенофобските настроения избуяват. Това е притеснително както за ДПС, така и за Алианса на либералите. Защото да, ти искаш да подадеш ръка на тези, които бягат от войната и в същия момент държавите-членки са под натиска на бежанската криза. Това, което ние смятаме, и това, което е изключително важно за бежанците – държавите трябва да подсилят охраната на своите граници. Това, което ние правим като евродепутати в Комисията по правосъдие, вътрешни работи, граждански свободи и аз, и моите колеги български евродепутати от другите партии – да се опитаме в новата структура на европейската гранична и брегова охрана да бъде включена и България, да бъде включена и Румъния. Защото има опасност в тази структура да бъдат включени само държавите, които са от шенгенското пространство. Ние искаме и България да има същите възможности и на равни основания с останалите държави от шенгенското пространство да може да се възползва от тези възможности. Защото тази нова структура на ЕС, тя ще замести Фронтекс, и тя ще даде възможност с повече финансиране, с повече хора, с по-голям ресурс да се охраняват много по-успешно границите. Защото има една статистика, европейска от няколко дни, която прочетох само преди броени дни, че трима от всеки пет бягащи са не от Сирия, а от Пакистан, от Афганистан, дори от Косово. Ето затова се предлага да се направи тази структура и ние работим, така, с усилия и България да влезе в тази европейска структура.
Водещ: Да се върне обаче в България. Как от утре ще обяснявате на вашите избиратели, че предишният лидер воюва с по-предишния?
Фелиз Хюсменова: Няма защо да обясняваме на нашите избиратели. Нашите избиратели много добре знаят...
Водещ: Те си знаят Доган и това е.
Фелиз Хюсменова:... в името на какво са създали ДПС след Възродителния процес – в името на гарантиране на целостта на държавата ни, в името на гарантирането на правата и свободите ни, в името на гарантиране на демокрацията. Ние имаме нашата обща памет. И нашите избиратели не бива да бъдат подценявани. Те са изключително мъдри и те имат много изострени сетива. И те знаят...
Водещ: Кой е против целостта на държавата?
Фелиз Хюсменова: Никой не е против целостта. Ние се борихме тогава, след Възродителния процес, тогава се създава ДПС...
Водещ: Знам
Фелиз Хюсменова:..., за да има мирен преход, за да няма напрежение, за да не се нагнетява такова напрежение.
Водещ: Мислех, че искате да кажете, че някой отсреща, от алтернативната партия е против целостта на държавата, или съм ви разбрал погрешно?
Фелиз Хюсменова: Не, не. Аз обяснявам в името на какво се създаде ДПС преди 26 години. И нашите избиратели прекрасно разбират това.
Водещ: Вие ли ще бъдете следващият лидер на ДПС?
Фелиз Хюсменова: О, не. Няма да произведем новина, г-н Василев, тази вечер във вашето студио.
Водещ: Имате конференция, длъжен съм да попитам.
Фелиз Хюсменова: Конференцията е на 24 април. Този въпрос не стои пред мен и на моето внимание. Аз имам своите ангажименти в ЕП и своите отговорности и смятам да се посветя на тях. Конференцията ще се проведе на 24 април, подготвя се много амбициозно от нашите трима съпредседатели. Надявам се да отговори на очакванията и на потребностите и на активистите, и на избирателите ни.
Водещ: Много оптимистично звучите. Но дали вашите избиратели не са смутени, г-жо Хюсменова?
Фелиз Хюсменова: Само преди няколко дни имаше една авторитетна социологическа агенция, която е направила проучване за нагласите. Там много ясно се вижда, че няма отлив от избиратели на ДПС. Пак подчертавам, нашите избиратели много ясно осъзнават това, което се случва, нашата политика през тези 26 години беше политика на толерантност, на спазване на всички демократични норми. Ще продължаваме да го правим. Ще продължаваме да работим за добросъседските отношения с Република Турция, така както сме го правили и досега, така сме подпомагали и сме решавали проблемите на изселниците в Република Турция. Ще продължаваме с всички тези усилия и занапред, разбира се, вероятно и с нови политики. Но всичко това надявам се ще се случи след националната конференция. Защото ДПС е жив организъм, това е една жива система, която се променя, която се обновява, която се актуализира съобразно очакванията на нашите избиратели. И повярвайте ми, това ще се случи.
Водещ: Добре. Благодаря ви.

Съпредседателят на ДПС Четин Казак: „Който и да стане председател на ДПС, неоспорим лидер остава създателят на партията Ахмед Доган“

         Най-обсъжданата политическа сила през последните няколко седмици продължава да е Движението за права и свободи. Отговори на част от многобройните въпроси, свързани с тази партия, както и с политическия живот в страната, потърсихме от народния представител от Габровския избирателен район Четин Казак, който е и един от триумвирата, управляващ ДПС до избирането на нов председател на движението.

         - Г-н Казак, в парламента беше създадена специална комисия, която да разследва има ли външна намеса от страна на Турция и Русия във вътрешните работи на България. Какво очаквате от тази парламентарна комисия?

         - Очакваме да проучи всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения, които се появиха в началото на годината, че някои фактори – държавни, дипломатически на Република Турция са оказвали натиск и са се намесвали във вътрешно-политическия живот на България и във вътрешно-партийния живот на определени политически сили. Дали това е вярно или не, има ли данни за това или не. Също така дали пък определени политически сили са прокарвали интересите на Руската федерация в българската политика, дали са се поставяли в услуга на тази държава. Това е основната задача на комисията. В рамките на два месеца тя трябва да изслуша представителите на всички отговорни институции – Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, службите за сигурност, да се опита да събере всички налични данни и да изясни действителната картина – има ли или няма подобни факти, подобни действия и имат ли основания тези твърдения или не.

         - Като че ли като потвърждение на тезата за намеса тази седмица ни предложи пример – беше изгонено от България турско аташе. Вероятно и този случай ще бъде включен в работата на комисията?

         - По всяка вероятност – да.

         - Много актуален стана отново въпросът за Изборния кодекс, след като Слави Трифонов внесе в парламента подписка, в която се настоява и за смяна на избирателната система. Трябва ли, според Вас, да се правят нови промени и да се въвежда мажоритарната система, на която е привърженик Вашата партия?

         - Избирателният кодекс показа, включително и на последните местни избори, че съдържа в себе си доста дефекти, доста недобре уредени въпроси и затова е крайно наложително преди следващите избори, каквито и да са те, тези недостатъци да бъдат отстранени. Ние имаме внесени два законопроекта за изменение на Изборния кодекс. Единият е за премахване на забраната за агитация на чужд език, а другият – за вдигане на прага на преференциите специално по отношение на местните избори. Ние предвиждахме, че този нисък праг на преференциите ще създаде доста проблеми на местните избори и тази наша прогноза за съжаление се сбъдна. Видяхме, че първо заради преференциите огромна част от избирателите се объркаха и това допринесе за невиждано досега високо ниво на недействителни бюлетини на последните местни избори. От друга страна се появиха огромни проблеми вътре в партийните листи, тъй като кандидати с много малък брой преференции пренаредиха листата и реално подмениха вота на мнозинството избиратели като изместиха онези кандидати, които бяха на по-предни позиции и по принцип трябваше да влязат в съответния общински съвет. Така че само заради такива недостатъци Изборният кодекс трябва да бъде променен.

         А по отношение на инициативата на Слави Трифонов, аз мисля, че колкото по-бързо загърбим популизма в българската политика, толкова по-бързо ще станем нормална европейска държава. Всички виждаме, че когато популистките идеи се приложат на практика, водят до непредвидимо негативни последици. Мисля, че е крайно време да се сложи край и на аматьорството в политиката, на аматьорския подход, лековатото отношение. Популисткият заряд трябва да бъде елиминиран, ако искаме политиката и държавното управление да продуцират положителни резултати за обществото.

         - Защо не мина вотът на недоверие на правителството? Здравеопазването винаги е сочено като приоритет във вашата политическа доктрина. Получи ли се поне достоен дебат по темата?

         - Аз мисля, че дебат се получи и то доста сериозен. Разбира се имаше и някои по-крайни изказвания, излизащи от рамките на добрия тон. Но като цяло този вот на недоверие, въпреки че формално не успя, изостри вниманието на обществото, изобличи заложените капани и огромни проблеми в здравеопазването от сегашното правителство, които ще се проявят на практика съвсем скоро – когато влязат в сила нововъведенията, които бяха направени с последните изменения в Закона за здравното осигуряване, в Закона за здравето. Тепърва обществото ще усети негативния ефект от тези заложени проблеми и ще разбере колко сме били прави. А това, че вотът не успя, е напълно разбираемо. Все още инстинктът за самосъхранение на сегашното управление явно надделява над разните идеологически и политически разломи, които раздират тази абсурдна четворна коалиция, която управлява България. Рано или късно мисля, че и обществото ще достигне до „точката на кипене“ и неговото следващо недоволство ще бъде ясен сигнал на сега управляващите, че по този начин не може да се управлява.

         - Много коментиран беше в публичното пространство следващият въпрос, но пак ще Ви попитам: Как ще коментирате създаването на новата партия от Лютви Местан? Ще създаде ли ДОСТ проблеми на ДПС, ще отцепи ли хора, които да се присъединят към нея?

         - Това е поредният изкуствено създаден проект, който цели да отклони, да отдели част от гласоподавателите на ДПС, да ги подмами в една грешна посока. Вижда се, че този проект е изграден на основата на лъжи, манипулации, на подмяна на действителните ценности и на посланията, с които ДПС вече 26 години неотклонно отправя и с които печели доверието на своите избиратели. Очаквам за пореден път архитектите на подобен род проекти, които целят да отслабят Движението за права и свободи, да останат измамени и да бъдат разочаровани. ДПС ще премине успешно и през това поредно изпитание, защото има здрави корени в обществото. То е оградено със здравите стени на доверието и любовта на своите избиратели и няма да бъде сломено от поредното измамно изкушение, което се предлага.

         - Много обсъждан през последните няколко седмици беше и въпросът има ли забрана за Доган и Пеевски да влизат в Турция. Засега нито се потвърждава, нито се отрича това твърдение. Има ли някакво противопоставяне между ДПС и Турция?

         - Информацията, която излезе, за забрана за посещение в Република Турция на г-н Доган и г-н Делян Пеевски, беше широко дискутирана, но до този момент няма нито една официална институция, която да е потвърдила официално истинността на тези медийни твърдения. Нито един официален документ не беше представен. На този етап предпочитам да не коментирам това твърдение. За мен то остава една медийна публикация. Както и всички други спекулации, които се разпространяват напоследък за евентуален по-широк списък от лица. Но искам да подчертая, че ДПС категорично няма проблем с Турция и никога не е имало. Като политическа сила, както досега, ние ще продължим да отстояваме тезата, че Турция трябва да продължи по своя път към европейска интеграция, че тя трябва да бъде поощрявана да покрие час по скоро критериите за членство в Европейския съюз. Същевременно ние изразяваме безпокойството си, че официални представители на турската държава от известно време се опитват да се намесят грубо във вътрешната политика на България. Нещо, което не допринася по никакъв начин нито за доброто отношение на българското общество към днешното турско ръководство, нито пък спомага по някакъв начин за решаването на наболелите и дълги години нерешавани проблеми на турската и мюсюлманската общност в България.

         - Наближава времето, когато ще избирате нов председател на ДПС. Появиха ли се вече имената на евентуални кандидати за поста, които да бъдат обсъждани?

         - Не, на този етап няма обявена нито една кандидатура. Още е много рано. В момента ние изцяло сме заети с организацията и провеждането на общински и областни конференции, които да подготвят нашата Национална конференция. Тя ще се проведе на 24 април и на нея вече ще бъде избрано новото ръководство на партията, новият председател. Мисля, че когато настъпи този момент, ще бъде избран най-достойният представител на партията. Но който и да е той, едно е ясно – единственият неоспорим лидер на ДПС, това е основателят на партията д-р Ахмед Доган.

(в. "100 вести", 23.02.2016 г.)

Народният представител Камен Костадинов в "Седмицата" на Дарик

Водещ:Камен Костадинов – „Движението за права и свободи” в „Седмицата”. Здравейте, господин Костадинов.
Камен Костадинов:Здравейте.
Водещ:Аз казах, че сте зам.-председател в началото, но сега при вашите промени, нямате зам.-председатели, само трима съпредседатели...
Камен Костадинов:Член на централното оперативно бюро съм...
Водещ:След това сте зам.-председател на парламентарната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, член на новата парламентарна Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на Руската Федерация и Република Турция във вътрешната политика на Република България, както е пълното заглавие на тази комисия. Кои са всички факти и обстоятелства?
Камен Костадинов:Вие като журналист сте в течение, последните два-три месеца много анализатори се упражниха върху ДПС от една страна, че почетният председател на ДПС действа като руски агент, че Руската Федерация, руските служби са го активирали, от друга страна има...
Водещ:А вие искате да се установи, че няма такива факти и обстоятелства?
Камен Костадинов:Искаме да се установят всички факти и обстоятелства, ние твърдим, че такива факти и обстоятелства по отношение на намеса от страна на руските служби няма. В същото време има множество сигнали от активисти на ДПС още на първото заседание, което се занима с този въпрос, това на 24 декември, че много от тях са били подлагани... меко казано – натиск от страна на различни представители, дипломатически на Република Турция.
Водещ:В България?
Камен Костадинов:В България, за да заемат тук определена позиция...
Водещ:На какво ниво дипломатически представители....
Камен Костадинов:Най-различни..., посланикът няма как да се обади на всички 140 или колко...
Водещ:Ама и той е звънял, това ли казвате?
Камен Костадинов:Сега, дали посланикът е звънял не мога да ви кажа, но различни хора...
Водещ:Дипломати от турското посолство звънят на ваши активисти?
Камен Костадинов:Тази комисия ще има за задача да установи, аз считам, че службите за сигурност в България имат информация. Министър-председателят на България заяви, че министър-председателят на Турция му се е обаждал, за да иска от него българското правителство, българската държава да заеме определена позиция в конфликта между почетния председател на партията и цялото партийно ръководство и бившия председател на партията. Всичко това е достатъчно притесняващо, достатъчно далеч от добрия дипломатичен тон между две уважаващи се суверенни държави...
Водещ:По какъв начин ще се проверява това, как си го представяте? Вчера Кристиян Вигенин, бившият външен министър на България каза в парламента, че тези въпроси са изцяло работа на изпълнителната власт, на ДАНС, на МВР, на външно министерство, дори може да е на Консултативния съвет за национална сигурност към президента, но парламентът каво може да направи?
Камен Костадинов:Парламентът... България е парламентарна република, парламентът може да оказва граждански контрол върху всички изброени институции и това ще бъде формата, под която ще бъде направена проверката.
Водещ:Какви да бъдат последствията... Примерно, установявате, че за руснаците не е вярно, а може да се установи, че е вярно.... за турците, че е вярно. И какво?
Камен Костадинов:Аз ви предлагам да не предполагаме, да не предпоставяме какво ще бъде. Комисията има достатъчно сериозна работа да свърши, достатъчно сериозен и важен е предмета, за който тя е избрана, така че всяко предполагане какво тя ще свърши малко или повече хвърля някаква сянка...
Водещ:Вие имате ли някакъв план да пътувате в Турция?
Камен Костадинов:Засега не.
Водещ:Сигурно сте видял в сайтове вчера, онзи ден... пишеха, че цялото ръководство на ДПС било със забрана?
Камен Костадинов:В момента много хора се упражняват на тази тема.
Водещ:Защо не вземете да го проверите, нямате ли някакъв път към Турция? Някои от вашето ръководство, никой ли няма път...
Камен Костадинов:Аз лично нямам и не мисля да полагам специални усилия да се разхождам...
Водещ:Не ви е любопитно дали ви е забранено?
Камен Костадинов:Не ми е любопитно, ако ми се наложи ще отида и ще установя.
Водещ:Няма нещо ново за Ахмед Доган, за Делян Пеевски във връзка с тази забрана?
Камен Костадинов:Не, освен това, което стана публично известно, че турските официални институции няма да правят никакво изявление, както е казал техният посланик в София, тоест, и те двамата докато не отидат на границата няма как да разберат дали това, което сте пише е вярно...
Водещ:Но не сте чул от тях, че се готвят да ходят...
Камен Костадинов:Не, не съм чувал, не съм и забелязал да са били много активни и да са били много чести гости в Турция, така че, този ход ако е верен, има по-скоро пропаганден характер, пропагандна цел, да направи определени внушения....
Водещ:Какви внушения? Имате предвид, че Турция не стои зад тях и примерно на едни избори хората, които се чувстват с турско самосъзнание в България да не гласуват за...
Камен Костадинов:Ние задаваме въпрос и към официалните власти на Република Турция чрез посолството на Република Турция. За съжаление писмото, което ние изпратихме през куриер, беше върнато, не беше получено...
Водещ:Вие пратихте писмо...
Камен Костадинов:Официално запитване...
Водещ:...вярно ли е или не е вярно?
Камен Костадинов:Точно така.
Водещ:И няма кой да го получи в турското посолство?
Камен Костадинов:Няма кой да го получи, беше върнато обратно с куриерската фирма. За нас въпросът е важен не от гледна точка, че това препятства пътуването на господин Доган и на господин Пеевски, от гледна точка какви са причините и възможно ли е държава, като Турция, която е кандидат за член на ЕС, където трябва да отговаря на определени изисквания за спазване гражданските права на хората дали това е допустимо, тъй като става въпрос за лидера на третата парламентарна сила в България в лицето на господин Доган, на действащ народен представител в лицето на господин Пеевски и поставяме тези въпроси по всички възможни начини, включително те ще бъдат поставени в Европейския парламент от групата на представителите на ДПС. За нас е важно има ли такава, това факт ли е и ако е факт защо е факт?
Водещ:Заплаха ли е за ДПС ДОСТ, партията на Лютви Местан?
Камен Костадинов:Не, аз лично не мисля, че е заплаха. В годините много бивши функционери на ДПС правят алтернативни политически субекти, нито един от тях не е отбелязал някакъв успех и някакво трайно присъствие на политическата сцена. Разбира се, в този последния случай ние виждаме откритата намеса на Република Турция в това, което се случва в новата партия, виждаме, че тя преди да бъде прокламирана в България излезе в турските медии, кога това ще стане. Виждаме, че колегите, които доскоро бяха членове на парламентарната група на ДПС, част от тях по-често се появяват на публични събития в Турция, отколкото в България и това се вижда и през техни снимки в социалните мрежи, и през информация. В съвременното общество всичко се знае къде се случва. Не считам, че с инженерство генно, партийно инженерство, особено, когато то се прави в чужбина ще се случи нещо...
Водещ:Подкрепи ли ДПС промени в изборното законодателство, според които да може да се гласува само в дипломатическите представителства на България в чужбина, което ще създаде затруднения за гласуване в Турция?
Камен Костадинов:Не, ние никога не сме взимали решения по конкретен казус, в който да имаме интерес от конкретно конюнктурно решение. ДПС..
Водещ:Вие сте прочел хипотезите, че в Турция хората биха подкрепили с помощта на турската държава, имаше такива спекулации, новата партия?
Камен Костадинов:...ДПС има ясна позиция по отношение на правата на всички български граждани и тяхното гарантирано право на избор, ние тази позиция сме я развивали в годините назад и по никакъв начин не виждаме причина тази позиция да бъде променяна. Още повече тя нито е била конюнктурна назад във времето, нито в момента ще си позволим конюнктурна позиция. За нас всички български граждани, независимо къде те се намират, трябва да им бъде осигурено максимално лесно възможността да упражнят правото си на избор, което е едно от основните конституционни права.
Водещ:Как разчитате прекратяването на големи обществени поръчки по нареждане на премиера през тази седмица?
Камен Костадинов:Аз мисля, че по тази тема говориха много – и премиера, и министри от кабинета...
Водещ:И вашият колега Делян Пеевски, който беше сочен като една от причините за прекратяване...
Камен Костадинов:Аз мисля, че господин Пеевски отговори достатъчно ясно, че той няма интерес, че неговите търговски участия в търговски компании... са известни...
Водещ:Нямат връзка със строителство на пътища.
Камен Костадинов:..., че те са публикувани в регистъра на народното събрание, и че в сферата на неговия бизнес не попада строителството.
Водещ:Как тогава ги разчитате тези прекратявания?
Камен Костадинов:Аз мисля, че наистина прекратяването на поръчката за Магистрала „Хемус” е поради липса на финансиране, и мисля, че това е основната причина. Разбира се, в момента министър-председателят дава сигнали, че всяко едно съмнение, което има, ще бъде подлагано на щателна проверка. Но аз не считам, че нито една от тези поръчки, за които се говори...
Водещ:Той каза друго премиерът, той каза – днеска нямам, утре имам...
Камен Костадинов:Нека да видим утре като има... Тук според мен, по-скоро трябва да отговорят самите фирми, които са спечелили, дали ще защитават по някакъв начин своите търговски интереси. Аз не намирам нищо необичайно, най-вероятно е спазена процедурата, по която се случва това спиране, защото едва ли министър-председателят вдига телефона и казва... спира поръчката. Спира я съответния компетентен орган....
Водещ:Имаше и други интерпретации, ако така стават нещата в България... каква сигурност за инвестициите имат... защото и вие знаете какво писане е да кандидатстват...
Камен Костадинов:Аз не мисля, че някои от тези обществени поръчки е била на фаза, където да е имало осигурено финансиране, която е могла да се случи, която е спряна.
Водещ:А за горските пътища в Югозападна България?
Камен Костадинов:Аз чух когато беше поднесена новината и в самото поднасяне на новината се съдържаше... вашият колега журналист, който съобщи първи, две взаимно изключващи се твърдения. Първото твърдение беше, че фирмата... еди коя си е спечелила, и точно след една минута обяви, че процедурата е на фаза „допустимост”. Познавайки Закона за обществените поръчки, фазата „допустимост” е първата от четирите фази, през която извървява една обществена поръчка. Така че, според мен тук се правят много често коментари от некомпетентни хора, които се опитват да създават някакъв напразен шум. Според мен не се е случило нищо необичайно...
Водещ:За личните документи, как гледате... другата голяма поръчка?
Камен Костадинов:За личните документи имаше наистина много сериозен обществен интерес. Имаше зададени въпроси от страна на народни представители, бяха водени разговори специално между нас колегите, които се занимаваме с проблемите на вътрешната сигурност и обществения ред и аз приветствам това, че тази поръчка беше спряна, най-малко, защото според мен принципа и начина, по който беше подходено, според мен не е най-рационалния. Мисля, че българската държава може да изгради със собствени сили, със собствени средства това, което трябва да бъде направено и че не е необходимо подобна дейност да бъде аутсорсвана и дадена на външна фирма срещу... Освен икономически и финансов резултат, според мен чисто организационно и като част от националната сигурност е по-добре българската държава това да го свърши със собствени средства, създавайки собствен потенциал за конкретната услуга.
Водещ:Вчера се стигна до... чистачките на летището, там даже се прекрати поръчката.
Камен Костадинов:Четох тази сутрин, не знам каква е конкретната...
Водещ:Как разчитате това?
Камен Костадинов:Няма как да коментирам всяка една, всеки един от казусите. Сигурно зад всеки един има съответното основание, така или иначе, господин Борисов показва, че част от обвиненията, които са по негов адрес са несъстоятелни, като действа по начин, по който би трябвало да действа всеки един на неговото място.
Водещ:Вие го одобрявате?
Камен Костадинов:В случая... сега, за това което на мен ми е известно, не считам, че са настъпили някакви вредни последици за обществото или за съответните... Като пак казвам, отварям скоба и казвам – че всяка една от фирмите, която е потърпевша, най-вероятно ако има основание ще си търси правата по съответния съдебен начин.
Водещ:Не, защото има и друга гледна точка .- кандидатстваш за обществена поръчка, губиш страшно много врем, харчиш ресурси, за да предложиш тази документация... печелиш и в един момент ти казват – днеска нямам пари, утре ще имам...
Камен Костадинов:Едва ли е така, едва ли е така. Според мен и говоренето на господин Борисов в случая е малко на едро и на ангро и говореното на коментаторите по същия начин. За мен е много интересно каква ще бъде реакцията на останалите участници в съответните обществени поръчки, спечелили, отстранени..., тези, които са подали документи. Въпросът е доста по-скоро към тях, към техните консултанти, защото нашият разговор в момента може да проследи само политическото, общественото звучене на това, което се случва. Всеки един от тези казуси има своето конкретно стопанско измерение, което отговор могат да дадат съответните...
Водещ:А политическото какво е?
Камен Костадинов:Политическото е опит да се внуши, че всяко съмнение за нерегламентирано действие ще бъде санкционирано, че държавата, в лицето на нейните органи, ще следи отблизо и ще се опита да премахне корупционните практики. Опит за внушение, дали това е така и дали това ще сработи, времето ще покаже. Опитът е за окуражаване, какъв ще бъде резултатът, доколко той ще бъде траен, предстои да видим.
Водещ:Каква е реакцията ви на желанието на премиера да не бъде свързван с Делян Пеевски, да не го вижда в огледалото, ако използваме набралия популярност термин...?
Камен Костадинов:Аз не виждам причина, поради която да го вижда. Аз се занимавам с... присъствам в парламента от 19 години, виждал съм много различни ситуации, много премиери, които са обвинявани за връзки с много търговци, с много стопански субекти, и ми се струва, че една от най-невероятните връзки, която е внушение, които се правят, е за връзка между Бойко Борисов и Делян Пеевски.
Водещ:Невероятна?
Камен Костадинов:Невероятна е, да. Невероятна е. Аз познавам много добре господин Пеевски, господин Борисов го познавам публично, нямам честта да съм негов близък, но не ми се струва вероятно, те нямат... Според мен не е вярно, че те... това са опити за внушения, чийто внушения се опитват да постигнат съответните политически цели, да подплатят тезата за така нареченото „задкулисие”. Във всяка една принципна позиция на ДПС макар и като опозиция, която ние сме подкрепяли правителство за полезни, за неща, които са част от нашето разбиране за устройството на държавата, за неща, които трябва да се случат в обществото, се търси някакви задкулисни договорки, нещо, което го няма. Да, аз не виждам как господин Борисов още види Пеевски в образа си в огледалото, както ви не виждам как господин Пеевски, ако гледа себе си би видял, дори някъде назад в образа, образа на Борисов.
Водещ:А виждате ли, ако застанете отстрани леко на огледалото, в него Иво Прокопиев, когато пред огледалото е Бойко Борисов? Тези намеци направи вашият колега Делян Пеевски.
Камен Костадинов:Ако се върнем назад във времето, кръгът около г-н Прокопиев, тъй като той може да бъде видян в различни кръгове, не само в журналистически, и икономически, и политически, KGO и т.н., имаше сериозно отношение към първото правителство на г-н Борисов.
Водещ:Имате предвид?
Камен Костадинов:Като се върнем, част от министрите, Трайчо Трайков, сега вече минаха доста години, но г-н Плевнелиев, който тогава беше министър, сега е президент. Мисля, че кръгът се наричаше, едно от неговите наименования „Глобална България”, който има своите разклонения, има там щатни политолози, щатни разбирачи от всичко, които коментират всякакви теми. Те влияеха сериозно върху политиката на първия кабинет Борисов, особено в неговата първа половина. Може би и в момента има някакви представители или хора, които формират част от политиката на кабинета Борисов, след като го казва г-н Пеевски, той е информиран човек, човек, който прави своите анализи, все пак има отношение и към медиен бизнес.
Водещ:Кой е според вас...
Камен Костадинов:Не мога да ви кажа, най-вероятно става въпрос за тип политики или за интерес, който на мен не ми е известен, но след като го казва, сигурно има причина да го каже.
Водещ:Делян Пеевски напуска „Булгартабак”, обяви вчера той. Той имаше малък дял чрез една компания...
Камен Костадинов:Мисля, че 5%.
Водещ:Така, и аргументът е интересен. Той казва: аз вредя на компанията, на бизнеса ѝ, на пазарите ѝ с това, че...
Камен Костадинов:Тази сутрин го прочетох в някакъв сайт, който не ми даде много голяма достоверност, самият сайт не излъчва доверие, от който го прочетох. След като го чувам от вас, значи е вярно.
Водещ:Това беше съобщението, което вчера беше разпространено...
Камен Костадинов:Не знам от кой е било разпространено. Ако е така, очевидно...
Водещ:Защото ако е така, стои въпросът виждате ли следваща стъпка напускане и на ДПС при такава отговорна позиция да не вреди?
Камен Костадинов:Не, не мисля, че това може, за това може да се говори. Ако в единия случай г-н Пеевски е преценил, че неговата битност на политик и битките, които той води на политическата сцена могат по някакъв начин да попречат на дружеството, в което той е инвеститор, това е една хипотеза, докато другата, за която...
Водещ:Пречи ли на ДПС?
Камен Костадинов:Не, не мисля. Напротив, колкото и да ви се вижда странно, аз съм го водил този разговор с ваши колеги преди година и половина, когато имаше много номинации, г-н Пеевски беше втори в листата на ДПС за български представители в ЕП, но наистина неговото издигане беше спонтанно и беше издигнат от над 50%, може би 60-70% от организациите. Електоратът, хората на ДПС поради исторически причини много често са били мачкани не само по време на Възродителния процес, много често като на тях се е гледало като на втора категория хора и те харесват да, такъв тип хора с подобен подход. Те се чувстват като защитени от подобен тип хора с подобно поведение.
Водещ:Трябваше ли изобщо да бъде секретен докладът за КТБ?
Камен Костадинов:Не и ДПС, вчера доколкото знам моите колеги...
Водещ:Пак Пеевски и Йордан Цонев искат промяна...
Камен Костадинов:И Петър Чобанов...
Водещ:...в закона за банковата несъстоятелност.
Камен Костадинов:Внесоха промени в Закона за банковата несъстоятелност, в която да се настоява да бъде разсекретен не само този доклад, а всички подобни доклади и всички подобни дейности, изключая, доколкото знам, клаузите, които касаят начини за събиране на лоши вземания.
Водещ:Но не и фактическото състояние и оттам да стане ясно коя...
Камен Костадинов:И това е пореден опит на ДПС да покажем, ние от близо 2 години ще стане след няколко месеца, както се казва на жаргонен език, плява ни излезе на устата да повтаряме, че искаме цялата истина. Преди няколко седмици слушах политически опоненти на ДПС, които казват: ау, сега като се разсекрети докладът ДПС какво ще правят? ДПС няма какво да правят по-различно от това да искат, да искаме цялата истина да излезе, да бъде разсекретен докладът. Може би вашите слушатели не си спомнят, някои може и да не знаят, но предполагам, че голяма част от тях помнят, които се интересуват от проблематиката, че точно ние от ДПС настоявахме да се наеме международна фирма със съответен бекграунд, с опит, със стаж, с безупречна репутация, която да направи анализ, която да проследи кредитополучателите, потоците, къде са отивали тези пари, какво е купувано с тях, за да излезе цялата истина. Защото едно от... В България много често голяма част от нещата се обясняват с митологеми, създава се погрешна представа чрез митологеми за определени хора, за определени събития, за определени организации. ДПС за последните 20 и няколко години е една от публичните организации, която най-много страда от митологемите, които се създават по неин адрес, по адрес на видни представители на ДПС и в случая ситуациите с КТБ е една от митологемите, която да обясни как, видите ли, ДПС има интерес, ДПС е част от причините да се случи това. Ние от първия ден настояваме през различни законодателни инициативи, моят колега Йордан Цонев е направил над 7-8 може би предложения, законодателни инициативи, които да се опитат по всякакъв начин да направят процеса възможно най-прозрачен и всеки един български гражданин да стане наясно, ако се интересува, каква е била причината, какво се е случвало в тези години, и в момента ние продължаваме да настояваме, приканяме министър Горанов, който каза, че ще го разсекрети и в тази посока всъщност е и въпросната законодателна промяна.
Водещ:Като зам.-председател на транспортната комисия в парламента, какво да направи България по проблема с блокираните гранични пунктове с Гърция?
Камен Костадинов:Според мене на първо място по-интензивна комуникация с официалните гръцки власти. В интерес на истината, аз...
Водещ:Г-н Костадинов, вие как точно си представяте нещата, българското правителство не иска например, да разгонва със сила хората, които блокират Орлов мост, те пречат. По най-различни въпроси през годините, главни булеварди...
Камен Костадинов:Когато това касае само вътрешните работи на една държава, нейното правителство или съответните упълномощени органи могат да вземат съответните решения. Когато обаче въпросът касае международни, в случая става въпрос за международен транспортен коридор, това не касае само вътрешните работи на Гърция, както и не касае блокадата от българска страна вътрешните работи само на България. Това са въпроси, по които тези държави, България и Гърция в случая, като цивилизовани държави, през 21-и век, ние сме поели определени международни ангажименти както едни към други, така и към трети страни. И когато става въпрос за такъв тип ангажименти, тогава правителството трябва да подсигурят спазване на тези...
Водещ:На Гърция тезата е, ами нали сме едно вече. Няма вътрешен, той е европейски въпросът на Гърция, и затова ние европейските пътища блокираме. Въпросът е дали с блокади, каква е позицията на българите...
Камен Костадинов:Аз подкрепям, аз в лично качество подкрепям превозвачите, запознат съм с техните проблеми. В предния парламент бях председател на транспортната комисия, в този съм зам.-председател, наясно съм с това какво на тях им се случва. Солидарен съм с тях.
Водещ:А подкрепяте ли възстановяване на границата България – Гърция? Това е дебатът, който се води, Висшеградската група, която предлага стени даже да се строят.
Камен Костадинов:Не считам. Както... всъщност ние когато паднаха визите през 2007 г. хората се радваха...
Водещ:Визите още 2000 паднаха.
Камен Костадинов:2000 да, 2007 г. влязохме в ЕС. Не мисля, че наново трябва да се правят граници, особено между държави членки на ЕС. Но същевременно считам, че този дебат, който касае бежанската вълна, трябва да бъде воден на професионално ниво. Първо, професионалистите трябва да направят анализ и да кажат как най-лесно ще бъде спряна бежанската вълна, след което как това трябва да намери политическо решение.
Водещ:Какъв е коментарът ви на сделката с Великобритания? Тя може да се сведе до простото обобщение: английските деца са специални деца. За тях Англия ще има специални помощи в по-високи размери. Ако българско дете, на българско семейство се роди във Великобритания в рамките, уж, на единния ЕС, то ще бъде втора ръка, ще получава по-ниски помощи?
Камен Костадинов:Всъщност английската сделка няма как да бъде коментирана извън може би необходим много голям коментар за това какво се случва в ЕС? До каква степен работи Лисабонският договор? До каква степен европейските институции работят по начин, по който могат да дадат перспектива за развитие на самия ЕС? Има ли визия и идея какво ще трябва да се случи? Всъщност част от тези отговори се съдържат и в говоренето, в речта на г-н Доган на 17 декември.
Водещ:Друга част от сделката е, за тях ще си запишат, че паундът, никой не може да ги натиска евро да слагат, а пък в нашия договор пише, че ние сме длъжни еврото да въведем. Ние може и да го въведем, но що да не бъде като в английския договор, ако искаме? Защо за англичаните ще е едно, а пък за българите друго?
Камен Костадинов:Именно това е част от големия дебат до каква степен са равнопоставени участниците в ЕС, до каква степен, пак казвам, е функциониращ договорът от Лисабон, до каква степен, защото онзи ден разбирам, че министър-председателят на Италия е казал: ако вие там с бежанците не сте достатъчно солидарни, ние пък няма да ви даваме пари.
Водещ:Това за към България, не към Англия.
Камен Костадинов:Не към България, по-скоро към източната част на...
Водещ:Ама те сега англичаните, друга част от сделката е, че щели да си слагат контрол какъвто си искат и ще пускат когото искат те.
Камен Костадинов:Необходима е наистина една много сериозна дискусия, политическа, какво се случва...
Водещ:Правилно ли е, че България, примерно, не е възразила срещу това според вас? Всички се били съгласили.
Камен Костадинов:Това вече са въпроси, които има по-скоро дипломатически и външнополитически характер, там, където аз не се чувствам силно компетентен да давам съвети и мнения. Знам, че е необходима сериозна дискусия по отношение на Европа, на визията на Европа какво се случва. Аз лично имам усещането, че много често напоследък тичаме след събитията, че гасим пожарите с отваряне на нови пожари. И считам, че наистина това е в момента много горещият дневен ред на Европа, дебата за нейното бъдеще и визията, по която трябва да се развива.
Водещ:Защо не успя първият вот на недоверие за правителството на Бойко Борисов по темата здравеопазване?
Камен Костадинов:Защото опозицията разполага с такива сили към този момент.
Водещ:130 против вота, 80 за, т.е. 130 подкрепят правителството, 80 са против него, 5 се въздържат.
Камен Костадинов:Според мене вотът не успя да свали правителството, но се надявам да е успял, част от аргументите, тъй като вотът на недоверие освен инструмент за сваляне на едно правителство е и форма на диалог между управляващи и опозиция. Считам, че по време на дебата за вота поне от страна на ДПС бяха казани изключително важни и верни констатации, включително и беше дадена определена визия от страна на ДПС как трябва да се развива здравеопазването в България. Надявам се екипът на министерството най-малко да е чуло за какво става въпрос.
Водещ:Не подкрепихте правителството от ДПС, но подкрепихте, ако вярно съм разбрал, Цветан Цветанов за председател на парламентарната вътрешна комисия, защо?
Камен Костадинов:Защото считам, че това е част от парламентарната етика, когато се договаря в началото на всеки един парламентарен мандат какво ще бъде разпределението на комисиите между управляващи и опозиция, след това е въпрос на управляващите или на опозицията персоналното изпълнение и персоналното уплътняване на съответните позиции. Управляващото мнозинство в лицето на ГЕРБ, РБ, АБВ и патриотите са решили, че Цветан Цветанов трябва да бъде председател на комисията, още повече, че... според мене г-н Цветанов има професионалната компетентност.
Водещ:Благодаря ви!

 

(Дарик, 20.02.2016 г.)

 

 

Абсурд е Местан да направи либерална партия с имами

Желанието да налага своето мнение и нарцисизма го провалиха, казва Самуел Леви

Самуел Леви е един от основателите на демократичния печат в България. Създател на вестник "21 век", зам.-главен редактор на в."Демокрация", създател на "Либерална политика", главен редактор на в. "Права и свободи". Сочен е за един от най-добрите познавачи на ДПС.

Приема поканата за интервю пред Стандарт със следния анонс:"Аз имам добри чувства към човека Лютви Местан. Ние се познаваме вече близо 20 години и като човек аз го харесвам. Но не харесвам лидера Лютви Местан. И това интервю е за лидера Лютви Местан. При него имаше една метаморфоза. При всеки, който влезе в политиката, започва вътрешен психологически процес на промяна на мисленето. Лидерът започва да се изживява като нещо повече от останалите.Това е грешка. Много малко политици са успели да не я допуснат. Лидерите започват да се самохаресват и самохаресвайки се, те се подхранват от възхвалите към тях, ласкаейки тяхната его. Резултатът - появява се типичен нарцисизъм и поглеждайки се в огледалото те не виждат това, което са, а това, което искат да са".

- И понеже е модерно "да се поглеждаме в огледалото" тези дни, ако приемем, че Вие, Господин Леви, сте едно от огледалата за ДПС - какво ще види политикът Лютви Местан в него днес?

- Всъщност, този нарцисизъм постепенно започва да нараства до такава степен, че става параноичен. Страх, че друг някой може да го измести. Че някой друг може да е по-велик от него. Това развитие е много страшно, ако не се преодолее. Защото то неизменно води до шизофрения - раздвоение на личността. Сега ме разбирате, защо казвам "аз харесвам и не харесвам". При него за съжаление се получи това.

- Как гледате на образа на "защитника на европейските либерални ценности, "настъпил руска мина""?

- Вижте, мисля, че господин Местан не е чул речта на господин Доган.

- Не беше ли на произнасянето й?

- Беше. Но не я е чул. Това, за което говорихме преди, вече се е задействало - да чуеш само това, което ти харесва и да не чуваш това, което не ти харесва. Речта на доктор Доган е много ясно и точно формулирана.

- Какво чухте Вие от речта на почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган от 17 декември миналата година извън най - цитираната реплика "за мен беше гаф тази декларация, г-н Местан"?

- Речта постави много ключови въпроси: първо, за бъдещето на ЕС, което не може да се развива по този начин, по който се развиваше до сега. Факт е - Шенген не работи, така ли е или не е така? Има и други фактори - разговорите от вторник вечерта на премиера на Великобритания - пълен крах (преди срещата на държавните ръководители на ЕС от 18-19 февруари, б.р.). Създават се нови реалности, Европейският съюз трябва да се съхрани, но не по модела, по който е бил до сега, а по по-различен. Доктор Доган има определени виждания как това може да се случи и го е формулирал отдавна - под формулата за заедността. Тезата не е измислена от г-н Местан, а от доктор Доган. И тя е много важна в случая. Така че, когато господин Местан говори за "отричане на свободата, отговорността и толерантността и руска сила" - той нищо не е разбрал. Първо там (в речта от 17.12.2015 г. на почетния председател на ДПС,б.а.) няма апологетика на руската сила, има нещо, което и Хенри Кисинджър каза преди дни - а именно, че Русия е фактор, който не може да бъде пренебрегван. И това е факт. Русия е постоянен член на Съвета за сигурност към ООН. Пренебрегването на Русия е опасно. Не само, защото в момента Русия има роля в процесите в Сирия и въобще в Близкия изток. А защото пренебрегването на един такъв фактор може да има опасни последици. Нека не забравяме, че Хитлер всички го пренебрегваха. И резултатът беше ужасен. Предупреждавам въобще не сравнявам Путин с Хитлер, а давам пример за пренебрегване на политическа сила.

- Вярно ли е, че Местан е обсъждал с Вас прословутата декларация за сваления от Турция руски самолет предната вечер? Как се стигна до написването й?

- Декларация въобще не е била обсъждана. Ние имахме навика да се чуваме всяка вечер. За декларация въпросната вечер изобщо не се говореше. Беше някъде около 7 часа вечерта, говорехме обикновено за дневните новини, коментирахме ги. Той обикновено питаше и това беше повод да кажа мнението си по даден въпрос. Говорихме и за сваления самолет - казах му, че още няма реакции нито от НАТО, нито от някоя от страните-членки на ЕС. И на този етап не трябва да се бърза с позиция по въпроса, защото още нищо още не беше ясно. Той го прие. И останах с усещането, че беше на подобно мнение. Не мога да кажа какво е станало от 7 часа вечерта до 9 часа сутринта.

- Резонно е да попитам - имал е обаждане от чуждо посолство, например?

- Не знам, не твърдя нещо, които не мога да кажа, че са истина. Може и да не е било обаждане от чуждо посолство. Може да е било от негов личен размисъл или внушение от Марияна Георгиева, която аз не понасям, защото тя е човекът, който го направи такъв. Фактически, това, което е сигурно, е че до голяма степен към 7 часа вечерта той не беше убеден в необходимостта от подобна изява. Въобще за декларация не стана и дума.

- Защо едва през декември се случи отстраняването на Местан от ДПС? Знаете прекрасно, че още след европейските избори през 2014-та в Движението имаше настроения срещу него- неофициално се коментираха и твърде едноличното управление, ако щете - дори изпускането на нервите и говоренето на висок тон на депутатите?

- Казах Ви в началото - това беше параноята в него, която прехвърли допустимите граници. Защо се случи през декември, аз не мога да кажа. Знам, че беше време да стане. Налагането на твоето мнение върху всички останали в един момент идва в повече. Той е най-умен, той знае всичко, той е бащицата, той е Господ - под него нищо, над него - нищо. Той е Вождът – Спасител.

- Как един вътрешно-партиен проблем като смяна на явно не справил се председател влезе в информационната плоскост "проРусия - проТурция"? Ясно е, че много от хората в ДПС имат свои близки, роднини в Турция, с две думи - Движението едва ли има полза от тази теза. Кого обслужва тя?

- Няма такава плоскост. Въобще няма такава плоскост на дебата проруски, протурски.

- Е как? А "руската мина"?

- Всичко това е мисловен продукт на г-н Местан, за да оправдае собствената си некомпетентност. той в момента надскочи себе си. Той надскочи нивото си на собствена компетентност. И трябваше да го оправдава това. Трябваше да се изфабрикува някаква теза и той роди тази.

- Не е ли опасно това оправдание? Как се вкарва международен конфликт в подобна ситуация?

- Да, опасно е. Много е опасно. Но казвам Ви, няма такъв проблем и ще се обоснова защо - първо, България не е пронатовска и проевропейска страна, както обича да казва господин Местан. България е натовска и европейска страна. Пронатовска и проевропеска може да е Македония, защото не е член на тези организации.Но страните, които са членки на тези организации са просто натовски и европейски. Толкоз. Не може да си "про", защото си вътре. В този смисъл самото поставяне на тази ментална плоскост е дълбоко погрешна. Това е едното. Да говорим за Русия е абсолютно немислимо. Ние говорихме за Русия - тя не е каквато беше преди 10 години, вече е малко по-различна. Су 35 показва, че има сериозно технологично развитие във военната област. Не е политическа сила, която трябва да бъде пренебрегвана. Не е „колос на глинени крака", както се говореше през 90-те години на миналия век.

- Като съвпадение по време или някаква закономерност тълкувате информацията за обявяването на новата партия на Местан - ДОСТ и забраната за влизане в Турция на Ахмед Доган и Делян Пеевски?

- Първо да видим каква е тази партия ДОСТ. Като стар либерал, като един от основоположниците на модерния либерализъм в България и съм такъв от 1989 година, мога да твърдя, че партията ДОСТ по презумпция не може да бъде либерална партия. Една либерална партия по принцип светска партия. За каква светска партия говорим, когато нея ще я водят двама професионални имами.Тяхната мисловна дейност е проектирана така и не могат да избягат от себе си, те са религиозни лица и това личи от цялото им поведение. Това е пълен абсурд.

- Намеквате за експлоатиране на вярата в политиката.

- Намеквам. Нещо, което е много опасно. А разделянето на светската от религиозната власт беше в основата на принципите на Ататюрк. Това стана в Европа още в началото на 18-19 век. Какво правим сега? Слагаме двама имами за шефове на партията и искат да управляват страната. Хайде сега, чакайте малко! Вие може ли да си представите, примерно, отче от настоятелството на едикоя си църква да направи партия и тя да се отказва от християнството - абсурд. Има някои неща, които са задължителни. Политическите партии по принцип са светски партии и трябва да са такива. Особено пък либералните. Няма либерална партия, която да не светска партия. Преди да направи либерална партия, г-н Местан трябва да се очисти от тези двамата. Не виждам как ще стане.

- А за забраната?

- Не знам да има такава.

- Но и двете информации излязоха от турски медии.

- Пишело някъде - това не значи, че е истина. И въпреки многократните питания от страна на Външно, отговор няма. Турското правителство мълчи.

- Посланик Гьокче даде някакво обяснение.

- Посланик Гьокче даде обяснения, от които не стана ясно дали има или няма. Прочетете коментара на Външно - че вероятно, може би щяло било да има, но това не значи нищо. Казва се - да, има или не- няма. Нито една медия не получи потвърждение или отрицание на информацията. Да, писало го във вестник. Колко глупости се пишат дневно? Може би това положение на неяснота върши работа на някого.

- До колко може да приемаме Местан като "губернатора на Ердоган"?

- Не мога да го приема това. Първо, идеите за Велика Турция страшно ми напомнят на идеите за Велика Македония, Велика Сърбия, Велика България, Мегали идеята в Гърция, Велика Румъния. Всички тези идеи претърпяха крах.Е, сега е дошло ред и Турция да опита. Опитът показва, че няма как да стане. Няма велики държави. Тук просто комшулуците са така отворени, че е невъзможно да стане. Що се отнася защо се е получило така - има исторически основания. По времето на Османската империя с едно тескере човек е можело да пътува от Виена до Египет. Имало е сравнително голяма свобода на движение. Така се е създал по-интересен конгломерат. И затова всяка страна мисли, че е много повече, отколкото е. Защото има турци почти до Албания, защото има българи почти до Унгария-това са фактите на Балканите. Това, че има българи в Унгария не прави Унгария българска. това, че има турци в България не прави България турска. това трябва да се изживее вече - край, свърши. Мегали идеята завърши някъде 1938-39 година.С Милошевич свърши идеята за велика Сърбия. Мегаломански идеи има много на Балканите.

- До колко в момента Ердоган има влияние в България?

- Турция е наша съседка, която ние трябва да уважаваме, защото е добре ние да имаме добри търговски контакти. Поради особеността си, Балканите трябва да вървят в сферата на заедността. Това са купища от малки държавици, изключвам Турция, които в сравнение с една Германия или Франция - са просто нищо. Тази заедност не отрича обаче националните граници. Но изисква поддържане на много добри отношения с всички съседи. не трябва да смятаме, че Гърците са лоши, защото сега са затворили Калотина. Затворили са я, но са я затворили определени хора. Ние харесваме Турция, но не харесваме политиката на Ердоган. Това е проблемът.И това трябва да се подчертае. Между Ердоган и Турция разликата е като Местан - приятелят и Местан -политикът.

- От години сте политически анализатор на семинари на Движението - какво следва в ДПС през близките месеци?

- Аз не мога да Ви кажа какво следва, не съм член на ДПС.

- Но познавате много добре ДПС.

- Познавам отвътре ДПС и едно мога да Ви кажа - проблем "Местан" в ДПС няма.

- И какво е отражението на ДПС в това огледало в момента?

- Ето изследването на Галъп - то е направено от 29 януари до 4 февруари тази година. Т.е. след събитията през декември - резултатът на ДПС е 6,9 процента. Ето го и изследването на Галъп от април и май 2015 година - 6,3 - 6,4. Няма никакво отражение. Всичко това трябваше да се направи, защото господин Местан приемаше, че трябва да се води някаква, неясно каква дясна политика. А либералната политика не е нито лява, нито дясна - тя е либерална. Другото е ерзац. Опаковката на партия ДОСТ може и да е хубава, но съдържанието вътре ще е "майка плаче", не струва. Господин Местан обича да говори високопарно, с много термини, добре опаковано, но словото трябва да бъде просто, защото то е предназначено за една изключително широка аудитория. Така че такава партия просто няма как да просъществува.

- В речта си от VIII-та национална конференция Доган говори за дефицит на лидерство. Как се изявява то?

-Много е важно един лидер да чува, но не само собствения си глас. Да чува какво говорят другите, да чете и едва тогава да дава свои категорични оценки. Това е дефицитът на лидерство.

- В България?

- Да, в повечето политически партии. Тук всеки един се изживява като вожд-спасител. Идва на белия кон и какво - след него катастрофа. Изживели сме го хиляди пъти - от времето на Луканов, на Димитър Попов, на Филип Димитров... да изброявам ли още? Една партия не трябва да се управлява от лидери, а от умове. Не от един, а от няколко. Аман от лидери. Аз така го разбирам доктор Доган - той иска да управляват умове. И в това отношение дефицитът на лидерство е дефицит на умове - с ясни визии. Колективното начало означава да се използват умовете на повече хора. Колективното начало е използването на техните интелектуален и политически потенциал. Всеки иска да е лидер. Всеки. Това е генетично заложено. Въпросът е дали можеш да бъдеш, дали ставаш за лидер. Защото това значи и силна самокритичност към себе си. А това го могат малко хора. Като се погледнеш в огледалото - въпросното огледало, не да видиш каквото ти се иска, а да можеш да си кажеш "абе, ти, до там ли се докара, че да изглеждаш като...като отражението си". Дори да се самоиронизираш. Има една студия на д-р Доган, озаглавена „Огледалото", прочетете я. Така ще стане по ясен и „морфичния резонанс", за които мнозина се питат.

- Може ли и след националната конференция на ДПС за избор на председател, Движението отново да бъде със сегашната форма на ръководство - съпредседатели? Да се запази сегашния модел?

- Вижте, това не е водещото. Ако има човек, който да организира тези умове - най-добре е той да ги води, а не да има най-умен. Ако има организаторски качества - да, няма да е колективно ръководството. Но ако няма с добри организационни качества, защо да не е? Това е положението. Все още ми се струва, че в България политиката е непрофесионална работа и професионализмът трябва да се цени. Аз се занимавам активно с наблюдение на политическия живот у нас, без да съм политик и нямам такива амбиции, имам дефицит на такива качества.

- "Респектиращ парламентарист, един от най-добрите трибуни, диалогичен с другите политически сили" - това са само част от основанията, които през 2013-та посочва Ахмед Доган, когато предлага Местан за председател на ДПС пак от VIII-та конференция.

- Такъв беше до преди 3-4 години. Такъв беше.

- И какво се случи?

- Е, стана лидер. И тези неща, за които говорихме в началото, започнаха да работят.

- Короната се оказа тежка.

- Така е. Даже много тежка. Номерът е, като се погледнеш сутрин в огледалото, не е да си кажеш "аз съм най-хубавият на земята, а огледалото да ти вика "да, ти си - край". Аз не храня лоши чувства към човека Местан. И той (б.а. Ахмед Доган) мисля, че го харесваше.

- Разочарован ли е?

- Вероятно. Как да не е разочарован? ДПС е негова рожба. Това са години труд.

- Не е ли притеснително, че знакова изселническа организация като "Балгьоч" демонстрира като че ли добри отношения с Местан? Може ли да се отлеят гласове от ДПС така?

- Искам да Ви кажа нещо, преди да говорим на тази тема - колко са изселническите организации в Турция?

- Много са.

- Много са, така е. Второ - какви са те - неправителствени организации. Така ли е?

- Така е.

- И кажете ми една изселническа организация в Турция, която да не е сложена под... (прави жест на слагане на шапка, б.а.)

- Под шапката на правителството.

- Не, под менгемето на правителството.

- И тогава - какво следва?

- Вземете резултатите от изборите в Турция, да речем в Одрин - там живеят най-много българи. Така ли е?

- Да. Одрин, Истанбул, Бурса...

- Кои печелят изборите в Одрин, Истанбул и Бурса - социалдемократите. Това говори ли ви нещо?

- Това е опозицията на сегашното управление.

- Това е опозицията на Ердоган. Е, какво ме питате тогава. Разберете, тези хора могат да се съобразяват, защото властта там е почти тоталитарна. Но техните убеждения са други. Като влязат в тъмната стаичка, само те си знаят какво става. Вижте резултатите от последните избори по райони в Турция. И сравнете резултатът в Истанбул с резултатите в Диарбекир - 70 към 30 процента.

- Колко време според Вас има Турция да се върне на пътя на Ататюрк?

- Ататюрк беше човекът, който направи така, че като влезеш в университета в Истанбул, да виждаш момичета, каквито виждаш в София, в Рим или Мюнхен. Сега, ако отидете в университета в Истанбул, ще видите повече забрадки, отколкото където и да е на друго място. това светска власт ли е? Ние това ли ще правим – партия тип Ердоган в България? Аман! Не искам нито Ердоган, нито Путин. Политическата власт трябва да е светска.

- Трябва ли Доган да застане отново начело на ДПС?

- Не мисля.

- Защо?

- Една партия трябва да се развива и трябва да подготвя нови хора. Неговата задача, на д-р Доган е да ги подготви. Трябва да има промяна, трябва да има свежа кръв.

- Има ли?

- Трябва да има. Ние може да помагаме, да даваме съвети, защото имаме опит. Ако ме питате дали д-р Доган става за президент - да, става. Но за лидер на опозиционна партия не мисля. Трябва да излезем извън ограниченията и да видим нещата отвън - отдолу, отгоре, отстрани. Защото като се забие човек вътре в нещото, вътре в супата и той е част от супата. Ама ти вече не знаеш дали е вкусна тази супа или не. Теб ти се струва, че е сладка, обаче онзи отвън казва - кисела и лютива е. Номерът на лидерите е в това да чуват - това което е отвън, което е отвътре. Знаете ли как протича едно заседание – д-р Доган сяда, обсъжданата тема е предварително ясна, и започват да говорят - един, втори, пети, 40-ти. Д-р Доган мълчи. Мълчи. Дума не казва, не показва отношение какво му харесва и кое не. Накрая обобщава и казва до какъв извод е стигнал.

- А заседанията с Местан?

- По точно обратния начин. Господин Местан вземаше думата, говореше час и след това питаше - нали няма други мнения?

- Вземам повод от думите Ви - в ляво, в дясно или в центъра лидерите у нас готвят вкусна супа в момента?

- Супата в България е ерзац. Не става. За да може да се сготви вкусна супа, трябва да има истинско ляво, а такова няма. Трябва да има истинско дясно, а такова няма.Да продължавам ли нататък? Трябва, ако щете, да има и истински националисти, но и такива няма. Трябва да има истински консерватори,и комунисти - и такива няма. Е, каква супа? Супа само от картофи - може. Но й трябва и черен пипер, моркови, други зеленчуци и не само. Трябва и олио и...

- Затова ли чужди готвачи правят опити да ни предлагат рецепти?

- Те да си бъркат първо своите супи. Супите и на Ердоган и на Путин са пресолени.

 

(Стандарт, 20.02.2016 г.)

 

Народният представител д-р Тунчер Кърджалиев: Когато виждаме недъзи в управлението е редно да използваме всички инструменти за преодоляването им

Д-р Тунчер Кърджалиев, депутат от ДПС, член на Комисията по здравеопазване, в сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

Водещ: Доктор Кърджалиев, как оценявате провелите се дебати по вота на недоверие?
Тунчер Кърджалиев: Аз очаквах да са с по-съдържателен характер и по-експертно насочени. За съжаление, особено на финала на дебата, станахме свидетели отново на недопустими проявления на министър на здравеопазването. Практически финалът опорочи целия дебат, а беше много добре тръгнал. Явно министърът на здравеопазването заслужава прозвището „политически хулиган“. Вие видяхте, провокирайки част от опозицията, до какво се стигна и практически се пренасочи целият смисъл на този вот на недоверие в съвсем друга посока. А иначе ние може би не тръгнахме и с тази нагласа да сваляме правителството, но това е единственият най-силен инструмент в ръцете на опозицията, с който трябваше да се каже на обществото и особено на медицинското съсловие. Има хаос в тази сфера, че законите, които са приети не са реформа, а са само говорене за реформа и псевдореформа, че има куп празни и неосъществени идеи, че има решения, които са взети, но които не са целесъобразни и ефективни. Мисля че тази цел поне беше постигната от страна на опозицията.
Водещ: Смятате ли, че успяхте да убедите и колегите си в това, че има хаос в здравеопазването?
Тунчер Кърджалиев: Да. С аргументи ще ви отговоря. На мен ми попадна една декларация от страна на Сдружението на общинските болници в България. Там се казва в прав текст в подкрепа на този вот, че промените, които се извършват в системата на здравеопазването, стигат до цел, която е далеч от плануваната, а именно, че резултатите от дейността на системата рязко се влошават в последната една година, че обсъжданите и предлаганите промени ограничават достъпа до медицинска помощ. Този аргумент ние го посочихме като един от солидните и най-важните в нашите мотиви за вота и също така възразяват срещу практиката по такъв хаотичен начин да се внасят закони в България. За мен вече е много любопитно, че те сезират главния прокурор да се произнесе по отношение на законността на действащите в сферата на здравеопазването нормативни актове. А освен това в подкрепа на това, че сме в правилна посока, говорейки за погрешни решения, които се вземат в тази сфера, една анкета от преди два дена, тази анкета е за вредните храни, но последният въпрос там, национално проучване, национално представително проучване, въпросът е в каква посока се движи здравеопазването на Република България. Честно казано и аз се учудих, че 50 % от хората казват, че се движи в лоша посока, 34 % казват, че няма промяна, че остава на същото ниво и само 7 % харесват реформите на министър Москов. Това е в пряка корелация и с неговия залязващ рейтинг. Както и от трибуната имах възможност да кажа, ако министър Москов след този вот, след тези закононарушения, които върти интриги и гафове, остане като министър, то причините затова няма да са от някакво разумно, смислено, съдържателно естество и заради уникални експертни качества. Причините ще са други, а именно бутафорни, фасадни, дизайнерски, структурни характеристики на управляващата коалиция. Той е всъщност част от разпилелия се вече Реформаторски блок (РБ) и само заради това Бойко Борисов го оставя като министър.
Водещ: Д-р Кърджалиев, какви са основните изводи за вас като партия съвносител на първия вот на недоверие във втория кабинет на Борисов?
Тунчер Кърджалиев: Основният извод е, че когато видим недъзи в управлението на една държава, този инструмент трябва да се ползва по-често. Този инструмент даде основание и на медицинско съсловие, и на различни гилдии в здравеопазването, и дори на по-активната част от обществото все по-открито първо да научава и след това да казва отношението си по отношение на провежданата реформа. Това е демократичен инструмент, който е сериозно оръжие в ръцете на опозицията и генералният извод е, че този инструмент трябва да се използва като коригиращ фактор на погрешната политика на едно правителство и на един министър.
Водещ: Д-р Кърджалиев, очаквате ли вотът да мине при гласуването след няколко часа и ще бъде ли изненада този резултат?
Тунчер Кърджалиев: Не. Аз съм реалист и по-точно казано - реалист с известен опит. Освен житейски и политически, най-рационалният, най-добрият реалист е бил умереният оптимист. Имах някакъв оптимизъм, гледайки програмата напред от осемте партии, които присъстваха в парламента, да тръгнат в правилна посока реформите. А именно тук винаги говорим за демонополизация, за укрепване на солидарния модел, за свободния избор на патента на лекари, за свободната конкуренция между лечебните заведения, за електронно здравеопазване и т.н. да не влизам в детайли. За съжаление това не се случи и по тази причина ние няма как по никакъв начин да подкрепяме усилията, на който и да е, следващ тази линия. Вотът няма да мине, но със сигурност ще има повече гласували „за“ вотът на недоверие, отколкото са броят на вносителите. Въпреки това обърнахме сериозно внимание, бих казал и акцентирахме върху порочния начин на развитие на българското здравеопазване, което не вещае нищо добро за българското общество.

(Радио "Фокус",19.02.2016 г.)

Д-р Нигяр Джафер: Болниците ще блокират на 1 април

Д-р Джафер, напоследък все по-често се чуват призиви за спешни реформи в здравеопазването. В същото време обаче миналата година бяха ремонтирани и трите основни закона в този сектор. Как оценяване свършеното дотук и защо се генерираха нови проблеми, вместо да се решат старите?

Впечатлението, което човек придобива след този порой от думи, действия и законодателни промени, е, че нещата действително стават все по-зле. Колкото и да ми се иска да бъда обективна и балансирана в мнението си, трябва да призная, че нито пациентите, нито лекарите могат да очакват нещо добро. И тук искам само да припомня, че промените в два от основните три здравни закона са в Конституционния съд. Докато той се произнесе, на всички нас ни предстои да видим реалните резултати от направените реформи. В този смисъл, ако досега здравеопазването можеше да се определи като един от най-проблемните сектори в страната, то след сакралната дата 1 април 2016 г. то ще бъде най-големият провал на това управление.

Какво имам предвид?! Не аз съм определила тази дата, естествено. Тя бе заложена от министъра на здравеопазването чрез всички законодателни промени, които трябва да влязат в сила от началото на април. Говорим за двата пакета от медицински дейности, за Националната здравна карта, за пръстовите отпечатъци, чрез които пациентите ще удостоверяват, че са приети в болница.

Впрочем не знам защо гражданското общество мълчи по всички тези теми. Според мен пръстовите отпечатъци например са един огромен скандал, който сякаш се подмина с едно леко и едва забележимо мрънкане от страна на неправителствения сектор. Истината е, че няма друга нормална държава, която да е въвела такъв начин за идентифициране на пациента. И смея да твърдя, че това е обидно както за болните хора, така и за медицинските специалисти.

Съгласна съм с вас, че подобно идентифициране е обидно. Да не говорим за вероятността от изтичане на лични данни. Каква е обаче разумната и в същото време ефективната алтернатива на пръстовите отпечатъци?

Алтернативата се нарича електронна здравна карта. За нея говорим отдавна. Критиката ми към всички правителства до този момент е, че се разпиляха много средства за изграждане на отделни компоненти от тази система – за събиране на данни, за обособяването им в регистри и т.н. За съжаление това разпарчетосване е голям проблем. Ето защо разумното поведение беше усилията на здравния министър да се насочат в тази посока. Ние не сме богата държава, за да си позволяваме през 6 месеца да въвеждаме нова, по-нова или най-нова система за прием в болница.

Мен много ме притеснява устойчивостта, с която се предлага въвеждането на пръстовите отпечатъци. Много бих искала да вярвам, че подобно на други идеи, лансирани от д-р Петър Москов, и тази ще отиде в небитието. Това действително би бил един добър вариант.

Депутатите от ГЕБР изслушаха здравния министър по тази тема. Надявам се да са провели един смислен разговор с него и да са стигнали до разумни изводи. Вярвам, че в тази политическа партия има добри здравни експерти, които могат да убедят д-р Москов, че ще направи голяма грешка, ако настоява да въведе тази система за идентификация. Ако не се откаже от тази идея, правителството трябва да похарчи едни милиони, които реално ще са хвърлени на вятъра, след като се въведе електронната здравна карта. А това неминуемо ще се случи.

По мое мнение упорито се говори за пръстовите отпечатъци, а сега към тях се добави и темата за въвеждането на националната здравна карта? Струва ми се обаче, че зад всичко това остава нещо скрито за обществото. Какво пропускаме да видим?

Комбинацията от законодателни промени и подзаконови постановления, с които наредбите влизат в сила, не предвещава нищо добро. Всичко това сериозно ще ограничи достъпа на хората до медицински дейности. Не са верни и твърденията, че няма да има фалирали болници и закрити клиники. Това ще бъде факт след месец или най-много два. Защото в момента, в който започне договарянето между НЗОК и изпълнителите на медицински дейности, съчетано с прилагането на националната здравна карта, ще стане ясно, че много общински болници ще останат без финансиране. Или иначе казано, ще фалират.

Никой не очаква това да е записано по този начин в здравната карта. Но всеки, който е запознат с нормативната база и чисто експертно може да чете методиките и заложените критериите, вече е наясно какъв ще е ефектът от прилагането й по време на договарянето с НЗОК.

Директорите на общинските болници не случайно са притеснени. Те многократно дадоха изява на своите съмнения, въпреки че мнозина от тях се страхуваха за местата си. Подкрепиха ги и някои мениджъри на държавни лечебни заведения. Чуха се гласове и от частния сектор. Всички разсъждават върху онова, което рано или късно ще им се наложи да направят. За да стане по-ясно, нека вземем за пример една голяма многопрофилна болница, която до момента е разполагала с 300 легла. След 1 април директорът трябва да ги сведе до 172, а той едва ли е готов за това.

Говорейки за всичко това обаче, факт е, че някои проблеми остават незабелязани или се виждат от един малък брой хора. Става дума за грубото администриране на системата, за опита за централизация, за порочно предприети законодателни мерки и за имитация на диалог със съсловните организации и неправителствения сектор.

Примерът, който мога да дам, е как чрез Националния рамков договор се правят опити за прокарване на нещо, което първо трябва да мине през законодателството, а не да се прави опит то да бъде заобиколено. Прекалено много са преходните разпоредби, което за всеки здравомислещ експерт е ясен сигнал за порочно законодателство.

Друго, което не всички виждат, е голямата лъжа и манипулацията около дефицита в здравната каса. Там в края на годината зейна дупка от около 200 млн. лв. Всеки, който следи системата, го знае много добре, но за това не се говори публично. Не искам да влизам и в темата за внесените от Турция ваксини, където сме идентифицирали 8 нарушения. Всяко от тях обаче е достатъчно само по себе си да доведе до оставката на здравния министър, ако сандалът бе избухнал в друга европейска държава. У нас това не се случи.

Можем ли да обобщим какво точно очаква пациентите след сакралната дата 1 април 2016 г.?

Бих обобщила всичко в две думи – нищо добро или пълен хаос. Очакват ни пръстови отпечатъци, основен и допълнителен пакет от медицински дейности, листи на чакащите за прием в болница и т.н. Лечебните заведения не са готови за всичко това и най-естествена им реакция е да блокират тотално.

Неотдавна аз зададох поредица от елементарни въпроси. Какво се случва с пациент, който не може да бъде приет в болница по клинична пътека от първия пакет и трябва да чака месеци наред? Кой го наблюдава в този период – личният лекар или специалист от клиниката, в която са решили, че той може да изчака? И какво се случва с този човек? Кой ще гарантира, че здравословното му състояние няма да се влоши?

Ако днес бяхте депутат, какви други въпроси бихте задали на д-р Москов от парламентарната трибуна?

Бих го попитала дали екипът му вече е в състояние да осигури нормалното изпълнение на задължителния имунизационен календар, защото това, което се случи, е признак на невъзможност да се проведат елементарни тръжни процедури за договаряне с фармацевтичните компании. Това е пълен абсурд.

Бих го попитала също така как точно смята да въведе правилата за ранна профилактика и диагностика, при положение че достъпът на хората до специалисти се влошава с всеки изминал ден. Защото, ако ние не започнем да мислим по посока профилактиката, ще продължим да харчим в пъти повече средства за лечението на пациентите.

Народният представител д-р Хасан Адемов: Политиката в сектор „Здравеопазване“ е едноличен стил на управление, с наченки на авторитаризъм

 

Д-р Хасан Адемов, народен представител от ПГ на ДПС, в интервю за предаването „Това е България“ наРадио „Фокус“.


Водещ:С подписите на 69 депутати от БСП, ДПС и независимите Георги Кадиев и Велизар Енчев беше внесен първият вот на недоверие към втория кабинет на Бойко Борисов – за провал в сферата на здравеопазването. За доводите и очакваните резултати от вота, в следващите минути ще разговаряме с народния представител от Парламентарната група на Движението за права и свободи д-р Хасан Адемов, добър вечер.
Хасан Адемов:Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Водещ:Д-р Адемов, какво се стремите да постигнете с този вот – ДПС и БСП?
Хасан Адемов:Вотът, който е подкрепен от Движението за права и свободи, от БСП лява България, както и от двама независими депутати, има за цел да иска оставката на правителството. Това е категорично заявено в мотивите на вота. Ние си даваме сметка, че потенциала, който притежаваме, що се отнася до броя на подписите под внесения вот, не е достатъчен, но се надяваме и други парламентарни групи и други народни представители, след като се запознаят подробно с мотивите, да подкрепят нашето искане, така че всеки един вот се внася с цел сваляне на правителството.
Водещ:Откъде очаквате подкрепа от други партии или депутати?
Хасан Адемов:Ние очакваме подкрепа от всички парламентарни групи, от народни представители, които познават в детайли сектора, но от досега заявените позиции – от Български демократичен център са заявили, че евентуално биха могли да подкрепят вота на недоверие, след като се запознаят с мотивите на внесения вот от една страна и от друга страна те си имат вътрешнокоалиционен формат, в рамките на който трябва да разгледат мотивите и една част от парламентарната група е заявила директно, че може да подкрепи внесения законопроект.
Водещ:Здравната политика ли е най-сериозният проблем в държавата в момента? Доколкото си спомням обсъждахте вот на недоверие към цялостната политика на кабинета.
Хасан Адемов:Разбира се, че този кабинет – „Борисов“ 2, който е създаден от четири формации в българския парламент, според нас още от първия ден на създаването му, формулата за създаването на това правителство е неудачна, а в сектор здравеопазване четирите парламентарни групи, които подкрепят правителството или имат споразумение за управление, имат коренно различни противоположни идеи, заявени в предизборната си платформа, така че ние не очакваме нищо добро да се случи в този сектор, тъкмо обратното – това, което се случва към днешна дата води сектора към предизвестен провал.
Водещ:Какви са в такъв случай, според вас, правилните и адекватни реформи в здравния сектор, които ще доведат до по-добра работа на лекарите, до по-доволни пациенти?
Хасан Адемов:Ние сме заявявали, че моделът, към който се придържа сегашният екип на Министерството на здравеопазването и правителството като цяло, е изначално сбъркан, защото с мерки от рода на Национална здравна карта със задължителен характер, мерки от рода на два пакета – основен и допълнителен – сриват солидарността, лишават българските граждани особено в планинските, полупланинските и отдалечените региони и от малки общини от достъп до здравеопазване. Трябва да знаете, че общинските болници ползват много малък процент от финансовия ресурс, който разпределя Националната здравноосигурителна каса – някъде между 15 и 17%, а обслужва 2,5 милиона български граждани. Политиката, която сега се предлага със задължителната Национална здравна карта, с нивата на компетентност, със стандартите за отделните специалности, на практика правят невъзможно съществуването на общинските болници, тъй като те трудно отговарят на завишените критерии.
Водещ:Днес казахте, че вотът на недоверие е начин на комуникация с управлението. Изчерпахте ли другите варианти за разговор и кога?
Хасан Адемов:Вижте, монологът, който провежда министърът на здравеопазването, без да се съобразява с нито едно от предложенията на опозицията, дори не запознава колегите от здравната комисия от управляващата партия, от мандатоносителя в лицето на Политическа партия ГЕРБ, означава, че командно-административният подход, опитът за централизиране на системата, за да може да се управлява централно от един човек, водят до проблемите, които наблюдаваме в сектора и които ще бъдат ярко изразени след 1 април, когато се очаква да влезе евентуално новият рамков договор. Нещо повече – два от основополагащите закон на господин Москов, които имат за цел да променят системата на здравеопазване – Законът за здравното осигуряване и Законът за лечебните заведения – няколко текста от тези два закона са в Конституционния съд. Вече има и решение за контролиране на съответните дела, така че очакванията ми са проблемите да се задълбочават и в този смисъл ние искаме, макар и в условия на крайна форма на диалог, да се опитаме да променим политиката, която според нас категорично не води към по-добро здравеопазване и по-добри здравни цели на българските граждани.
Водещ:Казвате, че проблемите ще се задълбочат, но какъв ще е следващият ход, ако вотът не успее?
Хасан Адемов:Ние сме длъжни да предупредим правителството, министъра на здравеопазването и управляващите за това, което предстои да се случи. Техен е проблемът, ако те не се вслушат в критичните бележки на опозицията. Аз мога да ви кажа, да направя един коментар – министърът на здравеопазването заяви, че 40 милиона от така наречения резерв на Националната здравноосигурителна каса, от бюджета на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат дадени допълнително на доболнична помощ – нещо, което е добро като предложение, но същите предложения ние ги направихме в хода на обсъждането на бюджета на касата за 2016 година, т.е. когато опозицията ги предлага, решенията са неприемливи, когато министърът еднолично ги предлага, тогава са изключително ценни за сектор. Това според мен е изключително некоректен подход и ние няма как при това положение да не оценяваме политиката в сектор „Здравеопазване“ като едноличен стил на управление, с наченки на авторитаризъм.
Водещ:В аванс бих искала да ви попитам – обсъждали ли сте със социалистите и други секторни политики, за които бихте внесли вот на недоверие?
Хасан Адемов:На този етап вотът на недоверие е в сектор „Здравеопазване“. Няма сектор от управляващата коалиция, в който да не се намерят мотиви и то сериозни мотиви за искане на вот на недоверие, така че предстои да видим как ще реагират управляващите, защото от една страна премиерът казва: „да, необходимо е да има вот, за да има дискусия, да се чуят и различни мнения“, министърът казва: „въобще не ме интересуват“, поне досега беше заявил. Днес чувам по-различна позиция. Нещо, което според мен не е достатъчно сериозно.

(Агенция "Фокус", 12.02.2016 г.)

Евродепутатът Илхан Кючюк: Престъпленията от омраза застрашават основния фундамент на Европейския съюз

Портал ЕВРОПА продължава своята работа по популяризирането на ролята на Европейския парламент в ежедневието на европейските граждани. Този път обръщаме внимание на обезпокоителната тенденция за радикализация и нарастване на агресията в последните години. Като част отпроект*, чиято цел е да подпомогне ограничаването на престъпленията от омраза, екипът ни вярва, че ролята на европейските депутати е ключова в решаването на кризите, пред които Европа е изправена.

Амбицията ни е да представим мнението на 17те депутати на ЕП от България чрез отговорите им на кратък, еднакъв за всички, въпросник.

Пръв отговориИлхан Кючюк, евродепутат от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа и ДПС. Той е член на Комисия по външни работи и на Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб.

1. Смятате ли, че в Европа има ескалация на престъпленията от омраза и защо?

- Безспорен факт е, че през последните години в Европа наблюдаваме една негативна тенденция, когато говорим за индивидуалнит права и защита на човешката същност. До голяма степен това се дължи на множеството предизвикателства, пред които Европа е изправена. От създаването на Съюза до наши дни за пръв път се намираме в период, наситен от различни по своя характер кризи (бежанска вълна, финансова криза, тероризъм, Брексит и т.н.), които изискват наднационален подход. За съжаление обаче, въпросните процеси доведоха до възхода на националпопулизма, ксенофобията, демагогията и престъпленията от омраза, които застрашават основния фундамент на Европейския съюз, а именно мултикултурализма.

2. Кои са основните говорители, насаждащи посланията на омразата и към кого са насочени те?

- Не е тайна за никого, че това са особени политически субекти, които през последните години станаха популярни в Европа.  Най-често те са със съмнителни източници на финансиране и определят себе си като националнисти, евроскептици и пазители на националното достойнство. Истината е, че те целят разделение на европейското единство и играят популистки игри, които в краткосрочен план печелят публика и гласове, но същевременно са и основен носител на посланията на омразата. Изключително ми е трудно да приема, че в Европа толкова бързо изоставихме общата човешка памет и дадохме гласност на подобни настроения. Те са вредни за нашето съществуване и трябва с общи усилия да се противопоставим на посланията на омразата, които проповядват.

3. Кои са трите най-спешни мерки, които трябва да предприеме ЕС, за да ограничи радикализацията на своята територия?

- Като член на Комисията по външна политика в Европейския парламент през изминалата година, в рамките на парламентарна ми дейност, бях сред докладчиците на становище относно предотвратяването на радикализацията на граждани на ЕС. Темата е особено деликатна, защото тя включва както технически, така и чисто политически мерки. Считам за изключително важно да се възприеме цялостен подход при справянето и преодоляването на първопричините за радикализацията в Европа. Това включва по-ефективно международно сътрудничество и решителни действия на европейско равнище за борба срещу бедността и неравенството, стабилно приобщаващо управление в трети държави и насърчаването на демократични ценности, които са от ключово значение за възпиране на радикализацията на европейските граждани. Също така, ЕС трябва да провежда задълбочени диалози в областта на сигурността и борбата срещу тероризма, както и да подкрепи споделянето на информация от национални разузнавателни служби с цел идентифициране на граждани, които са изложени на риск от радикализиране и вербуване от екстремистки групировки.

4. Съществува ли механизъм в ЕП, чрез който да се сигнализира за проявления и престъпления на омраза?

- Европейският парламент като една от законодателните институции в ЕС разполага с различни правни инструменти, които позволяват на евродепутатите да дават гласност на ключови и особено деликатни въпроси. Според последните доклади на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) за различните държави положението във връзка със словото на омразата в Европа не се е подобрило, а през последните месеци дори се е влошило. В Европа зачестяват расизмът, ксенофобията и подбуждането към расова омраза и в онлайн пространството. Имено нарастващите прояви на престъпления на омраза ме мотивираха през май 2015 г. да отправя серия от парламентарни въпроси до Европейската комисия с искане за взимане на мерки срещу престъпленията от този тип.

5. Необходимо ли е според Вас общо европейско законодателство за ограничаване на престъпленията от омраза?

- Европейският съюз е основан на принципа на равенството, който отрича всякакви форми на дискриминация и прояви на омраза. Този принцип на недискримианция е вписан в европейското законодателство и всяка държава членка трябва стриктно да го спазва. За съжаление, статистическите данни, публикувани в проучването на Евробарометър от 2015г. относно дискриминацията, ни предоставят доста притеснителни факти като дискриминация въз основа на религиозна принадлежност, нарастване на антисемитизма и др. В тази връзка приветствам идеята на Комисията да инициира годишен колоквиум, посветен на основните права. Първата среща се проведе през октомври миналата година, а форумът ще има за цел да прави годишен преглед на актуалното състояние на законодателството и ще разглежда варианти на политиката за борбата с престъпленията от омраза, борбата с дискриминацията и насърчаването на търпимост и взаимно уважение.

6. Бихте ли се включили и по какъв начин в усилията за ограничаване на престъпленията от омраза?

- Недопустимо е в 21 век да делим хората на етнически, религиозен и културен принцип. Въпреки цивилизационния растеж, продължаваме да сме свидетели на незачитане на човешката същност, на грубо погазване на достойнството и живота. Свободата на мисълта, съвестта и религията е не само изречение от нормативен акт. То е в основата на ценностната система на Европейския съюз, която е устояла на превратностите и политическите трусове през годините. Наш дълг е да защитаваме правата  на всеки един човек, защото съм убеден, че Европа може да предложи формулата за устойчиво мултикултурно съжителство.

( http://europe.bg/,13.02.2016 г.)

Народният представител Янко Янков: Формацията на Местан е имитация на партия

Той имаше абсолютно олигархичен подход в управлението на партията, не признаваше никой друг освен себе си

- Г-н Янков, във вторник Лютви Местан обяви официално името на партията си - ДОСТ. Какъв е коментарът ви и кажете каква тенденция виждате оттук насетне?


- Слушах различни коментари и трябва да ви призная, че съм изумен. Запитах се как е било възможно да вярвам на такива хора, защото нищо от това, което бе казано от него, не отговаря на истината.


- Кое по-точно имате предвид?


- Имам предвид цялото му изказване в медиите, особено по отношение на олигарсите. Лично аз имам отношение с ДПС от 20 години, най-вече с г-н Ахмед Доган. От 10 години съм народен представител и съм член на най-върховния политически орган на ДПС - ЦОБ. Най-отговорно мога да заявя, че никога не е имало опит за налагане на решения. Щом в национален ефир бе казано, че уж е имало олигархични кръгове, това би трябвало да означава, че те налагат решения на всички останали съобразно олигархичните си интереси. А точно заради това беше отстранен Местан, защото имаше абсолютно олигархичен подход в управлението на партията. Той не признаваше никой друг освен себе си. И изобщо не е вярно, че е беден човек. От тази гледна точка съм изумен от евтиния популизъм, от имитацията на добро, от целия хъс да наложат други критерии и интереси. А това не прави чест на тези хора като политици. Все пак ако си истински политик и отговорен човек, поставен на най-върховната позиция на една доказала се с годините политическа сила, трябва да се стремиш да я променяш. Когато предаваш интересите на хората, които са ти вярвали и следвали, утре ще предадеш и други. А Местан избяга като страхливец. Ще видите, че рано или късно това ще се случи и с новия му проект. Обиколил съм целия си избирателен район, говорил съм с всякакви хора. Мога да ви кажа, че Лютви Местан няма никаква подкрепа, всички са възмутени от поведението му.


- Той твърди обратното - заяви, че вече 40 дни обикаля в провинцията и критиците на ДПС ставали все повече.


- Доколкото знам, Хюсеин Хафъзов обикаля по джамии и това смесване на политика с религия не е добре.


- Много се изговори за партията на Местан, бе наречена протурска. Как ще я определите?


- Според мен това е имитация на партия. Ако се търси нормален подход за създаване на партия, трябва да се върви с нормалния инструментариум. Виждате какво правят тези хора. При тях наблюдаваме изключително силен антагонизъм, агресивно поведение, най-вече към нас, към почетния председател г-н Ахмед Доган. Това не може да доведе до положителни резултати. Видели сме това и при Осман Октай, и при Касим Дал. Но смея да кажа, че Касим Дал имаше много по-мъжко поведение, по-точно и етично.


- Казахте, че очаквате Местан да излъже и хората, които го последваха.


- Да. Доколкото знам, по-рано е бил в СДС. После излъга и нас. Явно за него това е нещо нормално. Лъжата стане ли основна мотивация веднъж, тя трудно излиза от употреба.


- Според вас в провинцията хората са възмутени от Местан, но все пак не се ли притеснявате, че ДПС ще се разцепи? Има ли такава опасност?


- Между другото имаме информация, че и в Турция са възмутени от него. Ние имаме много сигнали, че не подкрепят такова поведение и проект, защото се страхуват това да не навреди на отношенията между Турция и България. Някой нарочно тласка нещата в тази посока, че едва ли не този, който е против Местан, е против Турция. Категорично мога да заявя, че това не е така. Ако си спомняте, във ВНС човекът, който каза, че пътят на България минава през Босфора, беше Ахмед Доган. Това беше революционно изказване. Много пъти съм заявявал, че според нас в ДПС Турция е изключително важен стратегически партньор за България и затова трябва да инвестираме много в това Турция да стане член на Европейския съюз, да може да улесним контактите си по всякаква линия - икономическа, културна и др. Виждате каква е ситуацията в Сирия, свидетели сме на глобални конфликти, които могат да окажат влияние върху нас като малка държава. Например в Турция в момента има над 2 милиона бежанци и в момента страната се проявява като изключително точен и коректен съсед. Не може да не отчетем това. Над 300 000 българи посещават турските курорти и се чувстват изключително добре там. 90 000 българи пък всяка година ходят на лечение в турски болници. Не може с поведението си да им пречим. Турция е изключително важен партньор и г-н Доган заяви точно това - че иска хората, които гласуват за нас, да се чувстват спокойни, а не да са жертва на тяснопартийни интереси. Не е вярна и другата теза - че сме против Русия. Няма такова нещо. За нас евроатлантизмът е въпрос на сигурност, на ценности и не бива да отстъпваме от този път. Той гарантира правата на човека, предпазва ни от етнически конфликти и може да ни осигури инвестиции.


- Все пак може ли да има разцепление в ДПС?


- Не бих казал. За мен основният критерий беше какво ще се случи в Кърджали, защото все пак Местан е народен представител от този регион. Особено младите хора са изключително възмутени, срамуват се от това, което се е случило. Не се притеснявам от разцепление. Дори много хора, които преди са се съмнявали в ДПС, сега ни се обаждат и казват, че ни вярват и че са разбрали каква партия сме всъщност.


- Накъде върви ДПС?


- ДПС върви към утвърждаване на ценностите, за които е създадена. Те трябва да се защитават колективно, с интелект, с воля, с инструментите на доброто, с излъчването на послания и призиви, които да обединяват нацията, а не да разделят хората. Трябва да се осигурява добър статут на България в ЕС, да сме желана дестинация за инвестиции и да се създадат такива условия у нас, че младите българи да се върнат и да искат да вложат парите си у нас.


- Кажете като човек, на когото не е чужда темата "национална сигурност", как приемате идеята за връщане на казармата? Възможно ли е това да се случи?


- Това няма как да се случи. Не може за шест месеца да подготвиш някого.


- Беше заявено, че дори може да е за четири месеца.


- Имаше такива центрове, но те бяха всичко друго, но не и места, където младите хора могат да се учат на добро и да се предпазят от такива заплахи. За такъв период от време те няма как да се превърнат в качествени войници. Така че подобни центрове се бяха превърнали в места за съвсем други пороци. Освен това там на всеки шест месеца се приемаха по 2500 души, такъв беше капацитетът, а в същото време чакаха около 70 000. Но трябва да кажа, че има и нещо рационално в тази идея - трябва да намерим начин младите хора да се научат как да реагират в екстремни ситуации и да боравят с оръжие. Това е голям проблем, затова те трябва да бъдат запознати.

(в. Политика, 12.02.2016 г.)

Народният представител Янко Янко: Формацията на Местан е имитация на партия

 

Изумен съм от евтиния му популизъм, не признаваше никой освен себе си
- Г-н Янков, вчера Лютви Местан обяви официално името на партията си - ДОСТ. Какъв е коментарът ви и кажете каква тенденция виждате оттук насетне?
- През деня слушах различни коментари и трябва да ви призная, че съм изумен. Запитах се как е било възможно да вярвам на такива хора, защото нищо от това, което бе казано от него вчера, не отговаря на истината.
- Кое по-точно имате предвид?
- Имам предвид цялото му изказване в медиите, особено по отношение на олигарсите. Лично аз имам отношение с ДПС от 20 години, най-вече с г-н Ахмед Доган. От 10 години съм народен представител и съм член на най-върховния политически орган на ДПС - ЦОБ. Най-отговорно мога да заявя, че никога не е имало опит за налагане на решения. Щом в национален ефир бе казано, че уж е имало олигархични кръгове, това би трябвало да означава, че те налагат решения на всички останали съобразно олигархичните си интереси. А точно заради това беше отстранен Местан, защото имаше абсолютно олигархичен подход в управлението на партията. Той не признаваше никой друг освен себе си. И изобщо не е вярно, че е беден човек. От тази гледна точка съм изумен от евтиния популизъм, от имитацията на добро, от целия хъс да наложат други критерии и интереси. А това не прави чест на тези хора като политици. Все пак ако си истински политик и отговорен човек, поставен на най-върховната позиция на една доказала се с годините политическа сила, трябва да се стремиш да я променяш. Когато предаваш интересите на хората, които са ти вярвали и следвали, утре ще предадеш и други. А Местан избяга като страхливец. Ще видите, че рано или късно това ще се случи и с новия му проект. Обиколил съм целия си избирателен район, говорил съм с всякакви хора. Мога да ви кажа, че Лютви Местан няма никаква подкрепа, всички са възмутени от поведението му.
- Той твърди обратното - заяви, че вече 40 дни обикаля в провинцията и критиците на ДПС ставали все повече.
- Доколкото знам, Хюсеин Хафъзов обикаля по джамии и това смесване на политика с религия не е добре.
- Много се изговори за партията на Местан, бе наречена протурска. Как ще я определите?
- Според мен това е имитация на партия. Ако се търси нормален подход за създаване на партия, трябва да се върви с нормалния инструментариум. Виждате какво правят тези хора. При тях наблюдаваме изключително силен антагонизъм, агресивно поведение, най-вече към нас, към почетния председател г-н Ахмед Доган. Това не може да доведе до положителни резултати. Видяли сме това и при Осман Октай, и при Касим Дал. Но смея да кажа, че Касим Дал имаше много по-мъжко поведение, по-точно и етично.
- Казахте, че очаквате Местан да излъже и хората, които го последваха.
- Да. Доколкото знам, по-рано е бил в СДС. После излъга и нас. Явно за него това е нещо нормално. Лъжата стане ли основна мотивация веднъж, тя трудно излиза от употреба.
- Според вас в провинцията хората са възмутени от Местан, но все пак не се ли притеснявате, че ДПС ще се разцепи? Има ли такава опасност?
- Между другото имаме информация, че и в Турция са възмутени от него. Ние имаме много сигнали, че не подкрепят такова поведение и проект, защото се страхуват това да не навреди на отношенията между Турция и България. Някой нарочно тласка нещата в тази посока, че едва ли не този, който е против Местан, е против Турция. Категорично мога да заявя, че това не е така. Ако си спомняте, във ВНС човекът, който каза, че пътят на България минава през Босфора, беше Ахмед Доган. Това беше революционно изказване. Много пъти съм заявявал, че според нас в ДПС Турция е изключително важен стратегически партньор за
България и затова трябва да инвестираме много в това Турция да стане член на Европейския съюз, да може да улесним контактите си по всякаква линия -икономическа, културна и др. Виждате каква е ситуацията в Сирия, свидетели сме на глобални конфликти, които могат да окажат влияние върху нас като малка държава. Например в Турция в момента има над 2 милиона бежанци и в момента страната се проявява като изключително точен и коректен съсед. Не може да не отчетем това. Над 300 000 българи посещават турските курорти и се чувстват изключително добре там. 90 000 българи пък всяка година ходят на лечение в турски болници.
Не може с поведението си да им пречим. Турция е изключително важен партньор и г-н Доган заяви точно това - че иска хората, които гласуват за нас, да се чувстват спокойни, а не да са жертва на тяснопартийни интереси. Не е вярна и другата теза - че сме против Русия. Няма такова нещо. За нас евроатлантизмът е въпрос на сигурност, на ценности и не бива да отстъпваме от този път. Той гарантира правата на човека, предпазва ни от етнически конфликти и може да ни осигури инвестиции.
- Все пак може ли да има разцепление в ДПС?
- Не бих казал. За мен основният критерий беше какво ще се случи в Кърджали, защото все пак Местан е народен представител от този регион. Особено младите хора са изключително възмутени, срамуват се от това, което се е случило. Не се притеснявам от разцепление. Дори много хора, които преди са се съмнявали в ДПС, сега ни се обаждат и казват, че ни вярват и че са разбрали каква партия сме всъщност.
- Накъде върви ДПС?
- ДПС върви към утвърждаване на ценностите, за които е създадена. Те трябва да се защитават колективно, с интелект, с воля, с инструментите на доброто, с излъчването на послания и призиви, които да обединяват нацията, а не да разделят хората. Трябва да се осигурява добър статут на България в ЕС, да сме желана дестинация за инвестиции и да се създадат такива условия у нас, че младите българи да се върнат и да искат да вложат парите си у нас.
- Кажете като човек, на когото не е чужда темата "национална сигурност", как приемате идеята за връщане на казармата? Възможно ли е това да се случи?
- Това няма как да се случи. Не може за шест месеца да подготвиш някого.
- Беше заявено, че дори може да е за четири месеца.
- Имаше такива центрове, но те бяха всичко друго, но не и места, където младите хора могат да се учат на добро и да се предпазят от такива заплахи. За такъв период от време те няма как да се превърнат в качествени войници. Така че подобни центрове се бяха превърнали в места за съвсем други пороци. Освен това там на всеки шест месеца се приемаха по 2500 души, такъв беше капацитетът, а в същото време чакаха около 70 000. Но трябва да кажа, че има и нещо рационално в тази идея - трябва да намерим начин младите хора да се научат как да реагират в екстремни ситуации и да боравят с оръжие. Това е голям проблем, затова те трябва да бъдат запознати.

(в. Монитор, 10.02.2016 г.)

Интервю на народния представител д-р Тунчер Кърджалиев в "Неделя 150"


Водещ:Седмицата, в която обществото започна да обсъжда проекта за Национална здравна карта, а в парламента изслушахме дебати за проблема с ваксините, от ДПС нарекоха министъра на здравеопазването Петър Москов бивш министър, за тях той е бивш министър. Това ни напомня, че вероятно на финала са депутатите от опозицията, които подготвят мотивите за искане на вот на недоверие на правителството на Бойко Борисов в сферата на здравеопазването и причина отново да повдигнем темата в „Неделя 150”. Добър ден на д-р Тунчер Кърджалиев, член на Комисията по здравеопазване и депутат от ДПС. Вие нарекохте така министър Москов в петък и влязохте в нещо като не само словесна схватка от трибуната на НС, сигурно това не е просто политически патос, имате сериозни аргументи?


Д-р Тунчер Кърджалиев:Добър ден на всички!


Водещ:Малко лошо ви чуваме, ако можете да говорите малко по-високо!


Д-р Тунчер Кърджалиев:Да. Вижте, не случайно го нарекохме така, защото във всяка нормална държава след такъв гаф се подава мигновено оставка. Аз съм убеден, че оттук нататък, ако Петър Москов бъде оставен от премиера като министър, причините за това няма да са от смислено, от разумно, от съдържателно естество или заради някакви уникални експертни качества. Причината ще е друга, а именно - някакви фасадни, дизайнерски характеристики на управляващата коалиция. А по отношение на неговото държание на трибуната, по отношение на това политическо хулиганство, аз не искам да го коментирам. Министърът изпадна в паника и заради това се държа така. Паниката беше показателна и в неговите изяви през последните месеци, свързани с търсене, и то по най-интензивен начин, на алиби за своите закононарушения във връзка с вноса на тези две ваксини.


Водещ:Надявам се, д-р Кърджалиев, че няма да имате против да полемизирате със зам.-министъра на здравеопазването Бойко Пенков, който също е наш събеседник и е на другата телефонна линия.


Д-р Тунчер Кърджалиев:Не, разбира се.


Водещ:Д-р Кърджалиев, готови ли сте с мотивите към вота и здравната карта ще бъде ли част от тях или ще съсредоточите усилията си главно в двата пакета на задължителния и допълнителния, на предположенията си, че ще има опашки от чакащи хора, които тичат между болниците в търсене на легло за себе си и за лечението си и ред други притеснения, които сме чували от депутатите от опозицията?


Д-р Тунчер Кърджалиев:Готови сме с мотивите. Първо - няколко думи за здравната карта. Ние сме концептуално против този модел на здравеопазване и ние атакувахме философията, матрицата на този подход и целия алгоритъм на цялата здравна реформа, подчинена на тази национална здравна карта. Според нас е сериозна грешка в условия на монопол на здравната каса да има задължителна здравна карта. И вече първите реакции, два дена след като е подложена на обществено обсъждане, тези притеснения от страна на медицинското съсловие са факт. А по отношение на мотивите - за тази една година толкова безпринципни, безцелни решения имаше, при липса на систематичен подход и до такъв хаос се стигна за тази сфера, че нашите аргументи са в поне 9-10 посоки. Те не са свързани само с двата порочни закона, които приехме. Мога само да ги маркирам, ако искате, защото те са солидно обосновани в рамките на няколко страници и смятаме в края на другата седмица да ги депозираме в деловодството на НС. Разбира се, Законът за здравно осигуряване и Законът за лечебните заведения са водещи. Там особен акцент е фактът, че ние обжалваме и двата закона пред Конституционния съд. Но освен тези две причини, тук са и всички, наречени от нас псевдореформи - т.е. решения, взети без нужната ползотворност и ефективност. Тук са всички празни, неосъществени и „кухи” идеи, за които през тази една година се наситихме. Освен това, тук са и проблемите, свързани с лекарствената политика, с неправомерния внос на двете ваксини, и разбира се, още един - не по-малко важен фактор. Това е стремежът на министъра за национализация, за рецентрализация и командно-административния му подход. Аз с особено притеснение изтъквам и последния ни аргумент, а именно, че министърът на здравеопазването използва политически некоректен език в своите изяви, използва убийствени за демокрацията думи. Това високомерно, арогантно поведение, този безпардонен стил е също един от солидните аргументи, за да искаме вот на недоверие в сферата на здравеопазване.

Водещ:Д-р Кърджалиев, не премодулирате ли проблемите в здравеопазването в желанието просто опозицията да излезе с вот на недоверие? Питам ви, защото докато вие разсъждавахте коя да бъде сферата, как точно да бъдат формулирани аргументите за здравеопазването, видяхте какво се случи в образованието.


Д-р Тунчер Кърджалиев:Не, разбира се. Вижте, нашите аргументи са продукт на задълбочено проучване и следене на тази сфера, и то от доста дълго време. Ние можем да слезем и на експертно ниво, но за това няма да имаме време сега. Всеки от тези аргументи, които ви изредих, ако ги детайлизираме, на мен няма да ми стигне един час, дори и два, време. Това ще се опитаме да го направим в дебата. Но говорейки в тази посока, моите уважения към д-р Пенков, всичко, което той каза е тяхна субективна интерпретация - той няма и друг избор. Аз не искам да съм на негово място, защото той има принципал, чиито тези трябва да ги защитава. Фактът, който той спомена, че виждате ли, тези реформи, тази здравна карта са били в посока по-добро здравно обслужване и по-добро здравеопазване на населението, не е верен според нас. Според нас тези реформи преследват само и единствено фискални цели. Той каза няколко цифри. И аз ще ви кажа. Само 11 от 65 държавни болници са в момента в добро икономическо състояние. От останалите, 12 са на загуба, на 18 - собственият капитал е паднал под размера на вписания, а при 22 държавни болници дълговете надхвърлят половината от капитала им. Така че, за какво добро здравеопазване можем да говорим, при условие че се натъкваме на тези данни. И още нещо - обобщаващи изречения ще направя. Станахме свидетели в сферата на здравеопазването, особено под ръководството на този министър, на верността на един афоризъм, който не е дотам изискан, но по същество е много правдив, а именно, че в политиката не е важно какво яйце ще снесеш, а как ще го окрякаш. Ние бяхме година и два месеца свидетели на един мащабен PR, на една мащабна PR акция и тук е може би единствената причина и посока, поради която мога да похваля министъра на здравеопазването.


Водещ:Добре, вие направихте вашето обобщаващо изречение. Аз ще ви помоля само да ни напомните, следващата седмица внасяте искането за вот на недоверие, а в 7-дневен срок след това пък ще трябва да бъде обсъден в пленарната зала, така че до кря на февруари ще знаем дали сте в състояние да разклатите министър Москов от министерското му кресло или ще го защитите с работата му в тази сфера поне за 6 месеца, колкото, струва ми се, по правилник после не можете да го критикувате с вот на недоверие.


Д-р Тунчер Кърджалиев:Нали ви казах - абсолютно убеден съм, че този министър вече нямаше да бъде министър, но тези фасадни, дизайнерски характеристики на коалицията го пазят, а също - протектиращата ръка на премиера. За по-малък гаф преди време министър Божидар Нанев си замина, а пък гафовете на настоящия министър не са вече само един или два. Да, в края на другата седмица ние ще внесем вота на недоверие. В рамките на 3-7 дена председателят на НС трябва да насрочи дебати. Т.е. между 16-и и 20-ти може би ще са дебатите. На този етап така сме решили. Не вярвам нещо да се случи и това да ни промени решението, говоря - със съвносителите от БСП.


Водещ:Благодаря ви за участието!

(БНР,"Неделя 150",07.02.2016 г.)

Нихат Кабил: Навремето десните обвиняваха ДПС, че преяждало с власт. А те сега какво правят?

- Г-н Кабил, да за започнем разговора с горещия спор в обществото, заради който си замина министърът на о Нихат Кабил:бразованието. Робство, владичество или съжителство? Кой термин според вас най-точно характеризира този период от историята ни?
- Не съм историк, но приемам за меродавно мнението на екипа от историци от БАН, които заявиха, че коректният, международно признат и ползван термин за този период е османско владичество или господство. Но в същото време отчитам, че терминът „робство“, използван в литературните шедьоври на възрожденските ни автори, в учебниците по история в дълъг период от миналото на страната ни, в емоционален план е силно втъкан вече поколения наред в себеусещането и себевъзприемането на българина. Такъв е архетипът, чрез който е формиран „образа на врага“. Исторически факт е, че идеята за робството е един от основните възпитателни елементи по време на Възраждането, възвръщането на държавността и появата на Царство България през 1908 г. и спомага за „събуждането от сън дълбок“, за издигането и укрепването на националното самочувствие и идентичност на българите. А съжителство в смисъла на „комшулука“ е имало и тогава, има го и сега между обикновените българи и турци. Комшулукът е онази портичка между дворовете на комшиите, която никога не се затваря. Тя е синтезиран образ на добрия съвместен живот в радости и беди. Като имаш радостна новина, тичаш през комшулука да я споделиш. Ако те е сполетяла беда, през него минаваш да търсиш помощ. Оттам минаваш, носейки козунак и боядисани яйца на Великден. Пак оттам комшиите ти носят баклава за да споделиш с тях радостта от Байрама... Така е било векове наред. Надявам се така да е и в бъдеще.
- Липсва ли ви политиката?
- В политиката има вход, няма изход. Влизаш в нея, след това, колкото и да мислиш, че си излязъл, тя не те пуска. Колкото и да казваш: „Не искам повече да се занимавам с теб“, тя не те оставя. Чрез познати, чрез колеги, чрез събития и ситуации винаги ти напомня за себе си и се опитва да те върне обратно.
- Какви са уроците, които научихте?
- Най-главният урок е, че в политиката каквото и да направиш, каквото и да кажеш, дори и каквото и да помислиш, рано или късно носиш отговорността и плащаш цената. Вторият много сериозен урок, който получих, е, че в политиката, както и във всяка друга дейност, от голямо значение е почтеността. Когато се създаде ситуация, в която трябва да направиш компромис със себе си, трябва да имаш силата да го заявиш. Третият важен урок е, че когато сбъркаш, трябва да имаш силата да се извиниш, пред когото си сбъркал.
- Обиден ли сте на Ахмед Доган?
- Не. Обидата разяжда. Тя е като една черна дупка, която засмуква всичко. Обидата винаги поражда негативни мисли и действия, желания за себедоказване, за реваншизъм и мъст. Аз няма защо да съм обиден.
- Към днешна дата имате ли отговор защо бяхте сменен като земеделски министър? Жертва на интриги ли станахте, или не успяхте да се справите със задачите?
- Тази страница съм я затворил. И под чертата, която съм сложил отдолу, пише: „Така е трябвало да се случи, така се е случило“. Тогава, през април 2008 г., малко преди Великден, при кадровите и структурни промени, които се направиха в Министерски съвет, имаше правила. По действащата коалиционна формула 3:5:8 трябваше да си тръгнат трима министри от БСП. Двама бяха с подадени оставки – Румен Овчаров и Румен Петков, по-късно към тях бе прибавен и Радослав Гайдарски. От НДСВ бяха сменени двама и от ДПС – един. По това време движението имаше трима министри – вицепремиер Емел Етем, министър на околната среда Джевдет Чакъров и аз – на земеделието. Жребият се падна върху мен. В политиката се случват и такива неща. Беше въпрос на решение.
- Останахте ли член на ДПС?
- Да, не съм си променял партийното членство.
- А запазихте ли добри отношения с Ахмед Доган?
- Да. Последно се видяхме на 17 декември, на прочутото новогодишно тържество, където бе произнесена речта, която предизвика нещо невиждано до този момент в партията – свалянето от пост и изключването на действащия председател на ДПС.
- Присъстващите на въпросното тържество дадохте ли си сметка какво предстои, докато слушахте словото на почетния председател на ДПС Ахмед Доган?
- Усещането беше емоционално. В един запомнящ се геостратегически анализ той не скри притесненията си, че глобалната финансово-икономическа криза е прераснала в политическа и че това ще доведе до пренареждане на световните баланси, полюси и силови полета. „За първи път съм песимист, макар че по природа съм обратното“ - каза той. И добави: „Следващите десет години ще бъдат много трудни. Няма да има място за романтика в политиката!“. Даде и косвена оценка на действащия председател, с ясен намек как не бива да се постъпва в ситуация на конфликт между съседни нам страни. Подчерта, че по дефиниция сме в периметъра на евентуални бъдещи военни действия между тях. Нарече декларацията за сваления руски бомбардировач „гаф“... Усещането на всички присъстващи бе, че ще има последствия... Но лично аз не съм очаквал такова развитие на събитията, каквото последва. Тук правя уговорката, че говоря в лично качество. Не съм в ръководството на партията и не съм в детайлите на решенията, които взема то.
- Самият Местан притесни ли се от речта на почетния председател, имаше ли външни проявления?
- Всеки на негово място би се притеснил. По време на речта, когато всички бяхме прави, забелязах, че той седна и някой му подаде чаша вода. След това тръгнаха най-различни слухове – било му станало лошо, бил колабирал... Седна. Не знам защо. Той знае най-добре.
- Като член на ДПС смятате ли, че има промяна в курса на партията, след като Лютви Местан стана председател?
- За съжаление не мога да дам оценка, защото по времето, когато г-н Местан беше председател, вече не бях нито в ръководството, нито в парламентарната група. Има доста оценки, направени от колеги, които са работили с него. Не крия, че г-н Местан е човек, когото съм уважавал – повече от 20 години сме били колеги в една и съща партия. В някаква степен партийните ни кариери са вървели в успоредни коловози. Разбира се, за разлика от мен, той стигна до председателския пост.
- Той имаше шанс да се наложи, да се утвърди като председател на партията. Какво го провали?
- Когато един човек е свален от всичките постове и изключен от партията си, най-лесното нещо е да „стъпиш върху него“. Да го обвиниш във всички грехове. Не мога го направя, защото мисля, че голяма част от причините за това решение на централния орган, трябва да се търсят в триъгълника от отношения между него, почетния председател и ръководството, в т.ч. и парламентарната група. Може би там има някои моменти, които убягват не само на мен, но и на много други хора. На базата на предположения и слухове, да се правят оценки и коментари, смятам че не е коректно. Но в речта на почетния председател г-н Доган се прокраднаха думи, които за мен прозвучаха като оценка за работата на г-н Местан. От друга страна пък, колеги от ЦОБ и ПГ заявиха, че и на предното новогодишното тържество, на което не присъствах, е имало критики в посока на игнорираране на колективните органи в определени ситуации, че заседанията на Бюрото и Парламентарната група в голяма степен са били формални, че вместо диалог е имало монолог и влошена комуникация...
- Ахмед Доган заяви на Местан, че няма да му позволи да направи това, което е решил. Разбрахте ли какво се е стремил да направи?
- Тук се корени оня момент, за който вече говорих. Има много неща, които нито аз, нито колегите ми знаят с точност. Аз също се питах, какво няма да му позволи. И какво означава фразата: „ДПС може и трябва да се промени! Не да се подмени! ДПС не може отново да се създаде, даже с помощ от вън!“? Имам предположения за какво става дума, но времето ще покаже дали са правилни или не.
- Много неща останаха недоизказани, има много въпросителни...
- Може би трябва наистина да мине време, в което голяма част от днешните въпроси и догадки ще получат своите отговори. Може би и от самия потърпевш в случая.
- Опитахме се, но не се получи на пресконференцията на Местан в БТА. Вместо отговори, получихме обвинения. Кажете, има ли потенциал за новия политически проект на Лютви Местан?
- Ако погледнем формалната страна на въпроса, след като вече е казал „А“, би следвало да изреди азбуката докрай. И може би ще станем свидетели на новия политически проект на г-н Местан. Регистрацията на такъв проект не е кой знае колко сложна работа. Но дали този проект ще има място в българската политика - ще покажат изборите. Те са мерилото. Избирателят те изпраща там, където ти като политик искаш да бъдеш – във властта. В управлението, или в опозицията. Утвърждаването на партиите минава през избирателната урна. Тя ти дава властта, тя ти я и отнема.
- Лютви Местан се опита да обясни отстраняването си от партията с опита да тласне ДПС по нов път – на евроатлантизма и ориентацията в дясно. Има ли разделение в движението по оста евроатлантизъм?
- Подобна теза за разделение в ДПС по въпросната ос не съществува. Тя е измислена. Никой в българската политика не може да има право на претенция върху „нотариалния акт“ за евроатлантизма. Членството в НАТО и в ЕС в един момент беше национална стратегическа цел на целия ни народ. Успехът, който беше постигнат, е плод на усилията на много хора, на много политици. ДПС е една от политически партии в България, която още през 1990 г., в първата си програмна платформа, заяви, че партията ще работи с инструментариума на демокрацията, за евроатлантическото ориентиране на страната, за членство в ЕС и НАТО. За постигане на тази национална цел – завръщане на България в семейството на демократичните държави, ДПС има реално направени политически действия и принос. За НАТО ще върна нещата малко назад. Нека си спомним 1999 г., когато бяхме в ситуация, подобна на настоящата, но много по-изострена. В съседна Югославия на Милошевич имаше конфликт, породен от етническата чистка на албанците в Косово. Имаше страхове от косовизация на страната ни. Батальон руски специални части беше завладял с десант летището в Прищина. НАТО беше започнало въздушната операция „Съюзна сила“ срещу Югославия и имаше отправена нота до България за даване на въздушен коридор. На четвърти май в Парламента, по времето на управлението на СДС и Иван Костов, се проведе много тежък дебат. Точката на този дебат беше сложена именно от ДПС с изказването на лидера й Ахмед Доган, който от трибуната на Парламента заяви, цитирам: „Днес, българският парламент е изправен пред най-голямото предизвикателство на времето след Втората световна война. То е свързано не с избор между доброто и злото, а с избора между по-малкото и по-голямото зло за страната в перспективата на националния интерес... Първо, ние сме ЗА даването на достъп до въздушното пространство на страната, при едновременни гаранции за нашата национална сигурност от страна на Северноатлантическия съюз. Политическото поведение на България трябва да бъде като страна – членка на НАТО, но и алиансът трябва да се отнася към нашата национална сигурност като част от собствената си колективна сигурност. Второ, България НЕ ТРЯБВА да поема ангажименти, които предполагат прякото участие на български войник, на български части, във военни действие срещу Съюзна република Югославия... За нас, като български политици, няма нищо по-значимо от това да гарантираме мира и сигурността на страната ни и да съдействаме за възстановяването на траен мир в региона.“ Да не забравяме, че БСП, тогава водена от бъдещия президент Георги Първанов, беше на улицата, на протест и зовеше: "Не давайте коридор на НАТО, те ще бомбардират нашите братя в Сърбия." А смисълът на речта на г-н Доган бе, че ние избираме между днес и утре, между това да станем реални членове на НАТО като система за колективна сигурност и в последствие - член на ЕС или да станем „санитарна зона“ в този или бъдещи конфликти на Балканите. Именно тази позиция наклони везните да откажем на Русия и да дадем коридор на НАТО, за да осъществи операцията.
- На няколко пъти отцепници от ДПС се опитваха да се върнат в политиката, създавайки свои проекти, но не успяха. Единствено формацията на Касим Дал и Корман Исмаилов - НПСД, успя да влезе в парламента. Какво е обяснението ви за успеха им?
- Наистина, с един народен представител в лицето на Корман Исмаилов НПСД е в парламента, но в коалиция с други политически сили, наречени Реформаторски блок. И до днес обаче, не съм сигурен, че ако тази партия беше участвала самостоятелно на парламентарните избори, би успяла да влезе в НС. Но политическата конюнктура понякога подсказва и подобни възможности – в определения момент да намериш подходящия партньор, правилната ракета носител..
- Не е ли нагло това, което искат от НПСД – с един депутат да имат участие в изпълнителната власт, да се борят за постове и да се сърдят, когато хора от тяхната квота си тръгват от властта?
- Не искам да влизам в проблемите на Реформаторския блок, защото не смятам за нормално с толкова спечелени гласове, с такава парламентарна тежест, да имат толкова голяма представителност в изпълнителната власт. Спомням си преди време какъв вой надигаха хора от техните среди, че ДПС преяждало с власт. Визирам времето на т. нар. Тройна коалиция. Тогава вотът, даден от избирателите през 2005 г., беше правилно прочетен, за да се стигне до управленската формула 3:5:8. А сега?
- Участвал сте в коалиционно управление. Мислил ли сте по темата какви са най-големите недъзи на сегашния тип управление?
- Това, на което сме свидетели, е следствие. Причината е, че в българската политика, сред българските партии, няма достатъчно високо ниво на коалиционна култура. Коалиционността изисква друг, особен тип, взаимоотношения. Може би един от най-добрите примери на коалиционни отношения у нас в последните години беше тройната коалиция. Спомнете си, че имаше Съвет на коалицията, който се събираше периодично, обсъждаше и вземаше решения по ключови за развитието ни въпроси. След това никой не смееше да торпилира тези решения. Може би една от най-големите слабости на сегашното коалиционно управление е неговата фрагментарност. Ако го разчленим на съставните му части, ще видим колко партии от най-различен тип като идеология и програма са вътре. И когато няма център на тежестта, какъвто беше съветът на тройната коалиция, се стига до разнобоя, който виждаме в момента. Хем си в управлението, хем си в опозиция. Като раздвоение на личността. Но щом като смятат, че могат да управляват по този начин, след като са убедени, че именно лидерът на ГЕРБ и премиер на страната Бойко Борисов трябва да бъде центърът на тежестта и през неговата воля да минават всички промени, нека да е така. Не е трудно да се направи една коалиция, за да се влезе във властта, без да се помисли, че след това трябва да има търпимост и поносимост. Висшият пилотаж в коалиционната култура е в това, че без значение дали си десен, центрист или си в левия политически сектор, да можеш да развиваш своите политики, без да ги налагаш, да отчиташ позициите и интересите на партньорите си, без да губиш облик, да се опиташ да бъдеш коректив и да се научиш да правиш компромиси в името на полезните решения. Защото в коалицията интересът на твоята политическа сила е важен, но по-важен е интересът на цялото общество. Ключовата дума за успеха на всяка коалиция е баланс. Баланс в политиките в името на просперитета. И никакъв компромис, когато става дума за националния интерес.- Г-н Кабил, да за започнем разговора с горещия спор в обществото, заради който си замина министърът на о Нихат Кабил:бразованието. Робство, владичество или съжителство? Кой термин според вас най-точно характеризира този период от историята ни?
- Не съм историк, но приемам за меродавно мнението на екипа от историци от БАН, които заявиха, че коректният, международно признат и ползван термин за този период е османско владичество или господство. Но в същото време отчитам, че терминът „робство“, използван в литературните шедьоври на възрожденските ни автори, в учебниците по история в дълъг период от миналото на страната ни, в емоционален план е силно втъкан вече поколения наред в себеусещането и себевъзприемането на българина. Такъв е архетипът, чрез който е формиран „образа на врага“. Исторически факт е, че идеята за робството е един от основните възпитателни елементи по време на Възраждането, възвръщането на държавността и появата на Царство България през 1908 г. и спомага за „събуждането от сън дълбок“, за издигането и укрепването на националното самочувствие и идентичност на българите. А съжителство в смисъла на „комшулука“ е имало и тогава, има го и сега между обикновените българи и турци. Комшулукът е онази портичка между дворовете на комшиите, която никога не се затваря. Тя е синтезиран образ на добрия съвместен живот в радости и беди. Като имаш радостна новина, тичаш през комшулука да я споделиш. Ако те е сполетяла беда, през него минаваш да търсиш помощ. Оттам минаваш, носейки козунак и боядисани яйца на Великден. Пак оттам комшиите ти носят баклава за да споделиш с тях радостта от Байрама... Така е било векове наред. Надявам се така да е и в бъдеще.
- Липсва ли ви политиката?
- В политиката има вход, няма изход. Влизаш в нея, след това, колкото и да мислиш, че си излязъл, тя не те пуска. Колкото и да казваш: „Не искам повече да се занимавам с теб“, тя не те оставя. Чрез познати, чрез колеги, чрез събития и ситуации винаги ти напомня за себе си и се опитва да те върне обратно.
- Какви са уроците, които научихте?
- Най-главният урок е, че в политиката каквото и да направиш, каквото и да кажеш, дори и каквото и да помислиш, рано или късно носиш отговорността и плащаш цената. Вторият много сериозен урок, който получих, е, че в политиката, както и във всяка друга дейност, от голямо значение е почтеността. Когато се създаде ситуация, в която трябва да направиш компромис със себе си, трябва да имаш силата да го заявиш. Третият важен урок е, че когато сбъркаш, трябва да имаш силата да се извиниш, пред когото си сбъркал.
- Обиден ли сте на Ахмед Доган?
- Не. Обидата разяжда. Тя е като една черна дупка, която засмуква всичко. Обидата винаги поражда негативни мисли и действия, желания за себедоказване, за реваншизъм и мъст. Аз няма защо да съм обиден.
- Към днешна дата имате ли отговор защо бяхте сменен като земеделски министър? Жертва на интриги ли станахте, или не успяхте да се справите със задачите?
- Тази страница съм я затворил. И под чертата, която съм сложил отдолу, пише: „Така е трябвало да се случи, така се е случило“. Тогава, през април 2008 г., малко преди Великден, при кадровите и структурни промени, които се направиха в Министерски съвет, имаше правила. По действащата коалиционна формула 3:5:8 трябваше да си тръгнат трима министри от БСП. Двама бяха с подадени оставки – Румен Овчаров и Румен Петков, по-късно към тях бе прибавен и Радослав Гайдарски. От НДСВ бяха сменени двама и от ДПС – един. По това време движението имаше трима министри – вицепремиер Емел Етем, министър на околната среда Джевдет Чакъров и аз – на земеделието. Жребият се падна върху мен. В политиката се случват и такива неща. Беше въпрос на решение.
- Останахте ли член на ДПС?
- Да, не съм си променял партийното членство.
- А запазихте ли добри отношения с Ахмед Доган?
- Да. Последно се видяхме на 17 декември, на прочутото новогодишно тържество, където бе произнесена речта, която предизвика нещо невиждано до този момент в партията – свалянето от пост и изключването на действащия председател на ДПС.
- Присъстващите на въпросното тържество дадохте ли си сметка какво предстои, докато слушахте словото на почетния председател на ДПС Ахмед Доган?
- Усещането беше емоционално. В един запомнящ се геостратегически анализ той не скри притесненията си, че глобалната финансово-икономическа криза е прераснала в политическа и че това ще доведе до пренареждане на световните баланси, полюси и силови полета. „За първи път съм песимист, макар че по природа съм обратното“ - каза той. И добави: „Следващите десет години ще бъдат много трудни. Няма да има място за романтика в политиката!“. Даде и косвена оценка на действащия председател, с ясен намек как не бива да се постъпва в ситуация на конфликт между съседни нам страни. Подчерта, че по дефиниция сме в периметъра на евентуални бъдещи военни действия между тях. Нарече декларацията за сваления руски бомбардировач „гаф“... Усещането на всички присъстващи бе, че ще има последствия... Но лично аз не съм очаквал такова развитие на събитията, каквото последва. Тук правя уговорката, че говоря в лично качество. Не съм в ръководството на партията и не съм в детайлите на решенията, които взема то.
- Самият Местан притесни ли се от речта на почетния председател, имаше ли външни проявления?
- Всеки на негово място би се притеснил. По време на речта, когато всички бяхме прави, забелязах, че той седна и някой му подаде чаша вода. След това тръгнаха най-различни слухове – било му станало лошо, бил колабирал... Седна. Не знам защо. Той знае най-добре.
- Като член на ДПС смятате ли, че има промяна в курса на партията, след като Лютви Местан стана председател?
- За съжаление не мога да дам оценка, защото по времето, когато г-н Местан беше председател, вече не бях нито в ръководството, нито в парламентарната група. Има доста оценки, направени от колеги, които са работили с него. Не крия, че г-н Местан е човек, когото съм уважавал – повече от 20 години сме били колеги в една и съща партия. В някаква степен партийните ни кариери са вървели в успоредни коловози. Разбира се, за разлика от мен, той стигна до председателския пост.
- Той имаше шанс да се наложи, да се утвърди като председател на партията. Какво го провали?
- Когато един човек е свален от всичките постове и изключен от партията си, най-лесното нещо е да „стъпиш върху него“. Да го обвиниш във всички грехове. Не мога го направя, защото мисля, че голяма част от причините за това решение на централния орган, трябва да се търсят в триъгълника от отношения между него, почетния председател и ръководството, в т.ч. и парламентарната група. Може би там има някои моменти, които убягват не само на мен, но и на много други хора. На базата на предположения и слухове, да се правят оценки и коментари, смятам че не е коректно. Но в речта на почетния председател г-н Доган се прокраднаха думи, които за мен прозвучаха като оценка за работата на г-н Местан. От друга страна пък, колеги от ЦОБ и ПГ заявиха, че и на предното новогодишното тържество, на което не присъствах, е имало критики в посока на игнорираране на колективните органи в определени ситуации, че заседанията на Бюрото и Парламентарната група в голяма степен са били формални, че вместо диалог е имало монолог и влошена комуникация...
- Ахмед Доган заяви на Местан, че няма да му позволи да направи това, което е решил. Разбрахте ли какво се е стремил да направи?
- Тук се корени оня момент, за който вече говорих. Има много неща, които нито аз, нито колегите ми знаят с точност. Аз също се питах, какво няма да му позволи. И какво означава фразата: „ДПС може и трябва да се промени! Не да се подмени! ДПС не може отново да се създаде, даже с помощ от вън!“? Имам предположения за какво става дума, но времето ще покаже дали са правилни или не.
- Много неща останаха недоизказани, има много въпросителни...
- Може би трябва наистина да мине време, в което голяма част от днешните въпроси и догадки ще получат своите отговори. Може би и от самия потърпевш в случая.
- Опитахме се, но не се получи на пресконференцията на Местан в БТА. Вместо отговори, получихме обвинения. Кажете, има ли потенциал за новия политически проект на Лютви Местан?
- Ако погледнем формалната страна на въпроса, след като вече е казал „А“, би следвало да изреди азбуката докрай. И може би ще станем свидетели на новия политически проект на г-н Местан. Регистрацията на такъв проект не е кой знае колко сложна работа. Но дали този проект ще има място в българската политика - ще покажат изборите. Те са мерилото. Избирателят те изпраща там, където ти като политик искаш да бъдеш – във властта. В управлението, или в опозицията. Утвърждаването на партиите минава през избирателната урна. Тя ти дава властта, тя ти я и отнема.
- Лютви Местан се опита да обясни отстраняването си от партията с опита да тласне ДПС по нов път – на евроатлантизма и ориентацията в дясно. Има ли разделение в движението по оста евроатлантизъм?
- Подобна теза за разделение в ДПС по въпросната ос не съществува. Тя е измислена. Никой в българската политика не може да има право на претенция върху „нотариалния акт“ за евроатлантизма. Членството в НАТО и в ЕС в един момент беше национална стратегическа цел на целия ни народ. Успехът, който беше постигнат, е плод на усилията на много хора, на много политици. ДПС е една от политически партии в България, която още през 1990 г., в първата си програмна платформа, заяви, че партията ще работи с инструментариума на демокрацията, за евроатлантическото ориентиране на страната, за членство в ЕС и НАТО. За постигане на тази национална цел – завръщане на България в семейството на демократичните държави, ДПС има реално направени политически действия и принос. За НАТО ще върна нещата малко назад. Нека си спомним 1999 г., когато бяхме в ситуация, подобна на настоящата, но много по-изострена. В съседна Югославия на Милошевич имаше конфликт, породен от етническата чистка на албанците в Косово. Имаше страхове от косовизация на страната ни. Батальон руски специални части беше завладял с десант летището в Прищина. НАТО беше започнало въздушната операция „Съюзна сила“ срещу Югославия и имаше отправена нота до България за даване на въздушен коридор. На четвърти май в Парламента, по времето на управлението на СДС и Иван Костов, се проведе много тежък дебат. Точката на този дебат беше сложена именно от ДПС с изказването на лидера й Ахмед Доган, който от трибуната на Парламента заяви, цитирам: „Днес, българският парламент е изправен пред най-голямото предизвикателство на времето след Втората световна война. То е свързано не с избор между доброто и злото, а с избора между по-малкото и по-голямото зло за страната в перспективата на националния интерес... Първо, ние сме ЗА даването на достъп до въздушното пространство на страната, при едновременни гаранции за нашата национална сигурност от страна на Северноатлантическия съюз. Политическото поведение на България трябва да бъде като страна – членка на НАТО, но и алиансът трябва да се отнася към нашата национална сигурност като част от собствената си колективна сигурност. Второ, България НЕ ТРЯБВА да поема ангажименти, които предполагат прякото участие на български войник, на български части, във военни действие срещу Съюзна република Югославия... За нас, като български политици, няма нищо по-значимо от това да гарантираме мира и сигурността на страната ни и да съдействаме за възстановяването на траен мир в региона.“ Да не забравяме, че БСП, тогава водена от бъдещия президент Георги Първанов, беше на улицата, на протест и зовеше: "Не давайте коридор на НАТО, те ще бомбардират нашите братя в Сърбия." А смисълът на речта на г-н Доган бе, че ние избираме между днес и утре, между това да станем реални членове на НАТО като система за колективна сигурност и в последствие - член на ЕС или да станем „санитарна зона“ в този или бъдещи конфликти на Балканите. Именно тази позиция наклони везните да откажем на Русия и да дадем коридор на НАТО, за да осъществи операцията.
- На няколко пъти отцепници от ДПС се опитваха да се върнат в политиката, създавайки свои проекти, но не успяха. Единствено формацията на Касим Дал и Корман Исмаилов - НПСД, успя да влезе в парламента. Какво е обяснението ви за успеха им?
- Наистина, с един народен представител в лицето на Корман Исмаилов НПСД е в парламента, но в коалиция с други политически сили, наречени Реформаторски блок. И до днес обаче, не съм сигурен, че ако тази партия беше участвала самостоятелно на парламентарните избори, би успяла да влезе в НС. Но политическата конюнктура понякога подсказва и подобни възможности – в определения момент да намериш подходящия партньор, правилната ракета носител..
- Не е ли нагло това, което искат от НПСД – с един депутат да имат участие в изпълнителната власт, да се борят за постове и да се сърдят, когато хора от тяхната квота си тръгват от властта?
- Не искам да влизам в проблемите на Реформаторския блок, защото не смятам за нормално с толкова спечелени гласове, с такава парламентарна тежест, да имат толкова голяма представителност в изпълнителната власт. Спомням си преди време какъв вой надигаха хора от техните среди, че ДПС преяждало с власт. Визирам времето на т. нар. Тройна коалиция. Тогава вотът, даден от избирателите през 2005 г., беше правилно прочетен, за да се стигне до управленската формула 3:5:8. А сега?
- Участвал сте в коалиционно управление. Мислил ли сте по темата какви са най-големите недъзи на сегашния тип управление?
- Това, на което сме свидетели, е следствие. Причината е, че в българската политика, сред българските партии, няма достатъчно високо ниво на коалиционна култура. Коалиционността изисква друг, особен тип, взаимоотношения. Може би един от най-добрите примери на коалиционни отношения у нас в последните години беше тройната коалиция. Спомнете си, че имаше Съвет на коалицията, който се събираше периодично, обсъждаше и вземаше решения по ключови за развитието ни въпроси. След това никой не смееше да торпилира тези решения. Може би една от най-големите слабости на сегашното коалиционно управление е неговата фрагментарност. Ако го разчленим на съставните му части, ще видим колко партии от най-различен тип като идеология и програма са вътре. И когато няма център на тежестта, какъвто беше съветът на тройната коалиция, се стига до разнобоя, който виждаме в момента. Хем си в управлението, хем си в опозиция. Като раздвоение на личността. Но щом като смятат, че могат да управляват по този начин, след като са убедени, че именно лидерът на ГЕРБ и премиер на страната Бойко Борисов трябва да бъде центърът на тежестта и през неговата воля да минават всички промени, нека да е така. Не е трудно да се направи една коалиция, за да се влезе във властта, без да се помисли, че след това трябва да има търпимост и поносимост. Висшият пилотаж в коалиционната култура е в това, че без значение дали си десен, центрист или си в левия политически сектор, да можеш да развиваш своите политики, без да ги налагаш, да отчиташ позициите и интересите на партньорите си, без да губиш облик, да се опиташ да бъдеш коректив и да се научиш да правиш компромиси в името на полезните решения. Защото в коалицията интересът на твоята политическа сила е важен, но по-важен е интересът на цялото общество. Ключовата дума за успеха на всяка коалиция е баланс. Баланс в политиките в името на просперитета. И никакъв компромис, когато става дума за националния интерес.
 
(Епицентър.бг, 03.02.2016 г.)
 

Д-р Хасан Адемов: Бизнесът има интерес да подготвя кадри, които да влязат веднага в производството

- Г-н Адемов, какъв ще е социалният ефект от въвеждането на дуалното образование в България?
- Страните, в които е въведено дуалното обучение, са с най-нисък процент младежка безработица. Такава система има в Швейцария, Германия и Австрия и там младежката безработица е между 3 и 5%, което е нищо в сравнение с нивата в България. Идеята на дуалното образование е младите хора на възраст 15 г. да бъдат професионално ориентирани. Още в ранна възраст в семействата се води дискусия каква да бъде ориентацията, какво иска да работи детето, какво да специализира. В зависимост от сферата детето се насочва професионално. То избира профил, в който да се реализира - технически, хуманитарен или друг. Т.е. дискусията трябва да стартира на ниво професионално ориентиране в самите семейства.
- С въвеждането на тази система ще има по-добра реализация на младите хора и у нас, така ли?
- При всички положения. Бизнесът ще има възможност да се възползва от кадри, които са мотивирани да работят в тази сфера, да им даде възможност в реални практически условия да реализират собствените си желания. А родителите на тези деца имат възможност да сключват договори с работодателите.
- Договори за какво?
- Договори за това в рамките на 3 или 4 години, в зависимост от специалността, която са избрали, и още докато учат, децата да работят в реални условия при реален работодател. Например в IX клас в рамките на една седмица 2 дни са в училище, а 3 са в реална работна среда. И работят заедно с наставник, който е определен от работодателя.
- Не са ли прекалено малки децата в IX клас да работят?
- Те работят работа, която е подходяща за съответната възраст. Изпълняват ангажименти, свързани с най-елементарни трудови навици. И получават възнаграждение за това.
- Носят кафе например?
- Не. За всяко работно място има изготвен предварителен алгоритъм какво точно трябва да изпълнява детето в зависимост от възрастта си. Учебните планове се одобряват с помощта на кантоните (областите) в Швейцария и на регионалните инспекторати по образование в нашенски условия. Например - ако се подготвят за техническа специалност, са застъпени предимно учебни предмети като физика, математика и други, свързани със специалността. Ако пък си избрал фармацевтична или сладкарска промишленост, които са силно развити в Швейцария, то предметите са свързани с тези специалности. - Как ще се определя колко да се плаща на децата за работата им?
- В Швейцария първата година дават на децата около 400 швейцарски франка при минимална заплата около 4000, която е различна по различни браншове. Това е около 1/ 10 от минималната работна заплата на месец. Може заплащането да е до 20%.
- Как ще бъдат стимулирани работодателите да вземат във фирмите си деца, защото те ще изискват по-специални грижи и внимание, ще трябва човек да се занимава с тях?
- Бизнесът разбира, че по този начин помага на обществото като цяло, от една страна. Второ, той е мотивиран от факта, че тези деца работят като останалите работници -особено в по-горните класове изпълняват задачите си 100%, видяхме това с очите си. Така че бизнесът е заинтересуван от гледна точка на това не да експлоатира децата, а да подготвя кадри, които веднага да влязат в производство. Освен това тези деца са мотивирани в семейството си и знаят, че съчетаването между образованието и реалната работна среда им дава перспектива за развитие. Могат да останат във фирмите, в които са работили. А могат и да кандидатстват в университет. Много е важно да се разбере, че тази система не е за децата с нисък успех или такива, които по-трудно усвояват учебния процес, а за всички деца. Всеки си избира фирма, в която работи по тази програма. И накрая задължително се явява на теоретичен и практически изпит. Като го издържи, получава сертификат.
- Нереалистично ми се вижда децата да тръгнат да работят от IX клас.
- В България винаги търсим аргументи, с които да провалим каквото и да е. В Германия, Швейцария и Австрия нито са по-лекомислени от нас, нито по-малко оценяват рисковете за това, което може да се случи. Нашата задача е първо да промотираме тази система, да посочим добрите й страни. Трябва да променим нагласите на обществото, на работодателите, на родителите. Да убедим децата, че това им дава възможност.
 
(24 часа, 01.02.2016 г.)

Евродепутатът Филиз Хюсменова организира обучения за развитието на малки стопанства

С информационна среща в гр. Тутракан, област Силистра, стартира поредица от обучения в областта. Повече от 200 земеделски производители се включиха в информационните срещи, организирани от евродепутат Филиз Хюсменова чрез нейния Европейски информационен център в гр. Дулово. През двата почивни дни /27-28 февруари/ се проведоха обучения в градовете Тутракан, Дулово, Главиница и в с. Брадвари /община Силистра/. Ализан Яхова – бивш изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” запозна присъстващите с подмярка 6.3 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Тя предостави информация за стартовата помощ за развитието на малките стопанства, за която могат да кандидатстват земеделските стопани. Бяха обсъдени и актуалните възможности за финансиране на пчелари, животновъди, овощари, зеленчукопроизводители и други. „Обученията се провеждат за втора поредна година в област Силистра и интересът към тях е голям. ” – сподели координаторът на информационния център в гр. Дулово Левент Мемиш.

Съпредседателят на ДПС Рушен Риза в Кърджали: Време е за прошка и обединение

„Надявам се на днешната конференция да има едно добро съревнование и да бъде избран най-достойният претендент за лидер на общинската структура „Това заяви пред журналисти в Кърджали един от съпредседателите на ДПС Рушен Риза - гост на Деветата отчетно-изборна конференция на общинската структура на Движението в града край Арда. Видимо спокоен, Риза отговори на няколко журналистически въпроса ,един  от които за учредяването на партията на Лютви Местан-ДОСТ.„Присъствието на 40 души от  Кърджалийско на събитието не е никак обезпокоително. Все пак говорим за 40 човека. Всеки сам избира посоката. Поддръжниците на Местан избраха пътя на разделението и конфронтацията. Ние, от ДПС сме били винаги за единна и положителна политика. Важното е че днес сме тук на конференция, другите какво правят, нас не ни интересува“, категоричен бе Риза. Той допълни, че от Движението нямали опасения ,че избирателите ще припознаят ДОСТ като своя партия. „ От 26 години се доказваме в българската политика като една от най-устойчивите  и стабилни партии в България. Имало е много опити през годините, да се разруши нашето единство и да се разцепи ДПС, както и да се разединят  нашите избиратели. За щастие, тези подмолни опити са били неуспешни. Все пак сме демократична страна, има 400 партии, няма лошо да станат и 401“, заяви политикът. Той посочи още , че целенасочено темата за Турция се вкарва в дневния ред на партиите с препратка към ДПС. „Ние винаги сме били независима организация и занапред ще останем такава. Нямаме намерение да издигаме стени около нас. Отворени сме за новото, с ясни цели за постигането им. Не ни е лесно, защото представляваме малцинствата в тази държава. А, да се отстояват правата им и свободите, не е никак лесно“, допълни съпредседателят на ДПС.

По въпроса за разнобоя в местния Общински съвет при избора на председател, Риза посочи, че няма драма. Все пак бил избран един от четиримата издигнати кандидати, чиито имена били съгласувани с ръководството на Движението. „Радвам се, ако централата  е била катализатор на тези процеси и е постигнато единство“, заключи Риза. Той беше категоричен, че по въпроса няма да има „набиване“ на канчета, а по-скоро ще настане време за прошка и за обединение.

Източник: Арда нюз, 27.02.2016 г.

Съпредседателят на ДПС Мустафа Карадайъ : ДПС е твърде висока летва, ренегатите нямат ръста да я прескочат!

Несъстоятелно е ренегати, втора-трета употреба, които сами не могат да изброят партиите, през които са минали, днес да се опитват да се представят като автентични либерали, като за пореден път се опитват да осмислят съществуването си, съизмервайки се с ДПС, заяви съпредседателят на ДПС Мустафа Карадайъ днес във Велинград.

“ДПС, както каза нашият почетен председател д-р Ахмед Доган не може да се изгради отново, не може да се подмени!  Те заявяват, че искат да са проевропейска партия, истината е друга - ДПС е европейската либерална партия на България.  Те  казват, че искат да са пронатовски, но България отдавна е член на НАТО и именно ДПС  проправи пътя на страната ни към пълноправното членство в НАТО. И то последователно, провеждайки национално-отговорната си политика през всички тези 26 години. ДПС беше създадена за да отстоява основните човешки ценности – правата и свободите на всички български граждани и независимо от предизвикателствата на времето, независимо от предателствата, остава, докзала своята национална значимост и отговорност. ДПС е твърде висока летвата, тези хора нямат ръста да я прескочат!”

Съпредседателят на ДПС Мустафа Карадайъ присъства днес на отчетно-изборната конференция на ДПС Велинград.

ДПС ще настоява за отпадането на текста от ИК относно забраната за агитация на език различен от български

 

Вчера на заседание на Комисията по правни въпроси народните представители на ДПС представиха своите предложения относно Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, свързани с отпадането на текста относно забраната за агитация на език различен от български по време на предизборна кампания. Постоянна позиция и ежедневна борба на ДПС е свалянето на тази забрана и премахването на този мракобесен текст от Закона. В същия смисъл са позициите на Венецианската комисия, наблюдателите на ОССЕ и докладите на Съвета на Европа, които потвърждават, че текстът е несъвместним с ценностите и принципите, на които е изградена днешна демократична Европа. Редица доклади и препоръки до българския парламент и българската държава настоятелно указват да бъде отменен този текст, който в същото време Движението за права и свободи счита и за противоконституционен, защото нарушава чл. 36 от Конститиция, който гарантира като основно право на българските граждани правото им да изучават и ползват своя майчин език, в случай че той е различен от българския език. Предложението на група народни представители от ДПС не беше подкрепено от Комисията по правни въпроси. Всички представители на ДПС ще продължат да поставята този въпрос, както на национално така и на европейско ниво, до пълната отмяна на този текст.

Илхан Кючюк представи петицията срещу забрана за агитация на майчин език в ресорната комисия в Европейския парламент

Евродепутатът и вицепрезидент на АЛДЕ Илхан Кючюк представи внесената от него петиция срещу пълната забрана за използване на езици, различни от официалния език на Република България, по време на предизборни кампании в Комисията по петиции в Европейския парламент.

Инициатива за отмяна на разпоредбата, залегнала в Избирателния кодекс на България, бе подета от евродепутата през изминалата година.

По време на представянето в Комисията по петиции Кючюк заяви, че това законодателно ограничение нарушава свободата на изразяване по време на предизборни кампании, както и правото на избирателите да получават информация на език, разбираем за тях, дори ако този език не е официалния език на страната, за да могат те да направят своя информиран избор. По думите му тези права и свободи са провъзгласени в чл. 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 10 от Европейската конвенция за правата на човека.

„Свободни избори са само тези, които гарантират свободното изразяване на волята на избирателите. Те предполагат свободен обмен на мнения и информация в периода преди изборите и гарантират, че всички граждани са в състояние да разбират и да участват пълноценно в изборния процес. В тази връзка, забраната за използване на друг език, освен официалния български, по време на предизборни кампании е в явно противоречие с установените международните демократични стандарти.

По време на дебата в Комисията по петиции се включиха представители от различни държави и политически групи, мнозинството от които подкрепиха изразеното в документа становище, че съответното законово ограничение води до нарушаване на европейското законодателство, както и че правото на всеки гражданин са Съюза да изразява послания и становища на своя майчин език следва да бъде гарантирано.

Комисията взе решение петицията да остане отворена и изпрати писмо за становище от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Бе решено още темата отново да бъде поставена за обсъждане в Комисията по петиции, като на този следващ етап участие ще вземе и Франс Тимерманс в качеството му на първи заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за въпросите на върховенството на закона и Хартата на основните права.

„Повдигнах този въпрос не защото не обичам родината си, а защото искам да се превърне в истинска европейска демокрация. Не искам Република България да се утвърди като страна на двойните стандарти по отношение на човешките права“, коментира Илхан Кючюк.

Обучение в успешна политическа комуникация и конференция на Женското дружество на ДПС се проведоха във Велико Търново

 

 „Политическият диалог и ролята на жената либерал” беше темата, която обсъждаха в гр. Велико Търново жени либерали от областта. Семинарът се проведе по идея и под патронажа на евродепутата и зам. – председател на ДПС Филиз Хюсменова. Той беше подкрепен от групата на либералите в Европейския парламент – АЛДЕ. В семинара взеха участие повече от 50 жени, които имаха възможност да получат съвети за успешна политическа комуникация от проф. дфн Мариета Ботева от философския факултет на университета във Велико Търново. Беше обърнато внимание на културата на политическия диалог и представено значението на невербалното общуване в него. Велислава Кръстева, експерт PR и комуникация, окуражи със съвременни примери жените да изразяват позициите си и да ги отстояват с аргументи. Форумът отбеляза Международния ден на майчиния език.

DSC00153

Дамите от женските дружества към ДПС в област Велико Търново проведоха първата си отчетно-изборна конференция.За председател на женското дружество беше избрана  Икмал Джебирова. Гости на конференцията бяха Нигяр Джафер - три мандата депутат в НС, Велислива Кръстева – ръководител на пресцентъра на ДПС, Гюнай Далоолу - областен председател на ДПС, общинските председатели на ДПС във Велико Търново, Павликени, Стражица, общински съветници, председателят на МДПС в областта Синан Пехливанов и други.

Днес отбелязахме световния ден на майчиния език

Днес отбелязахме световния ден на майчиния език, обявен с решение на Генералната конференция на ЮНЕСКО от 17 ноември 1999 година.

В дома на културата в гр. Кърджали, общините Кърджали, Момчилград, Крумовград, Кирково, Ардино, Джебел и Черноочене взеха участие в честванията на Международния ден на майчиния език.Богатата културна програма включваше: откриване на изложба във фоайето на тема „Почит към езика“, организирана от областния съвет на ДПС Кърджали, обсъждане на проблемите, свързани с изучаването на майчин език, танци, рецитали и музикални изпълнения. На събитието присъстваха съпредседателят на ДПС Мустафа Карадайъ, народните представители Ердинч Хайрула и Мустафа Ахмед, кметът на гр. Кърджали инж. Хасан Азис и председатели на общински съвети на ДПС от област Кърджали. Събитието премина изкючително активно и с голям интерес на над 500 присъстващи в залата. На всеки участник беше връчена грамота и ще му бъде подарен по един фотоапарат от Областния съвет на ДПС Кърджали.

IMG 2705

В Търговище беше отпразнуван Международният ден на майчиния език. Организатор на проявата е Областният съвет на Движението за права и свободи. На събитието присъстваха съпредседателят на ДПС Рушен Риза, народният представител д-р Тунчер Кърджалиев, Областният председател Хамди Илязов и кметове на ДПС от областта.

IMG 2696

IMG 2672

IMG 2682

Денят беше честван с различни културни прояви и в други области в страната.

ДПС положи венец пред паметника на Апостола

ДПС положи венец пред паметника на Апостола снощи. На възпоменателния митинг в столицата, посветен на 143 години от гибелта на Васил Левски присъства зам.- председателят на ПГ на ДПС Станислав Анастасов.

ДПС внесе законопроект за разсекретяване на Доклада за КТБ

В отговор на широкия обществен интрес към Доклада на Международната консултанска компания "Алекс Партнерс" относно разследване на фалита на КТБ и като продължение на политиката на ПГ на ДПС за пълна прозрачност на всички факти и обстоятелства относно този фалит, водена от самото начало на кризата „КТБ”, народните представители Делян Пеевски, Йордан Цонев и Петър Чобанов внесоха Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност. Целта на разпоредбите на този Закон е да даде възможност на синдиците на банката в несъстоятелност да публикуват Доклада на "Алекс Партнерс".

Намерението на ПГ да извърши тази законодателна промяна в интерес на обществото беше оповестена още миналата сряда - 15 февруари в коментар по повод публикуваните списъци на вложителите и кредиторите на КТБ.  Няколко дни по-късно финансовият министър също изрази волята на кабинета да предприеме действия по разсекретяване на Доклада. Смятаме, че тази законодателна промяна ще помогне и на финансовия министър в това немерение.

 

 

Движението за права и свободи осъжда терористичните актове в Република Турция

Изразяваме дълбоката си покруса от вълната терористични актове в Република Турция, при които загинаха и бяха ранени десетки военни и цивилни граждани. Осъждаме остро кървавите посегателства срещу най-висшите човешки ценности - живот и свобода.

Борбата с тероризма и грозните му проявления, независимо къде и по какви причини се извършва, изисква все повече световната общност да обедини воля, усилия и действия за да гарантира сигурността на живот.

Демократичният свят има нужда от отговорни водачи, за да осигурят живота, свободата и заедността на различията в динамичното глобално време, изпълнено с тежки предизвикателства.

От името на Движението за права и свободи и от наше име, поднасяме най-искрените си съболезнования към семействата на загиналите и изразяваме своята надежда за бързо възстановяване на пострадалите.

В този тежък момент, ние скърбим заедно с целия турски народ!

              

Съпредседатели:

                                                                Мустафа Карадайъ

                                                                Рушен Риза

                                                                Четин Казак

Предложение за създаването на Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на Руската Федерация и Р Турция във вътрешната политика на Р България внесоха в деловодството на НС 72 народни представители

Предложение за създаването на Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на Руската Федерация и Република Турция във вътрешната политика на Република България внесоха в деловодството на НС 72 народни представители. При проведените по инициатива на ДПС консултации за необходимостта от създаването на такава комисия беше постигнато широко съгласие между представителите на системните партии в Парламента. Народните представители се обединиха около обстоятелството, че създаването на подобна комисия се налага, поради разгласените през последните седмици в публичното пространство, в т.ч. и в медиите, факти, обстоятелства и твърдения за намеса на определени официални представители (политици, дипломати и др.) на Република Турция във вътрешнополитическия живот на страната. В мотивите се казва, че беше публикувана информация за оказван натиск върху български политици, партийни активисти и представители на местните власти във връзка с дейността и решенията на български политически партии. От друга страна паралелно с това се появиха и упорито се разпространяват твърдения, че определени български политически партии системно прокарват в българския обществено-политически живот интересите на Руската Федерация и са се поставили в услуга на тази държава.Тези твърдения с основание будят тревога сред българското общество и поставят сериозни въпроси, свързани с националната сигурност, суверенитета и независимостта на вътрешната политика на Република България, се казва още в мотивите на вносителите.

„От висш държавен интерес е час по-скоро всички факти и обстоятелства, свързани с горепосочените твърдения да бъдат обстойно проучени и да бъде разкрита цялата истина относно тяхната достоверност. Това може да бъде постигнато чрез създаването на една временна парламентарна комисия, която да изиска и събере цялата налична информация и изслуша представители на всички компетентни органи (МВР, МВнР, службите за сигурност и др.).“, гласи предложението, внесено в НС.

Вносителите предлагат Временната комисия да се състои от 16 народни представители, по двама от всяка парламентарна група, избрани на паритетен принцип за срок от 2 месеца.

Днес 12 февруари в град Търговище се проведе работна среща - семинар на тема „Либерални ценности и практики на местното самоуправление в България и Европа”Днес 12 февруари в град Търговище се проведе работна среща - семинар на тема „Либерални ценности и практики на местното самоуправление в България и Европа”. Семинарът се организира под патронажа на Искра Михайлова - член на Европейския парламент, председател на комисията по регионално развитие на ЕП, съвместно с председателския съвет на ПП “Движение за права и свободи”.
Съпредседателят Мустафа Карадайъ дискутира с участниците в работната среща ролята на местните власти за реализиране на политиката на ДПС”, а Искра Михайлова представи „Роля на местните власти за развитието на Европейските региони. Възможности и предизвикателства - погледът на АЛДЕ.”
В работната среща взе участие д-р Тунчер Кърджалиев народен представител от парламентарната група на ДПС,  също така и заместинк кмета на община Търговище Емине Якубова от своя страна сподели добрите практики, развити в община Търговище. На форума присъстваха кметове и зам. - кметове и председатели на общински съвети от Северна България.

Работната среща – семинар се провежда с подкрепата на групата на АЛДЕ в ЕП.


Днес 12 февруари в град Търговище се проведе работна среща-семинар на тема „Либерални ценности и практики на местното самоуправление в България и Европа”.Семинарът се организира под патронажа на Искра Михайлова - член на Европейския парламент, председател на комисията по регионално развитие на ЕП, съвместно с председателския съвет на ПП “Движение за права и свободи”.

Съпредседателят Мустафа Карадайъ дискутира с участниците в работната среща ролята на местните власти за реализиране на политиката на ДПС”, а Искра Михайлова представи „Роля на местните власти за развитието на Европейските региони. Възможности и предизвикателства - погледът на АЛДЕ.”

В работната среща взе участиед-рТунчерКърджалиев народен представител от парламентарната група на ДПС, също така и заместинк кмета на община Търговище Емине Якубова от своя страна сподели добрите практики, развити в община Търговище. На форума присъстваха кметове и зам.- кметове и председатели на общински съвети от Северна България.

Работната среща – семинар се провежда с подкрепата на групата на АЛДЕ в ЕП.