Община Кричим

КАНДИДАТ ЗА КМЕТ 

СЮЗАН ОРХАН МОЛЛАЮСЕИНdps candidate

Сюзан Орхан Моллаюсеин е родена на 13 януари 1981 г. в гр. Пловдив.

През 2009 г. придобива диплома за висше образование по образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Обучение по информатика и информационни технологии в НУ" в  ПУ „Паисий Хилендарски”.

През 2008 г. придобива диплома за висше образование по образователно-квалификационна степен  "магистър" по специалността "Английски език и методика за ранно чуждоезиково обучение" в ПУ „Паисий Хилендарски”.

През 2005 г. придобива диплома за висше образование по образователно – квалификационна степен "магистър" по специалност "Финансов мениджмънт" в ПУ „Паисий Хилендарски”.

През 2002 г. придобива диплома за висше образование по образователно – квалификационна степен "бакалавър" по специалност ПУП и НУП в ПУ „Паисий Хилендарски”.

В периода 2002 г. - 2013 г. е преподавател в НУ «Васил Левски» - гр. Кричим. В периода 2008 г. - 2011 г. е инспектор “Образование, спорт и младежки дейности”, Главен специалист «Образование» в Общинска администрация – Кричим. През 2014 г. е назначена като Директор на НУ «Васил Левски» - гр. Кричим.

От 2011 г. е Председател на ПП «Движение за права и свободи» в Община Кричим. От 2011 г. е Общински съветник от ПП «ДПС» при Общински съвет – Кричим.

Неомъжена.

КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

  1. СЮЗАН ОРХАН МОЛЛАЮСЕИН
  2. МЕХМЕД НЕЖДЕТОВ РАШИДОВ
  3. АЛЕКСИ МИТКОВ ПЕРОШИНСКИ
  4. ФАТМА МЕХМЕД АРАБАДЖИЕВА
  5. ИСМАИЛ ЕРДУАНОВ ХОДЖЕВ
  6. ИСМЕТ ОСМАНОВ ЮСЕИНОВ
  7. ДЖЕМЛЕ МУСТАФОВА БАЛЪКЧИЕВА

Печат

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност