20glasuvay

mobileheaderep2019

Народно събрание

Изказвания на Мустафа Карадайъ относно Проекта на Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019

Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители.

Чухме експертните доклади на постоянните комисии и е ред да направим политическия прочит, а от наша страна и с конкретни предложения. Освен да се ръководим от приноса на националните парламенти за доброто функциониране на съюза, спазването на принципите на субсидиарност, значението на европейските актове, предлагаме да се ръководим и от чл. 1, ал. 1 на българската Конституция, а именно: „България е република с парламентарно управление” при приемането на работната програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз. Прави впечатление тенденциозно и последователно да липсват някои от темите, които присъстват в работната програма на Европейската комисия. Като че ли за нас като държава въобще не са тема. И ние предлагаме някои от тях да бъдат включени в нашата работна програма, на Народното събрание. Първо, приоритет - съюз на демократичната промяна. Предлагаме да бъде включен в годишната програма. Идеята на ЕС да се направи по-демократичен явно не е близка до сърцето и ума на сегашното мнозинство и управлението. Явно идеята активните и свободни граждани да бъдат включени в процеса на формиране на решения по Европейската комисия не ви се нрави много. И затова сме свидетели на политиката проба – грешка, проба – грешка и пак, и пак. И затова предлагаме този приоритет да бъде включен. Явно не ви харесват и промените в правилата за финансиране на европейските политически партии и особено онази част, която обвързва финансирането с изповядването на основните ценности на ЕС и човешките права. Тук пак се опитвате, уважаеми колеги от ГЕРБ, да защитавате коалиционните си партньори, а не европейските ценности и човешките и гражданските права. Второ, защитата на демократичните ценности, особено в светлината на европейските избори 2019 г. виждаме също не е важна за вас, нито пък повишаването на демократичната легитимност на институциите. И затова предлагаме да бъдат включени резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2015 г. относно реформата на избирателното право на ЕС, допълнена с резолюция на ЕП от 7 февруари 2018 г. относно състава на ЕП. Трето, дискусията за перспективите пред ЕС. Тук няма много какво да се каже. Тишината на българското правителство по тази тема е оглушителна вече три години, а правителството се е примирило да е пасивен наблюдател на динамични процеси, които са на път да оставят България в периферията на ЕС. Но НС няма право да мълчи. А освен че няма право да мълчи, тя трябва и да работи за перспективите пред ЕС и със своите актове и да възложи на Министерски съвет да си върши работата. НС също доказа, че е в пълен дисонанс не само с ЕП, но и с представителите на същите тези политически групи в ЕП. Като четвърто предложение, въпреки дебата и гласуването по предложеното от нас решение относно нарастване на неофашистките прояви в Европа и България, предлагаме в работната програма да бъде включена резолюция на ЕП от 25 октомври 2018 г. относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа. Съвносители са ЕНП, в частност и представители на ГЕРБ. Пето, предлагаме резолюция на ЕП от 12 февруари 2019 г. относно необходимостта от подобрена стратегическа рамка на ЕС за националните стратегии за приобщаване на ромите за периода след 2020 г. и засилване на борбата срещу антиромските настроения също да бъдат включена в работната програма на НС, въпреки предложената неприемлива, а според някои анализатори дори, удължете времето, телефон звъни, извинявайте, да, въпреки предложената неприемлива, а според някои анализатори и нацистка концепция за промени в политиката на интеграция на циганския етнос в Република България и мерките за реализацията й. Шесто, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, предлагаме – Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна законна миграция на ООН също да бъде част от работната програма на Народния събрание, както и резолюцията на ЕП от 11 април 2018 г. относно напредъка за Глобалния пакт на ООН за безопасно организиране и законна миграция и относно бежанците, която е приета, уважаеми народни представители, по предложение на ЕНП, включително и евродепутати от ГЕРБ. И за финал, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители и най-вече колеги от ГЕРБ, вие също, както и колегите от БСП, които ги няма, най-обичате да правите точно обратното на европейското политическо семейство, в което членувате. Докато ЕНП на Конгреса си в Хелзинки на 7 и 8 ноември 2018 г. приема извънредна резолюция за защита на европейските ценности и демокрацията, осъждайки популизма и национализма и призовавайки своите партии членки да гарантират човешките права, демократичните ценности и правата на малцинствата, вие правите точно обратното. В коалиция сте с националисти и ад хок с други сили с националистически уклон, за да отнемате права чрез системно нарушаване на европейските ценности. Вашето отношение към тези предложения, които днес ги правим, ще покаже дали ще продължи това лицемерие и двойни стандарти едни европейци в Брюксел и с обратни действия в България за сметка на европейските ценности и отстъплението от демокрацията и държавността и изолиране на България от процесите, които текат в ЕС или ще сме горди и достойни европейци с ясна физиономия, с подобаващо място на България като интегрирана и неразделна част от ЕС.

Благодаря ви за вниманието.

Печат Е-мейл

footerimage

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Декларация за поверителност