Европарламент

Неджми Али: Инвестициите на ЕИБ осигуряват в ЕС до 2020 г. нови 2.25 млн. работни места

Банката гарантира допълнителен икономически растеж от 2.3% към растежа на БВП на ЕС, твърди докладчикът на АЛДЕ в Страсбург

„Макроикономическите резултати от дейността на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) се виждат от оценката, че нейните общи инвестиции през 2015 и 2016 г. се очаква да  допринесат 2.3% към растежа на БВП на ЕС и осигурят 2.25 млн. работни места до 2020 г.“, заяви в пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург евродепутатът Неджми Али. Той беше докладчик на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) при разглеждането на Годишния доклад за финансовите дейности на ЕИБ за 2016 година.

„Докладът представя оценката на Европейския парламент за финансовата дейност на ЕИБ в подкрепа на политическите цели на ЕС. Той е широкообхватен, описващ дейността на банката в областта на основните политики, отчетността, финансовите операции и комуникацията“, отбеляза Неджми Али. Той подчерта, че е необходимо да се ускори икономическото възстановяване в Съюза и да се подпомогнат някои икономически сектори и географски райони да компенсират изоставането си.

„В тази връзка докладът приветства въвеждането на обновения Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и призовава за по-нататъшни усилия за избягване на географските дисбаланси. Резултатите към 31 декември 2017 г. показват, че общите инвестиции, на базата на одобрените транзакции на ЕФСИ са достигнали 257 млрд. Евро. Изпълнението на Инвестиционния план за момента е в срок, като очакваме още по-добри резултати от ЕФСИ 2.0 с планираните в неговите рамки 500 милиарда евро.  

Същевременно буди тревога факта, че петте най-големи икономики в ЕС са получили 54% от всички предоставени заеми през 2016 г.      

„Имайки предвид, че информацията за инвестициите на Банката като процент от номиналния БВП на отделните държави в случая може да не е коректния подход, настояваме за по-широкообхватно териториално разпределение на средствата, включително и по отношение на ЕФСИ.

Влиянието на ЕИБ върху изпълнението в основните политически области може да бъде оценено чрез конкретните резултати от инвестициите, като за целта ЕИБ следва да продължи да прецизира показателите си за изпълнение. ЕИБ трябва да продължи да развива своята култура на риска, за да подобри ефективността на интервенциите по отношение на приноса и към политиките на ЕС.    

Имайки предвид, че потенциалните бенефициенти на инвестициите в повечето случаи не са добре запознати с продуктите на банката, необходимо е да се осигури по-добра информираност и да се прилага  политика за обхващане на всички желаещи“, отбеляза в изказването си евродепутатът Неджми Али.

„Задълбочаването на прозрачността, отчетността и вътрешния контрол на ЕИБ са предпоставка за по-доброто корпоративно управление. В доклада се подчертава, че е от същественото значение ЕИБ да продължи борбата си срещу укриването на данъци, данъчните измами, нелегитимните дейности и прането на пари.“

 

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност