Централен съвет на ДПС

Списък на Централен съвет на ДПС
Област Име, презиме, фамилия  
Председател 1 Мустафа Сали Карадайъ Председател и Народен представител 
Благоевград 2 Ведат Мустафа Хюсеин областен председател на ДПС
3 Ибраим Ибраимов Зайденов областен председател на МДПС
4 Елхан Мехмедов Кълков народен представител
5 Ахмед Ахмедов Башев  по квота
6 Сюлейман Натъков Арунов  по квота
7 Радослав Събинов Ревански  кмет на община Белица 
8 Арбен Мусрафов Мименов  кмет на община Сатовча
9 Нуредин Мусоф Кафелов  кмет на община Якоруда 
Бургас 10 Ахмед Сюлейман Мехмед областен председател на ДПС
11 Севим Исмаил Али областен председател на МДПС и народен представител
12 Ешереф Кязим Ешереф  по квота
13 Селим Смаил Иса по квота
14 Исмаил Юсмен Осман  кмет на община Руен 
15 Васил Панделиев Панделиев  кмет на община Сунгурларе 
Варна 16 Сали Мехмедов Табаков областен председател на ДПС
17 Айдън Мустафа Байрам областен председател на МДПС
18 Ерджан Себайтин Ебатин народен представител
19 Мерткан Аптулов Ибрямов  по квота
В. Търново                   20 Гюнай Мюмюнов Далоолу областен председател на ДПС
21 Maстън Османов Мастънов областен председател на МДПС
22 Симеон Христов Симеонов народен представител
23 Бедри Юсуфов Алиев  по квота 
Видин 24 Тодор Стаменов Вълчев вр.и.д. областен председател на ДПС
25 Тамара Проданова Василева областен председател на МДПС
26 Богомил Данчов Станков  по квота 
Враца 27 Борислав Константинов Банчев  областен председател на ДПС
28 Николай Емилов Николов областен председател на МДПС
29 Касъм Мехти Касъмов  по квота 
30 Десислава Димитрова Тодорова  кмет на община Борован 
31 Валери Георгиев  Ролански  кмет на община Роман 
32 Тодор Алексиев Тодоров  кмет на община Хайредин 
Габрово 33 Ердоан Мехмед Узунов областен председател на ДПС
34 Юсеин Весал областен председател на МДПС
35 Али Ахмедов Алиев  по квота 
Добрич 36 Д-р Ердинч Илияз Хаджиев областен председател на ДПС
37 Аксел Невзат Наз областен председател на МДПС
38 Хасан Ахмед Адемов народен представител
39 Исмет Абил Абил по квота
40 Илхан Юсеин Мюстеджеб кмет на община Крушари 
Кърджали 41 Изет Изет Шабан областен председател на ДПС
42 Байрам Юзкан Байрам областен председател на МДПС
43 Адлен Шукри Шевкед народен представител
44 Ерол Осман Мехмед народен представител
45 Eрдинч Исмаил Хайрула по квота
46 Хюсеин Хюсеин Мустафа по квота
47 Ерджан Юмер Фърънджъ  по квота 
48 Метин Байрамaли Сали  по квота
49 Акиф Мехмед Акиф  по квота 
50 Ресми Мехмед Мурад  кмет на община Ардино 
51 Шинаси Мехмедов Сюлейман кмет на община Кирково
52 Себихан Керим Мехмед  кмет на община Крумовград 
53 Хасан Азис Исмаил  кмет на община Кърджали 
54 Сунай Хасан Халил  кмет на община Момчилград 
55 Айдън Ариф Осман  кмет на община Черноочене 
Кюстендил 56 Емил Венев Атанасов областен председател на ДПС
57 Анна Емилова Благоева областен председател на МДПС
58 Камелия Кънчова Петрова  по квота 
Ловеч 59 Сурай Мустафа Велиева областен председател на ДПС
60 Стефан Добревски областен председател на МДПС
61 Джейхан Хасанов Ибрямов народен представител
62 Севдалин Алдинов Асенов  по квота 
Монтана 63 Тихомир Григоров Трифонов  вр.и.д. областен председател на ДПС и по квота
64 Петко Данаилов Петков областен председател на МДПС
65 Димитър Иванов Аврамов  народен представител
Пазарджик 66 Юмер Мустафа Хамза областен председател на ДПС
67 Осман Акчай Мурадов областен председател на МДПС
68 Сергей Манушов Кичиков народен представител
69 Зехра Мустафа Алиш по квота
70 Неби Реджеп Бозов  кмет на община Сърница 
Перник 71 Боряна Симеонова Методиева областен председател на ДПС
72   областен председател на МДПС
73 Марин Гергинов Никодимов по квота 
Плевен 74 Енгин Исмаилов Кючуков областен председател на ДПС
75 Айнур Айдънов Асанов областен председател на МДПС
76 Тома Юлиянов Терзиев по квота
Пловдив 77 Юксел Руфат Расим областен председател на ДПС
78 Хюсеин Айдънов Караджов областен председател на МДПС
79 Д-р Джевдет Ибрям Чакъров народен представител
80 Али Мустафа Байрам  по квота
81 Рустем Хасан Мурад по квота
82 Валентин Чавдаров Симеонов  кмет на община Лъки 
Разград 83 Севгин Назъм Шукри областен председател на ДПС
84 Ариф Ахмед Васви областен председател на МДПС
85 Ахмед Реджебов Ахмедов народен представител
86 Ихсан Халил Хаккъ народен представител
87 Белгин Фикри Шукри  по квота
88 Левент Али Апти по квота 
89 Алкин Осман Неби кмет на община Кубрат и по квота
90 Ахтер Сюлейманов Велиев  кмет на община Завет 
91 Айхан Мустафов Хашимов  кмет на община Лозница
92 Бейтула Сали Мюмюн  кмет на община Самуил 
93 Дауд Назиф Аляовлу  кмет на община Цар Калоян 
Русе 94 Дауд Мехмед Ибрям областен председател на ДПС
95 Метин Айдънов Ибрямов областен председател на МДПС
96 Бюрхан Илиязов Абазов народен представител
97 Айдоан Апти Джелил  по квота
Силистра 98 Насуф Махмуд Насуф областен председател на ДПС
99 Ерай Кязим Кадир областен председател на МДПС
100 Рамадан Байрам Аталай народен представител
101 Невин Халил Хасан по квота
102 Нехат Ниязиев Кантаров  по квота
103 Месут Махмуд Алиш  по квота 
104 Неждет  Джевдет   Ниязи кмет на община Главиница
105 Сезгин Басри Алиибрям кмет на община Ситово 
Сливен 106 Мустафа Юсеинов Мустафов областен председател на ДПС
107 Бадър Исмаилов Хасанов областен председател на МДПС
108 Джемал Хюсмен Идриз по квота
Смолян 109 Салих Рамадан Аршински областен председател на ДПС
110 Шебан Хълмиев Билянов областен председател на МДПС
111 Хайри Реджебов Садъков народен представител
112 Карамфил Фиданов Каров по квота
113 Мустафа Шабан Караахмед  кмет на община Борино
114 Румен Венциславов Пехливанов  кмет на община Рудозем
115 Фахри Адемов Молайсенов  кмет на община Мадан 
София - град 116 Нихат Тахир Кабил областен председател на ДПС
117 Едиз-Ханиф Баязидов Саидов областен председател на МДПС
118 Цветан Иванов Енчев  по квота 
София -област 119 Руслан Великов Коларов областен председател на ДПС
120 Тони Тодоров Иванов  областен председател на МДПС
121 Емил Кирилов Иванов кмет на община Своге
Стара Загора 122 Халил Реджепов Летифов областен председател на ДПС и народен представител
123 Мехмед Неджми Зейнел областен председател на МДПС
124 Орхан Кемалов Асанов по квота
Търговище 125 Хамди Мехмедов Илиязов областен председател на ДПС
126 Сузан Мехмедова областен председател на МДПС
127 Имрен Исметова Мехмедова народен представител
128 Танер Мехмед Али народен представител
129 Емел Мустафа Расимова по квота
130 Сунай Кемалов Хасанов  по квота
131 Хайредин Мустафов Мехмедов  кмет на община Антоново
132 Ешреф Хасанов Ешрефов кмет на община Омуртаг
133 Лютфи Реянов Рюстемов  кмет на община Опака
Хасково 134 Ерджан Сабахтин Юсуф областен председател на ДПС
135 Гюнер Гюнай Зейнел областен председател на МДПС
136 Йордан Кирилов Цонев народен представител
137 Юджел Наим Атилла по квота
138 Сали Раиф Мюмюн по квота
139 Мюмюн Али Искендер  кмет на община Минерални бани 
140 Мухлис Фариз Сербест кмет на община Стамболово
Шумен 141 Айсел Исмаил Руфад областен председател на ДПС
142 Сали Бейхан Ибрахим областен председател на МДПС
143 Хамид Бари Хамид народен представител
144 Бейзат Садък Яхя по квота 
145 Турхан Фахредин Каракаш по квота 
146 Сунай Садък Исуф по квота 
147 Нехрибан Османова Ахмедова  кмет на община Венец
148 Мердин Мустафа Байрям кмет на община Върбица
149 Нида Намъков Ахмедов  кмет на община Каолиново
Ямбол 150 Иван Иванов Тодоров областен председател на ДПС
151 Юсеин Хасан Ахмед областен председател на МДПС
152 Орхан Алиев Юсеинов  по квота 
Членове на ЕП 153 Филиз Хаккъева Хюсменова евродепутат
154 Неджми Ниязи Али евродепутат
155 Илхан Ахмет Кючюк Председател на Младежко ДПС  и  евродепутат
Турция 156 Исмаил Хасан Ахмед  Измир
157 Лютви Хасан Ахмед Истанбул
158 Гюнер Зеадинов Алимов Тракия
159 Танер Сали Чавуш Бурса
160 Фахри Ватансевер Истанбул
161 Исмет Исмаил Исмаил  Истанбул
ЦОС на Младежко ДПС 162 Левент Орхан Мемиш  зам.председател на МДПС
163 Сезгин Юсеин Мехмед  зам.председател на МДПС
164 Димитър Иванов Григоров  член на ЦОС
165 Гюлфие Адемова Арнаудова  член на ЦОС
166 Сюлейман Шабан Сюлейман член на ЦОС
167 Мюмюн Сали Мюмюн  член на ЦОС
168 Синан Шукриев Пехливанов  член на ЦОС
169 Сейфи Сабри Мехмедали  член на ЦОС
170 Нериман Метинова Чакърова-Мустафа член на ЦОС
171 Хабил Билгинов Хабилов член на ЦОС
Членове на ЦОБ 172 Дурхан Мехмед Мустафа  
173 Камен Костов Костадинов   
174 Станислав Димитров Анастасов  
175 Четин Хюсеин Казак  
176 Рушен Мехмед Риза  
177 Янко Александров Янков  
178 д-р Тунчер Мехмедов Кърджалиев  
Квота на Председателя 179 Бедрие Яшар Газиюмер  
180 Бейхан Али Мустафа   
181 Валентин Георгиев Иванов   
182 Велислава Иванова Кръстева  народен представител
183 Гюнеш Лютфи Махмуд  
184 Джевдет Ахмед Азис   
185 Елван Бехчед Гюркаш  
186 Емел Етем Тошкова   
187 Емил Анчов Кехайов   
188 Емине Феимова Якубова   
189 Зияд Туфик Ел Масри   
190 Ибрахим Мехмедов Ахмедов  
191 Икмаил Юсеинов Джебирова  
192 Исмаил Мехмед Моллов  
193 Методи Васков Петков  
194 Мукаддес Юсуф Налбант  
195 Мюмюн Дурмуш Али  
196 Неджиб Ремзиев Неджибов   
197 Нигяр  Сахлим  Джафер народен представител
198 Пепа Денева Георгиева  
199 Сабрие Тайфи Сапунджиева   
200 Севинч Зия Касабова   
201 Севинч Османова Солакова   
202 Сезгин Рамис Галиб   
203 Стефчо Иванов Алипиев   
204 Сюзан Исмет Хасан   
205 Сюзан Орхан Моллаюсеин    
206 Танер Мюмюн Емин  
207 Шендоан Ремзи Халит  
208 Юнал Саид Лютфи  
209 Юрий Петров Кацарски   

Печат Е-мейл

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС