20glasuvay

mobileheaderep2019

Интервюта

ХАМИД ХАМИД: ДАВНОСТТА Е ГАРАНТ ДА НЯМА БЕЗКРАЙНО ПРОВЕРЯВАНИ

 -Г-н Хамид, защо се наложи да се внасят нови изменения в антикорупционния закон, докато още тече обсъждането на първите?

- Новият законопроект е по-скоро технически, но и доразвива някои правомощия на КПКОНПИ. Там има текстове, които Народното събрание пое ангажимент да изчисти. Например текстът за декларациите на общинските съветници. Големият спор е дали те са висши публични лица и има ли смисъл да бъдат проверявани от тази комисия, или от съответните антикорупционни звена, които са към самите общински съвети. Мисля, че с този текст освобождаваме КПКОНПИ да се занимава с висшите публични длъжности, а не да бъде задръствана от проверка на декларациите на общинските съветници. Макар да съм подписал текстовете като вносител, има такива, които са дискусионни и ще трябва да бъдат обсъдени. Има някои текстове, с които няма как да се съгласим, макар че съм ги подписал като вносител. Именно затова ще направим сериозно публично обсъждане. Ще вземем мнението и на правозащитни организации, и на КПКОНПИ. Нищо чудно по време на това обсъждане, както и на дебатите в комисия някои текстове да отпаднат, а други да бъдат видоизменени.

- В него фигурира и норма, спираща давността, докато текат проверките на КПКОНПИ. Тя ще бъде ли прецизирана?
- Да, тази норма трябва добре да се прецизира, защото по закон има абсолютна давност, след изтичането на която производството се погасява, независимо че има висящи проверки. Смисълът на давността все пак е, че мотивира самите проверяващи органи да работят бързо и качествено. Тя е гарант да няма вечно проверявани лица в безкраен период, защото, знаете, че гражданите нямат задължение да пазят за поголям срок своите документи, а те може и да бъдат загубени.
- В другия законопроект, който предстои утре (бел.р. - днес) да бъде обсъден на правна комисия, е записано, че прекратяването на наказателното производство срещу едно лице не е пречка да продължи гражданската конфискация на имущество на съответното лице. Това важи ли и за случаи, при които прокуратурата, веднъж повдигнала обвинение, въз основа на което е стартирала проверката на КПКОНПИ, след това сама го е прекратила?
- Да, но не случайно от определена фаза на досъдебното производство - при повдигане на обвинението, прекратяването става с определение на съда. Т.е. законодателят е предвидил такава хипотеза в законодателния процес. Мисля, че това е достатъчна форма на гаранция и тя е фиксирана от наказателния процес.
- Считате ли, че внесените от вас промени в законопроекта, който вече се обсъжда от парламента, ще срещнат подкрепа сред останалите парламентарни групи?
- Мисля, че борбата срещу корупцията е общ консенсус. Там няма групи, които биха се обявили против нея. По-скоро има групи, които виждат тази борба по по-различен начин и с други средства. Мисля, че текстовете ще бъдат подкрепени и с общи усилия и малко поправки и редакционни намеси законопроектът ще мине и на второ четене.
(в. Телеграф, 19.12.2018 г.)
 

Печат Е-мейл

footerimage

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Декларация за поверителност