20glasuvay

Европарламент

Неджми Али: Политиката за сближаване на ЕС работи - ресурсите през 2015 г. бяха насочени към по-слабо развитите региони

Финансовите ресурси на Европейския съюз през 2015 година са били насочени към по-слабо развитите региони, като целта е била намаляване на диспропорциите между районите с различно ниво на развитие, преструктуриране на западащи индустриални райони и насърчаване на сътрудничеството, както на регионално, така и на международно ниво. По този начин се е осигурила добавена стойност в редица държави, довеждайки до положителни ефекти върху живота на хората.

Това констатира евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол към ЕП относно освобождаването от отговорност на Европейската комисия в сектора на регионалната политика за сближаване за м.г.

Той определи като добра тенденция намаляването на нивото на грешките през 2015 г. в сравнение с предходната година, от 5,7 на 5,2%, въпреки че това е все още висок процент. „В този контекст трябва да се отбележат усилията, които полага Комисията за ограничаване на щетите при откриване на сериозни слабости. Считам, че трябва да бъде отчетена и осигурената подкрепа от страна на Комисията към държавите-членки чрез прилагането на инициативи за изграждане на административен капацитет, който е един от сериозните проблеми и контролен капацитет, особено в областите, където е най-голяма концентрацията на грешките”, посочи българският евродепутат.

Неджми Али обърна внимание и върху създадената Група на високо равнище, от която се очаква изработването на механизъм за опростяването на правилата и намаляване на административната тежест за бенефициентите на фондовете в рамките на политиката за сближаване. „На базата на заключенията на тази група, наскоро Комисията предложи още по-амбициозни мерки за опростяване и гъвкавост на правилата за управление на фондовете. В тази връзка моят въпрос към Комисар Крецу е - считате ли, че прилагането на мерките, предложени от тази група ще повиши ефективността на функциониране на системата и ще намали осезаемо нивото на грешките? Защото, както виждаме от анализите и оплакванията, които получаваме от различните страни членки, в общата калкулация влизат и обикновените грешки и нередностите. Това е много важен момент по отношение на цялостния анализ на регионалната политика”, зададе въпрос Али към комисаря за регионална политика Корина Крецу.

Евродепутатът от либералите обърна внимание и на проблема, свързан с цикличността при изпълнение на програмите в Многогодишната финансова рамка, а именно забавянето на стартирането им в настоящия програмен период. „Има вече и опасения, че закъснението в изпълнението на бюджета за програмен период 2014-2020 г. ще бъде още по-голямо, в сравнение с предходния програмен период. Бюджетите за извършване на плащанията за 2016 и 2017 г. са много малки”, посочи Неджми Али. Той поиска комисарят по регионалната политика да изясни основните причини за забавянето и визията за излизане от това положение. Неджми Али не пропусна да заостри вниманието на бюджетната комисия и към допълнителни усложнения, свързани с Брекзит.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност