glasuvay13

Доклад на председателя на ДПС Мустафа Карадайъ на X-та Национално отчетно-изборна конференция

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ДЕЛЕГАТИ,

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Днес за първи път провеждаме националната си конференция по този ред, отчитайки сериозността на Ковид-19 и съобразявайки се с мерките и предписанията на компетентните държавни органи. Извънредната обстановка изисква извънредни решения!

През тази година всички ние и целият свят се озовахме срещу непознат враг – Ковид-19. Вирусът се оказа не просто поредното предизвикателство пред човечеството, но и един от най-сериозните фактори в живота ни, който предопредели и начина на провеждане на нашата конференция.

Светът е разтревожен, изправен пред риска да живее в несигурност и разделение, свят на разколебаване в системата от ценности на цялата демократична общност, което създава чувство на неувереност за живота на всеки един човек.

Дневният ред на държавните и междудържавните обединения е подчинен на необходимостта от решаване на първостепенната задача за справяне с Ковид-19, за да не бъде изправено пред най-тежката криза с нейните хуманитарни, политически, икономически и финансови измерения, на фона на изострени конфликти и глобална заплаха от тероризъм. Дневният ред на държавите включва необходимостта от обединение и защита на демокрацията и глобалния световен ред.

Уважаеми госпожи и господа делегати,

Днес, на Х-ата Национална конференция на ДПС, трябва да направим отчет и равносметка за един период от четири години, да анализираме дейността си за отчетния период и да набележим перспективите за развитие на партията в контекста на реалностите в национален план, на регионалната геополитическа среда, като част от Европейския съюз в общия глобален свят.

Изминалият период се характеризира с ред нестабилности в световен, европейски, регионален, национален и партиен план. За изминалите четири години имаме четири избора и един национален референдум, три правителства, едно от които служебно, два различни състава на Парламента. В партиен план – в началото на периода имахме едно от най-сериозните изпитания пред единството на партията.

Този период е изключително динамичен и наситен за цялата партийна структура, в нейното прелегитимиране и укрепване. Днес можем да се похвалим, че правилно беше решението да заложим на разума, а не на емоцииите. За да успеем да хванем, да усетим пулса на времето, за да се осъществи процесът на реформиране с ясен проспект на развитие, с приоритетно мислене за заедността, за Колективното тяло.

На изборите за Президент и вицепрезидент през 2016 г., в които ние активно участвахме, основната ни политическа цел беше да се предизвикат предсрочни парламентарни избори, а в политически контекст – да тестваме единството в партията. Политическата цел беше постигната, но видяхме че единството в партията беше подложено на сериозно изпитание. На парламентарните избори, проведени през 2017 г., нашите структури удържаха на натиска, заплахите и манипулациите, но останахме четвърти с разлика от около 2500 гласа след третите. Ако на 26 март 2017 г. някой имаше съмнението, че е пропукано единството на партията, то изборите за членове на Европейския парламент през месец май 2019 г. ни дадоха ясен знак, че разделението е приключило, но единението не е на нужното равнище. Евроизборите бяха добра основа за следващите местни избори през 2019 г., на които се видя, че вътрешните проблеми са преодолени и разширението е факт – спечелихме 47 кметове на общини, при 40 в предходния мандат. Резултатите бяха категорични в полза на заедността. Единството и заедността не са просто емблема на ДПС, те са наша кауза и наша същност. Днес нашата сила ни дава самочувствието на строители на демократична България, за стожер на демокрацията и на мира в страната, самочувствието да бъдем мост за толерантност на Балканите, за реформатори в европейски план, радетели на глобалния ред. Ние сме ДПС и нашата кауза ни прави все по-силни и все по-уверени в себе си.

Кое ни дава самочувствие да го заявим?

Нашата вяра и нашата последователност в отстояването на идеите и на политиките на партията, нашето единство, нашата увереност в силата на общата енергия, нашата ясна визия за бъдещето, за по-доброто бъдеще за всички български граждани, нашата непоколебимост в евроатлантическата ориентация на страната.

Нашата вяра в успеха е категорична, защото тя се уповава на колективното начало, на общите усилия и на единението. Но това не е достатъчно. Налице са предпоставки за историческа мисия на ДПС в името на спасението на бъдещето на България. Ние трябва да използваме нашата сила и енергия за истинска промяна на статуквото в страната, в полза на всеки български гражданин, за да можем да гарантираме реформа във всички ключови сектори в страната, за работеща икономика, за по-добър поминък, за реализиране на Зеления пакт на ЕС, за стабилност и сигурност, за мир в страната и в региона, за просперитет. Ние трябва да бъдем активни и да реализираме своята програма за ускорено догонващо икономическо развитие на страната.

И тази наша обща сила и воля да изпълним мисията си зависят от няколко фактора. Това не би било възможно без мощната подкрепа на нашите избиратели. Нашата воля и смелост са взаимосвързани със смелостта и волята на нашите избиратели. Ние продължаваме да залагаме на знаещи и можещи кадри, ние разчитаме на експертизата и опита, така ще бъде и занапред. Несъмнено, като един от основните фактори трябва да посочим и ролята на нашия почетен председател. Големите неща са присъщи на хора, способни да виждат бъдещето, да поемат отговорност и да определят правилата, да карат нещата да се случват, да отприщват и регулират вътрешната сила на Колективното тяло. И, разбира се, да насочват, да задават посоката. Ние в ДПС имаме редкия шанс да сверяваме часовника си с държавник, политик, философ, човек като д-р Ахмед Доган.

Това, че всеки един ден ние се доказваме първо пред себе си и пред общността, проверявайки решенията си през призмата на интересите на цялото общество в близък и по-далечен хоризонт, ни прави търсещи и дейни, прави ни по-силни. Изпълнявайки приоритетната задача на конференцията да проведем избор на председател и на колективното ръководство, ние трябва да имаме хоризонта да изпълним мисията си на националноотговорна партия и да отговорим на очакванията на избирателите. Избирайки ръководните органи на партията, трябва да скрепим тези решения с личната отговорност на всеки един от делегатите – представители на нашите членове. То е необходимо, за да укрепим и развием организационните си структури, за да изградим имунитет срещу всеки политически вирус. Имаме нужда от обединение с ясна посока за развитие. Стъпвайки върху здрава опора, в диалог в Колективното тяло да изследваме и да анализираме всяка ситуация и да приемаме адекватни решения. Така можем да отговорим на очакванията на нашите избиратели и на цялото общество по отношение на националните цели и приоритети в това така динамично и тревожно време.

И след настоящата национална конференция първостепенна задача ще остане поддържането на работещи партийни структури. Ще продължим чрез парламентарната ни група, нашите представители в Европейския парламент и в местната власт (която реално решава проблемите на хората) да работим за подобряването на жизнения стандарт и укрепване на доверието в партията като цяло. И това е възможно, ако имаме здрава и единна национална структура, способна да формира обща политическа воля, да взема общи политически решения и непоколебимо да ги отстоява, като във всеки момент се носи ясно отговорността във всяка конкретна ситуация. Също така ще продължим и с проактивното ни участие в международната либерална общност – Либералния интернационал, Алианса на либералите и демократите за Европа, Либералната мрежа в югоизточна Европа. Тяхната еднозначна оценка за ДПС е онагледена в доверието и отговорностите, които ни отреждат със заеманите позиции и ангажименти в либералното семейство.

Уважаеми госпожи и господа делегати,

ДПС отбелязва своето безпокойство и относно развитието на управлението на страната, за кризата в здравеопазването, за състоянието в социалната сфера и на образователната система. Липсата на реформи и липсата на стимули за спасяване на бизнеса са проблеми, чието решение е вече извън възможностите на правителството. Недоверието към управляващите е повсеместно и то създава чувството на несигурност и липса на перспектива. Всичко това се случва на фона на ясни индикации за нарастване на напрежението и очертаваща се дестабилизация в страната.

Тази криза на управляващите беше предначертана от ДПС: многократно предупреждавахме партия ГЕРБ за създадените от самите тях предпоставки за провал на управлението, поради включването на национализмите и популизмите в централната власт. Пропиляната възможност за управление на страната с ясна Програма за ускорено развитие, която да е основа за сформиране на парламентарно мнозинство и за подкрепа на правителство на малцинството на ГЕРБ, за което настояваше ДПС след изборите през 2017 г., също бе предначертана, поради национал-популистката същност на ГЕРБ. Основен модел за правене на политика на ГЕРБ е разделението и противопоставянето, придружени с езика на омразата, арогантността и агресията. А резултатът е ерозия на държавността, рушене на демокрацията, погазване на правата и свободите, неспазване на Конституцията и законите на страната.

Не бяха чути и призивите на ДПС за предприемане на бързи и адекватни действия по важните въпроси за нашата родина – за осигуряване на стабилност в управлението, за създаване на сигурност в страната, за подкрепа и стимулиране на българската икономика, за създаване на гаранции за успешно развитие и утвърждаване на малкия и средния бизнес като гръбнак на родната икономика, за превръщането и утвърждаването на страната като фактор на стабилност и сигурност, за нарастване на международния имидж на България, за утвърждаване на нейния авторитет въз основа на взаимоизгодно сътрудничество, за гарантиране на мира и разбирателството на Балканите, Европа и в света. И преди всичко – за спешни реформи във всички сектори въз основа на ясна програма за развитие. По никакъв начин не бяха разбрани призивите ни за включване на свободните и активни граждани в управлението като процес, както и за създаване на условия за преход към зелена икономика.

Ангажирани с мисълта за утрешния ден, за отговорността пред бъдещите поколения, отчитайки действителната ситуация в страната, както и пълния провал на управляващото мнозинство, ДПС в началото на есенната сесия на Парламента очерта необходимостта спешно правителството и Президентът да подадат оставка и да започнем дебати с участието на всички системни партии и формации в страната за вземане на такива решения, които да са в подкрепа и стимулиране на бизнеса, за очертаване на националните приоритети, за приемане на мерки, които да създадат реални условия за справяне с Ковид-19. Изпълнението трябваше да се възложи на експертно правителство, което да изведе страната от кризата, да приеме бюджет, адекватен на икономическите и политическите реалности, както и да организира свободни и честни избори за нов Парламент.

Това също не се случи. Разбира се, това е факт, чиито последици ще бъдат отчетени на предстоящите избори като размерът на щетите за управляващите ще бъде право пропорционален на времето до изборите.

Уважаеми госпожи и господа делегати,

Призивите ни към основните политически партии да се определят националните приоритети на база партийните, като четири години непрекъснато сме посочвали нашите – чист въздух, чиста вода, чисти храни, чиста енергия, високи технологии и включване на свободните и активни граждани в политиката, не бяха чути в България. Днес, 2020 г., нашите приоритети са приоритетите на ЕС, след решенията на ЕК и ЕП, а именно – Зеленият пакт, дигитализацията и гражданското общество.

Днес е в ход нова индустриална революция!

Водородна революция в дигиталната ера!

Всяка поредна индустриална революция води човечеството до радикално преобразуване на живота и труда.

Новата индустриална революция поставя качеството на живота и на околната среда в центъра на развитието. Това налага нов, интегриран подход за планиране, производство, потребление, съхранение и управление на природните ресурси. Това налага нов модел на взаимодействие между публични власти, политици и бизнес.

Новата индустрия, разгледана в контекста на цифровизиране на икономиката, означава динамично развитие на цифровата икономика, като важен двигател на иновациите, конкурентоспособността и растежа, с голям потенциал за развитие на предприемачеството. Начинът на позициониране на предприятията спрямо внедряването на цифровите технологии е ключов фактор за тяхното развитие и оцеляване.

В този процес Европа се опитва да е водеща и България трябва да положи всички усилия да не изостава допълнително от неизбежните тенденции на цифровизация и насърчаване развитието на новите технологии. В противен случай българските предприятия ще загубят своята конкурентоспособност на европейския пазар.

Изменението на климата е глобално предизвикателство, за което не се намира универсално политическо и технологическо решение. На всички ни е ясно, че ЕС се ангажира с много сериозни отговорности в това отношение. Изборът на Джо Байдън за президент на САЩ ни дава допълнителна увереност в борбата срещу измененията на климата в планетарен мащаб. Респектиращо е и решението на Китай до 2060 година да бъде страна без въглеродни емисии.

Налице е тясна взаимовръзка между проблемите на околната среда, конкурентоспособността и енергията, които имат съществено отражение върху редица производства и налагат съществени структурни промени в производството. Необходимо е тясно сътрудничество и интегриран подход към редица политики и инструменти на различни нива, с оглед опростяване и намаляване на бюрокрацията.

В тази връзка трябва да се насърчават и подкрепят инициативи за определяне на амбициозни, но осъществими инвестиционни проекти въз основа на най-добрите налични технологии.

Бъдещето ни зависи от доброто здраве на планетата. Текущите предизвикателства, свързани с климата и околната среда, налагат спешни и амбициозни действия.

Изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда са заплаха за самото съществуване на света, на Земята. За да преодолеем тези предизвикателства, ние се нуждаем от нова стратегия за растеж, насочена към превръщането ни в модерна, ефективно използваща ресурсите и конкурентоспособна икономика.

Европейският зелен пакт е пътната карта за постигане на устойчивост на икономиката на Европейския съюз. Това ще стане като превърнем климатичните и екологичните предизвикателства във възможности във всички области на политиката и направим така, че преходът да е справедлив и приобщаващ за всички.

Европейският зелен пакт предоставя план за действие за:

– повишаване на ефективното използване на ресурсите, чрез преминаване към чиста, кръгова икономика;

– възстановяване на биологичното разнообразие и намаляване на замърсяването.

Целта на ЕС е да бъде неутрален по отношение на климата през 2050 година. Предложеният европейски законодателен акт в областта на климата превръща политическия ангажимент в правно задължение.

За постигането на целта са необходими действия във всички сектори на икономиката, като например:

– инвестиране в екологосъобразни технологии;

– подкрепа на иновациите в промишлеността;

– въвеждане на по-чисти, по-евтини и по-здравословни форми на частен и обществен транспорт;

– декарбонизация на енергийния сектор;

– подобряване на енергийната ефективност;

– работа с международни партньори за подобряване на екологичните стандарти в световен мащаб.

ЕС ще предоставя също така финансова подкрепа и техническа помощ, за да помогне на най-силно засегнатите от прехода към екологосъобразна икономика, чрез механизма за справедлив преход. Той ще помогне за мобилизирането на най-малко 100 млрд. евро за периода 2021-2027 г. в най-засегнатите региони.

Постигането на целите, които ДПС поставя и в своята програма за управление, за чиста среда, чист въздух, чиста вода, чисти храни, чиста енергия, осъзнавайки жизнената важност на тези проблеми, минава през тази пътна карта.

Проблемите, за които говорим, не са на отделна партия, на отделна държава, на отделен континет, те са най-голямото предизвикателство пред човечеството. Всички държавници, всички политици, всички граждани трябва активно да се включим за решаване на тези основни проблеми.

С идеята да видим България в рамките на една Европа с процъфтяваща и устойчива икономика, която заема водеща позиция в света в рамките на различни пакети от чисти, ефикасни нисковъглеродни енергийни технологии, което представлява двигател за постигане на просперитет и ключов фактор за генериране на растеж и работни места. Една България в Европа, усвоила възможностите и готова да допринесе за посрещането на глобалното енергийно предизвикателство чрез модерни енергийни услуги.

За да се постигне визията за 2050 г. за пълна декарбонизация, са необходими ново поколение технологии.

Ключовите технологични предизвикателства на ЕС за следващите 10 години за постигане на целите за 2050 г. са очертани. Остава времето да е в наша обща полза.

Постигането на визията за 2050 г. представлява сериозно предизвикателство, което може да се преодолее чрез общо усилие. Държавите-членки, Общността, индустриалните и научноизследователските организации имат различни роли в рамките на едно последователно съвместно усилие. Постигането на амбициозните цели изисква фундаментално отказване от настоящите практики в иновационната система, като се намери точният баланс между сътрудничеството и конкуренцията на национално, европейско и глобално ниво.

В областта на енергетиката трябва да променим изоснови своите представи и начини на мислене. Трябва да сме готови, а защо не и да сме пионери на политиките за водородната икономика. Така или иначе енергийната революция, в същността на която е прехвърлянето на икономиката от една енергийна база на друга – от въглеводородите върху водорода, е непосредствено предизвикателство и справянето с него изисква нов начин на мислене, нов подход и нови решения.

Като политици нас ни интересуват не само икономическият ефект, но и благоприятните екопоследици от водородната революция, но най-вече сме заинтересовани от геополитическите и геостратегическите последствия за цялото човечество. Това означава до такава степен да се променят нещата, че по друг начин да се поставят въпросите за мира, сигурността и стабилността на Земята.

Бързият и мащабен процес на навлизане на цифровите технологии във всеки аспект от ежедневието, както и водородната революция, означават дълбоки индустриални промени. Все по-голяма промяна на пазара на труда и заетостта. Бъдещето ни зависи от вида, качеството и нивото на образование на младите хора. Най-засегнати в този процес ще са нискоквалифицираните и рутинните дейности, които се роботизират. В противодействие на тези тревожни данни образованието трябва да е все по-широкоспектърно и специализирано. С нарушаването на традиционната структура на пазара на труда все повече професии ще изчезват и ще се появяват нови, като същевременно все повече хора в бъдеще ще работят дистанционно и ще расте броят на самонаетите.

Ние трябва да сме активни в процеса на цифровизация и за създаването на зелена водородна икономика. Като партия трябва да реализираме такива политики, които да създадат условия за успешно постигане на целите. В национален план – чрез взаимодействие между бизнес, свободните и активни граждани и организации на гражданското общество, а в регионален и глобален план – чрез партньорство между държавите и междудържавните организации.

Водородът не само ще направи България и икономиката ни енергийно независима, той ще повиши националния ни суверенитет.

Водородът ще промени много аспекти на живота ни – начинът, по който се движим, начинът, по който се топлим, индустрията, в която работим, и още много други. Чисто, при това и евтино.

Водородът ще промени всичко – енергетиката, транспорта, образованието, изследванията, индустрията, околната среда, качеството на живот.

Надпреварата, кой да въведе в по-мащабен план водорода, е състезание за това кой в утрешния ден ще има по-конкурентоспособна икономика и повече работни места.

Уважаеми госпожи и господа делегати,

За да се реализира нашата програма, е нужно силно ДПС!

Най-важната цел на ДПС е да се утвърди като един от реалните политически субекти у нас със значимо участие както в Парламента и в местната власт, така също и в централната изпълнителна власт. Необходимо е с разум и прагматизъм да следваме верния път и да покриваме високите критерии, които политическото време поставя пред нас. Политиката се нуждае от ясна ориентация. Само тези, които могат да назоват целите на своите действия, могат и да ги постигнат, както и да привличат и други на своя страна.

Ние ще продължаваме да представяме пред членовете и симпатизантите си, пред всички избиратели ясна програма и цели, а пред себе си – точни и изпълними задачи. Без да забравяме, че след всяка постигната цел пред нас ще се изправят още по-големи и отговорни задачи и цели.

Бъдещето на България като част от европейските и евроатлантическите структури и изграждането на страната ни като зелена, икономически развита, политически стабилна и сигурна, като желан и сигурен партньор, важен фактор за изграждане на целия географски регион като стабилна и мирна зона, е наша обща цел и това са основополагащите постулати, от които няма да се отклоняваме, като партия с евроатлантическа ориентация.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ДЕЛЕГАТИ,

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ!

Ковид-19 постави цялата ни технологична цивилизация на сериозно изпитание. Фактически ние се намираме в ситуация на война с непознат или твърде малко познат враг в лицето на един вирус. Още с появяването си той започна безапелационно да отнема човешки животи и едновременно с това болезнено да ни посочва пропуските в здравеопазването, научните изследвания, образованието, инстинкта ни за оцеляване, обществената организация за превенция, комуникациите, политиката, икономиката, културата…  и дори е на път да тества зрелостта на човешката ни същност.

За съжаление, първото ни изпитание от коронавируса не се изчерпва само с казаното.

За нас, либералите, правата и свободите на човека, свободата, отговорността и толерантността, както и пазарната икономика и конкуренцията, съчетани със свободния избор на всеки, са основополагащи ценности на либералната демокрация. Но точно този фундамент на либерализма е поставен на изпитание.

Солидарността и регулацията на обществото излизат на преден план, за да гарантират живота и здравето на всеки гражданин. А стимулирането на икономиката трябва да осигури препитание и сигурност на цялото общество. Това е очакваното дължимо поведение от страна на целия административен и експертен капацитет на обществото и държавата.

Разбира се, най-голямото предизвикателство в живота е да устоиш себе си и да обгрижиш обществото. Тъкмо затова, доброто представяне на предстоящите парламентарни избори е въпрос на чест за ДПС!

Пожелавам на всички ви здраве и дълъг живот!

Бъдете живи и здрави, за да устоите себе си във времето!

Печат Е-мейл

footerimage21

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност