Събития

Мустафа Карадайъ се срещна с министъра на образованието и науката относно изучаването на майчиния език

На 20 март 2019 г. в Министерството на образованието и науката председателят на ДПС Мустафа Карадайъ проведе среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, на която бяха обсъдени проблеми, свързани с изучаването на учебния предмет – Майчин език. На срещата присъстваха Ерол Мехмед – народен представител и Мукаддес Налбант – бивш заместник-министър на образованието.

Освен административните причини за намаления брой на учениците, изучаващи предмета, липсата на експерти със съответната специалност в РУО и липсата на държавен образователен стандарт, бе обсъден и въпросът, свързан с издаването на учебници и учебни помагала.

Приемайки за положителен факта, че от 27 години за първи път се издават учебници и учебни тетрадки по предмета Майчин език – турски, бе поставен проблем, произтичащ от неговия статут или по-скоро от липсата на такъв.

В чл. 1 на ПОСТАНОВЛЕНИЕ №79 от 13 април 2016 г. на Министерския съвет е регламентирано, че за безвъзмездно ползване се осигуряват комплекти по всеки общообразователен учебен предмет. В закона майчиният език не е определен като такъв, поради което заплащането на учебните комплекти от държавата остава висящ.

От ДПС припомниха Европейска референтна рамка(2006), която е основен документ на ЕС относно компетенциите и тяхното оценяване. В нея първата от осемте ключови компетентности е Комуникиране на майчин език. На всички езици тази компетентност е преведена по този начин.

Дори и в приетото през 2018 г. Приложение към тази рамка първата ключова компетентност е формулирана като езикова грамотност, която може да се развива на майчиния език, на езика, на който се провежда обучението, и/или на официалния език в дадена държава или регион.

Осемте ключови компетентности в рамката определят общообразователните предмети. Зададен бе въпросът: Защо майчиният език, като първа ключова компетентност, не попада в общообразователните предмети наред с официалния език? Въпросът бе зададен с условието, че общообразователен не означава непременно задължителен.

Авторите на Закона за предучилищното и училищното образование са решили, че като отъждествят общообразователните предмети със задължителните ще оставят учебния предмет Майчин език в досегашното му състояние на немилост.

На срещата се стигна до взаимно приемливи решения за разрешаване на проблема със заплащането на учебните комплекти от първи до седми клас.

Мустафа Карадайъ заяви своя категоричен ангажимент да отстоява конституционното право на всеки да изучава майчиния си език. Очакванията от институциите са за проява на добра воля.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Декларация за поверителност