20glasuvay

Европарламент

Неджми Али: Агенциите реализират политиките на ЕС с бюджет от 3.4 милиарда евро

„Агенциите на ЕС, с дейността на своите 10 364 служители и бюджет от близо 3.4 милиарда евро, са видими в страните-членки и имат сериозно влияние върху политиките и вземането на решения, както и изпълнението на програми в много важни области за европейските граждани. Акцент върху включването на принципите на икономичност, ефикасност и ефективност във всекидневните дейности, годишното планиране и контрол на агенциите биха ни представили по-ясна картина за дейностите им през 2016”.

Това посочи евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол, на което бяха обсъдени предварителните доклади по освобождаване от отговорност на Агенциите в ЕС за дейността им през 2016 година. Българският евродепутат предложи към сферите, представени в доклада, да се добяват изследвания и индустриално развитие, икономически и парични въпроси и свързаните с тях заетост и социален прогрес.

„Въпреки че през 2016 г. имаше увеличение както на бюджетите, така и на броя на служителите на повечето агенции, трябва да наблегнем върху новите задачи, които са следствие от предизвикателствата, пред които ЕС беше изправен през въпросната година. Що се отнася до броя на агенциите, имам една обща констатация. Представени са 41 структури, от които 32 са децентрализирани агенции, 6 са изпълнителни агенции, а 3 са посочени като други структури. Посочените в хоризонталния доклад стойности на бюджетите и броя на служителите покриват всичките 41 структури, а нашата задача е да предложим освобождаване от отговорност само за децентрализираните агенции. За да се избегнат някои несъответствия, трябва да унифицираме методологията си с тази на Европейската сметна палата (ЕСП)”, посочи Неджми Али.

Той допълни, че що се отнася до принципа за пълно усвояване на бюджета в рамките на годината, финансовият контрол показва високо ниво на прехвърлени средства в следващата година, което е характерно за повечето агенции. По думите му, следва да се има предвид, че в много случаи поради многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, това е неизбежно.

„Макар в повечето агенции тези прехвърляния да не са последствие от лошо планиране или изпълнение, със сигурност детайлна информация трябва да бъде представена по съответния начин на ЕСП. Една от главните констатации е, че обществените поръчки остават сфера, в която много агенции допускат грешки. Това е вярно, но същевременно е важно да правим разлика между наистина слабото представяне в тази сфера и някои нередности, които възникват в извънредни ситуации, например свързани със сериозните външни и вътрешни заплахи за реда и сигурността в Съюза”, акцентира Али.

Привествайки създаването на Работната група срещу измамите на Правната мрежа на агенциите, българският евродепутат подчерта, че докладът за дейността на тази Работна група не само, че трябва да бъде представен пред Парламента, но трябва да се заложи и краен срок за това. В допълнение, докладът би имал доста по-голяма тежест, ако в него е представена количествената оценка на резултатите от борбата с нередностите в агенциите.

 

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност