Европарламент

Неджми Али: Европейският институт за иновации и технологии - движеща сила за технологичния напредък в Европа

Интегрирането на системите за висше образование, научноизследователските центрове и индустрията има определяща роля за конкурентоспособността, устойчивия икономически растеж и заетостта, твърди евродепутатът

„Мисията на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ)  за насърчаване на взаимодействието и сътрудничеството между образователните институции, изследователските центрове и бизнеса е от решаващо значение в подкрепа на конкурентоспособността на Европейския съюз, устойчивия икономически растеж и създаването на работни места. Имайки предвид, че Европа изостава в сравнение с основните си конкуренти в областта на иновациите и разработването на нови технологии, ролята на ЕИТ е особено важна”. Това заяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али на заседание на Комисията по бюджетен контрол в ЕП. По време на заседанието бе разгледан специалния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП), засягащ необходимостта от промяна на механизмите на функциониране на Европейския институт за иновации и технологии и елементи от структура му за постигане на очакваните резултати.

В качеството си на докладчик от АЛДЕ, Неджми Али засегна и слабостите в няколко направления, като например Концепцията за нефинансираните от ЕИТ допълнителни дейности на Общностите за знания и иновации (ОЗИ); някои не добре организирани практически договорености между ЕИТ и ОЗИ и не достатъчното участие на бизнеса в дейностите на ОЗИ. Той обаче бе категоричен, че четирите препоръки на ЕСП, предвиждащи подобряване на цялостното функциониране на ЕИТ, в общи линии са коректни и са насочени в правилната посока. Те включват дейности, които трябва да бъдат извършени от Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета, но най-важните задачи за изпълнение остават за Института.

„В докладите за трите първоначално създадени ОЗИ през 2014 г., по отношение на крайния резултат ЕСП отбелязва, че има малко на брой измерими постижения при изготвянето на продукти готови за пазарна реализация. Освен това, Сметната палата повдига и въпроса за европейската добавена стойност на ЕИТ. В същото време обаче, следва да обърнем внимание на факта, че през изтеклия период след 2014 г. са настъпили редица позитивни изменения”, посочи Неджми Али.

Българският евродепутат обърна внимание затова, че през 2015 г. ЕИТ е предприел редица мерки за отстраняване на голяма част от недостатъците, описани в доклада на Сметната палата. „Ако разгледаме внимателно наскоро разпространения План за действие на ЕИТ, може да се направи извод, че на по-голямата част от препоръките на Европейската сметна палата е било реагирано по адекватен начин. В тази връзка могат да бъдат изброени мерки като: въвеждане на принципите на финансова устойчивост; преразглеждане на определението за допълнителни дейности на ОЗИ; развитие на по-разбираеми ключови показатели на изпълнението; стартиране на дискусия по изготвянето на нови рамкови споразумения за партньорство”, посочи Али.

Евродепутатът нарече „позитивен момент” опита на ЕИТ да привлече в обхвата на своите дейности повече държави-членки. Институтът е създал Регионална схема за иновации, която е механизъм за по-ефективно насърчаване на иновациите в определени райони, с цел разпространяване на подкрепата в по-широк географски регион. По-равномерното разпределение в целия Европейски съюз ще допринесе за включване на редица структури, които до този момент са били изолирани, което от своя страна ще намали разходите за научни разработки и ще подобри крайния резултат, обяви Али.

Българският евродепутат бе категоричен, че Институтът е движеща сила за развитие и повишаване на иновативните способности на Европа. „В тази връзка е важно да се интегрират системите за висше образование на ЕС и сектора на научните изследвания, да се трансформират резултатите от научно-изследователската дейност в индустриални възможности и не на последно място да се създаде критична маса за по-бързо развитие в малките и средни предприятия. Необходимо е да подкрепим работата на тази агенция, която въпреки, че е новосъздадена, играе значителна роля в научните изследвания. Говорим за подкрепа по отношение на персонала и финансирането. Задачите пред института се увеличават, създадени са две нови ОЗИ и те се нуждаят от нашата подкрепа. Ръководството на Института се справя много добре като в периода след миналогодишния доклад са предприети редица положителни стъпки”, допълни Неджми Али.

Печат

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност