20glasuvay

Събития

Нужна е дългосрочна инвестиционна програма за Северна България

Около това се обединиха участниците в Четвъртата международна конференция, организирана    от КСБ и Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие към ЕП.

Нужна е дългосрочна инвестиционна програма за Северна България. Около това се обединиха участниците в Четвъртата международна конференция „Инвестиции и инфраструктура в Северна България“, организирана от Камарата на строителите в България (КСБ) и Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент. Съорганизатор и медиен партньор на събитието, което се проведе в Луковит, бе в. „Строител“.

Във форума участваха Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие към ЕП, инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, Красимир Живков, зам.-министър на околната среда и водите, Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, инж. Светослав Глосов, член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ и почетен председател на КСБ, Корнелия Маринова, кмет на община Ловеч, Стамен Янев, изп. директор на Българската агенция за инвестиции, Валери Белчев, член на УС на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, областните управители на Монтана Росен Белчев, на Велико Търново - проф. д-р Лю­бо­мира Попова, на Русе - Галин Григоров, кметове и представители на общини. От страна на КСБ във форума се включиха инж. Благой Козарев, член на Изпълнителното бюро и на УС на КСБ, председател на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, Валентин Николов, председател на Контролния съвет на КСБ, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на Камарата, членовете на УС на КСБ Иван Иванов, д-р ик.н. Николай Иванов и Любомир Пейновски, инж. Розета Маринова, член на УС на КСБ и председател на Комисията по професионална етика към КСБ, инж. Данка Кирилова, председател на ОП на КСБ – Монтана, инж. Димо Мирчев, председател на ОП на КСБ – Силистра, Валентин Кръстев, председател на ОП на КСБ – Видин. Поздравителен адрес до организаторите и участниците изпрати министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

По време на събитието бяха разисквани актуални въпроси относно регионалната политика на Европейския съюз, настоящи и бъдещи инвестиции в сферата на инфраструктурата, трансграничното сътрудничество, потенциала и перспективите за строителния бранш в Северна България, възможностите за развитие на района, за публично-частни партньорства, механизмите за използване на финансови инструменти.

„Благодаря Ви за присъствието и участието в тази изключително важна среща, която имам честта да организирам заедно с КСБ. Имам скромно съдействие за нея и се гордея с това, тъй като през последните години заедно с Камарата успяхме да реализираме поредица от срещи, които са от голямо значение както за процеса на инвестиции в България, така и за ролята на КСБ в общия инвестиционен процес и инвестиционната политика на страната“. Това заяви Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие (КРР) към Европейския парламент (ЕП). Тя припомни, че през различните години във форумите са участвали тогавашният генерален директор на Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика“ към Европейската комисия Валтер Дефа, Вазил Худак, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, вицепрезидентът на Европейската комисия с ресор „Работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност“ Юрки Катайнен. „По време на тези срещи очертахме основните направления, в които КСБ може да съдейства в процеса на взимане на решения за инвестиционната политика на България. Направихме изключително успешна дискусия в ЕП в Брюксел с представителите на КСБ, по време на която разговаряхме с вицепрезидента на ЕК с ресор еврото и социалния диалог, отговарящ също за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза за капиталови пазари Валдис Домбровскис. Тя даде страничен оттенък на нашите обсъждания и ни позволи да разширим хоризонта на дебатите тук, в България по отношение на възможностите, които дава цялата комплексна политика на ЕС за инвестиции, водещи до промени, носещи европейска добавена стойност и променящи качеството на живот на европейските граждани“, подчерта Михайлова и добави, че форумът в Луковит е от друг тип. „Изключително много благодаря и на местните власти, на г-жа Корнелия Маринова, кмет на Ловеч, на проф. д-р Попова, областен управител на Велико Търново, за участието. Искахме да се ориентираме към Северна България. Тя включва три региона за планиране според картата към днешна дата. Когато говорим за бъдеще, ще чуем г-жа Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, и ще имаме възможност да коментираме това каква ще бъде съдбата на районите след 2020 г.“, обясни председателят на КРР и добави, че тези региони са сред т.нар. изоставащи. Тя припомни, че преди месец Световната банка е докладвала пред комисията свое последно проучване за влиянието на европейската инвестиционна политика върху регионите и отново е отчела, че в тях – не само тези в Северна България, но и в други части на Съюза, има три основни проблема, които могат да бъдат поставени в различен ред, но трябва да се приемат комплексно. Единият е лошата инфраструктура. Вторият е ниското качество на предоставяните услуги за гражданите. Третият е свързан с качеството на образованието и връзката между него, професионалното обучение и възможностите за реализация на територията на тези области. Според анализаторите не е от значение как се подреждат тези показатели. „Винаги сборът е неприятен, ако те са с отрицателен знак. Днес ние се фокусираме върху един от тях - инфраструктурата и инвестициите в нея. Това е от компетентностите на КСБ и изключително много благодаря на Камарата за подхода, който последователно следва - не очаквания за някакви проекти, които да се случат и да бъдат анализирани, а активно участие в изграждането на политиката и създаването на възможности за реализация на обекти. Убедена съм, че не един проект може да реши бъдещето на даден регион, а комплексният подход и обща група от предложения, взаимосвързани в целите си, могат да променят качеството на живот на хората в Северна България. Много разчитам, че по време на срещата ще чуем позициите на всички участници. За мен ще бъде от огромна полза“, каза Михайлова и посочи, че в ЕП предстои да се дискутират както Многогодишната финансова рамка след 2020 г., така и новите регламенти за европейските структурни фондове по регионална политика. „Когато съм получила предложенията, вижданията, становищата на хората, които са активно ангажирани и отговарят за тези процеси в България, ще имам повече доводи, за да защитя една регионална политика, която да бъде тясно свързана с изискванията на конкретни територии в ЕС, в това число и за Северна България.

(в. Строител,01.06.18 г)

 

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност