20glasuvay

Народно събрание

Декларация от името на ПГ на ДПС на председателя Мустафа Карадайъ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

Изминаха 25 години от приемането на Конституцията на Република България. Новата Конституция, която е продукт на неукрепналата млада демокрация след промените на 10 ноември 1989 г., е далеч от съвършенството и мечтите на борците за демокрация, но днес можем да признаем, че тя осигури пътя на прехода и създаде основите на демократичния градеж.

Възприемайки принципа на политическия плурализъм в обществения живот, Конституцията предвиди и създаването на редица нови държавни органи като пряко избран от народа президент, Конституционен съд, Висш съдебен съвет, уреди местното самоуправление, принципите на пазарната икономика, установи формите на собственост. В съответствие с етапа на развитие на България Конституцията от 1991 г. създаде предпоставки за утвърждаване и развитие на гражданското общество и правовата държава, постави човека високо в йерархията от ценности, създаде необходимите юридически предпоставки за защита законните интереси, права и свободи на човека.

В основата на устройството на гражданското общество стои  демократичният статус на гражданина, стои личността с нейните гарантирани права и законни интереси. Гражданско е онова общество, в което основната функция на държавата е да служи на гражданите.

Гражданското общество е възможно, само ако то е организирано в правова държава. Още в преамбюла на Конституцията е деклариран стремежът за създаване и утвърждаване на правова и социална държава, в която правата на личността, нейната свобода, достойнство и сигурност са въздигнати във върховен принцип. Този стремеж може да се осъществи само в държава, която се управлява според конституцията и законите. Точното спазване на правата и свободите на гражданите се гарантира чрез създаването на съответните юридически механизми. И това е основно задължение и отговорност на народните представители.

Нашата Конституция предоставя широки права и свободи на личността, но те са само предпоставка, не могат и не са реална мяра за демократизма на обществото. Те стават безпредметни, ако не са създадени необходимите икономически и политически предпоставки за тяхното осъществяване. Иначе остават просто декларации.

Новата ни Конституция създаде принципно нова по същност, съдържание и форма държава. Но се оказа, че ние, гражданите на тази държава, останахме оковани в старите вериги на собствените си предразсъдъци.

С приемането на Конституцията в България се установи парламентарното управление, основано на принципа на народния суверенитет. Парламентарното управление гарантира на народните представители свободно да изразяват различни мнения, но и изисква по неписани правила същите тези народни представители да проявяват търпимост и нужната коректност към останалите, към различните.

През последната година сме свидетели и на това как се погазва не само духът и философията на основния закон и конкретни нейни норми, свидетели сме на трайно очертаваща се тенденция за отдалечаване и отстъпление от постижения на демокрацията в нашата страна.  Вместо законите да доразвиват заложените демократични принципи и да създават стабилни гаранции за тяхното проявление, законодателният орган ги превръща в лишени от съдържание декларации.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Демокрацията не е даденост, правата и свободите не са даденост. Всички ние сме длъжни да се борим и твърдо да ги отстояваме. Има много проблеми пред нас, има много въпроси и то трудни въпроси. Но в името на демокрацията трябва да се борим, понякога да правим и компромиси. За да се справяме с проблемите, да преодоляваме различията, за да продължаваме да живеем заедно, за да намираме вдъхновение за изграждане на по-добро общо бъдеще.

И ако сме крайни в исканията си, в решенията си, в изказа си, то нека да бъде свързано с това вдъхновение!

Още повече, като се има предвид, че ни предстоят много важни избори. Повтарям – важни избори. Опитът за неглижиране на изборите и на институцията ПРЕЗИДЕНТ са неудачен начин за подмяна на конституционната идея за президент на Република България като държавен глава. Тези опити не могат да променят фактите и да омаловажат изборите. Ние всички трябва да имаме ясното съзнание за важността на тази институция и оттам – на акта на избора. Президентът се избира пряко от избирателите и неговите правомощия, посочени в Конституцията, са от изключително значение – като главнокомандващ армията, по отношение на външната политика на държавата, по отношение и на трите власти в страната, включително самостоятелно или заедно с други органи и институции да участва във формирането на държавни органи в страната. Президентът олицетворява единството на нацията, той има изключително важна роля за нормалното функциониране на политическата система и особено при парламентарни кризи.

Крайно време е да осъзнаем присъствието си на политическата сцена като част от нашата мисия на водачи на държавата и да престанем с политическите експерименти.

Политическото време изисква ясно да очертаем образа на бъдещия президент, да посочим неговите основни характеристики, да набележим целите и пътя, по който да върви. И това трябва да стане много скоро! В името на българските интереси, в името на общото ни бъдеще!

Най-лесно мога да кажа, че бъдещият президент трябва да бъде това, което сегашният президент не е и не можа да бъде. Няма да го направя по този начин, дори само защото този президент беше защитник на евроатлантическата ориентация на България, макар и невинаги по най-добрия начин. С това обаче се изчерпва положителната ни оценка за него. Защото:

– той не беше обединител на нацията, а по-скоро – разединител;

– не отстояваше Конституцията и законите на страната, правата и свободите с еднакъв аршин, не защитаваше достойнството на всички български граждани;

– остави ярки примери на подчиненост на партийни пристрастия и на групови интереси.

За да не давам повод за търсене на пряка зависимост с обезличаването на институцията и снижаването на критериите към кандидатите, поне известните досега, ще представя нашата визия и ще бъда кратък – президентът трябва да осъзнава своята мисия, да бъде убеден демократ, евроатлантик, да има волята да отстоява и да развива демократичните достижения, да работи за утвърждаване на правова и социална държава, да бъде чувствителен към правата и свободите на човека, да бъде обединител на нацията, да работи за международния авторитет на страната ни и да отстоява твърдо и непреклонно нейните интереси като страна-членка на Европейския съюз и на НАТО.

Като националноотговорни партии ние трябва да сме единни в своята воля по отношение на изискванията към кандидатите. Трябва да ги представим достатъчно навреме, за да чуе обществото техните платформи и да направи информиран избор. Трябва да осигурим и гарантираме честни и прозрачни избори, за да се установи необходимото доверие в избрания президент. Изпълним ли тези условия, можем да очакваме успешно реализиране на президентската мисия и просперитет на страната.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

От името на ПГ на ДПС призовавам всички националноотговорни партии да бъдем отговорни да изберем президент на всички български граждани.

Призовавам всички народни представители в името на Република България да спазваме Конституцията и да приемаме законите в интерес на гражданите, ръководейки се от буквата и духа на Конституцията.  

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност