Европарламент

Среща на Неджми Али с Михиел Рийсберман, регионален министър на провинция Флеволанд - Холандия

 

На 02 февруари 2017 г. в Европейския парламент в Брюксел Неджми Али, в качеството си на докладчик от АЛДЕ по подготовката на изменения на Финансовите правила на бюджета на ЕС, проведе среща с представители на Комитета на регионите. Групата беше ръководена от Михиел Рийсберман, регионален министър на холандската провинция Флеволанд и докладчик по становището на Комитета на регионите по финансовите правила.

Срещата беше организирана с цел да се съгласуват позициите на двете страни по измененията на финансовите правила в Съюза особено по отношение на регионалната перспектива от гледна точка на парламентарните комисии по бюджет и бюджетен контрол. Бяха дискутирани въпроси за комбинирането на ресурсите при използване на средствата по Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и Европейските структурни и инвестиционни фондове. Акцентирано беше върху намаляването на административната тежест за бенефициентите, особено що се отнася до Малките и средни предприятия (МСП) и повишаване на гъвкавостта при прилагане на финансовите инструменти. Засегнат беше и въпроса за опростяване на Кохезионната политика, в частност с използването на подхода, базиран върху постигането на определени резултати.

Г-н Али и г-н Рийсберман се информираха взаимно за предстоящите дейности по измененията на финансовите правила в Европейския парламент и в Комитета на регионите. Двамата участници в срещата стигнаха до заключение, че е необходимо по-тясно сътрудничество в бъдещата им работа по въпроси, касаещи прилагането на кохезионната политика и развитието на регионите в Европейския съюз.  

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Декларация за поверителност