20glasuvay

mobileheaderep2019


Неджми Али: Предприсъединителните фондове са инвестиция в бъдещето на Турция и ЕС

Средствата по фондовете за предприсъединителна подкрепа са инвестиции в бъдещето както за присъединяващите се страни, така и за ЕС. Макар че тези средства подпомагат нашите партньори, каквато е Турция, при осъществяването на политически и икономически реформи, те също така помагат на ЕС да постигне своите собствени цели по отношение на устойчивото икономическо възстановяване, енергийните доставки, транспорта, околната среда и изменението на климата”.

В това бе категоричен евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али. Той се изказа по време на дискусията за „Използване на Инструмента за предприсъединителна подкрепа (ИПП) в Турция“, провела се в Пленарна зала на 30 май в Страсбург.

Според българския евродепутат, съвременният секторен подход на ИПП II насърчава структурните реформи, които дават възможност даден сектор да се трансформира и приведе в съответствие със стандартите на ЕС. По думите на Неджми Али, оценката на Европейската сметна палата (ЕСП) за предприсъединителната подкрепа за Турция показва, че тя е добре разработена, но се срещат трудности в прилагането на цялостните реформи в секторите. Оценката на действията в трите приоритетни сектора: върховенство на закона, държавното управление и човешките ресурси, разкрива една смесена картина.

„Въпреки проблемите, безспорен факт е, че без тези фондове нашите партньори в Турция биха били затруднени при изпълнение на задълженията си за членство в ЕС, като подкрепа на политическите реформи, икономическото, социалното и териториалното развитие”, посочи той.

Според Неджми Али е необходимо да бъде оценено какви биха били последиците за всички предприсъединителни фондове, ако преговорите за присъединяване бъдат замразени.  „В тази връзка, следва да се отбележи, че по ИПП II не съществуват изрични разпоредби за спиране на фондовете”, завърши той.

ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА СЪДЕЙСТВА ЗА РЕНОВИРАНЕТО НА ДВЕ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО

Зам.- председателят на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова зарадва деца от гр. Дулово и от село Лозенец, общ. Крушари, по повод на празника им – 1-ви юни. Детските площадки на централна улица в гр. Дулово, обл. Силистра и в детската градина в с. Лозенец, обл. Добрич бяха боядисани и реновирани. Люлки, пързалки, къщички и пейки грейнаха в пъстри цветове за Международния ден на детето.

Организацията и осъществяването на събитията станаха чрез Европейските информационни центрове на Хюсменова в гр. Дулово и гр. Добрич. В общото дело се включиха и родители, деца, и служители от местните общности.

Координаторите на информационните центрове Нигяр Музаферова и Аксел Наз  поздравиха децата и родителите им от името на Филиз Хюсменова с пожелания за здраве и усмихнати дни, за  приятни приключения и успехи в училище.

image 0 02 05 96676ba66cd1fe95d2f7f451a3346f1417adf487b0173537a6df823a79b00723 V

image 0 02 05 d55b2da4651d6ad8e392faadd0bfd93756c6c50fa6170a7ec91bff350730b459 V

Илхан Кючюк: Като либерал силно подкрепям младите хора да бъдат насърчавани и да играят активна роля в обществения живот

Уважаеми г-жо Председател,

Уважаеми г-н Комисар,

Уважаеми колеги,

Бих искал да поздравя докладчика за усилията му по подготовката на този доклад. Младите хора в Европа са изправени пред множество предизвикателства в областта на образованието, пазара на труда и др. Напоследък, техният статут е отново поставен под въпрос в следствие на новите събития в ЕС като преговорите по "Брекзит", дискусиите за следващата Многогодишна финансова рамка и бъдещото на програмата "Еразмус +".

Като либерал силно подкрепям младите хора да бъдат насърчавани и да играят активна роля в обществения живот. Структурният диалог между младежките организации и институциите в ЕС и на национално равнище трябва да продължи и да се засили. Необходимо е да се съсредоточим върху подобряването на статута на младите хора в неравностойното положение, мигрантите, бежанците и всички младежи, които са изправени пред редица препятствия.

Също така, трябва да се подобри качеството на офертите по схемата за Гаранцията за младежта, да дефинираме стандартите и подобрим системата за мониторинг, докладване и изпълнение от страна на държавите-членки. Да ​​гарантираме, че средствата от Инициативата за младежка заетост се използват като допълнение към националния фонд, а не като заместител.

В заключение, държавите-членки трябва да продължат усилията си за национално прилагане и валидиране на системата и да осигурят адекватно финансиране за младите хора, за да придобиват умения и чрез неформално образование и обучение. Трябва да увеличим усилията си и да направим необходимите промени в трудовото законодателство, за да улесним прехода на младите хора от образование към заетост като същевременно вземем предвид иновациите на пазара на труда.

Неджми Али поиска адекватно финансиране на земеделието в ЕС и подкрепа за малките ферми

Сред най-важните сектори в ЕС са тези на земеделието и храните, в които са ангажирани над 60 млн. човека. Тези сектори  осигуряват продоволствената сигурност за всички граждани на Съюза. Селските райони, както и тези от тях, които са планински и отдалечени, се използват не само за производство на храни, но и в тях живеят голям брой европейци, като същевременно подпомагат и индустриите за отдих и туризъм. За тези райони трябва да се обърне особено внимание на климатичните изменения и екологичните предизвикателства.

Това заяви евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али по време на дебатите за бъдещето на земеделието и производството на храни, които се проведоха в Страсбург на 28 май. Той се изказа в качеството си на докладчик по становището на Комисията по бюджети към Комисията по земеделие и развитие на селските райони по този доклад.

Неджми Али акцентира върху целите на Общата селскостопанска политика (ОСП) в бъдеще. Той насочи фокуса на вниманието върху подходящо ниво на финансиране в рамките на следващата финансова рамка, като по този начин следва да се осигурят достатъчно ресурси за сектора.

Според българския евродепутат, необходимо е да се извърши опростяване и модернизация на ОСП, като същевременно финансовите, контролните и одитните функции следва да се изпълняват при един и същ стандарт и при еднакви критерии във всичките държави-членки.

„И накрая, но не на последно място, справедливото разпределение на преките плащания сред държавите-членки ще даде възможност за по-бързото преодоляване на различията между отделните региони на Съюза. От съществено значение е и подкрепата за малките ферми и повишаването на ефективността на земеделието”, допълни Неджми Али.

Порталът "Ти и Брекзит" на Илхан Кючюк вече е активен

Евродепутатът започва активна работа по популяризирането на проекта сред българите във Великобритания

"Уебсайтът "Ти и Брекзит" вече е активен. Оттук нататък започвам активна работа по популяризирането му сред българските граждани във Великобритания". Това заяви Илхан Кючюк, член на Европейския парламент от АЛДЕ / ДПС, след индивидуалното си участие в предаването "Обещанието" по БНТ. При старта на втория му сезон председателят на Младежко ДПС пое ангажимент да създаде "Ти и Брекзит" - интерактивен информационен портал, където българските граждани, живеещи във Великобритания, могат да открият и получат информация относно трудовите си и образователни права след Брекзит. 

Кючюк разказа, че вече е провел доста срещи с различни организации във Великобритания, както и че се е срещнал с много наши сънародници. "Голяма част от тях се оплакаха, че получават разнопосочна информация, което значително ги затруднява", поясни той. 

"На www.youandbrexit.bg очакваме въпросите им - екип от експерти вече е на разположение и разчитам на помощта и на колеги, и на правителството, защото идеята е това да бъде дългосрочен проект, който наистина да помага и да информира, да улеснява живота на българските граждани във Великобритания", каза още Кючюк. 

С митинг в Руен ДПС отбеляза последното от Майските събития

Днес в с. Руен, община Руен пристигна председателят на ДПС Мустафа Карадайъ заедно с ръководството на ДПС и ПГ на ДПС за да отбележат 39-та годишнина на общината и паметта на жертвите на т.нар. „възродителен процес”.

„В нашата родина живеят различни етноси, които изповядват различни религии. Затова ние добре знем смисъла на думата толерантност. И никой не може да ни я отнеме.“ С тези думи се обърна към събралите се председателят на ДПС Мустафа Карадайъ.

„Рамазан е  месец на търпението, опрощението и на милосърдието. Месец Рамазан  символизира сплотеността, взаимопомощта, толерантността, берекета и братството.“ заяви Карадайъ и поздрави всички мюсюлмани с предстоящия празник Рамазан Байрам.

„В месец май си спомняме за грозните случаи през 89-та и се изпълваме с различни чувства и емоции, но нито една от тях не е омраза, не е разделение, не е противопоставяне.“ бе категоричен той.

„Още 90-та година ние очертахме пътя за развитие на нашата Родина. Почетният ни председател д-р Ахмед Доган, 90-та година каза, че мястото на България е в ЕС, но пътя за ЕС минава през НАТО. И това днес е факт. Ние сме горди, че това стана по време на управлението на ДПС. Това е потвърждение за огромния принос на ДПС по пътя на евроатлантическото развитие на България.“ заяви лидерът на ДПС.

Изпитвам гордост от  това, че имаме силата и каузата да се борим за нашата свобода, да отстояваме правата и свободите на всички граждани, заяви Мустафа Карадайъ и продължи „Изпитвам и преклонение пред всеки един, който носи тази кауза в сърцето си.“

Карадайъ каза още, че ДПС получава огромна подкрепа от либералните си партньори в Европа за отстояването на правата и свободите и демокрацията в България и на Балканите.

„Ние сме дали свидни жертви в името на правата и свободите и демокрацията. За съжаление днес в нашата родина демокрацията е в опасност и ние сме длъжни да пресечем всяка опасност пред демокрацията.“ бе категоричен председателят на ДПС.

„Ние  можем и трябва да бъдем на висотата на 89-та година, когато бяхме единни и докарахме демокрацията в нашата Родина.  Единни и мощно да защитим демокрацията в България, на Балканите и Европа” заключи лидерът на ДПС.

На възпоменателния митинг присъстваха зам.-председателите на ДПС Ахмед Ахмедов, Филиз Хюсменова, Хасан Азис и Янко Янков, зам.-председателят на ПГ на ДПС Халил Летифов, евродепутатът Неджми Али, членовете на ЦОБ Рушен Риза, Камен Костадинов и Дурхан Мустафа, народните представители  Севим Али, Ихсан Хаккъ, Велислава Кръстева, д-р Хасан Адемов, Джейхан Ибрямов, Адлен Шевкед, Ерол Мехмед, Танер Али, Хайри Садъков, Ерджан Ебатин и Сергей Кичиков, областните председатели на ДПС Бургас, Кърджали и Разград - Ахмед Мехмед, Изет Шабан и Севгин Шукри, председателят на Сдружение Балканлар гр. Картал-Истанбул и зам.-председател на Федерацията на Балканските изселници - Олджай Йозгюн, председателят на Балгьоч Ялова и представител на ДПС район Мармара Лютфи Йозгюр, председателят на Бальоч-Орхангази Хюсеинали Йетим и екупът му, кметът на община Ташкьопрю Недред Гюлен, зам.-кметът на община Къркларели Мехмед Гидер и екипът му, кметът на община Умурбей-Чанаккале Сами Яваш, Заид Йълмаз от ДПС Къркларели, представители от община Ялова и Къркларели, европейският и вицесветовен шампион по борба от Ялова Али Каялъ, кметове и общински председатели на ДПС и членове и симпатизанти на ДПС.

20180527 143421

footerimage

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Декларация за поверителност