20glasuvay

Европарламент

Неджми Али: Информационната система на митниците трябва да бъде изградена в по-кратки срокове

Значителното забавяне при изграждането на Митническата информационна система бе основен акцент, поставен от евродепутата от Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европарламента на 10 октомври в Брюксел. Той бе докладчик при раглеждането на специалния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 год. - Серия от забавяния при изграждането на  митническите информационни системи.

„Митниците са от съществено значение, тъй като представляват значителна част от традиционните собствени ресурси, надхвърляйки 20 милиарда евро през 2017 год., което се равнява на около 15% процента от бюджета на Европейския съюз. Митниците спомагат за защитата на финансовите интереси на Съюза и страните-членки, а също така предпазват населението от терористични, здравословни, природни и други заплахи”, посочи Неджми Али.

Той изрази становище, че специалният доклад на ЕСП предоставя много сериозен анализ на съществуващата ситуация, с приложими заключения и коректно представени препоръки. Характерно в конкретния случай е, че Европейската комисия (Комисията) приема всички препоръки от специалния доклад, макар да предоставя някои допълнителни обяснения и да не се съгласява с част от констатациите.

Неджми Али допълни, че Комисията предвижда 950 милиона евро по постоянни цени от 2018 г. за следващата Многогодишна финансова рамка (МФР), като се заинтересува дали можем да бъдем сигурни, че системите ще бъдат своевременно изградени, цялостно и в рамките на финансовите лимити.

„В това отношение е трудно за обяснение защо се наблюдават такива големи забавяния при реализация на системата, имайки предвид  наличието на Многогодишен стратегически план. Този план очертава разбираемо и ефективно стратегическата рамка, както и целите при управлението на проекти в сектора на информационните технологии на митниците. Бяха ли целите, индикаторите, времевата рамка и необходимите финансови ресурси коректно представени в този План?”, зададе въпрос българският евродепутат.

По отношение на връзката със следващата МФР, Н. Али посочи, че във Функция 1 са включени Европейската програма за борба с измамите, Програмата „Фискалис“ (Подкрепа за сътрудничеството в ЕС по фискални въпроси) и Програма „Митници“. Същевременно, във Функция 4 е включен „Фонд за интегрирано управление на границите“ и като част от него, специфичен „Инструмент за техническо оборудване за митнически контрол“. „Приемайки че всички тези програми ще работят в близко сътрудничество една с друга, как биха се отразили възможни забавяния при въвеждането на една от тях върху останалите? Въпреки че към сегашната Програма, чиито цели не бяха постигнати, бе насочен сериозен финансов ресурс, бихме ли могли да говорим в случая за бюджетиране, ориентирано към резултати и европейска добавена стойност?”, попита Неджми Али.

Той се поинтересува и от конкретните срокове за достигане на пълна оперативна готовност на цялата система.

Българският евродепутат насочи дискусията и към друг аспект на ресурсите, свързани с митниците. „Според регламентите, държавите-членки запазват 20% от средствата, постъпили в митниците, като административни разходи, а останалите 80% постъпват в бюджета на ЕС като приход. Въпреки естеството на  посочените 20% от общите приходи, Европейската сметна палата смята, че тези финансови ресурси са достатъчни и за покриването на разходите за изграждането на митническите информационни системи от държавите-членки. На какви разчети е базиран този аргумент?”, завърши  Неджми Али.

От Европейската комисия отчетоха, че действително се наблюдават известни забавяния, но увериха докладчика Неджми Али, че всички препоръки ще бъдат обсъдени и включени в следващия финансов период при оценка изпълнението на следващата Програма „Митници“.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност