20glasuvay

Европарламент

Неджми Али: Инвестиционната банка трябва да развива добрите бизнес практики

„Нужно е да се доразвият положителните тенденции в корпоративното управление и бизнес практиките на Европейската инвестиционна банка”, заяви евродепутатът Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент. Като част от групата на Алианса на либералите и демократите (АЛДЕ) той дискутира проекта на Годишния доклад за контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2016 година. 

Българският евродепутат поздрави докладчика за представянето на изчерпателния доклад относно дейностите на Инвестиционната банка.

Годишният доклад за дейностите на ЕИБ за 2016 год. съдържа анализ на финансирането, управлението, операциите в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), реализирането на политиките на ЕС, както и мерките за подобряване на прозрачността и отчетността.

Неджми Али обаче фокусира вниманието върху някои оценки на действията на банката, изразявайки несъгласие и колебание.

„Когато говорим за необходимостта от независима предварителна и последваща оценка на всеки проект, следва да очакваме рязко увеличение на бюрократичните процедури и недопустими забавяния на самите проекти”, посочи той.

Той не пропусна и посочената негативна оценка върху редица проекти, одобрени за финансиране и зададе въпроса дали голяма част от тях биха могли да бъдат поставени под общ знаменател „без обстоен анализ и оценка на потенциалните щети”.

„Особено в сферата на финансирането на големите инфраструктурни проекти ЕИБ има съществена роля при предоставянето на дългосрочно кредитиране при конкурентни условия. В същото време, преди да критикуваме някои от тези проекти, трябва да имаме официална оценка от страна на съответните европейски институции”, посочи Неджми Али.

Що се отнася до корпоративното управление и бизнес практиките на ЕИБ, според българския евродепутат оценката на дейностите през 2016 год. показва, че макар да има някои недостатъци в тази сфера, се наблюдават положителни тенденции, които трябва да бъдат доразвити в бъдеще.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност