Европарламент

В Комисията по бюджети на Европейския парламент бяха гласувани пет доклада с докладчик Неджми Али

На 21 ноември по време на заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент в Брюксел беше гласувана голяма партида  доклади, като отново мнозинството от тях имат директна връзка със следващата Многогодишна финансова рамка (2021-2027) на ЕС. За пет от приетите досиета докладчик бе българският евродепутат Неджми Али.

Първото досие бе становище от Комисията по бюджети до Комисията по земеделие и развитие на селските райони по предложение на Европейската комисия за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на правила за подкрепа на стратегическите планове, които държавите-членки трябва да разработят в рамките на Общата селскостопанска политика (Стратегически планове на ОСП). Тези планове следва да бъдат финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР). Неджми Али беше парламентарен докладчик по становището, като в хода на гласуването 100% от предложените позиции на българския евродепутат бяха приети с мнозинство.

Второто досие отново беше становище от Комисията по бюджети до Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Становището визира Финансирането, управлението и контрола върху общата селскостопанска политика. По това становище Неджми Али беше докладчик от АЛДЕ.

Третият документ, изготвен от българският евродепутат в качеството му на парламентарен докладчик, бе становище от Комисията по бюджети до Комисията по бюджетен контрол по предложение на  Европейската комисия за Регламент на Европейския парламент и Съвет за създаването на Програма на ЕС за борба с измамите. Докладчикът отново подчерта двете основни цели на новата програма, а именно: защита на финансовите интереси на ЕС и подкрепа за взаимната административна помощ между митническите власти в страните-членки и Комисията.

Следващият документ беше становище до Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи по предложението на Европейската комисия за създаване на Фонд за убежище и миграция. Н. Али, като докладчик от АЛДЕ подчерта: „Общата цел на Фонда за убежище и миграция като елемент от Многогодишната
Финансова рамка е да предостави финансова и техническа подкрепа на държавите - членки за осигуряване на устойчиво управление на предизвикателствата, свързани с убежището, миграцията и външните
граници.“

Последното гласуване бе посветено отново на становище до парламентарната Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи във връзка с предложението на Европейската комисия за трансформиране на съществуващия Европейски офис за подкрепа на убежището в пълноценна Агенция на ЕС по убежището. Българският евродепутат в качеството си на докладчик от АЛДЕ подчерта, че целта на това предложение е новата агенция да улесни изпълнението и подобри функционирането на Общата европейска система за убежище.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност