20glasuvay

Европарламент

Неджми Али участва във форум за бъдещето на капиталовите пазари

На 11 юли 2018 г. в Брюксел се проведе поредната сесия на Форума на Европейския парламент по финансовите услуги от тематичната група “Съюз на капиталовите пазари: Раздел за устойчиви финанси”. Българският евродепутат Неджми Али взе участие в сесията в качеството си на член на Управителния съвет на Форума.
Основната задача на Европейският парламентарен форум по финансовите услуги е насърчаване на диалога с индустрията на финансовите услуги като дава възможност за обсъждане на политическите въпроси, засягащи финансовия сектор. На редовните сесии на Форума присъстват и представители на потребителски групи, банковия сектор, финансови институции, органи и регулатори, както и представители на екипите на комисарите от Европейската комисия.
В поредната сесия на Форума от страна на финансовата индустрия присъстваха като участници в дебата следните представители на европейската финансова индустрия: Антъни Балабрига - ръководител на структурата за отговорен бизнес в BBVA; Робърт Шарфе - главен изпълнителен директор на Люксембургската фондова борса; Кристина Михай - ръководител на регулациите за разумно инвестиране и международни дейности, Insurance Europe; Едмънд Лейкин - заместник ръководител на групата за политики, глобални пазари и устойчиво финансиране, HSBC; Дейвид Харис - ръководител на департамента за устойчив бизнес. Лондонска фондова борса; Александър Шиндлер - член на изпълнителния съвет, Union Asset Management Holding AG; Тиери Богати - директор на департамента за Социално отговорно инвестиране в инвестиционния фонд Amundi, Франция; Джеймс Пърсел - директор на инвестиционния офис, UBS; Барбара Габор - служител по прилагане на политиките, главна дирекция Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари (DG FISMA), Европейска комисия.
Според Европейската комисия устойчивото финансиране обикновено се отнася до процеса на отчитане на екологичните и социалните съображения при вземането на решения за инвестиции, което води до увеличаване на инвестициите в дългосрочни и устойчиви дейности. Устойчивото финансиране в годините се разви от преобладаващо репутационен в дългосрочен макрофинансов механизъм. Във връзка с тази еволюция сега се решават конкретни въпроси относно: как да се класифицират устойчивите финансови активи; как да се измерват рисковете, възможностите и дългосрочното влияние; как да се осигурят ресурси за смекчаване на тяхното въздействие; как да се осъществи преходът към нисковъглеродна икономика, за да бъдем по-малко зависими от замърсяващите енергийни източници и да насърчаваме чистите такива.
Преходът към устойчив икономически модел изисква сериозни инвестиции в икономиката. За да се постигнат целите на ООН за устойчиво развитие, се оценява, че до 2030 г. са необходими между 4.7 и 6.7 трилиона щатски долара годишни инвестиции в устойчива инфраструктура. Само в областта на климата и енергетиката се оценява, че ЕС трябва да покрие годишен инвестиционен дефицит от близо 180 милиарда евро, за да постигне целите си в областта на климата и енергетиката до 2030 г.
Затова е необходима пълна координация между публичния и частния сектор на всички равнища. Покриването на този инвестиционен недостиг изисква от финансовия сектор да играе роля, главно чрез подпомагане на преориентирането на капиталовите потоци към по-устойчива икономика. Създателите на политиките на ЕС съвместно с надзорните органи и регулаторните органи играят също така важна роля при създаването на подходяща регулаторна рамка и подходяща система за стимулиране, която насърчава устойчивостта, не пречи на икономическия растеж и подкрепя финансовата стабилност. Всичко това е необходимо, за да се включат съображенията за устойчивост в управлението на риска и да се насърчи прозрачността и дългосрочните решения във финансирането.
Дебатите по време на сесията на Финансовия форум продължиха почти два часа, като се осигури възможност да се обсъдят евентуалните решения на Европейският парламент за пренасочването на необходимите инвестиции за преориентиране на ЕС към нисковъглеродна икономика, както и за осигуряване за икономически растеж, съвместим с опазването на околната среда.

 

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност