Интервюта

ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ ОТ ДПС В СЕДМИЦАТА ПО ДАРИК

Водещ: Депутатът от ДПС Джевдет Чакъров в „Седмицата” на Дарик радио, вицепрезидент и член на Бюрото на либералния интернационал също. Всъщност поводът, започваме с конференцията на балканските либерали, на която ДПС беше организатор и домакин. Тема „Западните балкани – неразделна част от Обединена Европа”. много високо присъствие – Ханс Ван Бален, той е председател на АЛДЕ, Греъм Уотсън, член на Европейския икономически и социален съвет, генералният секретар на либералния интернационал Емил Киряз. Каква беше основната идея на тази конференция?
Джевдет Чакъров: Темата беше „Западните балкани – неразделна част от Обединена Европа”. Действително, имахме, с огромно задоволство мога да кажа, една изключително успешна конференция, един много откровен диалог, дискусия и в някои аспекти и дебати. Коректно е да кажем, че присъства и председателят на сената на Румъния г-н Калин Попеску Таричану. Той е председател на тяхната либерална партия. Бивш премиер. Имаше присъствие от всички останали страни на най-високо ниво на конференцията. От наша страна участвахме всички. Коректно е да изкажа, че участие и откриване беше направено то председателя на ДПС г-н Мустафа Карадйъ. Обединихме се около тезата още веднъж и в контекст на председателството за следващата година, че всички страни от Западните Балкани е редно да бъдат обединена част от Европа. И това трябва да стане по пътя на обединението, на заедността, на принципите на консолидация, на толерантността, с ясна визия за развитие. 
Водещ: Кога виждате Сърбия...
Джевдет Чакъров: Включително може да се търси друг контекст, но ние изказахме позиция, всичките, не само ние, и представителите от различните страни за членство и на Република Турция, има се предвид и последния референдум, който беше проведен там като реализация на идеите, на вижданията, на споделеността на демократичната общност, която е близо половината част от населението в Турция. Така че добре е страната ни да има за външна граница партньор от ЕС и по този начин и външната граница на ЕС би се изнесла далеч, далеч по на...
Водещ: Добре, като си говорите със сърбите, черногорците, македонците, Босна и Херцеговина на тази конференция, Турция слагате също, кога си представяте всички тези страни, че ще бъдат част от ЕС?
Джевдет Чакъров: Вчера бяхме много приятно изненадани, когато и за бях (...), от младите хора се зададе въпрос кога ще се случи това? От наша гл.т. целият този преговорен процес трябва да бъде ускорен и трябва да имаме и обединени позиции, да се подкрепяме в рамките на реализация и покриване на съответните критерии по различните глави...
Водещ: Е, хубаво, либералите в Европа каква перспектива си пред0ставяте, кога да приключи всичко това?
Джевдет Чакъров: Ами в следващите години трябва да приключи този процес. Това е важно и с оглед на това, че знаем процесите около Брекзит, освен това в момента върви дискусия в ЕС по какъв начин да се развива ЕС – на няколко скорости ли, на една скорост ли, различни модели на развитие на ЕС – това е много важно за нас. Ние се обединихме около позицията, че не трябва да има разделение на страните и членки, настоящи страни членки, както и за кандидатите. Ако има разделение, това далеч би отдалечило...
Водещ: А според вас (...) трябва в пакет да вървят?
Джевдет Чакъров: Естествено, трябва да вървим заедно, в пакет е най-добре. Както добър пример е, между другото нашата добра колаборация и сътрудничество с Румъния. Ето сега има препоръки, това беше изказано...
Водещ: Според вас Сърбия, Черна гора, Македония, Босна трябва да вървят в пакет?
Джевдет Чакъров: Да, трябва да вървят заедно.
Водещ: Косово слагате ли?
Джевдет Чакъров: Естествено...
Водещ: Ами как да стане член на ЕС нещо, което пет държави не го признават?
Джевдет Чакъров: Това е отделна тема. За другите страни имаме ясна позиция...
Водещ: И пак да повторим, годината? Коя е годината? Не, щото какво значи, вие какво си представяте?
Джевдет Чакъров: На всички нас, на мен ми се иска в рамките на следващите две-три години това да се случи.
Водещ: Да станат членове за 3 години!?
Джевдет Чакъров: Защо да не стане? Но това не зависи само от нас. 
Водещ: Хайде, ако са пет, вие си представяте 2022 г...
Джевдет Чакъров: Но нека това да бъде обсъдено по време на нашето председателство това да бъде наистина един от приоритетите, който да бъде на фокуса на вниманието ни. За всички нас е важно, и за България е важно тези страни да бъдат част от ЕС, но в също време аз бих казал, и вчера изказах тази позиция, че това е огромно предизвикателство и за ЕС след Брекзит. Това е едно разширение не само в териториален аспект, с култура, с народите, с териториалната, с изключително интересната природа. И това би било едно развитие и за самия ЕС във всичките му аспекти. 
Водещ: Някой ще каже Брекзит е отпадане на един приход, а влизането на Западните Балкани е лизането на един разход. Кой да плати сметката?
Джевдет Чакъров: Не трябва да гледаме само от този аспект на казуса и на процесите. Напротив, Балканите биха могли да имат, и Западните Балкани своя изключителен принос в много различни аспекти. 
Водещ: Понеже ще потънем след малко в темите на българския бюджет, големият дебат в Европа според вас трябва ли да се увеличат вноските на държавите, които остават в съюза след излизането на Великобритания, така че парите за Западните Балкани, за България, за Румъния да могат да останат същите, а да не бъдат рязани?
Джевдет Чакъров: Това е тема, която ще се обсъжда. 
Водещ: Либералите какво мислят? Социалистите искат да се вдигнат вноските. 
Джевдет Чакъров: И вчера се обединихме около тази позиция, между впрочем ние винаги сме я споделяли и сме я представяли от трибуната на НС, че трябва да се запази инструментът на кохезия. Кохезионният инструмент трябва да бъде запазен.
Водещ: Това означава богатите държави – Франция, Германия, Италия и Испания да платят по-високи вноски, замествайки Великобритания. 
Джевдет Чакъров: Там вече ще се търси баланс. Ние не можем да предрешаваме оттук по какъв начин най-високи вноски да плащат едни или други страни. По-важното е да се постигат целите, а те са изравняване на качествения стандарт на различните страни, защото ние имаме също нашия принос и трябва да имаме ускорено развитие. Това е много важно за България и аз отстоявам тази позиция винаги, на всички форуми, на които участваме, и не само аз, а и всички представители на ДПС отстояваме за това, защото имаме предвид, че страната ни е с най-ниския БВП в рамките на ЕС. Една Румъния вече ни изпреварва със средната заплата, така че имаме над какво да се замислим и какво да правим. Всички ние, не само управляващи, тук трябва да бъдем отговорни всички политици. 
Водещ: Защо ДПС гласува против държавния бюджет, предложен от правителството?
Джевдет Чакъров: Бихме искали във всеки един бюджет да виждаме надграждане, да има силни индикации за повишаване на качеството и стандарта на живот на всички ни, да виждаме реформи. За съжаление, вярно, че има икономически ръст от 4%. В някои политики, в някои аспекти на политики, които се водят като образование, в системата на здравеопазването, в отбраната, в сигурността наистина се дават малко повече пари, но това не означава, че има каквито и да е индикации или дефинирани политики в контекста на реформи. Трябва да има реформи, с които функционирането на съответните системи да се подобри. И най-вече бих искал да кажа за здравеопазването, това важи и за другите секторни политики, които посочих. За съжаление, ние не виждаме такива и с оглед на това, не затова, че сме само опозиция и с оглед на липса на дефинирани политики в контекста на реформи е основната критериална база...
Водещ: В здравеопазването какво искате, повече здравни каси? Да се промени системата? Вашата позиция на ДПС е последователна още от времето на правителството, в което и вие участвахте. 
Джевдет Чакъров: Това е едно от предложенията, които ние винаги правим. Трябва да бъде комплексен подходът ни. Ако трябва да бъдем откровени, реформата в системата на здравеопазването закъсня. Тук всички имаме определена субектност...
Водещ: Точно какво не се случи?
Джевдет Чакъров: Ами за съжаление, няма реформи. Ще посоча конкретно. Например, демонополизация, наистина, на НЗОК. Идеята е да има конкурентна среда, да има по-голяма ефективност и постигането на целите за по-добро...
Водещ: На това винаги се казва, така ще се появи една каса за бедните, това ще е държавната, а всички богати ще бъдат обрани от частни каси и това спира...
Джевдет Чакъров: Има много добри примери, нека да взаимстваме най-добрите практики от ЕС и от страните, където функционира...
Водещ: Коя е най-добрата практика според вас?
Джевдет Чакъров: Има редица системи, редица, не е само една страна. Нека да се види, сега да не внушаваме, че взимаме опита от една или друга страна. Нека... управляващите имат целия експертен потенциал, цялата експертиза, да се видят къде практиките са най-добре. Нашата цел е тези средства да бъдат разходвани най-ефективно и крайният продукт да бъде най-добър и пациентите да бъдат доволни, и медицинският персонал, който работи, че и държавата да вижда, че се постигат целите. 
Водещ: Защо ДПС не подкрепи новия министър на здравеопазването? 
Джевдет Чакъров: Г-н Вълчев, ако позволите да кажа още нещо за здравеопазването, за бюджета на здравеопазването. Не е само демонополизация на касата. Следващото, за което ние отправяме сериозни бележки, е, че вече се очаква от години наред, имаше изразена такава декларативна готовност, която не се случва, за промяна на пропорциите по отношение на средствата, които отиват за доболничната помощ и за болничната помощ. 
Водещ: Как да се промени?
Джевдет Чакъров: Нормалната практика на функциониране в по-добър аспект е да има превес на доболничната помощ, да се измества и да се осигурят повече средства. Да се поеме по-голяма тежест и товар. И това ще бъде...
Водещ: Какви са пропорциите в момента?
Джевдет Чакъров: В момента няма промяна, съвсем козметична е промяната...
Водещ: Каква е?
Джевдет Чакъров: В конкретни цифри сега в момента не мога да ви ги посоча, но съвсем тук има, така, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари...
Водещ: За болниците отиват повече, отколкото за джипитата, а вие искате да е обратното?
Джевдет Чакъров: Не ние, това е по-правилното. 
Водещ: За джипитата повече пари, отколкото...
Джевдет Чакъров: В доболничната помощ да има повече средства за профилактика и т.н., да се посрещат...
Водещ: Да се прави превенция на влизане в болница.
Джевдет Чакъров: Да, точно така. След като един болен влезе в болнично лечение, хората са притеснени. Освен това трябваше да има и продължаващо обучение на медицинския персонал – нещо, което не се случва. Съсловните организации искат това да се случва на среща с лекарския съюз това е изказано, държа да бъда коректен с тях. За съжаление, това е заложено и в националната стратегия, националната здравна стратегия 2020 виждаме, че това не се изпълнява. Другото, което за нас е много притеснително, е, че за новите лекарства отново се налагат ограничения за следващата година. Видяхме новите молекули за лечението на Хепатит С, дават изключително положителен резултат. Всичко това е замразено. Вместо да се оптимизират средствата, които отиват за лекарства и да се постигне по-голяма ефективност, ние плащаме за лекарства много повече, в пъти повече, отколкото страни от ЕС с изключително висок стандарт. И всичко това ляга на гърба на всички ни. И после се чудим защо няма пари и средства за най-обикновени неща, които са потребни в системата на здравеопазването. 
Водещ: Новият здравен министър е ваш колега от правителството на Сергей Станишев, зам.-министър на финансите, защо ДПС не го подкрепи? Това е ваш...
Джевдет Чакъров: Не само от нас. Ако трябва да бъда откровен, г-н Ананиев е изключително професионалист и човек с висок морал. Безспорно е това нещо. Изключително опит по отношение на бюджетиране, на финансиране. Това, от което ние се притесняваме е, че в момента нищо не се предлага ново и изражението се вижда и се намира в бюджета, който се предлага за следващата година. Няма никаква промяна в този аспект и той го вижда много добре. Естествено, ние ме пожелаваме успех и не само от трибуната на НС, и днес ще кажа, че ние като опозиция сме готови за предложения за алтернативни конструктивни предложения в хода на реализацията на политиките през следващата година. Но има много неща, които трябва да бъдат направени. Те се изказаха по време на дебатите за бюджета на НЗОК. Трябва да се прегледа остойностяването на клиничните пътеки, на медицинските дейности. много по-рационално трябва да се провеждат всички процедури за медицинските изделия. Има много аспекти, по отношение на които трябва наистина най-после да има воля да се случат позитивните стъпки и решения с оглед на реформи. За съжаление, всички политици сме длъжници по отношение на реформата, и това, което трябва да се случи в системата на здравеопазването, но основната отговорност и субектност се носи от управляващото мнозинство. Те първо трябва да формират политиките, които трябва да бъдат предложени за обсъждане в НС, респективно в Комисията по здравеопазване, където да се обсъдят в един широк диалог с всички заинтересовани страни, съсловни организации, всички заинтересовани страни, това да бъде публично достояние, така че да се формират най-успешните политики. В момента, за съжаление, казвам най-отговорно, че няма воля за реформи. Липсва политическа воля за реформи. А трябва да има такава и трябва да се обединим всички това да се случи. 
Водещ: Докъде са разговорите за вота на недоверие с БСП? Преди малко от БСП казаха, че началото на следващата година щял да се внася вотът.
Джевдет Чакъров: Аз сега го разбирам това нещо. Има контактна група, която...
Водещ: Вие за корупцията вот бихте ли подкрепили?
Джевдет Чакъров: По-скоро бихме искали да се подкрепи вот, който да обхваща почти всички политики, но с аспект най-важен по отношение на демографската политика. и ще кажа защо. Анализът, който направихме при обсъждането и в парламентарната, и с централното оперативно бюро, и с парламентарната група, статистиката, която виждаме от 2001 г. насам, особено след 2009 г. тенденцията за напускане на страната от млади хора е много притеснителна. И в този аспект в момента липсват квалифициран човешки ресурс, който да се реализира, има много сериозни инвестиции в Пловдивска област, в Шуменска област, търсят се хиляди, хиляди работни места в момента стоят незаети. И същевременно другият аспект на този проблем е, че ние се нуждаем като страна от външни инвестиции. Ако прегледаме и видим тренда, посоката на инвестиции от 2001 г. до настоящия момент, виждаме огромна разлика в инвестициите, които се реализират в нашата страна. Бихме искали да има добър инвестиционен климат, развитие на бизнеса...
Водещ: А това зависи от това да има хора. 
Джевдет Чакъров: Да има работни места, да има икономически ръст...
Водещ: ДПС предлага вотът за недоверие на правителството да бъде за демографската политика?
Джевдет Чакъров: Не, нека да се обсъди, да се вземат решения, но тези данни трябва да ни притесняват нас, най-вече демографският профил на населението, перспективите, които се очертават пред нас. Но притеснителното за нас е, че в управлението на страната участват т.нар. обединени патриоти националисти, това и по време на конференцията вчера се обсъди, и позицията на колегите ни, на всички, които бяха, е, че това не е допустимо в страна членка на ЕС. Посочи се примерът още преди изборите в Германия, на последните избори септември месец, всички политически системни партии изразиха категорична готовност и несъгласие за допускане на националисти във властта. Видяхте на втория тур на изборите във Франция какво стана, всички се обединиха срещу националистите. А в България партия членка на ЕНП в лицето на ГЕРБ, която се представя за европейска и за европейско развитие на България, участва в коалиция с националистите. И особено на Балканите това трябва да бъде много добре прегледано и прецизирано. Това беше изказано и от нашите колеги. И вчера в изказването на колегите, които участваха, които вие визирахте и посочихте в началото на интервюто ни тук, всички изразиха и казаха, че ДПС е една наистина патриотична партия, с отговорности, със своя конструктивизъм и се посочи ролята и значението на българския етнически модел, идеолог на който е д-р Ахмед Доган, за мирния преход в страната и трябва да продължаваме по този път и да обогатяваме този модел, и се споделя и от нашите партньори, и от всички Западни Балкани да продължаваме по този път, наш. Но категорично е мнението, че националистите нямат място в управлението на всяка една членка на ЕС, включително и в България.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност