Европарламент

Изказване на евродепутата Искра Михайлова по време на заседанието на 10 септември 2018 година в Страсбург

Преди три години имах честта да бъда докладчик по законодателния доклад по отношение на специфичните мерки за Гърция свързани с подкрепата от структурните и инвестиционни фондове от името на Комисията по регионално развитие на този Парламент. Днес проследяваме прилагането на специфичните мерки съобразно Регламент 2015/18/39 предназначени да предоставят на Гърция подкрепа в един решаващ момент на недостиг на ликвидност и липса на публични инвестиции. Това прекрасно е отразено в Доклада на колегата Римонт. Бих искала тук да подчертая важната роля на Кохезионната политика като основния инвестиционен инструмент на Съюза за укрепване на конкурентоспособността, икономическия растеж и намаляване на неравенствата. Предвид, че Европейските структурни и инвестиционни фондове представляват най-голям източник на преки инвестиции в Гърция. Докладът на Комисията по регионално развитие  неизменно подчертава, че  структурните фондове имат значително положително въздействие върху БВП, социалното, икономическо и териториално сближаване като цяло. Използвам случая да приветствам факта, че благодарение на финансовите средства от Европейския съюз по този Регламент значително е намалял броя на проектите декларирани като  незавършени, а усвояването на Структурните фондове значително се е подобрило като Гърция е първата държава членка напълно усвоила наличните ресурси и достигнала сто процента равнище на усвояване за предишния период. В допълнение към март 2018 година Гърция показва 28% равнище на изпълнение за настоящия програмен период, което я извежда сред държавите членки с най-добри резултати като цяло. Следователно политиката за сближаване чрез тези специфични мерки е изпълнила ролята си. Същевременно бих искала да подчертая важността на структурните реформи и очаквам Гърция да продължи да се възползва в пълна степен от възможностите предоставени от програмата за подкрепа на структурните реформи с оглед създаване и укрепване на подходяща инвестиционна среда.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Декларация за поверителност