20glasuvay

mobileheaderep2019

Европарламент

Неджми Али: ЕС има нужда от дългосрочна визия със заложени стратегически цели и гъвкава финансова рамка

„Европейският съюз се нуждае от дългосрочна визия със заложени стратегически цели и гъвкава финансова рамка”, обяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент. На него беше разгледано становище до Комисията по бюджети по отношение на Подготовката на позиция на Европарламента за следващата Многогодишна финансова рамка след 2020 г. Докладчик по становището от АЛДЕ бе българският евродепутат.

 „По отношение на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР), бих искал да предложа да погледнем по-голямата картина на Европейско равнище. Имаме бюджет, който се изготвя всяка година и имаме МФР, разработвана за период от пет до седем години. Да приемем, че считано от следващата МФР, продължителността на тази рамка бъде установена на пет години. Така, че ще имаме типичен средносрочен петгодишен план за плащания и съответни годишни бюджети”, посочи Неджми Али.

Той бе категоричен, че дългосрочната визия на Съюза вече е израз на общите стратегически насоки. За да бъдат обаче те ефикасни за постигане на максимална Европейска добавена стойност, „задължително е да имаме ясна визия какви са нашите стратегически цели за период от поне десет години напред”.

Българският евродепутат насочи вниманието и върху конкретните показатели, които да бъдат постигнати през периода. Това от своя страна означава, че първо трябва да има документ, подобен на Стратегия 2020, но този път до 2030 г. и въз основа на неговите изисквания да се работи в рамките на средносрочното и краткосрочното планиране.

„В съответствие със сегашната система се изготвят последователни МФР веднъж на всеки седем години или това може да стане евентуално на пет години в бъдеще. Проблемът е, че дейностите в тези финансови рамки завършват внезапно и всичко започва с голямо забавяне от началото на следващата МФР. За да се избегне този присъщ недостатък, можем да помислим за възможността за въвеждане на гъвкава система за разполагане във времето на финансовите рамки. В тази система всички МФР следва да имат еднаква продължителност, но всяка следващата МФР следва да покрива частично предишната рамка. Това припокриване би могло да допринесе за смекчаване на естествено появяващите се пикове и спадове в плащанията“, посочи Неджми Али.

 

Печат Е-мейл

footerimage

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Декларация за поверителност