20glasuvay

Европарламент

Неджми Али: Европейската инвестиционна банка - основен фактор за съживяване на икономиката на ЕС

На 10 октомври 2017 г. в Брюксел беше проведено заседание на Kомисията по бюджети на Европарламента. На заседанието при разглеждане на Годишния доклад за финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка, евродепутатът Неджми Али, докладчик по темата от Алианса на демократите и либералите за Европа взе отношение.

Евродепутатът постави акцент върху факта, че докладът, обхващащ дейностите на Европейската Инвестиционна банка, с цел представяне цялостната картина на предприетите от банката действия, включва основните ѝ политики, отчетността, финансовите операции и комуникацията.

“Това е коректният подход, като се има предвид, че целта на Европейската инвестиционна банка е да допринася за европейската интеграция, икономическото и социалното сближаване, както и за регионалното развитие с прилагането на специализирани инвестиционни инструменти. Мултиплициращият ефект при осигуряването на средствата от ЕИБ е ключов елемент при определянето на добавената стойност за ЕС, както и да се гарантира водещата роля на Европа в световен мащаб по отношение на конкурентоспособност, иновации и инфраструктура.” отбеляза Неджми Али.

В този аспект евродепутатът призова към повече внимание относно съгласуваността на дейностите, финансирани от ЕИБ, с общата стратегия и политическите приоритети на ЕС и отбеляза: “ЕИБ е основен фактор, необходим за съживяване на икономиката на ЕС и постигане на максимална ефективност и добавена стойност при използването на финансовите ресурси. Необходимо е ЕИБ систематично да обръща внимание на средносрочните и дългосрочните резултати при определянето на инвестиционните дейности и решенията за финансиране.”

Неджми Али визира, че растежът на БВП и създаването на възможности за заетост са изключително важни и че оценката на въздействието на дейностите на ЕИБ през следващите години е от голямо значение. Евродепутатът посочи, че краткосрочните резултати до 2017 г. представляват допълнителен БВП в размер на 0.8% и осигурена допълнителна заетост от 830 000 работни места,   дългосрочните очаквания до 2030 г. са за увеличаване на БВП с 1.4%, а допълнителните работни места - с около 1 400 000.

Евродепутатът от Алианса на Либералите и Демократите за Европа акцентира върху необходимостта да се ускори икономическото възстановяване, както и да се подпомогнат някои икономически сектори и географски региони да наваксат изоставането си и отбеляза, че: „За тази цел е важно да има балансирана стратегия с динамично и прозрачно географско разпределение на проектите и инвестициите между страните-членки на ЕС.”

Въздействието на ЕИБ върху изпълнението в ключови области на обществената политика може да бъде оценено чрез резултатите от инвестициите в: иновации и умения, малки и средни предприятия (МСП), инфраструктура и околна среда. ЕИБ следва да продължи да прецизира показателите си за изпълнение, по-специално по отношение на приноса ѝ към политиките на ЕС, подчерта Неджми Али.

“Не на последно място задълбочаването на прозрачността, отчетността и вътрешния контрол на ЕИБ е предпоставка за по-добро корпоративно управление. От съществено значение е ЕИБ да продължи борбата си срещу укриването на данъци, данъчните измами, некоректните дейности и прането на пари. Като се има предвид ролята на ЕИБ за финансиране на икономическия растеж, важно е тази институция да изпълнява дейностите си в съответствие с най-високите световни стандарти.“, категоричен бе Неджми Али.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност