Събития

Конгресът на Либералния интернационал прие Либерален манифест

Либерален манифест 2017

Либералният манифест, приет от Конгреса на Либералния интернационал

на 18-21 май 2017 г. в Андора

 

След старта на конференция в Оксфорд през 2015 г.,

Срещи на комисията за изготвяне на проекта на документ в Берлин, Тайпе,

Ню Йорк и Маракеш през 2016 г.,

Два кръга от допълнения и корекции от страна на националните либерални партии през първото тримесечие на 2017 г.,

Дискусии на заключителна конференция в Оксфорд на 10 април 2017 г.,

Последващ преглед и редактиране от Лорд Джон Алдърдайс,

И окончателен преглед от президента на Либералния интернационал Джули Миновес

Съдържание:

    Предисловие

А Наша визия: Човешкият прогрес в един свободен свят

Б Предизвикателството пред нас: Нови нарастващи заплахи за свободата

В Отговорът ни: Възможности за всеки, Напредък за всички

През 1947 г. група от либерали от цял свят публикува Оксфордския Манифест - първата международна декларация за либерални принципи.  Те го направиха в отговор на ужасите на Втората световна война с безпрецедентното физическо унищожение, милиони убити хора и ужасяващата дехуманизация, представена по-специално от Холокоста.  След победата над нацизма и фашизма и изправени пред комунистическия авторитаризъм либералите бяха твърдо решени да потвърдят човешките права и ценности, а Оксфордският манифест трябваше да стане предшественик на друг монументален документ - Всеобщата декларация за правата на човека, приета от Организацията на обединените нации през Декември 1948 г.

В свободния свят тези либерални принципи начертаха пътя към мир, върховенство на закона, човешки права и просперитет за много хора през следващите десетилетия.  Личните права бяха дефинирани и развити;  Личната свобода все повече се гарантираше от справедливото и независимо управление на правото и правосъдието;  Увеличаваше се свободата на вярата и свободата на съвестта;  Свободата на словото и на печата бяха защитени;  Хората имаха свобода да се сдружават и да не се сдружават според собствения си избор; Имаше все по-голяма възможност за пълно и разнообразно образование според възможностите и независимо от семейство или възможност да се плати;  Това направи свободния избор на професия в много по-голяма степен възможен за много хора;  Увеличаването на просперитета доведе до по-големи възможности за упражняване на правото на частна собственост върху имущество и правото да се стартира собствено предприятие;  Свободата на избор беше разширена за потребителите и имаше по-големи възможности за извличане на полза от производителността на земята и индустрията за човечеството;  Имаше повече защита от рисковете от болест, безработица, увреждане и старост и по-голямо равенство на правата между жените и мъжете.  Успехът на тези принципи не само спечели хората в свободните страни, но и помогна да се преодолеят комунистическите диктатури и разделението на Европа, както и много авторитарни и популистки режими в Латинска Америка, Азия и Африка.

През следващите 70 години след публикуването на Оксфордския Манифест тези принципи бяха потвърдени наново от Либералния Интернационал в седем допълнителни декларации, манифести и апели.  Те формират основното тяло на либералната мисъл, от която ние продължаваме да черпим вдъхновение и сила.

Днес, обединени в семейството на Либералния Интернационал, ние либералите отново напълно подкрепяме принципите, изложени в Оксфордския Манифест и неговите допълнения, но ние признаваме, че либерализмът е под подновена атака като философия с универсално приложение както като теория, така като политическа практика.  Атаките идват от онези отляво, които дават на държавата абсолютен приоритет, както и консерватори и националисти от дясната страна, но и от популисти от двете страни на политическия спектър, които изрично искат "нелиберална" автократична държава, която ще наложи своите възгледи.  Освен тези, които искат да използват системата, за да създадат нелиберални общества, има и други, анархисти и яростни ислямистки екстремисти, които не искат да превземат системата, а да я изгорят в радикални и разрушителни революции.  Тези атаки срещу либерализма и глобалния мир и стабилност не се извършват само по традиционен начин, а чрез новата среда на киберпространството.  Живеем в много опасни времена и никоя част от света не е защитена от тези заплахи.

Съществуват обаче и нови възможности.  Светът видя идването на технологична революция и огромните възможности за търговия, пътуване и общуване помежду си по целия свят.  Това създава огромни възможности за човечеството, измъква милиони от бедността и помага на много страни да се освободят от авторитарни лидери.

Въпреки че признаваме, че тези възможности създават нови предизвикателства - изменението на климата, масовата миграция и безпокойството относно степента на неравенство в доходите и богатството - либералите приемат с отворени ръце всички възможности и приемат всички предизвикателства.  По време на стабилност либерализмът може да се развива и да расте, но по време на нестабилност има възможност за радикални стъпки напред в нашето мислене.  Наша задача е да покажем, че либерализмът може да осигури най-добрите нови идеи и политики за справяне с тези предизвикателства и да се възползва по най-добрия начин от новите възможности, без да изоставяме ценностите и убежденията си.  Ще се борим срещу нелибералното и ще се стремим към по-нататъшното разпространение на либералните ценности в духа на либералния универсализъм.  Това е моментът да направим равносметка, да обновим и заявим наново нашите либерални стремежи и да се справим с настоящите заплахи за свободата с либерални отговори.  Това е, което правим с либералния манифест 2017 г.

Ето защо ние, либералите на света, събрани в Конгреса на Либералния Интернационал на този двадесети май на две хиляди и седемнадесета година в Андора, приехме следния манифест:

 

Нашата визия: Човешкият прогрес в един свободен свят

Свободата на всяко човешко същество е основополагащ принцип за постигане на прогрес за човечеството и по-добър свят.  Като глобално движение, либерализмът силно вярва в човешкия разум като основа на напредъка към този по-добър свят.  Либерализмът е посветен на неотменимото право на всички хора на живот, в който всеки може да определи как иска да живее.

Всеки от нас е различен и либерализмът обхваща и култивира това разнообразие сред всички членове на човешкия род.  Ние виждаме хората като самоуправляващи се фактори, независими творци на собствения си живот.  Обществото е арена, където тези творци се събират, обменят идеи и мнения, учат се и се разбират помежду си с всички наши различия от интереси.  Обществото е мястото, където хората се развиват, първо с помощта родители и грижовници, след това в семейната група, в която се намират, а след това в все по-широки обществени кръгове.  Нашите същности се развиват в социални отношения.  Един подробен набор от права, свободи и отговорности позволява плурализмът на вярванията и идеите, както и разнообразието на произхода, които подхранват това богатство от различия без разлика на основата на пол, раса, възраст, сексуална ориентация, религиозни убеждения, увреждания или всяко друго лично или социално състояние.  Либералното общество се основава не само на човешките права, но и на човешките взаимоотношения.

Стремим се да защитаваме либералните конституции, които действат под върховенство на закона и да насърчават равните възможности за всеки.  Никое общество не може да бъде свободно без свобода на изразяване, събрание и сдружаване.  Искаме институции, които са демократични, отговорни и способни и които осигуряват равни права и свободи за всички.  При тези условия човешката креативност може да процъфтява и да подхранва напредъка на човека към мирното, проспериращо и отворено глобално общество.  От икономическа, социална и екологична гледна точка това глобално общество трябва да бъде устойчиво както сега, така и в дългосрочен план.  Това изисква интегрирано и устойчиво управление на природните ресурси и екосистемите.

 

Предизвикателството пред нас: нови нарастващи заплахи пред свободата

 

До началото на 21ви век бяхме свидетели на една либерална епоха във възход.  Оттогава насам този нарастващ глобален либерален консенсус бе нападнат от различни страни.  Една вълна от авторитаризъм, популизъм и фундаментализъм заплашва да подкопае и разруши нашите либерални постижения.  Тези антилиберални тенденции често се подхранват от подозренията, че нарастващите неравенства на възможности и богатството пречат на либералния социален договор да предостави справедливи възможности на тези, които са най-неравнопоставени.  Способността и ефективността на институциите на либералния свят да се справят с предизвикателствата на изменението на климата, нарастващото население в света и нарастващата миграция също са под въпрос.  Нарастващата хетерогенност на много общества е причина за несигурността на много хора, изостряйки тяхната привързаност към това, което възприемат като основна идентичност, и подхранва подозренията и враждебността към хората, които те възприемат като различни от самите тях.  В същото време много хора виждат либерализма само като западно извинение за икономически егоизъм и безотговорност.  Тези тенденции представляват предизвикателство за либерализма, насърчават антилибералните норми на поведение и институции, заплашвайки да разделят света на воюващи фракции и да спрат човешкия прогрес.

 

Нашият отговор: Възможности за всеки, Напредък за всички

 

Най-добрият отговор на либерализма към тези предизвикателства е да се насърчи равенството на възможностите за всички, да се укрепят либералните институции и върховенството на закона в световен мащаб, да се насърчи общото и гражданското образование, здравеопазването, свободната и справедлива търговия и устойчивите възможности за всяко човешко същество и да се развива отговорността и отчетността отвъд границите на държавите ни.  Ние, либералите, вярваме в човешкия прогрес, основаващ се на нови познания, придобити и прилагани на възможно най-ниско ниво след обсъждане и дебат, чрез сътрудничество и учене в сферите на демокрацията, образованието и научните изследвания, пазарната икономика и гражданското общество.

Силата на либерализма винаги е била неговата вродена гъвкавост, за да се адаптира към променящата се среда и по този начин да се справи с новите предизвикателства, когато те се появят.  Либерализмът повече се гради върху човешката изобретателност и креативност, без просто да се придържа към получената мъдрост от миналото.  В този дух основните предизвикателства пред либералите са да направят човешкия прогрес възможно най-динамичен, да гарантират, че той става по-справедлив, всеобхватен и приобщаващ за всеки, да помогне на хората да прегърнат сложността на съвременния свят и да намерят сила в разбирането, че техните идентичности са сложни и многопластови и да направят прогреса на нашето човешко семейство устойчив, така че не само настоящите, но и бъдещите поколения да могат да се възползват напълно от него.

Либералите признават, че правата на човека са индивидуални, а не колективни.  Като се има предвид естественото разнообразие на човешките стремежи, характери и таланти, както и религиозни вярвания и убеждения, преследването на щастието е и продължава да бъде от основно значение за всеки индивид.  Става въпрос за свободата, която можете да използвате, за да живеете живота, както си го представяте, без да ограничавате свободата на другите.  Това не означава, че либерализмът е просто индивидуализъм.  Общността също е важна.  Либерализмът е за свободата - свободата на индивида - но също така и за изобилието на възгледи – искреното великодушие към "другите", не само към нашите близки приятели и семейство, а към целия човешки род.  Ние, либералите, подкрепяме силно институции и политики, които отварят максималните възможности за всички хора сега и в бъдеще.  Трябва да преодолеем суровите социални разделения в нашите общества.  Правителствата в целия свят могат и трябва да създават институции и да провеждат по-приобщаващи политики и да се стремят да дадат права на своите граждани.

С оглед на тези принципи и предизвикателствата на днешния и утрешния ден, ние, либералите, призоваваме другите да работят с нас, когато се стремим към следното:

 

  1. Насърчаване на равни права за всички и защита на правата на човека по целия свят

Всички членове на нашите общества могат да бъдат творци на собствения си живот и да се радват на равни човешки права.  Това е основна ценност на либералните демокрации, които защитават индивидуална свобода, върховенство на закона и се изправят срещу несправедлива дискриминация.  Либералите защитават тези права както в родината си, така и в чужбина.

Като либерали, ние се стремим да позволим на всички да бъдат тези, кои са, да обичат когото пожелаят и да живеят, както решат, с ясното знание, че тези свободи ще бъдат защитавани, стига те да не ограничават правата на никой друг.  Либералите вътрешно вярват, че правата на членовете на малцинствените групи от всякакъв вид трябва да имат запазено и сигурно място в нашите ценности и ние по-специално подкрепяме тези, които са уязвими към дискриминация, независимо дали като членове на етнически малцинства или коренно население, хора с видими и невидими увреждания, деца, възрастни хора и ЛГБТ+ хора (лесбийки, гей, бисексуални, транс, третия пол, интерсекс).  Лицата, които изповядват религиозна или друга вяра или са атеисти, трябва да бъдат защитени в практикуването на своите вярвания, стига те да са в рамките на съществуващите закони и конституционни права.

Докато 20ти век отбеляза значителен напредък в правата на жените, все още има неравнопоставеност за жените, които представляват повече от половината от населението на света, особено в неравномерното разпределение на собствеността и политическото представителство, както и широкото използване на насилие срещу жените и отричането на техните сексуални и репродуктивни права.  Някои страни дори запазват тези неравенства по закон, като отказват на жените правото да гласуват, да притежават собственост, да се възползват от образованието и да се радват на лична свобода.  Ето защо ще продължим да се борим пламенно за правата на жените.

Задачата на демократичните държави е да гарантират, че свободата за всички може да се ползва в спокойна среда и че онези, които нарушават правата на човека и посягат на свободата, са справедливо поставени под съмнение и ефективно третирани.  Това изисква адекватни публични инвестиции в областта на защитата и сигурността.  Когато една държава нарушава тези права на човека, либералните демокрации трябва да са готови да предоставят убежище на онези, които бягат от такива нарушения, както е залегнало в Женевската конвенция за статута на бежанците.  За нас е ясно, че убежището е отговорност на международната общност като цяло.  В същото време либералните общества признават и своята отговорност да помогнат за идентифицирането и борбата с основните причини за хората да бягат от родните си страни, независимо дали тези причини са икономически, политически или яростни конфликти.

  1. Укрепване на демократичните институции, върховенството на закона и гражданското общество

Само либералната демокрация може да гарантира, че лицата и техните свободи са добре защитени, но не трябва да допускаме злоупотребата с нашите свободи от онези, които се противопоставят на тези свободи.  Със силни демокрации, които са в състояние да се защитят, ние активно ще защитаваме нашите либерални ценности и демократични институции срещу онези, които искат да ги подкопаят и унищожат.  Като форма на управление, демокрацията дава възможност да се държат отговорни тези, които са на власт, за това, което правят.  Отчетността от своя страна е ключът към по-доброто управление, както и прозрачността и достатъчната децентрализация на вземането на решения, които гарантират по-пряко участие и контрол на правителството от страна на гражданите.  Много хора по света страдат от лошо ниво на професионализъм в управлението в съответните им страни и лошото управление често се свързва с корупцията, която е един от най-разрушителните елементи в живота на общността.  На всички равнища на управление от местно до глобално ниво трябва да засилим усилията си за борба с корупцията, измамите и организираната престъпност и като цяло да подобрим качеството на управление чрез прилагане на нашите либерални принципи за отчетност, прозрачност, разделение на властите, децентрализация на процеса на вземане на решения, зачитане на върховенството на закона и активно гражданско общество.

Свободните личности формират основата на всяка либерална демокрация и откритият диалог между гражданите, в който се чуват и зачитат всички аргументи, води до по-добри и по-трайни решения за всички.  В едно свободно и динамично гражданско общество хората могат да се съберат на различни форуми и да обменят идеи, да преследват общи интереси и дейности, да развиват своите мнения, да се съгласят и да не се съгласяват за ценности, духовни въпроси и политика, независими от държавата и пазара.  Усилията на правителството да използва гражданското общество за свои цели или да потисне нежеланите легитимни групи от гражданското общество трябва да бъдат отхвърлени в едно отворено либерално общество.  Вместо това правителствата трябва да стимулират активен диалог между участниците в гражданското общество и съответните органи с цел разширяване на приобщаването в обществото.  Религиите и другите вярвания имат естествено място в гражданското общество, но либералите се застъпват за разделянето на религиозните представителства от държавни институции, за да се избегне централизирането на властта и да се запази разнообразието на нашите общности.

  1. Защита на свободата на информацията и изразяването, на медията и на правото на личен живот

Свободата на изразяване е от решаващо значение за либералната демокрация.  Ние подкрепяме безпрепятствения достъп до и разпространението на информация за всички граждани и свобода на гледната точка, която не се възпрепятства от държавата и се защитава от рамка от правила, които насърчават свободата.  С експоненциалното увеличаване на събирането и съхранението на информация, което е възможно с новите технологии, ние сме решени да гарантираме, че основана на правила рамка ще гарантира целостта на индивидуалните лични данни, онлайн неприкосновеността на личния живот и свободата от полицейско наблюдение, както и правото на обезщетение за увреждания от нарушения на неприкосновеността на личния живот или целенасочена дезинформация, независимо от начина на комуникация.  За да се осигури на медиите и на широката общественост възможността да контролират публичните органи, е от решаващо значение да се осигури достъп до информация относно делата на обществените и демократични институции на всички равнища.  Либералите смятат, че тези свободи и защитата на хората са жизненоважни темели за едно свободно общество, изградено върху свободата на мнение и свободата на сдружаване.

  1. Грижа за, разширяване и насърчаване на образованието

Осигуряването на висококачествено образование за всички, независимо от социалния или икономически произход, е най-добрият гарант за равни възможности.  Образованието е от съществено значение за човешкия прогрес и намирането на отговор на нашите глобални предизвикателства.  Първостепенна либерална цел е да работим за равен достъп до образование и придобиване на умения и критическо мислене от ранна детска възраст и през целия живот, позволявайки на хората да живеят  достойно и в просперитет.  Гражданите трябва да имат възможността да управляват себе си и да живеят заедно със съгражданите си, а това означава образование, което насърчава толерантността, правата на човека и оценяването на различията в перспектива.

Равният достъп до образование също е необходим, за да се даде възможност на децата, юношите, възрастните и хората от третата възраст да се възползват максимално от своят талант, независимо от семейния им произход.  Целта е да се постигне максимално овластяване, включване и умения за посрещане на предизвикателствата на цифровизацията, глобализацията и технологичния напредък, както и изграждането на лични и социални взаимоотношения.  Това може да бъде постигнато само ако се предостави допълнителна подкрепа на онези, които са икономически и социално непривилегировани, за да им се даде възможност да работят за активно участие в обществото, за да могат да дадат пълен принос в общностите, в които живеят.

Индивидуалните свободи и разнообразието на нашите общности изискват свобода и разнообразие в образованието.  Ние, либералите, винаги се стремим да насърчаваме свободата на образованието, за да дадем възможност на хората като се гарантира, че са в състояние да изберат най-доброто възможно образование и обучение за себе си и за децата си.  През целия живот ние искаме всяко човешко същество да има достъп до добро образование независимо от раса, националност, пол, възраст, сексуална ориентация, религиозни убеждения, увреждания или други лични или социални състояния.

  1. Предоставяне на най-добър достъп до здравни грижи при болест и увреждане

Въпреки значителното подобрение на продължителността на живота и здравните стандарти, хората в много части на света продължават да страдат от недохранване и липса на достъп до медицинска и здравна помощ.  Това е зло, с което трябва да се борим по хуманитарни причини и тъй като доброто здраве е предварително условие за по-добро образование във всяка възраст, но също и основна пречка пред икономическото развитие.  Светът също е изправен пред нарастващ брой хора, страдащи от психични заболявания, което е в ущърб на човека и неговото/нейното семейство.  Психичните заболявания, както и много физически заболявания и увреждания, имат съществени последици по отношение на медицинските разходи и загубата на способност за работа.

Всички национални правителства и международната общност трябва да направят основна и амбициозна цел подобряването на здравните стандарти и осигуряването на достъп до здравни грижи за всички.  "Електронното здравеопазване" и телемедицината са важни инструменти за това.  Но в тези времена на разцъфтяваща технология не бива да забравяме, че много хора все още дори нямат достъп до питейна вода и канализация.  Това са абсолютно първостепенни условия, които трябва да бъдат предоставени на всички, но това не е достатъчно. Ако достъпът до, опазването и използването на природните ресурси и екосистемите трябва да бъдат устойчиви сега и за в бъдеще, то съзнателното унищожаване на ресурсите като акт на тероризъм или война трябва да бъде обявено за престъпление срещу човечеството.

  1. Осигуряване на устойчивост на глобалния растеж

Глобалният икономически растеж е полезен за всички, само ако е устойчив и приобщаващ в дългосрочен план и повишава жизнения стандарт на всички жители на света.  Той не трябва да се случва за сметка на бъдещите поколения или да дава облаги само на хора в някои части на света за сметка на другите.

Либералите смятат, че икономическият растеж и напредък трябва да бъдат устойчиви от екологична, фискална и социална гледна точка.  Това са трите ключови атрибута на качеството на растежа.  Икономическият прогрес не трябва да се основава на локално или глобално влошаване на околната среда, на прекомерно задлъжняване и харчене, на контрол на елита със сила, укриването на данъци или доминирането на една група над друга.

Изменението на климата е най-голямата опасност за околната среда, която човечеството познава.  Неговите последствия застрашават свободата и благоденствието на бъдещите поколения.  Ето защо либералите смятат, че богатство трябва да се създава с уважение към пределните възможности на ограничена ни планета и при спазване на принципа на предпазливостта.  Избягването на необратими екологични щети, както и катастрофалното изменение на климата като последица от високите емисии на парникови газове е една от предпоставките за устойчив икономически напредък.  Това изисква подходяща международна рамка, основана на правила за защита и отговорно ползване на "глобалното общо".  Трябва да признаем, че това представлява както големи възможности, така и значителни разходи, които са много по-трудни за бедните страни, отколкото за богатите страни.  Това означава, че от икономическа и морална гледна точка е необходима глобална подкрепа за бедните страни да се приспособят към по-устойчив растеж.

По същия начин либералите подкрепят рамки за фискална отговорност, основани на правила, така че правителствата да не могат да разчитат на бъдещите поколения да плащат за настоящия растеж и да не могат да влошат демокрацията чрез прекомерни публични разходи, основани на дълг.  Либералите подкрепят местната, националната, регионалната и глобалната правна рамка, които пречат на експлоатацията на хора и групи от други хора и групи, както и появата на монополи, независимо дали от държавен или в частен характер.

  1. Насърчаване на технологичния напредък и борба със злоупотребите

Експоненциалният растеж на човешкото знание е ключ към глобалното благоденствие и устойчивото развитие.  Ние, либералите, считаме креативността на човечеството за потенциално неограничена.  Правителствата трябва да създадат плодородна почва за тази креативност, като осигурят доброто образование, подкрепят научните изследвания в университетите без ограничения от властта и осигуряват бизнес възможности за превръщането на изобретенията в иновации, които разширяват човешкото познание и създават пазари за нови жизнеспособни продукти и услуги.  Структурната промяна, която носят иновациите, трябва да се подкрепя и управлява от всички части на обществото, за да се намалят неравенствата и да се създадат нови възможности, което означава, че образованието е важно за всички възрасти и етапи в живота.

Бързите научни открития, цифровизацията, биотехнологиите и изкуствения интелект ще създадат огромни възможности и предизвикателства за човечеството.  Тези технологични предимства никога не трябва да се използва за целите на войната или въоръжаване.  Излекуването на болестите, постигането на продоволствена сигурност и развитие и насърчаването на разпростирането на свободите трябва да бъдат основните цели на тези открития.  Правителствата, международните институции и гражданското общество следва да предотвратяват ясно дефинирани злоупотреби чрез прозрачен надзор, който не пречи прекомерно на процеса на научното откритие, научноизследователската работа и индивидуално развитие.

 

  1. Подкрепа за търговията и инвестициите

Както показва историята, потокът от стоки и услуги, както и капиталът и хората отвъд националните граници, е благодат за разпространението на благоденствието.  Все повечето страни, които се интегрират в световната икономика, свободната и справедлива търговия, както и инвестициите отвъд границите, са основни инструменти за намаляване на бедността и насърчаване на мира.  Въпреки това, с появата на протекционистки нагласи в различни държави и региони, някои страни са лишени от ползите от либерализираната световна икономика.  Ето защо е необходимо да подплатим с аргументи поддържането и разширяването на един силен и добре функциониращ световен търговски режим, за да се осигурят равни условия за всички.  Споразуменията за свободна търговия между страните на двустранна или ограничена многостранна основа в миналото са били успешни инструменти за насърчаване на регионалната търговска интеграция и инвестиционните партньорства.  Те следва да бъдат насърчавани, стига да спазват правилата на Световната търговска организация и да останат отворени за включване на нови страни.

Съпротивата срещу икономическия протекционизъм остава ключов либерален ангажимент, както и нашето задължение да гарантираме, че колкото се може повече хора ще се възползват от либерализираната световна икономика.  В дългосрочен план това е единственият начин да поддържаме едно отворено либерално общество.  Макар че ние признаваме, че пазарната система сама по себе си не гарантира справедливо разпределение на богатството, ще се борим за осигуряване на справедлив достъп до пазарите, имуществото, капитала, инфраструктурата, здравеопазването и образованието за всички.  Чрез насърчаване на равните възможности за всички ние даваме възможност на хората да участват, да допринасят и да се възползват от глобалния растеж, като по този начин намаляват икономическите и социалните неравенства и правят така, че пазарите да работят за всички.

  1. Подкрепа на контролираната миграция

Либералните общества са отворени за миграцията на хората.  Способността да се движите вътре и навън между народите увеличава свободата и възможностите на индивидите да преследват своето щастие.  Миграцията на хората е естествена и, както доказа историята, тя е полезна и носи културно обогатяване за приемащите страни.  Мигрантите могат да помогнат за покриване на недостига на умения и да увеличат културното знание и разнообразието в обществото, но това, разбира се, може също така да отнеме много от общностите, които напускат.

Докато масовата миграция поради икономически, социални, политически и екологични фактори вероятно ще се увеличи в бъдеще, тези движения на хора трябва да бъдат по-добре разбрани и управлявани.  Приемаме, че в някои случаи може да е необходимо да има ограничения за размера и темпа на движение на населението предвид капацитета и размера на приемащата държава.  Правилните правни рамки и структури за подкрепа също така трябва да гарантират, че мигрантите и бежанците са добре интегрирани, така че и те да могат да се възползват от пълния си потенциал и да имат ценен принос в обществата, в които живеят сега.

  1. Укрепване на международния мир и сътрудничество

Днешната глобализирана световна общност е взаимосвързана, преплетена и интегрирана чрез технологично, социално и икономическо сътрудничество.  Въпреки това възникват конфликти за територия, ресурси, управление, етноси, религия и идеология и старите вражди отново излизат на повърхността. За либералите запазването или развитието на мирни, основани на уважение отношения между общностите, вместо използването на незаконна, агресивна сила, остава основата за всяко цивилизовано разрешаване на конфликти.  Международните отношения трябва да следват правото, както е предвидено в международните конвенции и договори.  Международните институции, съдилищата и арбитражните механизми трябва да бъдат укрепени и макар че в допълнение към международната дипломация може да е необходима и физическа сила, за да се поддържа авторитета и постановленията на тези международни институции да се спазват, от жизненоважно значение е всички страни да спазват своите решения и постановления и да се придържат към силата на правото, а не към правото на силата.

Либералите искат да видят мирен свят.  Преди седемдесет години се събрахме след два ужасни глобални конфликта, за да изградим либерален демократичен интернационализъм чрез нашето политическо сътрудничество в Либералния международен свят, както и чрез развитието на международни структури за сътрудничество като Организацията на обединените нации, институциите на Бретън Уудс, структурите на международното право ръководени от Всеобщата декларация за правата на човека, Европейския съюз и в следващите десетилетия чрез структури за регионално сътрудничество в Азия, Африка и Северна и Южна Америка.  Затова се стремим да бъдем катализатор за международно разоръжаване и водещи в борбата с глобалното разпространение на оръжия.  Знаем, че мирните процеси и развитието на общността трябва да включват всички групи в едно общество.  Нашето твърдо убеждение е, че няма друг начин светът да бъде мирен, защото когато хората вярват, че те са унижени или несправедливо третирани или че тяхната идентичност като индивиди и като общност е под дълбока заплаха, те ще бъдат склонни да прибягнат към насилие.  И когато хората са застрашени от геноцид или тиранията трайно потиска основните човешки права на гражданите, над които тя има власт, либералните демокрации имат задължението да се позовават на доктрината за "Отговорността за защита", одобрена от държавите-членки на ООН през 2005 г.

 

С този нов манифест ние, либералите, потвърждаваме отново принципите на Оксфордския манифест от 1947 г. и ги прецизираме за времето, в което живеем, като посочваме в какво ние вярваме като либерали и какво сме решени да направим, за да направим нашия свят едно по-добро, по-свободно , по-проспериращо, щедро и устойчиво място за човечеството.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност