Централен съвет на ДПС

Списък на Централен съвет на ДПС

Област 

Име, презиме, фамилия

 

Председател 1 Мустафа Сали Карадайъ Председател и Народен представител 
Благоевград 2 Ведат Мустафа Хюсеин областен председател на ДПС
3 Ибраим Ибраимов Зайденов областен председател на МДПС
4 Елхан Мехмедов Кълков народен представител
5 Ахмед Ахмедов Башев  по квота
6 Сюлейман Натъков Арунов  по квота
7 Радослав Събинов Ревански  кмет на община Белица 
8 Арбен Мусрафов Мименов  кмет на община Сатовча
9 Нуредин Мусоф Кафелов  кмет на община Якоруда 
Бургас 10 Ахмед Сюлейман Мехмед областен председател на ДПС
11 Ружди Хаджен областен председател на МДПС
12 Севим Исмаил Али народен представител
13 Ешереф Кязим Ешереф  по квота
14 Селим Смаил Иса по квота
15 Исмаил Юсмен Осман  кмет на община Руен 
16 Васил Панделиев Панделиев  кмет на община Сунгурларе 
Варна 17 Сали Мехмедов Табаков областен председател на ДПС
18 Айдън Мустафа Байрам областен председател на МДПС
19 Ерджан Себайтин Ебатин народен представител
20 Мерткан Аптулов Ибрямов  по квота
Велико Търново                    21 Гюнай Мюмюнов Далоолу областен председател на ДПС
22 Maстън Османов Мастънов областен председател на МДПС
23 Симеон Христов Симеонов народен представител
24 Бедри Юсуфов Алиев  по квота 
Видин 25 Тодор Стаменов Вълчев вр.и.д. областен председател на ДПС
26 Тамара Проданова Василева областен председател на МДПС
27 Богомил Данчов Станков  по квота 
Враца 28 Борислав Константинов Банчев  областен председател на ДПС
29 Николай Емилов Николов областен председател на МДПС
30 Касъм Мехти Касъмов  по квота 
31 Десислава Димитрова Тодорова  кмет на община Борован 
32 Валери Георгиев  Ролански  кмет на община Роман 
33 Тодор Алексиев Тодоров  кмет на община Хайредин 
Габрово 34 Ердоан Мехмед Узунов областен председател на ДПС
35 Юсеин Весал областен председател на МДПС
36 Али Ахмедов Алиев  по квота 
Добрич 37 Д-р Ердинч Илияз Хаджиев областен председател на ДПС
38 Аксел Невзат Наз областен председател на МДПС
39 Хасан Ахмед Адемов народен представител
40 Исмет Абил Абил по квота
41 Илхан Юсеин Мюстеджеб кмет на община Крушари 
Кърджали 42 Изет Изет Шабан областен председател на ДПС
43 Байрам Юзкан Байрам областен председател на МДПС
44 Адлен Шукри Шевкед народен представител
45 Ерол Осман Мехмед народен представител
46 Eрдинч Исмаил Хайрула по квота
47 Хюсеин Хюсеин Мустафа по квота
48 Ерджан Юмер Фърънджъ  по квота 
49 Метин Байрамaли Сали  по квота
50 Акиф Мехмед Акиф  по квота 
51 Ресми Мехмед Мурад  кмет на община Ардино 
52 Шинаси Мехмедов Сюлейман кмет на община Кирково
53 Себихан Керим Мехмед  кмет на община Крумовград 
54 Хасан Азис Исмаил  кмет на община Кърджали 
55 Сунай Хасан Халил  кмет на община Момчилград 
56 Айдън Ариф Осман  кмет на община Черноочене 
Кюстендил 57 Емил Венев Атанасов областен председател на ДПС
58 Анна Емилова Благоева областен председател на МДПС
59 Камелия Кънчова Петрова  по квота 
Ловеч 60 Сурай Мустафа Велиева областен председател на ДПС
61 Стефан Добревски областен председател на МДПС
62 Джейхан Хасанов Ибрямов народен представител
63 Севдалин Алдинов Асенов  по квота 
Монтана 64 Тихомир Григоров Трифонов  вр.и.д. областен председател на ДПС и по квота
65 Петко Данаилов Петков областен председател на МДПС
66 Димитър Иванов Аврамов  народен представител
Пазарджик 67 Юмер Мустафа Хамза областен председател на ДПС
68 Осман Акчай Мурадов областен председател на МДПС
69 Сергей Манушов Кичиков народен представител
70 Зехра Мустафа Алиш по квота
71 Неби Реджеп Бозов  кмет на община Сърница 
Перник 72 Боряна Симеонова Методиева областен председател на ДПС
73 Георги Маринов Никодимов областен председател на МДПС
74 Марин Гергинов Никодимов по квота 
Плевен 75 Енгин Исмаилов Кючуков областен председател на ДПС
76 Айнур Айдънов Асанов областен председател на МДПС
77 Тома Юлиянов Терзиев по квота
Пловдив 78 Юксел Руфат Расим областен председател на ДПС
79 Хюсеин Айдънов Караджов областен председател на МДПС
80 Д-р Джевдет Ибрям Чакъров народен представител
81 Али Мустафа Байрам  по квота
82 Рустем Хасан Мурад по квота
83 Валентин Чавдаров Симеонов  кмет на община Лъки 
Разград 84 Севгин Назъм Шукри областен председател на ДПС
85 Ариф Ахмед Васви областен председател на МДПС
86 Ахмед Реджебов Ахмедов народен представител
87 Ихсан Халил Хаккъ народен представител
88 Белгин Фикри Шукри  по квота
89 Левент Али Апти по квота 
90 Алкин Осман Неби кмет на община Кубрат и по квота
91 Ахтер Сюлейманов Велиев  кмет на община Завет 
92 Айхан Мустафов Хашимов  кмет на община Лозница
93 Бейтула Сали Мюмюн  кмет на община Самуил 
94 Дауд Назиф Аляовлу  кмет на община Цар Калоян 
Русе 95 Дауд Мехмед Ибрям областен председател на ДПС
96 Метин Айдънов Ибрямов областен председател на МДПС
97 Бюрхан Илиязов Абазов народен представител
98 Айдоан Апти Джелил  по квота
Силистра 99 Насуф Махмуд Насуф областен председател на ДПС
100 Ерай Кязим Кадир областен председател на МДПС
101 Рамадан Байрам Аталай народен представител
102 Невин Халил Хасан по квота
103 Нехат Ниязиев Кантаров  по квота
104 Месут Махмуд Алиш  по квота 
105 Неждет  Джевдет   Ниязи кмет на община Главиница
106 Сезгин Басри Алиибрям кмет на община Ситово 
Сливен 107 Мустафа Юсеинов Мустафов областен председател на ДПС
108 Бадър Исмаилов Хасанов областен председател на МДПС
109 Джемал Хюсмен Идриз по квота
Смолян 110 Салих Рамадан Аршински областен председател на ДПС
111 Шебан Хълмиев Билянов областен председател на МДПС
112 Хайри Реджебов Садъков народен представител
113 Карамфил Фиданов Каров по квота
114 Мустафа Шабан Караахмед  кмет на община Борино
115 Румен Венциславов Пехливанов  кмет на община Рудозем
116 Фахри Адемов Молайсенов  кмет на община Мадан 
София - град 117 Нихат Тахир Кабил областен председател на ДПС
118 Едиз-Ханиф Баязидов Саидов областен председател на МДПС
119 Цветан Иванов Енчев  по квота 
София -област 120 Руслан Великов Коларов областен председател на ДПС
121 Тони Тодоров Иванов  областен председател на МДПС
122 Емил Кирилов Иванов кмет на община Своге
Стара Загора 123 Халил Реджепов Летифов областен председател на ДПС и народен представител
124 Мехмед Неджми Зейнел областен председател на МДПС
125 Орхан Кемалов Асанов по квота
Търговище 126 Хамди Мехмедов Илиязов областен председател на ДПС
127 Сюзан Сейфетинова Мехмедова областен председател на МДПС
128 Имрен Исметова Мехмедова народен представител
129 Танер Мехмед Али народен представител
130 Емел Мустафа Расимова по квота
131 Сунай Кемалов Хасанов  по квота
132 Хайредин Мустафов Мехмедов  кмет на община Антоново
133 Ешреф Хасанов Ешрефов кмет на община Омуртаг
134 Лютфи Реянов Рюстемов  кмет на община Опака
Хасково 135 Ерджан Сабахтин Юсуф областен председател на ДПС
136 Гюнер Гюнай Зейнел областен председател на МДПС
137 Йордан Кирилов Цонев народен представител
138 Юджел Наим Атилла по квота
139 Сали Раиф Мюмюн по квота
140 Мюмюн Али Искендер  кмет на община Минерални бани 
141 Мухлис Фариз Сербест кмет на община Стамболово
Шумен 142 Айсел Исмаил Руфад областен председател на ДПС
143 Сали Бейхан Ибрахим областен председател на МДПС
144 Хамид Бари Хамид народен представител
145 Бейзат Садък Яхя по квота 
146 Турхан Фахредин Каракаш по квота 
147 Сунай Садък Исуф по квота 
148 Нехрибан Османова Ахмедова  кмет на община Венец
149 Мердин Мустафа Байрям кмет на община Върбица
150 Нида Намъков Ахмедов  кмет на община Каолиново
Ямбол 151 Иван Иванов Тодоров областен председател на ДПС
152 Юсеин Хасан Ахмед областен председател на МДПС
153 Орхан Алиев Юсеинов  по квота 
Членове на ЕП 154 Филиз Хаккъева Хюсменова евродепутат
155 Неджми Ниязи Али евродепутат
156 Илхан Ахмет Кючюк Председател на Младежко ДПС  и  евродепутат
Турция 157 Исмаил Хасан Ахмед  Измир
158 Лютви Хасан Ахмед Истанбул
159 Гюнер Зеадинов Алимов Тракия
160 Танер Сали Чавуш Бурса
161 Фахри Ватансевер Истанбул
162 Исмет Исмаил Исмаил  Истанбул
ЦОС на Младежко ДПС 163 Левент Орхан Мемиш  зам.председател на МДПС
164 Сезгин Юсеин Мехмед  зам.председател на МДПС
165 Димитър Иванов Григоров  член на ЦОС
166 Гюлфие Адемова Арнаудова  член на ЦОС
167 Сюлейман Шабан Сюлейман член на ЦОС
168 Мюмюн Сали Мюмюн  член на ЦОС
169 Синан Шукриев Пехливанов  член на ЦОС
170 Сейфи Сабри Мехмедали  член на ЦОС
171 Нериман Метинова Чакърова-Мустафа член на ЦОС
172 Хабил Билгинов Хабилов член на ЦОС
Членове на ЦОБ 173 Дурхан Мехмед Мустафа  
174 Камен Костов Костадинов   
175 Станислав Димитров Анастасов  
176 Четин Хюсеин Казак  
177 Рушен Мехмед Риза  
178 Янко Александров Янков  
179 д-р Тунчер Мехмедов Кърджалиев  
Квота на Председателя 180 Бедрие Яшар Газиюмер  
181 Бейхан Али Мустафа   
182 Валентин Георгиев Иванов   
183 Велислава Иванова Кръстева  народен представител
184 Гюнеш Лютфи Махмуд  
185 Джевдет Ахмед Азис   
186 Елван Бехчед Гюркаш  
187 Емел Етем Тошкова   
188 Емил Анчов Кехайов   
189 Емине Феимова Якубова   
190 Зияд Туфик Ел Масри   
191 Ибрахим Мехмедов Ахмедов  
192 Икмал Юсеинова Джебирова  
193 Исмаил Мехмед Моллов  
194 Методи Васков Петков  
195 Мукаддес Юсуф Налбант  
196 Мюмюн Дурмуш Али  
197 Неджиб Ремзиев Неджибов   
198 Нигяр  Сахлим  Джафер народен представител
199 Пепа Денева Георгиева  
200 Сабрие Тайфи Сапунджиева   
201 Севинч Зия Касабова   
202 Севинч Османова Солакова   
203 Сезгин Рамис Галиб   
204 Стефчо Иванов Алипиев   
205 Сюзан Исмет Хасан   
206 Сюзан Орхан Моллаюсеин    
207 Танер Мюмюн Емин  
208 Шендоан Ремзи Халит  
209 Юнал Саид Лютфи  
     

Печат Е-мейл

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС