Интервюта

Хасан Адемов: 16 000 души повярваха, че ще падне таванът на пенсиите, и изгубиха по над 32 хил. лв.

- Г-н Адемов, как приемате разбирателството между правителството и синдикатите да се отмени падането на тавана върху пенсиите и той да остане реално завинаги?
- Съвсем нормално е правителството и синдикатите да преговарят на тема промяна в заплатите на държавните служители. Ако форматът на бипарти тен диалог - синдикати и правителство, позволява договарянето натакъв въпрос, съвсем изненадващо в последния момент идва другата идея да се продължи съществуването на тавана върху пенсиите. Такъв въпрос е редно да се обсъди в трипартитен арормат с участието и на работодателите.
Според сега действащото законодателство, което е прието през 2015 г. от правителството "Борисов 2", от 1 януари 2019 г. трябва да отпадне таванът за новоотпуснатите пенсии. От 1 юли 2019 г. максималният размер на старите пенсии трябва да бъде 40 % от максималния осигурителен доход. А максималният осигурителен доход в 3-годишната бюджетна прогноза в програмата на правителството, в предизборните обещания на управляващите е 2600 лв. И не е ясно откъде се появи, след какво публично обсъждане увеличението му на 3000 лв. И защо точно 3000 лв,. а не примерно десеткратният размер на минималната работна заплата?
Когато в предизборната кампания обещаеш, че няма да променяш данъци и осигуровки, и в следващия момент, дали под натиск, или с някакви други неясни аргументи вдигаш максималния осигурителен доход, това означава, че си излъгал избирателите, които са гласували заради този елемент от социалното осигуряване и твоите предизборни обещания. А това са високодоходните групи, които са десни като профил избиратели. И това за мен е абсолютен автогол, защото управляващите изневеряват на своите избиратели. Докато синдикатите с този си ход решават проблема на пенсионери, ограничени от тавана - като миньори, служители в сектор сигурност, в което няма нищо изненадващо.
Но на практика никой не се интересува какво може да се случи в следващите 20 или 30 години с тези, които сега стартират осигурителния си път. Това е промяна, която нанася изключително тежък удар върху пенсионната система. А няма осигурителна система, която да може да функционира нормално без доверие. Искам дебело да подчертая,че падането на тавана интересува ограничен кръг хора, има много други по-важни пробойни в пенсионната система.
- Имате ли представа колко души са чакали падането на тавана и не са се пенсионирали и които сега ще го направят отново ограничени?
- Това са около 16 000 човека, които 2015 г. са повярвали на законодателството и са отложили своето пенсиониране. И за три години те са загубили на практика повече от 32 хил. лв., защото не са получавали максималния размер на пенсиите от 910 лв. Какво им казваме на тези хора? Казваме им да не вярват на тази система.
По този начин се демотивират и младите хора, които сега започват да се осигуряват. Как ще ги накараме да го правят върху реалния осигурителен доход, след като едно политическо решение, взето на тъмно, без обществено обсъждане, без необходимите актюер ски разчети на практика разбива на пух и прах надеждите на хората, които са искали да има адекватност между осигурителния принос и размера на пенсията? Това е сериозен проблем, защото ограничени от тавана са 65 хил. души, а сегашното предложение за максимален размер на пенсиите от 1200 лв. решава проблема на около 40 хил. пенсионери. Т.е. 24 хил. души ще останат над тавана от 1200 лв.
Аргументите, които изтъква министърът на финансите, са, че има проблеми във о^юрмулата за изчисляване размера на пенсиите, че преди 2000 г. не е имало регистър на осигурените, както и максимален осигурителен доход. Само че тези аргументи бяха абсолютно същите и 2015 г., когато той беше финансов министър и бе приет сегашният вид на пенсионната система. Кое налага сега промяна в параметрите?
Параметрична реформа се прави, след като се явиш на избори, защитаваш тези позиции, получаваш доверието на избирателя и реформираш системата. Рязката промяна на параметрите на пенсионната система води до срив на доверието и за голямо съжаление, това, което ни се предлага сега, постига точно този ефект.
- Този срив на доверието как ще се отрази на пенсионната система според вас? Възможно ли е да доведе до това много хора да решат, че ще се осигуряват на минималната заплата и въобще няма да разчитат на пенсионната система в бъдеще?
- След като политически решения променят едни предварително зададени параметри в пенсионната система, след като политически решения не се съобразяват с експертизата, по-добре е като че ли да няма максимален осигурителен доход. Или той да е 10-кратният размер на минималната работна заплата, както беше в началото. Тоест да стане не 3000, а
5600 лв. от следващата година
Когато един човек започне своя осигурителен път, той сключва обществен договор със системата. И на базата на този договор той трябва да има предвидимост при какви условия ще се пенсионира. Непрекъснатата промяна на условията е това, което води до срива на доверието. И за голямо съжаление, може да направи така, че младите хора да не се осигуряват върху реалните си доходи, защото не вярват, че ще получат пенсия, адекватна на осигурителния им принос. Освен това има и следната алтернатива. След като минималната пенсия се определя всяка година с бюджета на общественото осигуряване и всички тези решения за максималния осигурителен доход и тавана на пенсиите се вземат политически, не е ли по-добре да помислим дали и максималният размер на пенсиите да се определя всяка година в хода на бюджетната процедура. И двете решения са политически. Но ако се стигне до подобни решения това да е заложено в предизборните платформи, в програмата за управление, нека преди това се потърси доверието на избирателя и на негова база да се правят тези промени.
- Тоест обвинявате управляващите, че постъпват нечестно с избирателите си?
- Не просто нечестно. Това, което предлагат, накърнява усещането за справедливост. Една голяма група хора остават излъгани, че таванът ще падне. В последния момент в движение променяш правилата на играта поне за една трета от правоимащите. Значи, когато събираш осигурителните вноски, им казваш да се осигуряват върху реалните доходи.
Когато обаче дойде време да плащаш, им казваш, че сега ще направиш нова реформа и ще предложиш различен модел.
Дискусията за тавана е сложна и многопластова. Самият факт, че досегашното законодателство позволява да се появят нетрадиционни за България размери на пенсии от над 19 хил. лв. при падане на тавана, означава, че ние все още като общество и като управляващи не сме готови да бъдем различно богати. Очевидно се съгласяваме да бъдем еднакво бедни, а не различно богати
За мен е изключително странно дясно правителство, за каквото се обявяват управляващите, да налага уравни ловка. И нещо друго -ограничението на тежестта на година стаж на 1,2 плюс тавана, който се поставя на индивидуалния коефициент, означава, че се налагат две ограничения. Защо тогава един човек да работи
—~—- след навършване на условията за пенсиониране с надежда да получи по-висока пенсия? При сегашната ситуация на пазара на труда и невъзможността на фирмите да намерят достатъчно работници пенсионирането на една голяма група от повече от 90 000 души на година ще доведе до допълнителни проблеми на пазара на труда. Това противоречи и на европейската тенденция хората да са стимулирани да работят повече.
- На колко души ще им се вдигнат осигуровките заради новия максимален осигурителен доход?
- Според данни на НАП
148 хил- българи вземат над 2600 лв, на месец, а 38 хил. - между 2600 и 3000 лева. Тоест в системата догодина по предложението на Министерството на финансите тези 148 хил. ще плащат допълнително осигурителни вноски върху нови 400 лв.
- ДПС искаше да предложи увеличение на пенсиите от 1 април. Ще го направите ли?
- В хода на бюджетната процедура ще предложим преизчислението да се извърши от 1 април, не от 1 юли. Първо нарастват цените на енергоносителите и на стоките от първа необходимост, някои драстично поскъпват. А пенсионерите, които нямат право на енергийни помощи, на практика няма да могат да покрият своите разходи с индексиране от 1 юли.
Преизчисление на пенсиите от 1 април предполага една допълнителна възможност в края на зимния период тези хора да покрият поне част от увеличените си разходи. Като алтернатива обмисляме да предложим и разделяне на увеличението на пенсиите с 5,7%, като първата половина от него да бъде от 1 януари 2019 г., а другата половина от 1 юли.
- Дори в правителството се появиха спорове за квотите за назначаване на инвалиди във фирмите. Вие подкрепяте ли ги, при положение че остана защитата от уволнение на хората с увреждания?
- Това, което е предвидено в окончателния вариант на Министерския съвет, е да бъде запазена защитата от уволнение на хората с увреждания, противно на желанията на работодателите. От друга страна, квотите според мен са тръгване отзад напред. Преди да решим други проблеми с достъпа до образование, с ресурсните учители, с квалификацията на хората с увреждания, какъв е смисълът от квоти, ако тези хора не могат да стигнат до работните си места. ако нямат квалификация и умения, ако бизнесът няма възможност да адаптира работни места. Притеснението е, че работодателите, ако не наемат хора с увреждания, ще трябва да плащат своеобразна глоба в размер на 30% от минималната заплата. Но има и алтернатива. Ако бюрото по труда не им предложи хора или производството не позволява назначаването на хора с увреждания, фирмите да изкупуват стоки и услуги от социалните предприятия на хората с увреждания, за да компенсират липсата на такива хора във фирмите си. Надявам се в комисията да имаме сериозна дискусия по този проблем и да приемем балансирани решения.
- Вие сте лекар, как приемате предложението на здравния министър Кирил Ананиев за промени в здравнооси гурителния модел?
- Поздравления за куража да внесе модели за промяна. Но аз лично не съм убеден, че ще се стигне до някакво решение. Още повече че е възможен и трети, и четвърти модел според министър Ананиев. Какво означава да се търси ниво на съгласие? Ти си изготвил моделите и тръгваш да търсиш съгласие. Не смятам, че това е пътят, защото такова съгласие просто няма как да бъде постигнато и първите реакции на заинтересованите страни показват това. Няма как тези нови модели да влязат от2020 г. През следващата година на два пъти ще има избори - европейски и местни, а в година на избори управляващите са доказали, че трудно могат да приложат непопулярни решения. А и в двата модела, предложени от министър Ананиев, има непопулярни мерки. Що се отнася до позицията на ДПС, многократно сме заявявали, че
НЗОК трябва да бъде поставена в условията на конкуренция
Ние сме за модела на демонополизация и конкуренция както между финансиращите органи, така и между лечебните заведения за това да привлекат финансов ресурс.
- ДПС ще подкрепи ли вота на недоверие, внесен от социалистите?
- Да, ще го подкрепим, защото в този парламент сме опозиционна партия. Но не само затова. Макар и с различни от мотивите на социалистите, ще защитим позицията си. Сегашната система въпреки наливането всяка година на 300-400 млн. лв., не води до подобряване на здравните показатели. Всяка една система на здравеопазване трябва да има поставени здравни цели и да бъдат очертани измерими показатели - обща смъртност, детска смъртност, продължителност на живота. По тези критерии ние сме на едно от последните места в ЕС, което означава, че с наливането само на пари трудно могат да бъдат направени структурни промени. А системата има нужда от такива, за да може финансовият ресурс да се използва ефективно. В момента не виждам промяна на модела, той остава същият като от времето на Бисмарк.

(24 часа, 19.10.18 )

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Декларация за поверителност