Европарламент

Неджми Али: Нивото на грешките в усвояването на бюджета на ЕП е намаляло

„Нивото на грешките в усвояването на бюджета на Европейския парламент е намаляло през 2016 година”, заяви по време на заседание на Комисията на бюджетен контрол на ЕП евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али. В Брюксел беше разгледан доклада за освобождаване от отговорност на Европейския парламент за 2016 г.

„Най-напред, бих искал да поздравя докладчика за добре структурирания, балансиран и всеобхватен доклад за дейността на Европейския парламент (ЕП) през 2016 година. В този си вид, докладът дава отговор на въпросите какво е постигнато по отношение на качеството, ефикасността и ефективността в управлението на публичните средства, а също така представя и резултатите през призмата на прозрачността и отчетността на политическото ръководство пред европейските граждани”, посочи Неджми Али в качеството си на докладчик от групата на АЛДЕ.

По време на заседанието стана ясно, че предвидените средства на ЕП за 2016 г. са възлизали на около 19% от Функция V на Многогодишната финансова рамка, като 99.2% от тези средства са били усвоени. Параметрите бяха определени от Неджми Али като „отличен резултат” от финансова гледна точка. Като „достойнство на доклада”, евродепутатът посочи, че той дава реална представа по какъв начин са били изразходени тези финансови ресурси и какви са постигнатите резултати.

„Що се отнася до достоверността на финансовите сметки за 2016 г., както  и по отношение на законността и редовността на транзакциите, можем да изкажем задоволство от становището на Европейската сметна палата (ЕСП), че усвояването на средствата не е засегнато от прекомерно ниво на грешки. В сравнение с предходната година оценката на ЕСП сочи, че нивото на грешки дори е намаляло”, допълни българският евродепутат.

„Що се отнася до Годишния доклад на вътрешния одит, в него има няколко добри предложения. Същевременно, бих искал да направим уговорката, че предложението за назначаване на Координатор на вътрешния одит във всяка Генерална дирекция, не би трябвало да води до повишаване на бюрокрацията и обема на работа за служителите.

От гледна точка на управлението на човешките ресурси, ние сме удовлетворени, че Междуинституционалното споразумение по бюджетна дисциплина, сътрудничество по бюджетни въпроси и добро финансово управление се реализира в съответствие със заложения график”, посочи в допълнение Неджми Али.

 

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност