Събития

Питания на народния представител Бюрхан Абазов към министъра на на земеделието, храните и горите

Питане от народния представител Бюрхан Абазов относно липсата на анализи, визия и позиции на Министерството на земеделието, храните и горите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.

 

Питане от народния представител Бюрхан Абазов относно забавяне на процедурите по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони.

 

 

Печат Е-мейл

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС