Европарламент

Неджми Али: 1,3 млрд. евро за техническо оборудване и по-сигурни митници на външните граници на ЕС

1,3 милиарда евро ще бъдат вложени в техническо оборудване по външните граници на Европейския съюз. Финансирането е предвидено за следващия програмен период 2021-2027 г.

Това стана ясно по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол (CONT) на Европарламента, на което беше разгледано становище до Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) по предложен от Европейската комисия регламент за създаването на Инструмент за финансова подкрепа при закупуване на оборудване за митнически контрол.

„По външните граници на ЕС са разположени 2 140 митнически пункта, които играят важна роля при осигуряването на значителна част от традиционните собствени ресурси. Така те генерират приблизително 15% от приходната част на бюджета на Съюза. Пълното събиране на митническите такси, което е една от целите на този регламент, ще съдейства при опазването на финансовите интереси на Съюза и при поддържането на единния пазар. В тази връзка, предложението на Европейската комисия за регламент за създаването на Инструмент за финансова подкрепа за придобиване на оборудване за митнически контрол, в рамките на Фонда за интегрирано управление на границите, осигурява необходимите финансови ресурси за митническите органи на държавите-членки да изпълняват поставените им задачи. Този Инструмент има за цел да подобри равнопоставеността между държавите при извършването на митнически контрол, като по този начин се избягва пренасочването на потока от стоки към най-слабите пунктове”, заяви евродепутатът Неджми Али от Алианса на либералите и демократите, който бе докладчик по становището.

Той подчерта, че финансовите средства, предвидени за оборудването за митнически контрол, ще окажат подкрепа при закупуването, поддръжката и модернизирането на съответните апаратури за митнически контрол, покриващи широк диапазон от проверки. Инструментът следва също така в някои случаи да финансира и апаратури за откриване, използвани за целите на контрола извън стандартните митнически процедури.

„Предложението на Комисията е в съответствие и ще даде своя принос за постигането на целите на Митническия съюз. Предложеният инструмент ще допълни действията, предвидени в програмата "Митници" на ЕС. Освен това, предложението е в съответствие с политиките на Съюза в областта на безопасността и сигурността. Инструментът ще даде възможност да се максимизира ефективността на използване на бюджета на Съюза, чрез подпомагане на съвместното придобиване и оперативната съвместимост на оборудването за контрол. Така се подкрепя и сътрудничеството между агенциите, като елемент от европейското интегрирано управление на границите. Предвижда се синхронизиране на дейностите между Програмата на ЕС за борба с измамите и Инструмента за оборудване за митнически контрол, като по този начин се допринася за защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави-членки”, посочи още Неджми Али.

Българският евродепутат предложи в регламента да бъде разработено ново приложение, което да представи ориентировъчен списък на т.нар. обосновани извънредни обстоятелства при финансиране, надхвърлящо някои финансови ограничения в рамките на Инструмента.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност