Европарламент

Неджми Али: Необходима е балансирана стратегия с динамично и прозрачно географско разпределение на проектите и инвестициите между страните-членки на ЕС

„Като се има предвид ролята на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за икономическия растеж в ЕС, тази институция следва да изпълнява своите дейности в съответствие с най-високите възможни стандарти. От съществено значение е и кореспондентските банки в държавите-членки да не усложняват критериите и правилата, за да улеснят малкия и среден бизнес”, заяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али.

В качеството си на докладчик от името на Европейския парламент той представи доклад по Контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2015 г. по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол на 31 януари 2017 г.

„Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е дългогодишен финансов партньор на институциите на ЕС, която има принос за интеграцията, икономическото и социалното сближаване, регионалното развитие, прилагайки специализирани инвестиционни инструменти. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейският фонд за Стратегически инвестиции (ЕФСИ) играят важна роля в подпомагане интервенциите на ЕИБ. Мултиплициращият ефект при набирането на средствата от ЕИБ е ключов елемент при определянето на добавената стойност за ЕС, както и за гарантиране водещата световна роля на Европа по отношение на конкурентоспособността, иновациите и инфраструктурата”, посочи Неджми Али.

Той отправи вниманието към основните елементи на доклада. Акцент в него бе повишаване устойчивостта на инвестиционната политика на ЕИБ. През 2015 г. са подписани договори за 77.5 млрд. евро, от които 69.7 млрд. евро в страните-членки на ЕС и 7.8 млрд. евро извън Съюза, отбеляза докладчикът от АЛДЕ, като допълни че ЕИБ е основен фактор, необходим за съживяване на икономиката на ЕС и постигане на максимална ефективност и добавена стойност при използването на финансовите ресурси. Българският евродепутат посочи още, че Европейската инвестиционна банка трябва систематично да обръща внимание на средносрочните и дългосрочните ефекти при определянето на инвестиционните дейности, решенията за финансиране, както и да инвестира засилено в проекти от системно значение в дългосрочен план.

„Необходимо е да се ускори икономическото възстановяване и да се подпомогнат някои икономически сектори и географски региони да наваксат изоставането си. Поради тази причина е важно да има балансирана стратегия с динамично и прозрачно географско разпределение на проектите и инвестициите между страните-членки на ЕС.

Също така е от значение кореспондентските банки в държавите-членки, да не усложняват критериите и правилата, за да улеснят малкия и среден бизнес”, отбеляза Неджми Али.

Според докладчика от АЛДЕ е необходим и мониторинг на въздействието на ЕИБ върху изпълнението в ключови области на обществената политика. По думите му, докладът за резултатите и въздействието на операциите на ЕИБ в рамките на ЕС през 2015 г. показва, че инвестициите са в ключови области като: иновации и умения, малки и средни предприятия (МСП), инфраструктура и околна среда, а Европейската банка следва да продължи да прецизира показателите си за наблюдение, по-специално по отношение на приноса към политиките на ЕС.

„Целта на ЕФСИ е да стимулира чрез ЕИБ набирането на общо 315 млрд. евро в допълнителни инвестиции и нови проекти, като Групата на ЕИБ разработва различни нови продукти, които ще позволят поемане на по-висок риск. В тази връзка, Инвестиционният комитет следва редовно да оценява чрез набор от показатели инвестициите, ориентирани към резултати. Целта е осигуряване на добре ориентирани проекти по отношение на приноса им за осигуряване на растеж и работни места, както и обективен преглед на тяхната добавена стойност и съгласуваност с политиките на Съюза”, отбеляза Неджми Али, като препоръча мониторинг на добавената стойност.

Българският евродепутат не пропусна да насочи вниманието и към задълбочаване на прозрачността, отчетността и вътрешния контрол на ЕИБ, като предпоставка за по-добро корпоративно управление. Според него, операциите на Европейската инвестиционна банка следва да бъдат по-прозрачни и със задълбочена отчетност, така че да бъде гарантиран реален обществен контрол върху дейността на банката, избора на проекти и приоритетите за финансиране. Прозрачността при изпълнението на политиките на ЕС, заедно с подхода за нулева толерантност към измамите и корупцията, не само води до подобряване на цялостната корпоративна отчетност и доверието към ЕИБ, но допринася и за повишаване на ефективността и устойчивостта на финансираните проекти, категоричен бе Али.

Той за пореден път изрази необходимостта ЕИБ да продължи борбата си срещу укриването на данъци, данъчните измами и избягването на данъци, некоректните дейности и прането на пари. Като се има предвид ролята на ЕИБ за финансиране на широк спектър от дейности в рамките на ЕС и извън него и значението на това финансиране за икономическия растеж, е важно тази институция да изпълнява своите дейности в съответствие с най-високите възможни стандарти.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Декларация за поверителност