Европарламент

Неджми Али: 600 млн.евро за обмен на информация между митниците! Нужно е засилено сътрудничество, както в ЕС, така и с трети страни!

 „Необходимо е засилено сътрудничество по митническите въпроси, както в рамките на ЕС, така и с трети страни”. Затова призова евродепутатът от Алианса на либералите Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент в Брюксел. По време на сесията бе проведена дискусия по специален доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) на тема: „Процедурите по внос на стоки - недостатъците в законовата рамка и неефективното изпълнение оказват влияние върху финансовите интереси на ЕС“. Докладчик по темата беше именно евродепутатът Неджми Али.

„Митниците играят важна роля в контекста на осигуряване на голяма част от традиционните собствени ресурси, които представляват почти 14% от приходната част на бюджета на ЕС. Същевременно ролята им е незаменима при опазването на здравето и безопасността на потребителите, както и за предотвратяването на рискове за обществата и пазарите”, посочи българският евродепутат.

Той посочи, че докладът на Европейската сметна палата, анализиращ процедурите за внос на пет държави от ЕС, с население, което е почти половината от всичките европейски граждани, предлага интересни констатации и препоръки както към Европейската комисия, така и към страните членки.

„По-голямата част от препоръките се приемат от Европейската комисия, като се надяваме прилагането им за в бъдеще да доведе до значителни успехи”, посочи Али. Евродепутатът от групата на АЛДЕ фокусира вниманието и върху няколко въпроса.

„Защо въвеждането на част от препоръките и дейностите на Комисията по тях са обвързани с 2021 година, когато е началото на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР)? Докладът на ЕСП бе финализиран през декември 2017 г. и засяга десетгодишен период на оценяване. Брекзит ще приключи през март догодина и съответно ЕС ще има нужда от допълнителни финансови ресурси, за да покрие разходите във всички направления, особено свързаните с кохезионната политика, сигурността и отбраната. От тази гледна точка би било по-добре прилагането на неотложните мерки да стартира на по-ранен етап”, обърна внимание Нджми Али. 

Той посочи, че някои от схемите за избягване плащанията на такси са свързани с прехвърлянето на вносните стоки през няколко митници на общността. В тази връзка е необходимо засилено сътрудничество по митническите въпроси както в рамките на ЕС, така и с трети страни, а също и ефективен обмен на статистическа информация по контрола на вноса в ЕС.

„Докладът създава впечатлението, че системата е фрагментирана, което затруднява споделянето на информация и съответно постигането на по-високо ниво на сътрудничество. Можем ли да разчитаме скоро в страните-членки да бъдат въведени общи методи за контрол на преминаването на стоки през пристанищата и границите, чрез използването на модерни стратегии за контрол, базирани на оценка на риска?”, попита Неджми Али.

По думите му, програмите за защита на финансовите интереси на ЕС в настоящата МФР, с които се финансира обмена на информация и сътрудничеството между митниците, са „Митници 2020“ и „Херкулес 3“. За тази цел, на двете програми са предоставени над 600 милиона евро. „Бихме искали да получим информация какви са реалните количествени резултати от изпълнението на тези програми? Постоянно говорим за бюджет, ориентиран към резултати. В тази връзка, при изразходването на посочения финансов ресурс, имаме ли точно определени индикатори, които да бъдат постигнати и ако да, до каква степен това се реализира?”, зададе въпрос българският евродепутат.

Той акцентира и върху констатацията, че митниците на страните-членки имат различни подходи към предотвратяване подценяването на цените на стоките, подвеждащо регистриране на страната на произход, некоректното класифициране, както и към налагането на глоби. „Очевидно е, че в тази сфера трябва да бъде въведен единен подход. Същевременно трябва да се предотврати възникването на ситуация, в която някои митници налагат доста по-сериозен контрол от другите, което може да доведе до преразпределение на потока от стоки към останалите митници“, допълни Неджми Али.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност