Интервюта

Участие на зам.-председателя на ДПС Янко Янков в "Седмицата" по Дарик


Водещ: „България и светът”, темата на „Седмицата”. Днес позицията на Движението за права и свободи /ДПС/, неговият заместник-председател Симеон Симеонов, ДПС е номер 9 в бюлетината...
Янко Янков: Янко Янков се казвам...
Водещ: Извинявайте, господин Янков. Янко Янков, заместник-председател на ДПС, водач на листата в Сливен, ДПС номер 9 в бюлетината. Виждате ли бъдещето на България извън ЕС, ДПС?
Янко Янков: Разбира се, че не. Ние имаме категорична позиция по този въпрос, много пъти е изразявана от нашия председател. Шансът България да се развива като нормална, просперираща, демократична, за нас това е изключително важно, държава е в рамките на ЕС и НАТО. Друга алтернатива за България няма.
Водещ: А защо англичаните могат да виждат друга алтернатива, а в България досега осем партии говорят и никой не вижда алтернатива?
Янко Янков: Нека да видим какво ще донесе на англичаните тази алтернатива, която те виждат. В Англия също има много сериозни противоречия. Виждате, че английското общество е разделено. Разделено и двете страни, които имат противоречиво мнение са с доста сериозен потенциал. Така че, дали ще може, или не, времето ще покаже.
Водещ: Коя трябва да бъде основната тема на българското председателство на ЕС?
Янко Янков: Според нашето разбиране и това сме го посочили в нашата програма, основната тема за бъдещото председателство на България в ЕС трябва да бъде качеството на живота на българските граждани. По-точно развитие на икономиката на страната чрез много сериозни външни преки чуждестранни инвестиции и то в реална икономика, в индустрия, това което да осигури икономическа сигурност на хората, социална сигурност и оттам всички неща, които напоследък много ги коментираме в предизборната кампания да могат да се решат като проблеми за българските граждани и да се справим с нашия основен проблем, който е в момента с фатални параметри – демографската криза.
Водещ: А как изглежда това, като тема на ЕС.
Янко Янков: Това много... дава много възможности, нови възможности за комуникация на България с европейските страни от гледна точка и на европейските програми, които се реализират в страната. Вие знаете, че периодът е до 2020 година основният период и ние трябва да намерим такъв механизъм на европейските програми, които да подпомогнат сериозно българският бизнес, да създадат нов потенциал на българския бизнес, реален потенциал, с който България да започне да излиза на международните пазари. Това е изключително важно, защото ние в момента основно, ако забелязвате, европейските програми ги реализираме само в инфраструктура, в пътища, което в крайна сметка е нещо сезонно и не осигурява траен ефект върху брутния вътрешен продукт на страната.
Водещ: „За” или „Против” сте в ДПС „Европа на различни скорости”?
Янко Янков: Разбира се, че сме „Против”, едва ли има български гражданин, който да не е против това нещо. Това означава на практика, че имаме европейски граждани първо качество и европейски граждани второ качество.
Водещ: Да, обаче ДПС беше в управлението, когато България влезе в Европа на различни скорости, не влезе в Шенген, не влезе в еврото, получи специално наблюдение в правосъдието, тогава ДПС не беше против?
Янко Янков: Вижте, политиката е изкуство на възможното. Ние никога не сме били основен фактор в политиката, ние с нашия политически потенциал сме помагали да се случва възможното най-добро за страната към този етап. Знаете, че нашият почетен председател доктор Ахмед Доган беше първият, който постави въпроса за членство на България в НАТО. Ако не бяхме влезли в НАТО нямаше да влезем в ЕС. Ако не бяхме влезли в ЕС България кой знае в какво състояние щеше да бъде в момента сега. Ние нямахме потенциал да влезем в Шенген, но за нас беше важно да влезем в ЕС. Ние нямахме потенциал, знаете валутен борд и т.н. Нямахме потенциал да въведем еврото. Това са неща, които държавата във всички области трябва да достигне определени параметри и критерии, за да може да ги реализира. Това не е причина ние да бъдем второ качество в ЕС.
Водещ: Трябва ли Великобритания да получи специален статут в отношенията с ЕС, след като го напусне?
Янко Янков: Не, според нас, не трябва да получава специален статут. Какво значи специален статут? Тука отново възниква въпроса, значи има специални държави в ЕС и неспециални. Не може така.
Водещ: Да, но има Швейцария, има Норвегия, които имат специален статут.
Янко Янков: Това е относително, това не е като ситуацията с Великобритания. В момента ЕС е общност от равнопоставени държави, които изграждат една обща икономическа система и изобщо нещата стоят по съвсем друг начин. Какво значи специален статут? – този термин трябва да бъде разшифрован. По принцип, ние считаме, че не трябва да има специални държави.
Водещ: Трябва ли България да откаже да приема емигранти?
Янко Янков: Няма как да откажем да приемаме емигранти, защото в крайна сметка проблемът с емигрантите зависи от ангажиментите, които ние сме поели като държава. Ние сме подписали редица международни документи, но за нас е много важно да съчетаем изискването за хуманитарно отношение към емигрантите с основното изискване за интересите на българските граждани и стабилността на българската държава, което означава потокът, емигрантският поток към България да бъде управляван ефективно от българските институции. Да се спре притокът категорично на нелегални емигранти, да се прецизират тези, които влизат в държавата ни, имат ли реален статут на бежанци, който трябва да бъде обслужен като такива или идват по други подбуди, по други съображения и с други цели.
Водещ: Къде да бъдат настанявани?
Янко Янков: Трябва да бъдат настанявани на подходящи места с едно нормално качество на живот.
Водещ: Белене например, подходящо място ли е за сирийско семейство?
Янко Янков: Белене?
Водещ: Да.
Янко Янков: Не съм бил там, нямам представа...
Водещ: Обаче хората не ги поискаха.
Янко Янков: Ние имаме Агенция за бежанците, това е институцията, която трябва да преценява къде да бъдат настанявани, но трябва да бъдат настанявани така, че да не влизат в конфликт с хората, които живеят там, да изпълняват стриктно законите на страната. И освен това, тук искам да добавя нещо, което не го коментираме и което е изключително важно. Държавата в момента не полага никакви грижи и никой не може да каже къде са, колко са, и с какво се занимават онези бежанци, които са получили реален статут на такива и имат право да живеят в държавата. Това е изключително важен въпрос за тяхното социализиране, за възможността те да започнат да работят, да се включват активно в трудовия процес в страната. Това е изключително важен проблем.
Водещ: Какво конкретно веднага ще направите, за да се върнат повече български емигранти от чужбина?
Янко Янков: Нашият основен приоритет е икономическия растеж на страната, подходяща политика по отношение на българския бизнес, данъчна политика, борба с корупцията, справедлива съдебна система, възможност за привличане на преки чуждестранни инвестиции. Само тогава българските граждани ще се върнат. Те са две категории, тези, които искат да дойдат, да започнат да работят и да получават достойно възнаграждение и другите са тези, които искат да дойдат, да инвестират и да създадат техен бизнес. И двете имат нужда от една стабилна държава с ясно изразена държавност чрез съдебната система за справедливост, категорична борба с корупцията и разбира се, тази административна ситуация, която е в момента по отношение на административните процедури трябва коренно да бъде променена, защото в България е ужасна.
Водещ: Трябва ли забрана за продажба в България на западни стоки с по-ниско качество от тези на западния пазар?
Янко Янков: В България трябва да бъде забранена продажбата на всякакви недоброкачествени стоки. Вижте, ако смятате, че в България се произвеждат само качествени стоки, значи дълбоко се лъжете. Има много сериозен проблем относно изследването на всички стоки, които влизат в страната, относно лабораториите, които правят това, относно реалното изследване и обективните резултати, които се дават. Това са проблеми, с които компетентните служби трябва да се занимават. Един от най-сериозните проблеми на високата заболеваемост в България, на това, че българските граждани са по степен на смъртност, отделно здравеопазването, че е на много ниско ниво, но въпросът с храните, които да ядат българите е изключително тревожен.
Водещ: Трябва ли да има запазени квоти за българското в България?
Янко Янков: По принцип, с квоти няма как да се реши въпроса, защото ще влезем в противоречие с ЕС, н...
Водещ: Но има квоти, например в музиката защо да няма квоти? Аз не съм казал...
Янко Янков: В икономиката основният принцип в ЕС е пазарния принцип, но държавата има механизми без да има нужда да създава квоти, да помага на родния бизнес по такъв начин, че с възможността нашите тука... Не може една стока да я докараш от хиляди километри и тя да бъде по-евтина от нашата стока. Въпросът тук е държавата да направи такъв механизъм, който да дава възможност българският бизнес да бъде рентабилен. Вижте колко са лихвите в България по кредитите, които ползват българските бизнесмени. Изобщо има много други разходи, много други неща, които пречат на българския бизнес. И затова ние трябва с подходяща държавна политика да стимулираме българския бизнес така, че той да бъде основен фактор в потреблението на страната.
Водещ: Този въпрос е малко по-широковат, като говорим за квоти, например в областта на културата, филми, музика, книги, там трябва ли да има например квота за музиката, която ще се излъчва в ефира на България, задължително е задължително за българското?
Янко Янков: Задължително трябва да има българска музика, според мен, но това вече е въпрос...
Водещ: Това има партии, които го предлагат, това законодателно така че, повечето се хванаха веднага за стоките, но въпросът е по-широк за българското в България.
Янко Янков: Спор няма, аз пак казвам, българското трябва да има приоритет. Разбира се, ние не трябва да отиваме на догма. Има държави, в които не може да се слуша чужда музика. Ние трябва да даваме и по-широк хоризонт, по-широки възможности разбира се, но трябва да има някакъв баланс, безспорно.
Водещ: Трябва ли България да поиска да въведе еврото в рамките на годините на пълен мандат на следващия парламент?
Янко Янков: Всичко зависи от състоянието на българската икономика. Това е въпрос на една много сериозна икономическа експертиза. Ако това ще подобри значително потреблението, нека да видим какво ще стане с еврото.
Водещ: Аз това ви питам...
Янко Янков: ...Нека да видим какво ще стане с еврото, какво ще стане с ЕС, вижте каква е ситуацията в моментна в ЕС, нещата са изключително тревожни от гледна точка на икономиката на ЕС, от гледна точка на реалните възможности да финансира много сериозни дейности. Времето ще покаже каква да бъде съдбата на еврото и интересът на България към него.
Водещ: Чий е Крим, господин Янков?
Янко Янков: Ние сме категорично против за вземане на територии по силов начин. Защото някой ден това може да засегне пряко и нашата страна. Има си международно право, което трябва да бъде спазвано, защото човешката цивилизация... все пак сме 21-ви век, не може по този начин Крим да се анексира. Анексирането на територии не е въпрос, не е подход, който ние може да подкрепим.
Водещ: Крим е украински, това казвате?
Янко Янков: Както си е определен от времето назад, би трябвало така да бъде.
Водещ: Трябва ли промяна на санкциите срещу Русия?
Янко Янков: По принцип санкциите срещу която и да е държава нямат ефект, не носят добро.
Водещ: Вие сте за отпадане?
Янко Янков: Ние сме да се проведе разумен диалог, и между другото нашата позиция винаги е била такава, че България може да бъде един добър медиатор в такъв диалог, защото ние имаме...много емоционално сме свързани с Русия и ние можем в рамките на ЕС да направим така, че ЕС и Русия да стигнат до споразумение, но ние не можем да противоречим на ЕС в неговите решения и това ще бъде най-добре за България.
Водещ: Ще поиска ли ДПС възобновяване на спрени съвместни проекти с Русия – „Южен поток”, „Бургас-Александруполис”, АЕЦ „Белене”?
Янко Янков: Това, което ние следим като информация показва, че „Газпром” няма намерение по никакъв начин да възобновява „Южен поток”, това е категорично. Това, което обаче ДПС много пъти сме го заявявали неведнъж, България трябва да има диверсификация на доставките за природен газ. Ние към момента купуваме най-скъпия природен газ и нямаме никаква друга алтернатива. Вие си спомняте, когато бяха спрели доставките какво стана в България. В момента това, което трябва да се направи от следващото правителство, да си потърси възможност и реализира тази възможност България да доставя газ от други страни, освен Русия, примерно Азербайджан, Узбекистан, има много други възможности, които да бъдат реализирани. Защото не го ли направим, ако останем само на една зависимост, това в един момент може да бъде фатално за България.
Водещ: „Бургас-Александруполис”, АЕЦ „Белене”?
Янко Янков: Пак казвам, за АЕЦ „Белене” специално, считаме че тя... значи толкова е затънал този проект, това е въпрос на експертиза. Не знам дали някой може да ни убеди в момента, че този проект е необходим.
Водещ: Ще подкрепи ли ДПС ратифицирането в следващия български парламент на всеобхватното икономическо и търговско споразумение СЕТА между ЕС и Канада?
Янко Янков: Ние сега го подкрепихме на практика и вероятно пак ще го подкрепим, защото считаме че това е от полза за България.
Водещ: Трябва ли България да въведе визи за гражданите на САЩ, ако не бъдат отменено бързо визите за българските граждани?
Янко Янков: Ако въведем визи за гражданите на САЩ никога няма да бъдат отменени нашите визи за САЩ. Ние трябва да намерим подходящият диалог и смятам, че това е възможно, има такова желание от американска страна визите за българските граждани да бъдат премахнати. Американските граждани идват в България или като инвеститори и като бизнесмени, или като туристи. Държавата ни има полза от това и не виждам защо трябва да бъдем срещу себе си, евентуално с такъв визов режим, като антипод на това, че те в момента имат визи, те имат визи за всички.
Водещ: Какво да иска България за Македония?
Янко Янков: Македония в момента се тресе от зависимости. Зависимости, които са от миналото, външни зависимости, вътрешни зависимости. При тях може би е на път да се получи много сериозен междуетнически сблъсък. Затова единственият шанс на Македония да оцелее като държава, което е в наш интерес изключително, и да бъде нормална демократична държава е да стане член на НАТО и след това на ЕС. Това е може би най-същественото и България трябва много сериозно да подкрепя този подход и този път на Македония. Между другото, едно от нещата, за които смятаме активно да настояваме в следващо управление, България да се стреми отново да заеме лидерско място на Балканите и да бъде един от факторите, който регулира всичкси процеси на Балканите. Това е изключително важно за България. България има потенциал, България може и това трябва да го направим. За голямо съжаление остана на заден план.
Водещ: Подкрепяте ли Турция за член на ЕС, ДПС?
Янко Янков: Много пъти сме го казвали. За ЕС е изключително важно Турция да бъде неин член, особено сега в ситуацията, която се развива в Сирия, бежанските потоци и т.н. За Турция също е важно да бъде член на ЕС, въпросът е обаче, че все пак една държава, за да постигне това трябва да изпълни определени условия и аз смятам, че това е незаобиколим фактор, който...
Водещ: Подкрепяте и падането на европейските визи преди това за турски граждани?
Янко Янков: Абсолютно.
Водещ: Ще продължи ли ДПС изпращането на български военни в мисии зад граница?
Янко Янков: Ако това е необходимо за международната стабилност, за световния мир, за борбата с тероризма, задължително трябва да го направим. Ние сме член на НАТО, това, което се иска от нас, като член на НАТО, ние трябва да го правим. Освен това, това е добре и за българската армия. Аз съм бил председател на Комисията по отбрана, през всичките тези четири мандата и съм заместник-председател на комисията. Трябва да ви кажа, че българските военни са доволни от това, че имат възможност на тези емисии да тренират, да придобиват опит и това е добро за тях.
Водещ: Трябва ли да остане мисията в Афганистан?
Янко Янков: Щом е необходимо..., щом сме поели ангажимент...
Водещ: А да се включи ли... нещо повече да направи България, да се включи с войници във войната срещу ИДИЛ?
Янко Янков: Вижте, в момента състоянието на въоръжените сили на България на практика не дава възможност, а и не е необходимо, не е поискано от нас, така че няма смисъл да изявяваме такова желание.
Водещ: Трябва ли да се върне задължителната казарма?
Янко Янков: Аз съм един от вносителите на закона за премахване на задължителната военна служба и ще ви кажа защо. Тогава, когато го внесохме в тези центрове за обучение се приемаха по 2500 човека на година, мисля, чакаха 70 000. Този подход, а освен това тези центрове се бяха превърнали във всичко друго, но не и за център за обучение на истински военни. Ние сме за това младите хора на България да се намери механизъм и система да бъдат обучавани, на първо място информирани за съвременните заплахи, които са многопосочни и много различни, тероризма, като основна заплаха, други заплахи, да се научат да боравят с оръжие. Но това трябва да стане не като казарма, като образователна система, която да ги подготви и ценностно за защита на нацията и на държавата в един момент, и компетентно от гледна точка на елементарни познания, които трябва да имат за боравене с оръжие.
Водещ: Да купува ли България военна техника през следващия управленски мандат?
Янко Янков: Задължително трябва да купуваме...
Водещ: Какво да купи?
Янко Янков: ...защото българските военни по конституция имат задължения много сериозни и при сегашното състояние при тяхното техническо обезпечаване може да дойде момент те да не могат по никакъв начин да си изпълняват конституционните си задължения. Има в момента план за модернизиране, за съжаление от този план изостанаха Сухопътни войски, надявам се...
Водещ: За следващия мандат кое е важното?
Янко Янков: За следващия мандат? – изключително е важно охраната на въздушното пространство...изтребителите, това е изключително важно и тук ние ще подкрепим това за Сухопътните войски да се направи нещо сериозно, разбира се и за Военноморските сили. Тук искам само ако ми разрешите, нещо да добавя. Трябва задължително да използваме модернизацията на армията, да може чрез офсетните програми да се инвестира много в българския военнопромишлен комплекс. Дават се страхотни възможности и ние трябва да ги използваме.
Водещ: Накрая, кой е всъщност кандидатът министър-председател на ДПС?
Янко Янков: Нямаме такъв. Нека да видим какво ще стане в парламента и ще преценим. Вижте, чак толкова не се наддценяваме, че ние в момента да определим кой да бъде кандидатът за премиер на България, но нашето основно изискване към този човек е той да бъде истински българин, с много, много, много високо чувство за отговорност и много реален управленски опит и много реално желание за приложение на този управленски опит в качествена политика.
Водещ: А сред изискванията ли е да..., понеже темата е „България и светът” – той да говори чужди езици?
Янко Янков: По принцип добре би било да говори чужди езици...
Водещ: Добре ли е, или вече е условие за президент, за председател на парламента, за премиер на България без да се пише някъде, да не му минава през акъла на човек, че може да е министър-председател, който не говори чужди езици?
Янко Янков: Вие сте опитен журналист, отдавна наблюдавате политическия живот, да не ви посочвам аз, знаете колко примери има за хора, които единственото им предимство е че знаят чужд език, но нищо не умеят да направят за България в международен план.
Водещ: Не е условие чуждият език, според вас...
Янко Янков: Не е условие, разбира се.
Водещ: ...да си премиер на България?
Янко Янков: Не, не е. Има много възможности. В крайна сметка, между другото аз бях на едно мероприятие в България, в българското президентство, един гост, чужд президент, където цялата официална процедура по посрещането на президента се проведе на английски. Аз имах чувството, че не сме в България... Не трябва да залитаме в тази посока.
Водещ: Янко Янков, заместник-председател на Движението за права и свободи. ДПС е номер 9 в бюлетината, Янко Янков е водач на листата на ДПС в Сливен. Янко Янков в „Седмицата” на „Дарик радио”.

(Дарик Радио, 11.03.2017 г.)

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност