Декларации приети на ЦС на ДПС

Декларации приети на заседание на Централния съвет на ДПС на 29.11.2019г

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Централният съвет на ДПС заявява своята позиция, че демокрацията в България 30 години след падането на тоталитарната власт е в риск и че популистко-националистическото управление в страната начело с ГЕРБ носи основната отговорност за това. 

За да бъдат необратими демократичните процеси, както и евроатлантическата ориентация на страната, за да бъдат преодолени рисковете за стабилността на страната, за държавността, за сигурността на региона, е необходимо да се работи активно с отговорно поведение в името на бъдещето.

Българското общество все по-ясно осъзнава, че между декларираните намерения на властта и реалностите има огромна разлика, че бедността расте, омразата и разделението продължават. Управляващите в своята арогантност достигат пределни граници. Правата и свободите на българските граждани, достойнството на всеки човек, правата на уязвимите групи от обществото не са гарантирани и продължават да се нарушават. 

Разходите в бюджета продължават да растат без реформи и ефектът отново ще бъде нулев и проблемите ще се задълбочават.  

Призоваваме всички свободни и активни граждани, всички партии да се преборим с арогантността и цинизма на управлението, с омразата и агресията, както и с разделението и противопоставянето, за да гарантираме демократичното евроатлантическо развитие на страната, да извършим нужните реформи и да реализираме ускорено догонващо икономическо развитие.  

София, 29 ноември 2019 г.                                                                               Централен съвет на ДПС

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - 2

– Като има предвид, че равенството между половете е основна ценност на ЕС; като има предвид, че правото на равно третиране и на недопускане на дискриминация е основно право, заложено в Договорите и в Хартата на основните права; 

– като има предвид, че Република България, като Европейска държава трябва да предприеме всички възможни мерки, за да гарантира правото на всички жени и деца да живеят без насилие, било то физическо или психическо;

– като има предвид, че в доклад озаглавен „Насилието срещу жените: проучване в рамките на ЕС Агенцията на Европейския съюз за основните права, показва, че една трета от жените на възраст над 15 години в Европа са преживели актове на физическо или сексуално насилие поне веднъж през живота си. Като има предвид, че същия доклад, посочва, че жертвите само на физическо насилие в България към 2014г. са 28% от жените на възраст над 15 години;

– като има предвид, че високият процент на жертви на домашно насилие, показва, че мерките за регулиране на обществените отношения и обществото като цяло не са изпълнили най-важното си задължение за защита на гражданите и минимално необходимото средство са мерки за реагиране и наказателно преследване на нарушителите;

– като има предвид, че насилието срещу жените и децата са все още широко разпространено явление и трябва да бъде разглеждано като тежко нарушение на правата на човека;

– като има предвид, че с оглед характера на домашното насилие и обществените стериотипи по отношение на насилието над млади момичета са необходими мерки за насърчаване на жени, жертва на насилие, за да докладват извършените спрямо тях деяния, така че извършителите да бъдат преследвани, а жертвите да получат подкрепа;

Централният съвет на Движението за права и свободи прие следната декларация:

  1. Осъжда всички форми на насилие над жени и деца, включително физическото, сексуално и психическо насилие, като форма на тежко нарушаване на човешките права и поругаване на  човешко достойнство;
  2. Призовава за приоритетно разглеждане на национална стратегия включваща широко обхватно законодателно третиране на проблема като тежко престъпление с често системен характер; призовава в тази връзка и за разработване на политики, включително по отношение на предоставянето на подслон и помощни услуги и план за борба с всички форми на неравенство между половете;
  3. Призовава за незабавното приемане на мерки за превенция, закрила и подкрепа на жертви на насилие, включително чрез адекватно финансиране и човешки ресурси за борба с насилието над жени и деца; Призовава също така за предоставяне на подходящо обучение на професионалисти, които работят с жертви на насилие;
  4. Настоява за осигуряване на безопасността на жертви на насилие над жени и деца, особено в случаите на домашно насилие с цел подобряване на докладването на подобни случаи;
  5. Призовава за образователна стратегия възпитаваща в толерантност и равноправие между половете; 
  6. Настоява да се сложи край на безнаказаността чрез ефективно наказателно преследване на извършителите на насилие над жени и деца и справяне със стереотипите, като подчертава, че традициите и обичаите не могат да бъдат оправдание за какъвто и да е акт на насилие над човешки същества;
  7. Призовава за конструктивен надпартиен диалог и сътрудничество за гарантиране на нулева толерантност спрямо насилието на жени и деца, както и за преодоляване на популистките и подвеждащи тълкувания на актове, касаещи основаното на пола насилие в името на закрилата на правата на човека и достойнството на всички български граждани.

София, 29 ноември 2019 г.                                                                                      Централен съвет на ДПС

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност