20glasuvay

Илхан Кючюк: Защитата на околната среда е наша отговорност и ЕС трябва да води света към по-чисто и по-зелено бъдеще

Уважаеми колеги,

Този доклад е важна стъпка за предотвратяване на негативното и вредно въздействие на пластмасовите продукти върху околната среда. Изобретена в средата на 19-ти век, пластмасата се произвежда масово от началото на 50-те години с експоненциален ръст на производството през последните 15 години: над 8 милиарда тона за едва 65 години ни оставят над 6 милиарда тона отпадъци.

Това е тревожна статистика и е необходимо да вземем сериозни мерки с този проблем. Изхвърлянето на пластмасови продукти превръща нашите океани в един голям кош за отпадъци. Пластмасите отговарят за 85% от замърсяването на морската среда и ако не предприемем действия, до 2050 г. в океаните ще има повече пластмаса от риба.

Ето защо, напълно подкрепям предложението за въвеждане на нови правила относно използването на пластмаси и европейска стратегия за употребата на пластмаса в кръговата икономика. Призовавам Европейската комисия да подкрепи бизнеса и технологичните иновации, които имат за цел да заместят пластмасовата употреба на определени продукти. Защитата на околната среда е наша отговорност и ЕС трябва да води света към по-чисто и по-зелено бъдеще.

Неджми Али за Бюджет 2019: Ограничаване на административните разходи и по-голяма ефективност

Орязването на финансирането по програмата ИПА II за Турция е в ущърб на Съюза и на отношенията Брюксел-Анкара

„Общият размер на бюджета на Европейския парламент за 2019 год. се очаква да бъде 1.999 милиарда евро. Това означава, че делът на Парламента от общите административни разходи ще остане на нивото от 18.5%, което е най-ниското за последните 15 години“.

Върху това акцентира евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али по време на обсъждането на бюджета на ЕС за следващата година, което се проведе на 22 октомври в Пленарна зала в Страсбург.

Българският евродепутат бе докладчик от страна на АЛДЕ за бюджета на Парламента и на другите институции, извън Европейската комисия. Той обяви, че за правилното и ефективно функциониране на тези институции е необходимо да им бъде осигурено достатъчно финансиране. „Предлагаме да се възстановят орязванията в бюджетите, извършени от Съвета, на четири от тях, а именно: Съда на Европейския съюз, Европейския комитет на регионите, Европейския икономически и социален комитет, както и на Службата по външни дейности. Освен възстановяването, в някои случаи се налагат и известни допълнителни увеличения. Тези институции имат сериозно отношение към успешното функциониране на ЕС”, заяви Неджми Али.

Евродепутатът се фокусира в изказването си и върху орязването на финансовите средства по предприсъединителната програма за Турция, преди всичко по бюджетната линия „Подкрепа за политическите реформи“. Неджми Али коментира: „По предложения от Европейската комисия бе заложен предварителен бюджет от 244.1 милиона евро за тази линия, но Съветът на ЕС намалява финансирането с почти 60%. В допълнение от средствата за южната ни съседка са намалени още 66.8 милиона евро по други две линии, като 50 милиона евро от тях са свързани с Механизма за бежанците в Турция.“ Българският евродепутат изрази несъгласие с това действие, което по неговите думи е в пряк ущърб на интересите на Съюза. „Тези намаления ще лишат Комисията от възможността за адекватно управление на отношенията между ЕС и Турция. Това неминуемо ще има негативен ефект върху отношенията Брюксел-Анкара”.

В заключение българският евродепутат посочи, че „Като се изключат твърде големите и необосновани съкращения в някои направления, смятаме, че цялостният подход към Бюджета за 2019 г. е правилен и очакваме нашата позиция да бъде отстоявана по време на предстоящата помирителната процедура.“

 

Джебелчани пред отломка от Стената, която… Джебел събори

Геополитическите мащаби са нищожни за човешкия дух, когато е изпълнен с желание за свобода. 2000 километра делят Джебел от Берлин, но площад „19 май” е първата крачка, довела до събарянето на Стената, която разделяше десетилетия наред Европа и държеше в страх половин континент.

„Онзи митинг през онзи месец май срещу Възродителния процес даде началото на промяната, а вятърът на свободата се превърна в ураган, който помете Берлинската стена…” - е основният акцент във всеки възпоменателен митинг на малкия площад в Джебел…

Делегация от родопския град гостува в Европарламента. Общински съветници, представители на Общинска администрация и общественици не пропуснаха да се снимат пред панела от Берлинската стена пред Европейския парламент. Автентичното парче е високо 3,6 м и тежи 3 тона. Поставено е в пешеходното пространство пред входа на сградата на Парламента, като символ на разширена и обединена Европа.

Групата бе на посещение в Брюксел по покана на българския евродепутат Неджми Али. Домакинът запозна гостите със съществото на своята дейност в Комисиите по бюджети и Бюджетен контрол в контекста на Бюджет 2019 на ЕС, както и за периода на следващата финансова макрорамка. Неджми Али представи актуалната политическа ситуация в рамките на Европейския съюз във връзка с предстоящите избори за Европарламента през следващата 2019 г.

Освен работната част на посещението, гостите имаха възможност и да разгледат забележителностите на столицата на Европа по време на двудневната им визита.

Неджми Али: 1,3 млрд. евро за техническо оборудване и по-сигурни митници на външните граници на ЕС

1,3 милиарда евро ще бъдат вложени в техническо оборудване по външните граници на Европейския съюз. Финансирането е предвидено за следващия програмен период 2021-2027 г.

Това стана ясно по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол (CONT) на Европарламента, на което беше разгледано становище до Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) по предложен от Европейската комисия регламент за създаването на Инструмент за финансова подкрепа при закупуване на оборудване за митнически контрол.

„По външните граници на ЕС са разположени 2 140 митнически пункта, които играят важна роля при осигуряването на значителна част от традиционните собствени ресурси. Така те генерират приблизително 15% от приходната част на бюджета на Съюза. Пълното събиране на митническите такси, което е една от целите на този регламент, ще съдейства при опазването на финансовите интереси на Съюза и при поддържането на единния пазар. В тази връзка, предложението на Европейската комисия за регламент за създаването на Инструмент за финансова подкрепа за придобиване на оборудване за митнически контрол, в рамките на Фонда за интегрирано управление на границите, осигурява необходимите финансови ресурси за митническите органи на държавите-членки да изпълняват поставените им задачи. Този Инструмент има за цел да подобри равнопоставеността между държавите при извършването на митнически контрол, като по този начин се избягва пренасочването на потока от стоки към най-слабите пунктове”, заяви евродепутатът Неджми Али от Алианса на либералите и демократите, който бе докладчик по становището.

Той подчерта, че финансовите средства, предвидени за оборудването за митнически контрол, ще окажат подкрепа при закупуването, поддръжката и модернизирането на съответните апаратури за митнически контрол, покриващи широк диапазон от проверки. Инструментът следва също така в някои случаи да финансира и апаратури за откриване, използвани за целите на контрола извън стандартните митнически процедури.

„Предложението на Комисията е в съответствие и ще даде своя принос за постигането на целите на Митническия съюз. Предложеният инструмент ще допълни действията, предвидени в програмата "Митници" на ЕС. Освен това, предложението е в съответствие с политиките на Съюза в областта на безопасността и сигурността. Инструментът ще даде възможност да се максимизира ефективността на използване на бюджета на Съюза, чрез подпомагане на съвместното придобиване и оперативната съвместимост на оборудването за контрол. Така се подкрепя и сътрудничеството между агенциите, като елемент от европейското интегрирано управление на границите. Предвижда се синхронизиране на дейностите между Програмата на ЕС за борба с измамите и Инструмента за оборудване за митнически контрол, като по този начин се допринася за защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави-членки”, посочи още Неджми Али.

Българският евродепутат предложи в регламента да бъде разработено ново приложение, което да представи ориентировъчен списък на т.нар. обосновани извънредни обстоятелства при финансиране, надхвърлящо някои финансови ограничения в рамките на Инструмента.

АКТИВИСТИ НА ДПС ОТ ТУРЦИЯ ГОСТУВАХА НА ЕВРОДЕПУТАТА ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА В БРЮКСЕЛ

Активисти на ДПС, живеещи в Турция, посетиха столицата на Белгия по покана на евродепутата и зам.-председател на ДПС Филиз Хюсменова. В продължение на два дни те успяха да разгледат Европейския парламент и да се запознаят с неговата работа, с дейността на евродепутатите, включително и на представителите в него от ДПС.

Сред гостите на Хюсменова бяха координаторите на ДПС за районите Тракия, Мармара, Бурса, Истанбул, зам.-кметът на гр. Чорлу, председателите на „Дружество за солидарност и култура Балканлълар” и „Дружество на Балканските турци” в Истанбул, на „Дружество Балканлълар” в Черкезкой, техни учредители, както и представителите на ДПС в градовете Истанбул, Бурса, Текирдаг, Сарай, Измит, Курткьой, Гебзе, Ялова.

Специална презентация в Европарламента обогати знанията и впечатленията на гостите от най-голямата демократична европейска институция, а евродепутат Хюсменова лично ги запозна с работата си в комисиите, на които е член, с позициите на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа и със задълженията си като нейн зам.-председател.

Гостите посетиха културни и научни забележителности на Брюксел, и отнесоха незабравими спомени от посещението си.

DSC 1195

Неджми Али: Необходима е дългосрочна визия за бъдещите политики на ЕС

„АЛДЕ споделя идеята, че стратегическите политики на ЕС трябва да бъдат реализирани приоритетно. Съюзът трябва да има дългосрочна визия за бъдещото си развитие, която да покрива следващия 10-15 годишен период от време. Предизвикателствата, които биха настъпили в този период, не могат да бъдат решени с краткосрочен подход. Необходими са дългосрочни програми и подходящи системи за контрол, за да сме подготвени за тях“.

Това обяви евродепутатът Неджми Али, в качеството си на докладчик от АЛДЕ, по време на заседание на комисията по Бюджетен контрол на Европарламента, където бе обсъдено проектостановище за състоянието на ежемесечните дебати за Бъдещето на Европа*.

Той посочи, че континентът е изправен пред многобройни предизвикателства, които няма изгледи да намалеят. „Доскорошната световна финансова криза приключи, но този естествен процес може да се прояви отново в бъдеще. Дестабилизацията на съседните на Европа региони предизвика бежански вълни, които продължават периодично да се надигат към континента. Също така, има много предизвикателства, които са свързани с тероризма, отбраната, новопоявяващите се глобални икономически сили, демографските проблеми и новата индустриална революция.”, допълни българският евродепутат.

Неджми Али подчерта, че АЛДЕ подкрепя предложението за осигуряване на достатъчно финансови ресурси, които да съпровождат модернизацията и бъдещото развитие на системата за собствени ресурси на Европейския съюз.

* Дебатите във формата „За бъдещето на Европа“ се провеждат всеки месец в Пленарна зала на Европейския парламент в Страсбург. Винаги на тези дебати присъства един от лидерите на държава-членка на Европейския съюз, който представя визията на своята нация за бъдещето на Европа и европейския проект. Наред с тяхната презентация, винаги има изказване или от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, или от комисаря, излъчен/а от държавата-членка, чийто лидер присъства на дебата. Изказвания има и от лидерите на всички политически групи в Парламента, както и членовете на Парламента, които изявят желание да го направят.

 

Евродепутатът Неджми Али: Механизмът за сътрудничество и проверка - модернизиран и приложим в целия ЕС

„Европейският съюз може да реализира ефикасно своите приоритети, ако необходимите предпоставки за това бъдат заложени. Някои от тези предпоставки са свързани с принципите на върховенството на закона”. Това заяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али.

В качеството си на докладчик от АЛДЕ, той участва в съвместното заседание на Комисиите по бюджети и Бюджетен контрол на Европарламента, на което бе обсъден предварителният Доклад относно защитата на Бюджета на ЕС в случаи на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава.

Неджми Али посочи, че предложеният от Европейската комисия регламент за защитата на бюджета на ЕС идва в правилния момент. „Приветстваме предложението на Комисията, тъй като това е един документ, представящ регулаторната рамка за успешното финансиране на бюджета на ЕС. По този начин, ЕС би бил в състояние да реализира политиките си в полза на гражданите”, допълни българският евродепутат.

Той приветства и предложените изменения по оригиналния текст, насочени към подобряването на предложението на Европейската комисия. „Подкрепяме акцентa върху връзката между върховенството на закона и фундаменталните права, както и  подобрението на някои от основните дефиниции на тези термини. Също така, приемаме предложените допълнения към мерките, които трябва да бъдат предприети при наличието на дефицити по отношение на върховенството на закона в дадена страна-членка. Тези дефицити влияят на принципите на доброто финансово управление, или на защитата на финансовите интереси на Съюза”, посочи Неджми Али.

Той, обаче, насочи вниманието и към силния акцент върху ролята на Механизма за сътрудничество и проверка в сегашната му форма. „Този Механизъм бе предназначен за предотвратяването на някои слабости в секторите на правосъдната реформа и борбата с корупцията в отделни страни-членки. Имайки предвид, че такива слабости могат да затруднят ефективното прилагане на законите, политиките и програмите на територията на целия Съюз, Механизмът следва да бъде модернизиран, с по-конкретен фокус и приложим във всички държави-членки”, добави Неджми Али.

Евродепутатът Искра Михайлова взе участие в „6-ия Мастер клас по Европейска кохезионна политика за докторанти и млади изследователи“

Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, взе участие в „6-ия Мастер клас по Европейска кохезионна политика за докторанти и млади изследователи“. Събитието е част от „16-тата Европейска седмица на регионите и градовете 2018“, което се провежда в Брюксел от 7 - 11 октомври 2018г.

Това е най-мащабното световно събитие по регионално и градско развитие. Магистърският клас е уникален формат, който обединява млади докторанти и изследователи. По време на събитието участниците представят презентации, провеждат се лекции и се дебатира по панелите съвместно с политиците, европейските представители и академиците с цел да се подобри цялостното разбиране на Европейската кохезионна политика. Михайлова дебатира съвместно с Марк Льометр, Генерален директор на Регионалната дирекция към Европейската комисия и Йоханес Росбахер, настоящ председател на Работна група „Структурни мерки“ към Съвета на ЕС на тема „Европейската кохезионна политика за периода 2021-2027“

2 1

Неджми Али: Информационната система на митниците трябва да бъде изградена в по-кратки срокове

Значителното забавяне при изграждането на Митническата информационна система бе основен акцент, поставен от евродепутата от Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европарламента на 10 октомври в Брюксел. Той бе докладчик при раглеждането на специалния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 год. - Серия от забавяния при изграждането на  митническите информационни системи.

„Митниците са от съществено значение, тъй като представляват значителна част от традиционните собствени ресурси, надхвърляйки 20 милиарда евро през 2017 год., което се равнява на около 15% процента от бюджета на Европейския съюз. Митниците спомагат за защитата на финансовите интереси на Съюза и страните-членки, а също така предпазват населението от терористични, здравословни, природни и други заплахи”, посочи Неджми Али.

Той изрази становище, че специалният доклад на ЕСП предоставя много сериозен анализ на съществуващата ситуация, с приложими заключения и коректно представени препоръки. Характерно в конкретния случай е, че Европейската комисия (Комисията) приема всички препоръки от специалния доклад, макар да предоставя някои допълнителни обяснения и да не се съгласява с част от констатациите.

Неджми Али допълни, че Комисията предвижда 950 милиона евро по постоянни цени от 2018 г. за следващата Многогодишна финансова рамка (МФР), като се заинтересува дали можем да бъдем сигурни, че системите ще бъдат своевременно изградени, цялостно и в рамките на финансовите лимити.

„В това отношение е трудно за обяснение защо се наблюдават такива големи забавяния при реализация на системата, имайки предвид  наличието на Многогодишен стратегически план. Този план очертава разбираемо и ефективно стратегическата рамка, както и целите при управлението на проекти в сектора на информационните технологии на митниците. Бяха ли целите, индикаторите, времевата рамка и необходимите финансови ресурси коректно представени в този План?”, зададе въпрос българският евродепутат.

По отношение на връзката със следващата МФР, Н. Али посочи, че във Функция 1 са включени Европейската програма за борба с измамите, Програмата „Фискалис“ (Подкрепа за сътрудничеството в ЕС по фискални въпроси) и Програма „Митници“. Същевременно, във Функция 4 е включен „Фонд за интегрирано управление на границите“ и като част от него, специфичен „Инструмент за техническо оборудване за митнически контрол“. „Приемайки че всички тези програми ще работят в близко сътрудничество една с друга, как биха се отразили възможни забавяния при въвеждането на една от тях върху останалите? Въпреки че към сегашната Програма, чиито цели не бяха постигнати, бе насочен сериозен финансов ресурс, бихме ли могли да говорим в случая за бюджетиране, ориентирано към резултати и европейска добавена стойност?”, попита Неджми Али.

Той се поинтересува и от конкретните срокове за достигане на пълна оперативна готовност на цялата система.

Българският евродепутат насочи дискусията и към друг аспект на ресурсите, свързани с митниците. „Според регламентите, държавите-членки запазват 20% от средствата, постъпили в митниците, като административни разходи, а останалите 80% постъпват в бюджета на ЕС като приход. Въпреки естеството на  посочените 20% от общите приходи, Европейската сметна палата смята, че тези финансови ресурси са достатъчни и за покриването на разходите за изграждането на митническите информационни системи от държавите-членки. На какви разчети е базиран този аргумент?”, завърши  Неджми Али.

От Европейската комисия отчетоха, че действително се наблюдават известни забавяния, но увериха докладчика Неджми Али, че всички препоръки ще бъдат обсъдени и включени в следващия финансов период при оценка изпълнението на следващата Програма „Митници“.

Искра Михайлова бе докладчик по резолюция на Европейския парламент относно справяне със специфичните потребности на селските, планинските и отдалечените райони

В качеството си на докладчик по предложение за резолюция на Европейския парламент относно справяне със специфичните потребности на селските, планинските и отдалечените райони Искра Михайлова участва в гласуването й по време на Пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург на 03 октомври 2018.

По време на дебатите се обсъди важността за развитието на селските, планинските и отдалечените райони. Поради разновидността им е необходимо и прилагането на разнообразие от инструменти, например интегрираните инвестиции базирани на специфичните нужди на района. Необходимо е насърчаването на достъпността, свързаността, миграцията и преодоляването на социалното изключване. Общият стремеж е стратегиите да са насочени според конкретните нужди на регионите.

    В резолюцията се  подчертава значението на селските, планинските и отдалечените райони за балансираното териториално развитие в Европа и необходимостта от укрепването им чрез удовлетворяване на техните специфични потребности с помощта на политиките на ЕС;

Също така се настоява програмата на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони да насърчава социално-икономическото развитие, икономическия растеж и диверсификацията, социалното благополучие, опазването на околната среда и сътрудничеството и създаването на връзки с градските райони с цел да се насърчава сближаването и да се предотвратява рискът от териториална разпокъсаност; настоятелно призовава за създаването на Пакт за интелигентни села с оглед да се гарантира по-ефективен, интегриран и координиран подход към политиките на ЕС, които оказват въздействие върху селските райони, който да предвижда участието на всички равнища на управление, в съответствие с принципа на субсидиарност и с Градската програма за Европа, определена в Пакта от Амстердам;

          Подчертава необходимостта да се подкрепя бъдещото развитие на селския туризъм и на планинския агротуризъм, като едновременно с това се съхранят особеностите на тези райони, каквито са например техните традиции и традиционни местни продукти, тъй като туризмът оказва голямо социално, икономическо и културно въздействие;

          Призовава Комисията да включва в бъдещите законодателни предложения разпоредби, вземащи под внимание особеностите на тези райони, и да предоставя подходящо финансиране, особено от европейските структурни и инвестиционни фондове, за политиката на сближаване за периода след 2020 г.;

Неджми Али: Разходите на ЕС през 2017 - по-ефективни и с по-малко грешки

Европейската комисия е подобрила начините за разходване на средства, но нуждата от подобрения по отношения на бюджетирането, ориентирано към резултати, остава.

Това е позицията на евродепутатите от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) относно разходите на Европейския съюз (ЕС) за 2017-та година, представени в годишния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП). Докладът бе представен от председателя на ЕСП Клаус-Хайнер Лене по време на извънредно заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, провело се на 4 октомври в Страсбург.

Българският евродепутат Неджми Али, координатор на групата на АЛДЕ в Комисията по бюджетен контрол, коментира: „Въпреки че има място за подобрение, от годишния доклад на Европейската сметна палата за 2017 год. ясно се вижда, че усилията по опростяване на процедурите и инвестирането в по-добър финансов мениджмънт на Европейската комисия дават резултат.“ Той отбеляза, че нивото на грешки в бюджета, което е било 3.1% през 2016 година, е паднало до 2.4% през 2017. По тази причина, групата на АЛДЕ приветства факта, че вече при около половината от разходите на ЕС не са отбелязани съществени грешки, което е добър индикатор, каза още той.

Мартина Длабайова (партия АНО, Чехия), говорител на групата на АЛДЕ за освобождаването от отговорност на Европейската комисия за 2017, отбеляза: „АЛДЕ е политическата група, която настоява за промяна на културата по отношение на новия одитен и политически акцент върху резултатите и европейката добавена стойност на бюджета на ЕС. По тази причина сме доволни да видим засилено внимание върху резултатите в годишния доклад на ЕСП за 2017 година. Правилното и навременно ползване на подобен вид информация е от основно значение за отчетността на тези резултати и прозрачността. В това отношение, очакваме Европейската комисия да ни предостави информация как изпълнителната власт на Съюза, в нейно лице, използва тази информация за представянето на бюджета при вземане на бъдещи решения“.

Евродепутатите от АЛДЕ подчертаха, че макар тяхната политическа група да приветства низходящото ниво на грешки и цялостното подобрение на финансовото управление на средствата на ЕС, трябва да се обърне внимание на аргумента в публикувания доклад на ЕСП, че Комисията не използва задоволително информацията за изпълнението при планирането и насърчаването на коригиращи механизми в бюджета на Съюза.

 

Илхан Кючюк: Не можем да мълчим, когато се нарушават правата на човека

За съжаление, уйгурските и казахските мюсюлмански етнически малцинства в района Синдзян, Китай са подложени на произволно задържане, изтезания, ограничения върху религиозните обичаи и култура. Нищо не може да оправдае произволното задържане и насилственото изчезване на 1 милион човешки същества. Невинни хора, майки, бащи, братя, сестри и приятели са изчезнали. Къде са всички тези хора? Какво се случва в така наречените лагери за "превъзпитание"? Според съобщенията деца се отделят от семействата им.

Не можем да мълчим, когато се нарушават правата на човека в такъв мащабен размер. Призовавам за незабавното освобождаване на всички, които са произволно задържани в концентрационни лагери и за освобождаването на произволно задържаните политически затворници като Илхам Тоти.

Започвайки с тази резолюция, имаме нужда от по-конкретни действия. Нуждаем се от отговори. Нуждаем се от независимо разследване в региона.

Евродепутатът Искра Михайлова участва в годишна работна среща на Комисарите на Европейската комисия

По време на Пленарната сесия на ЕП в Страсбург се проведе годишната работна среща на Комисарите на Европейската комисия с Председателите на комисии в ЕП.

Искра Михайлова беше съпредседател заедно  с Вицепрезидента на ЕК Валдис Домбровскис на Секцията "Сближаване и ценности". По време на дискусията между 10 председатели на комисии и шестима комисари бяха обсъдени въпросите на инвестициите в ЕС, МФР, секторните програми – от програмите за сближаване до програмите за здравеопазване и образование. Обсъдено беше и предложението на ЕК за Върховенството на закона като основен принцип, който се отразява и на подкрепата за инвестиции, и на ефективността на европейските политики, и на диалога с гражданите на ЕС в контекста на предстоящите избори. По време на Общото заседание на ЕК и Съвета на председатели на комисии на ЕП Искра Михайлова представи резултатите от дискусията и препоръките на Секцията за работата на ЕК през 2019 г. Заседанията се провеждат ежегодно при закрити врати и обобщават препоръките на ЕП за работата на ЕК. Искра Михайлова председателства Секцията "Сближаване и ценности" за четвърта поредна година.

Младежко ДПС отбелязва 20-годишнината от създаването си с конференция "Младежко гражданско включване 2.0"

На 1 ноември 2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Дома на Европа (София, ул. "Георги С. Раковски" 124) председателят на ДПС Мустафа Карадайъ ще открие  конференцията "Младежко гражданско включване 2.0", организирана от Младежко ДПС и фондация "Фридрих Науман" за Югоизточна Европа.  Конференцията е част от събитията, с които се отбелязва 20-годишнината от създаването на Младежкото Движение за права и свободи. 

В  мероприятието  участие ще вземат евродепутатът и председател на Младежко ДПС Илхан Кючюк, Свеня Хан, президент на Европейската либерална младеж (LYMEC), Даниел Кадик, програмен директор на фондация "Фридрих Науман" за Югоизточна Европа, Мартин Бомер, председател на младежкото движение "Младите с Макрон" и още над 30 международни гости.

Темите, които ще бъдат обсъдени, са "Ролята на младите хора в изграждането на бъдещето на Европа" и "Равноправие и преодоляване на пропастта между поколенията". 

ДПС проведе работна среща с Камарата на строителите в България

 

Председателят на ДПС  Мустафа Карадайъ, заедно  зам.-председателя на ДПС Ахмед  Ахмедов и народните представители, членове на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към НС  Рамадан Аталай и Танер Али проведоха работна среща с представители на Камарата на строителите в България. На срещата,  която се състоя по инициатива на Камарата бяха представени предложенията на строителите за  промени  в основните за сектор „Строителство”  закони. Ръководството на ДПС пое ангажимента да се запознае  с конкретните предложения и да подкрепи тези,касаещи просперитета и развитието на страната.

Илхан Кючюк от Лондон: Идеята за Брекзит започна с лъжа и не може да приключи така

Евродепутатът взе участие в многохилядния протест срещу Брекзит в Лондон

Илхан Кючюк, член на Европейския парламент от АЛДЕ/ДПС, взе участие в анти-Брекзит протеста, по време на който над половин милион души призоваха за провеждането на референдум за условията по сделката за напускане на ЕС. Евродепутатът бе в Обединеното кралство по покана на Либералдемократическата партия в качеството му на вицепрезидент на партия АЛДЕ. И въпреки че британският премиер Тереза Мей отхвърли идеята за провеждане на втори референдум, според Кючюк е време за равносметка.

„Тук съм, защото каквото започна с лъжа, не може да приключи с лъжа. Време е да приемем истината, а тя е, че Брекзит е глупава и болезнена идея, която нe може да се реализира в интерес на гражданите. Те са тези, които трябва да получат финалната дума, и в това е силата на демокрацията. Вярвам, че Европейският съюз и Обединеното кралство имат общо бъдеще напред и можем да се противопоставим на тази грешка, наречена Брекзит“, заяви Кючюк пред британски медии.

Протестът бе организиран от групата "People’s vote" и по първоначални оценки се очакваше в демонстрацията да се включат около 100 000 души, но според организаторите над 600 000 са изпълнили улиците около британския парламент в Лондон. На митинга имаше много депутати от големите партии в страната, а речите бяха открити от кмета на Лондон Садик Хан. През изминалата седмица лидерите на ЕС посрещнаха в Брюксел със скептицизъм последните предложения на британския премиер Тереза Мей за Брекзит и въпреки че крайният срок за напускане на ЕС наближава, двете страни изглежда са далече от постигане на споразумение.

IMG 20181020 1

Мустафа Карадайъ: Чрез единство можем да съхраним своите достойнство и идентичност

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ поздрави културните дейци, представителите на читалища и НПО-та и гостите на "Четвъртата работна среща - Език, култура, изкуство и НПО", която се проведе в град Разград.

Мустафа Карадайъ призова да се изучава майчиния език както в семейството, така и в училищата.

Лидерът на ДПС заяви, че всички имаме една цел, и тя е да съхраним идентичността - езика, религията, етноса и културата и каза : "За да съхраним идентичността и достойнстовото си трябва да сме силни, а за да сме силни трябва да сме единни. По този начин можем да бъдем полезни на държавата."

На работната среща бяха обсъдени въпросите за съхранението и разпостранението на турското културно наследство на територията на Р България, обучението по майчин език в Бълрагия, народните читалища в България, работещи предимно с представителите на турския етнос, ролята на на ЕС и погледа на младото поколение към читалищната дейност.

Работната среща, организирана от евродепутата и председател на Младежко ДПС Илхан Кючюк, бе уважена и от зам.-председателя на ДПС Ахмед Ахмедов, народните представители Ихсан Хаккъ, д-р Хасан Адемов, Бюрхан Абазов и Имрен Мехмедова и областния председстел на ДПС Разград Севгин Шукри.

20181013 113532

20181013 130516

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДПС ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА ИНИЦИИРА СРЕЩА В С. МОРТАГОНОВО, РАЗГРАДСКА ОБЩИНА

Зам.-председателят на ДПС Филиз Хюсменова стана инициатор на среща с жителите на разградското село Мортагоново. Поводите за нея бяха два – презентация по повод Световния ден на сърцето и дарение от Хюсменова за пенсионерския клуб.

Към зам.-председателя и евродепутат Филиз Хюсменова се обърна кметът на селото Ферди Мехмед, споделяйки трудностите за затопляне на пенсионерския клуб, в който се събират и младите хора от селото, както и липсата на надеждна защита на клуба.  

По време на срещата с местното население, координаторът на Европейския информационен център на Хюсменова в Разград – Юмгюл Ахмедова направи презентация за вредата от алкохола и проведе разговор с младежите. Тя представи научни изследвания и демонстрира алко-очила, които създават усещане за минимум 1,2 промила алкохол в кръвта. Тя запозна присъстващите младежи с програмата „Старт в кариерата” и процедурата за кандидатстване по нея.

В срещата взеха участие общинският председател на ДПС в Разград д-р Левент Апти, общинският младежки председател Али Кязимов, градският председател адв. Нюсрет Салим, местният младежки председател Метин Мутиш и общинския съветник Фатме Емин. „Новата алуминиева врата на клуба е доказателство за доброто взаимодействие в ДПС и реалната политика към малките населени места.”, сподели пред присъстващите кметът на Мортагоново.

3

Мустафа Карадайъ: Алтернативата на това хаотично управление е програма за ускорено развитие на база ценности и ДПС има самочувствието да предложи такава

               Алтернативата на това хаотично управление е програма за ускорено развитие на база ценности   и ДПС има самочувствието да предложи такава, това каза председателят на брифинг пред журналисти по време на   семинар на ДПС.  Ръководството на ДПС, депутати и евродепутати, областни председатели и кметове на Движението се събраха за да актуализират програмата на партията с оглед новите реалности.

            Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ направи оценка за сегашната ситуация в страната  и на управляващите като заяви „Според нас управляващите концентрират и пропиляват енергията си  в потушането на различни конфликти и опити за прикриване на важните проблеми в обществото. Ситуацията е „скандал след скандал“, а управлението действа на принципа проба и грешка без ясна визия. Българските граждани не живеят добре, ситуацията в страната не е добра. Според нас алтернатива на този модел има и тя е програма за ускорено развитие на база ценности.“ заключи Карадайъ

Елитът на ДПС на работен семинар за актуализиране на програмата на ДПС

 Председателят на Движението за права и свободи откри семинар на тема „Перспективи за сигурността и устойчивото развитие – актуализиране на програмата на ДПС с оглед на новите реалности“. На семинара присъстват членовете на ЦОБ, парламентарната група на ДПС, евродепутати, областни председатели на ДПС, областни и общински кметове от ДПС.  Семинарът има за цел да актуализира програмата на ДПС  в  отговор на европейските и  национални  предизвикателства.

В своето въведение председателят на ДПС Мустафа Карадайъ направи политически анализ на ситуацията в България.  И подчерта, че липсата на ясно мнозинство  и аритметично създадените  мнозинства, които не са базирани на общи ценности  водят страната ни към несигурност. Именно поради тази причина България се нуждае от съгласие за ясна програма за ускорено развитие, а призванието на ДПС е да посочи и аргументира приоритетите в такава програма.   

В първата част на семинара евродепутатите на ДПС  представиха европейското измерение на политиките. Основна тема в изказването на Филиз Хюсменова бе политическите позиции на групата на АЛДЕ в ЕП.  Хюсменова насочи  вниманието към част от  европейските теми, който биха били приложими при изготвянето на програмата.Евродепутатът Илхан Кючюк представи на аудиторията проекта за манифест на АЛДЕ за предстоящите избори за членове на Европейския парламент.Искра Михайлова и Неджми Али резюмираха основните акценти  на многогодишната финансова рамка на ЕС.

Семинарът на ДПС  продължава и в събота, когато ще бъдат изслушани доклади относно състоянието на различните секторни политики, представени от ресорните панели на ЦОБ.

IMG 7462

Ръководството на ДПС се срещна с представители на ПАСЕ

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ заедно с народните представители Йордан Цонев, Ерол Мехмед и Джейхан Ибрямов проведоха работна среща със съдокладчиците за България на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в рамките на пост-мониторинговия диалог Франк Швабе и Жолот Немет.
Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ акцентира върху три основни проблема в изборното законодателство - ограничаването на броя на секциите в чужбината, ограничаването на конституционното право на глас на българските гражданите, които имат настоящ адрес извън ЕС. И не напоследно място забраната за агитация на език различен от българския език.
По време на срещата бе поставена и темата за изучаването на майчин език в училища и липсата на държавни образователни стандарти за майчин език и липсата  на учебници на турски език.
Председателят на ДПС постави и темата за овластяването на езика на омразата, който се лее в Народното събрание и стана част от изпълнителната власт.
Йордан Цонев представи на кратко законопроектите на ДПС за вероизповедания и Законопроекта за прозрачността на собствеността и финансирането на медиите. Като Цонев подчерта, че посредством диалог е постигнат консенсус с всички заинтересовани страни.

Неджми Али - "Приключихме с изслушванията на седемте кандидата за членове на Европейската сметна палата, предстои гласуването им в Пленарна зала"

На 19 и 26 октомври в Брюксел и Страсбург, на две поредни заседания Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент проведе изслушвания със седемте кандидата за членове на Европейската сметна палата (ЕСП). Неджми Али, координатор от Алианса на либералите и демократите за Европа в тази комисия, взе активно участие по време на изслушванията.

Първият стадий на изслушвания премина на 19 октомври. Тогава бяха изслушани кандидатите Хану Такула (Финландия), Карел Пинкстен (Белгия) и Пиетро Русо (Италия). Вторият стадий бе на 26 октомври, като тогава бяха изслушани Баудилио Мугуруса (Испания), Бетина Якобсен (Дания), Жоао Фигейредо (Португалия) и Илиана Иванова (България). Евродепутатът от АЛДЕ-ДПС Неджми Али зададе редица въпроси на кандидатите, включително и на представителката на Република България г-жа Иванова.

Въпросите към И. Иванова бяха концентрирани  около две теми - кохезионната политика на Европейския съюз и предприетите действия за увеличаване заетостта на младите хора. Първо, той се поинтересува от негативните ефекти, които могат да бъдат предизвикани от изоставането на изпълнението в областта на Кохезионната политика в повечето страни-членки на Съюза, както и за мерките, които според кандидатката за Сметната палата биха довели до преодоляванена тези ефекти. Второ, той постави въпроса и по един изключително важен за гражданите на ЕС аспект - високото ниво на младежката безработица, и се поинтересува как г-жа Иванова оценява качеството на програмите, предвидени за преодоляване на това негативно явление.

Работата на Европейската сметна палата е от изключително значение, защото тя предоставя информация на Европейските институции, която е важна за управлението на бюджета на ЕС. В частност, Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент използва анализите и предложенията на ЕСП при освобождаването от отговорност на различните институции и органи на Съюза след приключването на съответната финансова година.

След проведените изслушвания и гласувания на седемте кандидата за членове на Европейската сметна палата в Комисията по бюджетен контрол предстои гласуването на кандидатурите на заседание на Европейския парламент по време на ноемврийската пленарна сесия в Страсбург.

Искра Михайлова изрази становище от името на комисията по регионално развитие в качеството си на докладчик по Бюджет 2018г.

Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент по време на изказването си на 24 октомври 2017г.  в Страсбург.  Михайлова изрази  становище от името на комисията по регионално развитие в качеството си на докладчик по Бюджет 2018г., а именно:

„Ние подчертаваме значението на политиката за сближаване като основна политика за публични инвестиции на Съюза основаваща се на солидарност и допринасяща създаването на растеж и  работни места. Подчертаваме необходимостта да се осигури подходящо ниво на бюджетни кредити за покриване на плащанията по политиката на сближаване, за да се докаже способността на Съюза да изпълнява ангажиментите си и да се засили доверието в него. Отбелязваме неприемливите забавяния при изпълнението на текущите програми, които до момента подкопават ефективността и изразяваме загриженост относно малкият брой подадени искания за плащания по Програмите за периода 2014 - 2020 г. Призоваваме Комисията да продължи да поставя акцент върху резултатите от изпълнението на Бюджета на Съюза и подкрепяме всички стъпки предприети на основание на  резултати и подход. Приветстваме новия финансов пакет в размер на 140 милиона създаден за улесняване на изпълнението на програмата за подкрепа  на структурните реформи.“

Неджми Али: Загрижени сме за изоставането при усвояване на ресурсите в рамките на Кохезионната политика за 2017 г.

На 18.10.2017 г. Европейският парламент в Брюксел беше домакин на междуинституционална среща по статуса на изпълнението на разходната част в рамките на Бюджет 2017. В присъствието на членовете на Комисията по бюджети на Европарламента и представители на Съвета на ЕС, комисарят по бюджет и човешки ресурси Гюнтер Йотингер представи актуалните данни за изпълнението на Бюджет 2017 и прогноза до края на годината. Той се спря и на предвижданията за плащания до края на текущия програмен период, като  представи и прогнози за плащанията след 2020 г.

По време на дискусията евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али благодари на  комисар Йотингер за подробната презентация, съдържаща достатъчно информация, което дава възможност да се направят изводи и препоръки. По-нататък в изказването си българският депутат с цел изясняване на някои аспекти, свързани с плащанията в текущия и в следващия програмен период, се обърна към комисаря с въпрос по Кохезионната политика:

Преди седмица беше представена шестата актуализация на бюджета за 2017 г. Общият размер на исканите бюджетни кредити за плащания е намален със 7.7 млрд. Евро, като по-голямата част от намалението, в размер на 5.9 млрд. Евро, е концентрирано в рамките на Функция 1б (Икономическо, социално и териториално сближаване). Въпреки положените усилия от Комисията, като се има предвид притеснително ниското ниво на усвояване от държавите-членки в рамките на политиката на сближаване, очаквате ли това забавяне да бъде напълно компенсирано до края на Многогодишната финансова рамка (МФР)?

Във втория си въпрос към комисар Йотингер Неджми Али се спря на ниското равнище на плащанията по поетите задължения за текущата МФР, което се очаква да доведе отново до увеличаване на обема на неизплатените задължения в края на програмния период. В тази връзка имайки предвид, че оценката за тези суми  непрекъснато нараства, въпросът беше дали комисарят е убеден, че ситуацията е под контрол и плащанията ще може да бъдат изчистени в разумни срокове след 2020 г.      

Искра Михайлова отправи приветсвие в конференция на тема "Бъдещето на Кохезионната политика след 2020"

Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент отправи приветсвие в конференция на тема „Бъдещето на Кохезионната политика след 2020: Ролята на местната администрация в страните от Централна и Източна Европа  в повишаване нивата на икономическа и социална кохезия на регионално ниво“. Събитието се проведе на 17 октомври в Брюксел и е организирано от Ана-Клаудия Тапардел, Евродепутат от Румъния. Корина Крецу, Комисаря по регионална политика също беше сред участниците.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДПС ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА ПОСРЕЩНА В БРЮКСЕЛ АКТИВИСТИ НА ПАРТИЯТА ОТ НОВИ ПАЗАР

Филиз Хюсменова, зам.-председател на ДПС и евродепутат, посрещна в Европейския парламент активисти на ДПС от община Нови Пазар, област Шумен. Сред гостите бяха Айсел Руфад, Областен председател на ДПС, общински съветници, служители в общинската администрация. Пред тях, Хюсменова направи обзор на актуалната политическа ситуация на Европейския съюз и на темите от дневния ред на Европейския парламент. Тя ги запозна и с последни данни от анкетата на Европарламента „Парламентарен барометър” , проведена с граждани от всички страни членки през 2017 г. Близо две трети от европейците смятат, че техните страни са спечелили от членството в ЕС, цитира Хюсменова. Тя допълни, че делът на хората, които виждат ползи от европейската интеграция на страната си, се е увеличил от 60% през 2016 г. на 64% през 2017 г.

Групата гостува в Брюксел от 17-ти до 19-ти октомври. Гостите от Нови пазар разбраха принципите на работата на най-голямата европейска институция – Европейския парламент. От специална презентация те научиха за комисиите в Европарламента, включително и тези, в който работи евродепутатът Филиз Хюсменова – Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите и Комисия по равенството на половете. Беше представена основна информация за политическите групи, в които членуват евродепутатите, както и за актуалните събития на групата Алианса на либералите и демократите за Европа, към която принадлежи делегацията на ДПС в Европарламента.

Активисти на ДПС гостуваха в най-голямата европейска институция по покана на Искара Михайлова

Евродепутатът Искра Михайлова посрещна в Европейския парламент активисти на ДПС. От 17-ти  до 19-ти октомври, четиридесет активисти на партията гостуваха в най-голямата европейска институция по нейна покана.

Гостите се запознаха с функционирането на Европейския парламент. В програмата на посещението бе включена и презентация, която подробно представя комисиите, в които работят евродепутатите, политическите групи в Европарламента и техния състав, както и процедурите за взимане на решения.

 Искра Михайлова представи пред гостите основните си дейности в качеството си на Председател на комисията по регионално развитие. Проведе се дискусия и по актуалните политически теми за Европа и България.

Евродепутатът Искра Михайлова взе участие в дискусия на тема „Принципи на формиране на Европейския дневен ред“

Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, взе участие в дискусия на тема „Принципи на формиране на Европейския дневен ред“ на 10 октомври 2017г. в Европейския парламент.

Участниците дискутираха формирането на работната програма на Европейския съвет за предстоящия период и обсъдиха причините за разглеждането на определени политики с приоритет пред останалите.

Целите определени от Европейските лидери на Съвета на високо равнище в Рим 2017г., както и бъдещето на Съюза на 27`те също така бяха тема на дискусията.Панелистите представиха модели на формиране на програмата на Европейския съвет.

20171010 EP 059195A JVV 039

Искра Михайлова взе участие в конференция на тема Европейски териториален обзор: териториална кохезия отвъд границите

Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, взе участие в конференция на високо равнище на тема “Европейски териториален обзор: териториална кохезия отвъд границите” на 12 октомври. Събитието беше част от Европейската седмица на градовете и регионите 2017 г. , която се проведе от 10 до 12 октомври в Брюксел.

Михайлова беше поканена, за да открие панела “Териториални измерения на бъдещите политики”. В рамките на събитието бяха представени непубликувани данни за териториалното разнообразие в Европа, добри практики и способи за развитие на транс-граничните зони.

„Днес ние живеем в свят, в който повече от когато и да било, глобализацията оказва влияние във всеки аспект от нашия живот,  нашите територии и политики. Бих искала да подчертая важността на съвместните териториални инициативи и практики, не само касаещи регионалните политики, но също така и области като единния европейски пазар, програмата в областта на цифровите технологии, трудовата заетост, свободното придвижване, енергетиката, образованието, културата, здравеопазването и околната среда. Трябва да има съвместни действия между териториите касаещи техните политики, а именно мащабните инвестиции, иновацията и обмяната на знания и опит.

Целта на Кохезионната политика след 2020 е да се бори за по-добра координация, взаимодействие и взаимно допълване между националните и трансграничните инициативи, което от своя страна ще допринесе за интегрирането на различните типове области“, заяви г-жа Михалова.

Искра Михайлова взе участие в 5-ия Мастер клас по Европейска кохезионна политика за докторанти и млади изследователи

На 11 октомври 2017г., евродепутатът Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие, взе участие в „5-ия Мастер клас по Европейска кохезионна политика за докторанти и млади изследователи“. Събитието е част от „15`тата Европейска седмица на регионите и градовете 2017: Регионите и градовете работят за по-добро бъдеще“, което се провежда в Брюксел от 8 - 12 октомври 2017г.

Това е най-мащабното световно събитие по регионално и градско развитие.

Магистърският клас е уникален формат, който обединява млади изследователи. По време на събитието участниците представят презентации, провеждат се лекции и се дебатира по панелите съвместно с политиците, европейските представители и академиците с цел да се подобри цялостното разбиране на Европейската кохезионна политика.

Неджми Али: Трябва да преследваме целта за максимална ефективност на разходите при подготовката на следващата Многогодишна финансова рамка

На заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европарламента в Брюксел на 11 октомври 2017 г., при разглеждането на темата „Следващата Многогодишна финансова рамка: Подготовка на позицията на Парламента по МФР след 2020 г.“, докладчикът от АЛДЕ, Неджми Али обърна внимание на членовете на Комисията на предисторията на работата по становището:

По време на предходната дискусия по тази тема в Комисията по бюджетен контрол през месец юли бяха поставени редица въпроси, свързани с необходимостта от дългосрочна стратегия, продължителността на МФР и въвеждането на гъвкава система във времето на тези рамки като добра практика за публичния сектор.“ Неджми Али изрази задоволство от факта, че междувременно повечето от тези въпроси са разгледани сериозно и включени в документа.

“В този смисъл привеждането на бюджетните в съответствие със стратегическите периоди е правилен подход, но притесненията ми са свързани с това, че още не е започнало разработването на следващата десетгодишна стратегия на ЕС, а именно Стратегия 2030.”Според евродепутатът от Алианса на Либералите и Демократите за Европа за подготовката на следващата МФР и предложенията за Стратегия, в действителност трябва да се приложи цялостен преглед на разходите. Евродепутатът подчерта, че трябва да бъде преследвана целта за максимална ефективност на разходите при оценка функционирането на административните и контролните механизми.

Според Неджми Али друг важен въпрос е гъвкавостта: ”Съществуват различни подходи за постигането ѝ, както с въвеждането на припокриващи се във времето програмни периоди, така и с увеличаване на вътрешната гъвкавост между отделните бюджетни направления и разпределение по години. В това отношение не трябва да забравяме натрупания през последния програмен период опит с различните кризи в Европейския съюз и да настояваме за запазване на задължителния кризисен резерв.”  

Българският евродепутат акцентира върху по-нататъшното прилагане на бюджетирането, основано на резултати, което е абсолютно необходимо за постигането на целта за прозрачни бюджети, които осигуряват максимална ефективност и европейска добавена стойност за европейските граждани.

 

 

Неджми Али: Европейската инвестиционна банка - основен фактор за съживяване на икономиката на ЕС

На 10 октомври 2017 г. в Брюксел беше проведено заседание на Kомисията по бюджети на Европарламента. На заседанието при разглеждане на Годишния доклад за финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка, евродепутатът Неджми Али, докладчик по темата от Алианса на демократите и либералите за Европа взе отношение.

Евродепутатът постави акцент върху факта, че докладът, обхващащ дейностите на Европейската Инвестиционна банка, с цел представяне цялостната картина на предприетите от банката действия, включва основните ѝ политики, отчетността, финансовите операции и комуникацията.

“Това е коректният подход, като се има предвид, че целта на Европейската инвестиционна банка е да допринася за европейската интеграция, икономическото и социалното сближаване, както и за регионалното развитие с прилагането на специализирани инвестиционни инструменти. Мултиплициращият ефект при осигуряването на средствата от ЕИБ е ключов елемент при определянето на добавената стойност за ЕС, както и да се гарантира водещата роля на Европа в световен мащаб по отношение на конкурентоспособност, иновации и инфраструктура.”отбеляза Неджми Али.

В този аспект евродепутатът призова към повече внимание относно съгласуваността на дейностите, финансирани от ЕИБ, с общата стратегия и политическите приоритети на ЕС и отбеляза: “ЕИБ е основен фактор, необходим за съживяване на икономиката на ЕС и постигане на максимална ефективност и добавена стойност при използването на финансовите ресурси. Необходимо е ЕИБ систематично да обръща внимание на средносрочните и дългосрочните резултати при определянето на инвестиционните дейности и решенията за финансиране.”

Неджми Али визира, че растежът на БВП и създаването на възможности за заетост са изключително важни и че оценката на въздействието на дейностите на ЕИБ през следващите години е от голямо значение. Евродепутатът посочи, че краткосрочните резултати до 2017 г. представляват допълнителен БВП в размер на 0.8% и осигурена допълнителна заетост от 830 000 работни места,   дългосрочните очаквания до 2030 г. са за увеличаване на БВП с 1.4%, а допълнителните работни места - с около 1 400 000.

Евродепутатът от Алианса на Либералите и Демократите за Европа акцентира върху необходимостта да се ускори икономическото възстановяване, както и да се подпомогнат някои икономически сектори и географски региони да наваксат изоставането си и отбеляза, че: „За тази цел е важно да има балансирана стратегия с динамично и прозрачно географско разпределение на проектите и инвестициите между страните-членки на ЕС.”

Въздействието на ЕИБ върху изпълнението в ключови области на обществената политика може да бъде оценено чрез резултатите от инвестициите в: иновации и умения, малки и средни предприятия (МСП), инфраструктура и околна среда. ЕИБ следва да продължи да прецизира показателите си за изпълнение, по-специално по отношение на приноса ѝ към политиките на ЕС, подчерта Неджми Али.

“Не на последно място задълбочаването на прозрачността, отчетността и вътрешния контрол на ЕИБ е предпоставка за по-добро корпоративно управление. От съществено значение е ЕИБ да продължи борбата си срещу укриването на данъци, данъчните измами, некоректните дейности и прането на пари. Като се има предвид ролята на ЕИБ за финансиране на икономическия растеж, важно е тази институция да изпълнява дейностите си в съответствие с най-високите световни стандарти.“,категоричен бе Неджми Али.

евродепуатът Искра Михайлова съпредседателства съвместното заседание на Комисията по регионално развитие и Комисията за териториално сближаване и бюджет на Eвропейския съюз

На 10 октомври евродепуатът  Искра Михайлова съпредседателства с  Освалд съвместното заседание на Комисията по регионално развитие и Комисията за териториално сближаване  и бюджет на Eвропейския съюз в рамките на 15`та Европейска седмица на регионите и градовете, която се провежда в Брюксел за периода 09-12 октомври 2017г.

 Искра Михайлова подчерта, че трябва да се стремим към проактивна и ефективна кохезионна политика насочена към европейските граждани, което означава засилено партньорство за устойчиви градове и региони, по-добри транс-гранични връзки, гъвкавост за справяне с нови предизвикателства, иновативни решения за насърчаване на конкурентоспособността и икономическия растеж,  улесняване на достъпа до финансиране и изпълнението на проекти за всички участници.

евродепутатът Искра Михайлова взе участие в офиациалното откриване на Европейската седмица на регионите и градовете

На 9 октомври 2017г., евродепутатът Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие, взе участие в офиациалното откриване на Европейската седмица на регионите и градовете заедно с комисаря по регионалната политика Корина Крецу и президента на Комитета на регионите Карл Хайнц Ламбертц.

Церемонията по откриване се проведе в пленарната зала на Европейския парламент в Брюксел. Дебата се концентрира върху строителството на устойчиви градове и региони и как те биха могли да бъдат носители на промяната.

09.10 2

Изказвания на Йордан Цонев

Ако приемете точката за изслушване на вицепремиера Валери Симеонов, ДПС няма да остане в залата. Да унижаваме избирателите си, като слушаме един циник. Това каза зам.-председателят на ПГ на ДПС Йордан Цонев в обратно становище. „Когато парламентът прави искане за изслушване на човек от изпълнителната власт обикновено това става, когато има ситуация, свързана с политики“, обясни той. „А не когато става въпрос за морал, за абсолютна липса на какъвто и да е морал, за цинизма на един човек, който вече няколко години взривява обществото с циничните си изказвания“, заяви Йордан Цонев. „ДПС е против този човек да идва в НС и да ни се обяснява“, коментира той. „Думите му са срам и позор за цялата ни страна. Не виждаме никакви адекватни действия от изпълнителната власт“, каза още Йордан Цонев.

Гости от Търговище и Омуртаг посетиха Европейския парламент по покана на евродепутата Неджми Али

Активисти на ДПС, кметове и заместник кметове на населени места от  Търговище и Омуртаг имаха възможността да посетят Брюксел по покана на евродепутата Неджми Али, член на ДПС и Алианса на либералите и Демократите за Европа (АЛДЕ).

В продължение на два дни гостите имаха възможността да се запознаят подробно с работата на европейските институции и най-вече на Европейския парламент, а също така и да разгледат забележителностите на белгийската столица.

В програмата им бе включено официално посещение на Европейският парламент, където се информираха по-задълбочено за начина на функциониране на институцията, а така също и посетиха пленарната зала на ЕП заедно с евродепутата. Жив интерес предизвика дейността на евродепутата в Комисиите по Бюджети и Бюджетен контрол.

По време на семинара в Европейския парламент гостите имаха възможността да зададат редица въпроси по Общата селскостопанска политика, касаещи както настоящия, така и следващия програмен период, по работата на Европейския парламент, както и за възможностите за развитие на Североизточна България чрез европейски фондове.

Photo 4

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА: БРОЯТ НА ВРЪЩАНИЯТА НА МИГРАНТИ, НЯМАЩИ ПРАВО НА ПРЕСТОЙ В ЕС, ПРОДЪЛЖАВА ДА Е НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН

Близо 1,5 милиона души, нямащи право на престой в Европейския съюз, ще подлежат на връщане в близко време, въпреки подсилването на капацитета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Процентът на връщанията продължава да е незадоволителен, констатира евродепутатът Филиз Хюсменова при обмяна на мнения между евродепутатите от Комисията по правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент и Еврокомисаря по миграция, вътрешни работи и гражданство Димитрис Аврамопулос. На заседание на комисията беше обсъден прогреса по Европейската програма за миграцията.

Хюсменова припомни, че е публикуван преработен Наръчник за връщането, в който са включени препоръки към националните органи, но въпросът за подобряване на сътрудничеството и търсене на нови партньорства в областта на обратното приемане от държавите на произход остава. И председателят на Еврокомисията Жан Клод Юнкер също заяви необходимостта да засилим усилията си, допълни Хюсменова.

Евродепутатът отправи въпрос към еврокомисаря Аврамопулос за мерките, които Еврокомисията ще предприеме за постигане на по-добри резултати и по-ефективна политика на ЕС в областта на връщането на незаконно пребиваващите мигранти. В отговора си, той заяви, че целта на Европейската програма за миграцията е никоя държава членка на Европейския съюз да не бъде изоставяна да се справя с проблемите си сама. Еврокомисарят се ангажира, че Комисията ще следи внимателно и ще докладва за прогреса по осъществяване на връщанията. Той допълни, че е подсилен капацитетът на Европейската гранична и брегова охрана и тя набира скорост в това направление. От името на Комисията той призова държавите членки да използват повече и по-ефективно възможностите на агенцията.

Рамадан Аталай: Изборите са на хоризонта

ГЕРБ много трудно могат да се измъкнат от този капан, който сами си създадоха, каза депутатът от ДПС

„Изборите така са налегнали на хоризонта, че много трудно ГЕРБ могат да се измъкнат от този капан, който те самите си създадоха“. Това заяви в предаването „Неделя 150“ Рамадан Аталай – член на оперативното ръководство и депутат от Парламентарната група на ДПС. Според него това, което се случва на управляващите, идва от техните редици – неадекватното поведение, действия и изказвания. Скандалите, които вървят – всичко те си го правят, категоричен е той.

„Това правителство в този си формат или без този формат е безидейно, без визия за развитието на България, без определени цели. Затова ние се опитваме да направим една програма за ускорено развитие на България. Нека да поставим поне 5 цели на тази нация и всяка политическа формация, която идва на власт, да ги припознае и да се опитаме да обединим нацията. /…/ Докато това правителство в този формат с националистите продължават да вилнеят в изпълнителната власт, нищо добро не чака България. ДПС ще намери всички демократични методи, с които да накараме управляващите да се съгласят с програма в интерес на обществото“, коментира Рамадан Аталай. Според него обаче изборите няма да покажат реалността в България.

Обединението на Валери Симеонов с работодатели и синдикати говори много лошо, изказа мнение Аталай и добави:

„Съжалявам цялата нация, че не излиза на площадите. /…/ В българската политика няма място такъв политик, който няма нито политически език, нито някакво възпитание“.

Според него Законът за местното самоуправление, предложен от патриотите, е в ущърб на демокрацията.

Пазарлъците се водят между ГЕРБ и националистите, каза Аталай и добави: „Целият пазар в цяла България е в интерес на лобистките закони, които предлагат и едните, и другите“.

Цялото интервю може да чуете ТУК.

(БНР, 28.10.2018г)

Евродепутатът Илхан Кючюк: Необходимо е да се гарантират изконните човешки права и свободи на всички граждани в Източна Украйна, независимо от техния етнически произход, пол и религия

Благодаря г-н Председател,

Уважаеми г-жо Комисар.

Уважаеми колеги,

Ситуацията в Източна Украйна продължава да бъде нестабилна, несигурна и опасна. Липсата на политическа воля да се изпълнят напълно Минските споразумения превръща конфликта в „замразен“ и на практика засилва тенденциите за разделяне. 

Уви, в условията на опасност от военно изостряне човешките права винаги биват системно потъпквани. Такъв е и случаят в Източна Украйна, където правата на малцинствата биват системно погазвани, а дискриминационните действия срещу татарското население се превръщат в тежка реалност.

Уважаема г-жо Комисар,

Всички страни упражняващи власт трябва да придържат към международните закони и норми и да гарантират изконните човешки права и свободи на всички граждани, независимо от техния етнически произход, пол и религия. Кримските татари са неизменна част от населението на Крим и техните културно - исторически ценности трябва да бъдат зачитани.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Велислава Кръстева: Не оставка, отстраняване на вицето е изходът от моралната криза (видео)

Велислава Кръстева осъди арогантността в политиката като визира недопустимото поведение на Валери Симеонов. Отношението на движението към овластяването на националисти - фашисти е ясно и категорично, каза тя и припомни, че ДПС е имало решение още преди година за демонтаж от властта на хора, които имат прояви на фашизъм и дискриминация.

"Тупикът обаче, в който изпадна правителството и цялата политическа класа след думите на Валери Симеонов обаче е нещо различно. Затова ние казваме "или, или... или позор за цялата държава". Също толкова обидно е да се замени темата за отстраняването на Валери Симеонов. Тук не става дума за оставка, става дума за неговото отстраняване от властта, тъй като тази персона е несъвместима с всички демократични ценностно-институционални позиции."

Кръстева подчерта, че отстраняването на вицепремиера не означава предсрочни избори, за което се опасяват управляващите. Депутатката изтъкна, че правителството предприема фиктивни действия и рокади в опит да успокоят обществото и косвено оневинят вицепремиера. Тя беше категорична, че докато правителството и премиерът не направят това, което очаква от тях обществото по отношение на Симеонов, не може да се води сериозен разговор за политики, за бюджет, за мнозинството в НС, за програмата за управление, за разбирането и диалога между политическите партии.

Евродепутатът Неджми Али: Приходите и плащанията за 2016-та са законни и редовни и това е една добра новина

„Бюджетът, представляващ годишната финансова рамка на приходите и разходите, е от съществено значение за изпълнението на политиките на ЕС. От тази гледна точка общата констатация на Сметната палата, че приходите и плащанията за 2016 г. са законни и редовни, с някои изключения при плащанията, е една добра новина“, посочи като акцент в изказването си евродепутатът Неджми Али по време на пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург на 4 октомври.

Изказването бе при представяне на Годишния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) за 2016 г. Дебатите в пленарна зала се водиха в присъствието на Председателя на ЕСП Клаус-Хайнер Лене и Комисаря по Бюджет и човешки ресурси Гюнтер Йотингер.

„Нивото на грешки при плащанията, извършени от бюджета на ЕС за последните три години, показва явна тенденция на постоянно намаляване от 4.4% до 3.1%. По-голямата част от грешките са концентрирани в областите на Икономическо, социално и териториално сближаване, както и при Конкурентоспособност за растеж и работни места“, заяви още евродепутатът от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ).

Неджми Али отбеляза, че в доклада на Европейската сметна палата е направено и ранно предупреждение по редица въпроси, на които трябва да се обърне особено внимание. „Предизвикателствата са свързани главно с бюджетното и финансовото управление. Забавеното изпълнение на програмите би могло да доведе към края на настоящия програмен период до натрупване на огромно количество неизвършени плащания. 

Необходим е бюджет, който осигурява по-голяма гъвкавост за реакция при непредвидени събития като финансови проблеми, бедствия и бежански кризи. Необходимо е да бъдат продължени усилията за прилагане на бюджет ориентиран към резултати, с цел постигане максимална ефективност на изразходването на европейските финансови ресурси“, заключи евродепутатът.

Рамадан Аталай: Предсрочните избори са на хоризонта, властта се търкаля по жълтите павета (ВИДЕО)

Само гузните приемат като ултиматум искането за оставката на Валери Симеонов, заяви депутатът от ДПС

ДПС призова за оставка на Валери Симеонов като вицепремиер или ако това не стане, на цялото правителство. Партията призова и за нов модел на управление с национален консенсус.

Темата бе коментирана и в „Офанзива с Любо Огнянов” по Канал 3 от един от най-опитните депутати в ДПС Рамадан Аталай.

„Едва ли не се лансира идеята, че ДПС поставя ултимативно този въпрос към управляващите. Знаете, че ДПС никога не е поставяло ултиматуми. Ултимативно явно го приемат тези, които са гузни", каза Аталай. 

"Представете си един уж вицепремиер ултимативно обижда една уязвима група хора, а след това излизат работодателите и го защитават. Че даже и синдикати. А на всички е известно, че отношението към тези хора е признак за цивилизованост", добави депутатът от ДПС.

"Така че това не е ултиматум. Цялото общество трябва да защити тези хора. А този политик няма място в политиката. Тези формации нямат място в управлението. И тук ГЕРБ позволи на тези формации да влязат в управлението", добави Аталай. 

"Демокрацията е застрашена, защото този човек каза „уж болни деца”, „кресливи майки”, нападна възрастна жена на границата. Защото хората са в условия да се страхуват, затова е застрашена демокрацията”, коментира още той. 

На въпроса дали ДПС няма да вдигне червен картон на ГЕРБ за приемането на бюджета, гостът отговори: 

 „Бюджетът е на управляващите. Никога ДПС не е подкрепяла бюджета, ако е в опозиция. Но винаги сме били достатъчно отговорни, когато управляващите са поставени в ъгъла и нямат как да продължат да градят държавноста, да подкрепим стабилността. А сега е моментът, в който управляващите трябва да видят, че Валери Симеонов няма място в управлението”, каза депутатът.

Какво обаче иска ДПС – да си тръгне само Валери Симеонов, само НФСБ или „Обединени патриоти”.

„Това не е наша работа, а проблем на премиера, който трябва да реши, дали може да управлява с тези хора. Защото от понеделник до петък един скандал, а след това си изкарват кирливите ризи. Смешно е", каза още Аталай.

Той разказа още, че на семинара на ДПС е бил направен разбор по сектори на политиките. Той е показал, че в нито една област не се мисли в перспектива. Като пример Аталай даде сектора енергетика. 

Относно обвиненията срещу бизнесмени и изобщо отношението между бизнеса и властта народният представител изтъкна:

„Аз много добре помня, когато премиерът награждаваше Прокопиев. Тогава не са ли видели проблеми, свързани с него", попита Аталай.

"Кирил Домусчиев, пък излиза и казва, че ще изкара 20 хиляди души на площадите. А до вчера бяха един срещу друг с Валери Симеонов. Значи има зависимости между тези две страни”, коментира още политикът. 

Относно думите на Цветан Цветан, който дори благодари на ДПС, че са се държали отговорно по определени теми,  Рамадан Аталай каза, ме има друг поглед върху думитеу му. 

„Цветанов мисли, че сме добри само когато мълчим. А когато отиваме на избори... сега ще ви кажа наскоро имаше едни частични избори в Суходол – и отново методите на ГЕРБ – областни управници седят пред секциите, включително и ММА бойци. И така е в малките населени места - служители се карат да ходят да гласуват. Държат ги в страх да не си загубят работата. Защото, кой знае какво ще реши утре Валери Симеонов”.

„Нашият тон не е втвърден, за да изкараме някакви дивиденти. Този пърламент още със съставянето на правителството изчерпа доверието в европейските институции. Никой в Европа не е съгласен националистически формации да участват в управлението – без визия, без програма. Покажете им някаква тяхна програма, освен национализма им”, каза още депутатът.

Рамадан Аталай направи коментар и по отношение на президента Румен Радев. 

„Не съм човек, който да дава оценка на висшестоящи институции, особено на президента. Дори на свои колеги винаги съм избягвал да давам оценки. Президентската институция може би се опитва да бъде коректив на определени недемократични действия. И приключвам с това. Той трябва да се ориентира в своите задължения и националния интерес. Двама генерали, дори и с високо его, са длъжни да седнат, да се разберат в интереса на България”, каза народният представител.

"Мисля, че по естествен път предсрочните избори вече са на хоризонта. Властта се търкаля по жълтите павета, никой не се навежда да я вземе, казваше Дончева. Сигурно от страх, че ДПС е отзад", заключи той в отговор на въпрос близо ли са предсрочните избори.

 

Евродепутатът Илхан Кючюк: Политиците в Молдова трябва да съсредоточат усилията си върху по-важни теми засягащи бъдещето на страната

Благодаря Ви, Г-н Президент,

Уважаеми Г-н Комисар,

Уважаеми Колеги,       

Напълно сте прави. Гражданите на Република Молдова искат европейска интеграция. Но за съжаление политическата обстановка в Молдова става все по-смущаваща и усложнена. Свидетели сме на продължаващата конфронтация и политически застой  между  прозападните и проруските сили на страната.

В този контекст, призовавам всички лидери и партии в Молдова да започнат конструктивен диалог, за да се гарантира демокрацията, върховенството на закона и политическата стабилност в страната. Силно вярвам, че политиците в Молдова трябва да съсредоточат усилията си върху по-важни теми засягащи бъдещето на страната и осъществяването на решителни политически и икономически реформи, за да се осигури по-добър стандарт на живот за всички молдовци.  От една страна ЕС има капацитета да играе основна роля на медиатор между политическите актьори в страната и от друга, за осъществяване на така необходимите реформи в страната.

Йордан Цонев: Този парламент е с изчерпан ресурс (Видео)

Ако Валери Симеонов остане вицепремиер, искаме избори още сега, обяви зам.-председателят на ПГ на ДПС

„Ако Валери Симеонов остане на поста вицепремиер - да“. Това бе отговорът на въпроса дали ДПС иска предсрочни избори сега на Йордан Цонев в интервю за БНТ.

Така зам.-председателят на парламентарната група на ДПС подкрепи протестиращите майки на деца с увреждания, тъй като исканата оставка на вицепремиера е въпрос на чест.

 „ГЕРБ и правителството не разбраха, че в случая не става въпрос за пари. Майките отговориха: „Не искаме пари, не искаме закони, искаме тази оставка“. Става въпрос за чест или позор, става въпрос за морал или цинизъм, не става въпрос за пари“, коментира Цонев.

Цонев обърна внимание на едно изречение в декларацията на Централния съвет на ДПС. Има различни изходи – или оставка на един вицепремиер, или оставка на цялото правителство, или позорът е за всички – за цялата страна“ и посочи, че отговори на тези три „или“-та ще даде ГЕРБ. „Това „уж болни деца“ на практика превръща България от европейска в „уж европейска страна“, и Граждани за европейско развитие на България (ГЕРБ) със запазването на този човек, който е изключително арогантен в поведението си и изключително циничен в думите си от самото начало, се превръщате в Граждани за уж европейско развитие на България. Аз съм убеден, че нито вие го искате, нито вашият електорат“, коментира Цонев.

Той добави, че коалиционното споразумение между ГЕРБ и „Обединени патриоти“ позволява смяната на вицепремиера.

„Имат прекрасната възможност да изтрият срама от челото на България, защото тя не може да има такъв вицепремиер. Има механизъм ГЕРБ да снеме моралната отговорност от себе си и да изтрие петното, което този човек нанесе на европейска България. Той не го нанася за първи път това петно. Това е нашето искане. Тук не говорим за сваляне на кабинети, за предсрочни избори. Това е съвсем друга тема - предсрочни избори, немощ в управлението“, каза още Цонев.

Той отбеляза, че вицепремиерът Валери Симеонов не знае къде е и какви са неговите отговорности, не знае как да се държи на такъв пост.

„Става въпрос за думи, които не може да ги каже никой политик, камо ли вицепремиер. Цялото общество е възмутено и този човек трябва да си отиде и трябваше да си отиде. ДПС няма да се държи конструктивно, докато този човек е вицепремиер на страната“, добави народният представител и отново изтъкна идеите на партията си.

„Този парламент е с изчерпан ресурс. България не се нуждае от такъв тип управление - коалиционен, какъвто е от 2009 г. досега. Ние от две години говорим, че България се нуждае от програма с ясни приоритети и дълбоки реформи за ускорено икономическо развитие. Около приоритетите да се обединят поне основните политически сили и който каже народът, да изпълнява тази програма. Останалите могат да участват, могат да подкрепят. Ние сме да се смени моделът на управление“, заяви Цонев.

 

 

Въпрос от народния представител Бюрхан Абазов

Въпрос от народния представител Бюрхан Абазов относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкцията и рехабилитацията на Републикански път III-2001, Писанец - Ветово - Глоджево - Кубрат, преминаващ през територията на общ. Ветово, обл. Русе.

Евродепутатът Илхан Кючюк: Региона на страните от Югоизточна Азия е един от най-динамичните и бързо развиващи се в света и потенциалното задълбочаване на отношение с ЕС не трябва да се пренебрегва

Благодаря г-жо Председател,

Уважаеми колеги,

Гласувах в подкрепа на доклада, защото отношенията между ЕС и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия са обширни и обхващат широк кръг от сектори,  включително търговия и инвестиция, развитие, икономика и политически въпроси. Смятам, че този доклад идва в точното време, защото тази година ние отбелязваме 40-тата годишнина на нашите официални отношения и 50-тата годишнина на АСЕАН.

Региона на страните от Югоизточна Азия е един от най-динамичните и бързо развиващи се в света и потенциалното задълбочаване на отношение с ЕС не трябва да се пренебрегва. Добър пример за това е предоставения от ЕС статут на Филипинските GPS+. Смятам, че трябва да се застъпим за започване на преговори за регионално споразумение за свободна търговия между ЕС и АСЕАН.

Разбира се, трябва да обърнем внимание не само на успехите, но и на предизвикателствата пред отношенията ЕС-АСЕАН. ЕС ще продължава да поставя човешките права в центъра на отношенията си с трети страни, а страните от АСЕАН трябва да спазват стандартите на тези права и да насърчават равенство между половете и овластяването на жените.

Зам.-председателя на ДПС Ахмед Ахмедов: България не може да бъде заложник на един човек без морал

„Не може правителството и България да бъде заложник на един човек, който няма морал“, заяви в предаването „Преди всички“ зам.-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов.

Случаят с изказването на Валери Симеонов към майките на деца с увреждания Ахмедов определи като цинизъм. При гласуването в зала от ДПС няма да подкрепят Симеонов да оглави Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. От партията ще предложат този пост да бъде зает от социалния министър.

Според депутата от ДПС липсата на реформи няма да бъде прикрита и от следващи скандали. Той е на мнение, че от началото на това правителство нищо не се прави. Ние не знаем на къде върви България, подчерта Ахмедов и добави:

„България е в трудна ситуация. Правителството е на база на математически сбор, без ясна визия за развитието и бъдещето на нашата родина. С това правителство, което е съставено от хора без ценностна система, проблемите в държавата ще се множат. С всички тези проблеми хората са запознати, защото се сблъскваме всеки ден. Основната вина за това е на ГЕРБ. ГЕРБ с всякакви хитрини се мъчат да задържат тази власт, без да си дават ясна сметка, че рушат държавата и вредят на България. Нашият Централен съвет е много навременен“.

Ахмедов припомни решението от предишния Централен съвет за „демонтаж на властта във всяко ниво“: „Днес ще направим анализ докъде сме стигнали с този демонтаж, ще направим анализ за готовността на нашите структури за избори и ще начертаем и следващи стъпки. /…/ Какви ходове ще предприемем, тези, които трябва да поемат отговорност, смятам, че ще бъдат изненадани“.

„Патриотите трябва да напуснат властта, но ние не сме за участие във властта. За ДПС не е самоцел да участва във властта. За нас е важно каква програма се изпълнява от даденото правителство и накъде върви България“, категоричен е Ахмедов.

Цялото интервю чуйте в звуковия файл ТУК

Въпроси на д-р Джевдет Чакъров по време на парламентарен контрол

Въпрос от народния представител Джевдет Чакъров относно необходимостта от предприемане на спешен и неоложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" / ІІІ-861 (Бачково - Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност Момина вода - местност Рожен (Чепеларе - Соколовци), в общ. Лъки, обл. Пловдив до границата с обл. Смолян.

 

Въпрос от народния представител Джевдет Чакъров относно готовността на ВиК сектора за кандидатстване по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".

 

 

Халил Летифов: Предсрочните избори чукат на вратата (ВИДЕО)

Трябва да върнем доверието в институциите и да реанимираме държавността, обяви зам.-председателят на ПГ на ДПС

„Отговорността за политиката за хората с увреждания трябва да я носи единствено и само министърът, защото още от избирането му за вицепремиер, като отговарящ за демографската и етническата политика, ние казахме, че това е гавра. В случая след всичките тези скандали, които той сам предизвика това беше поредният шамар за майките, а и за всички инвалиди в страната. Казахме, че само по себе си това предложение е скандално и то не бива да бъде осъществявано. Между двете четения на законопроекта трябва да се промени този съвет да бъде оглавяван от министъра, а не от вицепремиера. Не мисля, че има легитимност, още повече, че той се извини под натиска на коалиционния съвет, а преди това заяви, че би било неискрено. Значи вчера той се е извинил неискрено, а преди това, когато е използвал тази фраза по адрес на майките, срам ме е да я кажа, е бил искрен. Ще изглежда брутално той да оглави този съвет по въпросите на инвалидите. И за съжаление това не е шега, а трагедия.

Целият този скандал в една нормална държава щеше да продуцира най-малкото оставката на въпросното лице”, обяви Летифов.

По отношение на вота на недоверие срещу правителството, който за трети път не мина вчера   зам.-председателят на ПГ на ДПС коментира:

„Не виждам да има нужда от регресия в политиката при този хаос, който цари в управлението като цяло. Що се отнася до Марешки, дали една партия е опозиционна или не, си личи от подкрепата за кабинета. Вчера те подкрепиха кабинета и тук вече излизаме от хипотезата, че те са опозиция. Те не са опозиция – гласовете вчера се преброиха – опозиционните партии БСП и ДПС имаха 99 гласа. Всички останали бяха на съуправляващи субекти, така че излизаме от хипотезата, че Марешки е опозиция. По отношение на оставката за премиера – не е важно дали ние сме я поискали или не. Ще ви припомня в началото бе словото, когато ние изразимхме съмнение за тази коалиционност, която няма допирни точки като формула, освен чисто математически. Изразихме тази наша позициия още миналия април, когато се конструираше кабинетът и мнозинството н парламента. Тогава ГЕРБ обявиха, че ще озаптят „Патриотите”. Уви, вчера видяхме, че всъщност премиерът няма полезен ход и по-скоро „Патриотите” са озаптили ГЕРБ. Което е изключително притеснително, защото поведението, цинизмът, обидата, която не бива да си позволява, който и да е политик, но си позволи един вицепремиер, всъщност тегне върху цялата държава и персонално върху ГЕРБ и премиера. И това е очeваден факт.

Под озаптяване на ГЕРБ имам предвид, че нямат полезен ход. Това се потвърди и от изказването на другия вицепремиер, който оправда поведението на г-н Симеонов с думите, че видите ли, ако удовлетворят искането на майките, трябвало да падне властта. Разбираме, че това всичко се случва в името на властта. ГЕРБ са заложник на тази, не мога да я нарека политика, на тази шашмалогия”, каза Летифов.

Той изключи възможността на този етап ДПС да подкрепи правителство на малцинството без „Патриотите”.

„Направихме подобни предложения в самото начало. Не беше за правителство на малцинството, а да се направи програмата за ускорено развитие и тя да се следва. И да се подкрепят основните неща, които ще гарантират това ускорено развитие. След това всички политически субекти си носят отговорности за своите политически тези и поведение. Това бяха част от вариантите, за да не стане това поведение част от държавната политика. Но то стана. Ние предложихме това с тази идея. Година и половина по-късно като че ли това изглежда безсмислено. Оттук нататък ние всички дължим отговор, защото е ясно, че така не може. Морал в политиката не остана. Институциите ще ударят още по-голямо дъно от това, което ние наблюдаваме. Трябва да се върнем на плоскостта да се върне доверието в институциите на първо място, второ да реанимираме държавността и не на последно място е това да има морал в политиката. ДПС е предвидим партньор – понякога скучно, понякога звучи клиширано, но 28 години ДПС е доказало, че е предвидим партньор. Когато е ставало въпрос дали Движението подкрепя или не подкрепя – става въпрос за политиките, които сме отстоявали толкова години и сме заявили предварително. Един политик струва толкова, колкото неговата дума, която казва, и как я защитава след това с гласуване”, заяви народният представител.  

По думите ме в момента наистина са модерни консерваторските идеи и мислено, но в България не се вижда как този консерватизъм води до стабилизация на страната и как връща доверието в институциите.

„Стана ясно, че либералният модел търпи отстъпление, но това е провал на политиците. Но по-добро от това никой не е представил. Тук целта на консервативния модел е противопоставяне и стратегията е „нищо не ни обединява по-добре от общия ни враг”. А политиката би трябвало да създава партньори и перспективи, а не врагове”, каза Летифов и поясни, че ДПС не се притеснява, че остава единствена либерална партия, при положение, че и БСП клони към консервативното, като такива се заявявяват ГЕРБ, Волен Сидеров и още други политически субекти.

„Понякога разумът наистина е сираче”, изтъкна Летифов.

„Целта всеки да бъде модерният Орбан на Балканитеизглежда все по-мечтана от всички политически сили в парламента. Надявам се да има едно изтрезвяване и да се върнем към това, че ние имаме национален интерес и приоритети. И по-скоро да бъдат намерени приоритети, защото към днешна дата не е ясно какви са те”.

Относно протестиращите майки депутатът каза:

„Смятам, че те вече спечелиха една битка. Смятам, че успяха да спечелят. Оттук нататък те искат да спечелят уважението, което са заслужили и ние ги подкрепяме. В никакъв случай няма да политизираме техния справедлив процес. Ще ги подкрепяме, за да се чувстват пълноценни най-малкото. А и те неведнъж повториха, че тук не става въпрос за пари и това не се разбра, и оттук идва цялата драма. Самата реплика,  като че ли слага капак на целия анализ, който са си направили властта за проблемите на майките на деца с увреждания”.

„Затова като говорим за приоритети, хората ще ни принудят да си говорим за приоритети и да ги следваме. Изборът е наш дали ще го направим по трудния начин или не. Не искам да звучи като заплаха, а по-скоро е една констатация. На последно място сме по доходи, по продължителност на живот и още много други такива показатели. Затова ние търсим партньорство и изготвяме нашата програма. Дължим ясна политика за доходите на хората, дължим ясно отношение и решение по отношение на бизнеса, инвестициите и развитието като цяло на всички сектори, защото където и да копнеш, ще намерим проблеми. За да може да догоним поне страните, които са влезли с нас и тези малко преди нас като Румъния, Чехия, Словакия”, добави зам.-председателят на парламентарната група на ДПС.

Халил Летифов обясни, че в ДПС вече напредват по отношения на изготвянето на тяхната програма за управление.

„Не знам кога ще бъдем готови, но работим упорито и сме в напреднала фаза. По-важното е обаче да намерим партньори и да се възприеме този модел на поведение”, уточни той.

„Обединените патриоти” в никакъв случай не са системна партия. Кое е системното – цинизмът, арогнтността, езикът на омразата. Да бъдеш системен играч, означава да си предвидлив. Да носиш цялата отговорност, дори и тя да носи негатив. Там такова нещо не съществува. За нас те не могат да бъдат политически партньор – не на нас, а на която и да е отговорна политическа сила. И второ да официализираш езика на омразата и то като гавра с най-уязвимите групи, не може да бъде прието, простено и никога да бъде на политическата сцена като системност”, отговори Летифов на въпрос дали „Патриотите” вече са системна партия в българската политика.

Той за пореден път обясни, че програмите на ГЕРБ и ДПС в немалка степен се препокриват, заради което те неведнъж са подкрепяли решения на управляващите. Според него ще се стигне до предсрочни избори.

Предсрочните избори чукат на вратата, не защото опозицията ги иска, а заради проблемите в коалицията във властта и заради липсата на приоритети и решения заради очакването да се решат проблемите на обществото. Пресрочните избори чукат на вратата поради тази причина, заради проблемите в малката коалиция, заради проблемите между малката коалиция и голямата партия. Нашето настояване е, че „Обединени патриоти” нямат място там”, добави Летифов.

Възможно ли е обаче да се направят избори 3 в 1 през следващата година, когато са евроизборите и местните.

„Ако ситуацията наложи да се направят, ще се направи без значение кой колко е готов. Ние, от ДПС сме готови. Както каза нашият председател г-н Карадайъ обаче „какво от това, какво правим след това”. Търсим този отговорен подход. Но за съжаление обаче ще ги направим тези иизбори заради управленската немощ.  Защото трябва да се види след това кой с кого ще си говори. Състоянието, в което е и парламентът, и мнозинството. Всеки с всеки е скаран и не си говори – който и да предложи програма, тя няма да сработи, защото няма да намери партньор. Заради това и управляващите не сработват, защото нямат допирни точки. От друга страна ще ни се наложи в интересна България. Няма да сработи и идеята да дойдем на власт, пък после да решаваме какво ще се случи. Ние държим всички партии да излязат предварително и да кажат какво се случва след това”, добави Летифов.

„Ние си запазваме правото да използваме всички демократични методи, за да налагаме нашите ценности”, обясни Летифов в отговор на въпрос дали ДПС ще предизвика предсрочни избори.

 

Велислава Кръстева: Опозиция сме, но не подкрепяме принципа "стани да седна"

БСП и ГЕРБ още не са узрели за партньорства

Велислава Кръстева е депутат от ДПС и дългогодишен ръководител на пресцентъра на партията. В правителството на Пламен Орешарски е заместник-министър на културата. Родена е в Плевен. Завършва музикалното училище в града със специалност виолончело. Магистър е по политология и бакалавър по икономика.

- Госпожо Кръстева, Ахмед Доган беше определил Русия като незаобиколим фактор, но неотдавна се срещна и с американския посланик. Как трябва да тълкуваме ситуацията?
- Практика е с нас да се срещат представители на посолствата. Такъв диалог е необходим. Дори ще ви кажа нещо повече - американският посланик,както и повечето дипломати провеждат срещи с лидерите на основните политически партии. Даже тези дни бяха разпространени снимки от други такива срещи на посланика. Но те не предизвикват подобен интерес и знаете ли защо? Защото е важно с кого се срещат. Личности като почетния председател на ДПС Ахмед Доган с биографията си, с визионерството си представляват национален капитал и във всяка нормална демократична държава не само посланиците, но и представителите на политическия елит ги търсят за срещи, особено когато държавата се намира в кризисна ситуация. А ние се намираме в кризисна ситуация.
Търсят ги, за да дадат своята оптика, за да разговарят с тях за възможните решения, за бъдещето.

- Затова ли миналата седмица Валентин Касабов обяви, че Волен Сидеров ходи редовно в Сараите на Доган, но пък Сидеров се зарече да го съди?
- Нека да не бъркаме нещата. В така наречената малка коалиция вървят процеси, които силно напомнят един стар каубойски филм - "Добрият, лошият и злият". Единият арогантно-циничен, другият извън протокол и правила и третият нахлупил синьо легенче на главата си с призива "Ребята, давайте жить дружно". Всичко и на всяка цена, за да задържат властта.

- Как ще коментирате думите на Валери Симеонов за майките на деца с увреждания и искате ли оставката му?
- Искрено се надявам, че до редакционното приключване на броя на "Галерия" оставката на това недоразумение ще бъде факт. Защото тази персона е несъвместима с позицията, която заема. Вече година и половина ние настояваме, първо, за недопускането на националистите във властта и после - за демонтирането им от управлението. Но за съжаление призивите ни не бяха чути. С какво е по-различен Симеонов, когато бута и дърпа възрастни жени на границата, когато нарича жени "майки с инстинкти на улични кучки" и днес, когато арогантно ги нарича "кресливи жени с уж болни деца". С темата за думите и поведението на този човек трябва да се занимават специалисти медици. Той няма място нито във властта, нито в демократичните институции на държавата.

- ГЕРБ и БСП бягат от официално обвързване с ДПС. Защо се превърнахте в нежелан партньор?
- Може би и двете политически сили все още не са узрели за партньорства в добрия политически смисъл на думата. У нас сякаш битува разбирането на големите партии, че добрият партньор е този, който заема малка електорална ниша и не ти се бърка особено много в работата, когато си на власт. Модерната политика изисква ново отношение към партньорствата. Това е въпрос, който стои и пред елитите в повечето европейски държави. Което ще рече да се търсят общите ценностни основания, приоритети и съответните начини за тяхната реализация и отстояване.

- По повод факта, че напоследък ДПС осигурява кворума в Народното събрание, Корнелия Нинова каза: "В момента ДПС управлява с ГЕРБ, а "Обединени патриоти" са щастливи от това". Такава ли е действително политическата картина?
- Ето потвърждението на горните ми думи. Моделът "стани да седна е контрапродуктивен. Не носи нищо, а само механичната замяна на едни с други. А най-важният въпрос е "А сега накъде?".

- Определяте се като опозиция, но прави впечатление, че критиките ви са насочени единствено към патриотите. Защо не атакувате ГЕРБ?
- Изкушавате ме отново да ви върна малко назад - непосредствено преди съставянето на това правителство. Тогава не друг, а именно ГЕРБ отчете, че имаме много голямо съвпадение на програмите -като приоритети и решения. Обаче, пренебрегвайки предупрежденията ни за рисковете, които носи, те сметнаха за по-изгодно за себе си да направят коалиция с националистическите формации. Идеята е, че малкият партньор трябва да слушка и да папка.
Днес резултатът е налице. Политика на гасене на пожари, раздирана от скандали, и неработещи институции. И отговорността за това е изцяло на най-голямата партия ГЕРБ.

- В каква кондиция е ДПС в момента - има ли го още проблема с разделението на мюсюлманите заради партията на Лютви Местан?
- Ако трябва аз да дам оценка за кондицията, то намирам, че партията е с много добър тонус. И ще ви напомня - ДПС е европейска либерална партия, която стои на много солидна ценностна основа. ДПС е с дълга, почти 30-годишна политическа биография, неизменно парламентарна. Така че струва ми се малко несериозно сравнението със спорадично възникнали и затихнали политически субекти. Работим изключително интензивно. Преди две седмици проведохме семинар, на който часове наред работихме върху програмата ни с оглед на новите реалности и предизвикателства. Работата ни беше разделена по панели, по отделните секторни политики, европейското измерение и организационно-партийна дейност. Трябва да ви кажа, че толкова качествена и задълбочена работа по секторните политики и възможностите за тяхната реализация едва ли друга политическа партия може да предложи. С много дълбока експертиза и модерна визия. Както каза председателят ни Мустафа Карадайъ - ние работим върху програма за ускорено, догонващо развитие. И още нещо, което е много показателно - тази седмица при частични избори за кмет в село Суходол, община Главиница, нашият партиен кандидат Недрет Алил спечели на втори тур с убедителна победа срещу кандидата на ГЕРБ.

- Кое е най-важното послание от последния семинар на ДПС?
- Ние работим за промяна на модела. Къде каква промяна е необходима, така че да се стабилизира икономически държавата, за да се стигне до модел, който да даде на българските граждани по-високо качество на живот.
Нашето разбиране е, че този модел не може да се промени на принципа "стани да седна". Затова казваме, че алтернативата на това управление е управленска програма за ускорено развитие, около която да се обединят всички. И чак след това да се мисли кой и как да реализира програмата.

- Същото направиха и БСП с "Визия за България".
- Не е същото! Принципът е различен. БСП правят своя програма, която искат да реализират, ако те вземат властта. А ние искаме всички системни партии да се обединим около обща програма и чак след това да се мисли за коалиции и правителство.

- Вие ги подкрепихте обаче при вота на недоверие към правителството за политиките в сектор "Здравеопазване".
- Подкрепата ни бе принципна. Ние сме опозиция на това управление. Подкрепихме ги, въпреки че разбирането ни за сектора е принципно различно. Няма да изброявам всички различия, защото те са концептуални и засягат, мисля, почти всички сфери на темата. Общото е едно - че действащият в момента модел, ако въобще има такъв, е провален.

- Притесняват ли ви реакциите след убийството на журналистката Виктория Маринова?
- Самият случай и последвалите реакции будят тревога. Индикатор са за много тежко разделение в обществото и недоверие в институциите. Разследването се пренесе на полето на журналистиката, смесиха се понятия, което допълнително нагнети напрежението. България влезе в световните медии след мигновената квалификация, че става въпрос за посегателство срещу разследваща журналистика. В подобни тежки ситуации отговорността на медиите е огромна. И те трябва да си дават сметка какво може да последва дори от една погрешно казана от тях думичка, прибързани заключения и пази боже, обвинения и присъди. Много е важно да се внимава как се поднася новината и какви квалификации се правят, тъй като свободата на словото не е слободия.

- Опетнена ли беше държавата, правилно ли Борисов извика посланиците?
- В такива моменти трябва да се запитаме кой има интерес от това. И да помислим чия запазена марка е клепането на България пред света. Има политически групи, които през годините така и не намират представителство в парламента, просто защото не генерират достатъчно подкрепа. Те обаче смятат, че има някакви външни сили, които да ги "инсталират" във властта.
За тази цел близките до тях медии използват всеки повод, в нарушение на всички етични норми, да раздават квалификации, от което страдат всички. Най-вече целостта нат. нар. гражданско общество. Тези политици и журналисти действат на принципа "колкото по-зле, толкова по-добре". Говоря за представителите на т.нар. "автентична десница" и нейните отломки, лидери и прилежащите им обръчи от медии. Най-лошото е, че именно те са токсични и създадоха силно замърсена публична и медийна среда, в която диалогът е последното, което биха допуснали да се случи.
Въпрос на зрялост и на политическия елит и на обществото е дали ще успеят да преодолеят това предизвикателство. Дали ще сработи имунната система на демокрацията.

- Все повече анализатори казват, че либералният модел е създал кризата в Европа. И спасението е именно в християнски правителства като това в Унгария. Какво е вашето мнение?
- В Европа се говори за криза на либералния модел, но очевидно алтернативата не са националистите. Защото те са деструктивни по същността си. Освен това политиката на противопоставяне и разделяне никога не е била конструктивна. Първо трябва да се отговори на въпроса какво очакват хората, гражданските общества от политиците си и от държавите си и от Европа. А те искат едни и същи неща - по-добро качество на живот, сигурност за бъдещето си и гарантиране на гражданските им свободи. Европа и всяко правителство трябва да отговори на тези очаквания.
ДПС има собствена, неизменна линия на поведение - европейска и евроатлантическа ориентация. Ще напомня, че именно д-р Доган още през 1990 година каза, че България трябва да е пълноправен член на ЕС и НАТО. И днес, почти 30 години по-късно, тази идентичност, тази принадлежност няма алтернатива.

(в. Галерия, 24.10.2018г)

Хасан Адемов: 16 000 души повярваха, че ще падне таванът на пенсиите, и изгубиха по над 32 хил. лв.

- Г-н Адемов, как приемате разбирателството между правителството и синдикатите да се отмени падането на тавана върху пенсиите и той да остане реално завинаги?
- Съвсем нормално е правителството и синдикатите да преговарят на тема промяна в заплатите на държавните служители. Ако форматът на бипарти тен диалог - синдикати и правителство, позволява договарянето натакъв въпрос, съвсем изненадващо в последния момент идва другата идея да се продължи съществуването на тавана върху пенсиите. Такъв въпрос е редно да се обсъди в трипартитен арормат с участието и на работодателите.
Според сега действащото законодателство, което е прието през 2015 г. от правителството "Борисов 2", от 1 януари 2019 г. трябва да отпадне таванът за новоотпуснатите пенсии. От 1 юли 2019 г. максималният размер на старите пенсии трябва да бъде 40 % от максималния осигурителен доход. А максималният осигурителен доход в 3-годишната бюджетна прогноза в програмата на правителството, в предизборните обещания на управляващите е 2600 лв. И не е ясно откъде се появи, след какво публично обсъждане увеличението му на 3000 лв. И защо точно 3000 лв,. а не примерно десеткратният размер на минималната работна заплата?
Когато в предизборната кампания обещаеш, че няма да променяш данъци и осигуровки, и в следващия момент, дали под натиск, или с някакви други неясни аргументи вдигаш максималния осигурителен доход, това означава, че си излъгал избирателите, които са гласували заради този елемент от социалното осигуряване и твоите предизборни обещания. А това са високодоходните групи, които са десни като профил избиратели. И това за мен е абсолютен автогол, защото управляващите изневеряват на своите избиратели. Докато синдикатите с този си ход решават проблема на пенсионери, ограничени от тавана - като миньори, служители в сектор сигурност, в което няма нищо изненадващо.
Но на практика никой не се интересува какво може да се случи в следващите 20 или 30 години с тези, които сега стартират осигурителния си път. Това е промяна, която нанася изключително тежък удар върху пенсионната система. А няма осигурителна система, която да може да функционира нормално без доверие. Искам дебело да подчертая,че падането на тавана интересува ограничен кръг хора, има много други по-важни пробойни в пенсионната система.
- Имате ли представа колко души са чакали падането на тавана и не са се пенсионирали и които сега ще го направят отново ограничени?
- Това са около 16 000 човека, които 2015 г. са повярвали на законодателството и са отложили своето пенсиониране. И за три години те са загубили на практика повече от 32 хил. лв., защото не са получавали максималния размер на пенсиите от 910 лв. Какво им казваме на тези хора? Казваме им да не вярват на тази система.
По този начин се демотивират и младите хора, които сега започват да се осигуряват. Как ще ги накараме да го правят върху реалния осигурителен доход, след като едно политическо решение, взето на тъмно, без обществено обсъждане, без необходимите актюер ски разчети на практика разбива на пух и прах надеждите на хората, които са искали да има адекватност между осигурителния принос и размера на пенсията? Това е сериозен проблем, защото ограничени от тавана са 65 хил. души, а сегашното предложение за максимален размер на пенсиите от 1200 лв. решава проблема на около 40 хил. пенсионери. Т.е. 24 хил. души ще останат над тавана от 1200 лв.
Аргументите, които изтъква министърът на финансите, са, че има проблеми във о^юрмулата за изчисляване размера на пенсиите, че преди 2000 г. не е имало регистър на осигурените, както и максимален осигурителен доход. Само че тези аргументи бяха абсолютно същите и 2015 г., когато той беше финансов министър и бе приет сегашният вид на пенсионната система. Кое налага сега промяна в параметрите?
Параметрична реформа се прави, след като се явиш на избори, защитаваш тези позиции, получаваш доверието на избирателя и реформираш системата. Рязката промяна на параметрите на пенсионната система води до срив на доверието и за голямо съжаление, това, което ни се предлага сега, постига точно този ефект.
- Този срив на доверието как ще се отрази на пенсионната система според вас? Възможно ли е да доведе до това много хора да решат, че ще се осигуряват на минималната заплата и въобще няма да разчитат на пенсионната система в бъдеще?
- След като политически решения променят едни предварително зададени параметри в пенсионната система, след като политически решения не се съобразяват с експертизата, по-добре е като че ли да няма максимален осигурителен доход. Или той да е 10-кратният размер на минималната работна заплата, както беше в началото. Тоест да стане не 3000, а
5600 лв. от следващата година
Когато един човек започне своя осигурителен път, той сключва обществен договор със системата. И на базата на този договор той трябва да има предвидимост при какви условия ще се пенсионира. Непрекъснатата промяна на условията е това, което води до срива на доверието. И за голямо съжаление, може да направи така, че младите хора да не се осигуряват върху реалните си доходи, защото не вярват, че ще получат пенсия, адекватна на осигурителния им принос. Освен това има и следната алтернатива. След като минималната пенсия се определя всяка година с бюджета на общественото осигуряване и всички тези решения за максималния осигурителен доход и тавана на пенсиите се вземат политически, не е ли по-добре да помислим дали и максималният размер на пенсиите да се определя всяка година в хода на бюджетната процедура. И двете решения са политически. Но ако се стигне до подобни решения това да е заложено в предизборните платформи, в програмата за управление, нека преди това се потърси доверието на избирателя и на негова база да се правят тези промени.
- Тоест обвинявате управляващите, че постъпват нечестно с избирателите си?
- Не просто нечестно. Това, което предлагат, накърнява усещането за справедливост. Една голяма група хора остават излъгани, че таванът ще падне. В последния момент в движение променяш правилата на играта поне за една трета от правоимащите. Значи, когато събираш осигурителните вноски, им казваш да се осигуряват върху реалните доходи.
Когато обаче дойде време да плащаш, им казваш, че сега ще направиш нова реформа и ще предложиш различен модел.
Дискусията за тавана е сложна и многопластова. Самият факт, че досегашното законодателство позволява да се появят нетрадиционни за България размери на пенсии от над 19 хил. лв. при падане на тавана, означава, че ние все още като общество и като управляващи не сме готови да бъдем различно богати. Очевидно се съгласяваме да бъдем еднакво бедни, а не различно богати
За мен е изключително странно дясно правителство, за каквото се обявяват управляващите, да налага уравни ловка. И нещо друго -ограничението на тежестта на година стаж на 1,2 плюс тавана, който се поставя на индивидуалния коефициент, означава, че се налагат две ограничения. Защо тогава един човек да работи
—~—- след навършване на условията за пенсиониране с надежда да получи по-висока пенсия? При сегашната ситуация на пазара на труда и невъзможността на фирмите да намерят достатъчно работници пенсионирането на една голяма група от повече от 90 000 души на година ще доведе до допълнителни проблеми на пазара на труда. Това противоречи и на европейската тенденция хората да са стимулирани да работят повече.
- На колко души ще им се вдигнат осигуровките заради новия максимален осигурителен доход?
- Според данни на НАП
148 хил- българи вземат над 2600 лв, на месец, а 38 хил. - между 2600 и 3000 лева. Тоест в системата догодина по предложението на Министерството на финансите тези 148 хил. ще плащат допълнително осигурителни вноски върху нови 400 лв.
- ДПС искаше да предложи увеличение на пенсиите от 1 април. Ще го направите ли?
- В хода на бюджетната процедура ще предложим преизчислението да се извърши от 1 април, не от 1 юли. Първо нарастват цените на енергоносителите и на стоките от първа необходимост, някои драстично поскъпват. А пенсионерите, които нямат право на енергийни помощи, на практика няма да могат да покрият своите разходи с индексиране от 1 юли.
Преизчисление на пенсиите от 1 април предполага една допълнителна възможност в края на зимния период тези хора да покрият поне част от увеличените си разходи. Като алтернатива обмисляме да предложим и разделяне на увеличението на пенсиите с 5,7%, като първата половина от него да бъде от 1 януари 2019 г., а другата половина от 1 юли.
- Дори в правителството се появиха спорове за квотите за назначаване на инвалиди във фирмите. Вие подкрепяте ли ги, при положение че остана защитата от уволнение на хората с увреждания?
- Това, което е предвидено в окончателния вариант на Министерския съвет, е да бъде запазена защитата от уволнение на хората с увреждания, противно на желанията на работодателите. От друга страна, квотите според мен са тръгване отзад напред. Преди да решим други проблеми с достъпа до образование, с ресурсните учители, с квалификацията на хората с увреждания, какъв е смисълът от квоти, ако тези хора не могат да стигнат до работните си места. ако нямат квалификация и умения, ако бизнесът няма възможност да адаптира работни места. Притеснението е, че работодателите, ако не наемат хора с увреждания, ще трябва да плащат своеобразна глоба в размер на 30% от минималната заплата. Но има и алтернатива. Ако бюрото по труда не им предложи хора или производството не позволява назначаването на хора с увреждания, фирмите да изкупуват стоки и услуги от социалните предприятия на хората с увреждания, за да компенсират липсата на такива хора във фирмите си. Надявам се в комисията да имаме сериозна дискусия по този проблем и да приемем балансирани решения.
- Вие сте лекар, как приемате предложението на здравния министър Кирил Ананиев за промени в здравнооси гурителния модел?
- Поздравления за куража да внесе модели за промяна. Но аз лично не съм убеден, че ще се стигне до някакво решение. Още повече че е възможен и трети, и четвърти модел според министър Ананиев. Какво означава да се търси ниво на съгласие? Ти си изготвил моделите и тръгваш да търсиш съгласие. Не смятам, че това е пътят, защото такова съгласие просто няма как да бъде постигнато и първите реакции на заинтересованите страни показват това. Няма как тези нови модели да влязат от2020 г. През следващата година на два пъти ще има избори - европейски и местни, а в година на избори управляващите са доказали, че трудно могат да приложат непопулярни решения. А и в двата модела, предложени от министър Ананиев, има непопулярни мерки. Що се отнася до позицията на ДПС, многократно сме заявявали, че
НЗОК трябва да бъде поставена в условията на конкуренция
Ние сме за модела на демонополизация и конкуренция както между финансиращите органи, така и между лечебните заведения за това да привлекат финансов ресурс.
- ДПС ще подкрепи ли вота на недоверие, внесен от социалистите?
- Да, ще го подкрепим, защото в този парламент сме опозиционна партия. Но не само затова. Макар и с различни от мотивите на социалистите, ще защитим позицията си. Сегашната система въпреки наливането всяка година на 300-400 млн. лв., не води до подобряване на здравните показатели. Всяка една система на здравеопазване трябва да има поставени здравни цели и да бъдат очертани измерими показатели - обща смъртност, детска смъртност, продължителност на живота. По тези критерии ние сме на едно от последните места в ЕС, което означава, че с наливането само на пари трудно могат да бъдат направени структурни промени. А системата има нужда от такива, за да може финансовият ресурс да се използва ефективно. В момента не виждам промяна на модела, той остава същият като от времето на Бисмарк.

(24 часа, 19.10.18 )

д-р Нигяр Джафер: Неосигурените у нас са 10 пъти повече от Германия, а там има 120 здравни фонда

Министърът на здравеопазването и екипът му заслужават поздравления за смелостта, защото направиха стъпка, която не предприеха много техни предшественици.
Нашата политическа група от години подкрепя модела с пълна демонополизация на НЗОК и конкуренция между финансиращите органи, което ще осигури контрол и прозрачност в системата. В обществените среди обаче коментарите са свързани предимно с втория модел със задължително допълнително осигуряване.
В него не приемаме няколко неща. Очаква се с въвеждането на доплащане и задължителна застраховка да се събере допълнителен ресурс от около 865 млн. лв. Същевременно с поставянето на граница от 700 лв. НЗОК ще абдикира от голяма част от медицинската дейност, а отговорността се прехвърля към застрахователите. С този модел не става ясно и какво ще правят пациентите с повече от едно заболяване, а освен това не се гарантира, че няма да има други плащания извън регламентираните.
Онкоболните, трансплантираните, хората с редки болести, тези, които ще трябва да претърпят инвазивни процедури в кардиохирургия или неврохирургия лечението им с границата от 700 лв. автоматично отива при застрахователите, които никак не са готови да поемат такава тежест
Моделът за демонополизация е не само по-лесен за администриране, но би започнал да функционира по-безпрепятствено, защото хората ще избират свободно в кой фонд да отиде основната им вноска. В Германия има около 120 фонда, а населението й е 86 млн. и има 70 000 неосигурени. У нас има само една каса и въпреки всичко имаме около 700 000 неосигурени, което е най-ниското ниво в момента, но сме стигали и до 1-2 млн. неосигурени.
Промяната в модела на финансиране е само етап от цялостната реформа, но е много важен. Сегашният модел генерира дефицит, а пробойните са огромни. Има как да се увеличи контролът обаче. Един от тези начини е въвеждане на електронно здравеопазване и единна електронна система, за които говорим повече от 10 години. Няма как да се управлява такъв ресурс, без да има пълна информация какъв е пътят на пациента, какво се случва с изписването на медикаменти, какви процедури са му правени.
Реформата е нужно и да изведе на преден план профилактиката - скрининга и ранната диагностика, защото това е акцент във всички модерни здравни системи.
 (в. Стандарт,12.10.18 г.)

Участие на Хамид Хамид в "Денят на живо"

От последващите събития около убийството на журналистката Виктория Маринова в Русе последва една агресия, за която ние от ДПС алармираме от дълго време. Ние винаги сме поставяли въпроса какво предизвиква тази агресия, кой направи тази агресия официален език в държавата. Тя се пренесе от политиката в детските градини, училищата, на пътя има толкова много случаи, при които шофьори се саморазправят. Самата среда стана агресивна и мисля, че политиците имат съществена роля в това. За съжаление езикът на омразата стана официален в управлението на държавата. Това обяви зам.-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид в предаването „Денят на живо” по Канал 3, като така коментира и декларацията на Движението след убийството на журналистката Виктория Маринова в Русе.

Според него и това е част от причините, заради които се разпространи лавинообразно новината за убийството на журналистката и още преди да са се изказали компетентните органи са се появили, че нейното убийство е заради професията ѝ, включително и от най-високо ниво от партньорите в Европейския съюз.

По отношение на властта и протестите той коментира и продължаващото недоволство на родителите на деца с увреждания, които продължават да стоят с палатки пред парламента, въпреки че бе постигната договорка с правителството.

„Имаше едно обещание за 150 милиона лева от премиера, но за първи път сме поставени в ситуация, при която протест не може да бъде потушен с даване на средства от бюджета. Виждате, че техните искания са по-различни. Те искат закон – те искат техните проблеми да се уредят веднъж завинаги, а не всяка ситуация да се решава с даване на пари на калпак. Така че не мисля, че тези протести се използват политически. Този въпрос трябва да бъде уреден. Бавят се законопроекти и излишно се политизират”, каза Хамид.

„Кризите наистина станаха много, но наблюдаваме в последните месеци правителството и участниците в него да се занимават само със собственото си оцеляване. Когато даден политик се занимава само с това – кризите само задълбочават проблемите, а не ги решават. Това самооцеляване няма как да бъде факт. Краят на тази коалиция е неизбежен”, изтъкна депутатът по отношение на моментната ситуация в политическия живот на страната.

Но бе категоричен, че ДПС не поставя условия за участие във властта и не желае това на всяка цена.

„Ние казваме, че трябва да се формулира национално съгласие по няколко въпроса и България бързо да се изведе от тази криза. Говорим за ускорено развитие на България, говорим за догонващо развитие на България, защото този ръст, който всеки ден ни се хвърля в очите не е на базата на инвестиции, а е на база на нарастване на потреблението и той не открива работни места. И този ръст не е достатъчен България да догони европейските държави. Страната има нужда от увеличаване на инвестициите, защото те са достигнали 10-годишно дъно”, заяви Хамид Хамид.

Наскоро ДПС актуализира управленската си програма, което наведе на мисълта, че партията може би се готви да управлява.

„Политиката е динамична дейност и всяка партия, ако иска да бъде актуална, трябва през определен период да актуализира програмата си спрямо настоящите реалности. Иначе в програмата констатирахме ситуацията в държавата по сектори. Изнесохме доклади в отделните сектори и имаме предложения какво да се подобри. Виждаме спешна нужда от подобряване на инвестиционната среда, връщане на доверието на гражданите в институциите и завръщане на нормалността в комуникацията между институциите, което, както констатирахме, липсва. ДПС има ясна програма как това да стане. Това е нашето виждане за управлението на страната, но говорим за национално съгласие за управленска програма на държавата, което трябва да се постигне от всички партии. Това ще предложим и ние мислим, че това съгласие трябва да бъде постигнато преди избори”, каза народният представител, като обясни, че трябва да се изведат национални приоритети, които всички да следват.

Той коментира и новината от седмицата, свързана с друг депутат от ДПС – Делян Пеевски, който обяви, че се отказва от издателския си бизнес заради липса на решение на Комисията за защита на конкуренция за закупуването на „Телеграф Медиа”, и заяви, че ще прави фондация в защита на свободата на словото.

„Притеснително е, че толкова месеци, мисля, че 5, Комисията за защита на конкуренцията не може да се произнесе по не толкова сложна сделка. По далеч по-сложни сделки Комисията се е произнасяла в много по-кратък срок. А тук колегата Пеевски изрази своите притеснения, че решенията на Комисията се бавят с оглед неговата личност. Това наистина е притеснително. Отделно беше поддета огромна кампания да го очернят, да очернят изданията, които той издава и аз мисля, че това е в основата на неговото решение той да създаде фондация, която да се бори за свободата на словото и срещу фалшивите новини”, каза Хамид.

„Доколкото разбрах той се оттегля от активна издателска дейност и ще помага на фондацията, но изданията ще се управляват само от фондацията с водещи български журналисти в нея. И в този смисъл той се оттегля от издателския бизнес”, поясни той.

„Тази фондация е едно добро начало на обществото и на независимите журналисти да поведат борба срещу опитите, кампаниите и използването на фалшиви новини с цел очерняне на политици, бизнесмени с някакви неясни цели”, каза още зам.-председателят на ПГ на ДПС.

Хамид взе отношение и към снимката на Мустафа Карадайъ, Ахмед Доган и американския посланик Ерик Рубин.

„През всичките тези години срещу ДПС беше използвана компроматна война за очерняне и сатинизиране на партията, на председателя на партията, но ДПС винаги е била общественозначима партия и ще остане такава. Защото ДПС отстоява своите принципи и не взема конюнктурни решения в тясно партийна полза, а винаги в интерес на гражданите на България и това се оценява от световните сили.

Тази снимка събуди такъв интерес заради присъствието на почетния председател на ДПС. Няма нищо странно в това. Въпреки че г-н Доган повече от 5-6 години не е в активната политика, той си остава национално богатство, историческа личност, както се изрази г-н Карадайъ, и неговото мнение се цени от посланиците на големите държави”, каза още Хамид.

Днес бе приет на първо четене Закона за вероизповеданията, според който чужди държави вече няма да могат да финансират религиозни институции в България.

„Доволни сме, че беше приет законопроекта, не сме доволни от темповете, с които се движеше, защото прекалено много се забави. И се надяваме до окончателното му приемане да не измине още толкова време. Този консенсус беше постигнат при президента на републиката на Консулстативен съвет по национална сигурност. Тогава всички политически лидери се обединиха около мнението, че държавата трябва да поеме нещата в свои ръце”, заяви народният представител.

Във връзка с предстоящия вот на недоверие, който БСП ще внесе по тема здравеопазване Хамид коментира:

„Здравеопазването е тема, по която може и трябва винаги да се иска вот на недоверие. Още първия вот срещу това правителство – ние от ДПС предложихме да е по тази тема. Така че това не е нова идея, но нас не озадачи, че една от идеите на този вот е, че той е за нещо, което все още не се  е сбъднало – за една идея за реформа на правителството. И това ще бъде прецедент, сигурно ще бъде първият вот, който се внася за идеи, а не за нещо реално”.

„Когато опозицията решава кога ще има заседание в парламента, когато опозицията определя дневния ред, за какво ни е това мнозинство”, заключи Хамид Хамид в отговор на въпрос ДПС ли крепи мнозинството в Народното събрание.

 

Участие на д-р Хасан Адемов в "Лице в лице"

Хората с висок процент на увреждане ще получават гарантиран доход от 200 лв. на месец, това заяви в студиото на „Лице в лице” Хасан Адемов, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Той заяви, че освен за финансова подкрепа, ще се разработят и политики за достъп до образование и работа.

„Промените обхващат всички хора с увреждания, става въпрос за два закона – Законът за личната помощ, който вече е в Народното събрание и Законът за хората с увреждания. По действащото законодателство има заделен финансов ресурс за политиките за хора с увреждания. Той беше допълнен с 80 млн. лв., сега с още 150 млн лв.”, каза Адемов.

„Досега Интеграционни добавки за хора с увреждания над 50% бяха обвързани с гарантирания минимален доход, който е в размер на 75 лв. Новото е, че те ще се обвързват с линията на бедност, която през следващата година ще бъде 328 лв.”, допълни той.

Адемов обясни, че за хората с по-ниска степен на увреждане подкрепата е 7% от линията на бедност, а за най-високата степен на увреждане достига до 57%.

„Подкрепата ще бъде в зависимост от вида и степента на увреждане, децата и най-тежко увредените възрастни хора ще имат право на асистентска подкрепа, която ще бъде лимитирана до 168 часа на месец или 8 часа на ден. Най-важният елемент от новата политика за хората с увреждания е, че тя ще бъде на база на индивидуалните потребности”, заяви Адемов

По думите на Адемов, индивидуалната оценка ще се осъществява от отделна структура. До нейното създаване тази дейност ще извършват Дирекция социално подпомагане.

„До първи октомври беше обещано Законът за хора с увреждания да влезе в Народното събрание, а по различни причини това не се случи. Фактът, че нямаше човек от министерството на финансите, който да се ангажира как да бъдат разпределени тези средства създаде това напрежение, което изкара майките пред Министерския съвет”, посочи Адемов.

Адемов пое отговорност до средата на декември Законът за хората с увреждания да влезе в сила.

 

Участие на Рамадан Аталай в "Беновска пита" по Канал 3 (видео)

Рамадан Аталай, народен представител от ДПС, в разговор с Илиана Беновска в предаването “Беновска пита” по Радио К2 и Канал 3 коментира актуалните политически теми.

Каква алтернатива предлага ДПС?

“Вие давате отново заявка за властта”, започна разговора Беновска.

Рамадай Аталай я поздрави за това, че както винаги Беновска е усетила и е хванала пулса на времето. Няма политическа сила, която да не се стреми към властта. Най-малко на ДПС винаги му отива стремежът към властта, за да може да покаже какво може да върши и то да бъде в обществен интерес.

Почетният председател на ДПС Ахмед Доган като фактор в политиката

“Шеговито казах в коментара си, че Вашият почетен председател на ДПС не “араламби” суматоха и винаги ДПС сте действали ефективно. Какво заявявате с вчерашния си семинар?”, попита Беновска.

Няма да стигне времето да кажем всичко, което Ахмед Доган е направил за България, отвърна Рамадан Аталай. Това не е в сферата на хвалбите, а в реалността. Погледът на Доган винаги е бил с няколко крачки и години напред. Доган е един от онези визионери, които дълго време иска и ДПС мечтае да има една доктрина и визия за развитието на България, където всички политически сили, които идват на власт, да имат пет ценности и приоритети, от които да не се отделяме, допълни Рамадан Аталай.

Разделението между институциите

Оцеляването не може да бъде приоритет. Рамадан Аталай укори за разделението между институциите премиера и президента, които не могат да намерят онази смазка, за да не скърцат зъбните колела и да задвижат България напред. Защо Илияна Йотова създава нова ситуация в страната, попита Рамадан Аталай. Той припомни посланието на президента Радев за единение и призова премиер и президент да намерят по какъв начин да сближат вижданията си за развитието на държавата. От ДПС упрекват безотговорността и на двете институции – президент и премиер.

“Има две личности – Борисов и Радев”, допълни Беновска.

ДПС призовава да оставим малките, дребните, човешките препирни, защото нестабилността и несигурността в страната не ни води до хубав и добър край. Нестабилността и несигурността в управлението на Министерския съвет е показно и днес. 

„Волен Сидеров иска оставката на министъра на вътрешните работи. Как виждате в тази държава сигурност, когато връчваш постижения в МВР и твоят партньор, с който управляваш ти иска оставката“, попита Аталай.

“Искрено пожелавам на Деница Гаджева, съпругата на Волен Сидеров и неговото семейство спокойствие, но там трябва да се види какво точно се е случило“, отвърна Беновска.

„Говоря за политическата част на нещата. В момента сме достатъчно обществено ангажирани, за да говорим за лични неща. Моето уважение за семейството, но когато си в управлението и носиш отговорността за просперитeта на нацията, когато не си се срещнал с твоите партньори, ти да искаш оставката на министъра на вътрешните работи, не съвпада с това премиера да обвинява опозицията, че иска да разклати управлението. Напротив. Ние сме загрижени. Управляващите ако се оплакват, че опозицията е толкова силна и е в състояние да ги разклатят, това ни дава хубав образ. Но те сами в парламента и управлението с вътрешни дразги, махленски кавги, това не е добро управление“, отговори Рамадан Аталай.

„Под „ние опозицията“ кого визирате. Вие заедно ли сте с БСП“, попита Беновска.

Рамадан Аталай каза, че говори само от името на ДПС и никога не си позволява да говори от името на БСП или ГЕРБ. ДПС показва слабoстите в управлението на страната, но има едно надменно държание в парламента на политически фигури от управляващите от техните ръководства – Цветан Цветанов, Волен Сидеров. Общините не работят и законите са в ущърб на обществото. В тази опера управляващите пеят фалшиво.

Ще издържи ли кабинет „Борисов 3“?

“Операта буфонада ли е или е драматична? Какво се случва в политиката под управлението на кабинет “Борисов 3”, попита Беновска.

„При Борисов има една умора. Не може, когато си привлякъл вниманието и всичко положително в държавата да ти се предписва на теб, а от всичко, което не е добро да се опитваш да избягаш и да го разпределиш към партньорите си. Умората и безидейността в управляващите е много сериозна. Харизмата на премиера е само в обожаващата го женска част. Нещата са много сериозни“, заяви Рамадан Аталай.

“Ще отречете ли израстването му и придобиването на самообладание, политически нюх”, допълни Беновска.

„Гледаме към оптимистичната теория, не към завистта и посредственoстта. ДПС винаги сме били нащрек и сме помагали на държавата. Гласували сме закони, когато Волен Сидеров, Каракачанов, Валери Симеонов не са подкрепяли правителството и не са се замисляли за развитието на държавата, а как да се задържат още малко на власт“, отговори Аталай.

Къде са пропуските в управлението на БСП и ДПС, попита Беновска. 

Пропуските са към четвъртата година на управление, посочи Рамадан Аталай. За управлението на БСП с ДПС с премиер Орешарски, Аталай предложи на Беновска да го покани, за да каже как да намалени дълговете на общините по време на това управление. Кметовете трудно могат да бъдат независимо, когато парите за общините идват от централната власт, въпреки че са пряко избрани от хората.

“Алтернативата на това хаотично управление в програма за ускорено развитие на база ценности. ДПС има самочувствието да предложи алтернатива“, цитира Беновска посланието на семинара на ДПС.

“Самочувствието ни идва от това, че сме една добра лаборатория и правим анализи по сектори. В съзвучие с научните среди ще направим една програма, защото растежа на БВП за България е много малък. ДПС иска програма за ускорено развитие, за да се повиши БВП и приходите. Програмата ще бъде готова в близко време. Процесите са узрели и вече и преди да се отиде на избори програмата ще е готова. Не уточнявам какви избори“, заяви Рамадан Аталай.

“С кого, след като критикувате ГЕРБ за хаотично управление, а давате заявка, че ще управлявате, а ДПС досега никога не е управлявала сама”, попита Беновска.

ДПС би трябвало да направи необходимото, за да намери мястото си и без ДПС да не може да се оформи едно управление.

“Ако ГЕРБ стане първа политическа партия, на тези хипотетични предсрочни избори, за които намеквате и Ви покани Вас, ще приемете ли ДПС”, попита Беновска.

ДПС има критика не само към ГЕРБ, но и към БСП. По стечение на обстоятелствата ДПС си е партнирало с БСП. Програмата на БСП и ГЕРБ нямат разлика в действията си. ДПС припознава част от програмата на ГЕРБ. На ГЕРБ им трябва сигурността и стабилността на една политическа сила като ДПС. Напоследък БСП се сближават с патриотите, отвърна Аталай.

Отношенията президент Радев-вицепрезидент Йотова-БСП

“Казвате, че Илияна Йотова е поставила началото на нещо ново. Може ли да кажете то застрашава ли президента Радев”, попита Беновска. 

„Общата политическа ситуация в страната е кризисна, а към нея се добавя още една криза, която в предизвика вицепрезидента Илияна Йотова в отношенията между нея и президента, и между нея и БСП, и между нея и ГЕРБ“, заяви Рамадан Аталай.

“Подава ли ръка Йотова на Борисов или Борисов на Йотова”, попита Беновска.

„За да се има единение между премиера и президента не е необходимо да има посредници, защото и двамата са сериозни генерали и имат сериозно его. Те трябва да оставят егото си и да помислят за страната“, каза Аталай.

“Йотова и Нинова действат ли в синхрон, едната да отмъсти на президента”, попита Беновска.

Рамадан Аталай още веднъж отговори, че не може да коментира други политически сили, може да отговаря само за ДПС. Така завърши участието на Рамадан Аталай в предаването „Беновска пита“ по Радио К2 и Канал 3 на 7 октомври 2018 година. 

Хасан Адемов: Има светлина в тунела по отношение на законодателството за хората с увреждания

На семинара на ДПС обсъдихме сегашната ситуация в България и в Европа в контекста на подготовката на многогодишната финансова рамка за следващия програмен период, както и проектоманифеста на АЛДЕ. Идеята беше да се опитаме да подготвим една програма за ускорено развитие на страната от гледна точка на ценности. Според нас аритметични мнозинства в НС, които не са стъпили на ценностна основа, водят до един и същи край. Предстои да обобщим обсъденото в следващите седмици.

Това каза за предаването „Неделя 150“ по „Хоризонт“ д-р Хасан Адемов - депутат от ДПС и председател на Комисията по труда и социалната политика в НС. Той отрече твърденията че Програмата за ускорено развитие е опит на ДПС да заеме мястото на някой от партньорите в управляващата коалиция:

ДПС, когато е участвало във властта, винаги това се е случвало през парадния вход, след парламентарните избори, след спечелване на доверието на българския избирател!“

Програмата за ускорено развитие категорично не прилича на социалистическата „Визия за България“, допълни той.

„След година и половина управление, в което участват от националисти и националпопулисти, бих казал, можем да стигнем до извода, че е необходима коренна промяна в идеите за икономическо развитие на страната“.

„Сега говорим за алтернативни политики, за това в каква посока трябва да се движи България, какви цели да има… Това, че нашият почетен председател е казал  че ГЕРБ няма алтернатива, към онази дата (декември 2017 г. б.р.) звучи по един начин, но  след близо година вече нещата в България не са абсолютно същите. Това че е заявил, че няма алтернатива не може да се отнася за пример за няколко години напред. Истината е, че не трябва да разчитаме единствено и само на аритметични мнозинства“.

Според Адемов, старите стереотипи са неефективни пред предизвикателствата в ерата на четвърта дигитална революция, когато пазарът на труда се променя:

„Затова предлагаме програма, около която да търсим подкрепа от обществото и от политически партии“

Адемов коментира и предлаганите промени във финансирането на здравноосигурителния модел:

„Нашата категорична позиция е, че сме за това да има демонополизация на НЗОК и тя да бъде поставена в конкуренция. Единият от моделите, които предлага сега министър Ананиев, прилича на това, на което ние сме държали през годините, но има и други предложения, които на практика предизвикват напрежение като например включването на застрахователите и идеята за доплащане или по-скоро за легализиране на доплащането. Включването на застрахователи в системата на здравеопазването в година, в която има заличен лиценз на застрахователна компания, според мен, е недостатъчно далновиден ход, защото българинът е особено чувствителен на тема фалит и на идеята да доплащане нещо по-различно от това, което плаща в рамките на здравната осигурителна вноска….  Нов осигурителен модел е изключително претенциозна квалификация на това, което се предлага. Според мен, това е един нов начин на финансиране. Имаме изключително сериозни критики към това, което е предложено. За нас е изключително странно двама министри, ключови в тази сфера - Алиев и Горанов – да имат различни позиции – единият подкрепя единия модел, а другият – другия, което означава, че на този етап няма идея да се случи нито единия, нито другия модел, а просто се върви към една дискусия“.

ДПС иска да се запознае с мотивите за искането за вот на недоверие, което ще внесе следващата седмица БСП преди да реши дали да го подкрепи:

„ДПС в 44-ото НС категорично е заявило, че е опозиция на това управление и това  предопределя по някакъв начин нашето поведение, но нека да видим мотивите и тогава, с решение на парламентарната група, ще бъде определено. Притеснението ни е, че усещането за самодостатъчност на колегите от БСП за България може да им изиграе лоша шега. Самостоятелните акции в сферата на здравеопазването винаги са водили до един край“

Адемов обвърза щедрите социални обещания на премиера за Бюджет 2019 с предстоящите европейски и местни избори, но подчерта:

„За мен винаги е била важна темата не кой, как, по колко и на кого раздава, а темата кой и как събира осигурителни вноски и данъци, за да има какво да се раздава. Радостно би било, ако всичко това се случва през разходните политики на бюджета, а не по някакъв друг начин“.

Политикът се обяви за диференциран подход при увеличението на заплатите в бюджетната сфера и определи като „страхлив и предпазлив“ ход вдигането на тавана на пенсиите, тъй като се ощетяват хората, които са отложили своето пенсиониране, за да се възползват от предвидените в закона предимства.

„В тази система трябва да има доверие, да има предвидимост, за да може гражданите, които сега стартират осигурителния си път, да имат доверие и да се осигуряват върху реални доходи, а не политически и конюнктурни аргументи, които се разминават с експертните, да аргументи заблуждават българските граждани“.

По отношение на законодателството за хората с увреждания, Адемов е убеден, че има „светлина в тунела“ след срещата в петък при министъра на труда и социалната политика, на която са присъствали представители на Министерството на финансите,  на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и омбудсманът Мая Манолова:

„Това, което аз знам, е че финансовата рамка по Закона за хората с уврежданията е коректно разписана със съгласието на всички заинтересовани страни. Остават обаче проблемите около Закона за личната помощ, който нашата парламентарна група ще подкрепи, когато влезе в НС на първо четене. Доколкото съм информиран още следващата седмица продължават срещите и разговорите по темата Закон за личната помощ“.

Цялото интервю можете да чуете ТУК

(БНР, 07.10.18)

Йордан Цонев: Ще намерим компромис между вероизповеданията и държавата

- Г-н Цонев, защо възникват опасения за силова намеса в делата на църквата от страна на държавата?
- Да се регулира финансиране на вероизповедания е изключително сложна материя. Да кажа, че законопроектът, който влезе с подписите на лидерите на трите парламентарни групи - ГЕРБ, БСП и ДПС, всъщност има история една година назад. Това е законопроект, който си поставя две цели. Първо, да направи така, че основните вероизповедания да бъдат допълнително финансирани, с цел да се осигури тяхната стабилност, независимост и да изпълняват обществената си роля. Втората цел е да се затворят някои възможни пътища за дестабилизиране на страната през чуждо влияние, говорим за националната сигурност. Там вече е деликатната материя. Даже ще ви дам няколко примера. За да не позволим чуждо финансиране, трябва да ограничим пътищата за проповядване от чужди проповедници. Тук веднага опираме до това, че повечето вероизповедания ползват и извършват съвместни служения с, да кажем, в нашата църква, със своите посестрими автокефални църкви, техни представители. И няма как да бъде регулиран този процес, не бива да бъде регулиран. Обаче, едновременно с това, ние не искаме примерно от съседни държави проповедници да извършват проповеди. Не ние от ДПС, а обществото. Ето ви една колизия, която не можем да я решим. Не можем да направим отделен закон за отделните вероизповедания, защото няма как.
- А доколко ефективно ще се ограничат даренията от чужбина? Вероизповеданията са част от международни структури.
- Това е другият голям проблем. Ето затова протестираше Синодът и другите вероизповедания. Те казват - ние се издържаме от дарения и от чужбина. Даренията са анонимни. Още от римското право волята на дарителя не може да бъде променяна. И са прави. А ние как да отговорим на очакванията на обществото да има контрол, да не влизат радикални елементи и т.н.?
- И влияние на чужди църкви. Така или иначе, те идват чрез парите.
- Да, точно така. И сега те казват - ама вижте сега, вие може да искате много да направите за държавата, но вие не можете да нарушавате основни принципи. Ние се финансираме с дарения. Дарителите, една голяма част от тях, искат анонимност. Това е факт, наистина, няма преувеличение. И какво, вие ни забранявате или ще ни задължите да си обявим дарителя. Той ще каже - ама на мен единственото ми условие в дарението беше да съм анонимен. Даже сега дадоха пример в русенско за един манастир, където няма църква и трябва да се построи. Отива един бизнесмен, пита, колко ще струва тази църква. Те му казват -150 000 лева. Той казва - добре, аз ще я построя, но единственото ми условие е да не ми обявявате името. И какво, ние няма да изпълним това условие, ще му обявим името? Много е деликатно. Аз се надявам, че в следващите 20-30 дни, в които ще работим вече в екип смесено, ще можем да намерим правилния ред, защото от друга страна пък, обществото има очаквания да се ограничи чуждото влияние, първо, и второ, да са ясни потоците на финансиране, ако не публично напълно, поне на органите, държавните за да може да се следи за това влияние.
- И другата тема банковите сметки на различните вероизповедания. Тя също е много деликатна. Светият синод скочи срещу нея, допускам, че и другите ще реагират.
- Да, разбира се. Нали разбирате, защо никой не иска да направи законопроект и да се опита да регулира тази материя? Защото тя е изключително деликатна и много трудна. Аз, да ви кажа честно, не съм бил оптимист никога, че ще успеем лесно. Но сега съм оптимист, че поне ще опитаме докрай, заедно с представителите на вероизповеданията, да намерим вариант, който устройва всички - и хората, и вероизповеданията, и държавата.

(в. Стандарт, 06.10.2018 г.)

Хамид Хамид: ДПС ще продължава да работи за демонтаж на правителството и търсене на програма за ускорено развитие на страната

„Непосредствено преди заседанието ще имаме заседание на парламентарната група и ще вземем нашето решение дали да подкрепим кандидатурата на съдия Влахов за Конституционния съд. Държа да подчертая, че сме доволни от проведената среща с номинирания. Очаквам групата да реши да го подкрепим“.

Това сподели депутатът от ДПС Хамид Хамид за предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“. Той определи Влахов като „блестящ професионалист и преподавател“ и допълни:

„Една от причините да не издигнем наш кандидат е номинацията на безспорен кандидат като г-н Влахов. Колегите от ГЕРБ доста по-рано издигнаха тази кандидатура и ние преценихме, че съдия Влахов е достатъчно сериозен кандидат“.

Силно впечатление на Хамид е направила позицията на Влахов, че основен акцент в дейността му ще бъдат конституционно закрепените права и свободи на българските граждани:

„За съжаление виждате, че това е това е постоянен процес на борба. Винаги има сили, течения движения, партии които по безцеремонен начин посягат на правата и свободите на всички български граждани, делят българските граждани, използват езика на омраза…“.

Политикът коментира, че от Светия синод имат „остри възражения“ срещу проекта на „Обединени патриоти“ за нов Закон за вероизповеданията, но критики има и срещу проекта, внесен от председателите на ГЕРБ, БСП и ДПС:

„Някой беше подвел, според мен, представители на Светия синод, че те ще трябва да декларират собствени приходи. Според мен, оттам се появи това недоразумение. Въпреки всичко, ние изразихме становище, че ще приемем възражението на Светия синод, ще отразим техните мнения и предложения, така че не виждам някаква драма. Нашият законопроект цели основно да се уреди финансирането на вероизповеданията,  за което впрочем вече на два консултативни съвета при президента се постигна общо решение. Не съм казвал да не се работи по законопроекта на Патриотите. Той също беше подкрепен от Правна комисия, така че ще вървим за разглеждане в зала. Знаете, че между първо и второ четене се изчистват предложения, мнения, становища“.

По повод предстоящия семинар на ДПС, на който партията ще актуализира програмата си,  Хамид каза:

„Политиката е изключително динамична система. Всеки ден, всяка седмица, всеки месец възникват нови реалности, нови обстоятелства, които, ако една политическа партия не отразява в своята политика, тя ще изостане и избирателите ще я накажат“.

Управляващата коалиция “основно е заета да спасява себе си и забравя за какво всъщност е призвано едно управляващо мнозинство - да управлява така, че държавата да върви напред“, убеден е Хамид. „Голямата отговорност е на партия ГЕРБ, защото тя, без да има необходимост, прие националпопулистически формации в управление на страната и виждаме, че те вече дават своите плодове“.

ДПС ще продължава да работи за демонтаж на правителството и търсене на програма за ускорено развитие на страната, обясни Хамид. Партията още не е решила дали да подкрепи вота на недоверие, който БСП се кани да внесе:

„Първо да чуем какво ще внесат, защото чуваме противоречиви сигнали - дали ще бъде внесен вот за състоянието на здравната ни система към момента или ще бъде внесен вот срещу намеренията за реформи. Ние от първия ден твърдим, че ГЕРБ изгубиха 10 години и нищо не се случи в здравната система, постоянно се сменяха министри, наливаха се допълнително пари в спуканата каца на българското здравеопазване, а ефектът нулев, така че реформи са необходими. Ако вотът е точно срещу тези реформи, пред нас стои въпросът кой иска да няма реформи в здравеопазването“.

Цялото интервю може да чуете ТУК.

(БНР, 05.10.2018)

Рамадан Аталай: Даваме сигнал на управляващите, че не може да внасят лобистки текстове

Отношенията между местната власт и МВР и невралгичните промени в Закона за местното самоуправление - темата коментира в "Нещо повече" депутатът от ДПС Рамадан Аталай.

"Въпросът е как ще бъдат осигурени средствата и как ще бъдат поделени отговорностите между Министерството на вътрешните работи и общините. Това е дезертиране на изпълнителната власт от отговорност да внесат промените от името на управляващата политическата сила. Буди съмнение, че това правят отделни хора от малкия политически партньор. Този път кворумът беше онзи сигнал, с който управляващите да разберат, че не може повече да внасят лобистки текстове. Внесеният текст е неприемлив от Министерството на вътрешните работи. Неприемливи са също лобистки текстове в енергетиката. ДПС се опитва да изостри вниманието на мнозинството, че някои текстове не са в интерес на обществото. Опозиционните политически сили трябва да бъдат винаги коректив", подчерта Аталай. 

Още по темата чуйте от звуковите файлове ТУК

Евродетутатът Искра Михайлова даде старт на платформата на Европейските общини

Председателят на Комисията по регионална политика в Европейския парламент Искра Михайлова, Еврокомисар Мария Габриел с ресор „Цифрова икономика и общество“, вицепрезидентът на Европейския комитет на регионите Марку Маркула, председателят на Националното сдружение на общините в република България и кмет на Велико Търново Даниел Панов и председателят на Асоциация „Евроадванс“ и основател на проекта TheMayor.EU Боян Томов дадоха старта на единствената по рода си платформа на Европейските общини. Събитието се проведе по време на петата церемония „Кмет на Годината” 2017 и постави началото на платформата TheMayor.eu – Порталът на Европейските общини.
Електронната платформа цели да информира европейските граждани за добри практики, внедрени от общинската администрация в съответните градове. Платформата дава по-добра възможност за комуникация между градоначалниците, както и по-достъпна информация за работата на европейските общини.

Активисти на ДПС посетиха пострадалите от наводнението в Бургаска област

Народният представител от Бургас Севим  Али заедно с активисти на Младежко ДПС  се включиха в доброволческа инициатива в община Камено в помощ на пострадалите от наводнението. Доброволците посетиха над 100 пострадали семейства в селата Траяново, Черни връх, Ливада. От името на ПГ на ДПС бяха раздадени хранителни пакети, съдържащи основни хранителни продукти.  Народният представител Севим Али, общинският председател на ДПС Камено, кметът на с. Желязово и общински съветници от община Айтос проведоха срещи  с кметовете на пострадалите села. По време на срещите бяха обсъдени нанесените щети от  наводнението и нуждите на  засегнатите от бедствието.

Движението за права и свободи ще продължава да поддържа контакт с институциите и да настоява за предприемането на превантивни мерки.

IMG 69060a6648ad8db0cea01c904e82fcf6 V

Мустафа Карадайъ от Монтана : Необходима е промяна на формулата и визията за управление на страната

„За да има нормални процеси в държавата  трябва да се смени формулата и визията за управление и правене на политика в страната.“ с тези думи председателят на ДПС Мустафа Карадайъ поздрави активистите на ДПС в област Монтана.

Председателят на ДПС се включи в дискусия, посветена на политическата активност. Той подчерта значението на политическото участие в процесите за вземане на решения в държавата. “Когато някой вместо нас определя политиката и посоката за развитие на държавата, а те са погрешни, трябва да се направи промяна”, каза Карадайъ. Той призова за активност и мобилизация партийните структури на ДПС. 

„Още когато се сформираше този кабинет, ние от ДПС предупредихме, че основата е грешна, структурата е грешна и ще произвежда грешни политики. Днес сме свидетели, че прогнозата ни се сбъдна. Тогава предложихме и алтернатива - заявихме, че бихме подкрепили програма за управление на страната без да участваме пряко в управлението. За съжаление се предпочете грешната формула. Ние не сме престанали от май месец да посочваме грешките на това управление, да посочваме правилната посока за развитие и включително и европейския поглед на процесите. Включването на националистите във властта е много опасно и това се потвърждава всеки ден. Независимо от опита да ги крият от медиите и от публичното пространство всяка тяхна проява генерира напрежение. Тяхната биография е ясна. Да, ситуацията в Европа явно е такава, че популизмите, национализмите и крайните елементи едва ли не стават модерни и влизат в парламентите. Но в Европа има една ясна политика срещу това явление. Системните партии заявяват и след изборите изпълняват заявеното, че няма да допуснат националистите във властта. Видяхме го в Холандия и Франция. Виждаме го в Германия, колко е трудно да се състави в момента правителство. В Холандия повече от 200 дни нямаше правителство, поради една-единствена причина -  националистите да не бъдат допуснат до властта.“ каза председателят на ДПС.

Карадайъ продължи „Виждаме, че в Испания популистите създават  напрежение. Това е заразно и се пренесе в Италия. Такива процеси на Балканите са много по-опасни и по-сложни. Балканите сме мозайка от етноси. Всяка една държава в момента живее с представите, че граничи със себе си. Нито една държава не прави изключение в това отношение. От тази гледна точка популизмите и национализмите на Балканите имат естествена среда и много по-бързо могат да се развият в опасна посока. Освен това, от съставянето на правителството до днес няма нито една държавна политика, за която да можем да дадем положителна оценка. Непрекъснато се генерира противопоставяне и напрежение. А за алиби за продължаване на това управление се ползва председателството на Съвета на ЕС. Ние заявихме, че председателството на Съвета на ЕС не може да бъде алиби, за която и да е била власт, а още по-малко за власт,  в която участват националисти.“

„Затова нашата идея е че тази власт като конструкция и конфигурация, като начало трябва да бъде променена, а  заедно с това и като политика трябва да бъде променена. И затова нашите призиви са, като начало те да се коригират и да махнат вредните елементи. Ако сами не се коригират и не премахнат вредните елементи тогава ние ще бъдем принудени да махнем цялата власт и на ново да я престроим.“ приключи изказването си Мустафа Карадайъ.

Председателят на ДПС присъства на семинара организиран от Младежко ДПС съвместно с АЛДЕ, който се проведе в гр. Вършещ, област Монтана. На семинара присъстваха още зам.-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов, народният представител Димитър Аврамов, председателят на Младежко ДПС и евродепутат Илхан Кючюк, областният председател на ДПС Монтана Тихомир Трифонов. От експерта по европроекти Ализан Яхова се представиха теми свързани с Възможности за малкия и средния бизнес в селските райони, Ролята на НПО за развитие на местните общности и устойчиво земеделие в област Монтана.

Евродепутатът Илхан Кючюк е финалист в международния конкурс “Иновации в политиката 2017”

Евродепутатът от АЛДЕ / ДПС Илхан Кючюк е един от финалистите в международния конкурс “Иновации в политиката 2017”.  

Председателят на Младежко ДПС е номиниран в категория “Цивилизация” (проекти в сферата на изкуства, образование, наука и европейско общество). Проектът на Илхан Кючюк “ВЕИ експозиции, изработени от децата на Севлиево” се състезава наравно с още 589 иновативни политически проекта, разпределени в 9 категории, от различни европейски държави. Избраните финалисти са 80 – най-креативните и смели политици в рамките на Европа.

Заявките за участие в конкурса са оценявани от жури, съставено от 1022 граждани от различни европейски държави.

Избраните победители ще бъдат анонсирани на церемония на 6 декември, която ще се състои в Кметството на град Виена.

За проекта:

От началото на мандата си досега, за трета поредна година Илхан Кючюк организира конкурси сред учениците от Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" в гр. Севлиево, намиращ се в Северна България – район, в който децата имат силно ограничени възможности.

Конкурсите за разработване на проекти по наука, техника и технологии (по природни, приложно-технически и естествени науки) за ученици от VIII до ХІІ клас имат за цел да насърчи младите хора в разработването на нови програми, продукти и проекти по икономика, химия, електронни прибори, устройства и комуникационни средства, физика и астрономия, биотехнологии, биология, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и осмислянето на проблемите, свързани с околната среда. Освен участието в изложба и различни награди, част от победителите посещават Европейския парламент в Брюксел, за да се запознаят с историята и функциите на институцията.

За конкурса:

Международните награди „Иновации в политиката“ стартираха в България и още 8 европейски държави тази пролет. Инициативата цели да идентифицира и отличи добри практики в политическата сфера, които ни обединяват, вдъхновяват и правят живота ни по-добър. До 31 юли 2017 г. всички български граждани, както и самите политици, можеха да номинират проекти на сайта www.innovationinpolitics.eu. Отново там бе и кандидатстването за член на журито, което оцени проектите чрез онлайн платформа.

България е една от държавите-учредителки на Института за иновации в политиката, базиран във Виена. Представител за България е Александър Дурчев, изпълнителен директор на All Channels Communication Group.

Първата церемония по награждаване ще се състои на 6 декември 2017 г.

Преодоляването на национализма – главната задача за многострадалните Балкани

С тези думи се обърна към народните представители от трибуната на Българския парламент председателят на гръцкото Народно събрание Николаос Вуцис. В петък гръцкият държавник беше на посещение в София, по време на което проведе срещи на високо равнище и държа реч в парламента. Условието, което е необходимо за да се спре вълната от надигащи се национализми и евроскептицизъм  е наличието на политическа воля, категоричен бе Вуцис. Утвърждаването на сигурността на Югоизточна Европа зависи от преодоляването на националистическите настроения, възпиращи нейния прогрес, каза още парламентаристът.

Само с ефективни и достоверни решения по тези въпроси ще се запази обединена Европа и ще бъдат победени силите на популизма, на крайната десница и на евроскептицизма.

Тези послания, заедно с изразената готовност на гръцките  политици за подкрепа и съвместни усилия с българското правителство, в контекста на българското председателство на Съвета на ЕС трябваше да бъдат внимателно чути от представителите на системните партии на България.

Позицията на Вуцис изразява подкрепата за основната за либералите от АЛДЕ партията и ДПС, като пълноправен член на либералното семейство теза за намирането на политическите съгласия и решителни действия, за възпирането на национализмите и популизмите в цяла Европа, Балканите и България. 

Мустафа Карадайъ: Историята и уроците от историята трябва да ни помогнат да намерим верния път в заедността

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, зам.-председателят на ДПС и кмет на Кърджали инж. Хасан Азис,зам.-председателят на ПГ на ДПС Халил Летифов, народните представители Адлен Шевкед и Ерол Мехмед и областното ръководство на ДПС-Кърджали присъстваха на тържествената сесия на общинския съвет на Кърджали по случай празника на общината. Мустафа Карадайъ поздрави всички гости и граждани на Кърджали:


Уважаеми домакини,

Уважаеми гости,

Уважаеми кърджалийци,

Когато отбелязваме важни исторически моменти, винаги имаме респект - към паметта, към подвига, към саможертвата, в името на свободата, в името на демокрацията, в името на човешкото достойнство в стремежа за справедливост .
Свободата е философска категория и характеризира човека и неговото съществуване. Свободата е свързана с въпроса за избора и човешката воля, с въпроса за отговорността. Свободата е ценност.

Ценност е и историческата памет. Ние трябва да уважаваме историческата памет. И на празници като този трябва да отдадем дължимито на всички, заради чиято саможертава и подвиг, днес живеем в свободна и демократична държава. Направили своя избор да живеем в родоната си и да работим за благото на страната и добруването на всички граждани. Такъв е и девизът на Кърджали. „Почитай миналото,гради бъдещето!”.

В празници и делници, живеем заедно,обединени от общи споделени ценности. Днес тези ценности ни обединяват в една обща Европа и тези ценности са опора и надежда за общото ни бъдеще, за по-доброто ни бъдеще.

Какво обаче се наблюдава последните години?!Някои се опитват да ни разделят. Някои се опитват да ни противопоставят дори на празници като този.

Няма да отмина с мълчание поредната проява на противопоставяне и разделение. Политиката на разделение и противопоставяне, за съжаление , става официална държавна политика, когато се прави от институциите на държавата. Ползването на един празник от държавата за разделение на обществото е недопустимо в европейска България.

Държавата не е една партия, дори и да е на власт. Нарушаването на правилата ни отдалечават все повече и повече от нормалността, която е жизнено необходима за страната ни. Ползването на историята за противопоставяне и за политическа легитимация не води до нищо добро. На националния празник, на официалните празници - все сме заедно. Организират се в координация, в диалог и представителите на централната власт са заедно с домакините от съответната община, град, населено място.

Празникът на Кърджали е местен празник . Органите на централната власт са поканени да присъстват на организираните от общината тържествени мероприятия. А от друга страна вчера имаше организация от страна на една партия - ГЕРБ. Това е организирано партийно мероприятие на ГЕРБ. Защото дори и народни представители от опозицията не бяха поканени. Кой има право да си позволява, да си присвоява историята, да си присвоява празници, да разделя и да противопоставя?! Никой! Дори и този, който е на власт. Както казвате “дребните боричкания”, Г-н Областен управител, "кой да води бащина дружина" - не води до нищо добро.
Поздравявайки всички граждани на Кърджали с празника, призовавам всички, да проявим волята да бъдем единни, да работим за стабилност, за по-високи доходи, за по-добри дни за всички нас и нашите деца. Докато ние не осъзнаем простата истина, че сме призвани заедно да си помогнем и да работим за мир и просперитет, всичко би било напразно. Историята и уроците от историята трябва да ни помогнат да намерим верния път в заедността. Поклон пред паметта, подвига и саможертвата, в името на свободата и демокрацията.

Честит празник, скъпи кърджалийци!

Мустафа Карадайъ в кулоарите на НС: ГЕРБ превръщат политиката на разделение в държавна политика

Институциите на държавата се ползват за разделение и противопоставяне, това не води до нищо добро. Това заяви пред журналисти в парламента председателят на ДПС Мустафа Карадайъ. Той каза, че има много лоши и опасни симптоми и даде пример - организирането на две чествания на празника на Кърджали - 21 октомври. По думите му всяка година общината е тази, която организира отбелязването на празника на самия ден. Тази година има и алтернативно честване - днес, което според Карадайъ е организирано от областния управител и на което по думите на лидера на ДПС ще присъства министърът на отбраната и е поканен председателят на Народното събрание. 
Никоя партия не е държавата, дори и да е на власт, заяви Карадайъ. Той посочи, че досега са смятали, че разделението и противопоставянето са част от идеологията само на националистите, но след организирането на алтернативно честване на един местен празник, от ДПС вече се замисляли върху въпроса "да не би това да е политика на ГЕРБ, а националистите да са само инструмент в техните ръце".
По отношение на исканата оставка на вицепремиера Валери Симеонов, Карадайъ заяви, че не дават никакъв толеранс и припомни, че още при съставянето на това правителство от ДПС са подчертали, че националисти нямат място в управлението на страната. Попитан за идеите за регламентиране на финансирането на вероизповеданията у нас Карадайъ заяви, че първо трябва да видят законодателните предложения. Той припомни, че ДПС винаги е настоявало държавата да се грижи за вероизповеданията, включително и за тяхното финансиране, за да бъдат независими от чужди влияния.
По отношение на внасянето от главния прокурор в окръжния съд в Кърджали на искова молба за прекратяване на сдружение с нестопанска цел, Карадайъ заяви, че още по време на предизборната кампания са сигнализирали за такъв род действия. "Тогава лица, заемащи отговорни позиции в компетентните органи, ни отговаряха, че ще ходят на почивка в чужди държави и като се върнат от почивка, тогава ще се занимават с въпроса. Визирам конкретни случаи, визирам Кърджали", коментира Карадайъ. Ще очакваме да видим резултатите от това разследване, допълни той.

(БТА, 20.10.2017)

Ръководството на ДПС се срещна с регионалните директори на Фондация „Фридрих Науман”

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ се срещна с регионалните директори на Фондация „Фридрих Науман”, които се намират в България по повод регионалната среща на директорите от Югоизточна и Източна Европа. Специален гост на срещата  бе Манфред Рихтер-ковчежник на ФНФ.

На срещата присъстваха още Ахмед Ахмедов-зам.-председател на ДПС, членовете на ЦОБ Юнал Лютфи, Джевдет Чакъров и Станислав Анастасов, Илхан Кючюк-евродепутат и председател на Младежко ДПС и Биршен Ибрямова-изпълнителен директор на Фондация „Либерална интеграция”.

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ  и ковчежникът на ФНФ Манфред Рихтер изразиха своята готовност за сътрудничество и борба срещу популизмите и радикализмите, застрашаващи демокрацията в България и в Европа.

Карадайъ изрази своето безпокойство, че езикът на омразата и поведнието на националистите са се превърнали в пример за подръжание, а ксенофобията е отражение на властта. Той благодари за партньорството с ФНФ до сега и изрази готовност за съвместна работа относно включването на младите в политиката. Той настоя основната съвместна дейност да бъде насочена към развитие на младежкото предприемачество и възможностите за реализация на младите хора в България.

Манфред Рихтер заяви, че Фондацията работи единствено с ДПС в България и благодари за доброто сътрудничество и постигнатите резултати.

„Популизмът не само в България, но и в света води до негативно развитие на обществото. И ако позволим това да се случи, нашите общества няма да са свободни. Трябва да работим за защита на основните либерални ценности - свобода, отговорност, толерантност.” каза Рихтер.

unnamed 111

С приемането на резолюциите за интеграцията на имигрантите в ЕС и присъединяването на Западните Балкани, предложени от Младежкото ДПС приключи конгресът на LYMEC

 

На конгреса на Европейската либерална младеж – LYMEC, който се проведе в периода 13-15 октомври в София, бяха приети две резолюции, предложени от Младежко ДПС. Резолюциите засягат теми от съществено значение за  България, Балканите и Европейския съюз като цяло. Вярвайки в необходимостта от намирането на ефективни решения, Младежко ДПС  изготви резолюция за интегриране на имигрантите в Европейския съюз. С цел избягване на създаването на имигрантски гета и приобщаване на имигрантите чрез образование, иновации, предприемачество и преодоляване на празнотите на пазара на труда срещу зависимостта от социалните системи на държавите членки, младите либерали предложиха конкретни мерки и настояха за незабавни действия от страна на Европейския съюз и държавите членки. Резолюцията бе приета с мнозинство от 92%.

Силна подкрепа получи и втората резолюция, посветена на интеграцията на Западните Балкани. В нея Младежко ДПС акцентира върху необходимостта от постигане на по-голяма стабилност в Европа и региона, и настоява европейските институции да поставят присъединяването на Западните Балкани към ЕС сред основните си приоритети.

без таван

Евродепутатът Илхан Кючюк получи почетния знак на град Севлиево

Евродепутатът от АЛДЕ / ДПС Илхан Кючюк бе удостоен с „Почетен знак – Севлиево“. Отличието бе връчено на председателя на Младежко ДПС по време на тържествена сесия на Общинския съвет на 14 октомври, когато е и Денят на Севлиево.

Почетният знак бе връчен на Илхан Кючюк за изключителните му заслуги и активната обществена дейност, насочена към младите хора в общината.

Години наред евродепутатът провежда различни инициативи в Севлиево. Сред тях – конкурс „Разработване на проекти по наука, техника и технологии“ (по природни, приложно-технически и естествени науки) за ученици от VIII до ХІІ клас в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров", конкурс „Светлина и земя“,изграждане на детски и спортни съоражения и др. По покана на Илхан Кючюк ученици от града посетиха Европейския парламент в Брюксел и се запознаха с работата и историята на институциите. Също по негова инициатива в Севлиево са провеждани голям брой дискусии и работни срещи по различни теми.

Изключително благодарен съм за това признание. За мен то е много специално, защото идва точно от Севлиево – градът, откъдето започнах и аз. Повече от приятно ми е да работя с тези млади хора. Искам да знаят, че когато човек има желание да работи, когато целите му се простират далеч, постепенно нещата се случват. Винаги съм искал да се занимавам с полезни за хората дейности и съм щастлив, че имам тази възможност. Важно е човек да вижда смисъл от работата си и аз се радвам, че при мен е точно така. Това отличие е колкото за мен, толкова и за всички младежи, с които работим“, заяви по време на връчването на отличието Илхан Кючюк.

IMG 3410

IMG 3433

 

Президентът на АЛДЕ Ханс ван Баален: ДПС дава на България етнически мир

 

ДПС дава на България етнически мир. Това заяви президентът на Алианса на либералите и демократите в Европа /АЛДЕ/ Ханс ван Баален при откриването на конгреса на Европейската либерална младеж /LYMEС/.

По думите на Баален политиците от Запад могат да се поучат от ДПС. Според него председателят на ДПС Мустафа Карадайъ дава демократична алтернатива и на консервативните, и на опозицията. Баален заяви, че Западните Балкани не могат да бъдат оставени сами. Той изрази задоволство от постигнатата договорка между Скопие и София и изрази надежда да има такава и между Скопие и Атина. Според Баален, щом една държава е покрила критериите за влизане в Шенген, то тя трябва да бъде приета.

Той изрази надежда на следващите европейски избори АЛДЕ да бъде на второ място. По думите му следващият председател на ЕК трябва да е млад човек. Млади либерали, не чакайте, ако имате възможност да вземете позиции, вземете ги, обърна се той към младежите на конгреса.

Нужно е активно включване на младите хора в политиката, подчерта Мустафа Карадайъ и допълни, че ДПС по традиция има специално отношение към младите хора. Той даде пример със сегашно ръководство на движението, което в голямата си част е било част от Младежкото ДПС. Младежите безспорно са нашето вдъхновение, а много пъти и нашия коректив, подчерта той.

 Карадайъ отбеляза, че трябва всички да се обединят срещу враговете на европейските ценности. Трябва да противостоим на новите националистически идеи и движения, да се противопоставим срещу тяхното навлизане в политическото управление на нашите страни, отбеляза той. Ако България е част от демократична Европа, националистите не трябва да влизат в управлението, независимо че са в парламента, но на практика се получава друго - те са част от управлението, дори основната партия понякога им подражава, коментира Карадайъ. Колкото повече се отдалечаваме от базови ценности, толкова по-трудно ще намираме решения на проблемите в Европа, смята той.

Карадайъ призова младежите никога да не забравят, че основна ценност в дейността на политиците е човекът. Резултатът от нашата дейност трябва да е в полза на човека, подчерта той.

Европа трябва да се реформира, заяви председателят на Младежкото ДПС, евродепутат и вицепрезидент на АЛДЕ Илхан Кючюк. Той изрази увереност, че България трябва да бъде водеща в тези реформи. Безалтернативно е включването на Балканите в ЕС, защото там живеят хора, които са европейци - по територия, по манталитет, по разбирането си за общност, от това има нужда Европа, каза още той.

(Източник БТА, 13.10.2017г)

B55P9393

B55P9738

На 13 октомври председателят на ДПС Мустафа Карадайъ ще открие конгреса на LYMEС

На 13 октомври 2017 г. (петък)  от 17.00 ч председателят на ДПС Мустафа Карадайъ ще открие конгреса на  Европейската либерална младеж  (LYMEС), който ще се проведе в София в хотел Новотел София в периода 13-15 октомври. Официални гости на откриването на Конгреса ще бъдат председателя  на АЛДЕ партията Ханс  ван Бален, евродепутати, народни представители от ДПС и членове на ръководството на ДПС.  На Конгерса ще участват  над 200 делегати, представители на либералните партии в   Холандия, Белгия, Франция, Италия, Дания, Финландия, Австрия, Румъния, Великобритания и др.  Конгресът на Европейската либерална младеж, която обединява  над 210 хиляди млади хора от цяла Европа, се провежда в София по случай 10-тата годишнина от членството  на България в ЕС.

Мустафа Карадайъ: Българският етнически модел няма алтернатива, а националистите във властта са неговото отрицание

Българският етнически модел няма алтернатива. Но участието на националисти във властта не е принос към етническия модел, а е отрицание на този модел.  Това заяви лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ в кулоарите на парламента след като се срещна с председателя на АЛДЕ партия Ханс Ван Баален.  

Положителното послание на Ахмед Доган е нещо, от което ние в Западна Европа можем да се учим. Посланието на Доган е, че всички сме граждани, независимо каква религия имаме и откъде идваме. Това е нещо, което може да е поучително за цяла Европа,  подчерта Ханс ван Баален.

Председателят на Алианса на еврпейските либерали в Европа е на посещение в България по случай предстоящия конгрес на европейските младежи либерали (LYMEC). Баален проведе среща председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, ръководстсвото  и парламентарната група на ДПС. След края на срещата  Карадайъ и Баален дадоха коментар пред журналисти относно участието на  националистите във властта.

Ако Валери Симеонов не подаде оставка, подава цялото правителство. Така е в нормалните демокраци, но ние сме в България, заяви Карадайъ от кулоарите на НС.

"България е много важен член на ЕС, винаги е имала какво ново да предложи на европейската демокрация. ДПС е стабилен демократичен фактор в политиката на България. Когато наближи председателството, това не е задача само за правителството, но и за парламента, сочи моят опит. Надявам се и вярвам, че правителството ще работи с тясно сътрудничество не само за формулиране на дневния ред, защото Европа трябва да бъде оформяне от демократични партии. Няма обаче място за краен национализъм в Европа", каза той. И призова правителството да направи "демократично и приобщаващо председателство".

Ханс ван Баален разказа за лошия опит на Холандия от партньорството с крайно дясната популистка партия, станала причина правителството да се разпадне. И обясни, че тази година след изборите всички големи сили спазили думата си и няма коалиция с такива партии. Напомни, че същото е и в Германия, Франция, Австрия. В цяла Европа има примери, че не трябва да се включват екстремистките партии в управлението на държавата. Няма място за екстремисти и националисти, каза ван Баален.

Така е в Европа, но в България националистите участват във властта, без да има нужда от тях. ГЕРБ ги включиха, но и упорито се опитват да ги легитимират, а понякога и подражават, обясни обаче Мустафа Карадайъ. Отговорността не включва националисти в участието във властта. Още при съставянето на кабинета казахме, че бихме подкрепили управление без националисти, дори и без да участваме във властта, напомни той.

_

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ се срещна в Брюксел с българския Еврокомисар за цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел

Председателят на Движението за права и свободи Мустафа Карадайъ се срещна в Брюксел с българския Еврокомисар за цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел. На срещата присъства и Филиз Хюсменова - зам. - председател на ДПС и евродепутат.

По време на срещата бяха обсъдени участието на Карадайъ в Съвместната група за парламентарно наблюдение на Европол и предстоящи инициативи свързани с развиване на цифровото и интернет пространство в Европа. Сред засегнатите теми бeше  инициативата Wifi4EU, по която е заложен бюджет от 120 000 000 евро за проекти с директно финансиране на общини за изграждане на Wi-fi точки на обществени места, както и инвестирането за създаване на т. нар. цифрови хъбове, които да оказват подкрепа на потенциални собственици на малки и средни предприятия, като предоставят възможност за тестване в реални условия на тяхната бизнес идея, включително и чрез симулация на административни пречки, преди да инвестират средства в реализирането й.

Обсъдени бяха и т. нар. географско блокиране, което представлява пречка пред транс-европейската търговия, особено в пограничните области и премахването на незаконно съдържание в интернет платформите като средство за борба с езика на омразата. В тази връзка, Мустафа Карадайъ коментира, че борбата с езика на омразата не трябва да се води само по отношение на интернет платформите, но и спрямо подобна реторика в публичното пространство и най - вече на политическата сцена, каквито примери се наблюдават ежедневно в българския политически живот от страна на част от управляващото мнозинство.

В разговора беше засегната и необходимостта от инвестиране в развитие на цифровите умения на младите хора чрез Европейския Социален Фонд, тъй като според статистиката, близо 80 милиона европейци никога не са използвали интернет, а до 2020 г. 90% от работните места ще изискват притежаването на добри цифрови умения.

Не на последно място, еврокомисарят Габриел посочи, че в България има не малко жени в информационния сектор, като в страната ни са повече от 22%, при средно равнище от около 16% за ЕС. Лидерът на ДПС изрази задоволството си, че българският еврокомисар е жена и изтъкна, че постепенно в България, особено на местно ниво, следва да се направят стъпки за разчупване на стереотипите и участие на повече жени в процесите на вземане на решения, изтъквайки, че усърдието в работата е присъщо на жените.

Мустафа Карадайъ участва в учредителната среща на Съвместната група за парламентарно наблюдение на Европол

            Председателят на ДПС  Мустафа Карадайъ взе участие в  учредителната среща на Съвместната група за парламентарно наблюдение на Европол (СГПК), която се проведе на 9 и 10 октомври 2017 г. в Европейския парламент в Брюксел. Карадайъ е един от четирите български парламентаристи, участващи в групата за наблюдение на Европол.  Мустафа Карадайъ участва в качеството си на член на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.  

IMG 3188

 

 

 

Ръководството на ДПС се срещна с организацията на евреите в България „Шалом”

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ заедно със зам.-председателите на ДПС Ахмед Ахмедов и Хасан Азис и Станислав Анастасов-член на ЦОБ проведоха работна среща с председателя на Организацията на евреите в България „Шалом” Александър Оскар и част от  ръководството на „Шалом”.

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ обясни за поколенческия диалог в ДПС и представи ръководството на партията. Той припомни за загрижеността на ДПС за държавата и опасенията от действията на управляващите. „Няма чувствителност в публичното простванство към езика на омразата, няма изглед за промяна и днешните действия в бъдеще създават проблеми.  Крайните националисти в Европа са изолирани от властта, а ние в България ги представяме за нормални. И се достига до такива действия като в еврейското гробище в София.”

„Философията на заедността, философията на ДПС и на д-р Ахмед Доган важи и за днес.” заяви Карадайъ.

Представителите на еврейската общност благодариха за декларацията, която бе изчетена в НС осъждаща поругаването на еврейското гробище в София. „Ние споделяма вашата загриженост и искаме България да стане една по-добра държава за живеене в ЕС. Можем да покажем на света, че независимо от религиозните си различия, ние в България можем да седнем на една маса.” заявиха представителите на Шалом.

В заключение на срещата представителите на ДПС и организацията на евреите в България „Шалом” осъдиха провеждането на Луковмарш и изразиха своето желание за сътрудничество в борбата срещу езика на омразата, ксенофобията и антисемитизъма.

IMG 3148

ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДПС ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА С ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕНЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

По идея и с подкрепата на зам.-председателя на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова, жители на село Бенковски, община Добричка, отбелязаха Международния ден на възрастните хора - 1 октомври. По този повод, Европейският информационен център на Хюсменова в град Добрич организира среща в клуба на пенсионера, в която се включиха експертът по социални дейности и общински съветник в община Тервел Марияна Пасева, координаторът на Европейския център Аксел Наз, кметът на селото Осман Осман. Присъстващите бяха запознати с проблемите, които поражда демографската криза в Европа и България, със социалноосигурителните права на възрастните хора и режимите на тяхното реализиране, с конкретните  социални услуги, от които могат да се възползват хората от третата възраст.

В поздравителния си адрес, Филиз Хюсменова изрази уважението си към хората от „златната възраст”, подчертавайки, че те притежават дух и борбеност, от които по-младите често черпят енергия и сила, и че с тяхната подкрепа се преодоляват по-лесно трудните житейски моменти, а мъдростта им е необходимост, от която не можем и не искаме да се лишим. Тя зарадва пенсионерите с подаръци за тях и за развлеченията им в клуба. Към нея бяха отправени многобройни въпроси и заръки.

Селата се обезлюдяват, единственото място, където се събират останалите възрастни хора е пенсионерския клуб, сподели кметът на селото Осман Осман. Той благодари за вниманието към жителите на Бенковски и за възможността да споделят потребностите и проблемите си.

22207379 10155696720029820 953083458 n

Филиз Хюсменова: Мнозинство от евродепутати подкрепиха идеята на либералите за замяна на Механизма за сътрудничество и проверка с общ механизъм за целия Европейски съюз


 

< Вчера в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи гласувахме доклад с препоръки към Комисията за създаване на общ <Amend>механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, който да се прилага за целия Европейски съюз, съобщи евродепутатът от АЛДЕ/ДПС Филиз Хюсменова.

По предложение на Хюсменова е прието изменение в доклада, в което изрично се посочва, че точно Механизмът за сътрудничество и проверка на Европейската комисия, който се провежда в България и Румъния, трябва да бъде заменен от общ механизъм на ЕС. Докладчик по доклада, гласуван в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи е евродепутатът либерал<Rapporteur>София Ин'т Велд, която е горещ поддръжник за въвеждане на общ механизъм за правовата държава в ЕС. </Rapporteur>

В доклада се обръща внимание, че интегрирането на съществуващите механизми на ЕС за мониторинг, като например Механизмът за сътрудничество и проверка на Комисията, Информационното табло в областта на правосъдието и докладите относно борбата с корупцията за отделните страни членки в една по-широка рамка за мониторинг в областта на правовата държава би довело до икономии на разходи в размер на 70 милиарда евро годишно. Изводът е направен след проучване на Генералната дирекция за парламентарни изследвания.

Предстои до края на годината докладът да влезе за обсъждане и гласуване в пленарна зала. <NumAm></NumAm>

Неджми Али: България трябва да ускори усвояването на европейските фондове през 2017 и 2018 г

Страната ни, като нетен бенефициент на средства от европейския бюджет, в рамките на този програмен период е една от най-облагодетелстваните и това не е променено заради увеличаването на разходите за сигурността, казва евродепутатът от ДПС

-Г-н Али, докъде стигнахте с бюджетната процедура за следващата 2017 година?

-В момента сме в заключителната фаза на подготовка на Бюджет 2017. Процесът стартира в края на месец януари, когато в парламентарната Комисия по бюджети бе представен първия доклад, съдържащ политическите насоки за изготвянето на бюджета. Основните приоритети, които бяха заложени, са в няколко направления, като по-важните от тях са подкрепа на икономическия растеж, инвестициите и заетостта, както и осигуряване на ресурси за преодоляване на миграционната криза.

В продължение на месеци за изработването на бюджета работиха трите отговорни институции: Европейската комисия, Съветът на ЕС и Европейския парламент. Миналата седмица на заседание на Комисията по бюджети в Европейския парламент в Брюксел бяха гласувани предложенията за изменения и допълнения по проекта на Бюджет 2017. Съгласно бюджетната процедура предстои провеждането на разговори с участието на трите отговорни институции, разглеждане в пленарна зала и процедура на бюджетно помирение. Очакванията са в края на месец ноември процедурата да приключи с гласуване в пленарна зала на заседание на Европейския парламент в Страсбург.

-Доколко отговарят на истината опасенията, че Европейският съюз ще намали бюджета си за някои страни-членки за сметка на мигрантите?

-Бюджетът на ЕС се разработва в два основни аспекта: бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания. По отношение на първия аспект, на бюджетните кредити за поети задължения, е заложено известно нарастване в сравнение с настоящата година. Увеличението е от 154.5 млрд. евро на 156.6 млрд. евро.

По-детайлното разглеждане на бюджета показва няколко интересни факта. Най-голямо нарастване на бюджетните кредити има в рамките на функцията с най-голяма тежест в бюджета - „Интелигентен и приобщаващ растеж“, където предложените средства са в размер на 74.7 млрд. евро в сравнение с 69.8 млрд. евро за текущата година. Тук и в двете подфункции, „Конкурентоспособност за растеж и заетост“ и „Икономическо, социално и териториално сближаване“ има значително положително развитие. Известно увеличение е заложено във функции „Сигурност и гражданство“ и „Глобална Европа“. Единствено намаление в сравнение с 2016 г. има във функция „Устойчив растеж: природни ресурси“.

По отношение на втория аспект, на бюджетните кредити за плащания, общият размер на бюджета се намалява с около 6%, което се дължи преди всичко на забавеното стартиране на проектите от програмния период 2014-2020 г. в рамките на целия ЕС. Средства по бюджета се концентрират в две основни приоритетни направления: подкрепа на възстановяването на европейската икономика и отговор на предизвикателствата пред сигурността. Освен разходите в областта на икономическия растеж, заетостта и конкурентоспособността, значителни средства се предвиждат за защита на външните граници на ЕС, както и засилване на сигурността в рамките на Съюза и извън него. Осигурява се приемането и интеграцията на бежанците и се реагира на първопричините за миграцията в страните по произход и транзитните държави.


Имайки предвид гореизложените факти, не може да се твърди, че има преднамерено ощетяване на определени държави с цел осигуряване на допълнителен финансов ресурс за мигрантите. България, която е нетен бенефициент на средства от европейския бюджет, в рамките на настоящия програмен период е една от най-облагодетелстваните държави и това не е променено заради увеличаването на разходите за сигурността. Те се осигуряват преди всичко от резервите и от нереализираните плащания по проекти. Освен това, по време на срещата на 27-те държавни и правителствени ръководители на 16 септември в Братислава, беше обявено, че на България ще се предоставят допълнително 160 млн. евро за справяне с бежанската криза. Ще бъдат осигурени и допълнителни средства за закупуване на високопроходими автомобили, както и увеличение на служителите на Фронтекс в България с още 200 души.

-Ще има ли промяна при европейските фондове за България и как стои въпроса с общо заделените средства за оперативните програми за програмния период 2014-2020 г.?

-Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014-2020 г. предвижда 1 087 млрд. евро за бюджетни кредити за поети задължения и 1 025 млрд. евро бюджетни кредити за плащания. В момента се провежда Средносрочен преглед на МФР и се предлагат редица нови инициативи. Финансовият ресурс за изпълнение на тези инициативи е в размер на 12.8 млрд. евро за бюджетни кредити за поети задължения за годините до 2020 г.

Основните средства се предвижда да бъдат насочени в подкрепа на програмата Хоризонт 2020, Механизма за транспортна и телекомуникационна свързаност в Европа, Еразъм+, Малките и средни предприятия, Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и Инициативата за младежка заетост.

Предвиждат се и около 2.5 млрд. евро в периода 2018-2020 г. за финансиране на: Европейската брегова и гранична защита, Европол и други агенции в областта на сигурността. Осигуряват се средства и за Европейския фонд за устойчиво развитие. Също така се предвиждат и 4.6 млрд. евро, в резултат на корекцията на националните пакети за политиката на сближаване (кохезионната политика), в подкрепа на усилията за борба с младежката безработица, интеграция на бежанците и подпомагане на инвестициите чрез финансови инструменти в комбинация с ЕФСИ.

Тук искам да привлека вниманието ви на една особеност при изпълнението на МФР на ЕС. При изпълнението на предишния програмен период се получи постепенното натрупване на значителен обем от сметки за плащания, достигайки безпрецедентно ниво от 24.7 млрд. евро в края на 2014 г. Тези изостанали плащания намаляха постепенно и се очаква да бъдат приключени до края 2016. Обратно, по-ниските нужди от първоначално предвидените през 2016 г. и по-големият спад в очакваните плащания през 2017 г. се дължат основно на отложения старт на изпълнението на Кохезионната политика. Плащанията ще надхвърлят годишните тавани в последните години на МФР, след като програмите наберат оптимална скорост.

-Основателни ли са притесненията на някои български политици от евентуално орязване на еврофондовете, което би могло да доведе до сътресения в определени сектори от икономиката ни?

-В проекта за бюджет 2017 в подфункция „Икономическо, социално и териториално сближаване“ се предлагат бюджетни кредити за поети задължения в размер на 53.6 млрд. евро, което е увеличение спрямо 2016 г. в размер на 5.4%. В същото време обаче, предложените бюджетни кредити за плащания са 37.3 млрд. евро, което е намаление спрямо 2016 г. с над 23%. Това намаление на плащанията е временно и се дължи преди всичко на вече приключилото изпълнение на програмите от предходния програмен период (2007-2013 г.), както и от забавения темп на изпълнение на програмите от настоящия програмен период (2014-2020 г.).

Както казах преди малко, поради особеността на структурирането на МФР на ЕС периодично се получават пикове на плащанията в края на периода и спадове в началото на следващия период. Такава е и ситуацията към настоящия момент. При напускане обаче на Великобритания през 2019 г., която е нетен финансов донор, е много трудно да се определи как това ще се отрази на бюджета на ЕС, защото не е ясно какви условия ще бъдат договорени по време на преговорния процес. При всички случаи се очаква да има известно намаление на бюджета на ЕС. Това означава, че е необходимо българските институции да ускорят подготовката на програмите и усвояването на средствата в предстоящите 2017 и 2018 г., за да се избегнат евентуални неприятни изненади.

-Колко средства са предвидени във връзка с бежанската криза и каква част от тях ще получи Турция по споразумението за бежанците?

-Средствата за бежанската криза са насочени в няколко направления. В рамките на Функция 3 „Сигурност и гражданство“ се осигуряват средства за съответните агенции на ЕС като например Фронтекс, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ЕАSО) и Европол, както и за „Фонда за убежище, миграция и интеграция“ и „Фонда за вътрешна сигурност“. В рамките на Функция 4 „Глобална Европа“ се осигуряват средства за дейности извън границите на Съюза, предимно в Близкия Изток, Северна Африка и Западните Балкани. Общата сума за 2016 г. е над 5 млрд. евро.

Механизмът за бежанците в Турция предвижда съвместно координиране на дейностите, финансирани от бюджета на ЕС и националните вноски от държавите-членки. Този механизъм следва да гарантира, че средствата за нуждите на бежанците и приемните общности, се използват по предназначение и с максимална ефективност.

Важното е да се отбележи, че финансирането в рамките на механизма за бежанците в Турция е в подкрепа на бежанците в страната, а не за финансиране на Турция. Подкрепата се стреми да подобри условията за бежанците там като част от цялостния подход на ЕС за справяне с бежанската криза в рамките на Съюза и извън него. Механизмът е с бюджет от 3 млрд. евро за 2016 и 2017 г. Това включва един млрд. евро от бюджета на ЕС, разпределени в съотношение 250 и 750 млн. евро за двете години, и два млрд. евро от държавите-членки на ЕС. Всички държави-членки се договориха да изпратят удостоверения за техния принос за 2 млрд. евро.

-Вие бяхте избран за координатор на АЛДЕ в Комисията по бюджетен контрол в ЕП. Има ли разхищения на средства и какви са механизмите за предотвратяването им?

-В началото на новия парламентарен сезон колегите от Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) ми гласуваха доверие да бъда координатор на АЛДЕ в Комисията по бюджетен контрол. В това си качество, заедно с координаторите от другите политически групи ще имам много отговорности, сред които са определянето на докладчиците по различните доклади, назначаването на докладчиците в сянка, и организирането на групата на АЛДЕ в ЕП при гласувания. Комисията за бюджетен контрол в ЕП има за цел да гарантира законосъобразността, точността и финансовата стабилност на бюджетните операции и системите за финансов контрол, както и доброто финансово управление на европейския бюджет. Тя допринася също така и за гарантиране на ефективното разходване на средствата на Съюза с цел опазване на интересите на европейския данъкоплатец.

Един от основните елементи от работата на Комисията по бюджетен контрол е т. н. процедура по освобождаване от отговорност, в рамките на която депутатите проверяват какви средства са похарчени от Европейската комисия и другите институции и агенции на ЕС. Тази процедура в годините се превърна в много важен инструмент, с който се оценява как са изразходвани обществените средства и как са изпълнявани проектите на ЕС. Според одиторите от Европейската сметна палата през последните години нивото на грешки при плащанията беше намалено в значителна степен, като сега варира между 2 и 5% за целия бюджет на ЕС.

Това означава, че минимум 95% от общия размер на плащанията, са коректни и редовни. До 5% от общия размер на плащанията от бюджета на ЕС може да са засегнати от грешки в процедурите или сметките, изпратени от страна на бенефициентите. Тези грешки не означават непременно измама или загубени средства. Когато бъдат открити грешки, на съответната държава-членка се налагат финансови корекции. В момента върви процес за изменения на финансовите правила за опростяване на процедурите, с което се цели облекчаване на бенефициентите и намаляване на нивото на грешките.

 

( Епицентър, 06.10.2016 г.)

Илхан Кючюк в Европейския парламент: Ситуацията в лагера край Кале е равносилна на хуманитарна катастрофа

Уважаеми г-н Председател,

Уважаема г-н Комисар,

Уважаеми Колеги,

Условията за живот в лагера край Кале са неприемливи и нечовешки. Ситуацията е равносилна на хуманитарна катастрофа. Мигрантите и бежанците нямат достъп до основни нужди (течаща вода и храна) и са изложени на риск от различни заболявания. Липсват всякакви закони. Неслучайно лагерът край града е известен като „Джунглата”.

В тази връзка, смятам, че решението на френските власти да  премахнат лагера до края на годината представлява краткосрочно решение, защото обитателите му биха се преместили на друго място в рамките на Европейския съюз. В последните години редица такива временни лагери се създадоха на територията на Европа и тяхното съществуване е ясен знак, че не можем да намерим устойчиво решение на миграционните вълни.

Също така, призовавам властите във Великобритания да съдействат в пълна степен и да изпълнят поетите ангажименти, за да ускорят прехвърлянето на децата-бежанци от мигрантския лагер. Затварянето на лагера в Кале може да доведе до несигурност за оцеляването на живеещите там стотици деца и Европейският съюз не трябва да позволява това да се случи.

Благодаря!

Евродепутатът Искра Михайлова участва в официалната сесия по откриване на Европейската седмица на регионите и градовете 2016

На 10 октомври 2016 евродепутатът Искра Михайлова участва в официалната сесия по откриване на Европейската седмица на регионите и градовете 2016. Евродепутатът направи официално изказване относно важността от подобряване на визуализацията и комуникацията за добрите практики и постиженията в изпълнението на Кохезионната политика, както и  посочване на позитивния ефект на многото проекти във всеки един от 274-те региона на Европейския съюз.

10.10.16

Петицията срещу забрана за агитация на майчин език е достъпна за подкрепа в сайта на Европейския парламент

„Свободни избори са само тези, които гарантират свободното изразяване на волята на избирателите“, коментира председателят на Младежко ДПС и евродепутат

Внесената от Илхан Кючюк петиция срещу пълната забрана за използване на езици, различни от официалния език на Република България, по време на предизборни кампании, вече е достъпна през портала за петиции на Европейския парламент, съобщи евродепутатът.

Всеки желаещ да подкрепи петицията би могъл да го направи, като посети портала и избереПетиция № 0927/2015, внесена от Илхан Кючюк,регистрира се и избере бутон „Подкрепям“.

Пред българските и европейски институции представителите на ДПС многократно поставят на дневен ред въпроса за агитацията и на език различен от официалния български по време на предизборни кампании. Припомняме, че Илхан Кючюк обжалва акта, с който му бе наложено административно наказание именно поради факта, че е използвал няколко думи и на майчиния си език по време на предизборна кампания. В последствие с подкрепата на още 44 свои колеги, евродепутати от различни държави и политически групи представителите на ДПС входираха писмен въпрос до Европейската комисия. В края на 2015 г. Илхан Кючюк упражни и правото си на петиция до Комисията по петициите в Европейския парламент.

„Темата предизвика сериозен интерес, в дискусията се включиха представители от различни държави и политически групи, мнозинството от които подкрепиха изразеното в петицията становище, че съответното законово ограничение води до нарушаване на европейското законодателство, както и че правото на всеки гражданин на Съюза да изразява послания и становища на език избран от него следва да бъде гарантирано“, допълни Илхан Кючюк.

По думите на евродепутата свободни избори са само тези, които гарантират свободното изразяване на волята на избирателите и предполагат свободен обмен на мнения  и информация  в периода преди изборите, гарантирайки, че всички граждани са в състояние да разбират и да участват пълноценно в изборния процес.

Илхан Кючюк изрази увереност, че с общи усилия ще бъде постигната и крайната цел на петицията, а именно отмяна на дискриминационния текст от Изборния кодекс на Република България.

20150601 BG Petition mother language banner

EВРОДЕПУТАТЪТ ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА В ЗАЩИТА НА БЕЗВИЗОВО ПЪТУВАНЕ ДО САЩ И КАНАДА

 

Евродепутатът Филиз Хюсменова участва в размяна на мнения относно визовата реципрочност с Комисаря по миграция, вътрешни работи и гражданство Димитрос Аврамопулос. Дискусията се проведе в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент. Хюсменова подчерта пред комисар Аврамопулос, че Европейската комисия е отговорна за приемането на нарочен акт за справяне с липсата на визова реципрочност с трети държави – проблем, който засяга милиони европейски граждани в България, Румъния, Хърватска, Кипър и Полша по отношение на САЩ и Канада. Българският евродепутат е докладчик за либералите по тази тема.

Хюсменова припомни, че предвиденият срок е изтекъл, а Комисията е прехвърлила въпроса на Европейския парламент и на Съвета. Тя изрази безпокойството си, че бездействието на Европейската комисия не изглежда оправдано в очите на европейските граждани, особено на тези от засегнатите държави и че в настоящата ситуация, когато европейската солидарност се поставя под въпрос, а евроскептицизмът нараства, гражданите са още по-чувствителни. Европа не би изглеждала добре и пред партньорите си отвъд океана, ако се окаже, че не защитава правата на своите граждани, продължи Филиз Хюсменова. Тя настоя еврокомисар Аврамопулос да коментира как Европейската комисия, която е пазител на Договорите, подбира разпоредбите, които да прилага, а в същото време налага санкции на държавите –членки при неприлагане на правото на ЕС.

В отговора си еврокомисарят заяви, че споделя притесненията на членовете на комисията. Всички ние, от всички институции искаме едно и също нещо – пълна визова реципрочност за гражданите на всички 28 държави – членки, допълни той. Според него приемането на делегиран акт, с който да се суспендира отмяната на визовия режим няма да доведе до постигане на визова реципрочност и че се очаква дипломатическите усилия на Комисията да доведат до положителни резултати с Канада. Що се отнася до САЩ, не е обосновано да се смята, че ще има раздвижване преди встъпването в длъжност на новия президент. Темата обаче остава сред основните ни приоритети, увери той евродепутатите.

Линията на либералите в Европейския парламент по въпроса за визовата реципрочност е твърда – за да бъде разглеждана Европа като сила тя трябва да действа единно, дори това да е дипломатически неудобно и всяко различно третиране на европейски граждани е недопустимо, коментира Филиз Хюсменова.

Активисти на ДПС от област Бургас посетиха Европейския парламент по покана на Неджми Али

Как функционират европейските институции, какъв е размерът на членските вноски на страните от ЕС и кои от тях са сред най-облагодетелстваните бенефициенти - това са само част от въпросите, които активисти на ДПС от област Бургас отправиха към евродепутата от Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Неджми Али.

По време на срещата в Европейския парламент гостите имаха възможността да изслушат лекция за организацията и функционирането на ЕП, на взаимоотношенията на ЕП с Европейската комисия и Съвета, да посетят пленарната зала, както и да придобият по-обстойна представа за дейността на евродепутата.

Неджми Али домакинства двудневната визита на гостите от област Бургас, като по време на престоя си те имаха възможността да се запознаят по-отблизо с работата на евродепутата и да се насладят на забележителностите на Брюксел.

Photo 1

21 месеца по-късно: Петицията срещу забраната за агитация на майчин език е качена на портала на ЕП, всеки може да я подкрепи


„Тук има една привилегированост на езиците, една дискриминация по отношение на езиците. Нарушават се основни човешки права и свободи . Какво ни остава като ни вземат и майчиният език?!“, този въпрос повдигна евродепутатът Неджми Али по време на заседание на Комисията по петиции на Европейския парламент на 23 февруари 2015 година.
21 месеца по-късно, благодарение на общите усилия на евродепутатите от ДПС, петицията срещу забраната за агитация на майчин език може да бъде подкрепяна официално от всеки. Тя бе внесена от Илхан Кючюк, в качеството му на заместващ член на Комисията по култура и образование на Европейския парламент.
„Разбира се, че ние говорим всякакви езици, говорим и английски, и френски, и български и наши лидери от Европа са присъствали на наши мероприятия и са изразявали техните послания на съответните езици на които комуникират”, отбеляза още по време на заседанието на Комисията, на което много нейни членове промениха позицията си по темата, Неджми Али.
Евродепутатът от Групата на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) подчерта, че това не е давало поводи за санкции, но от друга страна забраната за агитация на език различен от български по време на предизборна кампания е ставала повод за дискриминационно глобяване. Потърпевши в този смисъл са били депутати от ДПС, които са си позволили да поздравят “нашите баби и дядовци, които са на 60, 70, 80 години и са нямали възможност да изучат официалният език- българския, за да може да бъде разбран, за да могат неговите послания да бъдат разбрани”.
Дебатите по време на заседанието на Комисията по петиции бяха предизвикали сериозна съпротива, като сред опонентите имаше и български евродепутати. Въпреки бурното съпротивление на опонентите петицията получи силна подкрепа и правото да бъде подкрепяна на официалния портал за петиции.
На отправен от евродепутатите от ДПС въпрос относно използването на майчин език по време на предизборна кампания отговорът на Европейската комисия бе ясен и категоричен, уповаващ се на юриспруденцията на Европейският съд по правата на човека: „Свободни избори са само тези, които гарантират свободното изразяване на волята на избирателите. Те предполагат свободен обмен на мнения и информация в периода преди изборите и гарантират, че всички граждани са в състояние да разбират и да участват пълноценно в изборния процес.”
Към настоящия момент всеки желаещ да подкрепи петицията би могъл да го направи, като посети портала, избере Петиция № 0927/2015 и след регистрация да я подкрепи официално.
Нека да припомним също, че според решение на Европейския съд за правата на човека свободни избори са само тези, които гарантират свободното изразяване на волята на избирателите и предполагат свободен обмен на мнения и информация в периода преди изборите.

 

20150601 BG Petition mother language banner

 

Трансграничен форум „България и Румъния – европейско териториално сътрудничество отвъд граници“


Информационните бюра на Европейския парламент в България и Румъния организираха на 20 и 21 октомври ТРАНСГРАНИЧЕН дискусионен форум „България и Румъния – европейско териториално сътрудничество отвъд граници“ в община Калафат и град Видин. Основни участници във форума бяха председателят на Комисията по регионално развитие в ЕП Искра Михайлова (АЛДЕ, България) и членът на Комисията по транспорт и туризъм Мариан-Жан Маринеску (ЕНП, Румъния). В рамките на събитието във Видин пред препълнена зала се проведе и прожекция на носителя на наградата за кино ЛУКС за 2015 г. „Мустанг“.
Четирите теми, които бяха засегнати от участниците по време на първия ден от трансграничния форум бяха влиянието на моста „Нова Европа“ (Видин—Калафат) върху икономиката от региона три години след откриването му, корабоплаването по река Дунав, създаването на нови индустриални паркове в най-слабо развитите региони на ЕС и бъдещето на кохезионната политика на ЕС. Г-н Мариан-Жан Маринеску сподели надеждите си мостът да допринесе за ефективното развитие на пренебрегнатите досега от ЕС региони. Националният координатор на Стратегия на ЕС за Дунавския регион г-жа Силвия Давидою от Министерство на външните работи на Румъния подчерта необходимостта от включването на местните власти в процесите на разработване и използване на европейските фондове. В дискусията бяха повдигнати и въпросите за подпомагането на малките и средните предприятия (МСП) в региона, създаването на малък „Шенген“ между България и Румъния, построяването на пристанище в град Калафат и създаването на регионален индустриален център.
В рамките на втория ден от форума „България и Румъния – европейско териториално сътрудничество отвъд граници“ евродепутатът Искра Михайлова представи главните точки от Резолюцията на Европейския парламент относно европейското териториално сътрудничество (ЕТС), по която бе докладчик. Сред тях са добавената стойност от териториалното сближаване и изключителната значимост на подкрепата за научни изследвания и иновации в европейските региони. Засегнати бяха възможностите за подобрения на финансовите инструменти на ЕС и на управлението и координацията между европейските групи за териториално сътрудничество. Последната част от доклада на българския евродепутат подчерта нуждата от взаимно допълване на различните финансови инструменти на ЕС, както и нуждата от опростяване на структурата и механизмите на законодателството в областта на териториално сътрудничество. Двамата евродепутати се съгласиха, че стратегията за развитие на района на река Дунав не би могла да бъде изпълнена без съдействието на регионалните университети, които да помогнат за сближаването на местните власти и бизнеси и без привличането на допълнителни инвестиции в изследвания на ресурсите в региона.
Акцент бе поставен върху повишаването на обществената осведоменост. Г-н Маринеску предложи създаването на информационни пунктове, които да допринесат за подобряването на информираността и на прозрачността на европейските фондове, с които разполага даден регион. Всички присъстващи участници подкрепиха идеята за организиране на повече подобни трансгранични дискусии в бъдеще като успешен пример за разпространяване на информация сред общността. Представителят на Европейската комисия – Натали Ферсхелде подчерта, че 2/3 от жителите на европейските гранични региони не знаят за възможностите за финансиране чрез програми като Интеррег, посочвайки че местните власти имат голяма отговорност за информирането на обществеността, което би помогнало за по-успешно реализиране на регионални проекти. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова посочи, че информираността и интересът в региона към европейските регионални програми растат бързо.
В продължение на изложението си от първия ден на форума членът на ЕП г-н Маринеску обърна внимание на бъдещето на регионалното сътрудничество между България и Румъния и потенциала за привличане на допълнителни европейски средства в едни от най-слабо развитите европейски региони. Акцент бе поставен и върху бъдещо сътрудничество между администрациите на трите богати на ресурси държави – България, Румъния и Сърбия. Подобно сътрудничество би допринесло и за допълнителни позитивни въздействия на моста „Нова Европа“ върху региона. Според румънския депутат е много важно силно да се подкрепя бъдещето на кохезионната политика на Европейския съюз, което в момента е под заплаха. Той подчерта, че проектът „Дунав мост 2“ не е приключен и че все още липсва нова инфраструктура, която да подпомогне сближаването на двата региона. В дискусията от първия ден бе подчертано, че основните позитивни ефекти от построяването на моста се усещат главно сред големите компании, а също така стана ясно, че местните граждани и МСП трудно могат да се възползват от новата платформа за трансгранично сътрудничество.
Зам.-министър Николова подчерта, че най-важното за подобряването на координацията между регионите на Видин и Долж е да се улесни кандидатстването за европейски фондове и в бъдеще да се постави фокус върху проекти, които имат позитивен и устойчив ефект върху развитието на местните общности. Представителят на Европейската комисия г-жа Ферсхелде добави, че при осъществяването на целите на програмите за регионално развитие не бива да се пренебрегват опазването на околната среда и ресурсите на региона.

 

crodd border

Евродепутатът ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА: ЗАБРАНАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАЙЧИН ЕЗИК В ПРЕДИЗБОРНИТЕ КАМПАНИИ Е ЛОШ ПРИМЕР ЗА ЕС

Евродепутатът Филиз Хюсменова посочи забраната за използване на майчин език в предизборни кампании като пример за нарушаване  на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. Тя направи изказването си по време на дебата в Европарламента за създаване на нов механизъм на Европейския съюз, който да се прилага към всички страни-членки.  В  Страсбург, българският евродепутат заяви, че в Съюза изобилстват примерите за това, колко ни е необходимо създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. Тя припомни още ограничаването на медийната свобода, нееднозначното тълкуване на конституционни реформи и дискриминацията по отношение на мобилността на работниците в Евросъюза. Според нея, Европа е на кръстопът и се нуждае от преосмисляне и избърсване на праха от ценностите, върху които е построена. Хюсменова изрази увереност, че Механизмът за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права би дал рестарта, от който се нуждаем. Тя открои като особено важно, че той ще замени действащите на парче инструменти на Европейския съюз като Механизма за сътрудничество и проверка, който се прилага вече 10 години само към България и Румъния, с ясни и обективни критерии спрямо всички държави – членки, и че така ще се отстрани двойния стандарт при оценяването на двете страни.

Евродепутатът Искра Михайлова: решихме да продължим да подпомагаме Гърция и Кипър, които са в голяма степен засегнати от бюджетни затруднения

„Днес ние решихме да продължим да подпомагаме Гърция и Кипър, които са в голяма степен засегнати от бюджетни затруднения, за да се възползват максимално от възможностите за инвестиции от Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмния период 2014—2020 чрез увеличаване на процента на съфинансиране за междинни плащания. Това няма да даде отражение върху годишните тавани на Многогодишната финансова рамка за поетите задължения и плащания“, каза докладчикът и председател на Комисията по регионално развитие Искра Михайлова (АЛДЕ, България). Законодателната резолюция бе одобрена с 627 гласа „за“ към 34 „против“, с 31 „въздържали се“.

На 25, октомври, в Страсбург, Европейският парламент гласува доклада върху законодателното предложение на ЕК за изменение на Регламента за общите разпоредби (1303/2013), така че да бъде удължен периода, през който Гърция и Кипър могат да получат по-високо съфинансиране по програмите в рамките на ЕСИ фондовете.

Илхан Кючюк: Свидетели сме на безпрецедентно обединение на различни религиозни и етнически групи в името на мира и териториалната цялост на Ирак

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми г-н Комисар

Уважаеми Колеги,

Офанзивата към град Мосул е забележителна не само поради светкавичната си скорост, но и поради значението и в глобален мащаб. Свидетели сме на безпрецедентно обединение на различни религиозни и етнически групи в името на мира и териториалната цялост на Ирак. Сунити, шиити, кюрди и християни са заедно в борбата срещу последният голям бастион на “Ислямска държава” в Ирак.

За съжаление, трябва да признаем че, военната интервенция срещу Мосул поставя пред сериозно хуманитарно изпитание многобройното цивилно население. Повече от един милион души са буквално заложници на терористите от „Ислямска държава“, като дори деца и жени биват използвани за живи щитове. Тази ситуация в краткосрочен план може да отприщи нова бежанска вълна и смятам за изключително важно да се гарантира максималната защита на цивилното население по време на военните действия.

Необходимо е също така да продължим да работим съвместно и международната общност да подкрепя иракското правителство с хуманитарна помощ по време на текущите операции. Мирното население в региона се нуждае от нашата помощ и ЕС трябва да бъде активен актьор в реализирането на мирния план в Ирак.

Благодаря!

 

Евродепутатът Илхан Кючюк: ЕС трябва да впрегне всички свои ресурси и да работи за постигане на напредък по отношение на пълно ядрено разоръжаване в световен мащаб

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми г-н Комисар

Уважаеми колеги, 

Разпространението и потенциалното използване на ядрено оръжие продължава да бъде една от най-сериозните тревоги за световната общност и да носи заплаха за сигурността на Европейския съюз. За съжаление, през последните години, международният мир и стабилност са сериозно разклатени, а голяма част от държавите притежаващите ядрени оръжия модернизират и подсилват своите арсенали. Средата за сигурност в съседните на Европейския съюз държави се влоши значително и това все по силно налага да се стремим към свят без ядрени оръжия.

Европейският съюз трябва да впрегне всички свои дипломатически ресурси и да работи за постигане на напредък по отношение на прогресивно съкращаване на запасите от ядрени бойни глави и пълно  ядрено разоръжаване в световен мащаб. Също така, предвид нестихващата заплаха от тероризъм, трябва да работим съвместно с международната общност за прилагане на ефективни мерки, които да предотвратят възможностите ядрено оръжие да попадне в ръцете на терористични, криминални или недържавни организации.

Благодаря!

 

 

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ: Националистите вън от властта – оставка на Валери Симеонов или на цялото правителство

Националистите вън от властта – оставка на Валери Симеонов или на цялото правителство. Това каза на брифинг в Народното събрание председателят на ДПС Мустафа Карадайъ. Карадайъ представи писмо, което ДПС адресира до европейските институции и до партньорите си. „Писмото ни е израз на нашата загриженост за бъдещето на страната и то е в интерес на държавата, защото призовахме ГЕРБ да предприемат решителни действия относно националистите. Както всички знаем предприети действия няма. Не само това – няма и позиции. Отговорност на всички партии от демократичния спектър, както и на цялото демократично общество е да противодейства на участие на националисти и ксенофоби във властта. При липса на позиция и действия в страната ние сме принудени да поставим въпроса на вниманието на европейските институции“,каза Карадайъ. Той обясни, че в писмото отДПСизразяват своята тревога от надигащия се национализъм в Европа и отбелязват, че докато в Европа системните партии избягват да се коалират, като отговорна партия ДПС не може да остави тези въпроси без последици. „Ще продължим да поставяме въпроса и ще участваме в общи действия за пресичане на явлението в Европа и в частност в България. Чухме скоро и изявлението на председателя на парламента на Гърция. То беше също в тази посока“,каза Карадайъ. Той коментира и присъдата на вицепремиера Валери Симеонов за обида на ромите: „Това го разбрахме от медиите. Не само това – отмедиите разбрахме и за оградата и каналджийството. И какъв е резултатът – обявиха оградата за обект с национално значение. От медиите разбираме и за други съдебни решения и то влезли в сила. Решение на ВАС от 2015 г. за премахване на незаконно строителство в Бургас. Фирма, представлявана от управителя В. С. Пак от медиите разбираме и за друго решение на ВАС от 2013 г. за премахване на незаконен строеж в Смолянски регион, в Златоград. Става въпрос за телевизия „Скат“. Но медиите поставят и още ред въпроси – въпрос,който е поставен отмедиите, ще ви изчета заглавието от 27 юни 2017 г.: „Скандал Валери Симеонов строи незаконно край сараите си вЗлатоград, докато уж се бори с незаконното строителство“. Виждаме и действията мулятото на морето“,коментира Карадайъ. Той коментира и друго заглавие: „Фирмата „Скат тв,.ООД“ на Валери Симеонов – нарушител на закона“. „Пак отмедиите – „Законите не важат за вицето“.От 28 март 2014 г. малко по-стара публикация – „Кога Скат ще бутне незаконното си строителство в Златоград“, посочи Карадайъ. „Какъв е резултатът, медиите питат, гражданите очакват, но докато медиите поставят въпроси резултатът какъв е? Заплаха към медиите и то обърнете внимание чрез официалния сайт на Министерски съвет. Изпълнили ли са тези решения? Явно като четем медиите, май не са. Вместо това обаче награда – вицепремиерски пост. Това ли е сигналът, който искаме да пращаме към обществото. Това ли е спазването на закона и еднакво от всички? Това ли е правовавата държава? Това ли са демократичните процедури? Доколкото знам, демократичните процедури народът така бил пожелал им адвокатстват от ГЕРБ и персонално г-н Цветанов. Това ли е пожелал народът,г-н Цветанов?“, попита Карадайъ. Той обясни, че писмото на ДПС до европейските институции не е против държавата, а е израз на загриженост за бъдещето на държавата и за състоянието на демокрацията. „Кой работи против държавата – ГЕРБ работи против държавата чрез включването на националистите във властта при наличието на всички тези факти, които ги виждаме от медиите. Само в името на властта, партийния интерес. В името на демокрацията и държавността, в името на европейските ценности ние призоваваме за решителни действия националистите вън от властта. При наличието на това, което ви показваме тук, а и не само тук досега включително и от трибуната на Народното събрание и на всичко онова, на което сме свидетели последно време – оставка“, заяви председателят на ДПС.

Въпрос на народния представител Севим Али по време на парламентарен контрол

Въпрос от народния представител Севим Али относно републикански път ІІІ-7306 Лозарево - Черница - Сунгурларе - Чубра - адм. граница с област Сливен и републикански път ІІІ-7006 І-7 с. Садово - адм. граница с област Сливен.

Изказване на зам.-председателя на ПГ на ДПС Йордан Цонев относно оставката на народен представител

"Ще искаме оставката на Валери Симеонов, защото си позволява да използва езика на омразата и е символ на тази омраза." Това каза от трибуната на Народното събрание зам.-председателят на ПГ на ДПС Йордан Цонев по време на дебатите по оставката на депутата от ГЕРБ Антон Тодоров. Цонев посочи, че ПГ на ДПС ще подкрепи оставката на Антон Тодоров, защото считат, че тя е абсолютно навременна и точна от гледна точка на това, което се случи „през тази сесия и от началото на този парламент, не само в медиите, но и тук от трибуната на тази зала. Ако сега БСП в лицето на Драгомир Стойнев говори за езика на омраза, ние от ДПС от две години говорим за този език. Днес берем плодовете на този език.“, каза той. По думите му без значение дали езикът на омразата е насочен от националистите към малцинствата и от комунисти и антикомунисти, бивши настоящи и мимикрирали, той няма място в тази зала. „От тази висока трибуна той става официален език“, заяви Цонев. 

Той се обърна към националистите и ги разкритикува, че репликират от място: „Какъв език има вицепремиерът Валери Симеонов. Той не е ли един от тези, които са пионери на този език“, допълни Цонев. 

 

 

Мустафа Карадайъ: Цялостното поведение и политика на ГЕРБ е проба, грешка, извинения и пак същите грешки и опити за извинения

 Въпросът ви е по повод поведението на г-н Тодоров.

Цялостното поведение и политика на ГЕРБ  е  проба, грешка, извинения и пак същите грешки и опити за извинения,  и пак, и пак .

Такива ситуации, като поведението на г-н Тодоров, на г-н Велчев и ред други, изискват решимост, сила, воля и действия, а не извинения.

Изказване на председателя на ДПС Мустафа Карадайъ относно годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Р България през 2016г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Поставеният за разглеждане годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2016 г. има за основна цел да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност, както и за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период, т.е. през 2017 г. И още тук би трябвало да отбележим, имайки предвид, че има по-малко от 3 месеца преди края на годината, че този доклад е страшно закъснял и това е първата заплаха за националната сигурност – безхаберието на изпълнителната власт и формалното изпълнение на задълженията. (Съгласно приетата през 2011 г. със срок до 2020 г. Стратегия за национална сигурност, т. 157, МС трябва да внесе годишен доклад до края на март).

Националната сигурност по легална дефиниция е динамично състояние на обществото и държавата, при което са защитени териториалната цялост, суверенитетът и конституционно установеният ред на страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите и основните права и свободи на гражданите, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива, когато страната успешно защитава националните си интереси и реализира националните си приоритети.

Ще се спра по-общо на доклада като акцентирам на няколко конкретни аспекта.

В доклада под формата на оценки е направен опит да се представи състоянието на националната сигурност, но липсва аналитичност в дълбочина. За да има Народното събрание оценка за състоянието на националната сигурност, за изпълнението на задълженията от страна на държавните институции и въз основа на това да даде препоръки към органите на държавната власт, както повелява Стратегията за националната сигурност, е необходимо именно това. Националната сигурност предполага и изисква (чл. 3, ал. 2 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност) анализ на спецификите и зависимостите в средата за сигурност и ранно предупреждаване за възникване на рискове; недопускане, намаляване и предотвратяване на рискове, противодействие на заплахи и посегателства, управление и преодоляване на кризи, както и установяване, означаване и защита на критичната инфраструктура.

От инструментариума за управление и функциониране на системата за национална сигурност не са приложени методология и методика за оценка на системата за сигурност, липсват и механизми за оценка на предприетите действия (доколкото са посочени) и постигнатите резултати с цел повишаване на тяхната ефективност и ефикасност.

От доклада не може да се направи и оценка на ефективността на системата, тъй като изобщо липсва такъв аспект, като се има предвид, че условие за това е сътрудничеството между държавните институции, частния сектор, неправителствените организации и гражданите, а също така и със страните партньори за обмен на информация и съвместни действия. А основен критерий за ефективността на системата е сигурността на гражданина и държавата.

Докладът не дава точен анализ и отговор на далновидността на националната стратегия – тя дали отговаря на рисковете и заплахите, за да знаем в каква насока, как и доколко да се актуализира.

Докладът щеше да има повече достойнства, ако беше по-реалистичен и по-критичен, с подобаващо място за някои жизненоважни въпроси и причините за тях – бедността, безработицата, инвестициите в икономиката, отношение към малцинствените групи/бежанци. Не са достатъчно задълбочени и анализите за проблемите в образованието, здравеопазването, изключително тревожните симптоми на демографската криза и т.н.

Идентифицирането и посочването на конкретните рискове и заплахи през отчетния период е правилният и полезен подход – така може да се изгради база, на която да се надгражда. Идентифицирането трябва да е съвместно с посочването на причините, за да се реагира на следствията.

Стратегията за национална сигурност отчита нови реалности и нова среда за сигурност, наред с класическите опори на националната сигурност – армия, полиция, специализирани служби. На преден план излиза сигурността на гражданина, правата и свободите на гражданите, правото им на достоен живот, на достъпно и качествено образование, на работа и достойни доходи, на сигурна и здравословна среда на живот, на правото да се чувстват достойни хора в демократична и правова държава, да се чувстват защитени като български граждани.

Докладът трябва да е по-близък до отделния човек, до неговите проблеми, които събрани в съвкупност определят дневния ред на обществото. Но за това е необходимо държавническо мислене и държавен стратегически подход при дългосрочното подреждане на приоритетите.

Формулировките и отчетите за отделните политики не дават ясна представа за целесъобразност и насоченост на извършваните дейности, а оттук и за набелязване на ясни мерки.

Нашата критична оценка за доклада не е самоцелна. Многобройни и разнообразни са предизвикателствата пред националната ни сигурност и успешното справяне с тях зависят в голяма степен от това доколко са адекватни, обективни и задълбочени оценките за динамиката на основните рискове и заплахи пред сигурността, като посочването на заплахите и рисковете трябва да бъде заедно с идентифицирането на причините. Това в доклада липсва и затова нашите оценки са критични.

В потвърждение на общите оценки ще се спра на няколко конкретни пункта:

На стр. 30 се посочва, че социалната маргинализация, бедността и изолацията на някои малцинствени общности ги правят уязвими за влиянието на радикални идеологии и продължава с констатации (твърде общо формулирани), за да се стигне до извода, че наличието на тези процеси е свързано с нарастване на рисковете за националната сигурност. Тези констатации, макар да се нуждаят от допълване и анализ на причините и състоянието, насоките на развитие, са достатъчно тревожни, за да налагат по-сериозно отношение и място в доклада. Това липсва. Но не е само това. Дори в констативната част не можем да се съгласим с оценки, които са далеч от реалността. Например, констатациите, че „крайнодесните, крайнолевите и анархистките организации са с ограничена членска маса и нямат значима обществена подкрепа“ изискват уточнението, че част от тях са поканени и участват в управлението на страната. При това няма как заплахата от дейността им да се оценява като ниска. По дефиниция национализма е крайна идеология и не може да е умерен, каквито внушения има. По-нататък липсва каквото и да е виждане на изпълнителната власт по двата пункта, на които акцентирах. Несериозно звучи и не можем да приемем, че ефективното противодействие на радикализацията единствено „изисква изграждане на система за ранно сигнализиране при прояви…“, освен ако наличният съюз „и“ не е случайна техническа грешка, а е останал по невнимание и води до извода, че част от изготвения доклад е спестен на народните представители. Реторичен е въпросът защо докладът мълчи по заплахата за националната сигурност с дейността на националистически формации и участието им в управлението на страната.

На следващо място ще посоча един аспект от външната политика – дейността в региона, отношенията ни със съседните държави. В тази връзка е необходимо да се подчертае, че липсва ясна позиция и стратегия за създаване, поддържане и задълбочаване на междусъседските отношения на страната ни. Не може да има несъгласие с тезата, че мирът в страната се гарантира с мир със съседите, мир в региона, а този мир изисква взаимовръзки и инвестиции, много работа на дипломацията, без емоции и предразсъдъци. България трябва да заеме категорична позиция, че Балканите трябва да станат част от Европейския съюз и НАТО. Това означава и активна позиция в подкрепа на продължаването на преговорния процес между ЕС и Турция, това означава ясни стъпки по отношение и на Западните Балкани в контекста и на Европредседателството. Сега имаме историческия шанс да се проявим с проактивната си позиция по отношение на разширяването на Евросъюза, като част от стратегията ни да намерим достойно място в политическото ядро на Европейския съюз. В тази връзка ще посоча и държавната политика с българските общности извън граница – тя трябва да обхваща всички български граждани без изключение. Ние трябва да отчитаме свещената връзка на всеки човек с родината и земята, която е ненарушима, тя е един път дадена. Да отчитаме връзката на всяко лице с държавата чрез гражданството и да работим така, че всички български граждани без изключение да бъдат обхванати от грижата на държавата. В тази връзка са необходими и законодателни инициативи, необходима е и конкретна работа на институциите. Връзката с държавата е отговорност, но тя означава и упование, закрила в лицето на държавните органи и институции. Трябва да се мери с един аршин, за да няма поводи за въпроси.

Уважаеми колеги,

В доклада се наблюдава един повърхностен подход към проблемите на националната сигурност, посочване на някакви констатации без анализ на причинно-следствената връзка на явленията и процесите, посочване на законови и подзаконови нормативни актове, схематично щрихирани конкретни политики, които би трябвало да се случват. С това явно се изчерпват усилията (а може би и възможностите) на правителството. Много е вероятно в следващия доклад след 4-5 м. да ги видим в същата форма. Нещо повече, сигурно ще липсва и оценката за вицепремиери, които рушат държавността като елиминират държавните институции и са опасност за националната сигурност съгласно и легалната дефиниция, която цитирах в началото.

Издигайки като основен критерий за ефективност на системата за национална сигурност, Стратегията на първо място посочва гарантиране на правата, свободите, сигурността и благосъстоянието на гражданина, обществото и държавата. В тази насока липсва всякаква яснота за начините за постигане, не се забелязва дори намерение. Не на последно място по значение е липсата на посочени специфични рискове и заплахи през следващата година, с конкретни мерки и действия за преодоляването им и тяхното решаване, както и липсата на ефективен модел за управление на отбраната.

Формулираните като приоритети за 2017 г. клиширани намерения не отразяват един реалистичен подход за една активна политика, основаваща се на национална идентичност, съчетана с позитивните реалности на членството на страната в НАТО и Европейския съюз. Няма ясна рамка за развитие на комплексните способности, адекватни на рисковете и заплахите с приоритет на сили и средства по заявени вече ангажименти. Няма баланс между потребности и ресурси по осигуряване на всеки един елемент от системата за национална сигурност, няма ясни приоритети за председателството на Съвета на Европейския съюз. Политиката за формиране на условия за единение на нацията, за духовен напредък, за развитие на култура, образование и социален стандарт, повишаването на качеството на живот на всеки един български гражданин, гарантиране на неговата сигурност, също липсва.

Всичко това, уважаеми колеги, ни дава основание да не подкрепим разглеждания годишен доклад в този му вид.

Благодаря Ви за вниманието.

 

Симеон Симеонов: Към военния бюджет трябва да се подходи по коренно различен начин

Към военния  бюджет трябва да се подходи по коренно различен начин. Това обясни пред "Хоризонт" генералът от резерва  Симеон Симеонов, който е депутат от ДПС и два мандата началник на отбраната:  

Когато не се взимат  необходимите финансови средства за обслужване на нормалните разходи, там няма и поле за изява за повишаване на оперативните способности на българската армия. Парите,  които са за капиталови разходи, са изключително ограничени. Проведоха се  няколко модернизационни проекта, но реално парите, които се влагаха за  изплащането на тези модернизационни проекти се афишираха съвсем официално, но  когато се сложи чертата и се направи разчет какви средства остават за ежедневна  дейност, за повишаване оперативните способности на българската армия, се вижда,  че почти не остават пари. Командирите от всички видове въоръжени сили и преди,  и сега правят всичко възможно да изстискат максимално от този ресурс, който  държавата предоставя на армията, най-доброто, за да могат да подготвят хората.  Вече недоволството и проблемите толкова са се натрупали, че много от хората  загубиха вяра и тяхната мотивация изключително силно намаля, затова говори и  процентният недостиг на военнослужещи от всички видове въоръжени сили, най-вече  сухопътни войски. Реално нещата са стигнали до краен предел.  

Цялото интервю може да чуете ТУК.

(БНР, 29.10.2017г)

Хамид Хамид: ДПС ще разговаря с БСП за вот на недоверие, ако ГЕРБ не махнат националистите от властта

Хамид Хамид, ДПС, в разговор с Илиана Беновска в предаването “Беновска пита” по Радио К2 и Канал 3, заяви позиции по следните теми:

Подаръците.

   Водещата подари на госта си книгата с интервюто й с Ахмед Доган от 1992 г. Хамид Хамид на свой ред подари на Беновска „Политическа зима” на Христо Ботев. Той каза, че подаръкът е доста знаков, предвид ситуацията, и прочете посвещението: „Нека в бурната „политическа зима” в страната не забравяме пророческите думи на поета, отразяващи най-точно българската действителност в момента!”. Хамид прочете следния абзац от стихотворение на Ботев:

Ще да пия на пук врагу,

на пук и вам, патриоти,

аз вече нямам мило, драго,

а вий... вий сте идиоти!

Хамид Хамид заяви, че още през 19 век Христо Ботев е водил борба с псевдопатриоти.

   Водещата подари на Хамид Хамид здрава, червена ябълка и му пожела да не я посрами, да не гние и да си остане здрава. Тя му подари и клубната тениска „Беновска пита” и го попита каква инициатива ще предложи. Народният представител отговори, че в целия свят в момента върви борба срещу национализма и популизма. Медиите трябва да задават точни въпроси, които да осветляват подобни явления. В последните дни обаче подобни случки и действия се замитат под килима. Задача номер едно на медиите е да осветляват тези неща. „Ние винаги ги осветляваме, винаги сме на живо , разбрах Ви и ще помислим

Философията на законопроекта, внесен от Хамид Хамид, Йордан Цонев и Делян Пеевски срещу вторичното разграбване на активите на КТБ.

    „Защо внесохте промени в законодателството за банковата несъстоятелност?”, попита водещата своя гост. Хамид Хамид отговори, че единствената цел е била да се върне разграбеното от КТБ в държавата. Той продължи, че според анализите на синдиците, техните доклади, както и от доклада на „Аликс партнърс”, които са били ангажирани да разследват как се е стигнало до фалита на банката, става ясно, че се извършва разграбване, което медиите са нарекли „вторично”. Народният представител обясни, че активи, които е трябвало да служат за обезпечение на вземанията на държавата и останалите кредитори, са започнали да се разграбват по предварително подготвена схема. Настоящото банково законодателство е пригодено да регулира нормални банки, а от доклада на „Аликс партнърс” и синдиците става ясно, че КТБ не е била нормална банка.

   „Но веднага ви контраатакуваха, даже малко предварително, прословутията кръг „Капитал”, фамозният кръг „Капитал” издаде книга за КТБ и аз мисля, че по време на обсъждането на този закон и докато той се приеме или не се приеме атаките срещу вас ще бъдат много и основно ще бъдат срещу Делян Пеевски. Наложи се той да излезе с позиция, обръщение към медиите в което да изясни различни въпроси. Но отговорете и Вие – е ли Пеевски, Вие, Йордан Цонев, Хамид Хамид задължени лица към КТБ?”, попита водещата Илиана Беновска. Хамид Хамид категорично заяви, че това не е така. Той продължи, че Делян Пеевски е обяснил, че много преди фалита на банката той е върнал всичко, което ползвал от банката като кредити. Народният представител заяви, че самият той, както и Йордан Цонев нямат кредити от КТБ. „Атака винаги ще има, защото при всеки наш законопроект, внесен по тази тема, веднага се включат адвокатите на тази организирана престъпна група!”, заяви Хамид Хамид. Помолен от водещата да поясни коя е тази престъпна група той заяви: „Една мустаката организира престъпна група, която и в момента ограбва активите на банката. За името ще се сетите, особено като се има предвид, че се крие и бяга от нашето правосъдие. Атаки ще има, ще ги познаете по това как настървено обясняват и говорят против закона. Но ние сме спокойни, защото единствената ни цел е държавният интерес и връщането на парите на държавата там, където им е мястото!”.

   „Вие смятате ли, че средствата на КТБ, с които Цветан Василев изкупи заводи, телевизии, оръжейни и комуникационни предприятия и може би не знам всичко, ще могат да бъдат върнати?”, попита водещата Илиана Беновска. Хамид Хамид отговори, че именно това е целта, да се даде правен способ в ръцете на синдиците да имат законово основание да предявят претенции към разграбените заводи, телекомуникационни компании и всички други активи, което е откраднато и се намира в ръцете на трети лица. „Но Вие като юрист знаете, че тези обезпечения са били прехвърлени през много ръце, има втори, трети и четвърти „добросъвестни лица”!”, отбеляза водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че тези „добросъвестни лица” са придобири нещо без да го платят. Той продължи, че законът е ясен – прихващания, цесии и сделки там, където има плащане адекватно, законът няма да третира тези сделки. Тоест законът не третира тези фиктивни сделки, които са били с цел да измамят държавата по отношение на тези активи. Синдиците ще установят, че въпросните сделки са фиктивни и са имали за цел единствено да се открадне въпросният актив от престъпната група.

    „А как ще отговорите на обвинението, че този законопроект е отговор на желанието на Делян Пеевски да сложи ръка върху „Дунарит” и „Емко”? Нали знаете, че това е основният лайтмотив на протестърите от кръга „Прокопиев”!”, попита водещата Илиана Беновска. Хамид Хамид категорично заяви, че тези обвинения са абсурдни. Той поясни, че целта на законопроекта е да върне всичко това в масата на несъстоятелността, което да служи за обезпечение на имуществото на държавата.

   „Тоест пак да повторим за хората – държавата е захранила със свежи пари, 3 милиарда, КТБ!”, обърна се водещата с молба за пояснение към своя събеседник. Той отговори, че това е точно така и добави, че квесторите, които БНБ е назначила, са заличили обезпеченията, които са били в наличност по лошите кредити, за което са и обвиняеми в момента. Ако законопроектът бъде приет, синдиците ще имат правен способ да предявят претенции към това имущество. На първо място всички тези цесии и прихващания ще бъдат обявени за недействителни. Народният представител от ДПС обясни, че там, където има добросъвестно лице, което си е платило за цесията, според законопроекта няма да има разваляне на сделка. Хамид Хамид продължи своето изложение, като обясни, че внесеният от него и колегите му законопроект предвижда обявяването за нищожни заличаванията на двамата назначени от БНБ квестори и екс леге всички обезпечения се връщат в масата на несъстоятелността. Не се отнемат имоти, просто се връща обезпечението върху тях и до завършване на делата тези активи ще бъдат със съответните ипотеки, възбрани и обезпечителни мерки.

   „Това важи и за акциите на „Дунарит”, които не са вписани и собственикът им Емилиян Гебрев размахваше непрекъснато факта, че не може да влезе в собственост?”, попита водещата Илиана Беновска. Хамид Хамидотговори, че това е точно така, обявяват се за недействителни всички сделки с дялове и акции на търговски дружества от длъжници на банката. Тези обезпечения ще стоят в полза на кредиторите и фонда за гарантиране на влогове докато не приключат съответните дела. Ако съдът постанови решение, с което признае прихващането за законно, тогава синдиците ще имат задължението да заличат съответните обезпечения и собственикът на имота ще може да разполага с него. Обаче ако те бъдат отменени, ще се пристъпи към тяхното осребряване и парите ще бъдат върнати във фонда за гарантиране на влоговете.

   „Вероятно говорим за квесторите Елена Костадинова и Светослав Лютов, за които прокуратурата образува дело някъде около 11 май 2015 г., двамата да бъдат разследвани за особено тежък случай на безстопанственост, за което НК предвижда затвор от 1 до 10 години. Според прокуратурата Костадинова и Лютов умишлено не са положили достатъчно грижи във връзка с възложената им работа за запазване на повереното им имущество в периода ноември 2014 – март 2015!”, обясни водещата Илиана Беновска. Хамид Хамид отговори, че така звучат нещата на езика на прокуратурата. Казано по-просто – те не са имали право да заличават обезпечения. Правейки го са лишили държавата от възможността да предяви претенции към тези активи и да ги използва за възстановяване на средствата, които държавата е платила на претенциите по КТБ.

Търсена ли е подкрепа от други партии за законопроекта?

    „Председателят на правна комисия Данаил Кирилов се е запознал със закона, харесват му духът и посоката. Не е обсъждано от ГЕРБ официално, но неговото мнение беше, че вероятно ще се подкрепи този закон!”, отбеляза водещата Илиана Беновска. Хамид Хамид отговори, че не е търсена подкрепа засега от нито една партия, защото за ДПС ще бъде показателно кой ще подкрепи законопроекта и кой не. „Оттам ще видите кой е за държавния интерес, кой е за публичния и кой хвърля прах в медиите и търси под вола теле. Ние ще сме благодарни за всяка подкрепа, но и ще помолим колегите, ако видят, че сме пропуснали някоя хипотеза, ако има нещо непокрито в закона, да ни подадат и техните предложения, отворени сме за диалог с всеки в името на държавния интерес. Искаме законът да важи за всички, да няма нито един пропуснат, всяка стотинка да бъде върната там, където й е мястото!”, категоричен бе народният представител от ДПС.

Позицията на ДПС по антикорупционния закон.

    „Вие подадохте ръка на ГЕРБ по антикорупционния закон в Народното събрание и показахте, че действате в името на националните интереси и законността!”, отбеляза водещата Илиана Беновска. Хамид Хамид отговори, че ДПС винаги го прави и добави: „Винаги го правим, но от това често си патим, ние сме националноотговорни вече 27-28 години!”. Радостното в случая обаче е, че по този антикорупционен закон ГЕРБ са се върнали към позициите на ДПС, радостното е, че министърът на правосъдието е взел предвид бележките на ДПС, направени по време на общественото обсъждане и законопроектът е внесе без спорните моменти. „Още в началото заявихме, че ние ще сме опозиция по този закон, но не той да не бъде приет, а да стане добър, работещ закон без нарушаване права на граждани, без да има възможност този закон да бъде използва като средство за политическо въздействие, като „политическа бухалка”, както се изразяват някои колеги. Така че аз мисля, че сме на прав път и ще успеем!”, категоричен бе народният представител от ДПС.

Ще разговарят ли ДПС с БСП за искане на вот на недоверие?

    „Не постигнахте съгласие за друго и вашият председател Карадайъ продължава да иска от правителството да се лиши от коалицията с „Патриотите” и казва следното на младежкия семинар, организиран от МДПС – „И затова нашите призиви към ГЕРБ са като начало те да се коригират и да махнат вредните елементи. Ако сами не се коригират и не махнат вредните елементи, тогава ние ще бъдем принудени да махнем цялата власт и наново да я престроим”. Обаче вчера БСП решиха на 49-ия си конгрес да искат вот на недоверие срещу ГЕРБ. Това означава ли, че и вие имате нагласата и бихте могли да намерите допирни точки и да увеличите с ПГ на ДПС числеността на искащите вот на недоверие, защото БСП сами не могат да го направят?”, попита водещата Илиана Беновска. Хамид Хамид отговори, че позицията на ДПС е ясна – ГЕРБ имат възможност да се коригират и да изхвърлят по най-бързия начин националистите от властта. Ако не го направят, то ДПС сами не могат да инициират вот на недоверие, но се отваря възможността да преговарят с БСП и другите парламентарни групи за внасяне на такъв. „Вече на каква тема и кога да бъде този вот е въпрос на друг разговор!”, завърши Хамид Хамид разговора си с Илиана Беновска в предаването „Беновска пита” по „Канал 3“ и „Радио К2 на 29 октомври 2017 г.

Д-Р Хасан Адемов: Сега рогът на изобилието се излива върху всички бюджетни системи, за да се гарантира спокойствие

- Г-н Адемов, какво е мнението ви за бюджета, който представиха от правителството?

- Първото ми впечатление е, че приходите в бюджета на държавното и обществено осигуряване се увеличават с 550 млн. лв. Това означава, че предвидените за увеличение приходи са единствено и само на базата на увеличението на осигурителните пенсии за фонд пенсии, плюс увеличението на минималната работна заплата, както и увеличението на минималните осигурителни прагове с 3,9 процента, което е административното предложение на министъра на труда и социалната политика. Казвам това, защото по отношение на заетите, въпреки завидния икономически растеж, четвърти в ЕС, за следващата година се предлага само 11 хиляди повече заети в бюджета за Държавното обществено осигуряване. Това поставя под съмнение прогнозата на Министерството на финансите за ръста на заетите за следващата година. Ако е вярна информацията, че бюджета ще расте с 3,9 процента, това означава, че броя на заетите трябва да е по-голям, респективно и приходите да са повече.

Що се отнася до това какви са разходите, предвидените такива са с около 500 млн. повече, което означава, че приказките, които. Патриотичният фронт обясняваха и управляващите от ГЕРБ, когато се приемаше увеличението на минималната пенсия за старша възраст на 180 лв. на 200 лв., че нямат никакво отношение към бюджета на Държавното обществено осигуряване не са верни, защото подложката за следващата година, благодарение на това увеличение е 300 млн. лв. За останалите политики са предвидени 250 млн. лв. Най-притеснителното в бюджета за Държавното обществено осигуряване е, че на практика дефицита или трансфера на финансовото министерство към този бюджет е със само 200 млн. по-малък от изпълнението за тази година. Тоест системата на държавното обществено осигуряване продължава да работи с огромния дефицит, който е имал предишни години.

С други думи реформата, която се предприе и се прие от правителството на Борисов 2, на практика не дава очакваните резултати. Нещо, което ние заявихме при обсъждането на тези промени. В краткосрочен план, макрорамката на бюджета, приходите в бюджета, разходите не отговарят на заложените тогава. Нещо повече намалението на разходите за фонд пенсии е с около 13 млн., което на фона на близо 9 млрд. лв. бюджет е абсолютно нищо и не оправдава по никакъв начин онези мерки, които бяха предприети за увеличаване на възрастта и стажа. Има и други политики, които са притеснителни в бюджета на ДОО, а именно орязване на 50 процента на първите три дни от болничните листи.

- Тази мярка отпадна в крайна сметка.

- Във варианта, който е внесен за обсъждане в надзорния съвет на НЗОК, този текст го има. Дали е отменен ще видим в проекта на бюджета, когато го внесат в Народното събрание ще стане ясно дали е отпаднал, но той още не е внесен. Защо казвам, че това е изключително неприемлива мярка. Защото става въпрос за осигурително плащане, което се базира на осигурителен принос. Тоест, осигуряваш се за тези 3,5 за фонда общо заболяване, бременност, раждане в рамките на което са и така наречените болнични и в един момент, когато настъпи осигурителното събитие, някой решава, че трябва да бъдат орязани плащанията в първите три, които ги плаща работодателя, което е друга тема, защо ги плаща той, след като работници и служители, в съотношение 60 за работодател, 40 за служители плащат осигурителни вноски за този осигурителен риск на НЗОК, като са задължение да изплатят, когато настъпи осигурителното събитие, съответното плащане.

Вместо да се стъпи на тази здрава основа, защото тази мярка е предприета 2010 и беше антикризисна мярка, това означава ли, че правителството приема тезата, че кризата не е отминала или се е задълбочила, след като орязват на 50 процента предварителното предложение. Тази мярка не може още да е приемлива, защото когато смяташ и имаш информация, че има нарушители, че има лекари, които издават така наречените фалшиви болнични, че има работодатели, които си позволяват да препращат работници и служители, като забележете, работодателя може да накара работника и служителя да си вземе болничен лист след третия ден, тъй като плаща 70 процента до сега първите три дни. Тоест тезите са абсолютно несвързани една с друга.

Основният извод е, че с такъв тип предложения се екстраполира нарушението на едни върху всички останали, нещо, което е категорично неприемливо. Когато имаш информация за нарушителите бъди така добър да ги накажеш тях, а не всички с орязването в това число и болните.

- Как според вас може да се проверява всеки един болничен лист е истински?

- Това трябва да кажат управляващите, защото те смятат, че трябва да има такъв механизъм. Прокрадна се едно предложение за свръх медицинска комисия, като че ли са малко медицинските комисии и сега към НЗОК към всяка една регионално поделение на НЗОК има във всички 28 области има такива лекарски комисии, които да проверяват всички тези неща.

- До колкото ми е известно, въпросните комисии, които проверяват в момента го правят за болничен лист над 2 седмици, а не за тези краткосрочните.

- За тях има задължение на работодателите, социалните партньори в закона за здравето, те да контролират режима, който е предписан в съответния болничен лист. Ако режимът е домашен това означава, че служителят не трябва да е в Гърция, както казва нашия премиер, а трябва да си стои в къщи. Ако работодателите ги проверят и установят, че ги няма вкъщи нека обжалват болничните листи и да кажат колко са обжалваните случаи, колко са наказаните лекари за така наречените фалшиви болнични.

Аз смея да твърдя от народния фолклор и от медицинския, нещо, което е общо известно, че така наречените фалшиви болнични са документално са най-добре изпипани, което прави още по-невъзможно контролиращи органи да си свършат работата. Но това не означава, че не трябва да разчитаме на съсловните организации, на самоконтрола от страна на лекарите. Защото в крайна сметка това са публични пари, на всички и не трябва да се харчат по този начин.

На второ място, законодателната уредба трябва да бъде така конструирана, за да се изпълняват в закона за здравето административно-наказателни процедури. Преди да се извървят тези процедури като глоба от 1000 до 3000 лв. при повторно нарушение 5 000, да кажат, след като имат такава информация, след като знаят кои са нарушителите, колко от тях са глобени, колко работодатели са обжалвали.

- От другата страна пък има и случаи в частния сектор за това, че служителите не си взимат болнични, защото се страхуват за работата си. Как тези работодатели ще бъдат преследвани и санкционирани?

- Трудовото и осигурително законодателство е решило по един коректен начин за всички тези неща има съответни арбитражи, възможности за обжалване и тн. Така, че ако работодателя не разрешава излизане в болничен и имаш болничен лист е несериозно да се твърди такова нещо. Тази дискусия е важна и дано се реши, но не може да се прехвърля отговорността към всички за сметка на всички.

- Какво смятате за алтернативния бюджет на БСП и залагат ли според вас по-добри параметри ли залагат?

- Алтернативата на БСП е традиционен техен инструмент на фона на бюджетната процедура, когато са в опозиция, не само на те, но и много други опозиционни партии в други държави имат такава практика. Те имат правото да отнасят проблемите, които да искат да наложат. Но радикалните промени в данъчното законодателство, които те предлагат, дори и да са приемливи за една част от обществото, след като с тази политика се иска доверието на избирателите, след като се спечели доверието и когато си управлението. В противен случай те си остават предложения, които се обсъждат, но не приемат от мнозинството.

Такъв е случаят и сега, защото какво означава да искаш да промениш статута на лечебните заведения, след като в търговския закон има разписан текст за фалит на търговски дружества и се минава през процедура по несъстоятелност, фалити и тн. Трябва ли да фалират всички болници с държавно и общинско участие, които имат задължения, за да стигнем до новия им статут по закона за лечебните заведения. Те предлагат да се изплатят всички задължения на лечебните заведения и след това да се премине към тази процедура да нямат задължения, но търговския закон в този случай е категоричен.

- Не е ли порочно това някой да е похарчил едни пари нерегламентирано с лош мениджмънт, да е докарал болницата до фалит и после държавата да плаща?

- Това, което казвате, е съвършено правилно. Не може за субективни грешки, защото аз съм убеден, че те не са в масовия случаи, защото структурните проблеми в здравеопазването, клиничните пътеки и прословутите лимити са тези, които водят до трупането на тези задължения. Нелоялните мениджърски практики допускам, че са по-малката част, без да мога да направя такова разграничение.

Но докато има лимити, докато има възможност да се ограничава дейността на лечебните заведения, каквито и бюджети да се приемат, дали ще бъдат алтернативни, два или три пъти повече, няма да доведат до по-добро здраве, докато съществуват прословутите лимити. Те са пречка за достъпа, те са пречка за разгръщането на конкуренцията. Проблема изобщо не е в това, че има много лечебни заведения, болните са едни и същи, населението е едно и също, даже е намаляващо, тогава идва сериозния въпрос, какво трябва са се направи, колко пари трябва да влязат в тази система и колко средства са необходими за нормалната дейност.

- Дори и здравният министър заяви преди дни, че знаят какви и къде са проблемите, но не може да се ангажира да каже колко пари са необходими.

- При тази структура на здравеопазването, при тази функционална система, при закона за здравното осигуряване, при тези лимити на бюджетите на лечебните заведения, каквито и пари да се налеят няма да се реши проблема. Аз съм убеден, че тази система изисква значително по-голям финансов ресурс. Защото бюджета на страни от ЕС със съпоставим брой на населението с този на България е многократно, от 6 до 14 пъти по-висок от този у нас.

През последните години обаче, колкото и пари да се налеят в тази система насреща не стои адекватен отговор за по-добро здраве, по-добри здравни показатели. Потъват, защото системата е нереформирана. Това мнозинство, в което участват националистите, а нашето отношение по този въпрос е ясно, защото според нас тяхното участие няма как да доведе до реформиране, на която и да е система. Забележете, че управляващите са казали в своята управленска програма, че държат на стабилното управление.

Стабилно управление и реформи са разнозначни неща, защото реформите водят до напрежение, водят до напрежение. А стабилно, означава тупване на топката, означава малко повече пари, да запушим тази дупка, но не да решим генерално въпроса. Тези партии, които са в управляващата коалиция в момента, а и много други са обещали да има демонополизация, обещали са и други реформи, но нещо да е предвидено, за да се искат повече пари. Аз не казвам, че не трябват повече, а казвам, че трябва да е ясно изразено „ние сме направили това, ние сме предвидили да направим това, това и това. И за това искаме повече пари“. Защото не министерството на финансите, а отделните секторни министерства правят реформите, за да искат допълнителен ресурс.

Сега рога на изобилието се излива върху всички бюджетни системи, за да се гарантира спокойствие на управляващите. Само, че то е привидно, напрежението расте и виждате, че когато отделните групи и съсловия виждат, че когато тези протестират веднага им се дават някакви пари, нараства потенциала за протести, това ако правителството не го разбира не знам до къде ще стигнат нещата. Според мен предстоят интересни събития, които очакваме с интерес.

- Според вас това ще се случи преди европредседателството или след това?

- Не мога да прогнозирам, но ние от Движението за права и свободи многократно сме казвали, че не сме съгласни с тази структура на управление и вина носят не само патриотите, които с езика на омразата разделят обществото, а и мандатоносителя в лицето на ГЕРБ, които припознаха една крайно дясно националистическа партия за техен коалиционен партньор. В този смисъл за нас, когато и да има предсрочни избори винаги ще бъде късно.

(PIK, 29.10.17)

Депутатът Делян Пеевски: От гласуването за КТБ ще лъсне кой подкрепя задкулисието

- Г-н Пеевски, какво налагат промените в Закона за банковата несъстоятелност, които внесохте заедно с колегите ви от парламентарната група на ДПС Йордан Цонев и Хамид Хамид?

- Мотивите ни са продиктувани от факта, че трябва да бъде защитен общественият интерес. Едва ли някой ще оспори, че вече трета година сме свидетели на вторичното разграбване на активите на КТБ. А с тях трябва да се покрият загубите на гражданите и държавата, нанесени от фалита на банката, причинен от умишления грабеж, на който е била подложена. Вместо парите да отидат във Фонда за гарантиране на влоговете обаче, те попадат в ръцете на определен кръг хора.

Това, което предлагаме с колегите ми Йордан Цонев и Хамид Хамид, е да бъдат обявени за нищожни всички заличавания от квесторите на КТБ на обезпеченията, дадени срещу отпуснатите кредити. Въвежда се и относителна недействителност на сделки, с които са прехвърлени дялове или акции, извършени от длъжници на КТБ след поставянето на банката под специален надзор. По този начин искаме да гарантираме, че синдиците ще могат да защитят интереса на вложителите дори и по отношение на кредити, които не са имали адекватно обезпечение. Знаете, че в тази графа попада огромен процент от кредитите, отпуснати по време на предишното ръководство на КТБ и осъществявани от Цветан Василев и цялата му гвардия от подставени лица.

Като цяло с тези промени запълваме пропуски в законодателството, дължащи се на факта, че моделът на функциониране на КТБ е правен прецедент, който е осигурил недосегаемост на активите, които са купени с пари на трезора, но са били превъртяни няколкократно през кухи фирми, за да се прекъсне връзката между източника на заема и придобитото имущество. Това е врата в закона, която позволява вторичното разграбване на активите, закупени с пари от КТБ, и не може да бъде затворена от настоящата нормативна уредба. Докладите на синдиците до момента също ясно показаха това.

- Кой е този определен кръг от хора, извършващ вторичния грабеж на КТБ, за който говорите?

- Не е нужно аз да ви ги казвам, те се знаят, а и вие вече три години последователно ги разобличавате на страниците на "Телеграф". Можете да ги видите и в докладите на синдиците - например кой реално открадна "Петрол", в чии ръце са хотелите, купени с десетки милиони от КТБ, и кой иска да вземе "Дунарит". Примерите са много. Това са хора, участващи активно във вторичния грабеж на активите на банката. Схемите им са едни и същи. Опитват се да придобият предприятия, купени с пари на КТБ, като им създават изкуствени задължения, за да излезе, че са им реални кредитори. Един вид изкарват се за такива, без да са дали и една стотинка. Този кръг от хора подскочи и когато с Йордан Цонев поискахме да се разсекрети докладът на международната разследваща компания "АликсПартнърс", който доказа, че КТБ е функционирала като финансова пирамида.

- Миналата седмица обаче беше представена книга за КТБ, написана от журналист от "Капитал", чието основно внушение е, че едва ли не вие сте свързан с този вторичен грабеж. Как ще коментирате това?

- Вижте, през тези години съм чул толкова невероятни неща за себе си, че не изключвам вече нищо. (Смее се.) Достатъчно показателен е фактът че за тези три години аз като депутат и ДПС, на чиято парламентарна група съм член, сме един ствените, които правим реални стъпки, за да се разкрие как беше източена и докарана до фалит КТБ. За целта и сега депозираме поредните законодателни промени. И според това кой ще ги подкрепи или не ще се разбере кой в тази страна и в този парламент защитава обществения интерес или е част от задкулисието, ограбващо държавата вече 27 години. И за миг не съм заблуждавал, че няма да има ответна реакция и враговете ми няма да ме засилят с нова лавина от клевети. В тази графа са и тези, които цитирате. Те са част от онова задкулисие, което приватизира икономиката на България буквално за жълти стотинки, а сега на всичко отгоре се опитва да приватизира и общественото мнение, и мисленето ни. Това са хора, които си мислят, че могат безнаказано да правят политически инженеринг и чрез него да източват държавата и да рекетират. Това са хора, които в 21-ви век прилагат Гьобелсовата пропаганда и са изградили цяла машина за масова дезинформация и фалшиви новини. Знаете, че пропагандата стъпва на няколко основни принципа - единият от които е, че трябва общ враг. Аз съм превърнат от тази машина за клевети именно в "необходимия враг", зад чийто едър гръб задкулисието се пробва да прикрие собствените си тъмни схеми. Ако големият ми грях е, че съм едър, поемам отговорност, че не мога да се справя с този проблем. Въпреки реакциите срещу мен обаче ще направя всичко по силите си истината за олигархията да излезе докрай.

- Нека да изчистим един път завинаги основната спекулация в обществото - имали ли сте кредити в КТБ, дължите ли нещо на КТБ и какви са били взаимоотношенията ви с Цветан Василев?

- Както неведнъж съм казвал, семейството ми е имало кредити в КТБ. И именно с такъв кредит закупихме преди доста време вестниците "Монитор", "Телеграф" и "Политика", но противно на всичко, което се опитват да внушат, ние редовно обслужвахме тези заеми и те са напълно погасени. Не дължим нито стотинка и това може лесно да бъде проверено. Също така лесно може да се провери и че нямам никакви активи, предмет на съдебни дела, свързани с несъстоятелността на КТБ. Нека подчертая още нещо.

Аз и моите медии сме единствените, които осветяват вторичния грабеж на КТБ и казват истината за него. Осветяват и лицата, участващи в този грабеж. Естествено това води до ответни реакции от всякакъв характер. Но аз не се страхувам, дори напротив, твърдо съм убеден, че осветяването на грабежа трябва да продължи.

- А взаимоотношенията ви с Цветан Василев?

- Както вече съм обяснявал, с него бяхме добри познати. Раздели ни обаче именно въпросът за политическия инженеринг, който вече споменах. Аз не смятам, че е допустимо да се използва това като средство за влияние над обществото, и прекратих контактите си с Цветан Василев. И както виждате, си навлякох опитите му за отмъщение - неговите и на останалите играчи на задкулисието, минирало развитието на държавата ни, което и в момента прави постоянно планове за нейното ограбване и дискредитиране. Дори с цената на омаскаряването ни в навечерието на предстоящото председателство на Европейския съюз. Отделно от това, именно "Телеграф" бе между първите медии, разказали и истината за пирамидата КТБ.

- Притеснявате ли се от заведеното от Цветан Василев дело по глобалния акт "Магнитски"?

- Не, не се притеснявам, защото никога не съм нарушавал нечии човешки права. Няма механизъм, по който аз като народен представител да мога да нарушавам основни човешки права. А знаете, че именно това е смисълът на глобалния акт "Магнитски" - да наказва хората, които са си позволили да се възползват от положението си, за да нарушават човешките права. Наел съм адвокати в САЩ, които да представляват правата ми, и те са категорични, че глобалният акт "Магнитски" не е приложим към казуса Цветан Василев. И очаквам това да стане много скоро съвсем ясно. Един от адвокатите ми вече изказа публично мнението си, че с иска Василев се опитва да използва глобалния акт "Магнитски" като щит срещу българското правосъдие, което не трябва да се допуска. Искът му по "Магнитски" е част от цялата тази кампания срещу мен, провокирана от действията ми да осветявам задкулисието и да посочвам негови те престъпни схеми. От приватизацията на Костов до вторичното ограбване на активите на КТБ.

Даже съм доволен, че по този начин ще мога да представя истината за КТБ и пред американската администрация, която аз и вестник "Телеграф" разкриваме в продължение на няколко години.

(в.Телеграф, 27.10.2017г)

Симеон Симеонов: Българските летци са достойни хора, които безупречно изпълняват своите задължения

 

Генерал от резерва Симеон Симеонов, народен представител от ПГ на ДПС, в разговор с Клара Маринова в ефира на Радио К2, заяви позиции по следните теми:

Случаят с летците в „Граф Игнатиево”.

     „Президентът Румен Радев буквално избухна по повод изказване днес на вицепремиера Валери Симеонов за летците. Той ги обвини в едва ли не предателство. Президентът Румен Радев призовава за отговорно отношение по проблемите на националната сигурност и каза – „Да искат от тези доблестни мъже поведение на камикадзе могат да си позволят само политици с безупречен морал на самураи”. Как ще коментирате тези думи?”, попита водещата Клара Маринова. Симеон Симеонов заяви, че изказването на Валери Симеонов е направило крайно негативно впечатление. Той продължи, че българските летци са наистина достойни хора, които независимо от малкото летателни часове, които имат, изпълняват безупречно своите задължения. Народният представител беше категоричен, че когато пилотите имат опасения за сигурността на полета, могат да направят отказ да го изпълнят. Освен това пилотите категорично са заявили, че продължават да носят бойното дежурство по ер полисинг.

   „Как премина днешното заседание на комисията и какви оценки даде за случващото се в „Граф Игнатиево”?”, попита водещата Клара Маринова. Събеседникът й отговори, че е направена реалистична оценка за това, че има проблеми поради недостига на летателна техника. Това намалява часовете за летателна подготовка и на практика именно това е разковничето, за да бъде решен този проблем. От МО уверяват, че правят всичко възможно, за да влязат в експлоатация тези 10 двигателя, подготвени от РСК „МиГ”. Проблемът е формален, става въпрос за непопълнена документация и ще бъде решен до седмица.

   Водещата попита своя събеседник как си обяснява диаметрално противоположното поведение и позиции на министъра на отбраната Каракачанов и вицепремиера Симеонов. Народният представител от ДПС отговори, че изказването на министър Каракачанов е било много точно, премерено и балансирано и съответства на ситуацията. Изказването на Валери Симеонов е крайно нетактично и небалансирано. По този начин той обижда военните пилоти, които рискуват своя живот, за да могат да изпълнят поставените задачи по защита на въздушните граници на страната. „Валери Симеонов каза, че говори като бивш военен и син на военен, интересно като бивш военен защо прави такова изказване?”, попита водещата Клара Маринова. Симеон Симеонов отговори: „Толкова по-жалко за него, че не е разбрал какво означава армия, какво значи дълг, отговорност и задължение към родината и българския народ!”. Той добави, че политиците са в дълг към българската армия и го казва и в Комисията по отбрана. Затова усилията му са насочени към това да подпомогне максимално колегите си от МО и проблемите да бъдат решени по най-добрия начин.

Бюджет 2018 г. в частта му за отбрана.

   „Този бюджет ще бъде ли добър за представителите на сигурността, за МВР, МО, въобще за представителите на онези, които бдят за сигурността?”, попита водещата Клара Маринова. Симеон Симеонов отговори, че проблемите са трупани с годините, с хроничното недофинансиране на българската армия. За една година няма как да се решат проблемите, трупани толкова време. Трябва постоянство и да се реализира поетия ангажимент за 2% от БВП за отбрана.

   Народният представител от ДПС определи като „глътка въздух” тези 100 милиона, предвидени за увеличение на заплатите, защото от 2013 г. заплатите на военнослужещите не са увеличавани. Затова има и некомплект, който е над 20%.

Внесеният от Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност.

    Народният представител заяви, че с колегите му твърдо подкрепят този законопроект. Целта е да се сложи край на спекулациите и на обвързването на определени хора от ДПС със събитията, които са се случили с КТБ. „Искаме да се потърси истината, за да излезе наяве! От това дали другите партии ще подкрепят този законопроект ще проличи зрелостта им и дали ще направят крачката, която направи ДПС, за да покаже правотата на своите изказвания до този момент и действия, че няма нищо общо с КТБ”, завърши Симеон Симеонов разговора си с Клара Маринова в ефира на „Радио К2” на 26 октомври 2017 г.

Илхан Кючюк, евродепутат от ДПС/АЛДЕ: Езикът на омразата на "патриотите" няма да помогне за членството на България в Шенген

- Г-н Кючюк, шефът на евролибералите Ханс ван Баален разкритикува участието на националистите във властта и го обвърза с приемането ни в Шенген. Доколко бе сериозен и може ли наистина коалицията на ГЕРБ с ОП да ни попречи за Шенген?

- Не можем да поставяме под съмнение думите на председателя на АЛДЕ и това доколко е бил сериозен. Освен че разкритикува участието на националистите във властта, той беше и пряк свидетел, когато в Народното събрание група народни представители от така наречените "обединени патриоти" си позволиха да използват езика на омразата в най-грубата му форма. Те поругаха повече от половин милион български граждани, като заявиха "тия депесарски тахтаби, които щъкат нагоре-надолу, много миришат. Те са тахтаби, които излязоха от дупките си и вонят! И да внимават, защото можем да ги смачкаме!" Представете си след такова изказване какво послание ще отнесе председателят на АЛДЕ до своя премиер Марк Рюте и останалите шестима премиери на либералите в Европа. Мислите ли, че това ще помогне за членството на България в Шенген?

- Как приемат по принцип колегите ви в ЕП участието на националисти в българското правителство, след като тенденцията в много държави е те да бъдат изолирани?

- Участието на националистите в правителството поставя под въпрос ценностите, към които страната се е ангажирала при присъединяването си към ЕС. Нещо повече, то рискува да подкопае провеждането на успешно българско председателство на Съвета на ЕС. Прави впечатление, че и в Европа са притеснени от този факт, особено след проведените избори в Холандия, франция и Германия, където националистите бяха изолирани. Ако нашият премиер иска да прояви държавническо мислене и европейско лидерство, то той трябва час по-скоро да се отърве от тяхното участие във властта

Не мислете, че това е просто някакво политическо говорене на представителите на ДПС. Преди седмица колега от Швеция, представител на различно политическо семейство от моето, инициира процедура по задаване на писмен въпрос до ЕК. Въпросът директно визира участието на крайните националисти в управлението на страната и как българското председателство ще гарантира защитата на основните човешки права и свободи? Колегата изразява изключителна загриженост относно езика на омразата, който се използва от представители на българското правителство. Вероятно тази инициатива ще събере доста широка подкрепа.

- ДПС поиска оставката на вицепремиера Валери Симеонов, но такава явно няма да има. Какво ще последва? Вот на недоверие ще инициирате ли?

- Нашата парламентарна група сама не може да инициира вот на недоверие, но може да водим разговори по този въпрос. Лошата новина е не толкова, че може да има такъв вот, а че няма секторна политика на това правителство, която да не заслужава вот на недоверие. Що се касае до оставката на Валери Симеонов, за нас този човек няма моралното право да представлява европейска България, в която мирно съжителстват български граждани от различни етноси и вероизповедания. Ние ще настояваме за неговата оставка всеки ден, защото вярваме, че етническият мир и толерантността са сред най-висшите достижения на българската демокрация. Национализмът и езикът на омразата нямат място в обществото ни. Те подкопават бъдещето на българските граждани, които все повече ще трябва да живеят в един толерантен и диалогичен свят.

- Колко ще оцелее този кабинет? Очаквате ли промени - лидерът ви Карадайъ даде знак, че ДПС е готово да подкрепя това управление дори без да участва в него?

- ДПС нееднократно е доказвала през годините, че е национално отговорна партия и може да подкрепя политики в интерес на българските граждани, без задължително да участва в управлението на страната. За съжаление, това към настоящия момент няма как да се случи, защото в правителството участват хора, които не градят нашето бъдеще, а безотговорно го рушат. Съдбата на кабинета е в ръцете на министър-председателя Бойко Борисов. Той трябва да реши като какъв иска да бъде запомнен от историята.

- Предстои българското председателство - какви трябва да бъдат приоритетите на страната ни за тези 6 месеца? Ще бъде ли постигната амбициозната цел на България да постави във фокуса на ЕС членството на Западните Балкани?

- България трябва да се фокусира върху 2 приоритета. Радвам се, че Западните Балкани ще бъдат на фокус. Бих желал да припомня, че още в началото на 2015 г. ДПС настоя председателят на ЕК г-н Юнкер да преосмисли своята позиция за разширяване на съюза. Тогава ние предложихме резолюция за интеграция на Западните Балкани до всички членове на партия АЛДЕ, която беше приета с голямо мнозинство. Само преди ороени дни и на конгреса на Европейската либерална младеж в София беше приета резолюция за интеграцията на Западните Балкани по предложение на Младежкото ДПС.

Смятаме, че ЕС не трябва да се капсулира и да затваря вратите пред бъдещи членки. Западните Балкани са част от Европа и ще продължим да призоваваме ЕС да демонстрира силна политическа подкрепа за европейската перспектива на региона. Нещо повече, вярваме, че България може да изиграе много важна роля с уникалния си етнически модел.

Вторият приоритет, за който трябва да настояваме, е продължаване на политиката на сближаване на ЕС. Ние сме категорични, че кохезионната политика е необходима, защото има съществени различия между отделните региони на ЕС и ще настояваме за нейното продължаване през следващия програмен период.

- Премиерът Борисов изрази опасения, че южният фланг на НАТО -българо-турската граница, създава поводи за притеснения, след като цяла Европа влоши отношенията си с Анкара. Какво следва да предприеме Европа в контекста на общата европейска сигурност?

- Турция е член на НАТО от 1952 г., има втората по големина армия в алианса и се предполага, че с нея трябва да имаме много солидно сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната. Към момента това е така. От друга страна, ние се нуждаем от обща европейска отбрана, защото няма смисъл да имаме 27 различни армии (след напускането на Великобритания на ЕС), които не работят в синхрон. Това е скъпо, неефективно и недостатъчно, за да бъде ЕС глобален актьор на международната сцена. Европа е най-засегната от конфликтите по нашите гранични райони и не можем да разчитаме за своята охрана само на нашите партньори.

Бъдещата европейска отбрана трябва да оперира в пълен синхрон с НАТО, който да продължава да бъде крайъгълен камък на евро-атлантическата архитектура за сигурност.

- В София заседава Европейската либерална младеж, а догодина, по време на председателството, сте домакини на най-висшия форум - конгреса на АЛДЕ, което е признание за ДПС. С какво заслужихте точно столицата ни да бъде избрана за това заседание?

- Председателят на АЛДЕ Ханс ван Баален го формулира много ясно при една от изявите си в България. А то е, че ДПС е ценностна, демократична и проевропейска партия. Ние с гордост заявяваме, че сме част от европейското семейство и имаме компетенциите и самочувствието да участваме в задаването на дневния ред на Европа. За нас Европа е идея, която трябва да бъде разказвана навсякъде и по всяко време, а не прашна книга, която трябва да се препрочита само при конюнктурна нужда. ДПС целенасочено инвестира в своя международен образ. Само ще припомня, че освен моята позиция като зам.-председател на партия АЛДЕ, г-жа Хюсменова е зам.-председател на групата на АЛДЕ, г-жа Михайлова е председател на Комисията по регионална политика на ЕП, а г-н Чакъров е дългогодишен член на бюрото на Либералния интернационал. Нито една българска партия не е имала толкова силно международно представителство. Ние гледаме на тези позиции като на стратегически ресурс на България.

- Получихте почетния знак на Севлиево, за какви заслуги ви отличиха?

- Изключително съм благодарен за това признание на приноса ми за работата с младите хора в общината. За мен то е много специално, защото идва точно от Севлиево - моя роден град. Младите хора трябва да знаят, че когато човек има желание да работи, когато целите му се простират далеч, постепенно нещата се случват. Винаги съм искал да се занимавам с полезни за хората дейности и съм щастлив, че имам тази възможност. Важно е човек да вижда смисъл от работата си и аз се радвам, че при мен е точно така. Това отличие е колкото за мен, толкова и за всички младежи, с които работим.

(24 часа, 25.10.2017г)

Участие на народния представител д-р Хасан Адемов в "Денят започва" по БНТ

Работодателите имат основание да искат отпадането на минималните осигурителни прагове, но в замяна трябва да гарантират, че ще осигуряват коректно служителите си. Това заяви в "Денят започва" председателят на социалната комисия в парламента Хасан Адемов.

Хасан Адемов, председател на парламентарната комисия по труда, социалната и демографска политика: Големият въпрос е, ако се премахнат минималните осигурителни доходи и аз съм съгласен с част от аргументите на работодателите, но ако те поемат своята отговорност. Има ли някакви гаранции за това, че работодателите ще осигуряват своите работници и служители върху реалните доходи, а не върху минимални такива? ето това е големият въпрос.

(БНТ, 20.10.2017)

Ханс ван Баален: Борисов допусна грешка, като не избра ДПС

Скоро и средната класа ще се почувства застрашена, ако не предложим алтернатива, която е различна от държавното подпомагане, смята председателят на АЛДЕ в Европейския парламент Ханс ван Баален


- Г-н Ван Баален, от години посещавате България. Какви промени виждате тук?

- Голямата промяна според мен е, че обществото става все по-отворено. Българите може би ще кажат, че това върви прекалено бавно, но аз виждам повече откритост, повече частна инициатива, добри университети - заради това смятам, че страната е по-отворена, отколкото беше в началото на 90-те или преди това. Но всъщност се иска много време. Виждам, че има положителни неща. Знам, че има големи индустриалци, които притежават част от пресата. При нас в Нидерландия това не се наблюдава. Не бива обаче да сочим с пръст и да упрекваме - вместо това трябва да кажем: заповядайте в Нидерландия, за да видите как разделяме отговорностите. Защото в моята страна не може да си голям акционер и едновременно с това министър. Така стоят нещата при нас, може би в Англия или Германия е другояче. Затова съм настроен позитивно, а не негативно, но все пак виждам, че промяната е бавна, много бавна...

- Каква според вас е причината отново да наблюдаваме възход на национализма и популизма в Европа?
- Най-напред да кажа, че не съм толкова разтревожен, защото видяхме, че нито в Австрия, нито Холандия спечелиха популистите. Във Франция е Макрон, а не Льо Пен. Що се отнася до Брекзит, съотношението беше 48 на 52%, тоест победата на желаещите да напуснат съюза не беше съкрушителна. Консервативната партия във Великобритания развали цялата работа с този референдум. Превърнаха един техен партиен проблем в национален проблем. Но това не е екстремистка партия. Екстремистите са Вилдерс в Нидерландия или тези три партии в българското правителство. Не знам защо Борисов постъпи така. Орбан се превърна от ляв либерал в десен либерал и демократ, а сега е извън спектъра. Но в крайна сметка виждаме съпротивата. В Полша никак не ми харесва правителството на "Законност и справедливост", но има "Гражданска платформа" и друга либерална партия. Не виждам някаква революция на крайнодесните или крайнолевите. Има "Алтернатива за Германия". Никак не ми харесва това, че спечелиха 12-13%, но те не застрашават силната германска демокрация.

- Как обаче крайните политици успяват да привлекат толкова много последователи?
- Популистите отговарят на едно усещане сред населението, което ние не разбрахме. Защото всички ние тук сме високообразовани. Ще си намерим работа в съвременната икономика. Но мнозина вече не могат да си намират работа, защото в съвременната икономика са блокирани някои канали - няма нужда дори от толкова юристи, секретарки и т.н. Ето защо и средната класа ще се чувства застрашена, ако не предложим алтернатива, която е различна от държавното подпомагане и съдържа образование, обучение, промяна на квалификацията, търсене на работни места. Например в болниците липсват служители, в старческите домове - също. Ето това е нашата роля. Ако не я изпълняваме, популистите печелят гласове. Ако в качеството си на центристки партии не разрешим тези проблеми, не сме на прав път... Трябва да си върнем политиката.

- Как гледате на участието на българските патриотични формации във властта?
- Те не са патриоти, това са крайнодесни партии, някои от техните членове са заснети, правейки нацистки поздрав, такива работи. Затова нека не говорим за консерватори, патриоти, националисти. Нека говорим за екстремисти. Моето усещане е, че Борисов трябваше да направи друг тип коалиция. Защо тези три партии, ако може да работи с ДПС, и дори - знам колко е трудно - да се намерят някои обединяващи елементи с БСП. Не да им дава властта - това също е възможност, правителство на малцинството. Някоя от големите партии казва - ще ви подкрепим в мерките, които ни харесват. Това е скандинавският модел. Но защо тези три партии? За мен това не е хубаво. Дали в крайна сметка ще се окаже опасно за България? Надявам се, че няма. Дали ще застраши българското председателство на ЕС? Надявам се, че не. ГЕРБ и ДПС можеха да работят заедно, те щяха да имат малко мнозинство в парламента. Или пък защо не се постигна споразумение с БСП да не клатят правителството, като вместо това им се позволи известно влияние върху неговата политика. Борисов трябва да питате защо избра този модел, но според мен постъпи неразумно.

- Говорите за корупцията като голям проблем за България. Защо?
- Не само за България, а и за други страни. Не бива да се изключва Западна Европа. И там има корупция, но е в по-малки размери.

- Някои обаче смятат точно за "токсичен актив".
- Не смятам, че ДПС е корумпирана политическа сила. Ние на Запад нямаме право да размахваме пръст, но можем да покажем как разделяме обществения интерес и частното предприемачество. В Холандия, както споменах, има ясно разграничение. Българските партии са винаги добре дошли при нас, във Франция, в Германия да видят как се справяме с тези проблеми. Франция не е прозрачна страна. Надявам се, че Макрон ще успее да я направи прозрачна. Там има големи държавни сектори, оглавявани от политици. Като говорим за прозрачност, корупция - най-малкото липсва прозрачност. Смятам, че прозрачността е основен фактор. С корупцията трябва да се борим навсякъде, където я има. Това се отнася за всички страни, включително и България.

- Защо според вас е толкова лоша репутацията на Ахмед Доган и Делян Пеевски в България?
- Не искам да давам мнение за това как българите възприемат различните партии. За Доган знам още от първите ми посещения в България, че неговата идея беше да се запази етническият мир. Знаете какво стана с българските турци през последните години на комунизма. Бяха гонени, преследвани, сменяха им имената, не им даваха да говорят езика си. Доган можеше да избере ответния удар - вместо това той избра етническия мир. Това е неговото наследство. Смятам, че трябва да сме му благодарни. А как ще се развива партията му, това зависи от нея. Ние гледаме на тях като на надежден партньор, работили сме с тях много добре. В миналото имахме и добри отношения с партията на Симеон II. Той си е тук, но партията му вече я няма. Ние работим добре с ДПС, а как те се преструктурират, променят - това си е тяхна работа.

- Тези дни видяхте ли се с Доган?
- Не. Много пъти сме се срещали, но сега е зает. Ще идвам пак на 10-11 ноември, тогава ще се видим.

- Защо ви изненадват въпросите, свързани с Делян Пеевски?
- Не ме изненадват, и аз чета вестници. Но би било много арогантно като идващ от чужбина политик да казвам - това ще направите, онова ще направите. Не става така. Именно това ми каза Майкъл Игнатиеф, декан на Централноевропейския университет, канадец, бивш политик, много сме близки: арогантността на западноевропейските партии и правителства затруднява промените в правителството и обществото тук. Защото екстремистите могат да кажат: тези от Брюксел ни купуват с пари, за да правим онова, което те искат. Аз твърдя, че инвестицията в укрепването на тези общества е добра. Инвестира се и в инфраструктура чрез европейските фондове - това прави България и други страни по-леснодостъпни и за нашите предприемачи.

- Кога ще даде холандското правителство подкрепата си за българското членство в Шенген?
- Това е щекотлив въпрос. Не представлявам холандското правителство. Аз съм председател на АЛДЕ, холандец съм, член съм на най-голямата партия, от която е и министър-председателят в новата коалиция. Но като ръководител на АЛДЕ мога да кажа следното: нека започнем с включването на международните летища и пристанища в Шенген. Сигурен съм, че българските и румънските летища и пристанища ще се справят със задачата. А след това и самите страни ще могат да влязат в Шенген.

(в. Сега, 18.10.2017г)

Йордан Цонев: Националистите трябва да напуснат незабавно управлението

Изказванията на депутатите от ОП разделят нацията и предизвикват омраза. Думи като тахтаби, дървеници, мравки, маймуни, смачкване нямат място в една демократична държава. Тези хора незабавно трябва да напуснат властта. Ние ще продължим да изобличаваме това управление и езика на омразата, който използват. Виждате какво става в цяла Европа. На всякъде изхвърлят от властта националистите.
Това каза в сутрешния блок на БТВ депутатът от ДПС Йордан Цонев. "Всички говорят за прословутата реплика на Ахмед Доган, но никой не разбира, че тя се отнасяше за всички политически партии и кръгове, а не само за ДПС. ДПС също е част от тези партии. Това е силата на нашия почетен председател. Той може да каже истината в очите", каза още Цонев.
"Най-големият проблем на това управление е, че няма политики. Категорично няма да подкрепим бюджет 2018. Управляващите говорят за растеж и БВП, но не обясняват какви политики са предприети. Тази информация е публична. Имам информация, че и в новия бюджет няма заложени политики. Приемането на бюджета е много несигурно. 121 гласа са плаващо мнозинство. Няма никакъв шанс ГЕРБ да ни убедят да гласуваме за бюджета. Докато в това правителство участват националисти, подчертавам националисти, а не патриоти, няма как да подкрепим толкова важен законопроект. Ще участваме в разговори за вот на недоверие. Не искам да коментирам кой е най-слабият министър. Като му дойде времето ще разберете", обяви Цонев.

Народният представител Джейхан Ибрямов в "Денят ON AIR"

ДПС се обявява против модела на действащата управляваща коалиция и иска ГЕРБ да изхвърли "Обединените патриоти" от властта. Това стана ясно от думите на депутата от ДПС Джейхан Ибрямов в студиото на "Денят ON AIR".

"Отявлени националсоциалисти нямат място в управлениeто на държавата. Ако самото правителство не вземе мерки, по-големият партньор да изхвърли Патриотите, говорим за оставка на цялото правителство", категоричен бе гостът на Bulgaria ON AIR.

Запитан за нарастващото напрежение между ДПС и "Обединени патриоти", той коментира: От самото зачеване на тази коалиция казахме, че това е грешен модел на управление и нищо добро не очаква България.

Народният представител акцентира върху надеждите на ДПС сериозните политически лидери да стигнат с диалог до идеята, че когато има надигащ се националзъм, той трябва да бъде оставен настрани.

"От езика на омразата имаме действия на омразата. Живеем в много замърсена политическа среда. Всеки един човек, който прекрачва границата на толерантността, когато говорим за националисти, те трябва да бъдат остранени от НС", коментира Джейхан Ибрямов

Депутатът посочи, че за момента от ДПС не виждат действия от страна на ДАНС и БОРКОР, но според тях не е необходимо да се създава нов орган, а трябва същестуващите да заработят.

 

д-р Хасан Адемов: Пенсиите, които не са индексирани в пълен размер, да бъдат компенсирани с еднократно плащане

 На вноса на работна ръка трябва да гледаме само като на временно решение, а не като на стратегическо, дългосрочно решение, подчерта Адемов.

В дебатите за политиката по доходите липсва стратегията и програмната рамка, изтъкна в интервю за предаването "Неделя 150" Хасан Адемов, председател на комисията по социалната политика в Народното събрание:  

Няма стратегически ясна, набелязана програма не само от сега, а и от предишни години, за това по какъв начин ще се реализира тази програма по доходите в краткосрочен и дългосрочен план. Ако има една такава структурирана стратегия, на базата на която да се търси обществен договор, и оттам нататък да е ясно по какъв начин ще растат доходите, ще растат ли изобщо, ще растат с източници от съответните темпове на икономически растеж. Ако всичко това е ясно, нещата ще изглеждат малко по-предвидими и по-прозрачни, за да можем да говорим изобщо на тази тема "политика по доходите". На този етап остава впечатлението, че се удовлетворяват исканията на секторите предимно, които протестират или които едно или друго управляващото мнозинство счете за приоритетни. Тоест няма я дългосрочната стратегия, за която ми се струва, че си заслужава да говорим както на ниво политици, така и в медиите. 

Председателят на парламентарната социална комисия отбеляза, че диференцираният подход за увеличението на възнагражденията в различни бюджетни сектори е правилен, но допусна, че това може да доведе и до напрежение: 

Не съм против това да се увеличават разходите в бюджета, още повече ако тези разходи са достатъчно приоритизирани от една страна и от друга страна има контрол при при харченето на тези разходи, защото, нали се сещате, че ако говорим за увеличаване на заплатите например в секторите, които са приоритетни за правителството, трябва да е ясно по какъв начин (ще се реализира), тъй като се говори за диференцирано плащане, което е правилният подход, но това означава, че едни ще получат повече други няма да получат и на този етап не е ясно кой ще определя по какъв начин да се разпределят тези допълнителни пари. Това е възможно да предизвика напрежение в отделните сектори. Справедливо е, примерно в администрацията да получат повече тези, които са на така наречения "преден фронт" - тези, които работят с хора, тези, които примерно са в социалната сфера, в здравеопазването, в образованието, за да може в крайна сметка да се подобри качеството на предоставяната административна услуга. Защото досега под административна реформа разбирахме съкращаване на персонал, но, така или иначе, това не се случваше - тъкмо обратното. Може би време е да говорим за оптимизиране на разходите и формулата е този, който работи на терен, който е с по-добра квалификация, да получава повече. 

Хасан Адемов коментира и идеите на бизнеса, който изпитва остър недостиг от квалифицирани кадри, да се облекчи още режимът за наемане на хора от страни извън ЕС, като изтъкна, че това може да е само временно решение: 

Ако решим, че трябва да либерализираме този пазар, първо, тази либерализация трябва да стане в съгласие с европейските директиви в тази насока - това е задължително. И от друга страна трябва да сме наясно, че това трябва да бъде временно решение и в сектори, в които е необходима неквалифицирана работна ръка. Защото, ако ние позволим достъпа на кадри от трети страни, това означава, че всички, които са в България и могат да вършат тази работа, ще бъдат поставени в една ситуация, в която е трудно да се реализират на нашия пазар. Въпросът със заплащането също е изключително важен, защото примерно, ако от Украйна, от Молдова и от съседни страни работят на туристическия пазар със заплати, близки до средната работна заплата в страната, едва ли по този начин може да решаваме нещата  - тоест трябва да предоставяме по-добър продукт, в случая говоря за туристически продукт, за да може да разчитаме и на наши кадри, да може да разчитаме на реализация на наши кадри на трудовия пазар. 

На вноса (на работна ръка - бел. ред.) трябва да гледаме само като на временно решение, а не като на стратегическо, дългосрочно решение, подчерта Адемов. 

По темата за индексациите на пенсиите, за които стана ясно, че не са приложени в пълна степен за някои пенсионери заради нормативни текстове, заложени в старо постановление на МС от 2006 година, той; предложи вариант - с еднократно плащане да бъдат компенсирани хората, които са ощетени: 

Знам, че е доста сложна тази дискусия, но така или иначе проблемът съществува и въпросът е, че управляващите към момента нямат идея как да бъде решен този въпрос. И аз в този случай мога да си позволя едно доста нетрадиционно предложение и дано управляващите да се вслушат в него./.../ На тази група от 4900 души - те няма да са повече, а ще са по-малко според експерти от НОИ, да се намери начин тези хора да бъдат компенсирани. Знам, че от гледна точка на принципите на социалното осигуряване това не е най-добрият подход, но това е едно от възможните решения; - с еднократно плащане да се компенсират тези хора, защото очевидно става въпрос не за грешка на НОИ, а за един проблем, който не е идентифициран. 

Хасан Адемов отклони въпроса дали ДПС са готови да бъдат партньори на ГЕРБ в управлението:

Това не е въпрос към Движението за права и свободи - ние никога не сме заявявали, включително в началото на този мандат, че държим непременно да сме в управлението. Това е решение, отговорност на най-голямата политическа партия, която всъщност е мандатоносител. 

Цялото интервю може да чуете ТУК.

(БНР, 15.10.2017г)

Станислав Анастасов: ДПС не искаме вот на недоверие на Борисов, но и очакваме президентът Радев да обедини нацията (видео)

Станислав Анастасов, член на ЦОБ на ДПС, в разговор с Илиана Беновска в предаването “Беновска пита” по Радио К2 и Канал 3, заяви позиции по следните теми:

Защо искат оставката на Валери Симеонов?

    „Защо искате оставката на един от лидерите на „Патриотите” Валери Симеонов, какво ви направи този човек, сладкодумен и елегантен?”, попита водещата Илиана Беновска. Станислав Анастасов отговори, че всъщност Валери Симеонов сам си е дал оставката с поведението си към малцинствата и към медиите. „Към коя медия?”, поиска да уточни водещата. Събеседникът й отговори, че има предвид всички медиите по принцип.

   „Може ли да не ни включвате „Канал 3” и „Радио К2”! Ние имаме по-друг възглед за това какво изобщо се прави в медиите. Ние не сме „грантаджийски” медии, благоволете да не ни присъединявате към това „грантаджийско общество”!”, помоли водещата Илиана Беновска. Станислав Анастасов отговори, че „Канал 3” и „Радио К2” имат неговото уважение за това, но не може по този начин да се нападат медии и групи от обществото и един вицепремиер би трябвало да знае това.

   „Чакайте да Ви кажа един случай. Когато Волен Сидеров беше „златния пръст”, прословут случай, даже самият Валери Симеонов тогава ме защити. Депутати на Волен Сидеров, забравих им имената, вече ги няма в правния мир, ми дърпаха косата, на опашка, на какво ли не, подсичаха ми отдолу краката, нали помните от детството тези подсечки! Вътре в Народното събрание Волен Сидеров дава пресконференция и те само дето не ме пребиват! Къде бяха тогава другите медии?  И мога да изреждам още много случаи с репортер на „Канал 3” и със себе си други случаи!”, разказа водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че извършителят пак е един и същ и сега са заедно. Водещата отвърна, че Валери Симеонов не е имал нищо общо, като между другото и самият Волен Сидеров не е бил тогава на страната на тези, които са й дърпали косата. Станислав Анастасов обясни, че въпросните депутати са подражавали на езика на омразата и именно това му е опасното.

Посещението в България на лидера на АЛДЕ Ханс ван Бален и оценката му за българския етнически модел и ролята на ДПС.

Тук водещата Илиана Беновска насочи разговора към посещението у нас на лидера на АЛДЕ Ханс ван Бален. Тя пусна на своя събеседник запис от отговорите, които ван Бален и Карадайъ дават на неин въпрос по време на пресконференция в Народното на 12 октомври. Ето отговорите им:

Илиана Беновска: Беновска, Радио К2. Почетният председател на ДПС Ахмед Доган е създател на модела за етнически мир вече 28 години в България. Някак естествено настоящият министър-председател Борисов се опитва да обедини Балканите и от гледна точка на това, че България е единствената стабилна страна в региона. Въпросът ми е трябва ли ДПС да направи някакви компромиси, за да разшири своя обществен авторитет и да получи повече властови и управленчески позиции?

Мустафа Карадайъ: Благодаря Ви. Уважаеми дами и господа, българският етнически модел няма алтернатива. В основата на българския етнически модел е борбата на турците и мюсюлманите през 1989-90 г. за граждански права и свободи в името на името, религията, езика, достойнството. Нещо повече, ако през 1989-90 г. в България беше най-опасно за етническо противопоставяне от всички балкански държави, след 27 години, ако направим една рекапитулация, то оказа се, че може би единствено в България не се получиха крайните противопоставяния междуетнически, такива, каквито видяхме в съседните балкански държави. Според нас българският етнически модел няма алтернатива. Безспорно, както казахте и Вие, в основата на българския етнически модел стои ДПС и нашия почетен председател д-н Ахмед Доган.

   Това е от една страна. От друга страна виждаме едни процеси, крайните, националистическите, национализма, радикализма в момента получават популярност и в Европа, и на Балканите, и в България. При всички положения това не е в принос и в посоката на този модел. Напротив, това е отрицание на този модел, а алтернативата ние виждаме в публични изяви на тези хора и на техните програмни документи, включително и отношенията вътре в страната, и към малцинствата, включително и тяхното отношение към наши съседни държави. Почти към всички съседни държави. А такива са отношенията и на сродните им организации в другите държави. Тогава какво правим? А колкото до властта, нашата оценка и нашето твърдение след изборите беше публично и днес е актуално, ние друга позиция не сме изразявали. Изборните резултати дадоха отговорност на ГЕРБ да поеме управлението на страната, но в никакъв случай, според нас, тази отговорност не включва националисти в участието във властта. И още тогава бяхме казали, че бихме подкрепили управление на страната без националисти, дори и без да участваме в това управление. Тази теза ние все още не сме я коригирали. Благодаря ви!

Ханс ван Бален: Мисля, че положителното послание на Ахмед Доган е нещо, от което ние в Западна Европа можем да се учим. Много мои колеги в Западна Европа обичат да поучават своите колеги от Централна и Източна Европа. Което им прави чест, защото ние всички сме европейци и трябва да се учим едни други. Мисля, че посланието на Ахмед Доган е, че по-скоро всички сме граждани, независимо каква религия имаме, какъв език говорим и откъде идваме. Мисля, че това е нещо, което действително може да е поучително за Западна Европа, това послание и този подход.

   „Чухте какво каза на тази пресконференция председателят на АЛДЕ Ханс ван Бален и вашият председател Мустафа Карадайъ. Докъде ще я докараме по този начин?”, попита водещата Илиана Беновска. Станислав Анастасов отговори, че с колегите му също си задават този въпрос, защото посланието е недвусмислено. Той продължи, че ван Бален е дал много висока оценка и за българския етнически модел, за приноса на д-р Ахмед Доган и на ДПС към европейската демокрация. Лидерът на АЛДЕ е подчертал, че участието на „Патриотите” във властта е пълно отрицание на този модел. Поставил е и редица въпроси, като това кой носи отговорност „Патриотите” да са във властта.

   „Аз ще Ви обърна внимание на един нюанс, който той каза – „Бих предпочел да видя ДПС във властта до ГЕРБ, отколкото „Патриотите”!”. Явно вие имате либерална санкция, ако мога така да го нарека, да бъдете партньори на ГЕРБ в управлението, в случай, че те ви поканят?”, попито водещата Илиана Беновска. Станислав Анастасов отговори, че Ханс ван Бален е лидер на либералите в цяла Европа и гледа нещата от европейска перспектива. Той знае много добре, че председателството на Съвета на ЕС е нещо изключително важно.

    Станислав Анастасов поиска да даде един пример. Той обясни, че когато заседава един съвет на министри всеки министър си има по една папчица. Той продължи, че ако нещата останат така, до Федерика Могерини, когато се говори за външна политика, по-специално за отбрана, ще седи Красимир Каракачанов. Всеки ще има папка с профила на човека и вътре ще намери цитати, като например: „Македония е българска”, „Сърбите по пет на нож, граница с Хърватска”. Водещата попита своя събеседник дали е виждал тези цитати. Той й отговори, че има клипчета в интернет и статии. „Но има ли такова съдържание в нашите, българските папки?”, попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че се надява това да не е така, но според него нашите гости ще си ги подготвят.

   „Европа достатъчно деликатно ни каза, че трябва да сложим край на това. Докъде трябва да стигнем? Чисто по български някой трябва да ни каже, натъртвайки, че трябва да се случи или ние сами ще се сетим? Само че тогава нашите притеснения, като ДПС, са какви ще са последствията! Защото виждате, че все повече групи от обществото стават мишена на „Патриотите”, така наречените „патриоти” – националисти, фашисти, казва Съвета на Европа!”, категоричен бе Станислав Анастасов.

Изказването на Валентин Касабов от „Обединените патриоти”, че „ще смачкат ДПС като хлебарки”.

     „Вие хлебарка ли сте?”, попита водещата Илиана Беновска. Станислав Анастасов отговори, че не се чувства така. „Това не е ли малко „ту мач”, ако трябва да се изразя не на турски?”, продължи водещата. Събеседникът й отговори, че това наистина е прекалено. Той подчерта, че е отвратен, защото „споменавайки лоши думи, като тези, си цапаме устите”.

   „Вие поставяте наистина справедливо, и Ханс ван Бален постави въпроса, и Карадайъ, за Ахмед Доган да не говорим, той го е казал още преди Вие да се родите, докъде ще я докараме по този начин? Ще кажа нещо, което ще Ви прозвучи сигурно възмутително, „Патриотите” имат сигурно своята логика и своята гледна точка и може би имат своите обяснения! Човек трябва да се поставя на мястото на другия!”, коментира водещата Илиана Беновска. Станислав Анастасов отговори, че преди няколко години са давали много хубав филм по „Нешънъл джиографик” за възхода на нацизма. Там е разказано хубаво за обратимия период, в който нацизмът е можело да бъде спрян. „Ние все още сме в този период и трябва да направим всичко възможно тези крайни говорения да не се превърнат в действия, да не се превърнат в насилия. Слава Богу, аз от това, за което съм щастлив, че имаме вас, че имаме медиите, защото преди 75 години някой е можел да прикрие това, но в съвременния свят трудно ще стане!”, категоричен бе Анастасов. „Тук ще оспоря малко за медиите, и в началото на разговора Ви оспорих!”, репликира го водещата. Събеседникът й отговори: „Ще цитирам „Канал 3” и „Радио К2”. Надявам се всички обаче да последват примера Ви и да бъдат критични към това, което се случва, да бъдат паметта!”.

Ще искат ли ДПС вот на недоверие на Борисов?

    „Вие няма ли да доведете до такова напрежение, че да създадете впечатление, че искате оставката на правителството, предсрочни избори и падането на Борисов, искайки оставката на Валери Симеонов?”, попита водещата Илиана Беновска. Станислав Анастасов отговори, че това е решение, което Борисов е взел от самото начало – да управлява с националистите. Ако иска да го ревизира, все още има възможност. А ако не го ревизира, ще стане част от цялото, от цялото, което управлява с нацистите, това е много лошо!”, категоричен бе политикът от ДПС.

   „Но какво ще направите, ако Борисов не се раздели с Валери Симеонов?”, попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че от ДПС ще продължават да бият камбаната. На въпроса ще искат ли вот на недоверие той отговори, че ПГ на ДПС е твърде малка за това. „Не е плоблем вотът на недоверие, това е парламентарна техника, проблемът е с обществото! Ние затова отправихме призив и към президента да влезе в ролята си на обединител на нацията и да се опита да коригира това нещо. Не може обществото да се дели по всякакви линии. Това не е парламентарен проблем. Вотът на недоверие е парламентарен проблем!”,категоричен бе Станислав Анастасов.

Тук водещата Илиана Беновска представи и позицията на лидера на АЛДЕ Ханс ван Бален, която той изрази в интервю, взето от Беновска два дни по-рано. Ето интервюто:

Илиана Беновска:Господин Ханс ван Бален, добре дошъл в България.

Ханс ван Бален:Благодаря Ви, за мен е удоволствие да бъда тук вече за 26-и или 27-и път 

Илиана Беновска:На България Вие поверявате по време на европредседателството, организацията и провеждането на един голям форум на Алианса на либералите и демократите.

Ханс ван Бален:Аз въобще нямам никакво съмнение, че България е в състояние да организира добре европейското председателство. Като президент на Алианса на либералите и демократите в Европа, ние естествено ще подкрепим председателството на България на ЕС. И също така се надявам и съм сигурен, че парламента ще бъде включен в това председателство. Което значи, също така, стабилни, демократични партии като ДПС.

Илиана Беновска: Попитах Ви по време на пресконференцията трябва ли ДПС да направи някакви компромиси с оглед на това, че почетният председател на ДПС АхмедДоган е създател на модела на етническия мир в България, а премиерът Бойко Борисов работи за обединението на Балканите. Трябва ли ДПС да направи някакви компромиси, за да бъде по-полезно на обществото и да има повече законодателна и изпълнителна власт?

Ханс ван Бален:Първо бих искал да Ви говоря за Ахмед  Доган и за политиката му на етнически мир. Това е единствената политика, която трябва да се поддържа – България принадлежи на своите граждани, независимо какви са те. Тази политика трябва също така да се прилага и поддържа от Европа, защото европейците принадлежат на Европа независимо какви с те и това е политиката на включване. С оглед на това да бъдат включени балканските страни, които все още не са членове на ЕС, ключова е тази политика на етнически мир и включване. 

Илиана Беновска:Не ми отговорихте на въпроса – могат ли и на каква цена да намерят допирни точки политиките на етнически мир на ДПС, политиката на заедността и обединение, която Ахмед Доган проповядва и управлението на ГЕРБ и министър-председателят Борисов - трети мандат.

Ханс ван Бален:Аз не съм тук, за да поучавам българските политици, това твърде много вече беше правено от Западна Европа,непрестанно да поучаваме Централна и Източна Европа, но ако ме питате за личното ми мнение, по-скоро бих искал да видя ДПС като партньор в управлението, отколкото крайните националисти, защото това означава по-голям социален и етнически мир, отколкото включването на крайните националисти. За това аз проповядвам, че по време на председателството опозицията и правителството трябва да работят заедно.

Илиана Беновска:Изключително много Ви благодаря за това интервю. Позволявам си да Ви подаря една книга, тя е на български. Това е едно пространно мое интервю с Ахмед Доган от преди 26 години, когато и двамата бяхме млади. Преиздадохме го във връзка с нац.конференция на ДПС, защото видяхме, че всичко, което е казано тогава 1992 година е още по-валидно сега.

Ханс ван Бален:За мен беше удоволствие. За съжаление не разбирам български, не мога да я прочета, но моите приятели от европейския парламент ще ми помогнат.

Илиана Беновска:Изключително много Ви благодаря. Желая Ви успех!

С края на интервюто с Ханс ван Бален приключи и участието на Станислав Анастасов в предаването „Беновска пита” по „Канал 3“ и „Радио К2 на 15 октомври 2017 г.

Илхан Кючюк: Крайният национализъм е овластен в България и от това губим всички

Илхан Кючюк, български представител в ЕП от ДПС/АЛДЕ, в разговор с Клара Маринова в ефира на Радио К2, заяви позиции по следните теми:

Срещата на председателя на ДПС Мустафа Карадайъ и парламентарната група с Ханс ван Бален.

   Илхан Кючюк обясни, че на тази среща са били обсъдени много важни въпроси, като бъдещето на Европа, приоритетите на либералите за предстоящите евроизбори през 2019 г., приоритетите на българското европредседателство. Засегнато е било и управлението на страната, формулата на властта и участието на крайни националисти. Евродепутатът подчерта, че Европа се е отрекла от участието на крайни националисти във властта още преди 60 години. „Г-н ван Бален каза днес, че ДПС е субект, който дава сигурност вече 27 години, с доказан политически профил, политическа сила, която е ориентирана неотклонно към НАТО и ЕС!", обясни Илхан Кючюк.

Исканата от ДПС оставка на вицепремиера Валери Симеонов.

   „На какво разчитате вие, заявявайки, че ако не получите оставката на Валери Симеонов, ще поискате оставката на цялото правителство?", попита водещата Клара Маринова. Илхан Кючюк отговори, че конфигурацията на правителството е отговорност на Бойко Борисов. Той сам е избрал да управлява с крайните националисти и повечето формации от демократичния спектър са алармирали за невъзможността тази коалиция да функционира. „България има нужда да се реформира, а това правителство не е в състояние да донесе въпросните реформи!", категоричен бе евродепутатът.

   „Едва ли ще получите тази оставка, но докъде искате да стигнете с тези ваши изисквания?", продължи с въпросите си водещата Клара Маринова. Събеседникът й отговори, че конкретният повод за искането сега на оставката на Валери Симеонов е било арогантното му и недопустимо поведение по време на интервюто В Нова телевизия. Той продължи, че ДПС иска България да бъде управлявана от демократично ценностно мнозинство, което да води по пътя на реформите. Това е важно условие за успешното ни европредседателство. „Това, че някой отказва да си подаде оставката, не решава проблема. Проблемът е там, крайният национализъм е овластен в България, той е облечен в министерски кресла и от това ще губим всички, ще губи България и аз, като млад човек, мога да кажа със жалост, че губят младите хора на страната ни!", категоричен бе Илхан Кючюк.

Оценката в Европа за етническия модел на България.

   Илхан Кючюк беше категоричен, бе българският етнически модел получава много висока оценка в Европа. Той продължи, че либералните партньори на ДПС знаят, че и благодарение на този етнически модел, чийто архитект е д-н Ахмед Доган, България е проправила пътя си към НАТО и ЕС. Неслучайно ДПС ще бъде домакин на някои от най-големите събития на европейските либерали.

Младежкият либерален форум, който започва утре в София.

   Илхан Кючюк обясни, че форумът започва с официална част, на която ще присъстват Мустафа Карадайъ и Ханс ван Бален, цялата ПГ на ДПС, много гости от страната и чужбина. Ще се дискутира бъдещето на ЕС, Европа след Брекзит. Младежката организация на ДПС представя две резолюции. Едната е за евроинтеграцията на Западните Балкани. Втората засяга интеграцията на бежанци чрез образование.

   „Сътрудничите ли си по отношение на интеграцията на Западните Балкани с премиера?", попита водещата Клара Маринова. Събеседникът й отговори, че това е една идея, която се лансира от ДПС от много години. Той продължи, че би използвал всяка възможност за диалог както с колегите си евродепутати, така и с българските власти. Разбира се това не е задача само за една политическа сила.

Подозренията към ДПС, че очакват да бъдат поканени от ГЕРБ да управляват съвместно.

    „Непрекъснато ви подозират, че на вас буквално ви липсва властта и всичките ви активни действия са насочени към това ГЕРБ да ви поканят във властта заедно да управлявате. Вярно ли е това?", попита водещата Клара Маринова. Илхан Кючюк отговори, че ДПС не иска и не очаква някой да го кани където и да било. Той продължи, че ДПС настоява България да бъде управлявана от проевропейски политически партии. Бойко Борисов е имал пред себе си различни варианти, но е избрал най-неподходящия.

Референдумът за независимост в Каталуния.

   Илхан Кючюк изрази мнение, че този референдум е показал, че в Испания има политически проблем. Той продължи, че и Мадрид, и Барселона са допуснали огромни грешки. Единственият изход е да се седне и да се разговаря за целостта на Испания. Евродепутатът категорично заяви, че не приема тезата, че това не е европейски проблем. „Това е европейски проблем и трябва да намери европейско решение. Няма друга алтернатива освен диалог!", завърши Илхан Кючюк разговора си с Клара Маринова в ефира на „Радио К2" на 12 октомври 2017 г.


Можете да чуете цялото интервю ТУК.

(Източник Радио К2, 12.10.2017г)

Илхан Кючюк: Ще настояваме за Западните Балкани и кохезионната политика

Проблемът в Каталуния ще се отрази много негативно на Европа, вече виждаме последствията от Брекзит. Само няколко дни след резултатите от референдума много европейски компании заговориха за изтеглянето си оттам. Това не е добър сигнал както за каталунската икономика, така и за целия ЕС. Това каза в "Денят започва" Илхан Кючюк, евродепутат от АЛДЕ и член на ДПС.

Илхан Кючюк, евродепутат от АЛДЕ и член на ДПС: Това е и европейски проблем. Това не е първият случай, в който се поставя въпроса за независимостта на Каталуния Бяха направени грешки и от двете страни - Мадрид и Барселона. Диалогът няма и не е имал алтернатива в този тип спорове. Важно е Мариано Рахой и Карлес Пучдемон да проведат разговора за целостта на Испания. Европа има нужда от обединение, тя е разделена на скорости, на много части.

Според Илхан Кючюк въпросът е как каталунците могат да намерят политическо представителство в рамките на обединена Испания. Евродепутатът изрази мнение, че председателството е шанс България да прокара своите идеи.

Илхан Кючюк, евродепутат от АЛДЕ и член на ДПС: Смятам, че България, като страна член на ЕС, трябва да формулира своя дневен ред. Не съм съгласен, че сме малка държава и не може да формира големи идеи. Ще настояваме Западните Балкани и кохезионната политика да си останат приоритети. Не приемаме идеята, че стандартите са изравнени. България може да бъде много активна в защита на своите интереси като настоява за своята подкрепа.

Евродепутатът се съгласи с поисканата оставка от ДПС на Валери Симеонов, защото по думите му той е изрекъл същото като един народен представител, който вече си е подал оставка. Той изрази мнение, че Шенген е политически въпрос.

Илхан Кючюк: В България не просто се вие национализъм, той е овластен, той е в Министерски съвет, Народно събрание, вицепремиерът е овластен. Не може да очакваме доверие, когато правим точно обратното на Меркел и даваме обезпокоителни сигнали за ЕС.

(БНТ, 12.10.2017)

д-р Хасан Адемов: Големият проблем е липсата на дългосрочна политика по доходите (видео)

Големият проблем през последните години е, че липсва дългосрочна, стройна политика по доходите, структурирана в краткосрочен и дългосрочен план, която да дава прозрачност, яснота, а не на базата на решения, макар и обявени като приоритети да се пристъпва към увеличение на заплатите с %, който е традиционен - 10%, без да е ясно в кои сфери. Не е ясно в кои сектори, в какви темпове ще нарасне увеличението. Това каза в "Още от деня" Хасан Адемов, председателят на социалната комисия в парламента.

По темата за оптимизацията на структурите той каза, че въпросът е деликатен и не може в рамките на няколко години да станеш добър администратор, качествата са по-различни.

Относно предложението за повишаване на всички пенсии с 4,5%, което да стане в промени в кодекса за социалното осигуряване той каза следното:

Хасан Адемов, председател на социалната комисия в парламента: Ние предлагаме промяна на т.нар златно швейцарско правило, монифициран вариант във връзка със значимия ръст на средния осигурителен доход, предлагаме този показател от 50/50 да бъде 75/25 - 75 ръст на осигурителен доход 25 ръст на инфлацията, което ще доведе до увеличаване на всички пенсии през индивидуални коефициент, а не политическо решение, което беше прието от 1 юли и 1 октомври. Сега има крещяща неравнопоставеност.

Той каза, че най-важното е да се възстанови доверието и аргументът, че правителството няма пари не е релевантен. Относно майчинските той каза, че няма мярка,която автоматично да реши проблема с раждаемостта и причините са комплекси.

Хасан Адемов: Големият въпрос е не в размера на майчинството през втората година. Не е финализирана дискусията за майчинските.

 (Източник БНТ, 11.10.2017)

Рамадан Аталай: Не може с патерица националисти да развиваш България (Видео)

Рамадан Аталай, народен представител от ДПС, в разговор с Илиана Беновска в предаването “Беновска пита” по Радио К2 и Канал 3, заяви позиции по следните теми:

Противоречията между управляващите и ДПС.

   „В минирано поле ли сме при възникналите и вече капитализиращи се противоречия между управляващите и ДПС?“, попита в началото на разговора водещатаИлиана Беновска. Рамадан Аталай отговори: „ДПС не сме се взели много насериозно, за разлика от другите политически сили, знаем си мястото и затова се учудвам, че чак сега забелязвате противоречията между управляващите и ДПС!“. Той продължи, че когато се прави една безпринципна коалиция и когато центърът на тежестта се измести, тогава неминуемо идва момент, в който се разклаща. „Кога ще дойде този момент?“, продължи с въпросите си водещата. Събеседникът й отговори, че още от самото начало той е дошъл. Народният представител от ДПС обясни, че абревиатурата на ПП ГЕРБ е „Граждани за европейско развитие на България”, затова не може да си обясни как са се коалирали с „Обединените патриоти“.Той изрази мнение, че има разцепление вътре в „Обединените патриоти“ и добави: „Ако ГЕРБ и „Патриотите“ са онова общото, което може да закара България към ЕС, то някак си балансът не е намерен. Защото докато се лута г-н Борисов между Орбан и Волен Сидеров, Валери Симеонов или да кажем Красимир Велчев, ако искате включете и Цветанов, ще видите, че нито Волен Сидеров, нито Валери Симеонов, нито Каракачанов са привърженици България да бъде член на ЕС. Даже някои са против и да бъдем членове на НАТО и изведнъж „Граждани за европейско развитие на България“ да имат обща визия за развитие на България – някак си не можах да го възприема!“.

Балканската политика на Борисов. Изработването на национална визия за България. 

  „Лута ли се Борисов, като се мъчи да бъде обединител на Балканите, знаете активната му дейност напоследък с Македония, Сърбия, Румъния и Гърция? И същевременно да играе ролята на мост между Турция и ЕС, това лутане ли е?“, попита водещатаИлиана Беновска. Рамадан Аталай отговори, че ако темата е външната политика на правителството, тогава трябва да отбележим, че основното нещо, което се забелязва, е липсата на министъра на външните работи.Иначе позицията на премиера, че Балканите трябва да са регион на мир, стабилност и просперитет, е за поздравление.Но той би стоял много по-сериозно, ако изразените от него позиции бъдат възприети и от Франция, и от Германия.

   „А защо имате впечатление, че не са възприети, ето, Макрон беше тук и приветства инициативата на Борисов да бъдат обединени Балканите? Не съм чула Ангела Меркел да е възразила, тя също го подкрепи!“, попита водещатаИлиана Беновска. Рамадан Аталай отговори, че тук стигаме до въпроса за националната визия на България. За това какво ни обединява и какво трябва да направи България оттук-нататък, за да има една сериозна държавност и едно развитие на държавата. Народният представител подчерта, че този въпрос много пъти е бил поставян от техния естествен лидер. „Говорите за Ахмед Доган, така ли?“, попита водещатаИлиана Беновска. Рамадан Аталай отговори: „Мисля, че той е единственият естествен лидер в България и дори да не му назовем името, мисля, че всички други се сетиха веднага!“.

   Рамадан Аталай беше категоричен, че не е работа само на една политическа сила да изгради тази национална визия. Не може нито Бойко Борисов, нито който и да е премиер да изгради тази национална визия. Затова всички политически сили, които мислят за България, е крайно време да разберат, че ако сме поели в една посока, ако имаме национален идеал, то е крайно време да вървим към този национален идеал. „Не може с патерици-националисти да се опиташ да развиваш България! Не може с тези, които до вчера не са възприемали определени личности, даже обществени кръгове, те не са ги възприемали като равноправни в тази държава, наричайки ги „пингвини“ и ред други, днес заставайки заедно с тях ти да отидеш и да застанеш в ЕС рамо до рамо с Валери Симеонов, който дърпа бабички по границите!“, категоричен беРамадан Аталай.

Ще предприемат ли ДПС действия за събарянето на правителството? 

    „Като Ви слушам така със загрижения тон за България и Ви вярвам, че е така, подсказвате ли, че ДПС обмисляте, както и други пъти сте го правили, както го направихте в последното правителство, в което участвахте, правителството на БСП и ДПС с премиер Орешарски, да предизвикате събития, които да доведат до падане на този кабинет и нови избори, за да излязат „Патриотите”?”, попита водещатаИлиана Беновска. Рамадан Аталай отговори, че всяка политическа сила, която е в опозиция, трябва да показва конструктивно недостатъците на управлението. „Но тази роля, която ни приписвате в момента, тя е приета и се развива вътре в самата управленска формация!”, добави той. На въпроса на водещата дали има предвид, че има разцепление в ГЕРБ, народният представител отговори, че вижда ежедневно несъответствия в изказите и впоследствие едни извинения.

  „А какво ефективно ще направите, освен да разсъждавате по темата?”, попита водещатаИлиана Беновска. Събеседникът й отговори, че ДПС правят. Още от началото на сегашното управление те са настоявали, че в него не могат да присъстват крайни националисти. Същевременно алармират премиера, че това не е формулата на управление. Още повече, че премиерът не дава ясни параметри за икономическото развитие на страната. Не е ясно какви точно сектори ще развиваме.

  „Давате ли някакъв срок на Борисов нещо да подобри по вашите забележки?”, попита водещата Илиана Беновска. Рамадан Аталай отговори: „Те самите ще се разпаднат! Няма как Бойко Борисов да търпи безпринципните въжделения и набези на Валери Симеонов! Няма как този, който е писал книга против него, днес да излезе и да бъде основният му защитник! Несъвместими са нещата!”.

  „Ще извикате ли Борисов да му ги кажете всички тези неща в очите и да го препитате по конспекта?”, попита водещатаИлиана Беновска. Събеседникът й отговори, че всяка политическа сила си има вътрешни проблеми и ГЕРБ сами трябва да си решат техните. „Не е работа на ДПС да привиква или извиква който и да е! Но от онзи дебат стана ясно, че ако продължава цялостното развитие и управление на държавата по този начин, сливането на държавата с партията, нарушаването на върховенството на закона, това означава, че оттам достигаме до изкривяване на демокрацията. Не дай си Боже да стигнем до еднолично управление, което може да навреди още повече! Не искам това да се случи в България и ДПС не го иска!”, категоричен бе той.

Острият тон в Народното събрание по време на дебата за оставката на Делян Добрев.

  „Днес имаше пресконференция, на която Цветанов, председателят на ПГ, министърът на финансите Горанов и вицепремиерът Дончев излязоха по поръчка на лидера и казаха – Не желаем да се занимаваме с тези теми, в които ни въвлича БСП, искаме да говорим за икономически растеж, управление, за големите теми на държавата!”, обясни водещатаИлиана Беновска. Рамадан Аталай отговори, че това, че изразяваш нежелание да говориш за тези теми, означава, че ще ги вършиш, но няма да говориш за тях. Той продължи, че само преди седмица в Народното събрание е бил предизвикан пошлият дебат за оставката на Делян Добрев и тогава е възникнал въпросът кой го е накарал да си подаде оставката. Възникнал е въпросът защо изобщо е необходим този дебат, защото подаването на оставка е едноличен акт.

   „Какво виждате в това, ако някой го е накарал? Аз мисля, че никой не го е накарал, според мен той си я подаде по своя воля, но това е мое мнение, без да съм компетентна!”, попита водещатаИлиана Беновска. Събеседникът й отговори, че ясно се е видяло, че Добрев не е имал желание да си подаде оставката.„Тогава питам аз г-н Цветанов, г-н Горанов и ред други, които ги изброихте, не можаха ли да се сетят, че още от началото определени народни представители, които са от гражданската квота, са включени там само за да бъдат „ястребите” или лица, които могат да излязат да оплюят или окепазят всеки един?”, попита Рамадан Аталай.

  „За кого говорите, много загадки тази вечер, за Антон Тодоров ли говорите?”, попита водещатаИлиана Беновска. Събеседникът й отговори, че не иска да посочва конкретни имена. Той продължи, че е ходил в регионите, където се е срещал с избиратели, и всеки познава народния представител от гражданската квота, който не защитава идеологията на ГЕРБ, а е народен представител от ГЕРБ. „Излизайки на трибуната, стигайки до образи, че някой си е „мумия” или не знам какво, докарахме Народното събрание до онова положение, в което вътре в ГЕРБ не могат да се гледат колегите!”, категоричен бе той.

  Според Рамадан Аталай от този дебат са станали ясни няколко неща. На първо място това, че вече партията и държавата са се слели. Станало е ясно също така, че вече няма върховенство на закона. „Също така стана ясно, че се разпределят едни порции, едни пропорции!”, категоричен бе народният представител.

  „Нарочно ли сменихте думата „порции” с „пропорции”? Защото е известно, няма да злоупотребя с Вашето присъствие да цитирам, че Вашият естествен лидер Ахмед Доган „разпределяше порциите” и той въведе тази терминология!”, отбеляза водещатаИлиана Беновска. Събеседникът й отговори, че тогава Доган е бил демонизиран за това изказване, а той всъщност е имал предвид, че начините на управление имат определени пропуски.

   По отношение на „пропорциите” Рамадан Аталай заяви, че е било много лесно преди време да се говори за „8-5-3”, но сега може ли някой да каже какви са пропорциите между ГЕРБ и коалиционните им партньори? Народният представител попита кой е министърът който не защитава присъствието на България в ЕС. „Няма такъв раздел!”, отговори водещатаИлиана Беновска. Събеседникът й тогава попита кой е министърът на отбраната, който не е искал да ставаме член на НАТО. „Когато някой политик излиза и говори истината за „обръчите от фирмите” и другите се възползват от това – демонизираме го, правим го едва ли не човекът, който се възползва от това. А същевременно днес някой да излезе и да каже има ли ги, няма ли ги, защото аз не знам дали ги има или ги няма!”, заявиАталай.

Противопоставянето между президента и ГЕРБ.

   „Има ли изкривяване на демокрацията във война, която президентът, който вие подкрепихте, обяви на ГЕРБ и Бойко Борисов?”, попита водещата Илиана Беновска.Народният представител отговори, че има. „Подкрепяте ли Радев за този тон?”, продължи с въпросите си водещата. Събеседникът й отговори, че в момента, в който се организира една парламентарна комисия с ясната идея да бъде острие против другата иституция, още тогава нещата стават ясни. На въпроса значи ли това, че ГЕРБ са виновни, народният представител отговори, че не иска да обвинява едната или другата страна и не може да бъде съдник.„Но мога да кажа нашето виждане, че всяка организация, всяка формация трябва да държи за стабилността на развитието си и за демокрацията в България. Мисля, че президентът върви по прав път, единствено може да работи за България! Когато е в интерес на България е добре. Институционална война в която и да е държава не е полезна за нацията и за хората, които живеят там!, завърши Рамадан Аталай разговора си с Илиана Беновска в предаването „Беновска пита” по „Канал 3“ и „Радио К2 на 8 октомври 2017 г.

д-р Хасан Адемов: Доверието - голямата тема в пенсионната система

В социалната политика трудно се случват чудеса, но може да бъде избран подход, който да удовлетворява сравнително всички пенсионери в България, а не само тези, които имат пенсии до 200 лв, заяви бившият социален министър и вносител на предложенето в Парламента за промени в Кодекса за социално осигуряване и преизчисляване на пенсиите д-р Хасан Адемов.

Големият въпрос сега е, че в предизборната си кампания преди 5-6 месеца, всички партии, които сега са в НС, а и извънпарламентарните заявиха, че ще работят за осъвременяване на пенсиите. Колегите от БСП за България преди 2-3 месеца предложиха един вариант, с който искаха да осъвременят пенсиите с осигурителния доход за 2012 г, но управляващите го отхвърлиха. От ПФ също предложиха увеличение. Сега от ГЕРБ предлагат от следващата година увеличение с 3,9% на пенсиите, което означава на практика при средна пенсия от 340 лв, увеличение средно с 13-14 лв.

Ние считаме за справедливо, че трябва да променим т.н. златно швейцарско правило, което означава 50% ръст на оригурителния доход и 50% ръст на инфлацията сега. Само че през последните години средният осигурителен доход е нараснал над два пъти, и второ, очакваната инфлация е от порядъка на 1,2%. Това означава, че ако приемем формулата, записана в Кодекса за социално осигуряване, т.е. 50% ръст на осигурителния доход на 50% /ръст на инфлацията/, стигаме до тяхното предложение 3,9, което е около 13 лв средно увеличение.

Ние предлагаме, понеже ръстът на осигурителния доход е изпреварващ, а това е благоприятно за осигурителната система, 75% от ръста на осигурителния доход да се отчита в модифицираната формула, известна като „швейцарско правило“. 25% пък да са за сметка на инфлацията, което при очакваните параметри за следващата година води до увеличение от 5,4%. И нещо повече – тези 5,4% дават и увеличение на коефициента за прослужен стаж. Благоприятното отражение на този подход е, че осъвременяването преминава през осигурителния принос на всеки един, а не през политическо решение, както бе при предложението на ПФ.

ДПС предлагаме промяна на златното швейцарско правило вместо 50 на 50%, съотношението да стане 75% на 25%. Това не означава, че ще има промяна в осигурителните вноски, с изключение на това, което е заложено още от т.н. реформа „Калфин“ в Кодекса за социално осигуряване. Тази година осигурителната вноска за фонд „пенсии“ беше увеличена с 1%, за догодина се предлага - с още 1%. Това обаче няма никакво отношение към промените, които сега предлагаме. Ние променяме съотношението в златното швейцарско правило, което ще доведе до по- осезателно зачитане на ръста на осигурителния доход.

Надяваме се разумномислещите, които разбират за какво става въпрос, да подкрепят проекта. Разбира се, необходима е и политическа воля. Само с гласовете на ДПС това няма как да се случи.

Голямата тема днес е за доверието в пенсионната система. Важното е в системата да има доверие и мотивация, по-малък сив сектор и осигуряване върху реалните доходи.

Цялото интервю може да чуете ТУК.

(БНР, 06.10.2017г)

ДПС предлага: Преизчисление на пенсиите и ръст от 5,4% за 2018

ДПС предлага преизчисление на всички пенсии, което, ако бъде прието от мнозинството, ще рече, че те ще бъдат увеличени с  5,4% от 1 юли 2018 година.

Това съобщи за Канал 3 бившият социален министър д-р Хасан Адемов, който днес внесе промени в Кодекса за социално осигуряване.

Индексацията на пенсиите ще може да се постигне от 1 юли 2018 г. в резултат от предвидената промяна в златното Швейцарско правило, записано в проекта. Това е модифициран вариант, който отчита по-сериозния ръст на средния осигурителен доход.

Предложението на ДПС е съотношението между ръста на осигурителния доход и ръста на потребителските цени за предходната годин от 50/50 да стане 75/25.

За дълочакваната от пенсионерите мярка ще са необходими не повече от 290 милиона лева, са изчислили вносителите. Средствата могат да бъдат компенсирани от увеличението на осигурителните вноски от фонд "Пенсии" с 1% от 1 януари догодина, както и от очаквания от правителството ръст на минималните осигуритедоходи с 3,9 на сто едновременно с увеличението на минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв.

По този начин ще се увеличат пенсиите на всички пенсионери по формулата за изчисляване  размера на пенсията, но вече през осигурителния принос и през индивидуалния коефициент. Макар и с малко повече - между 18-20 лева при пенсионерите със среден размер на пенсиитеова ще спомогне за възстановяване на усещането за справедливост и равнопоставеност, както и до по-високи нива на социална сигурност, пише в мотивите на вносителите от ДПС.

(Източник Канал 3, 06.10.17 г.)

Ахмед Ахмедов: Отношението на ГЕРБ към исканата от нас оставка на Красимир Велчев ще покаже дали споделят европейските ценности

Ахмед Ахмедов, народен представител от ПГ на ДПС, в разговор с Клара Маринова в ефира на Радио К2, заяви позиции по следните теми:

Решението на ПГ на ДПС членовете й да напуснат Комисията по вероизповеданията.

Ахмед Ахмедов обясни, че това е във връзка с внесения от ДПС законопроект за политическа и гражданска реабилитация на граждански лица. Той е засягал ранените в мирните протести срещу комунистическия режим. Важна е била не толкова материалната страна на въпроса, а по-скоро да бъде един морален акт към хората, които са отстоявали правата си. „На база на отстояването на тяхната воля ние смело можем да кажем, че докарахме демокрацията в България!”, категоричен бе народният представител от ДПС.

Ахмед Ахмедов каза още, че всички сме станали свидетели на изказванията на Красимир Велчев от ГЕРБ в пленарна зала, който е акцентирал едва ли не само върху мюсюлманите, а всъщност законопроектът е бил насочен към хора от всички етнически и религиозни групи, които са пострадали. „Според нас думите на Красимир Велчев са ксенофобски, насаждат омраза, разделение и противопоставяне в обществото. Именно тази комисия по правата на човека не може да бъде ръководена от лице като Красимир Велчев, който загърбва европейските ценности и поставя под риск единството на нацията!”, категоричен бе народният представител от ДПС. Той добави, че искането на тази оставка е още един шанс към ГЕРБ да покажат, че споделят европейските ценности. В противен случай се оказва, че управляващата коалиция е базирана на национализма и ксенофобията.

„Цветан Цветанов ви се извини за този случай, приехте ли му извиненията?”, попита водещата Клара Маринова. Събеседникът й отговори, че и Красимир Велчев се е извинил в кулоарите на парламента, но преди това в една от националните телевизии е продължил да използва същия език на омразата. Затова от ДПС продължават да твърдят, че няма чуваемост и чувствителност по въпроса и по тази причина Красимир Велчев трябва да подаде оставка. „Всички европейски партии се обединяват против ксенофобията и национализма, само в България националистите се толерират!”, категоричен бе Ахмедов. Това става стереотип и начин на подражание за бъдещите поколения, което е много опасно.

Гласуването на оставката на Делян Добрев.

„Не бива ли да се спазват човешките права и човешкото достойнство и когато един депутат си подаде оставката, да бъде уважено неговото право и да не му се налага мнението на партията?”, попита водещата Клара Маринова. Ахмед Ахмедов отговори, че наистина подаването на оставка е един морален акт. Той продължи, че според него такива оставки дори не би трябвало да подлежат на дебат в Народното събрание. Затова и ДПС са подкрепили оставката. Но не само за това, а и защото избирателите на ДПС не харесват „шуробаджанащината”. Да не говорим, че явно и самият Бойко Борисов е подсказал на Добрев да си подаде оставката.

„С тази оставка бяхме свидетели на бламирането на лидера на ГЕРБ!”, категоричен бе Ахмед Ахмедов. Той продължи, че с това гласуване е станало ясно, че има сливане на партията с държавата. Тази оставка е била продиктувана именно от разпределението на порциите във властта и то на всички нива. Народният представител подчерта, че почетният лидер на ДПС е бил единственият в България, който е заговорил за преяждане с власт и фирми, но тогава българското общество не го е разбрало. Днес сме свидетели именно на такова преяждане с власт. „ДПС винаги е излизало от властта с много по-голямо доверие сред своите избиратели!”, категоричен бе Ахмед Ахмедов.

Противопоставянето между премиер и президент.

Ахмед Ахмедов заяви, че като парламентарист е малко далече от това противопоставяне, но може да каже, че явно има проблеми. Тези проблеми са започнали след загубата на ГЕРБ на президентските избори. Тази загуба все още не може да бъде преглътната от тях. В ГЕРБ виждат, че рейтингът им пада и цялата тази реторика е именно затова.

Приоритетите на България по отношение на външната политика по време на европредседателството.

Ахмед Ахмедов подчерта, че ДПС винаги е считала, България трябва да има добри отношения с всички съседи. Затова е много важно и страните от Западните Балкани да влязат в ЕС. „България ще председателства ЕС и ние настояваме да бъде изведено като основен приоритет да не бъде изключена Турция от присъединяването. В Турция имаше един референдум, вие виждате, че турското общество е разделено наполовина и България трябва да подкрепи тези граждани на Република Турция, които също като нас припознават европейските ценности!”, завърши Ахмед Ахмедов разговора си с Клара Маринова в ефира на „Радио К2” на 5 октомври 2017 г.

Може да чуете цялото интервю ТУК 

Участие на зам.-председателя на ПГ на ДПС Йордан Цонев в предаването "Още от деня" по БНТ

ДПС не иска извинение от председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов и от Красимир Велчев заради изявленията им миналата седмица за предложеното от ДПС изменение в Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Това заяви в "Още от деня" депутатът от ДПС Йордан Цонев, който поиска право на отговор и заради изказване на Велчев в предаването на БНТ.

Йордан Цонев поиска извинение да бъде направено на тези хора, заради които ДПС е направила въпросния законопроект, заради които хора години наред този законопроект е внасян и бива отхвърлян.

Йордан Цонев, депутат от ДПС: Някакси Велчев въведе в заблуждение хората, че става въпрос само за материална помощ. Става въпрос за допълнение на закона за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица. В 1л. 1 става въпрос за морална реабилитация, в чл. 2 се дава възможност и за материална. Г-н Велчев през цялото време говори за материална реабилитация. Той говори а това какви пари сме можели да дадем и какви пари ГЕРБ е давала. Когато правиш едно дарение, ако то е истинско, хората не трябва да знаят за него. Благотворителността е анонимна. с какво предизвикахме Велчев да говори, че внасяме този законопроект тенденциозно, че тези хора не трябвало да вземат средства от държавния бюджет, че българите щели да плащат.

Цонев не одобрява изказването на Велчев, в което става въпрос за наши и ваши мюсюлмани.

Йордан Цонев, депутат от ДПС: Хората са чувствителни към езика не може да делиш хората на ваши и наши при положение че си председател на Комисията по правата на човека. Този законопроект е за всички българи. Става въпрос да възтържествува истината, защото някои от тези хора са стреляни и са ранени в гръб. Имаше и други реплики, които не правят чест на този човек. Как да не говорим за ксенофобията? Как може да говориш от трибуната на НС, че някои от тях боли ранени случайно, няма случайно пострадали по врем на тоталитарния режим.

Всичките действия в последните няколко години ни навяват на мисълта, че ГЕРБ е ксенофобска партия, каза още Цонев.

Йордан Цонев, депутат от ДПС: Ние в началото мислехме, че в името на някаква стабилност на държавата се прибягва до помощта на националикстическите формация. Първо видяхме прогресираща градация в отношенията между ГЕРБ. Някъде да сте видели в Европа нормалните партии да правят коалиция с националистически формации. Ами цинизма да се говори, че има националистически формации, които били умерени. Няма умерен национализъм. Национализмът е крайна идеология. Точка по въпроса.

Илхан КЮЧЮК, евродепутат АЛДЕ/ДПС: Бъдещето на ЕС след Брекзит

"Ако Европа някога бъде обединена около своето общо наследство, то тогава нейните три или четиристотин милион души ще се радват на безкрайно щастие, просперитет и слава..."
Уинстън ЧЪРЧИЛ, реч в Цюрих, 1946 г.

В последните няколко години дебатът за бъдещето на Европейския съюз набира все по-голям обществен отзвук и интерес. За евроскептиците краят на европейския проект наближава. Според тях липсата на отчетност, отговорност и прозрачност при взимането на решения на европейско ниво (дефицитът на демокрация) в действителност отдалечава европейските институции от реалните проблеми и нужди на гражданите на съюза. Дефицитът на демокрация в ЕС е основната причина за неправилните и неефективни решения, които съюзът взима по отношение на текущите проблеми пред страните членки като бежанската криза, икономическия застой на еврозоната, младежката безработица и политическата нестабилност. Проевропейците, от своя страна, намират ЕС за заложник на националните интереси на страните членки. За тях проблемът с неефективността на съюза се корени в егоистичния подход на правителствата на държавите членки, които на селективен принцип избират кои европейски регламенти и политики да подкрепят и приемат. Именно този егоистичен подход, известен още като "Europe a la carte", на практика подкопава общите европейски ценности начело със солидарността между държавите членки.

За проевропейците решението на проблемите на ЕС, както и бъдещето на съюза, винаги са зависели от желанието на държавите членки да подкрепят задълбочаването на европейската интеграция за сметка на "Europe a la carte".

"Europe a la carte" -истинската причина за Брекзит

На 23 юни 2016 г. британците гласуваха за излизането на страната им от ЕС (Брекзит). Това решение на британските граждани е историческо, защото то ще определи посоката на развитие и бъдещето на Великобритания и Европа поотделно. Без съмнение, Брекзит е най-тъжният и най-трудният момент в историята на европейската интеграция.

Но защо определям Брекзит като момент? Защото в действителност Брекзит е политическа реалност далеч преди референдума от 23 юни 2016 г. Всъщност от самото присъединяване на Великобритания към съюза през 1974 г. страната винаги е имала специален статут. Казано с други думи, Великобритания е една от държавите членки, които винаги са селектирали европейските регламенти и политики, които да приемат и в които да участват. "Europe а 1а carte" е онази Европа, за която Маргарет Тачер (бивш министър-председател на страната и лидер на Консервативната партия във Великобритания) говори и агитира по време на управлението си.

Визията за "Europe а la carte" и специалният статус на Великобритания в общността са видими и при Дейвид Камерън - друг бивш министър-председател на страната и лидер на Консервативната партия във Великобритания. В месеците преди референдума за оставане на Великобритания в ЕС тогавашният премиер на страната Камерън обиколи съюза с цел да убеди лидерите на останалите държави членки да подкрепят нов пакет от реформи, които щяха да дадат тласък на идеята за Европа на различните скорости на евроинтеграция и щяха да гарантират "специалния статус" на Великобритания в ЕС. Макар че проектът на Камерън събра одобрение, вотът на гражданите на Великобритания отреди тя да напусне ЕС.

Британските граждани искаха Брекзит и всички последици от това тяхно решение вече са налице. След формалното уведомление за оттегляне на страната от ЕС, което Великобритания връчи на ЕС през март тази година, британската икономика търпи постоянни загуби - паундът се срива на международните пазари, много чуждестранни инвеститори оттеглят своите инвестиции от страната, британските компании започват да губят своята конкурентоспособност, защото страната рискува да загуби свободния си достъп до общия пазар на ЕС, очаква се ръст на безработицата и т.н. Негативните икономически последици се отразиха на политическата ситуация в страната. В тазгодишните парламентарни избори консерваторите загубиха своето мнозинство в парламента.

Брекзит също така се отрази и на целостта и единството на Кралството. Шотландия обяви своята готовност за провеждането на нов референдум за излизането й от Обединеното кралство. В светлината на това Уелс и Шотландия планират да отхвърлят закона, който ще "пререже" правната връзка между Великобритания и Европейския съюз, когато той бъде изпратен за гласуване в парламентите в Кардиф и Единбург. Те се боят, че връщането на някои правомощия от ЕС в ръцете на Лондон ще отслаби още повече властта на местно ниво. Този ход не би имал силата на вето върху процеса за Брекзит, но ще влоши конституционните противоречия в страната. На практика той ще принуди правителството да игнорира желанието на местните власти, които се занимават с вътрешните проблеми на Уелс и Шотландия.

Негативните икономически последици и политическата нестабилност, провокирани от Брекзит, влияят на преговорите между ЕС и Великобритания. Преди да започнат реалните преговори за бъдещите дългосрочни отношения, трябва да се постигне напредък по няколко чувствителни въпроса: за правата на европейските граждани, за ирландската граница и за размера на средствата, които Великобритания дължи на бюджета на ЕС. И трите въпроса са спорни и нямат лесен отговор, поради което след двата кръга предварителни преговори все още не е постигнат напредък по нито един от тях. Британците искаха Брекзит, но сега не знаят накъде да тръгнат и какво да направят. За разлика от тях ЕС е по-подготвен и ясен в избора си.

Брекзит-позитив за ЕС

В последната си реч за състоянието на ЕС председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер призова европейските лидери "Да плаваме по вятъра". Вятърът на промяната, който Брекзит инициира, носи нов европейски импулс. Победите на проевропейски настроените партии на изборите във франция, Холандия, Австрия и Германия е възможност за по-дълбока интеграция за сметка на националните интереси. Брекзит накара останалите 27 държави членки на ЕС да работят и да комуникират по-активно по належащите проблеми. Това засилено сътрудничество доведе до подписването на Римската декларация, в която лидерите на 27-те определят четири приоритета за развитието на общността без Великобритания: безопасна Европа, устойчива Европа, социална Европа, по-силна и влиятелна Европа на международната сцена.

За постигането на тази визия за Европа са необходими ясни и конкретни стъпки, които напускането на Великобритания на ЕС позволява. Казано с други думи, европейските лидери трябва да използват момента с излизането на Великобритания от ЕС, за да инициират създаването на обща европейска армия, която да гарантира сигурността на гражданите. Гарантирането на сигурността и безопасността в Европа трябва да върви ръка за ръка с развитието на общия пазар. В тази връзка, Брекзит дава възможност за развитие, тъй като след напускането на Великобритания, 85% от БВП на Съюза ще идват от еврозоната, което е сериозно основание за създаването на общ силен валутен съюз, който да върви заедно с по-силна координация на икономическата политика.

След десетилетие на слабо икономическо развитие, финансова криза, бежанска криза и противоречие между стари (западни) и нови (източни) страни членки ЕС се нуждае от реформа. Реформата трябва да направи институциите на ЕС по-гъвкави, по-работещи, по-прозрачни и по-ефективни. В близко бъдеще Брюксел не трябва да продължава да бъде нарицателно за "черна дупка" за данъците и таксите на европейците или неговите политики да бъдат повод за разделение, а съвсем обратното - да ни обединява и вдъхновява. Ето защо, Брекзит безспорно е трагедия, но и възможност да обединим Европа и да зададем нов курс на целия европейски проект.

(в. Стандарт, 04.10.2017)

Участие на зам.-председателя на ДПС Янко Янков в "Офанзива" по Канал 3

”Едно от основните условия, за да има качествена икономика България, е да е държава с гарантирана сигурност. Ако не бяхме станали членове на НАТО, нямаше да станем и членове на Европейския съюз. Ако не бяхме членове на НАТО, сериозният ръст на преките чуждестранни инвестиции, от които пряко зависи икономиката на България, нямаше да ги има. Подценявайки темата за сигурността, действайки популистки с имитация на други потребности, ние всъщност основно подронваме възможностите и за социална политика, чрез сериозен ръст на БВП на заетостта в България”.

Това коментира зам.-председателят на ДПС Янко Янков в студиото на предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по Канал 3.

”В Народното събрание съм от 2005 година, бил съм винаги или председател или заместник председател на комисията по отбрана. От 2005 година се каним да купим изтребители и постоянно отлагаме. Считам, че това вече граничи с предателство към Националната сигурност на страната.

Трябва да знаем, че нашата пълноценна, качествена и ефективна интеграция в НАТО като страна зависи от справянето с демографската криза, справянето с битовата престъпност, зависи от ръста на работните заплати, ръста на заетостта и всичко, което е характерно за една качествена държава. Така, че ние считаме, че това, което се вземе като решение от Народното събрание, презентира се като стратегия, като политика, трябва да бъде изпълнявано своевременно и то така, че да гарантира интересите на държавата”, коментира Янков.

”Въпросът с изтребителите има две страни – едната е експертната страна, другата е политическата страна. Експертите трябва да се произнесат, те правят анализи и дават конкретно предложение и според мен тези предложения на експертите трябва да бъдат изключително добре обосновани. Политическата страна на въпроса е извършването на определен ход сега, закупувайки конкретна техника, как стратегически се отразява на България, на нейната териториална цялост, заплахите, справянето с всички проблеми, които в съвременните условия стават все по-сериозни и все по-опасни. Освен това има други елементи, които са изключително важни”, каза още той.  

"Не беше правилно служебното правителство да взима решение за изтребителите. Неговата основна функция по Конституция е провеждането на предсрочни избори. Такова решение трябваше да вземе легитимно правителство, което има сериозна парламентарна подкрепа, за да може това решение на правителството да се придвижва напред и да се реализира като конкретни действия", уточни зам.-председателят на ДПС и добави, че има органи, които трябва да се произнесат има ли нарушения или няма в процедурата по избор на изтребители.

”Ролята на президента е да сформира правителство, когато някой назначава някого, се счита, че той е зависим. Създава се потенциал да се мисли, че той може да е упражнил влияние, защото това е правителство, което е назначено, а всеки който е назначен трябва да изпълнява задачите от работодателя. Когато правителството е избрано, когато има парламентарна подкрепа, нещата стоят по друг начин. Затова се породи този дебат. Защо трябваше да се бърза толкова. Трябваше да се изчака новото правителство”, коментира още Янко Янков.

”Смятам, че нашият председател поиска аргументирано оставката на Красимир Велчев като председател на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Запознах се със стенограмата от изказването на г-н Велчев от заседанието на Народното събрание. Трябва да ви кажа, че един такъв подход, такъв стил, една такава риторика, не подхожда по никакъв начин на сериозен депутат, да не говорим за председател на комисията по правата на човека. Такова емоционално изказване, такова тенденциозно изказване не може по никакъв начин да бъде подминато”, заяви Янков. 

”Какво значи шепа хора? Един човек да има нужда от подкрепа, председателят трябва да му обърне внимание и да направи необходимото този човек да бъде подкрепен от държавата. Къде е държавността? Каква е ролята на държавата? Къде е ролята на държавата?”, попита той.

”Навремето преди много години, д-р Ахмед Доган каза, че трябва да се закрие тази страница и да се приключи. После изкараха досиета на хора от ДПС, което целеше да ги унижи, а те са работили за Държавната сигурност”, коментира Янков темата с Комисията по досиетата.

”Не сме обсъждали кандидатурата на Антон Тодоров за шеф на Комисията по досиетата. Мое мнение е, че този човек е изключително агресивен, речникът му не ми харесва. Информацията може да бъде манипулирана и когато сложиш там човек с агресивно поведение има опасност някои хора да пострадат. Не знам дали това не е ход на ГЕРБ да го извади от парламента”, каза той.

”Това е имитация на правителство, много пъти сме го казвали”, заключи Янко Янков. (epicenter.bg, 30.09.2017)

 

Зам. председателят на ДПС Янко Янков: За съжаление в България нямаме никаква приемственост в политикатаИнтервю на Радио „Фокус” - Сливен с народния представител от ДПС Янко Янков с коментар на смяната на кандидатурата на Ирина Бокова с Кристалина Георгиева за генерален секретар на ООН и предстоящите президентски избори

Фокус: Г-н Янков, правителството издигна номинацията на Кристалина Георгиева за генерален секретар на ООН на мястото на досегашната кандидатура на Ирина Бокова. Грешка или правилно решение беше този ход?
Янко Янков: Зависи от каква гледна точка ще го погледнем. Но от гледна точка на авторитета на България това в никакъв случай не допринася за повишаване на международния авторитет на страната ни, дори напротив. Никой не уважава страни, които често си променят решенията, а ние в случая точно това правим. Виждам, че дебатът понякога се фокусира върху личните качества, върху миналото на кандидатите и някакви други причини. Аз мисля, че не е етично да се коментира тази страна на въпроса, защото първо не съм запознат добре и второ би трябвало този, който взема политическото решение да има предвид всички тези фактори, които влияят за вземането на това решение. След като е взето едно решение и се знае, че то пряко влияе на международния имидж на страната ни то трябва да се отстоява. А ние за съжаление в България политизирахме всичко и то от гледна точка на тясно политически интерес. Това не е добри. Ние считаме, че ако някой преди нас е взел някакво решение и не се е съобразил, че утре той може да не е на власт, а това е грешка и не е трябвало да взема това решение. Това се проектира и в АЕЦ – Белене, за което търпим много щети, както и по много други въпроси. За съжаление практиката показва, че в България нямаме никаква приемственост в политиката. Това изключително много вреди на страната, губим доверие. Загубата на доверие не е нещо имагинерно, защото доверието е свързано с инвестициите, с повишаване на качеството на живота, със сигурността на страната, както и с много други фактори. От тази гледна точка, нашият председател ясно го каза в едно свое изявление, че ние не можем да се съгласим с такъв подход във формирането на външно политическите интереси на България. Вижте какво се получава на практика, аз не знам не се ли има предвид, за пръв път една страна ще има двама кандидати, защото в крайна сметка номинацията на Кристалина Георгиева не означава автоматично отхвърляне на г-жа Ирина Бокова. И на практика ставаме за смях. Това не е добре, но за съжаление се случи. Ние не коментираме личните качества на кандидатите, нито миналото им, нито настоящето им. Всеки човек си има достойнства, всеки има плюсове и минуси, но когато се вземе едно решение, особено едно такова важно решение, което пряко рефлектира върху авторитета на страната ни, то трябва да се отстоява независимо от това кой е на власт, кой има друго мнение. Всичко трябва да бъде подчинявано на това, което е взето като решение и пряко кореспондира с интересите на страната.
Фокус: Какви ще са последиците за страната ни от това решение според Вас?
Янко Янков: Пряко ще повлияе на авторитета на България, губим доверие и то ще се отрази на отношението към нас и на всички компоненти, за които е отговорна външната политика. Това се коментира много агресивно в руските сайтове, а сигурно и на много други места е така. И аз пак казвам, че ако някой си мисли, че това е нещо абстрактно, много се лъже. Това ще рефлектира върху всички въпроси и всички други инструменти, за които е отговорна външната политика на страната ни. Това са инвестиции, по отношение на институциите към нас, което не е в интерес на редовия българин. Имаше проучване, според което 80% от българските граждани не одобряват това решение, а това говори, че хората са наясно с грешката, която допускаме. 
Фокус: Според Вас липсата на кворум и провалянето на заседанието означава ли, че започва процес на разпадане на управляващото мнозинство.
Янко Янков: Това е някакъв знак и за голямо съжаление това, което чухме от някои медии просто е неетично. Беше казано, че БСП и ДПС са провалили заседанието на Народното събрание. Отговорност на управляващото мнозинство е да се провежда заседание на Народното събрание, защото примерно, ако те нямат достатъчно присъствие, ние сме опозиция, и трябва да се приемат важни законопроекти няма да има кворум, който да осигури мнозинство за съответните гласувания. Къде им отива политиката тогава? Ние бяхме там. Да, не се регистрирахме, за да покажем какво е отношението на управляващите към работата на парламента. Мисля, че българските граждани го разбират. Ние сме там, вземаме участие в заседанията, но не може тези, които носят отговорност за работата на Народното събрание сутрин да не са в залата. Няма как това да стане. И това няма връзка нито с номинацията на Кристалина Георгиева, нито със закона за бурките. Това беше едно спонтанно решение, защото залата беше празна. Смятам, че ако говорим за неетично и безотговорно отношение от страна на депутатите към хората, които са ги изпратили в парламента, то това в по – голяма степен важи за управляващите. Защото в крайна сметка ти си натоварен с отговорността да консумираш властта, която ти осигурява всички дивиденти като управляващ и в крайна сметка отговорността да присъстваш в зала не я консумираш. Извинявайте, но това не е честно.
Фокус: А по повод предстоящите избори за президент при наличието на 4 леви кандидатури, ще се разпилеят ли гласовете на левите избиратели
Янко Янков: Около 31 са кандидатурите за президент на базата на регистрираните в ЦИК. Имам чувството, че някой се опитва да неглижира президентската институция. И мисля, че това се прави умишлено. Партиите и този път, за пореден път, проявиха политическа демагогия и това ще бъде забелязано от българските граждани и пряко ще се отрази на избирателната активност. Такъв цинизъм при номинациите, такава безотговорност при издигане на кандидати, които видимо нямат достойнството, умението, образованието и опита да бъдат президенти ще доведе до нихилизъм от страна на избирателя към вота и ниска избирателна активност, а може би и това се цели, за да може пряко обвързаните партийни и купените гласове да бъдат ангажирани с избора за президент. Българската политическа система и партиите в нея проявяват голяма безотговорност към тази изключително важна институция. В крайна сметка това е като бумеранг, ще се отрази пряко на авторитета на партиите, на техния статус сред избирателите. Това не говори и добре за страната ни като пряко зависима от политическата система в едни изключително трудни времена за Европа и света. И все пак дано мъдростта да надделее, а тя мъдростта ще дойде не от партиите, а от българските граждани. Аз смятам, че от всичко, което се предлага ще изберат най – подходящия човек и ще има изненадани. 
Фокус: Каква е позицията на ДПС, кой от кандидатите подкрепя и каква кампания би привлякла повече гласове 
Янко Янков: Ние сигурно ще се съберем в понеделник на заседание. Вторник е последен ден за регистрация на кандидати и ние имаме готовност ако се наложи да издигнем и наша кандидатура. Ще направим сериозен анализ има ли такъв кандидат, който отговаря на критериите, които бяха заявени от нашия председател – да бъде надпартийна фигура, да е евроатлантик, да работи изключително за обединяване на нацията, за просперитета на страната, за авторитета на България, защото президентът има пряк ангажимент към външната политика, за сигурността на страната, защото е главнокомандващ на българската армия и пряко ръководи Консултативния съвет за национална сигурност. И ако има такъв кандидат, който преценим, че има качествата, опита и възможностите ще се ангажираме да го подкрепим. Това е най – отговорното национално поведение. Ако няма такъв кандидат може да издигнем своя кандидатура или да не подкрепим никого. Ние сме отговорна партия и смятам, че едно от двете неща ще направим. 
Фокус: Значи решението ще бъде взето в понеделник?
Янко Янков: Да, защото в момента ние, както и вие медиите не сме на ясно с кандидатурата на ГЕРБ. Без да е ясен кандидатът на най – голямата партия е трудно да се прави анализ и да се заявява категорична позиция, затова смятаме, че в понеделник е редно да се съберем и да излезем с решение.

(р. Фокус,0110.2016 г.)

д-р Тунчер Кърджалиев:На ли­це е за­п­ла­ши­тел­на за чо­ве­че­с­т­во­то, гло­бал­на кри­за на то­ле­ран­т­но­ст­та ме­ж­ду хо­ра­та

Д-р Кър­джа­ли­ев, Вие мно­го че­с­то се сре­ща­те с хо­ра­та от Тър­го­ви­щ­ки ре­ги­он. За ка­к­во най-че­с­то Ви тър­сят те, ка­к­ви про­б­ле­ми ре­ша­ва­те – знае се, че в сти­ла Ви е да ра­бо­ти­те по про­б­ле­ми­те на ре­ги­о­на още от пър­вия ден след из­бо­ри­те…

– За пар­ти­я­та, от ко­я­то съм из­б­ран ка­то на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел е ха­ра­к­тер­но то­ва, че вси­ч­ки со­че­ни за ес­те­с­т­ве­ни ли­де­ри по ме­с­та, са мно­го по­с­ле­до­ва­тел­ни към сим­па­ти­зан­ти­те и из­би­ра­те­ли­те си, с ан­га­жи­мен­ти и ме­ж­ду из­бо­ри­те. Ба­нал­но кли­ше и до­са­д­но по­ве­де­ние е то­ва, ко­е­то по­ве­че­то по­ли­ти­че­с­ки си­ли при­ла­гат пре­ди из­бо­ри – обе­ща­ния, ак­ти­в­ност, а след тях – ла­тен­тен пе­ри­од на па­си­в­ност до сле­д­ва­щи­те из­бо­ри. При­е­мам то­ва по­ве­де­ние ка­то оби­д­но за из­би­ра­те­ли­те, но и те, в по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни, съ­що го осъ­з­на­ват. Да не по­д­це­ня­ва­ме Из­би­ра­те­ля ! Все­ки ман­дат е ци­къл със сле­д­ни­те ком­по­нен­ти: 1.Из­би­ра­те­лят пре­до­с­та­вя до­ве­ри­е­то си; 2.По­ли­ти­кът го тран­с­фор­ми­ра чрез вла­ст­та или опо­зи­ци­он­на дей­ност в оп­ре­де­ле­ни по­ли­ти­ки; 3.Ако те са ус­пе­ш­ни – из­би­ра­те­лят пре­до­с­та­вя още по – го­ля­мо до­ве­рие или об­ра­т­но­то…; 4.Или по – го­ля­ма власт и въз­мо­ж­но­с­ти, или по­м­ръ­к­ва­не на по­ли­ти­че­с­кия хо­ри­зонт на съ­о­т­ве­т­на­та пар­тия (при­ме­ри­те изо­бил­с­т­ват в по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни…). На­к­ра­т­ко, в кон­те­к­с­та на въ­п­ро­са ви, аз и на­ши­ят екип в Тър­го­ви­ще за­ра­ди то­ва се стре­мим да спа­з­ва­ме два за­дъл­жи­тел­ни при­н­ци­па: 1. По­с­ле­до­ва­тел­ност, 2.Из­пъл­не­ни ан­га­жи­мен­ти и/или убе­ди­тел­но оп­ра­в­да­ние за не­с­вър­ше­ни­те. То­ва е най – ва­ж­на­та при­чи­на, до­ри в сре­ди­те на ДПС, да со­чат об­ла­с­т­на­та ни пар­тий­на стру­к­ту­ра за об­раз­цо­ва в стра­на­та.    От 2009 г. до­се­га през по­не­дел­ник (а пре­ди- вся­ка се­д­ми­ца) при мен ид­ват най – раз­ли­ч­ни хо­ра, при то­ва – не са­мо сим­па­ти­зан­ти на на­ша­та пар­тия. Те са сво­е­о­б­ра­зен ин­ди­ка­тор за про­б­ле­ми­те в на­шия ре­ги­он – чрез тях се ори­ен­ти­рам и опо­з­на­вам тен­ден­ци­и­те, пра­вя ана­ли­зи и из­во­ди за во­де­ни по­ли­ти­ки. Ня­кои от тях са по­ле­з­ни в дей­но­ст­та ми и са до­ри – из­хо­д­на то­ч­ка за въ­п­ро­си към ми­ни­с­т­ри (са­мо пре­ди 10 дни, на­при­мер – въ­п­ро­сът със спе­ци­а­ли­за­ци­я­та на мла­ди­те ле­ка­ри…) . Ако обо­б­щя въ­п­ро­си­те – те са в ня­кол­ко раз­де­ла: со­ци­ал­но – би­то­ви, вкл. здра­ве­о­па­з­ва­не (по­мощ за бол­ни, не­о­си­гу­ре­ни, тран­с­порт, ко­му­ни­ка­ция с из­ве­с­тен спе­ци­а­лист, про­б­ле­ми с раз­ли­ч­ни об­ще­с­т­ве­ни и пре­д­с­та­ви­тел­ни ин­с­ти­ту­ции и т.н.) и ор­га­ни­за­ци­он­но – ин­ф­ра­с­т­ру­к­тур­ни (пъ­ти­ща, чи­та­ли­ща, де­т­с­ки гра­ди­ни, че­ш­ми, ос­ве­т­ле­ние – осо­бе­но по се­ла­та, съ­с­то­я­ние на ре­ли­ги­о­з­ни хра­мо­ве – хри­с­ти­ян­с­ки, мю­сюл­ман­с­ки ). По – ма­лък дял са въ­п­ро­си­те , свър­за­ни с без­ра­бо­т­ни хо­ра – осо­бе­но мла­ди, а съ­що – осо­бе­но на­по­с­ле­дък – ам­би­ци­о­з­ни и пре­д­п­ри­ем­чи­ви ли­ца с идеи за би­з­нес ис­кат съ­дей­с­т­вие с ли­ч­ни кон­та­к­ти, с оп­ре­де­ле­ни фир­ми. Мол­би­те за по­мощ с бла­го­т­во­ри­тел­на цел са по­с­то­ян­ни – за сту­ден­ти, аби­тю­ри­ен­ти, кул­тур­ни ме­ро­п­ри­я­тия, му­зеи, мла­де­ж­ки и пен­си­о­нер­с­ки клу­бо­ве, пе­в­че­с­ки гру­пи, те­а­т­ри, де­т­с­ки съ­с­та­ви, по­е­ти, пи­са­те­ли, спор­ти­с­ти и про­чее…

-Как би­х­те от­к­ро­и­ли най-зна­чи­ми­те про­б­ле­ми на на­шия град и об­щи­на на то­зи етап и ка­к­во е Ва­ше­то ви­ж­да­не ка­то де­пу­тат за тя­х­но­то раз­ре­ша­ва­не?

-Все­ки гра­ж­да­нин от ра­йо­на, до­ри и да ня­ма про­фе­си­о­нал­ни ком­пе­тен­ции и ви­зия за раз­ви­ти­е­то на об­щи­на­та има  оп­ре­де­лен усет или по­не – ин­ту­и­ти­в­но мо­же да иден­ти­фи­ци­ра про­б­ле­ми­те на на­се­ле­ни­те ме­с­та в ра­йо­на. То­ва са уни­вер­сал­ни це­ли за вся­ко уп­ра­в­ле­ние, а съ­що – въ­ж­де­ле­ни­я­та на по­ч­ти вси­ч­ки жи­те­ли: ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра и бла­го­у­с­т­рой­с­т­во (пъ­ти­ща и тро­то­а­ри, зе­ле­ни зо­ни, ре­гу­ла­ция на дви­же­ни­е­то, ка­че­с­т­во на въз­дух и во­ди), ефе­к­ти­в­но уп­ра­в­ле­ние на ре­сур­си­те  на ме­с­т­но ни­во (во­ди, от­па­дъ­ци, стро­и­тел­с­т­во, зе­ме­де­лие, тран­с­порт, ту­ри­зъм и др.), по­ли­ти­ки за жи­з­не­ния стан­дарт и ус­лу­ги за об­ще­с­т­во­то (за хо­ра в не­т­ру­до­с­по­со­б­на въз­раст и не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние, за хо­ра­та по се­ла­та, за си­гур­но­ст­та, здра­ве­о­па­з­ва­не­то, об­ра­зо­ва­ни­е­то, кул­ту­ра­та и т.н.).   Тря­б­ва вси­ч­ки да се съ­г­ла­сим, че оча­к­ва­ни­я­та на из­би­ра­те­ли­те по те­зи въ­п­ро­си на­то­вар­ват най – мно­го с оча­к­ва­ния кме­та на об­щи­на­та и еки­па му и то­ва е аб­со­лю­т­но пра­вил­но. За ед­на­та го­ди­на на та­зи власт се ини­ци­и­ра­ха по­ле­з­ни идеи, а до­ри – ре­а­ли­зи­ра­ха се ня­кол­ко про­е­к­ти в ас­пе­к­та на из­ре­де­ни­те. Тря­б­ва в ин­те­рес на обе­к­ти­в­но­ст­та да ка­жа оба­че, че по­ве­че от тях бя­ха про­е­к­ти­ра­ни от пре­д­хо­д­ния об­щин­с­ки уп­ра­в­лен­с­ки екип. Мно­го се на­дя­вам за ре­ги­он Тър­го­ви­ще да се сбъ­д­нат оне­зи про­г­но­зи на „про­с­ве­те­ни” по­ли­ти­ци, че тар­ге­тът, ак­цен­тът на ГЕРБ през то­зи ман­дат ще са „но­во­за­в­ла­де­ни­те те­ри­то­рии” на Ме­с­т­ни из­бо­ри, 2015 г., ка­к­ва­то без­с­пор­но е на­ши­ят ра­йон. До­ри да не сти­г­нем ви­со­ти­те на дър­жа­в­но­то „об­г­ри­ж­ва­не” към тра­ди­ци­он­ни­те за уп­ра­в­ля­ва­щи­те – го­ле­ми гра­до­ве и тем­по­ве­те на въз­хо­дя­що­то им раз­ви­тие, ре­д­но и спра­ве­д­ли­во е и в Тър­го­ви­ще да има по­не та­къв по­лъх…Мно­го се на­дя­вам на ак­ти­в­но­ст­та и ини­ци­а­ти­в­но­ст­та на д-р Ди­ми­т­ров ! До­кол­ко­то са на­ши­те си­ли – ще по­ма­га­ме…На ба­за на по­ли­ти­че­с­ки опит и тра­ди­ци­он­на във вре­ме­то об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па, оси­гу­ря­ва­ща ни са­мо­чу­в­с­т­вие – ко­га­то се на­ла­га съ­що и ще ре­а­ги­ра­ме, и до­ри – ко­ри­ги­ра­ме, оба­че…

-Ка­к­ви са Ва­ши­те оча­к­ва­ния и пре­по­ръ­ки за по­до­б­ря­ва­не на би­з­нес -кли­ма­та в Тър­го­ви­щ­кия край?

-На­ши­ят не­из­ме­нен ак­цент през го­ди­ни­те ви­на­ги е бил съ­з­да­ва­не­то на ус­ло­вия за ефе­к­ти­вен дре­бен и сре­ден би­з­нес;  ико­но­ми­ка и дей­но­с­ти, про­ве­ж­да­ни от пре­д­п­ри­ем­чи­ви, сво­бо­д­ни, об­ра­зо­ва­ни и кон­ку­рен­т­но­с­по­со­б­ни бъл­гар­с­ки гра­ж­да­ни. Че­с­то пра­вим и не­въз­мо­ж­но­то, за да по­д­к­ре­пим та­ки­ва хо­ра – гръ­б­на­кът, спо­ред нас, на съ­в­ре­мен­на­та бъл­гар­с­ка ико­но­ми­ка. На­к­ра­т­ко – ви­на­ги не тър­сим ви­но­в­ни за ми­на­ли и на­с­то­я­щи не­у­да­чи, а хо­ра, ко­и­то да по­о­щ­рим в тя­х­на­та пре­д­п­ри­ем­чи­вост и идеи, ко­и­то да по­д­к­ре­пим в те­х­ни­те ре­а­ли­за­ции.      Тър­го­ви­ще мо­же да се по­х­ва­ли през по­с­ле­д­ни­те 10 го­ди­ни , с ед­на от най- ма­ща­б­ни­те ин­ве­с­ти­ции в Бъл­га­рия, а до­ри – в юго­и­з­то­ч­на Ев­ро­па. На то­зи фон въ­п­ро­сът с „по­до­б­ря­ва­не на би­з­нес- кли­ма­та”  из­г­ле­ж­да за­къ­с­нял и до­ри – не­у­ме­с­тен. Дру­га­де е про­б­ле­мът и той е обу­с­ло­вен от по- гло­бал­ни об­ще­с­т­ве­но- ико­но­ми­че­с­ки об­с­то­я­тел­с­т­ва. Свър­за­ни са със за­ко­но­да­тел­с­т­во, ре­ги­о­нал­ни де­мо­г­ра­ф­с­ки ди­с­ба­лан­си и раз­би­ра се – с об­ща­та про­из­во­ди­тел­ност на тру­да и кон­ку­рен­то­с­по­со­б­ност на ико­но­ми­ка­та. И не за­дъл­жи­тел­но, са­мо и един­с­т­ве­но по­ли­ти­ци­те са ви­но­в­ни за то­ва…

На то­зи фон без­ра­бо­ти­ца­та в ра­йо­на от го­ди­ни ве­че не е ре­кор­д­но ви­со­ка­та в стра­на­та, а за об­щи­на и осо­бе­но – град Тър­го­ви­ще тя е сра­в­ни­ма със сре­д­на­та за стра­на­та – на по­с­ле­д­на 3-ме­се­ч­на ба­за – 8,2 %. Про­б­ле­мът, осо­бе­но в мал­ки­те об­щи­ни на об­ла­ст­та, е обу­с­ло­вен от ме­то­ди­ка­та на из­чи­с­ля­ва­не, де­мо­г­ра­ф­с­ко – ими­г­ра­ци­он­ни фа­к­то­ри, а ка­то се ана­ли­зи­ра про­фи­лът на без­ра­бо­ти­ца­та (го­лям ко­ре­ла­ти­вен дял на не­к­ва­ли­фи­ци­ра­ни, със ос­но­в­но и по-ни­с­ко об­ра­зо­ва­ние, про­дъл­жи­тел­но без­ра­бо­т­ни > 1-2 г., т.е. та­ка на­ре­че­ни­те -„обе­з­ку­ра­же­ни”, над 55-60 г. и т. н.), обе­к­ти­в­ни­ят из­вод при­до­би­ва за­вър­шен вид. На­с­ко­ро при сре­ща с ме­ни­джър­с­ки­те еки­пи на две­те най-го­ле­ми фир­ми в гра­да, оси­гу­ря­ва­щи ня­кол­ко хи­ля­ди ра­бо­т­ни ме­с­та в гра­да, ми се оп­ла­ка­ха па­ра­до­к­сал­но, че ня­ма же­ла­е­щи да ра­бо­тят при тях и са при­ну­де­ни да взе­мат ра­бо­т­ни­ци от дру­ги об­ла­с­ти…Ис­ти­на­та е, че е сил­но ре­ду­ци­ра­но тър­се­не­то на ни­с­ко­к­ва­ли­фи­ци­ран и без ценз – ра­бо­т­на ръ­ка в ре­ги­о­на ! Из­хо­дът за те­зи без­ра­бо­т­ни е пре­к­ва­ли­фи­ка­ция, об­ра­зо­ва­тел­но- про­фе­си­о­нал­ни ини­ци­а­ти­ви, уча­с­тие в со­ци­ал­ни про­е­к­ти и про­г­ра­ми на съ­о­т­ве­т­ни­те ин­с­ти­ту­ции и раз­би­ра се – же­ла­ние за ра­бо­та…

-Кои са най-големите Ви страхове за страната и района ни ?

– На ли­це е за­п­ла­ши­тел­на за чо­ве­че­с­т­во­то, гло­бал­на кри­за на то­ле­ран­т­но­ст­та ме­ж­ду хо­ра­та, про­во­ки­ра­на от дра­ма­ти­ч­ни ак­ту­ал­ни пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва – раз­г­ръ­ща­не­то на чу­до­ви­щ­ни по сте­пен­та си на не­ху­ман­ност иде­о­ло­гии, те­ро­ри­зъм и по­с­ле­д­ва­ли ги – на ре­а­к­ти­вен при­н­цип – пан-ис­ля­мо­фо­бия, ра­си­зъм, ул­т­ра­на­ци­о­на­ли­зъм, ет­но­цен­т­ри­зъм и об­ща ксе­но­фо­бия. Аз съм осо­бе­но чу­в­с­т­ви­те­лен и към те­зи те­ми, за­що­то те ка­са­ят и Бъл­га­рия, а ня­ма как на­ши­ят ре­ги­он да е кон­т­ра­с­тен „ос­т­ров на ху­ма­ни­з­ма и лю­бо­в­та” ме­ж­ду хо­ра­та.

Още по­ве­че, че има до­с­та­тъ­ч­но па­т­ри­о­та­ри, чи­и­то не­при­ем­ли­ви по­с­ла­ния ви­ре­ят и до­ри – из­бу­я­ват в та­зи бла­го­п­ри­я­т­на за про­во­ка­тор­с­ки­те им, чо­ве­ко-не­на­ви­с­т­ни­че­с­ки це­ли сре­да.Те са и в бъл­гар­с­кия Пар­ла­мент и уме­ло „из­ви­ват ръ­це­те” на уп­ра­в­ля­ва­щи­те си­с­тем­ни пар­тии, про­ти­во­по­с­та­вяй­ки по по­ро­чен и не­до­пу­с­тим на­чин де­мо­к­ра­ци­я­та на ре­да и си­гур­но­ст­та. По­ра­ди та­зи при­чи­на, съ­щи­те те­зи по­ли­ти­че­с­ки пар­тии бя­ха на­ре­че­ни на­с­ко­ро, не от ДПС, а от Ко­ми­си­я­та сре­щу ра­си­з­ма и не­то­ле­ран­т­но­ст­та в Съ­ве­та на Ев­ро­па „фа­ши­с­ти” и „ул­т­ра­на­ци­о­на­ли­с­ти”…

Те­зи пар­тии за­е­мат но­ви, по-го­ле­ми те­ри­то­рии, па­ра­зи­ти­рай­ки вър­ху опи­са­ни­те об­ще­с­т­ве­ни стра­хо­ве. Ни­що чу­д­но до­ри да се до­б­ли­жат до ба­ло­таж на Пре­зи­ден­т­с­ки­те из­бо­ри.

Вяр­но, в Бъл­га­рия в мо­мен­та ни­кой не ча­ка ве­че „спа­си­тел”, а са­мо „от­мъ­с­ти­тел”, но все пак да не за­б­ра­вя­ме, че най- цен­но­то с ко­е­то ни е да­рил Все­ви­ш­ни­ят е чу­в­с­т­во­то за мя­ра ! То­ле­ран­т­но­ст­та и Ху­ман­но­ст­та не са про­с­то до­б­ро­де­те­ли, а дълг на все­ки чо­век…     За­то­ва си по­з­во­ля­ва­ме, при вся­ка въз­мо­ж­ност, да при­зо­ва­ва­ме вси­ч­ки де­мо­к­ра­ти­ч­ни си­ли  и ця­ла­та про­г­ре­си­в­на бъл­гар­с­ка об­ще­с­т­ве­ност да про­я­вя­ва­ме за­г­ри­же­ност и да се про­ти­во­по­с­та­вя­ме на изя­в­ле­ния, про­во­ки­ра­щи ом­ра­за ме­ж­ду хо­ра­та; да уко­ря­ва­ме вся­ко пу­б­ли­ч­но ин­с­пи­ри­ра­не на ди­с­к­ри­ми­на­ция и страх; да по­ка­чим чу­в­с­т­ви­тел­но­ст­та си към сло­во­то на ом­ра­за­та и да офор­мим ес­те­с­т­ве­на ре­зи­с­тен­т­ност на об­ще­с­т­во­то към про­я­ви­те на ксе­но­фо­бия.

На це­на­та на вси­ч­ко, от­го­вор­ни­те об­ще­с­т­ве­ни и по­ли­ти­че­с­ки су­бе­к­ти и тук, в Тър­го­ви­ще, тря­б­ва да съ­х­ра­ним он­зи ети­кет на гра­да, с кой­то се гор­де­ем през го­ди­ни­те: Тър­го­ви­ще – град на то­ле­ран­т­но­ст­та ме­ж­ду ре­ли­гии, ет­но­си и кул­ту­ри. Ние ще сме по­с­ле­до­ва­тел­ни в та­зи цел, а за­що не и га­ран­ти за нея…

(http://znametrg.com/,30.09.2016 г.)

Четин Казак: В ГЕРБ единственият мажоритарен вот е Бойко Борисов, всичко останало е партиен вот

 

- Г-н Казак, изненада ли Ви обявената кандидатура на ГЕРБ за президентския пост?
- Не, не съм изненадан, защото отдавна се спрягаше името на г-жа Цецка Цачева за кандидат-президент. Отдавна беше изтекла тази информация, както и за кандидатурата на Пламен Манушев за вицепрезидент. Така че не съм изненадан. Не знам обаче доколко това е най-силната кандидатура, която ГЕРБ можеше да извади на тези избори. Явно от ГЕРБ ще разчитат на вече добре смазаната партийна машина за правене на избори и за тяхното печелене, за да се надяват на успех.
- Искате да кажете, че вотът няма да е мажоритарен - хората няма да гласуват за Цецка Цачева, а ще гласуват за ГЕРБ?
- Разбира се. В ГЕРБ единственият мажоритарен вот е вотът за Бойко Борисов. Всичко останало е партиен вот. Там никоя друга фигура не може да претендира за кой знае каква мажоритарна атрактивност, с изключение на премиера и лидер на партията. Затова и в тези избори, както и в предишните, ГЕРБ ще наблегне не на мажоритарния вот, а на партийния.
- Според Вас кои ще са основните претенденти за президентския пост от многобройните кандидати?
- На кандидатпрезидентската двойка на ГЕРБ основен опонент априори се откроява кандидат-президентската двойка на БСП - генерал Румен Радев-Илияна Йотова. Това са двете основни кандидатпрезидентски двойки, които се очаква да се конкурират. Естествено, има и други сериозни кандидати, като например на обединените патриотични сили -Каракачанов-Нотев, които също се очаква да получат значителен брой гласове. А третото място ще си оспорват кандидатите на АБВ - Ивайло Калфин -проф. Халачев, на Реформаторския блок - Трайчо Трайков-Съби Събев, а и Пламен Орешарски също може да поднесе изненада в тази надпревара.
- А каква ще бъде позицията на ДПС в случая? Ще призовете ли вашите избиратели да гласуват за определен кандидат, ще подкрепи ли ДПС определена кандидатура или ще оставите всеки да гласува по съвест?
- Това е много важен въпрос, на който още не сме намерили еднозначен отговор. Сега ще анализираме ситуацията. Изчакваме да видим изцяло каква ще бъде картината с кандидатпрезидентските двойки. Може би през следващата седмица ще имаме окончателно решение по отношение на това дали и кого бихме подкрепили специално на първия тур.
- А как ще коментирате гласуването на референдума, който ще се проведе заедно с президентските избори? Ще гласуват ли повечето от хората?
- Показателен е примерът с референдума, който се състоя в Унгария през миналия уикенд. Видяхте, че там избирателната активност се оказа ниска и референдумът - невалиден. Подобна картина очаквам и в България. Още повече, че тези въпроси не са онези, които вълнуват до такава степен хората, че да се втурнат масово да гласуват в референдума. Очаквам ниска избирателна активност и той също да стане невалиден.
- Напоследък се чуват гласове, че трябва да има референдум, свързан с мигрантската вълна, и у нас. Как ще коментирате подобно предложение?
- По принцип референдумът е един привидно демократичен инструмент на пряката демокрация за решаване на определени обществени въпроси, но той крие в себе си много рискове и затова към него трябва да се подхожда много внимателно и отговорно най-вече с естеството на въпроса, който се задава. По принцип се знае, че има някои въпроси и теми, по които, ако се остави мнозинството да решава, рискът то да реши нещо, което е в разрез с постиженията на европейската демокрация, е голям.
Тъй като общо взето много лесно мнозинството бива подмамено и бива манипулирано от популистки тези. Неслучайно в нашия Закон за референдумите е записано, че при въпроси, свързани с ангажименти по силата на международни договори, които са сключени и ратифицирани от Република България, не може да се поставят на референдум. На първо място това касае нарушаването на основни човешки права и свободи.
От тази гледна точка крайно неуместно, неправилно, а и незаконно би било в България да се поставят на референдум въпроси, свързани със статута, с приемане на бежанци и т. н. Защото това са теми, по които България е сключила редица международни договори и в рамките на Европейския съюз, и в рамките на ООН и т. н. Затова не може с лека ръка да се подхожда към тези въпроси, поставяйки ги на референдум.
- Смятате ли, че ще работи нормално Народното събрание в предизборната кампания?
- Според мен няма да работи много нормално. Последната седмица преди първия тур и седмицата между първия и втория тур Народното събрание няма да работи. Отсега е ясно, че кворумът трудно ще може да бъде постиган, защото голяма част от народните представители ще бъдат ангажирани в предизборната кампания.

(в 100 вести,06.10.2016 г.)

д-р Тунчер Кърджалиев: Отговорност на политиците е да спрат верижната реакция, в която омразата ражда омраза, защото ще изпаднем в бездната на собственото си унищожениe

 

Ние смятаме, че отговорност на политиците е да спрат верижната реакция, в която омразата ражда омраза, защото ще изпаднем в бездната на собственото си унищожение. Противопоставянето и омразата са ресурс на политиците и те прилагат това действително и в тази предизборна кампания. Тази кампания започна преди няколко седмици и ставаме свидетели на този порочен закон за закриване на лицето.

(БНР, 05.10.2016 г.)

За звуковият файл ТУК

Евродепутатът Илхан Кючюк: Орешарски единствен говори за реални проблеми

Властта никога не е била самоцел за ДПС, на България й трябва управление с друга философия

 Господин Кючюк, защо ДПС реши да подкрепи Пламен Орешарски, от когото оттегли доверието си при падането на кабинета му?
- Отговорът на този въпрос беше даден от председателя на ДПС г-н Карадайъ след заседание на Централния съвет на Движението. Личността на г-н Орешарски се вписва в профила ни за президент. Той е надпартиен, убеден демократ, евроатлантик, има волята да отстоява и развива демократичните постижения на страната, чувствителен е към правата на човека. Към всичко това добавям и позицията на г-н Орешарски да говори публично за важните ангажименти и реални проблеми на институционално ниво. Нещо, което не се забелязва в кампаниите на останалите кандидати.
- Ако Орешарски не достигне балотаж, а се потвърдят прогнозите на социолозите за сблъсък Радев-Цачева на втори тур, тогава за кого ще призове ДПС своите привърженици да гласуват?
- Такъв въпрос не стои пред нас. Още повече, че фокусирането само върху прогнозните резултати на социологическите проучвания ни отклонява от същинските въпроси на президентската кампания. А те са много важни за бъдещето на страната ни. Погледнете колко вяло се отнасят към кампанията конкурентите. Не чуваме националноотговорни позиции, а по-скоро общи политически формулировки.
- Как приемате думите на Бойко Борисов на втори тур да подкрепите този кандидат, който "ще ви даде излаз към властта"? 
- Напоследък премиерът дава лесни отговори на трудните въпроси, пред които е изправена страната. Може би това в голяма степен се дължи на дългото му политическо съжителство с партии, които определено могат да се нарекат популистки. Властта за ДПС никога не е била самоцел, а възможност за решаване на социалните, обществени и политически задачи, които стоят пред България. Следващото правителство трябва да бъде съставено от системни политически партии и да предложи качествено ново управление.
- Ще настоявате ли на втори тур да ви бъде поискана подкрепата, за да я дадете?
- Политиката по дефиниция е най-публичната дейност и не виждам защо партиите трябва да се крият от публични ангажименти. Още повече, че подкрепата на ДПС винаги е била ценностна, а не аритметическа. По този начин отговорям на въпроса ви и не бих искал да съзирате нещо друго. 
- Какви са аргументите на ДПС, че предсрочните избори напролет са неизбежни?
- Всяка една страна се управлява на базата на ясни приоритети. Кои са нашите приоритети? Ние нямаме дори краткосрочен хоризонт. България на 1 януари ще председателства Съвета на ЕС. Кои ще са нашите приоритети? Как ще бъдат изпълнени? Какво да очакват гражданите от това председателство, например? На път сме да пропуснем още една възможност, след като България пропусна шанса да има генерален секретар на ООН. България има нужда от друго управление, с друга философия и модел, което компетентно и отговорно, залагайки на потенциала на цялата нацията, ще е способно да създаде условия за постигането на такъв социален статус, който ще ни зареди със самочувствие на достойни граждани на ЕС.
- Може ли да се очаква нова бежанска вълна в Европа заради Мосул?
- Такава теза бе изказана от редица международни експерти и анализатори. Дори Върховният комисариат на ООН за бежанците направи прогноза, че в по-дългосрочен план битката за Мосул може да отприщи вълна от 1,2 милиона бежанци. Това е последният голям бастион на Ислямска държава. За да може международната коалиция да се справи окончателно с тази терористична организация и да предотврати хуманитарната криза в региона, военната операция е абсолютно необходима. Надявам се, че дори и да има нова бежанска вълна, ще успеем да я овладеем своевременно. Със задължителното участие на нашите партньори и спрямо споразуменията, които сме подписали. 
- Каква част от този натиск ще понесе България в този случай, подготвени ли сме за това?
- Никоя държава сама не е готова за това. Бежанската криза е наднационален въпрос, който изисква наднационални решения, в които всяка държава проявява солидарност.
- Има ли шанс да бъде спасено споразумението между ЕС и Канада?
- Личното ми мнение е, че това е едно добро споразумение, което е важно за бизнеса навсякъде в Европа. CETA зачита високите социални и екологичните стандарти на Европа и ние не трябва да се отказваме от него толкова лесно. По-същественият въпрос обаче е друг. Ако не можем да сключим търговско споразумение с държава, която споделя нашите демократични стандарти, тогава с кого ЕС ще търгува? Как ще стане конкурентен в бързоразвиващата се глобална икономика, когато се изолира и се превръща в страничен наблюдател? Ето защо смятам, че CETA е възможност да покажем на света, че сме отворени за бизнес, както и че сме готови да спомогнем за оформянето на световната икономика в съответствие с нашите ценности.

(в. Стандарт, 26.10.2016 )

Евродепутатът Илхан Кючюк: Лъжат изселниците в Турция, че ще им отнемат българските паспорти, ако не гласуват

Ако един кандидат има ясна програма и може да излезе с нея пред обществото, не му трябва служебна победа, казва евродепутатът.

Всеки, който иска да спечели доверието на българските граждани, трябва да го направи чрез своите идеи. За пръв път някой разпространява листовки от подобен характер, заяви евродепутатът от ДПС. Той призовава компетентните органи да се самосезират

- Какви са тези листовки, които се разпространяват сред изселниците ни в Турция, г-н Кючюк? Медите алармират, че се копират и личните карти на хората.

- Получих такава информация от мои роднини, живеещи в Република Турция. Те са сред онези близо  милион български граждани, които живеят на територията на Република Турция и, които живо  се итересуват от случващото в страната ни. Явно невярното съдържание на листовките е провокирало техното желание да ме информират за случващото се.

- Какво пише в тези листовки?

- Пише невярна информация! С моя пост във фейсбук исках да уведомя българските граждани за неверността на информацията.

- Вие предупреждавате във Фейсбук, че българските изселници са заплашвани, че ако не отидат да гласуват, ще загубят социалните си права и българското си гражданство, така ли?

- Моята роля на политик е да информирам всеки един български гражданин, независимо от това къде живее. Но преди това аз самият трябва да съм достатъчно инфорниран. И това се отнася както за политиците, така и за журналистите, и анализаторите. В конкретния случай аз съм запознат, че съдържанието на листовката не е вярно. И двете страни – България и Турция, са правови държави, а в една правова държава не може да има ограничение на социални права за неучастие в избори. Още по-малко, на отнемане на гражданство. Това е абсурдно! Гласът на всеки един български гражданин трябва да бъде даден свободно и демократично. Това го осигуряват конституцията и българските закони.

- Практика ли е да се разпространяват такива листовки в предизборна ситуация сред сънародниците ни в Турция?

- Не, не е практика! Никога преди това не съм чувал. От доста време се занимавам с партийна работа и за пръв път получавам информация за разпространение на листовки от такъв характер. Разбирането на политическата партия, която представлявам – ДПС и моето лично разбиране е, че изборите трябва да бъдат демократични. Само свободният вот може да определи кой ще да бъде следващият президент на страната.

- Кой организира изборния процес в Република Турция в тези 35 секции, които по закон могат да бъдат разкрити?

- Компетентните държавни органи. Организирането на избори извън страната е в компетентността на Министерството на външните работи.

- От ДПС алармирате, че това се случва, но кой го организира, имате ли подозрения?

- Не мога да коментирам нещо на база подозрения, след като нямам доказателства, противното би означавало хулене! Това е разликата между нас и останалите в политиката.

- В чия полза е това?

- Това е във вреда на демокрацията! Всеки, който иска да спечели доверието на българските граждани, трябва да го направи чрез своите идеи. Нека кандидатите да излязат аргументирано със своите предизборни платформи и на базата на това свободните граждани да преценят на кого да дадат доверието си.

- Ще има ли гласуване в кафенета и ресторанти на територията на Турция?

- Случва се нещо абсурдно в българската политика - преди две седмици премиерът Бойко Борисов каза, че под натиска на ПФ е ограничил правото на българските граждани да гласуват в Република Турция. Това е недопустимо! В демократичните държави се разширява избирателният корпус, а ние го стесняваме! Всеки български гражданин, независимо къде живее, трябва да има равно право да упражни своя глас. Има още един притеснителен момент – правителството, което говори за устойчивост и стабилност, сменя изборните правила по време на предизборната кампания! Когато се сменят правилата по време на избори, винаги ще се намерят хора, които да си позволят по недемократичен начин да накарат български граждани да гласуват. На кого беше нужно да се правят такива промени по средата на предизборната кампания?!

- Вашият отговор какъв е - на кого?

- Определено на хора, които нямат силни политически аргументи. На кандидати, които нямат ясна програма, крият се от обществения дебат, изместват важните теми на обществото. Те имат нужда. Ако един кандидат има ясна програма и може да излезе с нея пред обществото, не му трябва служебна победа.

- Понеже съществува ограничение за 35 секции, а Турция е голяма държава, това създава ли проблеми на гласоподавателите как да стигнат до местата за гласуване. ДПС организира ли транспорт за хората, желаещи да гласуват, към пунктовете за гласуване?

- ДПС е партия, която винаги е излизала пред българските избиратели с ясни приоритети залегнали в програмата ѝ. Винаги сме били за свободното упражняване на вота от всеки български гражданин. Само слабите политици използват моментния натиск, а когато и този им арсенал се изчерпи, се прикриват зад собствената си демагогия.

(Епицентър,28.10.2016 г.)

Делегация на ДПС участва в годишната среща на либералните партии от Югоизточна Европа

Изминалия уикенд в столицата на Кишинев, Молдова се проведе годишната лидерска среща на Мрежата на либералните партии от Югоизточна Европа (ЛИБСЕЕН). ДПС участва на срещата с делегация водена от Станислав Анастасов, член на ЦОБ на ДПС и зам. председател на ПГ на ДПС и Сибел Реджеб, международен секретар на ДПС. Темата на тази годишния форум беше "Сигурността в региона и Европа в контекста на актуалната ситуация". Участие в срещата от страна на партия АЛДЕ взеха Ханс ван Баален, президент на АЛДЕ и Илхан Кючюк, зам. председател на АЛДЕ и член на ЕП от ДПС. Форумът събра над 40 либерали от региона. По време на срещата делегацията от ДПС имаше двустранна среща с г-жа Корина Фису, министър на образованието на Молдова, като пожела успех на предстоящите президентски избори на Либералната партия. 

 
IMG 2955
 
Двустранна среща на българските и молдовските либерали

Декларация от името на ПГ на ДПС на народния представител Тунчер Кърджалиев

Декларация от името на ПГ на ДПС

В навечерието на кандидат-президентската кампания, категорично възразяваме да се ползват недопустими, недемократични тези и да се приемат дискриминационни и ксенофобски решения и закони.

Спечелването на президентският пост не може да има за залог - уязвяванена вековни и традиционни обществени отношения, ограничаване на изконни свободи и отнемане на права, в това число и религиозни. Парламентарната група на ДПС остро осъжда опитите за провокиране на ислямофобия, която би ерозирала интеграционния модел на гражданското ни общество.

Смятаме ултимативното предлагане от страна на доказани националистически и ксенофобски настроени политически сили; изнудването на управляващата ГЕРБ, чрез вкарване на такива закони в дневния ред на обществото и Парламента точно за такова деяние. Това са предложените 3 закона в областта на вероизповеданията, особено пък касаещи религиозни права и свободи. Изразяваме дълбоката си загриженост от такъв тип опити да бъде подкопан религиозният мир чрез преекспониране на обществени страхове и манипулативни послания.

Още в началото на мандата прогнозирахме, че несистемният и национал-популистки профил на Патриотичния фронт ще постави в пермаментен режим на провокации управляващата коалиция чрез подобен род антидемократични въпроси. Напомяхме неведнъж, че при допуснат компромис с базови демократични ценности в името на ефимерен коалиционен комфорт би се стигнало неминуемо до допълнителна загуба на проевропейска идентичност и компрометиране на европейски стандарти и демократични норми.

При обсъждане и приемане на дискриминационни текстове в някои закони (например – Изборния кодекс), мислихме че това е своеобразно извиване на ръцете на ГЕРБ и на база на това заявихме, че едва ли от тук нататък ще дадем повод на Премиера да благодари на ДПС, че спасява кабинета му.

Преди дни Председателят на ДПС каза, че управляващата партия толерира политическото, етническо, социално и дори – верско противопоставяне, криейки се зад „пердето” на псевдопатриотите – националисти.

Време е да заявим следното:

Уважаеми колеги от ГЕРБ,

На база на цитираните безспорни факти заявяваме, че прагът на премерена опозиционност на ДПС досега, естествено обусловен от вота и подкрепата на българските избиратели през 2014 г. към ГЕРБ, е преминат.

Вече мислим, че тези порочни актове не са обусловени само от въпросното „извиване на ръце”. Подозираме, че ПП ГЕРБ активно инициира този тип политики и не е просто и само – съучастник. Ако по отношение на другия актуален гаф с кандидатурата за генерален секретар на ООН сте обвинявани от много посоки, включително и от ДПС, в безпринципно, безхарактерно и конюнктурно поведение, то по отношение на споменатите антидемократични инициативи, напоследък проявявате завидна последователност и активност. Сравнима е с тази на националистите – популисти…

ПГ на ДПС ясно заявява, че приетите досега и приеманите занапред порочни, недемократични и дискриминационни актове и закони са своеобразен вододел в политическите ни взаимоотношения с ПП ГЕРБ. В бъдеще тези теми ще са незаобиколим фактор в тази комуникация…

За всяко конкретно поругаване на демокрацията (задължителен вот, загуба на избирателно право, ограничаване на гласуването в чужбина, забрана за предизборна агитация на друг език, закон за закриване на лицето и т.н.) ние ще говорим обилно, напоително и убедително навсякъде в България,  и в Дулово, и в Кубрат, Никола Козлево, Котел, Ябланово, но и в Търговище, Айтос, Кърджали, Разград.

Не ни подценявайте! Чудесно знаем за порочната, но също и недалновидна и безперспективна, според нас, политически – некоректна игра на Патриотичен фронт и на Граждани за европейско развитие на България. Тя цели спечелването на краткотрайни електорални дивиденти от страна на кандидат - президентската националистическа двойка и фаворизирането им. Генералната цел на тази пошла политическа игра е минимизиране на тежестта и редуциране на относителния избирателен дял и резултати на кандидатите на системните партии и най-вече тези на БСП, АБВ и Реформаторския блок. Това е грозен и неморален политически пазарлък, водещ до профанизиране на кандидат президентската кампания, на посланията към избирателя в нея, а дори и – на самата Президентска институция.

Смятаме, че политическите щения и цели не струват толкова висока цена – цена, която подкопава принципни обществени, ценностни норми и правото на свободно вероизповедание. Улисани в това, може да се окаже, че забравяме аксиоматичен факт, а именно, че религиите по презумпция са нравственият кодекс на българското общество и на всяко общество, и посегателства от този характер са в състояние да засегнат духовната опора на вярващите, а дори и ценностната им система.

Уважаеми госпожи и господа,

Призоваваме всички демократични и парламентарно представени политически сили да не стават съучастници в разглеждането и приемането на подобни решения и закони, какъвто е случаят със споменатите. Висшата цел на законодателния органна една държава е да приема норми в интерес на обществото и да протектира сигурността му като не приема норми, пораждащи и инспириращи реваншизъм, назидание и омраза.

Призоваваме всички популистки и националистически политически сили да се опомнят, вразумят и да не провокират в навечерието на президентските избори обществено напрежение на религиозна основа. Дори и в политиката има граници, които не бива да се престъпват на никаква цена и поради никакво изкушение!

Обръщаме внимание на управляващата партия ГЕРБ да не допуска да попада в капана на патриотари – преходни, според нас, политици с користни цели, защото това вече разрушава мостовете с други – системни, демократични, про-европейски и про-атлантически политически сили. Нещо повече. Тази подкрепа, но и активно съучастие са „наливане на масло” в и без това разгорялият се в последните години „буен огън” на примитивния национализъм.

Призоваваме и се надяваме  Премиерът на страната да е несломима бариера пред проявите на грозни дискриминационни атавизми от мракобесни времена.

Апелираме към прогресивната българска общественост да сподели нашите тревоги и да се противопостави на политически некоректни и провокативни към демократичния ред, тези и послания в започващата предизборна кампания.

Нека никога да не забравяме, че приемането и спазването на общочовешките ценности, толерантността между хората и хуманизмът не са само и единствено добродетел. Те са и наш дълг…

                                                                            

Новоизбраният кмет на община Главиница Неждет Джевдет положи клетва

Новоизбраният кмет на община Главиница Неждет Джевдет положи клетва пред Общинския съвет на Главиница. На заседанието присъстваха зам.-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов, народните представители от област Силистра Рамадан Аталай и Невин Хасан, както и областният председател на ДПС Силистра Насуф Насуф. Кандидатът на ДПС  Неждет Джевдет убедително спечели кметско място на проведените на 2 октомври частични избори.

14618912 10208229321463749 714049855 o

 

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ: След като няма управляващо мнозинство най-добрия вариант и изход от тази ситуация са предсрочни парламентарни избори, за да се сформира ново ценностно, хомогенно мнозинство в българския парламент

Основно задължение и отговорност за кворума в Народното събрание е на управляващото мнозинство. Не знам каква логика виждат колегите в това опозицията да е в зала с предложение за дневен ред за работа, а мнозинството да го няма. Това каза председателят на ПГ на ДПС Мустафа Карадайъ в Народното събрание след като не бе събран кворум за започване на извънредното пленарно заседание. „Виждаме, че управляващи няма и видяхте, че в Народното събрание няма мнозинство“, посочи той. „След като няма управляващо мнозинство най-добрия вариант и изход от тази ситуация са предсрочни парламентарни избори, за да се сформира ново ценностно, хомогенно мнозинство в българския парламент"

 

Жители на джебелския кв. „Изгрев“ и село Вълкович поискаха от евродепутат детски площадки

 
Нова детска площадка ще бъде изградена пред детската градина в големия джебелски квартал „Изгрев“. Ангажиментът бе поет от евродепутата Неджми Али по време на събрание, което се проведе през уикенда.
„Независимо, че живеем в трудна община и много нашенци са на гурбет в Западна Европа защото тук няма работа, децата не бива да бъдат лишавани от игри. Те трябва да изживеят детството си щастливо“, заявиха майките на „Изгрев“. Въпреки ранния час, 11.00 часа, над 50 души от квартала дойдоха на събранието, за да представят вижданията си за развитието на родния им Джебел.
Събранието уважиха народните представители Ердинч Хайрулла и Салиха Емин, областният председател на ДПС Изет Шабан, местният партиен лидер Хюсеин Мустафа, шефът на сесията в града Сейфи Мехмедали и областният лидер на МДПС Байрам Байрам.
Освежаване на детската площадка и поставяне на допълнителни катерушки, това пък поискаха жители на село Вълкович.
Серия от срещи проведе през уикенда евродепутатът от ДПС и Групата на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али. Той бе придружаван от областни и общински лидери на Движението.
 
Izgrev
 
 
Valkovich

Жителите на Слънчоглед и Подвръх: Демократичното решение за Джебел е в изборите! Каквото излезе от урната – това ще е!

„Демократичното решение за община Джебел е в провеждането на нови избори. Сандъкът (урната) ще покаже каква е волята на избирателя. Каквото излезе от вътре, това ще е. Редно е ако си бил избран от една партия, а после преминеш към друга, да приемеш демокрацията и да отидеш на нови избори – независимо дали си кмет на село или община, или си общински съветник“, това декларираха на общоселско събрание жители на джебелското село Слънчоглед.
Както в Слънчоглед, така и в село Подвръх местните жителиподчертаха, че техните гласове де факто са отишли на вятъра, визирайки преминаването на кмета на Джебел от ДПС в партия „Демократи за отговорност, свобода и толерантност“ (ДОСТ).
„Ако при едни нови избори Бахри Юмер спечели, ние ще го поздравим. Но в момента община Джебел е на ДПС, а не на ДОСТ“, се казва в позицията на жителите на Подвръх.
Гости на двете събрания бяха евродепутатът Неджми Али, областният председател на ДПС Изет Шабан, лидерът на Движението в Джебел Хюсеин Мустафа, председателят на Общинския съвет Сейфи Мехмедали и областният лидер на МДПС Байрам Байрам.
 
podvrah

Жителите на Джебел и 11 села искат предсрочни избори за общински кмет и съветници

Жителите на Джебел и 11 общински села поискаха провеждане на предсрочни избори за кмет на общината, за общински съветници, а в някои села и за кметове на населени места. Това се казва в анализ на областното ръководство на ДПС след проведените през уикенда събрания в джебелския квартал „Изгрев“, в селата Душинково и Полянец, във Вълкович, в Софийци, в Плазище, в Ридино, в Купците и Поточе, в Подвръх, в Козица и в Слънчоглед.
Първата политическа сила в Джебел е Движението за права и свободи, всяко друго твърдение е или политическа шега, или подмяна на вота – това отбелязаха присъстващите на общоселското събрание в Слънчоглед. „Всеки един, който е спечелил с подкрепата на ДПС, но е напуснал партията, следва да напусне и поста, който заема“, декларираха хората в Софийци.
В общоселските събрания участваха евродепутатът Неджми Али, областният председател на ДПС Изет Шабан, общинският лидер на партията Хюсеин Мустафа, председателят на сесията в Джебел и член на ЦОС на МДПС Сейфи Мехмедали и областният младежки лидер Байрам Байрам.
 
Kozitsa

На 20 октомври (четвъртък) от 11:00 часа в х-л Рамада София ще се проведе заседание на Централния съвет на ДПС. От 13.00 часа пресконференция

На  20 октомври 2016 г. (четвъртък) от 11:00 часа в х-л Рамада София (бивш София Принцес хотел) ще се проведе заседание на Централния съвет на ДПС.

От 13:00 часа пресконференция в х-л Рамада.

19.10. 2016 г.                                                     

                                                                      ДПС ПРЕСЦЕНТЪР

Неджми Али даде перспектива на идеята: Разширяване на дейностите на Европейската инвестиционна банка в България и Румъния

 

Приоритетите:Европейският фонд за стратегически инвестиции, малки и средни предприятия, подкрепа на проекти за преодоляване на миграционния натиск

Финансирането на малките и средни предприятия, управлението на Европейския фонд за стратегически инвестиции, финансирането на икономическото и социално сближаване, подкрепата на проекти за преодоляване на миграционния натиск, както и оценка на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) базирана върху резултатите. Върху тези основни въпроси акцентира евродепутатът от Алианса налибералите идемократитеза ЕвропаНеджми Али по време на срещата си с Миколай Довгиелевич, постоянен представител на ЕИБ в Брюксел. В качеството си на докладчик в Европейския парламент по отчета за 2015 г. на Европейската инвестиционна банка, Неджми Али представи накратко и предварителния разчет във времето на процеса на изготвяне на парламентарния доклад за ЕИБ, който ще започне с презентация на ръководството на банката през месец ноември пред Комисията по бюджетен контрол. Разглеждането на парламентарния доклад и гласуването му в комисията ще бъде в началото на следващата календарна година, като окончателното гласуване ще бъде в пленарна зала през месец март 2017 г. В хода на разговораевродепутатът обърна внимание и на дейността на банката в отделните държави, като засегна по-конкретно региона на Югоизточна Европа. Разискван беше и въпросът за наличието на необслужваеми кредити.

Миколай Довгиелевич описа дейността на банката в основните направления, по които ще бъде изготвен доклада за 2015 г., като посочи и основните проблеми, които трябва да бъдат преодолени, засягащи функционирането на институцията и идеите за преодоляването им. Като една благоприятна перспектива беше посочена идеята за разширяване на представителствата и дейностите в България и Румъния.

В края на срещата към евродепутата бе отправена покана за посещение в централата на ЕИБ в Люксембург, където с ръководството на банката ще бъдат уточнени детайлите по анализа на дейността на кредитната институция през 2015 г., които са от значение за изготвянето на окончателния доклад и гласуването му по време на пленарно заседание на Европейския парламент в Страсбург.

Младежко ДПС изпрати писмо до над 70 международни партньори за подкрепа на петицията срещу забрана за агитацията на майчин език

 

С писмо до своите международни партньори Младежко ДПС призова за подкрепа на внесената в Европейския парламент от председателя на организацията и евродепутат – Илхан Кючюк – петиция срещу пълната забрана за използване на езици, различни от официалния език на Република България, по време на предизборни кампании.

П