Централен съвет на ДПС

Област Име, презиме, фамилия  
Председател 1 Мустафа Сали Карадайъ Председател и Народен представител
Благоевград 2 Ведат Мустафа Хюсеин областен председател на ДПС
3 Ибраим Ибраимов Зайденов областен председател на МДПС
4 Алиосман Ибраим Имамов народен представител
5 Ахмед Ахмедов Башев по квота
6 Сюлейман Натъков Арунов по квота
  7 Радослав Събинов Ревански кмет на община Белица
  8 Арбен Мусрафов Мименов кмет на община Сатовча
  9 Нуредин Мусоф Кафелов кмет на община Якоруда
Бургас 10 Ахмед Сюлейман Мехмед областен председател на ДПС
11 Севим Исмаил Али областен председател на МДПС
12 Дурхан Мехмед Мустафа народен представител
13 Ешереф Кязим Ешереф по квота
14 Селим Смаил Иса по квота
  15 Исмаил Юсмен Осман кмет на община Руен
  16 Васил Панделиев Панделиев кмет на община Сунгурларе
Варна 17 Сали Мехмедов Табаков областен председател на ДПС
18 Айдън Мустафа Байрам областен председател на МДПС
19 Ерджан Себайтин Ебатин народен представител
20 Мерткан Аптулов Ибрямов по квота
В. Търново 21 Гюнай Мюмюнов Далоолу областен председател на ДПС
22 Maстън Османов Мастънов областен председател на МДПС
23 Камен Костов Костадинов народен представител
  24 Бедри Юсуфов Алиев по квота
Видин 25 Петър Ванчев Тодоров областен председател на ДПС
26 Моника Пламенова Нинкова областен председател на МДПС
27 Станислав Димитров Анастасов народен представител
  28 Богомил Данчов Станков по квота
Враца 29 Борислав Константинов Банчев областен председател на ДПС
30 Николай Емилов Николов областен председател на МДПС
31 Айхан Ахмед Етем народен представител
  32 Касъм Мехти Касъмов по квота
  33 Десислава Димитрова Тодорова кмет на община Борован
  34 Валери Георгиев  Ролански кмет на община Роман
  35 Тодор Алексиев Тодоров кмет на община Хайредин
Габрово 36 Ердоан Мехмед Узунов областен председател на ДПС
37 Айредин  Сунаев Пехливанов областен председател на МДПС
38 Четин Хюсеин Казак народен представител
  39 Али Ахмедов Алиев по квота
Добрич 40 Д-р Ердинч Илияз Хаджиев областен председател на ДПС
41 Аксел Невзат Наз областен председател на МДПС
42 Рушен Мехмед Риза  народен представител
43 Исмет Абил Абил по квота
44 Илхан Юсеин Мюстеджеб кмет на община Крушари
Кърджали 45 Изет Изет Шабан областен председател на ДПС
46 Байрам Юзкан Байрам областен председател на МДПС
47 Ердинч Исмаил Хайрула по квота  и   народен представител
48 Мустафа Фахри Ахмед народен представител
49 Хюсеин Хюсеин Мустафа по квота
50 Ерджан Юмер Фърънджъ по квота
51 Метин Байрамaли Сали по квота
52 Акиф Мехмед Акиф по квота
  53 Ресми Мехмед Мурад кмет на община Ардино
  54 Шинаси Мехмедов Сюлейман кмет на община Кирково
  55 Себихан Керим Мехмед кмет на община Крумовград
  56 Хасан Азис Исмаил кмет на община Кърджали
  57 Сунай Хасан Халил кмет на община Момчилград
  58 Айдън Ариф Осман кмет на община Черноочене
Кюстендил 59 Емил Венев Атанасов областен председател на ДПС
60 Анна Емилова Благоева областен председател на МДПС
61 Александър Христов Методиев народен представител
  62 Камелия Кънчова Петрова по квота
Ловеч 63 Сурай Мустафа Велиева областен председател на ДПС
64 Ванко Стефанов Иванов областен председател на МДПС
65 Джейхан Хасанов Ибрямов народен представител
  66 Севдалин Алдинов Асенов по квота
Монтана 67 Емил Алексиев Тодоров областен председател на ДПС
68 Петко Данаилов Петков областен председател на МДПС
  69 Тихомир Григоров Трифонов по квота
Пазарджик 70 Юмер Мустафа Хамза областен председател на ДПС
71 Осман Акчай Мурадов областен председател на МДПС
72 Зехра Мустафа Алиш по квота
73 Неби Реджеп Бозов кмет на община Сърница
Перник 74 Боряна Симеонова Методиева областен председател на ДПС
75 Антон Николов Ставриев областен председател на МДПС
  76 Марин Гергинов Никодимов по квота
Плевен 77 Енгин Исмаилов Кючуков областен председател на ДПС
78 Айнур Айдънов Асанов областен председател на МДПС
79 Митхат Сабри Метин народен представител
80 Тома Юлиянов Терзиев по квота
Пловдив 81 Юксел Руфат Расим областен председател на ДПС
82 Хюсеин Айдънов Караджов областен председател на МДПС
83 Д-р Джевдет Ибрям Чакъров народен представител
84 Али Мустафа Байрам по квота
85 Рустем Хасан Мурад по квота
  86 Валентин Чавдаров Симеонов кмет на община Лъки
Разград 87 Севгин Назъм Шукри областен председател на ДПС
88 Ариф Ахмед Васви областен председател на МДПС
89 Ахмед Реджебов Ахмедов народен представител
90 Хасан Ахмед Адемов народен представител
91 Белгин Фикри Шукри по квота
92 Алкин Осман Неби по квота
  93 Левент Али Апти по квота
  94 Ахтер Сюлейманов Велиев кмет на община Завет
  95 Айхан Мустафов Хашимов кмет на община Лозница
  96 Бейтула Сали Мюмюн кмет на община Самуил
  97 Дауд Назиф Аляовлу кмет на община Цар Калоян
Русе 98 Дауд Мехмед Ибрям областен председател на ДПС
99 Метин Айдънов Ибрямов областен председател на МДПС
100 Ферихан Илиязова Ахмедова народен представител
101 Айдоан Апти Джелил по квота
Силистра 102 Насуф Махмуд Насуф областен председател на ДПС
103 Ерай Кязим Кадир областен председател на МДПС
104 Рамадан Байрам Аталай народен представител
105 Невин Халил Хасан по квота  и  народен представител
106 Нехат Ниязиев Кантаров по квота
107 Неждет  Джевдет   Ниязи кмет на община Главиница
108 Месут Махмуд Алиш по квота
  109 Сезгин Басри Алиибрям кмет на община Ситово
Сливен 110 Мустафа Юсеинов Мустафов областен председател на ДПС
111 Бадър Исмаилов Хасанов областен председател на МДПС
112 Янко Александров Янков народен представител
113 Джемал Хюсмен Идриз по квота
Смолян 114 Салих Рамадан Аршински областен председател на ДПС
115 Шебан Хълмиев Билянов областен председател на МДПС
116 Карамфил Фиданов Каров по квота
117 Мустафа Шабан Караахмед кмет на община Борино
118 Румен Венциславов Пехливанов кмет на община Рудозем
119 Фахри Адемов Молайсенов кмет на община Мадан
София - град 120 Нихат Тахир Кабил областен председател на ДПС
121 Едиз-Ханиф Баязидов Саидов областен председател на МДПС
  122 Цветан Иванов Енчев по квота
София -област 123 Руслан Великов Коларов областен председател на ДПС
124 Тони Тодоров Иванов областен председател на МДПС
  125 Емил Кирилов Иванов кмет на община Своге
Стара Загора 126 Халил Реджепов Летифов областен председател на ДПС
127 Мехмед Неджми Зейнел областен председател на МДПС
128 Орхан Кемалов Асанов по квота
Търговище 129 Хамди Мехмедов Илиязов областен председател на ДПС
130 Имрен Исметова Мехмедова областен председател на МДПС
131 Д-р Тунчер Мехмедов Кърджалиев народен представител
132 Йордан Кирилов Цонев народен представител
133 Емел Мустафа Расимова по квота
134 Сунай Кемалов Хасанов по квота
135 Танер Мехмед Али кмет на община Антоново
136 Ешреф Хасанов Ешрефов кмет на община Омуртаг
137 Лютфи Реянов Рюстемов кмет на община Опака
Хасково 138 Ерджан Сабахтин Юсуф областен председател на ДПС
139 Мехмед Юмер Атаман народен представител
140 Салиха Хакиф Емин народен представител
141 Юджел Наим Атилла по квота
142 Сали Раиф Мюмюн по квота
  143 Мюмюн Али Искендер кмет на община Минерални бани
  144 Мухлис Фариз Сербест кмет на община Стамболово
Шумен 145 Айсел Исмаил Руфад областен председател на ДПС
146 Сали Бейхан Ибрахим областен председател на МДПС
147 Бюнямин Хюсеин Хасан народен представител
148 Хамид Бари Хамид народен представител
149 Бейзат Садък Яхя по квота
150 Турхан Фахредин Каракаш по квота
151 Сунай Садък Исуф по квота
152 Нехрибан Османова Ахмедова кмет на община Венец
153 Мердин Мустафа Байрям кмет на община Върбица
154 Нуридин Басри Исмаил кмет на община Хитрино
155 Нида Намъков Ахмедов кмет на община Каолиново
Ямбол 156 Иван Иванов Тодоров областен председател на ДПС
157 Юсеин Хасан Ахмед областен председател на МДПС
  158 Орхан Алиев Юсеинов по квота
Членове на ЕП 159 Филиз Хаккъева Хюсменова евродепутат
  160 Неджми Ниязи Али евродепутат
  161 Илхан Ахмет Кючюк Председател на Младежко ДПС и евродепутат
Турция 162 Исмаил Хасан Ахмед Измир
163 Лютви Хасан Ахмед Истанбул
164 Гюнер Зеадинов Алимов Тракия
165 Танер Сали Чавуш Бурса
166 Фахри Ватансевер Истанбул
167 Исмет Исмаил Исмаил Истанбул
ЦОС на Младежко 168 Левент Орхан Мемиш зам.председател на МДПС
169 Сезгин Юсеин Мехмед зам.председател на МДПС
170 Димитър Иванов Григоров член на ЦОС
171 Гюлфие Адемова Арнаудова член на ЦОС
172 Сюлейман Шабан Сюлейман член на ЦОС
173 Мюмюн Мюмюн Сали член на ЦОС
174 Синан Шукриев Пехливанов член на ЦОС
175 Сейфи Сабри Мехмедали член на ЦОС
176 Нериман Метинова Чакърова член на ЦОС
177 Хабил Билгинов Хабилов член на ЦОС
Квота на 178 Бедрие Яшар Газиюмер  
Председателя 179 Бейхан Али Мустафа  
  180 Валентин Георгиев Иванов  
  181 Велислава Иванова Кръстева  
  182 Гюнеш Лютфи Махмуд  
  183 Джевдет Ахмед Азис  
  184 Елван Бехчед Гюркаш  
  185 Емел Етем Тошкова  
  186 Емил Анчов Кехайов  
  187 Емине Феимова Якубова  
  188 Зияд Туфик Ел Масри  
  189 Ибрахим Мехмедов Ахмедов  
  190 Икмаил Юсеинов Джебирова  
  191 Исмаил Мехмед Моллов  
  192 Методи Васков Петков  
  193 Мукаддес Юсуф Налбант  
  194 Мюмюн Дурмуш Али  
  195 Неджиб Ремзиев Неджибов  
  196 Нигяр  Сахлим  Джафер  
  197 Пепа Денева Георгиева  
  198 Сабрие Тайфи Сапунджиева  
  199 Севинч Зия Касабова  
  200 Севинч Османова Солакова  
  201 Сезгин Рамис Галиб  
  202 Стефчо Иванов Алипиев  
  203 Сюзан Исмет Хасан  
  204 Сюзан Орхан Моллаюсеин   
  205 Танер Мюмюн Емин  
  206 Шендоан Ремзи Халит  
  207 Юнал Саид Лютфи  
  208 Юрий Петров Кацарски  

Печат Е-мейл

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС