Европарламент

Изказването на Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент в Страсбург

  Искра Михайлова изрази  становище от името на комисията по регионално развитие относно Европейския сместър за икономика и координация по политики: заетост и социални въпроси в проведеното годишно изследване през 2018г. за растеж.

"Комисията по регионално развитие в своето становище приветства факта, че съществува положителна динамика, която да благоприятства продължаването на възстановяването чрез икономически растеж, социално сближаване, структурни реформи и териоториално сближаване. Приветстваме по-доброто фокусиране на специфичните за всички държави препоръки като изразяваме загриженост по отношение на неравномерната степен на изпълнението им в държавите членки. Подчертаваме важната роля на полтиката за сближаване в процеса на възстановяване, тъй като тя е основната инвестиционна политика в Европа като считам, че взаимодействието й с Европейския семестър следва да бъде подобрено, за да се увеличи допълнителния мултипликационен ефект на инвестициите за сближаване и техния принос за устойчив растеж. Необходимо е взаимно допълване и синергия между кохезионните фондове, фонда за стратегически инвестиции и останалите инструменти и програми на Общността, което ще допринесе за насърчаване на инвестициите. Подчертаваме и ролята на програмата за подкрепа на структурните реформи."

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност